Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Obama - krigsherre og fredshåp

- Det måtte bli USAs president Barack Obama, sa Nobelkomitéens leder, Thorbjørn Jagland, i sin overrekkelsestale under fredsprisutdelingen sist torsdag. Her hjemme lot mange seg begeistre av Obama og hans nobelforedrag, mens andre syntes "Obamania'n" tok overhånd. I USA var særlig høyresiden fornøyd, men tross opptrappingen i Afghanistan: de fleste håper fortsatt Obama vil gjøre en forskjell - for verden.

Mandag 14. desember 2009
Linker oppdatert: Onsdag 23. desember 2009

Foto: Per Thrana/Statsministerens kontor

USAs president Barack Obama fikk Nobels fredspris 2009 for sin "ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid" (les mer her). Hans nobelforedrag derimot, handlet i første rekke om "rettferdig krig" (les mer her). Dagsavisens Ivar A. Iversen konkluderte slik (les mer her):

"Barack Obama kan fortsatt forføre verden. Men er først og fremst amerikansk maktpolitiker."

Etter åtte år med George W. Bush i Det hvite hus og nesten like mange år med "krig mot terror" var det USAs valg av Barack Obama som ga verden håp ved inngangen til 2009 (les mer her). Dette perspektivet kom bl.a. til uttrykk i et essay i Morgenbladet i midten av oktober, der utenriksminister Jonas Gahr Støre skrev (les mer her): "For meg ligger 00-tallet i dette spennet. Det begynte med 11. september og endte med valget av Barack Obama."

Etter at fredsprisen for 2009 ble kunngjort i midten av oktober var tidligere fredsprisevinner, erkebiskop Desmond Tutu i Sør-Afrika, blant de første til å gratulere (les mer her):

"For en vidunderlig anerkjennelse av en som allerede har hatt slik betydning for vår planet når det gjelder den muslimske verden, atomnedrustning, klimaendring og i noen grad Midtøsten. Han har strukket fram en hånd til den arabiske verden, inkludert Iran og Nord-Korea."

Fredsprisen til Obama "kan gi viktig drahjelp til de mange nedrustningspolitiske utfordringene verden står overfor", skrev Nei til atomvåpen i en pressemelding her hjemme (les mer her), men mange mente likevel det for tidlig. - En overilt fredspris, mente bl.a. forsker Ingrid Samset ved CMI, som i en kommentar i Bergens Tidende bl.a. skrev (les mer her):

"Nobelkomiteens begrunnelse for å gi fredsprisen til Obama er tynn. Skulle man gi den til ham burde man ventet til Obamas ord blir omsatt til tydeligere resultater."

- En pinlig fredspris, mente William M. Lafferty, som i en kommentar i Dagsavisen bl.a. skrev (les mer her):

"Den generelt positive mottakelsen av prisen i Norge viser også hvor blendet og imponert nordmenn er når det kommer til «black rhetoric»."

Komitéleder Thorbjørn Jagland avviste kritikken og i en kronikk i Aftenposten i forkant av prisutdelingen forrige uke tok han fram de riktig store perspektivene (les mer her):

"Vi bør få «en ny etterkrigstid» av innovative ideer og politisk lederskap slik det skjedde etter annen verdenskrig. Det er dette president Obama snakker om, og vi bør i optimismens navn sette initiativet både når det gjelder atomvåpen og klima inn i en slik sammenheng."

- Et hamskifte i internasjonal politikk, var karakteristikken fra seniorforsker ved NUPI, Sverre Lodgaard, som i Dagsavisen dagen før utdelingen argumenterte for at "Obama har levert varene" og konkluderte (les mer her):

"Det er mange skår i gleden, men la ikke arvesynden hefte ved ham."

Krig = fred?

I forkant av fredsprisutdelingen hadde Obama besluttet å sende 30 000 nye soldater til Afghanistan (les mer her) og i USA var det liten forståelse for at han var blitt tildelt Nobels fredspris. Her hjemme mobiliserte Fredsinitiativet under paroler som "Stopp krigen i Afghanistan" (les mer her) og forventingene til mottakelsestalen hans var store.

