Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Miljøbevegelsen og dommedag

I forkant av årets klimatoppmøte i Cancun har tidligere RV-leder Aslak Sira Myhre gått hardt ut mot miljøbegelsen som vår tids dommedagsprofeter. Siden har debatten gått: - Skivebom, mener Arild Hermstad i FIVH, mens utviklingsminister Erik Solheim roser Sira Myhres initiativ til "forfriskende debatt" og deler hans frykt for moralisme.
Fredag 17. september 2010
Linker oppdatert: Torsdag 28. oktober 2010

Temperaturen har til tider vært høy i debatten mellom såkalte "klimaskeptikere" og "krisemaksimerende klimahysterikere" (les mer her) og mange er bekymret for at "klimaskeptikere" skal blokkere for et godt resultat fram mot årets klimatoppmøte i Cancun (les mer her). Det ble imidlertid lite offentlig debatt da tidligere leder av Worldwatch Institute, Lester R. Brown, på forsommeren var i Norge for å lansere sin bok "Plan B 4.0 - Hvordan redde vår jord?" - til tross for en tittel med undertone av dommedag (les mer her). Den siste måneden har miljøbevegelsen fått kritikk fra annet hold her hjemme og debatten har fått en annen vri.

Daglig leder ved Litteraturhuset og tidligere leder av RV, Aslak Sira Myhre, har denne høsten gitt ut bok om "Herskap og tjenere", som bl.a. handler om at verden trenger en politikk som handler om noe annet enn sinnelag og moral (les mer her). I en kronikk i Dagbladet 31. august fulgte han opp dette og gikk hardt ut mot miljøbevegelsen generelt og Framtiden i våre hender (FIVH) spesielt (les mer her):

"Da Framtiden i våre hender blei stifta, pekte de ut den systematiske skeivfordelingen mellom sør og nord og de voksende miljøproblemene som sine hovedutfordringer. De pekte også ut en synder og en vei til frelse. Synderen var forbrukeren i den vestlige verden. Alminnelige folk i Norge kjøpte for mye, spiste for mye og forbrukte for mye."

Og han fortsatte:

"Dommedagsprofetiene og moralismen kan sjølsagt forsvares med at man jo har «rett», og dermed utfører en plikt overfor framtidas generasjoner ved å preke og fordømme. Men som et politisk spørsmål krever også miljøsaker praktiske og ikke bare eksistensielle løsninger."

Han konkluderer slik:

"Når krisemaksimeringsstrategien slår tilbake, står den dominerende delen av miljøbevegelsen uten noen demokratisk strategi som kan lykkes. Det logiske neste steget er tvang. Om ikke folk kan lokkes, og ikke skremmes, så må de tvinges.

Miljøbevegelsens idealisme bærer dermed med seg en potensiell totalitarisme, mens etikken deres først og fremst oppfyller et behov for å føle seg bedre og annerledes enn alle andre. Det gir de utvalgte, stort sett fra den vestlige akademiske middelklassen, en følelse av å være bærere av en innsikt i livet, en moralsk karakter og en godhet som de andre mangler. Og det er dessverre oftest alt det gir."

- Aslak Sira Myhre gir miljøbevegelsen uforståelig liten ære for at problemene med sur nedbør og ozonlaget ble tatt tak i, mener Andrew P. Kroglund i Utviklingsfondet (les mer her), som får følge av bl.a. daglig leder i Framtiden i våre hender (FIVH), Arild Hermstad. Hermstad utdyper dette slik (les mer her):

"Det har vist seg både effektivt og nødvendig å rope varsku. Ta noen eksempler: Hullet i ozonlaget vil være tilbake på normalt nivå innen 2050 fordi forskere og miljøvernere advarte, pekte på årsaken og bidro til løsninger. Det ble hevdet at det var umulig å finne alternativer til ødeleggende KFK-gasser, og atløsningene truet arbeidsplasser, økonomien og profitten til noen få bedrifter. I dag har vi utmerkede kjøleskap uten at ozonlagets beskyttende effekt er truet. Ukritisk bruk av asbest, PCB og bly ville heller ikke blitt stoppet om ingen ropte varsku." 

Sist uke svarte Sira Myhre slik i Dagbladet (les mer her):

"Det er ikke gitt noen å vite hvordan man blir oppfatta av andre. Sett fra kontorene til norske miljøorganisasjoner drives miljøkampen i Norge fritt for moralisering og dommedagsprofetier. Ser man på avisstativene og nyhetssendingene ser det annerledes ut."

