Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

Norges eksport av fred og våpen

"Norge har siden tidlig på nittitallet spilt en viktig rolle som tilrettelegger i en rekke freds- og forsoningsprosesser. Vårt engasjement har gitt et positiv omdømme som vi har kunnet trekke veksler på også i andre politiske sammenhenger" skriver Utenriksdepartementet på sine hjemmesider. Og de fortsetter: "Norske erfaringer har vist at også små nasjoner kan spille en konstruktiv rolle for å løse vanskelige væpnede konflikter […]. I freds-prosessene på Sri Lanka og Filippinene er Norge offisiell tilrettelegger for fredsforhandlingene". Men med våre regler for våpeneksport har vi ingen garanti for at for at ikke nettopp norske håndvåpen og ammunisjon blir brukt i disse konfliktene.
Av Kjetil Fred Hansen, Idegruppen Nord/Sør | Mandag 03. april 2006

Kronikken sto på trykk i Stavanger Aftenblad 03.04.06

Kjetil Fred Hansen, Idegruppen Nord/Sør

Norge produserer og eksporterer våpen. Vi ønsker selvsagt at våre våpen skal brukes til brukes til legitimt selvforsvar og fredsbevaring. Likefullt vet vi at våpen også brukes til å krige, å drepe og bryte fundamentale menneskerettigheter. Derfor er det ytterst nødvendig at vi har kontroll med hva våre våpen brukes til.

Kirkens Nødhjelp og Amnesty International lanserte forrige uke rapporten Bullets without boarders om Norges våpeneksport (www.nca.no). Rapporten er skrevet av tre forskere fra Fredsforskningsinstituttet PRIO i Oslo. Sterke og i utgangspunktet ulike organisasjoner står dermed sammen i et forsøk på å få den norske regjeringen til å informerer mer detaljert om Norges våpen eksport og for å få en bedre kontroll med hvem som er sluttbrukerne av norskproduserte våpen.

Denne norske kampanjen er ikke ny og står ikke alene. I 1997 ble det norske initiativet for kontroll med småvåpen –NISAT- etablert av Røde Kors, Kirkens Nødhjelp og PRIO. I 1998 etablerte en rekke frivillige organisasjoner – NGOer - i flere land ett nettverk for å bekjempe antall småvåpen og bedre den menneskelige sikkerheten i verden. Nå er mer enn 500 NGOer i over 100 land med i nettverket (www.iansa.org). Sammen med Amnesty International og Oxfam i Storbritannia har de også lansert kampanjen Control Arms som arbeider for at FN toppmøte om håndvåpen nå i sommer skal anbefale medlemslandene en strengere kontroll med våpeneksport (www.controlarms.org). Det er mao et stort internasjonalt folkelig press for å få redusert antall håndvåpen og få bedre kontroll med våpensalg i verden.

Det er lett å forstå hvorfor. Det er nemlig oss sivile som tar de største omkostningene ved at så mange som 650 millioner lette våpen er tilgjengelige i verden i dag. Håndvåpen er billige, lette å bruke og lette å bære med seg. Håndvåpen er den våpentypen som står for flest drap i verden. Eksempelvis ble det i 2003 drept ca 200.000 personer utenfor krigssoner av lette våpen. I Sør Afrika ble det registret 10854 drap begått med håndvåpen i år 2000. Ingen kan garantere at disse drapene ikke ble begått med norskprodusert ammunisjon eller våpen. Til det har Norge altfor slepphendte regler for våpeneksport.

Norsk våpen eksport er regulert av stortingsvedtak fra 11 mars 1959 supplert av en presisering fra Bondevik 1 regjeringen i 1997. Disse sier at norskproduserte våpen og ammunisjon som hovedregel ikke skal eksporteres til ”områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig” samt at politiske vurderinger i forhold til ”demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter” skal foretas av Utenriksdepartementet før eksporttillatelse innvilges.

Norge har de siste 50 årene eksportert våpen og ammunisjon nesten utelukkende til NATO-land. Men NATO-landene er unntatt fra regelen om å levere sluttbruker erklæring inkludert klausul om ikke å videreselge våpen fra Norge. Dette stadfestes som en etablert og fungerende praksis bl.a. i Stortingsmelding nr 41 (2003-2004). Dermed er det bare en bitte liten del av norsk våpeneksport vi krever sluttbruker erklæring for.

