Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Argentina betaler nå dyrt for sin lydighet

- Javel, sjef (Si, Bwana), sto det over hele forsiden til den Argentinske avisen "Pagina 12" da en IMF-delegasjon i april besøkte landet for å forhandle med regjeringen om betingelser for økonomisk støtte. Og den IMF-pålagte politikken blir møtt med kraftig kritikk.
- Argentina betaler nå dyrt for sin lydighet, sier den verdenskjente argentinske forfatteren Eduardo Galeano.
Fredag 03. mai 2002

"Javel, sjef"

 Eduardo Galeano er mest kjent for sitt storverk om Latin-Amerikas historie: Latin-Amerikas åpne årer (1971). Det er derfor neppe tilfeldig at Harward-økonomen Jeffrey D. Sachs har valgt å betegne den politikken IMF nå påtvinger Argentina for "årelating".

Konsensus?

I en uttalelse fra IMF-delegasjonen til Argentina 17. april vises det til forhandlingene om "et omfattende økonomisk program", som er "utformet for å møte de utfordringene Argentina nå står ovenfor og bane vei for vedvarende vekst". Delegasjonen er glad for å ha møtt "et bredt spekter av samfunnet" og hevder at "disse kontaktene med bredere deler av samfunnet om ulike deler av programmet bidrar til å skape konsensus og bane vei for at myndighetene følger dem opp i sin helhet."

For de mange observatører framstår nok likevel IMFs ambisjoner om "konsensus" som en noe underlig betegnelse på en politikk de fleste anser som påtvunget.
- Det mangler bare at vi firer det argentinske flagget og erstatter det med IMFs, sier provinsguvernøren i San Juan i følge Jon Hillson i New York Transfer (se Reporter's Notebook from Argentina, April 24, 2002).

Jeffrey D. Sachs er åpenbart heller ikke del den av denne konsensusen. Han skriver bl.a. (se IMFs årelating, Dagens Næringsliv 29.4.02):

IMF hamrer inn at Argentinas krise er resultat av pengepolitisk sløsing. Mens krisen forverres, og produksjonen muligens kollapser med 10-15 prosent og arbeidsledigheten skyter i været, fortsetter IMF å be om dype budsjettkutt. Dette er som 1700-tallspraksisen der leger «behandlet» febrile pasienter ved å årelate dem, og på den måten svekket dem ytterligere og ofte fremskyndet deres død.

"Sikkerhetsnett for de fattige"

Anoop Singh, som ledet IMFs delegasjon til Argentina, orienterte på en pressekonferanse i Buenos Aires 10. april om den politikken IMF mener er nødvendig for å få Argentina på fote (se Introductory Remarks on the Role of the IMF Mission in Argentina). Her var han også opptatt av de fattiges situasjon:

... på bakgrunn av krisens omfang og dens følger for de fattige har vi kommet til enighet med regjeringen om at alt må gjøres for å styrke det sosiale sikkerhetsnettet for de fattige. Dette vil være helt nødvendig for å beskytte de fattige så mye som mulig gjennom en interimsperiode før veksten kan gjenopptas. Verdensbanken og Den inter-amerikanske utviklingsbanken (IDB) leder arbeidet med å utvikle spesielle programmer.

Om Sachs og andre kritikere får rett i at IMFs politikk vil gjøre vondt verre vil det nok bli vanskelig for Verdensbanken og IDB å skape et slikt "sosialt sikkerhetsnett for de fattige". En undersøkelse regjeringen har foretatt antyder at omlag halvparten av befolkningen (37 millioner) nå befinner seg under fattigdomsgrensen og at omlag en fjerdedel er ute av stand til å betale for det ukentlige minimum av mat (se Reporter's Notebook from Argentina, April 24, 2002).

- Ren og skjær nyliberal galskap?

Argentina, ren og skjær nyliberal galskap, var tittelen på en bakgrunnsartikkel om Argentina i et temanummer av Third World Economics i januar/februar (Argentina's Crisis: A crisis of the IMF?) fra Third World Network. Det er bare ett av mange bidrag til debatten om hva som gikk galt i Argentina, IMFs rolle og veien videre, som fortsetter med uforminsket styrke. Nedenfor har vi samlet linker til en del aktuelle artikler og annet stoff om krisen i Argentina.

Aktuelle nettressurser:

Mer informasjon om Argentina, se:

  • Argentina, landindex fra Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)

Mer informasjon om IMF/Verdensbanken, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.