- Myhre sparker løs på en posisjon som knapt finnes, fastholder imidlertid filosof Arne Johan Vetlesen i en kronikk i Klassekampen denne uka (les mer her) og han får i dag følge av Pål Steigan i et innlegg i Dagsavisen i dag (ikke på nett):

"Jeg kan ikke forestille meg én norsk miljøaktivist som følte seg truffet av Aslak Sira Myhre. Du er ikke bare på jordet, Aslak, du er på feil jorde. For enten du skjønner det eller ei, leverer du ammunisjon til Stoltenberg, oljeindustrien og FrP."

Sira Myhres kronikk var forøvrig én av tre artikler i Dagbladet, som satte søkelys på det Dagbladet har kalt "økologiske dommedagsprofetier". I tillegg til Sira Myhres kronikk omfattet dette artikkelen "Ingen grunn til panikk" av Brendan O'Neill, der han spurte og svarte selv i ingressen (les mer her):

"Er vi for mange mennesker? Nei, vi er for mange malthusianere."

Og den tredje artikkelen var av Aleksander Melli i det nystiftede Norsk Klimanettverk, som tok til orde for at vi må "ut av klimapassivismen" (les mer her). Han mener forøvrig at Sira Myhre har satt alarmen på "snooze" (les mer her):

"Snakker vi om dommedagsprofetier og religiøs oppvåkning, kan vi like gjerne snakke om solipsister som setter alarmen på snooze. Oljeeventyret har åpenbart hatt en søvndyssende virkning på husraddisen i den litterære offentligheten."

- Forfriskende debatt 

- Vi kan lære av Sira Myhre, mener imidlertid miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, som gir ham ros for å ha startet en "forfriskende debatt om norsk miljøbevegelse" (les mer her). Solheim synes Sira Myhre er for pessimistisk, men deler hans frykt for moralisme og utdyper det slik:

"Det er lett å peke på moralistiske innslag blant norske miljøaktivister. Vi ønsker lett at andre skal ha samme livsstil som oss selv. Derfor har jeg alltid avslått å stå fram som et privat eksempel for folk i miljøspørsmål, og heller konsentrert kraften om naturmangfoldlov, regnskogvern og klimatiltak. Men vi risikerer at dette blir tiltak som er fjerne for folk, som ikke synes i dagliglivet eller skaper diskusjon over kaffekoppen på nærsenteret."

- Aslak Sira Myhre har skapt etterlengtet liv i miljødebatten med sitt angrep på miljøbevegelsens miljømoralisme, mener også FrPs Ketil Solvik-Olsen, men har lite til overs for Solheims "klamme omfavnelse" (les mer her):

"Blant de verste i «redde verden med retorikk»-klassen er miljøvernminister Erik Solheim. Jeg stiller meg derfor undrende til hans klamme omfavnelse av Aslak Sira Myhre i Dagbladet 9. september. Har ikke Solheim forstått hva Myhre kritiserer? Solheim er jo blant de fremste miljømoralister — ja, rene svovelpredikanten til tider."

- Er det noen ny forståelse?

- Er det noen ny forståelse vi kan dra ut av Dagblad-debatten og disse tre innleggene?, spør Andrew P. Kroglund og konkluderer slik (les mer her):

 1. En fornyet og informert miljødebatt må unngå å fremstille ”de uinteresserte” som grådige, selvopptatte og kyniske.
 2. Vi må verdsette og anerkjenne de små skritt. Selv om man er hellig overbevist om at man må revolusjonere og omstrukturere samfunnet for å bevare natur og miljø, kan man likevel være tjent med små reformer som bringer oss i riktig retning.
 3. Miljø- og utviklingsdebatten må foregå mer som en dialog og ikke som en debatt. Her har pressen et ekstra ansvar, gitt at debatter blir underholdning som handler om å vinne en diskusjon. Sitter ”folk flest” igjen mest med irritasjon og oppgitthet?  Nye dialogfora må skapes, mellom forskere, vanlige folk, politikere, fagbevegelsen og miljøbevegelsen.
 4. Vi må tåle noen kompromisser og nederlag på veien Det gjelder selvsagt både monstermaster (som jeg selv er mot) og vindmøller. Skal vi få til en overgang til en grønn økonomi må noen kameler svelges. Men fordøyelsen må være basert på gode prosesser og faktabasert diskusjon.

Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Klimadebatt eller sosiologisk synsing?, kommentar av Jan-Petter Holtedahl i Bistandsaktuelt 25.10.10
  I en artikkel i Samtiden (3/2010) går Aslak Sira Myhre til frontal­angrep på det han kaller «den religiøse miljøbevegelsen», som anklages for å «gå veien om det abstrakte, det moralske og det eksistensielle» for å motivere til handling i klimapolitikken. Klimaaktivister anklages for å være «dommedagsprofeter», som heller burde valgt «en taktikk og strategi [de] kunne lykkes med». Besnærende. Hvem vil ikke lykkes?
 • En gulere verden, debatt av Andrew Kroglund i Dagsavisen 28.09.10
  Aslak Sihra Myhre har skapt debatt med sin pamflett Herskap og Tjenere. Her sier han blant annet at han ikke vil være en hvit mann. Men kanskje dette bildet ikke er så heldig? Verden er i ferd med å bli gul, i alle fall mer farget.
 • Miljø som metafysikk, debatt av Aslak Sira Myhre i Dagbladet 23.09.10
  Personlig tror jeg faren for at vi kan stå overfor mennesskeskapte klimaendringer er så stor at det vil være uforsvarlig å ikke handle ut i fra det. Men skal man handle, er min og andres tro og motivasjon helt uvesentlig. Mitt forslag er å gjøre miljø til politikk i stedet for metafysikk
 • Herskap og tjenere, debatt av Aslak Sira Myhre i Dagsavisen 21.09.10
  Anders Heger mener at jeg skjender en død manns minne, Pål Steigan at jeg surrer og Regnskogfondet mener at jeg må være på syre. Av disse tre har de sistnevnte et godt poeng.
 • Indianerhøvdinger på kokain eller Sira Myhre på syre?, debatt av Lars Løvold og Nils Hermann Ranum i Dagsavisen (Regnskogsfondet) 20.09.10
  I et portrettintervju i Dagsavisen lørdag 11. september 2010 fortsetter Aslak Sira Myhre kampen mot dommedagsprofeter som vil frata folk flest gleden av moderne velstand. En av dem som i følge Myhre har fått smaken på det gode liv, og befridd seg selv fra et liv i primitive omgivelser, er den brasilianske kayapó-indianeren Raoni - eller "han indianeren som reiste rundt med Sting", som Myhre så respektfullt omtaler ham.
 • Ingen miljømoralister?, debatt av Ketil Solvik-Olsen i Klassekampen 18.09.10
  Arne Johan Vetlesen mener Aslak Sira Myhre bommer grovt på sitt angrep på miljøbevegelsen. Vetlesen skriver i Klassekampen 14. september at Myhre sparker løs på en posisjon (dommedagsproftene/miljømoralistene) som knapt finnes. Virkelig?
 • Nå surrer du, Aslak!, debatt av Pål Steigan i Dagsavisen 17.09.10
  "Jeg kan ikke forestille meg én norsk miljøaktivist som følte seg truffet av Aslak Sira Myhre. Du er ikke bare på jordet, Aslak, du er på feil jorde. For enten du skjønner det eller ei, leverer du ammunisjon til Stoltenberg, oljeindustrien og FrP."
 • Sinnelagsetikk i Hardanger, Klassekampen 15.09.10 (ikke på nett)
  Skjerve, som er utdannet sykepleier og spaltist i Klassekampen, mener at venstresida en stund har vært for opptatt av moralsk indignasjon og litt for lite opptatt av såkalt 'opplyst egeninteresse'.
 • Mer enn sult i Afrika, Klassekampen 15.09.10 (ikke på nett)
  - Hvis Aslak Sira Myhre mener at radikalisme i Norge kun kan begrunnes med sult i Afrika, kommer ytre venstre aldri til å oppnå mer enn én prosents oppslutning i Norge, sier Halvor Moxnes, nestleder i Rødt.
 • Alle har miljøansvar, debatt av Dag O. Hessen i Dagbladet 15.09.10 (ikke på nett)
  Jeg tror at noen av momentene som reises av Sira Myhre kan gi grunn til en sunn selvransakelse, men den må ikke avspore den bevegelsen som tross alt er i gang. Saken er for alvorlig til å umyndiggjøre individene og politiske avgjørelser innenfor demokratiske rammer er nå engang en 'bottom up' prosess.
 • Å hugge seg i foten, kommentar av Arne Johan Vetlesen i Klassekampen 14.09.10