- Barack Obama er en av sin politiske generasjon mest vellykkede retorikere. I dag vil talentet bli testet til bristepunktet, skrev Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv i en kommentar 10. desember, der tittelen "Krig=fred" viste seg å treffe godt (les mer her):

"Han må levere et solid stykke «newspeek» i George Orwells ånd: «Krig = fred».

Slik ble det og Obama fikk skryt fra bl.a. republikanernes Sarah Palin på den amerikanske høyresiden (les mer her).

- En plattform for å forsvare USA

- Det er verdt å merke seg at Nobelkomiteen har gitt den amerikanske presidenten en plattform for å begrunne og forsvare USAs sterke militære avtrykk i verden, sa rådgiver Helge Lurås ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Klassekampen (les mer her), men Ivar A. Iversen i Dagsavisen påpekte samtidig (les mer her):

"Når en gjør dette så bra som Obama, kan selv SV-ere komme ut og juble etter en tale som i bunn og grunn var et forsvar for krigen i Afghanistan og bruken av amerikansk militærmakt. Og som langt på vei kunne vært holdt av George W. Bush (med noen viktige unntak mot slutten)."

- Obama holdt en nøkkeltale, uttalte utenriksminister Jonas Gahr Støre til VG Nett (les mer her). Eksperter på retorikk og kommunikasjon fra fulle av lovord (les mer her), mens Aftenpostens Harald Stanghelle forsøkte å forklare mottakelsen av talen (les mer her):

"Det spørs likevel om ikke den udefinerbare følelsen av levende historie er det som skaper den helt spesielle stemningen Barack Obama møtes med. Og nettopp ved å bruke gårsdagens tale til å erkjenne den gjeld han står i til Martin Luther King og borgerrettsbevegelsen, tegner Obama de lange linjenes riss i amerikansk historie – og i Nobelhistorien. For den første svarte president i Det hvite hus representerer i seg selv historie – en drøm knapt noen trodde var mulig for bare to år siden." 

- Obama talte i selvforsvar, oppsummerer Dagbladet reaksjoner på talen fra ulike deler av verden (les mer her), bl.a. fra Bankok Post, som i en lederkommentar bl.a. skriver (les mer her):

"Nesten 11 måneder ut i sitt presidentskap artikulerer USAs president det som allerede blir kalt Obama-doktrinen. Den vil påkalle latter og kritikk i dagene framover, men det er nå klart at herr Obama har feid vekk den politiske kampanjens tåke og har til hensikt å gjennomføre amerikansk politikk basert på realpolitikk."

- Måtte du få den hjelp du fortjener

Kritikerne mener det er stor fare for at Obama vil bli husket som en krigspresident (les mer her) og Bjørgulf Braanen i avisa Klassekampen er blant de som ikke ble overbevist av Obamas tale (les mer her):

"Det retoriske grepet med å sammenlikne trusselen fra al-Qa’ida med den trusselen Hitler-Tyskland utgjorde på 30- og 40-tallet, er grovt manipulatorisk og villedende. Terrortrusselen er alvorlig og må bekjempes med alle midler, men de to ekstremt blodige og sivilisasjonsødeleggende krigene i Irak og Afghanistan, rettet mot hele folk og nasjoner, kan ikke legitimeres med denne terrortrusselen, og kan knapt sies å være et fruktbart bidrag i kampen mot den."

Det offisielle Norge er imidlertid godt fornøyd. - Måtte du få den hjelp du fortjener, sa Jagland og ønsket ham "all mulig suksess i hans fortsatte anstrengelser for en fredeligere verden" (les mer her). På lederplass oppsummerte Dagbladet (13.12.09 ikke på nett):

"Obama har fortjent prisen for det han allerede har gjort, men han kan bekrefte den med det han kommer til å gjøre." 


