Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Latin-Amerika mot venstre
- skal støttes opp av Norge

Etter tiår med "Washington konsensus" har nå land etter land i Latin-Amerika gått mot venstre - hvertfall i retorikken. Utviklingen følges med interesse i mange leire og i februar varslet utviklingsminister Erik Solheim at han ville nedsette et utvalg for å se på hvordan Norge kan støtte opp under de brede, folkelige og venstreorienterte bevegelsene i Latin-Amerika.

Torsdag 06. april 2006
Linker oppdatert: Søndag 04. juni 2006

To grasrotaktivister fra Venezuela har nylig besøkt Norge og i et intervju med Klassekampen sist uke (les hele her) sier de bl.a.:

"Vi har oppnådd enormt mye, men USA og CIA er en konstant trussel."

Og presset fra USA er fortsatt sterkt tilstede over hele Latin-Amerika i det NRKs Håkon Børge i en kommentar kaller et asymmetrisk forhold:

"Når USA inngår en økonomisk traktat med land i Latin-Amerika, er det som om Goliat skulle avtale fred og fordragelighet med David."

Mange setter derfor nå sin lit til at nye folkevalgte regimer som har kommet til makten i Latin-Amerika med merkelapper som "venstreorientert" eller "sentrum-venstre" kan stå imot presset fra USA. Demokratiet i Latin-Amerika er imidlertid skrøpelig, hevder FNs utviklingsprogram (UNDP), som i en rapport i 2004 hevdet at kun 50 prosent av latinamerikanerne foretrekker demokrati fremfor autoritært styre (les rapporten her). Og Verdensbanken tar nå til orde for at fattigdommen i Latin-Amerika må reduseres om kontinentet skal få til økonomisk vekst - og anbefaler "pro-growth poverty-reduction" (les rapporten her).

En som nok deler Solheims vurdering av at disse nye regimene må presses av sosiale bevegelser for å sikre en utvikling til beste for folk flest i Latin-Amerika er Jemas Petras.

Petras, som er professor emeritus i sosiologi ved Binghamton University i New York var i sin tid rådgiver for Allendes regjering i Chile og har i en årrekke nå jobbet som rådgiver for arbeidsløse og jordløse i Brasil og Argentina. Sammen med Henry Veltmeyer ga han nylig ut boka Social Movements and State Power, Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador (Sosiale bevegelser og statsmakt, Argentina, Brasil, Bolivia og Ecuador). Boka ser kritisk på de regjeringene som oppfattes som uttrykk for venstredreining; deres avtaler med IMF, deres sosiale og økonomiske politikk og deres økonomiske bånd til sentrale politikere, såvel som vinnere og tapere under disse regimene. Forfatterne gjennomgår videre den politiske dynamikken mellom staten og dens agenda på den ene siden og strategien for massemobilisering på den andre siden. I en fersk artikkel om dette i tidsskriftet Rebelion (les hele her) innleder Petras slik:

"For en del år tilbake spurte jeg redaktøren av et ledende amerikansk næringslivstidsskrift (Forbes) om den mexikanske presidenten (Echeverria), som talte på en venstreorientert konferanse til minne om Chiles president Allende. Han svarte: "Han snakker til venstre og arbeider for høyre". En gjennomgang av hva den siste tidens "sentrum-venstre"-presidenter i Latin-Amerika har gjort passer svært godt til denne kommentaren fra Forbes-redaktøren og går på tvers av den utbredte holdningen blant venstreorienterte i Europa og USA."

Det tapte kontinent

- Det tapte kontinent, var tittelen på en kommentar av økonomen og professoren Paul Krugman for et par år tilbake, der han bl.a. tok til orde for at (se Det tapte kontinent, Aftenposten 13.08.02):

"USA må ha velvilje overfor politiske ledere i Sør-Amerika når de vil dempe entusiasmen for frie markeder og heller beskytte arbeidere og fattige."

Bakgrunnen var, som Krugman påpekte, at:

"For ti år siden lovet et selvsikkert Washington de latin-amerikanske landene at de ville oppleve en kraftig økonomisk vekst, bare de privatiserte statsselskapene sine og åpnet seg for utenlandske varer og kapital. Men det har ikke skjedd."

Nå, tre år senere, skriver Mark Weisbrot ved Center for Economic and Policy Research (CEPR) i en kommentar (les hele her):

"Presidentkandidater har lovet å ordne opp i de siste 25 års økonomiske reformer og disse løftene har vunnet valgene i Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay og Venezuela."