  Myhre sparker løs på en posisjon som knapt finnes. Det er en politiisk korrekt og risikoløs sparking på en lenge erklært politisk ukorrekt posisjon som, følgelig, er uten kraftfull representasjon i noe rom der mektige fatter viktige beslutninger. Myhres valg av kritisk fokus lar alt som foregår i slike rom i fred.
 • Hvite mann, hva nå?, kommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 14.09.10 (ikke på nett)
  Aslak Sira Myhre vil ikke være hvit mann. Hvorfor ikke?
 • Klimaproblemet og det totalitære, kommentar av Lars Risan i Dagbladet 13.09.10
  Globale klimaendringer er på et merkelig vis ikke et politisk tema i Norge, ikke et tema hvor faktiske interesser står på spill, og hvor vanskelige valg fattes. I stor grad er klimaendringer, som Aslak Sira Myhre viser (Dagbladet 31. august), blitt til et moralsk tema, som for tiden helst løses symbolsk, ved hjelp av viljeserklæringer, ofte uttrykt i klimaplaner med «ambisiøse klimamål».
 • Snooze, debatt av Aleksander Melli i Dagbladet 13.09.10
  Når Aslak Sira Myhre vil «tenke seg om mange ganger» før han blir alarmert, ignorerer han omfanget av de siste tiårs akkumulerte kunnskap.
 • Angriper miljøbevegelsen og hyller oljeindustrien, Thomas Berg anmelder Aslak Sira Myhre's bok "Herskap og tjenere" i Dagbladet 13.09.10
  Den tidligere RV-lederen Aslak Sira Myhre har en lang rekke høner å plukke med venstresida og miljøbevegelsen i sin nye bok. Ikke fordi han ikke selv tilhører dem lenger, men fordi han synes de er sjølgode, moralistiske og ikke vil nok.
 • – Olje er ikkje heroin, Stavanger Aftenblad 11.09.10
  I debattboka «Herskap og tjenere», som kjem ut på måndag, tek Sira Myhre eit oppgjer med mykje av sine tidlegare haldningar, både til miljørørsla, den politiske venstresida – og til olja. –Dette er brennande tekstar for meg – personlege tekstar eg håper dei tidlegare kameratane mine på ungdomsskulen les. Eg er så forbanna og lei av måten venstresida og miljørørsla snakkar om produksjon på; av den sterke forakta for å skapa pengar og verdiar.
 • Angrep på en forsvarsløs, kommentar av Andres Heger i Dagsavisen 11.09.10
  Aslak Sira Myhre har fått det for seg at det er vesentlig å angripe norsk miljøbevegelse.
 • Savner vilje til makt, Klassekampen 11.09.10
  Venstresida må bytte ut verdidebatt med vilje til å utvise reell makt og ta konsekvensene av den, mener Aslak Sira Myhre.
 • Solheims klamme klem, debatt av Ketil Solvik-Olsen i Dagbladet 11.09.10
  Blant de verste i «redde verden med retorikk»-klassen er miljøvernminister Erik Solheim. Jeg stiller meg derfor undrende til hans klamme omfavnelse av Aslak Sira Myhre i Dagbladet 9. september. Har ikke Solheim forstått hva Myhre kritiserer? Solheim er jo blant de fremste miljømoralister — ja, rene svovelpredikanten til tider.
 • Vi kan lære av Sira Myhre, debatt av Erik Solheim i Dagbladet 10.09.10
  Aslak Sira Myhre har startet en forfriskende debatt om norsk miljøbevegelse. Dagbladet har fulgt godt opp med innsiktsfulle artikler. Miljøbevegelsen har heldigvis klart å svare uten å gå rett i skyttergravene.
 • Er Frederic Hauge en dommedagsprofet? lederkommentar av Tormod Haugstad i Teknisk Ukeblad 09.09.10
  Nå er det snart 30 år siden Frederic Hauge som aktivist i Natur og Ungdom pådro seg medieoppmerksomhet – og politibøter - for å klatre i fabrikkpiper og grave etter gifttønner. Mens miljøvern før var naturvern og dreide seg om passive lenkegjenger i vassdrag som Mardøla og Stilla, gikk Hauge i bresjen for å aksjonere og bruke medier bevisst for å få miljøspørsmål på den politiske dagsorden.
 • Skråsikkerhet om framtida er en farlig strategi, debatt av Asla Sira Myhre i Dagbladet 08.09.10
  Jeg ønsker ikke å tillegge miljøbevegelsen standpunkter den ikke har. Ingenting er bedre enn at Framtiden i Våre Hender har gått bort fra Steinar Lems mannevonde moralisme, og at dommedag ikke lenger er like om hjørnet. Men når Alexander Melli i Norsk Klimanettver vet at enden er nær, i alle fall for klimaet slik vi kjenner det, virker det ikke helt slik.
