Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Latin-Amerikas venstrevind inn i FNs sikkerhetsråd?

Venstrevinden i Latin-Amerika, representert ved Hugo Chavez' Venezuela, er nå også i ferd med å blåse inn i FNs sikkerhetsråd. Alternativet er Guatemala, som har USAs støtte. Hvem vil Norge støtte?

Fredag 04. august 2006
Linker oppdatert: Lørdag 04. november 2006

- Det feier en venstrevind over kontinentet, sa Utviklingsminister Erik Solheim om situasjonen i Latin-Amerika da han holdt sin utviklingspolitiske redegjørelse til Stortinget i mai (les mer her). Mens Solheim nå forbereder sin reise til Latin-Amerika i midten av august for å se nærmere på hvordan Norge kan bidra positivt til utviklingen i regionen (les mer her) gjør den latin-amerikanske ventrevinden også et forsøk på å feie inn i FNs sikkerhetsråd.

Venezuelas president Hugo Chavez, her sammen med Bolivias president Evo Morales under et besøk i Caracas i januar 2006.

- Kampen om det ledige setet i FNs sikkerhetsråd er ikke en kamp mellom Venezuela og Guatemala, men mellom Venezuela og USA, mener Venezuelas FN-ambassadør Francisco Arias Cardenas (les mer her). Derfor vil det også være viktig for Venezuela med støtte fra andre vestlige land.

Det var avisa Klassekampen som 22. juli formidlet ønsket fra Venezuelas innenriksminister, William Lara. Han ønsker den norske regjeringens støtte til Venezuelas kanditatur (les mer her):

"Norge står utenfor EU. Den kristeligdemokratiske fraksjonen i EU-parlamentet (EPP) kjører veldig hardt mot oss på grunn av Partido Popular [som hadde den forrige regjeringen under José María Aznar] i Spania. Det ville derfor være veldig bra om den norske regjeringen tar et annet standpunkt."

- Det er ingen tvil om at Norge bør støtte Venezuela, sa stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen (SV) til Klassekampen 25. juli (les mer her). UD opplyste imidlertid overfor Klassekampen at det fra norsk side ikke er tatt stilling til dette og at endelig beslutning ikke vil bli tatt før nærmere valget i oktober.

Norsk støtte til Venezuelas kanditatur?

- USA jobber hardt for å stanse Venezuelas kamp for en plass i FNs sikkerhetsråd, rapporterte bl.a. CNN (Ap) i forrige måned, men kunne også fortelle at diplomater blant FNs medlemsland advarer om at USAs bestrebelser kan slå tilbake mot USAs kandidat, Guatemala, når FNs generalforsamling skal behandle saken i oktober (les mer her).

- USAs bekymring for Venezuelas bestrebelser har ingenting å gjøre med demokrati og respekt for internasjonal lov, i følge Cyril Mychalejko i en analyse for Upside Down World (som rapporterer om aktivisme og politikk i Latin-Amerika, les mer her) i juni, og utdyper:

"Det det står om er USAs minkende innflytelse i regionen, dets evne til å få sin vilje gjennom i verdenssamfunnet og FNs institusjonelle samtykke til å opprettholde et globalt hierarki preget av vold, diskriminering og straffefritak - omtrent som i Guatemala."

Til Klassekampen uttalte presidenten i Venezuelas nasjonalforsamling, Nicolas Maduro, at Venezuelas kanditatur til det ledige setet i FNs sikkerhetsråd samler bred støtte, bl.a. fra Afrika-unionen og Den arabiske liga, såvel som Russland og Kina. I Latin-Amerika har dessuten Mercosur-landene (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, såvel som Venezuela), samt landene i det Karibiske fellesskapet (les mer her) formelt gitt sin tilslutning til Venezuelas kandatur. Og Chiles president, Michelle Bachelet, uttalte nylig at hun ikke ville bøye seg for USAs press i denne saken (les mer her).

Guatemalas president, Oscar Berger, hevder på sin side å ha samlet støtte fra 98 land, men vil ifølge nyhetsbyrået Reuters (les mer her) ikke oppgi hvilke land det dreier seg om.