Aktuelle lenker:

Kommentarer i USA:

 • Barack Obama's Oslo Speech: A Caption-Summary With Excerpts, David Bromwich in Huffingtonpost.com 12.12.09
  The speech presents itself as a meditation by a benevolent man of power on questions of war and peace. Yet, before a world audience on an international occasion, Obama made the most overtly nationalist declarations of his career in politics thus far.
 • Obama's Nobel Speech: Sophisticated and Brave, Ted Widmer in New York Times 11.12.09
  As a former presidential speechwriter, I did a couple of interviews on Thursday, after President Obama’s Nobel speech (we ex-speechwriters are notoriously available). It quickly became clear that the commentariat was disappointed by the speech — by its lack of news, its mixed message (we don’t like war but we have to do it) and by the characteristic calm with which Obama delivered it.
 • The Obama Nobel speech examined, Chris Cillizza in Washington Post blog 11.12.09
  President Obamas Nobel Prize acceptance speech was delivered in the wee hours of the morning on the east coast -- was missed by many except the earliest of risers. And yet, it is one that will echo throughout the remainder of his first term in office and into his reelection campaign in 2012 as a framework for how he views the world and America's role in it.
 • The strange consensus on Obama's Nobel address, Glenn Greewald in Salon.com 11.12.09
  Reactions to Obama's Nobel speech yesterday were remarkably consistent across the political spectrum, and there were two points on which virtually everyone seemed to agree:   (1) it was the most explicitly pro-war speech ever delivered by anyone while accepting the Nobel Peace Prize; and (2) it was the most comprehensive expression of Obama's foreign policy principles since he became President.  

Medieklipp og -debatt:

 • Fredsprisen: norsk og universell, Kommentar av Geir Lundestad i Aftenposten 23.12.09
  Det at norske kjerneverdier i så stor grad er basert på universelle prinsipper er utvilsomt hovedforklaringen på at fredsprisen stort sett har unngått å bli provinsiell.
 • Norsk presse sviktet, Kommentar av Tor Strand i Aftenposten 23.12.09
  Det som har druknet i detaljnegativismen er det overordnede i Obamas budskap: Avskaffelse av atomvåpen, forpliktende engasjement i miljøkampen, forståelse med andre stormakter, styrking av FN. Om dette ikke forstås som nye toner fra Washington, har man glemt den aller nærmeste fortid representert ved George W. Bush.
 • Mesterregissørene, Kommentar av Kjetil Raknes i Bergens Tidende 20.12.09
  I løpet av 26 timer klarte Obama å snu en kaskade av kritikk og latterliggjøring verden over til godord og lovprising av sitt politiske geni. Obamas Norgesbesøk var et lærestykke i politisk kommunikasjon levert av White House Productions.
 • Ondskap er sjelden krigens årsak, Utenriksanalyse av Johannes Rø i Morgenbladet 18.12.09
  Obama argumenterer for at ondskapen i verden rettferdiggjør krig. Men det at mange av dagens konflikter ikke primært skyldes ondskap, svekker argumentets holdbarhet.
 • Obama – en avmektig Messias?, Kommentar av Stein Ørnhøi i Dagsavisen 17.12.09
  Barack Obama fornyet den gamle fortellingen om USA som det gode samfunn, som verdenssamfunnets gode fe. Hans prosjekt er igjen å gi næring til amerikanernes selvbilde som innbyggere av selve lykkelandet som sender sine sønner og døtre i krig for å bygge lykkeland i resten av verden.
 • Nobels endelige havari?, Kommentar av Fredrik S. Heffermehl i Dagsavisen 16.12.09
  President Obama holdt en fantastisk tale, men det var ikke mye igjen av valgløftene om «change». Obama talte Nobel midt imot og forsvarte krig og opprustning som en evig og uavvendelig del av nasjonenes forhold til hverandre. Nobel ønsket «change» da han opprettet sin fredspris til støtte for det politiske arbeidet for å avskaffe militærvesen og krig.
 • Krig kan forsvares, Kronikk av Henrik Syse i Aftenposten 16.12.09
  Krig kan aldri løsrives fra moralsk dømmekraft.
 • Uforståelig kritikk, SiD: av Solveig (16) i Aftenposten 16.12.09
  Det er tre hovedkriterier som er nevnt i Alfred Nobels testamente: Forbrødring, nedrustning av militære styrker og opprettelse og utbredelse av fredskongresser. Det er derfor helt naturlig å finne en prisvinner som har oppfylt noen av disse kriteriene. Barack Obama er en slik person.
 • Same shit, new wrapping, kommentar av Simen Willgohs i Dagsavisen 15.12.09
  «Yes, we can!» får helt ny betydning når Nobelkomiteen gir grønt lys for krigsbruk for å oppnå fred.
 • Obama venter med selvskryt, Aftenposten 12.12.09
  Barack Obama erkjenner at Nobels fredspris antakeligvis er noe han vil sette mer pris på senere i livet. Han vil ikke klappe seg selv på skulderen ennå.
 • Paradoksenes pristildeling, Kommentar av Hans Olav Lahlum i Dagsavisen 12.12.09
  I sin stjernerolle som politisk taler klarte Obama i et vintermørkt Oslo 10. desember 2009 nesten å overskygge at dette virkelig var paradoksenes pristildeling. Det var dagen da det norske folk lot seg sjarmere i senk av en prisvinner som et flertall av folket er mot at burde bli tildelt prisen i år – og som selv trakk i tvil om han fortjente den.
 • Vellykket besøk, Lederkommentar i Dagsavisen 12.12.09
  Obama klarte å få forståelse i det norske folk for det paradokset at fredsprisvinneren er leder for et land i krig. Forståelsen fordufter hvis ikke soldatene blir trukket ut om få år. Omdømmet til president Obama og Fredsprisen avhenger av om krigen blir avsluttet.
 • Obamania, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 12.12.09
  Det retoriske grepet med å sammenlikne trusselen fra al-Qa’ida med den trusselen Hitler-Tyskland utgjorde på 30- og 40-tallet, er grovt manipulatorisk og villedende.
 • Obama-bildene går verden rundt, Aftenposten 12.12.09
  Internasjonal presse er opptatt av at den amerikanske presidenten erkjenner dilemmaet ved å være en fredsprisvinner som leder to kriger.
 • Lot seg ikke overbevise av presidenten, Aftenposten 12.12.09
  –Barack Obama hoppet bukk over at USA også har brukt makt i ren egeninteresse mer enn for å beskytte folk og skape fred, sier SVs nestleder Bård Vegar Solhjell.
 • De og USAs høyreside, Dagsavisen 12.12.09
  Barack Obama får uvant skryt fra Sarah Palin for sin forsvarstale for krig. Men i USA er de fleste mer opptatt av økonomi enn fredsprisen.
