Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2003

mandag 15. desember 2003

De "villige" og de "uvillige"


Av Helene Bank, IGNIS

På mandag starter toppmøtet som skal samle restene av de havarerte forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Lite har skjedd av det som industrilandene kaller framgang. Samtidig har politisk styrke og samhold blant utviklingslandene blitt lite svekket. Hovedrådsformann Castillo varsler derfor at han vil anbefale å gå tilbake til alle temaene i ministererklæringen fra Doha, for å sikre at forhandlingene videre kommer til å dreie seg om utvikling. En solid innrømmelse av at det er andre interesser som er gitt hovedfokus i forhandlingene de siste to årene, som fikk WTOs ministermøte i Cancun til å bryte sammen.


mandag 22. desember 2003

Globaliseringsmeldingens egoisme


Av Ketil Fred Hansen, Idégruppen Nord/Sør

I slutten av mars la Utenriksdepartementet fram Globaliseringsmeldingen. «En verden av muligheter – globaliseringens tidsalder og dens utfordringer», som meldingen heter, skal ligge til grunn for Norges politikk ovenfor resten av verden i årene som kommer. Stortinget skulle ha behandlet meldingen tidlig i høst, men har gjentatte ganger utsatt det.


torsdag 27. november 2003

Tvedt - og hovedutfordringer for organisasjonene


Av Arnfinn Nygaard, RORG-Koordinator

Politikere, forskere, journalister og organisasjoner har alle fått sine pass påskrevet i Terje Tvedts siste bok, ”Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt – Den norske modellen”. Hva er hovedutfordringene for organisasjonene?


torsdag 04. desember 2003

Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen


Av Thera Mjaaland, FOKUS

Terje Tvedts bok er, etter min mening, en viktig bok som samtidig gir oss en rik liste av nye meget talende begreper som vi kan forsøke å forstå det noe ulne og sammenvevde feltet av bistand og utenrikspolitikk, ’det sørpolitiske system’, med; likeledes ’den nasjonalkorporative modellen’ som de fleste frivillige organisasjonene gjennom at vi mottar støtte fra staten unektelig er, slik Tvedt bruker begrepet, mer eller mindre del av.


RORG Nyhetsmelding
Fjern meg fra lista Mer info
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

  • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
  • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?