- Dette er ikke overraskende, skriver Weisbrot og tallfester elendigheten slik:

"Fra 1980 til 2000 økte regionens inntekt per person - det vanligste målet økonomer bruker for økonomisk framskritt - med bare 9 prosent. Fra 2000 til 2005 har veksten vært 1 prosent. Men fra 1960 til 1980 vokste den med 82 prosent. Den økonomiske vekstens sammenbrudd har ført til at en og en halv generasjon latinamerikanere har mistet enhver mulighet til å forbedre sin levestandard."

Og slik blir også dreiningen mot venstre forklart i en lederkommentar i Dagsavisen i januar i år (les hele her):

"Venstresidens framgang i Latin-Amerika er en reaksjon mot den iskalde liberalismen som har skapt enorme økonomiske forskjeller, og har sjaltet store befolkningsgrupper ut til et liv i bunnløs fattigdom."

En rød vind?

- Det blåser en rød vind over Latin-Amerika, skrev VGs Per Olav Ødegård i en kommentar 10. februar (se Venstresving i bakgården) og fortsatte:

"Land etter land dreier mot venstre, og USA, giganten nord for Rio Grande, ser med bekymring og uro på utviklingen i den amerikanske «bakgården»."

- Nå, som amerikanernes trusselbilde har endret seg fra kald krig til terrorisme, har USA plutselig fått sosialisme i bakgården så det holder, hevder Ødegård.

Hos deler av venstresiden imøteses utviklingen med entusiasme, slik denne bl.a. kom til uttrykk i et innlegg i Dagsavisen i januar av Even Sandvik Underlid, leder for Bevegelsen for Sosialisme. Han innledet slik (les hele her):

"Fem dager før julaften ble det klart at den radikale sosialisten Evo Morales hadde vunnet en overveldende seier ved presidentvalget i Bolivia. Han trer slik inn i rollen som Latin-Amerikas revolusjonære president nummer tre, ved siden av Cubas Fidel Castro og Venezuelas Hugo Chávez."

Og han fortsetter:

"Dette er, etter alt å dømme, bare begynnelsen på en større politisk prosess. I 2006 avholdes 11 presidentvalg i verdensdelen. Så langt tyder det meste på at venstrevinden vil bli bekreftet og forsterket."

James Petras deler ikke hans analyse, spesielt ikke av Evo Morales (les mer her):

"Det kanskje klareste eksempel på et sentrum-venstre regime som har omfavnet den nyliberalistiske agendaen er Morales' regime i Bolivia."

Behov for sterkt press fra folkelige organisasjoner

I sin analyse konkluderer Petras at det bare er presset fra de folkelige organisasjonene som kan sikre økonomiske og sosiale endringer til beste for folk flest:

"USAs politikk, utformet og iverksatt av en av de mest høyreekstreme regimene i nyere vestlig historie, har ført til enkelte friksjoner, spesielt i forbindelse med dets forsøk på ensidige frihandelsavtaler og et juridisk grunnlag for å straffe valgordninger som ikke følger USAs diktat. Innenfor rammen av ny-liberalistisk politikk står disse regimene overfor sterkt press fra folkelige organisasjoner og trusler om nye masseaksjoner. Dette leder i seg selv til at disse regimene foretar symbolske uavhengighetsgester og opposisjon overfor de ekstreme kravene fra det ultra-imperialistiske Bush-regimet. Det vil imidlertid være et feilslag å oppfatte disse gestene som et uttrykk for et større venstreoppsving når det i realiteten skyldes massebegelser utenfor regimene som krever mer en symbolske gester og en skarp dreining mot vesentlige sosio-økonomiske endringer."

Det har også vært erfaringen til de jordløses bevegelse (MST) i Brasil gjennom 4 år med Lulas styre.

- President Lula i Brasil får mye kritikk for at lovnadene om jordreform og kamp mot sult ikke blir oppfylt, rapporterte Aksel Nærstad i Utviklingsfondet fra den internasjonale konferansen om landbruksreform som nylig ble avholdt i Brasil (les mer her).