 • Obama-effekten for landet og Jens, Lederkommentar i Adresseavisa 12.12.09
  For norsk politikk generelt og for statsminister Jens Stoltenberg spesielt var fredspriseventyret med Barack Obama gull verdt. Presidentbesøket ble til fulle en symboltung markering av at Norge igjen er tatt inn i den amerikanske varmen.
 • Pustet ut med Nobelkonserten, Aftenposten 12.12.09
  Slitne og lykkelige i Oslo Spektrum.
 • Obamas lekse om ærlighet, Kommentar av Siri Wahl-Olsen i Adresseavisa 12.12.09
  Norske politikere har mye å lære av fredsprisvinner Barack Obama, også en lekse om ærlighet.
 • Nordens guddommelige gnist, Kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 12.12.09
  Er Norden den idyllen Barack Obama drømmer om?
 • Michelle Obama vil tilbake til Norge, VG 12.12.09
  - Rike land må tenke på bistand som en investering, var et av poengene til presidenten. Obama trakk blant annet frem muligheter for økt handel i nye deler av verden, men poengterte også at det koster dyrt å drive fredsarbeid.
 • Obama nevnte krig 35 ganger, Aftenposten 11.12.09
  Krig topper ordlisten fra Obamas tale, og Amerika ble nevnt 13 ganger.
 • Her er Obamas tale, Aftenposten 11.12.09
  Obama har mottatt Nobels fredspris. Her kan du lese hele talen.
 • Obama: - Vi kommer ikke til å utrydde krig i vår tid, Aftenposten 11.12.09
  Vi er i krig, og har ansvaret for tusenvis av amerikanere som kjemper i fremmede land, sa Barack Obama i sin fredspristale.
 • Spøkte med Jaglands tale, Dagens Næringsliv (NTB) 11.12.09
  President Barack Obama lot seg «nesten» overbevise av Thorbjørn Jagland om at han fortjener fredsprisen.
 • - Verden har unngått tredje verdenskrig, Dagens Næringsliv (NTB) 11.12.09
  Forferdelige kriger er utkjempet, men verden har klart å unngå en tredje verdenskrig, understreker Barack Obama.
 • «Måtte du få den hjelp du fortjener», Dagbladet 11.12.09
  Thorbjørn Jagland til Obama i fredspristalen.
 • Med krig som fredens redskap, Kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 11.12.09
  I 1964 holdt Martin Luther King Nobel-tale i Oslo. 45 år senere erklærer USAs 44. president at han står på samme talerstol som en direkte konsekvens av at Kings ideer seiret.
 • Forsvarte krigen i fredstale, Klassekampen 11.12.09
  Nupi-rådgiver Helge Lurås reagerer på at Nobelkomiteen ga USAs president «en plattform for å forsvare og begrunne» USAs militære rolle i verden.
 • Ja, vi kan føre krig, Kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 11.12.09
  Barack Obama kan fortsatt forføre verden. Men er først og fremst amerikansk maktpolitiker.
 • En tale om krig, Kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 11.12.09
  Barack Obama takket for Nobels fredspris med en tale om hvorfor det kan være riktig å gå til krig.
 • - En krigsherre skal ikke ha fredspriser, VG Nett 11.12.09
  Mens folkehavet hyllet nobelprisvinner Barack Obama raste demonstrantene mot fredsdprisutdelingen.
 • Støre: - Obama holdt en nøkkeltale, VG Nett 11.12.09
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre skamroser Barack Obamas fredspristale som filosofisk og moralsk viktig.
 • Verden slik den er, Kommentar av Kjell Dragnes i Aftenposten 11.12.09
  Barack Obamas Nobeltale viste en mann som har gravd dypt i sivilisasjons- og religionshistorie.
 • Den viktigste nobeltalen, Lederkommentar i Adresseavisa 11.12.09
  President Barack Obama holdt en helt usedvanlig sterk nobeltale, som kan bli stående som den viktigste og mest substansielle i fredsprisens 108-årige historie.
 • Obama-effekten, lederkommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 11.12.09
  Det er liten tvil om at det etter dette blir vanskeligere å være motstander av USAs politikk her i landet. Obama har tatt oss med storm, ikke bare med sine talegaver, men også med sin sterke og vinnende personlighet. Fredsprisen har brakt Norge og USA nærmere enn vi har vært på lenge.
 • Obamas tale får ros i amerikanske medier, Aftenposten (NTB) 11.12.09
  President Barack Obama hylles i amerikanske medier for at han ikke vek unna å ta opp dilemmaet med å motta Nobels fredspris samtidig som han fører to kriger.
 • Nobelprisen sett fra USA, Dagsavisen 11.12.09
  Meningene om Nobelprisen var delte blant de 100 journalistene fra USA og de 300 internasjonale fra andre land som var på plass i Oslo i går.
 • - Obama talte i selvforsvar, Dagbladet 11.12.09
  Hele verdens øyne har vært på Obama og Norge i dag. Her er noen av reaksjonene.
