Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Viva Chávez!

Sentrale SV-folk krever at Norge taler USA midt i mot, og jobber for å få Venezuela inn i FNs sikkerhetsråd.
Av Jørgen Svarstad | Tirsdag 25. juli 2006

Artikkelen sto på trykk i avisa Klassekampen 25.07.2006

- Jeg forutsetter at Norges regjering støtter Venezuelas kandidatur, sier SVs stortingsrepresentant Hallgeir Langeland. Han får støtte fra stortingskollega Bjørn Jacobsen (SV) og SVs internasjonale leder, Reza Rezaee.

Klassekampen skrev på lørdag at den Venezuelanske informasjonsministeren ba om norsk støtte for å få Venezuela inn i FNs sikkerhetsråd. Slaget om Latin-Amerikas plass står mellom Venezuela og Guatemala.

Ifølge Los Angeles Times jobber USA aktivt for å holde Venezuela unna FNs mektigste organ. Årsaken skal være at USA frykter at landet vil samle motstand mot en hardere linje mot Iran.
- Det er viktig å ha noen som tør tale mot verdens eneste supermakt. Det vil være i hele verdens interesse, og noe den norske regjeringen absolutt bør bygge opp om, mener Langeland. Venezuela var først ute i de siste års venstredreining i Latin-Amerika.
- Venezuela er et av de landene som har fått en mer sosialdemokratisk profil og dette har spredd seg over hele Latin-Amerika. Det er viktig at disse blir representert i FN, synes Langeland.

Kløktige UD-folk

- Det er ingen tvil om at Norge bør støtte Venezuela, sier strtingskollegaen Bjørn Jacobsen. Han er imponert over at Hugo Chávez, presidenten i Venezuela, har vist evne til å fordele landets oljerikdommer til folket.
- Skal du skape fred og sikkerhet, må du fordele godene jevnt. Der har Venezuela mye å bidra med i Sikkerhetsrådet. Kriger og konflikter i verden skyldes ofte ujevn fordeling og i Guatemala er fortsatt 80 til 90 prosent av jorda eid av tre prosent av befolkningen, sier Jacobsen. Venezuelas FN-ambassadør har uttalt at landet vil bruke en plass i Sikkerhetsrådet til å tale u-landenes sak og Jacobsen håper at Norge vil jobbe aktivt for å fremme Venezuelas kandidatur.
- Dette spillet kan embetsverket i Utenriksdepartementet til fingerspissene, sier han. Jacobsen viser til at kløktige UD-folk tidligere har hjulpet Gro Harlem Brundtland til å bli leder for Verdens Helseorganisasjon, og bidratt til å gi Norge en plass i Sikkerhetsrådet.

Tar ikke stilling

Den åpne plassen i Sikkerhetsrådet er forbeholdt et Latin-Amerikansk land, og det er latinamerikanerne selv som skal velge hvem som skal fylle den. Men landene er uenige om det er Guatemala eller Venezuela som bør avløse Argentina i oktober og i Europa har ingen land tatt standpunkt for noen av kandidatene. Leder i SVs internasjonale utvalg, Reza Rezaee, er enig med Langeland og Jacobsen.
- Selvfølgelig bør Norge støtte Venezuela, det skulle bare mangle. Jeg vil bli overrasket hvis vi ikke gjør det, kommenterer han. Rezaee mener Venezuela fortjener en plass i Sikkerhetsrådet fordi landet har vært en modig og uavhengig stemme i Sør- og Mellom-Amerika. Venezuelanerne har også vist solidaritet med uavhengige stater i Afrika og Asia i deres kamp for frigjøring og økonomisk utvikling, sier Rezaee.
- I en situasjon der du kan bli kjøpt av USA, er det viktig med Venezuelas uavhengige stemme. Landet kan ta opp saker som kommer fra sør og fra fattige land. Særlig i Midtøsten-situasjonen, er det viktig med en representant som har vist en solidarisk holdning, mener han.
- Hva bør Norge gjøre konkret?
- Norge har mulighet til å påvirke en del venner i Europa, og vi må jobbe aktivt for å samle stemmer for Venezuela. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har plukket seg ut noen favoritt blant de to kandidatene.
- Begge land vurderes som gode kandidater. Men vi har offisielt sett ikke tatt stilling til dette spørsmålet. Endelig beslutning tas ikke før nærmere valget i oktober, lyder kommentaren fra UD.


Jørgen Svarstad | E-post: jorgen.svarstad@klassekampen.no
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.