Utviklingsminister Erik Solheim har varslet vilje til å støtte opp under venstrevinden i Latin-Amerika, men han har foreløpig ikke kommentert spørsmålet om Venezuelas kanditatur. Venezuela står heller ikke på listen over de landene utviklingsministeren vil besøke på sin reise til Latin-Amerika nå i august (les mer her).

Her hjemme har flere ledende SV-politikere gitt uttrykk for at Norge må støtte Venezuelas kanditatur, men UD sier at en formell beslutning ikke vil bli tatt før nærmere valget i oktober (les mer her).

Utfordrer USA

- Venezuela's president bruker oljeinntektene til å frigjøre de fattige - ikke rart at hans fiender ønsker å felle ham, skrev Sofiepris-vinner John Pilger i en kommentar i den britiske avisa The Guardian i mai (les mer her). Han mener at Chávez, selvsagt, er en trussel, særlig overfor USA.

I en annen kommentar i The Guardian, i begynnelsen av juni, oppsummerte Simon Tisdall forholdet mellom Venezuela og USA slik (les mer her):

"Tautrekkingen mellom Caracas og Washington ser ikke ut til å ville stanse med det første. 'La meg si det rett ut. Jeg er bekymret for undergravingen av demokrati i Venezuela og Bolivia', sa Bush sist måned. Chavez skjøt tilbake neste dag: 'Vi må fortelle presidenten i USA at ... hans imperialistiske, krigshissende regjeringen på et farlig vis undergraver muligheten for fred og liv på denne planeten'.

Og USA utfordres av Venezuela og den latin-amerikanske venstrevinden på mange vis. Klassekampen skrev bl.a. (les mer her):

"For USA har de internasjonale nederlagene i Latin-Amerika kommet på løpende bånd. Først ble ikke bare Washingtons kandidat, men deretter også andrevalget, til stillingen som nye generalsekretær i Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), vraket til fordel for Chiles tidligere utenriksminister José Inzulza. Verre var det at USA ikke klarte å hindre at Cuba fikk plass i FNs nye menneskerettighetsråd."

Dessuten utfordres USAs historiske dominans av de pågående initiativene for alternativ integrasjon i Latin-Amerika.

- Venezuela spiller en meget aktiv rolle i de nye integrasjonsprosessene på kontinentet, mener Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). LAG (les mer her) har sett nærmere på bl.a. teleSUR, den første ikke-kommersielle TV-kanalen som dekker hele Latin-Amerika; Det Søramerikanske fellesskapet CSN og den venezuelanske regjerings prosjekt, ALBA, Det bolivarianske alternativ for Amerika.

- Ideologisk basert støtte?

Utviklingsministerens støtte til ventrevinden i Latin-Amerika, slik han presenterte den i sin utviklingspolitiske redegjørelse til Stortinget, vakte reaksjoner fra opposisjonen, bl.a. fra Høyres Erna Solberg (les mer her): 

"Norge er ikke tjent med ideologisk basert støtte til autoritære regimer i Latin-Amerika. Dette må ikke gå ut over de aller fattigste landene som trenger bistanden mest."

Da redegjørelsen ble drøftet i Stortinget ba SV Ågot Valle om utdyping av Høyres synspunkter (les mer her):

"Er det de landene som har valgt president og regjeringer som følge av mobilisering fra fagbevegelsen, fra sosiale bevegelser med krav om mer rettferdighet og som en protest mot USAs dominans, som er autoritære? Er det krav om mer nasjonal styring av naturressursene som er autoritært? Er det det at flere land nå har gått sammen om en handelsavtale som sikrer mer handel mellom disse landene, som en motvekt til USAs dominans, som er autoritært?"

Høyres Finn Martin Vallersnes svarte slik:

"Når det gjelder Høyres leders uttalelse om regimene i Latin-Amerika, sa jeg i et tidligere ordskifte i dag at vi synes måten det gjøres på i Brasil og i Chile, er veldig balansert og positivt. Det er også venstredominerte regimer, som står for en betydelig fremgang i sin region som vi synes er flott.