 • - Nobelkomiteen er nok litt skuffet, Aftenposten 11.12.09
  Historiker Hans Olav Lahlum synes det er overraskende at Obama brukte store deler av talen på å legitimere bruk av krig. Likevel mener han Nobel-komiteen ikke kunne forvente noe annet når de ga prisen til en sittende, amerikansk president.
 • - Stoltenberg fikk alt han kunne forvente av Obama, Aftenposten 11.12.09
  Den norske regjeringen bør være godt fornøyd med honnøren de fikk av president Barack Obama på dagens pressekonferanse, mener norsk statsviter.
 • - En av de store talene, Aftenposten 11.12.09
  Eksperter på retorikk og kommunikasjon er fulle av lovord om Obamas tale. «Modig», «formfullendt» og «perfekt» er noen av dem.
 • Pinlig sutring om Obama-middag, Kommentar av Elin Ørjasæter på E23 11.12.09
  Per-Kristian Foss får ikke komme i Obama-middag og er kraftig irritert. Men hva skal han på den middagen, egentlig?
 • Starstruck, Kommentar av Karen R. Tjernshaugen i Dagsavisen 11.12.09
  Jens Stoltenberg viser Barack Obama utsikten. Han peker ivrig ut Holmenkollen, dessverre innhyllet i tåke (og dessuten revet), Nordmarka og the Oslofjord. Til sist ber han Obama vende blikket mot Youngstorget, sånn at den amerikanske presidenten kan beundre Aps partikontor og Folkets Hus sett fra oven.
 • Festbremsen, Kommentar av Runar Moxnes i Dagsavisen 11.12.09
  Ingen liker en festbrems. Derfor er det ikke med lett hjerte jeg sier følgende: Obama er en krigsherre. Det siste i verden han burde fått, er Nobels fredspris. Dette føles litt som å slåss mot vindmøller.
 • Da Oslo møtte Obama, Dagsavisen 11.12.09
  Folk strømmet til fra Otta og Stavanger, ungene hang i trærne for å se, og da Obama omsider viste seg på balkongen ble han hyllet som en popstjerne.
 • Sender penger, ikke soldater, Dagsavisen 11.12.09
  I stedet for flere soldater lover Norge store penger til afghansk forsvar og politi. Dette kan oppfattes som å betale seg ut av problemene, mener fredsforsker.
 • Tusenvis i fakkeltog for Obama, Dagbladet 11.12.09
  Ikke nok fakler til de over 6000 oppmøtte.
 • - Ekstremt hyggelig, intelligent og morsom, VG Nett 11.12.09
  Thorbjørn Jagland og Geir Lundestad er nesten fra seg av begeistring etter besøket fra fredsprisvinner Barack Obama.
 • Politisk høflighetsvisitt, Lederkommentar i Aftenposten 11.12.09
  Heldigvis er det for tiden få og forholdsvis små uoverensstemmelser mellom USA og Norge. Dermed ble det naturlig for Obama og Stoltenberg å legge hovedvekten på internasjonale utfordringer som klima og Afghanistan.
 • Det store Nobel-slaget, Kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 10.12.09
  Nobel-kritikerne våger ikke å antyde hvem som har fortjent fredsprisen bedre enn Barack Obama. For kritikkens kjerne er ikke misnøye med det han har gjort, men forventninger om at Obama skal gjøre så mye mer.
 • En feilslått fredspris, Lederkommentar i Bergens Tidende 10.12.09
  Fredsprisen til Obama tjener verken verdensfreden, fredsprisen eller Obama selv.
 • Riktig, men dristig, Lederkommentar i Dagsavisen 10.12.09
  Nobelkomiteens valg av årets fredsprisvinner var riktig. Hvilke andre kandidater ble egentlig forbigått? Valget var riktig. Fordi Obama er den person som i år har gjort mest for å dempe konfliktnivået i verdenspolitikken og for å fremme mellomfolkelig samarbeid.
 • Kjapp tur over sjøen, Kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 10.12.09
  Det er ingen tvil om at fredsprisen utgjør en politisk utfordring for Barack Obama på hjemmebane.
 • Kan bli husket som mislykket krigspresident, Dagsavisen 10.12.09
  Kritikerne mener det er stor fare for at fredsprisvinner Barack Obama vil bli husket for Afghanistan-fiaskoen, ikke som en fredsskaper.
 • - Feil mann, Klassekampen 10.12.09
  Når Obama i dag kommer til Oslo for å motta Nobelprisen, er det fordi vi har misforstått hvem han er og hva han kan utrette, mener Strøksnes: - Nobelkomiteen har dummet seg ut. Obama er alles drømmenabo, men ikke nødvendigvis mannen som burde ha oppgaven med å lede verdens mektigste land.
 • Forklarer krigen i takketalen, Aftenposten 10.12.09
  Fredsprisvinner Barack Obama bruker takketalen sin til å forklare styrkeoppbyggingen i Afghanistan. Nobeldirektør Geir Lundestad vet at presidenten personlig jobber mye med talen.
 • Krig = fred, Kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 10.12.09
  Barack Obama er en av sin politiske generasjon mest vellykkede retorikere. I dag vil talentet bli testet til bristepunktet.
