Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Manglende debatt innenfor "det sørpolitiske prosjekt"

- Det kan neppe være tvil om at Norges muligheter som internasjonal aktør hemmes av den kollektive kapitulasjon overfor Det nasjonale godhetsregimets retorikk og symboler, hevder historiker Terje Tvedt, som på lederplass i Aftenposten idag presenteres som "en av våre mest utfordrende og velformulerte samfunnskritikere". Tidligere denne uka lanserte han boka "Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen", som er en del av den pågående Makt- og demokratiutredningen.

Fredag 22. august 2003
Linker oppdatert: Torsdag 29. juli 2004

Ifølge Tvedt viskes skillene mellom stat og "sivilsamfunnet" ut innenfor "det sørpolitiske prosjekt", der det har utviklet seg en "tung, institusjonalisert form for nasjonalkorporativisme". I følge Klassekampen (se «Der svenskene har IKEA og finnene Nokia, har Norge fredsskaping», Klassekampen 20.08.2003) mener Tvedt at avhengigheten til staten har blitt utdypet over tid og at staten og organisasjonene er "politisk samstemte". Samtidig som båndene har blitt tettere og tettere har pluralisme, demokrati, åpenhet og kontroll blitt svekket.

Manglende politisk debatt

Korporativismen innenfor det sørpolitiske prosjektet fører til manglende politisk debatt, ifølge Tvedt. Han hevder at innsatsen på dette feltet langt på vei er blitt et tabuområde som er hevet over kritikk og debatt, i følge Aftenposte. Og det er få aktører som slipper unna hans kritiske blikk og analyse (se Den norske samaritan og maktspørsmålet, Makt- og demokratiutredningen, 19.08.2003):

 • De frivillige organisasjonene representerer på dette området ofte ikke det sivile samfunnet, men opererer som kontraktører for for departementet. - De snakker om verdien av frivillighet og det sivile samfunn, men i større og større grad går de på statslønn.
 • Forskerne. Forskningens uavhengighet er i stor grad blitt en illusjon. De frittstående forskningsinstituttene på dette feltet kan ikke overleve uten Utenriksdepartementets støtte. På universitetene arbeider flere og flere professorer som lavt lønnede bistandsarbeidere på NORAD-finansierte prosjekter.
 • De politiske partiene har underkastet seg den utøvende makt.
 • Stortinget utviser på dette feltet ingen aktivisme. De har snarere abdisert og er stort sett opptatt av "skammens grense", det vil si av bistandens størrelse snarere enn politikkens konkrete innhold og faktiske konsekvenser (jmf. f.eks. Redegjørelsen som forsvant, Bistandsaktuelt 5/03).
 • Journalistene har latt seg innfange og har glemt sin forpliktelse til den kritiske uavhengighet (se Norsk uhjelp og politikken, Aftenposten 22.08.2003).
 • Byråkratene er slett ikke nøytrale, siden de "sirkulerer mellom ledende posisjoner i stat og organisasjonsliv, samtidig som de fordeler systemets ressurser mellom aktørene i systemet (se Norsk uhjelp og politikken, Aftenposten 22.08.2003).

Aktuelle lenker:

 • Norsk uhjelp og politikken, Aftenposten 22.08.2003
  Lederkommentar
  : I takt med sin utvikling til å bli en av våre mest utfordrende og velformulerte samfunnskritikere har professor Terje Tvedt ved Universitetet i Bergen nå levert en kritisk beskrivelse av den politiske tenkning og den politiske modell som driver den norske hjelpeinnsatsen i fattige land. Han kaller dette "det sørpolitiske prosjektet".
 • Kler av "den norske samaritan" , Aftenposten 21.08.2003
  Hjelpeorganisasjonene er statsfinansierte redskaper, forskerne bedriver politikk, mediene lar objektiviteten fare og det hele styres av et lite antall personer som sirkulerer mellom ledende posisjoner, hevdes det i maktutredning om norsk utviklingshjelp og utenrikspolitikk.
 • «Der svenskene har IKEA og finnene Nokia, har Norge fredsskaping», Klassekampen 20.08.2003
  Målet om å skrive Norge inn i verdenshistorien som en freds- og solidaritetsnasjon har hatt viktige innenrikspolitiske konsekvenser: en ny korporativ samfunnsorganisasjon. Det hevder historiker Terje Tvedt.
 • Den norske samaritan og maktspørsmålet, Makt- og demokratiutredningen, 19.08.2003 
 • Udemokratisk norsk modell, Forskning.no, 29.8.03 

Oppdaterte linker:

For ytterligere bakgrunnsinformasjon, se


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.