Når det gjelder de landene som representanten Valle nå tenker på, det går vel da på Bolivia, Venezuela og Cuba, så er det særlig ut fra vår erfaring med Cuba at refleksjonene kommer. Og det er jo ikke så lenge siden vi hadde en sak hvor vi syntes at den norske regjeringen bøyet av for press fra regimet og da for fremtiden ville unnlate å invitere opposisjonen f.eks til vår nasjonaldagsfeiring i Havanna - et typisk eksempel på press fra et autoritært styre som jeg synes den norske regjeringen legger seg flat for."

Utviklingsminister Erik Solheim svarte slik på de kritiske kommentarene, inkludert frykt om "ideologisk basert støtte", når det gjaldt satsingen i Latin-Amerika:

"Selvsagt er det der slik - som det er i Afrika og andre steder - at politikken er viktigst. Politikk, enten den er venstre- eller høyreorientert, som er populistisk i betydningen av at man bare gjør ting for å tjene makthavere akkurat nå, uten å ha noe langsiktig perspektiv, eller som bidrar til diktatur, fremmer ikke utvikling på noe kontinent. Men det at folkelige bevegelser, kirkelige organisasjoner, fagforeninger og urbefolkningsgrupper som har vært veldig langt fra makta, nå igjen kan inkluderes i en maktstruktur og få sin stemme hørt, er derimot veldig viktig og betydningsfullt for langsiktig utvikling. Det enkeltelementet Norge antakelig kan bidra mest med her, vil være forskjellige måter å fremme institusjonsbygging på."

Kanskje vil en eventuell norsk støtte til Venezuelas kanditatur likevel bli oppfattet som "ideologisk basert" av opposisjonen på Stortinget?

- Et svært viktig land i Latin-Amerika

Venezuelas president, Hugo Chavez, har både tilhengere og kritikere i Norge. Blant kritikerne er Unge Høyres leder, Torbjørn Røe Isaksen, som i en kronikk i Dagbladet i mai (les mer her) utfordret norsk venstreside og konkluderte:

"Det er ikke sikkert Hugo Chavez blir en diktator. Det er ikke sikkert han skriver nok et kapittel i sosialismens blodige historie. Det er ikke sikkert jeg har rett. Men det er bedre å ta feil og ha stilt de riktige spørsmålene underveis, enn å leve i en tilstand av bevisstløs selvrettferdighet og risikere å støtte nok en diktator."

Han fikk svar fra Eirik Vold (les mer her), som avviste at Chavez var en diktator og avsluttet slik:

"Det gledelige er at motsetningsforholdet som både Isaksen og den tidligere autoritære venstresiden, ser mellom radikal omfordeling og demokratiske rettigheter, ikke er reellt. I Venezuela har folket sagt «ja takk, begge deler»."

Eirik Vold har også, sammen med Eva Sapiezynska (begge aktive i Latin-Amerikagruppene i Norge), vært kritisk til Venezuela-dekningen i TV2 og Aftenposten (les mer her).

I den arbeidsgruppen som UD nedsatte tidligere i år for å på hva Norge kan gjøre i Latin-Amerika (les mer her) var det også delte meninger om situasjonen i Venezuela. I sluttrapporten fra gruppa, som ble lagt fram i slutten av juni (les mer her), gis det følgende anbefalinger når det gjelder Norges forhold til landet:

"En annen del av gruppen foreslår å inkludere Venezuela i Utviklingsministerens reiseprogram. Venezuela er ”tung” deltaker i OPEC og Norge og Venezuela har felles interesser som gjør det naturlig å foreta et slikt besøk. Venezuela står dessuten under hardt politisk press utenfra. Om Norge er et lite land, kan likevel noe motpress kunne ha positiv innvirkning. Dessuten vil vennskap med europeiske demokratier kunne ha positiv innvirkning på de politiske prosessene som er i gang.