 • Castro anklager Obama for å være kynisk, VG (NTB) 10.12.09
  Fidel Castro mener Barack Obama er kynisk som tar imot Nobels fredspris, samtidig med at han trapper opp USAs krigføring i Afghanistan.
 • The Times med krass kritikk mot fredsprisen, VG (NTB) 10.12.09
  Obama har rett, når han selv sier at han ikke fortjener prisen, skriver avisen The Times på lederplass.
 • Frp-Siv: - Ikke Obamas feil at Jagland er stormannsgal, VG Nett 10.12.09
  Frp-leder Siv Jensen er blant de sterkeste kritikerne av Nobelpris-tildelingen, men ser frem til å høre den amerikanske presidenten tale i rådhuset.
 • - En skam at Obama ikke avlyste hele prisen, Dagbladet 10.12.09
  Fredsforsker Johan Galtung tar et nådeløst oppgjør med Nobelkomiteen.
 • Fredspris til besvær, Kommentar av Geir Ove Fonn i Vårt Land 10.12.09
  Dagens Nobel-foredrag blir ventelig et høydepunkt i den politiske talekunstens historie på norsk jord. Men nå må president Barack Obama primært vinne amerikanernes hjerter og hjerner.
 • Kjendisene ville ha spurt Obama om krig og klima, Aftenposten 10.12.09
  Benedicte Bull, Latin-Amerika-forsker: –Jeg ville snakket med Obama om hvordan han har tenkt å bidra til demokratisering og voldsreduksjon i Latin-Amerika.
 • - TV-bildene former USAs syn, Aftenposten 10.12.09
  TV-bildene som sendes fra Oslo rådhus i dag, vil virke sterkt inn på amerikanernes syn på fredsprisen og Barack Obama, mener senioranalytiker i amerikanske Gallup.
 • Stoltenberg vil ha Obamas blikk mot nord, Aftenposten 10.12.09
  Det tosidige forholdet mellom Norge og USA, nordområdene, energi og Midtøsten blir det første statsminister Jens Stoltenberg tar opp med president Barack Obama på kontoret sitt i dag.
 • Obama har levert varene, Kommentar av Sverre Lodgaard i Dagsavisen 09.12.09
  I morgen kommer han for å snakke om mellomfolkelig samarbeid og atomnedrustning. Det er mange skår i gleden, men la ikke arvesynden hefte ved ham.
 • Motvillig hedersgjest, Lederkommentar i Dagsavisen 09.12.09
  Nå trenger Obama å framstå som en handlekraftig leder på hjemmebane. Pressetaktisk framstår altså Obamas Nobel-besøk som en øvelse i skadebegrensning. Fullt forståelig, men like fullt beklagelig.
 • Taper hjemme på fredspris, Dagsavisen 09.12.09
  I morgen kommer USAs president Barack Obama til Norge for å motta Nobels fredspris. To av tre amerikanere mener han ikke fortjener å få prisen.
 • - Verken afghanere eller Alfred Nobel ville ønsket dette, VG Nett 09.12.09
  Taliban går kraftig ut mot tildelingen av Nobels fredspris i en rykende fersk uttalelse.
 • Her er Obamas gigantiske militærimperium, VG Nett 09.12.09
  Når Barack Obama tar imot Nobels fredspris på torsdag, gjør han det som leder av verdens største militærmakt med mer enn tusen militære baser i over 40 land.
 • Stridbar fredspris, Kommentar av Geir Helljesen i Aftenposten 09.12.09
  Uenighet eller strid er ikke uvanlig i forbindelse med Nobelkomiteens valg av vinner. Men komiteen har fått mer ros enn ris.
 • Holder media på avstand i Oslo, Dagsavisen 08.12.09
  Barack Obama skjermes for ubehagelige spørsmål om krigsopptrappingen i Afghanistan i forbindelse med prisutdelingen i Oslo.
 • - Et nytt klima, Klassekampen 08.12.09
  Nei til atomvåpen mener Barack Obamas innsats for atomnedrustning er langt mer enn fine ord, og får støtte fra eksperter.
 • Fredspris til besvær, Kronikk av Hans Olav Lahlum i Aftenposten 08.12.09
  Nobelprisen en mer til besvær enn til begjær for Obama. Det er en grunn til at han kommer sent og drar tidlig hjem etter utdelingen.
 • Vi som elsket Obama, Kommentar av Drude Beer i Nationen 07.12.09
  Både USA og verden trengte sårt en president som ham. Vi gråt enda en skvett da vi hørte at Barack Obama hadde fått Nobels fredpris.
 • En ny «etterkrigstid», Kommentar av Thorbjørn Jagland i Aftenposten 05.12.09
  President Barack Obama får Nobels fredspris på et tidspunkt som kan være begynnelsen på en ny æra i internasjonal politikk.
 • Utfordringen fra Obama, Ny Tid 04.12.09
  - Hele den politiske eliten i Norge synes å fremstå som Obamafans. Det vi trenger nå er politiske løsninger på nedrustningsspørsmål, fredstiltak i Midtøsten og nedbygging av det militærindustrielle kompleks. Det sier Hanne Husaas, styreleder i Norges Fredslag.
 • Tiåret da verden igjen blir multipolar, Essay av Jonas Gahr Støre i Morgenbladet 16.10.09
  For meg ligger 00-tallet i dette spennet. Det begynte med 11. september og endte med valget av Barack Obama.  

