Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Regjeringens politikk

- Vi vil gjøre mer i Latin-Amerika, sa utviklingsminister Erik Solheim i sin utviklingspolitiske redegjørelse til Stortinget i mai 2006 og utdypet slik:

"Det feier en venstrevind over kontinentet. Gjennom demokratiske prosesser er representanter for fagbevegelsen, urfolk og tidligere opprørsbevegelser valgt inn i regjering i mange av landene. Dette er nye og viktige signaler fra et kontinent som har vært kjent for sin elitistiske maktstruktur og sine enorme sosiale forskjeller. Bak de nye lederskikkelsene står folkelige og politiske bevegelser som trenger hjelp for å lykkes i å skape demokrati og mer rettferdig fordeling. Det er ønskelig å styrke disse bevegelsene gjennom å utveksle erfaringer med oss om vår nordiske velferdsmodell og hvordan vi regulerer bruk av våre naturressurser.    

Den nye venstrebølgen har mange elementer, og kan i verste fall forfalle til ren populisme. Det kan være grunn til å advare mot kortsiktige løsninger som gir rask politisk gevinst. Det viktigste er å sikre det langsiktige – å arbeide for gode løsninger som vil vare.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i departementet som skal utarbeide et sett med anbefalinger om det videre norske samarbeidet med Latin-Amerika. Gruppen vil legge fram sitt arbeid i slutten av mai, og dette vil danne grunnlaget for den reisen jeg planlegger å gjennomføre i Sør-Amerika i annen halvdel av juni."

Etter kritisk støtte til dette initiativet i Stortingets debatt om redegjørelsen (les mer her) fortsatte arbeidet i departementets arbeidsgruppe, som la fram tanker og forslag i forkant av utviklingsministerens reise til Brasil, Bolivia og Peru 14-18 august 2006 (se lenker nedenfor).


Lenker til ytterligere informasjon om regjeringens politikk:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 21. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?