Venezuela er politisk sett et svært viktig land i Latin-Amerika. Det er viktig å følge med på hva som skjer og holde en åpen dialog. Selv om alt langt fra er positivt, er landet like fullt et demokrati og bør være det også i framtida. Å støtte Venezuelas selvstendighet er bedre enn å isolere landet fra vår kant."


Aktuelle lenker:

Utviklingsminister Solheim til Latin-Amerika:

Kommentarer fra norske organisasjoner:

Medieklipp - utland:

 • U.N. Vote Becomes Referendum on U.S. Policy in Latin America, New York Times 29.07.06
  Venezuela has set its sights on a seat on the Security Council and the United States has set out to block it, converting a normal Council rotation into a showdown with the country’s Washington-baiting president, Hugo Chávez.
 • Chile denounces US pressure over Venezuela Security Council vote, Santiago Times 27.07.06
  President Bachelet said Wednesday she would not bow to U.S. pressure when casting Chile’s vote for the South American seat on the UN Security Council.
 • Guatemala pushes bid for Security Council seat, Washington Post 24.07.06
  Guatemalan president Oscar Berger said on Monday his Central American nation is closer to getting the votes needed to beat U.S. antagonist Venezuela for a seat on the United Nations Security Council. "We have 98 countries backing us, I'm not going to mention names," Berger told reporters.
 • Mercosur backs Venezuela for UN Security Council, MSNBC (Reuters) 23.07.06
  The Mercosur trade bloc formally backed member Venezuela's bid to secure a seat on the U.N. Security Council this year, the group said on Friday at the close of a two-day summit.
 • U.S. opposes Venezuela bid for U.N. council seat, CNN 20.07.06
  The United States is lobbying hard to block Venezuela's bid for a seat on the U.N. Security Council, fearful that Hugo Chavez, its fiercely anti-American president, will disrupt the body as it confronts hot issues such as Iran and Sudan.
 • Venezuela's UN Ambassador, Francisco Arias Cardenas: Fight for UN Security Council seat is a duel between Venezuela and the USA, VHeadline 16.07.06
  According to the Ambassador, the USA believes that Venezuela will paralyze the Security Council but he insists that Venezuela will be an independent voice on the Council. 
 • Venezuela gets backing for U.N. council seat, Miami Herald 07.07.06
  Venezuela got a boost for its bid for a U.N. Security Council seat after the 15-member Caribbean Community said it would not support Guatemala's U.S.-backed candidacy.
 • Venezuela denies UN misuse claim, BBC 22.06.06
  Venezuelan Foreign Minister Ali Rodriguez has denied US claims that his country would be a disruptive influence if elected to the UN Security Council.
 • US campaign to stop Venezuela joining UN security council, The Guardian 20.06.06
  The US has launched a diplomatic campaign to block Venezuela's bid to become a member of the United Nations security council out of concern that Hugo Chávez's government would use its seat to try to block punitive measures against Iran. 
 • US working to block Venezuela's Security Council bid, Christian Science Monitor 19.06.06
  The US does not want to give Hugo Chávez a chance to block UN moves on Iran. 
 • The world according to Chávez, The Guardian 16.05.06
  He's the new hero of the left - a socialist leader who is tackling poverty in Venezuela while leading the Latin American backlash against 'the empire' of George Bush. But what is Hugo Chávez really like? And how does he feel about being portrayed as a dictator by much of the British press? Jonathan Steele and Duncan Campbell meet him.
 • Chávez is a threat because he offers the alternative of a decent society, comment by John Pilger in the Guardian 13.05.06
  Venezuela's president is using oil revenues to liberate the poor - no wonder his enemies want to overthrow him.
 • Bolton Opposes Venezuela Joining Security Council, The New York Sun 16.02.06
  America's U.N. ambassador, John Bolton, yesterday publicly announced his opposition to Venezuela becoming a member of the U.N. Security Council, escalating Washington's diplomatic campaign against inroads made by Hugo Chavez's regime into international institutions.