I et intervju i forbindelse med omfattende landokkupasjoner den siste tiden, sier Marina dos Santos i MSTs nasjonale koordinerende organ bl.a. (les mer her):

"Gjennom media blir vi gitt inntrykk av at disse okkupasjonene er et resulrtat av agitasjon fra vårt nasjonale lederskap, men det er ikke tilfellet. Istedet repreenterer mobilisering over hele landet en forståelse blant MST-familier at vi har nådd regjeringens siste år ved makten uten at noen av våre problemer har blitt løst. Det er familier som har bodd under sorte plastikk-telt i 5-6 år, som ikke ser noe forslag til løsninger presentert på de problemene de fortsatt står overfor. Et annet spørsmål er regjeringens økonomiske politikk, men høye skatter og lignende. Regjeringen har ikke bidratt til å styrke familielandbruket, som kan skaffe mat til det brasilianske folket. De økonomiske modellene som settes i verk gir ingen penger til sosiale programmer og derfor er det heller ikke tilstrekkelige ressurser for å iverksette jordreform."

______

Nedenfor har vi samlet lenker til en del aktuelle rapporter, analyser, kommentarer og medieklipp om utviklingen i Latin-Amerika.


Aktuelle lenker:

 • Ny strategi for Latin-Amerika, SAIH 02.03.06
  Utviklingsminister Erik Solheim sa på eit møte med solidaritets- og bistandsorganisasjonane fredag at UD vil utarbeide ein strategi for korleis Noreg kan støtte dei breie folkerørslene som no har fått makta i Latin-Amerika.
 • Satser på Sør-Amerika, Bistandsaktuelt 03/2006
  En venstrevind blåser over Latin-Amerika og utviklingsminister Erik Solheim ønsker å støtte de fremadstormende reformbevegelsene. I regi av Utenriksdepartementet jobber nå en arbeidsgruppe for å stake ut kursen for et tettere norsk samarbeid med de nye venstrelederne.
 • Demokrati og sosial rettferdighet i Latin-Amerika, uttalelse fra SV landsstyre 19.02.06
  Vi følger utviklingen i Venezuela og Bolivia og støtter alle sosiale og politiske krefter som i dag kjemper for å bygge et demokratisk samfunn med sosial rettferdighet i Latin-Amerika.
 • Social Movements and State Power, Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador, by James Petras and Henry Veltmeyer, University of Michigan Press (Pluto Press) 2005
  se også anmeldelse i Dissident Voice: Revolutionary Change Through Mass Social Movements
 • MST - de jordløses bevegelse i Brasil (engelske nettsider)

Aktuelle kommentarer/analyser:

 • Peru's Humala is Washington's next "Worst Nightmare", by Ronald Bruce St John, Foreign Policy in Focus, 25.04.06
  Sharing a political philosophy with Bolivia's Morales and Venezuela's Hugo Chávez, Humala promises to move Peru in a very different direction than that followed by outgoing President Alejandro Toledo Manrique.
 • The Economic Policies of the Latin American Left in Government, TNI New Politics Programme, April 2006
  After dominating the Latin American political scene for more than a decade, the governments most committed to and clearly identified with the application of neoliberal policies have been replaced one by one by political projects claiming to be progressive in general, and leftist in particular.
 • Et asymmetrisk forhold, kommentar av Håkon Børde, nrk.no 01.04.06
  Når USA inngår en økonomisk traktat med land i Latin-Amerika, er det som om Goliat skulle avtale fred og fordragelighet med David.  
 • Latin America's Leftist Shift, by Ben Dangl, ZNet 20.03.06
  For decades this economic model has ravaged Latin America while IMF officials and free market enthusiasts continue to say, "just wait a little longer, the market will fix everything." Of course, the market hasn't fixed everything.  In many ways the current leftist shift in Latin America is a reaction to the failures of these policies.  
 • Latin American "Populism" Doing Well, Column by Mark Weisbrot, CEPR, 18.03.06
  A specter is haunting Latin America – the specter of “populism.” Hardly a week goes by without a warning from pundits that the region may return to its “populist” past. We are warned of economic failure, unfavorable investment climates, dictatorships, nationalism, Anti-Americanism, and protectionism. Non-native English speakers would be forgiven for thinking that populism was a dreaded disease, like botulism. 
 • Latin America Unchained, by Mark Engler, an analyst with Foreign Policy In Focus, 16.03.06
  For decades the International Monetary Fund (IMF) served as one of the key pillars of the "Washington Consensus." Dominated by the White House, the Fund allowed successive administrations to control the economic policy of poorer countries in this hemisphere and beyond.
 • New Winds from the Left or Hot Air from a New Right, by James Petras, Rebelion 15.03.06
  Several years ago I asked an editor of a leading US business journal (Forbes) about a Mexican President (Echevarria) who was speaking at a Leftist conference commemorating Chilean President Allende. He answered, “He talks to the Left and works for the Right”. A factual review of the performance of the recent “Center Left” Presidents in Latin America fits very well with the comment of that Forbes editor, and goes contrary to much of the opinion of the European and US Left.
 • U.S. Hegemony or Global Good Neighbor Policy? by Laura Carlsen and Tom Barry, International Relations Centre (IRC) 07.02.06
  Over the past few years we have faced two major challenges in conceiving of a new foreign policy in Latin America. The first is the relative lack of attention to the region, by both the U.S. government and public. The second is the increasing friction between the current U.S. administration's strategies for global U.S. hegemony and Latin American elected governments and grassroots trends toward greater independence and new models.
 • The state of the Empire: 2006, by James Petras, Rebelion 11.01.06
  A weakened US military, the decline of orthodox neo-liberal clients, and failed diplomatic initiatives in regional forums, is forcing the US toward “accommodating” center-left politicians in Latin America.
 • Helskog, Halvorsen og Venezuela, av Eirik Vold og Eva Sapiezynska, Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), 16.02.06
  Gerhard Helskogs forteller i sine reportasjer på TV2 om kaos og forfall i Chávez´ Venezuela. Reportasjene, som vakte oppsikt i Venezuela for sin ekstreme skjevhet sier imidlertid mer om Helskog enn om situasjonen i landet. Aftenposten på sin side fortsetter å kalle den eneste presidenten som frivillig legger sitt mandat ut til folkeavstemning midt i presidentperioden for diktator.
 • Latin-Amerikas venstredreining, foredrag av Håkon Børde, Internasjonalt Forum i Oslo Ap, 30.01.06
  I det følgende vil jeg bruke en del tid på de synligste utslagene av venstrevindene som har blåst med stigende styrke de siste ti åra. Men etter hvert blir det nødvendig å nyansere noe. Det er ikke ett "venstre" det er snakk om. Det er like mange "venstre" som det er land der brisen eller vinden eller orkanen har blåst og fremdeles blåser.

Aktuelle rapporter:

Medieklipp - Norge:

 • Norske interesser i Latin-Amerika, kronikk av Eirik Vold i Dagbladet 04.06.06
  Det politiske fargekartet i Latin-Amerika er i ferd med å tegnes om. Norge har ikke råd til å stille seg på sidelinjen i regionen med den vestlige halvkules største energiressurser. Er man klar over den historiske muligheten for å fremme norske verdier og interesser?
 • Lula har sloknet, kommentar av Einar Hagvåg i Dagbladet 15.05.06
  Venstresidas lysende ledestjerne i Latin-Amerika har sloknet. Lula ser nesten ut til å leve opp til sitt kjælenavn i forbrytersk forstand. Kan han likevel bli gjenvalgt? 
 • Nok en diktator, debatt av Torbjørn Røe Isaksen i Dagbladet 13.05.06
  Hugo Chavez har mange venner på norsk venstreside. Ingen av dem stiller de helt nødvendige kritiske spørsmålene, og da regner jeg ikke med Klassekampens utenriksredaktør som er bekymret over at kadrene i Chavez' organisasjon ikke er tilstrekkelig skolert i marxisme. Den radikale venstresiden lar seg nok en gang blende av revolusjonen, men denne gangen har de sjansen til å snu før det er for sent. 
 • Sør-Amerika på vei mot venstre, Kommentar av Bjarte Botnen i Vårt Land 11.05.06 
  Nå kan Fidel Castro gni seg i hendene. Over hele Sør-Amerika står det fram ledere som lovpriser sosialismen og fordømmer USA. Det er tross alt ikke mer enn tre-fire år siden verden marsjerte mot det markedsliberale paradis. 
 • Tar oljen tilbake, kommentar av Kenneth Lund i Dagens Næringsliv 05.05.06
  Bolivia, Venezuela og Russland bare følger markedslovene om tilbud og etterspørsel når de nå renasjonaliserer sine olje- og gassressurser.
 • Peru dreier venstre om, Dagsavisen 05.05.06
  Den tidligere sosialdemokratiske presidenten Alan García vil møte venstrenasjonalisten Ollanta Humala i andre omgang av presidentvalget i Peru.
 • USA til kamp mot "venstrepopulister" i Latin-Amerika, Aftenposten (NTB-AFP) 04.05.06
  USA vil ta opp kampen mot "venstrepopulister" som Fidel Castro, Hugo Chavez og Evo Morales i Latin-Amerika. 
 • Bolivias energipolitikk bekymrer EU, Dagens Næringsliv (NTB) 03.05.06
  EU er bekymret over at Bolivia nasjonaliserer sine olje- og gassressurser. 
 • Bolivia nasjonaliserer oljen, Dagens Næringsliv (NTB) 02.05.06
  Bolivias president Evo Morales kunngjorde mandag at staten nasjonaliserer landets olje- og gassressurser. 
 • Et korrupt demokrati, Aftenposten 22.04.06
  Det er 16 år siden diktatoren Alfredo Stroessner ble styrtet og demokratiet innført i Paraguay. I dag er folk misfornøyd, og flertallet ønsker seg en ny, sterk leder. 
 • På vei mot sentrum, kommentar av Arne Halvorsen i Aftenposten 11.04.06
  Latin-Amerikas venstreradikale presidenter har tatt ett skritt - inn til sentrum. Ideologien er byttet ut med ønsket om økonomisk vekst. 
 • Indianer søker makten i Peru, Dagsavisen 08.04.06
  Peru går til valg på ny president søndag. Quechua-indianeren Ollanta Humala leder på meningsmålingene. Det har fått alarmen til å gå i Washington. 
 • – USA puster oss i nakken, Klassekampen 30.03.06
  – Vi har oppnådd enormt mye, men USA og CIA er en konstant trussel, sier William F. Rodriguez, Rosa Gomez og Ernesto Sanchez, grasrotaktivister fra Venezuela.
 • Venstresving i bakgården, kommentar av Per Olav Ødegård, VG 10.02.06
  Det blåser en rød vind over Latin-Amerika. Land etter land dreier mot venstre, og USA, giganten nord for Rio Grande, ser med bekymring og uro på utviklingen i den amerikanske «bakgården».
 • Latinamerikansk Al Jazeera, Morgenbladet 27.01.06
  Telesur er navnet på en ny latinamerikansk tv-kanal og er antakelig det dristigste medieprosjektet i kontinentets nyere historie. Dersom grunnleggernes ambisjoner innfris vil det også bli det mest betydningsfulle.
 • Chile fornyer, lederkommentar i Aftenposten 18.01.06
  Innenriks blir hennes fremste oppgave å få til en fordelingspolitikk der landets fattigste også blir tilgodesett i landets rivende økonomiske utvikling. I Latin-Amerika som helhet vil hun og hennes politikk kunne stå som en kontrast, og en vellykket sådan, til de mer nasjonalistiske og populistiske strømninger i flere land.
 • Venstrevind i Latin-Amerika, lederkommentar i Dagsavisen 17.01.06
  Venstresidens framgang i Latin-Amerika er en reaksjon mot den iskalde liberalismen som har skapt enorme økonomiske forskjeller, og har sjaltet store befolkningsgrupper ut til et liv i bunnløs fattigdom. 
 • - Viktig for Chiles kvinner, Klassekampen 17.01.06
  - At Michelle Bachelet blir valgt til president flytter kvinners rolle fra den private til den offentlige sfære i Chile. Men hun står ikke langt til venstre, sier Deborah Salinas, chilener og medlem av Latin-Amerikagruppene i Norge.
 • 2006 blir Latin-Amerikas store år, debatt av Even Sandvik Underlid, leder for Bevegelsen for Sosialisme i Dagsavisen 07.01.06
  Fem dager før julaften ble det klart at den radikale sosialisten Evo Morales hadde vunnet en overveldende seier ved presidentvalget i Bolivia. Han trer slik inn i rollen som Latin-Amerikas revolusjonære president nummer tre, ved siden av Cubas Fidel Castro og Venezuelas Hugo Chávez.
 • En langsom revolusjon, Dagsavisen, 28.12.05
  Valget av Evo Morales til president i Bolivia har ført enda et land i Latin-Amerika til venstre. Men mange tviler på om venstredreiningen på kontinentet vil føre til grunnleggende forandringer. 
 • Uruguay vil ha ny vekst, Aftenposten 28.12.05
  For noen år siden Latin-Amerikas svar på Sveits. I dag nesten i ruiner. Uruguays venstreorienterte president Tabaré Vazquez skaper forventninger om en ny storhetstid. 
 • Rød valgvind i Latin-Amerika, Vårt Land 20.12.05
  Søndag ble fagforeningsmannen og sosialisten Evo Morales valgt til Bolivias neste president. Dermed feier den røde valgvinden videre over Latin-Amerika. 
 • Latin-Amerika går mot venstre, innsikt i Aftenposten 13.12.05
  Må Latin-Amerikas politiske kart tegnes om og fargelegges på nytt ved utgangen av 2006? Da har tolv land valgt nye regjeringssjefer, og mye tyder på at venstresiden styrker stillingen. 
 • - Valget i Brasil er viktigst, Aftenposten 13.12.05 
  - I dag er president Lula en motvekt til både USA og Hugo Chavez i Venezuela. Derfor blir valget i Brasil viktig for den videre utvikling i Latin-Amerika, mener analytiker Rosena Fraga i Buenos Aires. 
 • Brasils store venstresvik, kommentar av Arne Halvorsen i Aftenposten 23.09.05 
  Omfattende korrupsjonsavsløringer i Brasil har lammet store deler av den politiske venstresiden, som føler seg forrådt av sine egne. President Lula har sviktet gamle idealer. PT, Latin-Amerikas største sosialistparti, er ribbet.
 • Sør-Amerika har forlate «the american way», Dag og Tid 11.06.05
  Dei folkelege demokratirørslene i Aust-Europa får påfallande mykje meir merksemd og jubel enn dei i Latin-Amerika. Latinamerikanarane går i flokk og følgje andre vegen, mot venstre. Vekk frå USA.
 • Sør-Amerikas nye kurs, kommentar av Arne Halvorsen i Aftenposten 21.03.05
  Sør-Amerikas viktigste land har alle tatt steget til venstre. I dag står de sammen i kampen mot Det internasjonale pengefondet, de ønsker Cuba tilbake i varmen og trosser USAs historiske dominans.
 • Venstre om i Sør-Amerika, Dagsavisen 06.03.05
  Sør-Amerika fortsetter sin marsj mot venstre. Tirsdag denne uka ble Tabaré Vázquez innsatt som president i Uruguay, den første sosialistiske presidenten i denne republikkens historie og den sjette sosialist innsatt på like mange år på dette kontinentet.
 • De venstreradikale styrer Sør-Amerika, Aftenposten 05.11.04
  De viktigste søramerikanske landene styres nå av venstreorienterte presidenter. Det politiske landskapet har endret seg radikalt på 20 år.