Kanskje var det slik i 1959 at vi kunne stole på at våre NATO allierte ikke misbrukte eller videresolgte norskproduserte våpen. Men verden ser ikke lik ut i dag og NATO-landene er heller ikke de samme som de var i 1959.

Siden Norge ikke krever sluttbruker erklæring fra NATO land kan norske våpen brukes til krigføring den norske regjeringen ikke støtter. I 2003 da USA og Storbritannia invaderte Irak uten Sikkerhetsrådets godkjennelse, solgte Norge rekordmange våpen til disse landene. Det er mao meget sannsynlig at norske våpen ble brukt i invasjonen av Irak. NATO land kan også fritt videreselge norskproduserte våpen siden vi ikke krever sluttbruker erklæring ved våpensalg. Selv om vi etter regjeringens utsagn stoler på våre NATO alliertes vurderinger er det ikke alltid slik at vi tolker politiske situasjoner likt eller har samme agenda internasjonalt. Mens Norge med vårt våpeneksport regelverk tvilsomt vil kunne selge våpen og ammunisjon til Israel, Colombia og Nepal gjør USA dette uten skrupler. Vi har ingen garanti for at det ikke er norske våpen som selges videre til disse landene.

Nye NATO-land som Polen, Romania og Tsjekkia har også mye lavere krav til sin våpeneksport enn det Norge har. Tsjekkia har bl.a. solgt småkaliber ammunisjon og håndvåpen til Sri Lanka for flerfoldige millioner $ de samme årene som Norge ved nåværende bistandsminister Erik Solheim, har forsøkt å få i stand våpenhvile og fredsforhandlinger i landet. Slik Norge pr i dag praktiserer sin våpeneksport ved blindt å stole på NATO-landene har vi ingen garanti for at ikke norskprodusert ammunisjon ble brukt i borgerkrigen på Sri Lanka.

Mens Norge i bistandssammenheng gjerne vil framheve sin betydningsfulle rolle, vil vi når det gjelder våpeneksport ha minimal oppmerksomhet. Men Norges våpeneksport er ikke helt ubetydelig. Måler vi den som vi pleier å gjøre med bistand, nemlig i verdi pr innbygger, er vi 5 ganger så store som USA! Norge eksporterer våpen til en verdi av nesten 10 $ pr innbygger mens verdien av amerikansk våpeneksport kun er på 2$ pr innbygger. Målt på denne måten er Norge verdens 3. største våpeneksportør.

I rene kroner eksporterer vi ikke så veldig mye, men vi er likevel blant verdens 20 største våpeneksportører i følge Stockholms internasjonale fredsforskingsinstitutt. Dessuten er norsk eksport av lette våpen og ammunisjon stadig økende. I år 2000 utgjorde eksportverdien ca 50 millioner kroner mens den i 2004 var ca 130 millioner kroner. Totalt eksporterte vi våpen for nesten 2 milliarder kroner til 43 ulike land i 2004. Vi kan dermed ikke si at Norge er helt uten betyding når det gjelder tilgjengeligheten av håndvåpen i verden i dag.

Da Jimmy Carter drev valgkamp i USA i 1976 påpekte han at USA ikke kunne være verdens ledende våpeneksportør og verdens ledende fred og demokratiforkjemper samtidig. Hvordan er det med Norge? Kan vi være humanitære stormakt med sterk vektlegging av våre freds- og forsoningsinitiativ samtidig som vi produserer og eksporter våpen vi ikke vet hvem bruker eller hvordan de brukes? Støtt opp om Amnesty International og Kirkens Nødhjelps våpenkampanje nå!


Aktuelle lenker og debatt:

Medieklipp:

 • Våpen på avveie, kronikk av Atle Sommerfeldt i Dagbladet 30.03.06
  Norske myndigheter bør, i samarbeid med industrien, utvikle en metode for merking av ammunisjon.
 • Krever strengere krav til våpeneksport, Aftenposten 29.03.06
  Norske våpen havner i illegale konflikter, i strid med Norges våpenlovgivning og Stortingets vilje, ifølge ny rapport.
 • Vil ha strengere krav til våpeneksport, nrk.no 29.03.06
  Både Amnesty International og Kirkens Nødhjelp krever i en ny rapport at Stortinget må stille strengere krav til den norske våpeneksporten.

Kjetil Fred Hansen, Idegruppen Nord/Sør | E-post: ketil.f.hansen@uis.no
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

 • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
 • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.