Mediaklipp - Norge:

 • Panama blir medlem av Sikkerhetsrådet, Dagbladet (NTB) 04.11.06
  Gruppen av latinamerikanske og karibiske land i FN gir enstemmig sin støtte til Panama som kandidat til Sikkerhetsrådet.
 • Enighet om Sikkerhetsrådet, Dagsavisen 03.11.06
  Panama blir nytt medlem av FNs sikkerhetsråd etter at Venezuela og Guatemala har trukket sine kandidaturer. Begge ga opp etter 47 resultatløse avstemninger i hovedforsamlingen.
 • Spent i La Paz, Klassekampen 26.10.06
  Venezuela vurderer å foreslå Bolivia til plassen i FNs sikkerhetsråd. Samtidig svirrer kuppryktene rundt president Evo Morales i La Paz.
 • Venezuela vil foreslå Bolivia til Sikkerhetsrådet, Dagbladet (NTB) 25.10.06
  De ønsker Bolivia som kompromisskandidat ettersom det er blitt klart at Venezuela ikke blir valgt.
 • Chávez leder stort foran valget, VG (NTB) 25.10.06
  Venezuelas president Hugo Chávez leder med 35 prosentpoeng over sin fremste utfordrer, viser en ny meningsmåling.
 • Utsatt kamp om Sikkerhetsrådet, Dagsavisen 21.10.06
  Kampen mellom Venezuela og Guatemala om Latin-Amerikas plass i Sikkerhetsrådet er fortsatt fastlåst.
 • Venezuela og Guatemala ikke i sikkerhetsrådet, Dagens Næringsliv (NTB) 17.10.06
  Sør-Afrika, Indonesia, Belgia og Italia fikk derimot nok stemmer til å få sitte i FN-organet.
 • Venezuela og Guatemala kjemper videre, Dagbladet (NTB) 17.10.06
  Ifølge Aftenposten stemte også Norge for Guatemala under avstemningene i hovedforsamlingen mandag, men Utenriksdepartementet vil ikke bekrefte dette.
 • – Norge stemmer, Klassekampen 04.10.06
  Latin-Amerika-gruppene i Norge har fått klare signaler fra regjeringen om at de ikke vil støtte Venezuelas kandidatur til FNs sikkerhetsråd. Utenriksdepartementet vil ikke kommentere dette.
 • Venezuela i flammer?, Debatt av Eirik Vold i Dagbladet 27.09.06
  Skal vi solidarisere oss med venezuelanerne slik at de får lov til å konsolidere utviklingen mot en oljefinansiert velferdsstat gjennom stemmeurnene, eller skal vi gi Chávez rett og la de oljetørste haukene i Washington få sette Venezuela i flammer?  
 • Lite bifall for Chavez, Aftenposten 24.09.06
  Venezuelas president Hugo Chávez kaller George W. Bush for selve djevelen, men han høster lite bifall i Latin-Amerika for sine hatske utfall mot USA.
 • Stem på Venezuela, Debatt av Iselin Å. Strønen i Dagbladet 03.09.06
  Høyres stortingsrepresentant Finn Martin Vallersnes kritiserer 29. august SVs Bjørn Jacobsen for å støtte Venezuelas kandidatur til FNs Sikkerhetsråd. Vallersnes stempler Venezuela som uskikket til dette ved hjelp av sleivete bemerkninger, som tyder på at hans utfall er basert på ideologiske ryggmargsreflekser mer enn kunnskaper.  
 • Solheims hurrarop, Debatt av Finn Martin Vallersnes i Dagbladet 28.08.06
  SVs Bjørn Jacobsen har fra Stortingets talerstol betegnet FNs Sikkerhetsråd som et «sandpåstrøingsorgan». Likevel er det forbausende mange statsledere som ønsker seg en plass nettopp der. Venezuelas president er en av dem. Hvorfor rykket da nettopp Jacobsen ut i Klassekampen 25. juli og støttet hans kandidatur? 
 • Venezuela, Lederkommentar av Espen Løkeland-Stai i Klassekampen 11.08.06
  «Venstrevinden i Sør-Amerika innebærer en demokratisk revolusjon som Norge ønsker å styrke,» uttalte utviklingsminister Erik Solheim i går. Dette er svært fornuftige ord som regjeringen i disse dager har en ypperlig mulighet til å følge opp ved å ta klar stilling i det pågående slaget om hvem som skal få Sør-Amerikas plass i FNs sikkerhetsråd. 