Tidligere nyhetssaker om Latin-Amerika på rorg.no:

For mer informasjon om Latin-Amerika, se f.eks.:


Søk:

Avansert søk

Sagt om Latin-Amerika i dag:


"Før var det en rotasjon av makten mellom overklasse og militære eliter. Nå kommer det inn nye eliter av en helt annen sort, og det ser jeg på som kjempepositivt. Dette dreier seg om brede folkelige bevegelser, store fagforeninger, kirkelige organisasjoner og et vell av frivillige organisasjoner som det er interessant for oss å ha kontakt med."

Utviklingsminister Erik Solheim til Bistandsaktuelt 03/2006

"Venstresidens framgang i Latin-Amerika er en reaksjon mot den iskalde liberalismen som har skapt enorme økonomiske forskjeller, og har sjaltet store befolkningsgrupper ut til et liv i bunnløs fattigdom."

Lederkommentar i Dagsavisen 17.01.06

"Det kanskje klareste eksempel på et sentrum-venstre regime som har omfavnet den nyliberalistiske agendaen er Morales' regime i Bolivia."

James Petras i Rebelion 15.03.06

"Latin-Amerikas venstreradikale presidenter har tatt ett skritt - inn til sentrum. Ideologien er byttet ut med ønsket om økonomisk vekst."

Arne Halvorsen i Aftenposten 11.04.06

"Påstandene om ”diktatorisk makt” og ord som ”populist”, ”aggressiv” og ”konfrontasjon” gjentas som et mantra hver gang Halvorsen skriver om Chávez, og journalisten synes tydeligvis ikke Aftenpostens lesere fortjener å bli presentert noen begrunnelse for beskyldningene."

Kommentar av Eirik Vold og Eva Sapiezynska, Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), 16.02.06
 

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.