Søk:

Avansert søk

Norske mediekommentarer:


"Intet menneske har større forventninger, større visjoner og større fallhøyde enn president og nobelprisvinner Barack Obama."

Jan Egeland (NUPI) i Dagbladet 13.12.09

"Obama har fortjent prisen for det han allerede har gjort, men han kan bekrefte den med det han kommer til å gjøre."

Lederkommentar i Dagbladet 13.12.09

"Obama klarte å få forståelse i det norske folk for det paradokset at fredsprisvinneren er leder for et land i krig. Forståelsen fordufter hvis ikke soldatene blir trukket ut om få år. Omdømmet til president Obama og Fredsprisen avhenger av om krigen blir avsluttet."

Lederkommentar
i
Dagsavisen 12.12.09 

"Det retoriske grepet med å sammenlikne trusselen fra al-Qa’ida med den trusselen Hitler-Tyskland utgjorde på 30- og 40-tallet, er grovt manipulatorisk og villedende."

Bjørgulv Braanen
i
Klassekampen 12.12.09

"For norsk politikk generelt og for statsminister Jens Stoltenberg spesielt var fredspriseventyret med Barack Obama gull verdt. Presidentbesøket ble til fulle en symboltung markering av at Norge igjen er tatt inn i den amerikanske varmen."

Lederkommentar
i
Adresseavisa 12.12.09

"I 1964 holdt Martin Luther King Nobel-tale i Oslo. 45 år senere erklærer USAs 44. president at han står på samme talerstol som en direkte konsekvens av at Kings ideer seiret."

Harald Stanghelle
i
Aftenposten 11.12.09

"Det var en nøkkeltale, der nøkkelen ligger i at han avviser valget mellom idealisme og realisme: for å nå ideelle mål må man ha et realistisk bilde på verden."

Jonas Gahr Støre
til
VG Nett 11.12.09

"Barack Obamas Nobeltale viste en mann som har gravd dypt i sivilisasjons- og religionshistorie."

Kjell Dragnes
i
Aftenposten 11.12.09

"Det er liten tvil om at det etter dette blir vanskeligere å være motstander av USAs politikk her i landet. Obama har tatt oss med storm, ikke bare med sine talegaver, men også med sin sterke og vinnende personlighet. Fredsprisen har brakt Norge og USA nærmere enn vi har vært på lenge."

Helge Simonnes
i
Vårt Land 11.12.09

"President Barack Obama holdt en helt usedvanlig sterk nobeltale, som kan bli stående som den viktigste og mest substansielle i fredsprisens 108-årige historie."

Lederkommentar
i
Adresseavisa 11.12.09

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.