 • Viva Chávez!, Klassekampen 25.07.06
  Sentrale SV-folk krever at Norge taler USA midt i mot, og jobber for å få Venezuela inn i FNs sikkerhetsråd.
 • Chavez på heftig diktator-turné, Dagbladet 24.07.06
  Presidenten som har kalt George W. Bush «esel» og «fyllik» utvider omgangskretsen og hamstrer Kalasjnikover.
 • Ber om norsk støtte, Klassekampen 22.07.06
  Venezuela kan for første gang få plass i FNs sikkerhetsråd. Nå ber landet om norsk støtte for å få dette til.
 • Kjemper om sosial traktat, Klassekampen 07.07.06
  Chávez vil lovfeste latinamerikanernes sosiale rettigheter. På toppmøtet i Organisasjonen av amerikanske stater ble behandlingen av forslaget utsatt.
 • Den mangetydige Hugo Chávez, Dag og Tid 17.06.06
  Hugo Chávez er president i Venezuela, fjernt frå Noreg. Like fullt kan namnet hans svingast som ei klubbe i norsk politisk debatt. Kva er det med denne mannen?
 • Verden sett fra venstre, debatt av Torbjørn Røe Isaksen i Dagbladet 28.05.06
  I en kronikk i Dagbladet 18.05 velger Eirik Vold å kommentere min kronikk «Nok en diktator» om Hugo Chavez på en relativt forutsigbar måte - ved å ikke forholde seg til innholdet.
 • Norske interesser i Latin-Amerika, kronikk av Eirik Vold i Dagbladet 04.06.06
  Norge har en unik mulighet til å dele sine erfaringer som velferdsstat med et kontinent som prøver og feiler på veien mot et mer humant samfunn.
 • Ingen diktator, debatt av Eirik Vold i Dagbladet 18.05.06
  Å omfordele godene betyr ikke at man må gi avkall på demokratiske rettigheter.
 • Nok en diktator, kronikk av Torbjørn Røe Isaksen i Dagbladet 13.05.06
  Venstresidens revolusjonssafari er ikke like blodig som før, men de stiller fortsatt svært få kritiske spørsmål til dem som kan bli fremtidens diktatorer.
 • Alternativerlederkommentar i Klassekampen 02.05.06
  Denne helga inngikk Cuba, Bolivia og Venezuela en handelsavtale som kan komme til å utfordre Washingtons frihandelsagenda i Latin-Amerika ytterligere. Lørdag sluttet Bolivia seg til Det bolivarianske alternativet for Amerika, kjent under den spanske forkortelsen Alba, som betyr morgengry.

Se også:


Søk:

Avansert søk

Sagt om venstrevinden:


"Det feier en venstrevind over kontinentet. Gjennom demokratiske prosesser er representanter for fagbevegelsen, urfolk og tidligere opprørsbevegelser valgt inn i regjering i mange av landene. Det er ønskelig å styrke disse bevegelsene gjennom å utveksle erfaringer med oss om vår nordiske velferdsmodell og hvordan vi regulerer bruk av våre naturressurser."

Utviklingsminister Erik Solhiem
i
utviklingspolitisk redegjørelse 16.05.06

"Norge er ikke tjent med ideologisk basert støtte til autoritære regimer i Latin-Amerika. Dette må ikke gå ut over de aller fattigste landene som trenger bistanden mest."

Høyres leder Erna Solberg
i
kommentar til Solheims redegjørelse

Det er ingen tvil om at Norge bør støtte Venezuela.
Skal du skape fred og sikkerhet, må du fordele godene jevnt. Der har Venezuela mye å bidra med i Sikkerhetsrådet. Kriger og konflikter i verden skyldes ofte ujevn fordeling og i Guatemala er fortsatt 80 til 90 prosent av jorda eid av tre prosent av befolkningen.

Stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen (SV)
til Klassekampen 25.07.06

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.