 • Miljøpolitisk selvmål fra Sira Myhre, debatt av Arild Hermstad i Dagbladet (FIVH) 04.09.10
  Aslak Sira Myhre påstår i Samtiden og Dagbladet at miljøbevegelsen bruker klimatrusselen til å stifte en ny religion. Dette er skivebom fra Sira Myhre (men innertier for en som vil selge bok). Klimakampen er i høyeste grad rasjonell. Til grunn ligger tusenvis av vitenskapelige forskningsrapporter.
 • - Lenge leve grønnskollingene! debatt av Andrew P. Kroglund i Dagbladet (Utviklingsfondet) 04.09.10
  I kronikken De nye dommedagsprofetene gir Aslak Sira Myhre miljøbevegelsen uforståelig liten ære for at problemene med sur nedbør og ozonlaget ble tatt tak i. Videre fremstiller han miljøbevegelsen som en liten vestlig elite. Til det er å si at miljø- og utviklingsbevegelsen i hele verden, inkludert i fattige land vokser og er svært til stede på små og store konferanser, seminarer, cyberspace osv. Debatten om veivalg og virkemiddel i miljø- og utviklingsspørsmål er mye mer global enn før.
 • Klima for klimakritikk, kommentar av Kato Nykvist i Nationen 03.09.10
  Myhres religionskritikk av miljøbevegelsen halter på flere områder. Men hans oppgitthet over miljøbevegelsens manglende evne til å nyansere deles nok av mange. Ikke minst blant miljøbevisste utbyggere av alternativ energi, miljøbevisste eiere av drivstoffgjerrige biler eller miljøbevisste elskere av lammekjøtt, for å nevne noen. Skal miljøbevegelsen lykkes med å skape folkelig engasjement for klimasaken, må den bli flinkere til å mellom stort og smått.
 • Stabil vekst og overbefolkning, debatt av Thomas Bjørnsen i Dagbladet 03.09.10
  Er det virkelig grunn til bekymring for overbefolkning? Jeg vil påstå at folk som avfeier befolkningsproblematikken har liten interesse eller forståelse for matematikken som ligger bak. Det høres uskyldig ut med «stabil vekst». Men, det er veksten som er stabil, ikke mengden. Den er veldig ustabil og øker eksponentielt.
 • Ut av klimapassivismen, debatt av Aleksander Melli i Dagbladet 02.09.10
  Har man først fått øye på galgen, finnes det mye bra humor i allmenningens komedie i Norge denne høsten. Et eksempel er Aslak Sira Myhres utspill på tirsdag, om miljøbevegelsen som endetidssekt. Vanligvis kommer sammenlikningen fra høyresiden, men den klinger litt friskere fra marxistisk hold, særlig siden kommunismen ikke er helt fremmed for å jakte på millenniet.
 • Klimaskeptiker vil berge klimaet, Teknisk Ukeblad 01.09.10
  – Mitt poeng har alltid vært at dette ikke er verdens ende, sier Lomborg til The Guardian. Lomborg har trolig en meningsfelle i tidligere RV-leder Aslak Sira Myhre. Han sammenligner miljøvern med religion i en artikkel i det siste nummeret av Samtiden. Myhre trekker særlig frem troen på dommedag som et typisk trekk både i religioner og i deler av miljøbevegelsen.
 • Ingen grunn til panikk, kommentar av Brendan O'Neill i Dagbladet 01.09.10
  Er vi for mange mennesker? Nei, vi er for mange malthusianere.
 • Miljøemissær, kommentar av Torgny Hasås i LO-aktuelt 31.08.10
  Det er litt uklart om Myhre faktisk mener at verden står overfor et alvorlig miljøproblem eller ikke. Men han er i alle fall soleklar på at miljøbevegelsen og spesielt miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender står i veien for å løse det.
 • De nye dommedagsprofetene, kronikk av Aslak Sira Myhre i Dagbladet 31.08.10
  Miljøbevegelsen bruker klima til å grunnlegge en ny religion for den vestlige middeklassen. Til sist er det miljøsakene som taper på dette.

Søk:

Avansert søk

Sagt i debatten:


"Selv om han bruker store ord og slår i flere retninger, tror jeg Sira Myhre er en mann som vil norsk miljøbevegelse vel. I Aslaks gamle språkbruk: vi snakker ikke om en motsetning mellom folket og fienden, men om en motsetning innen folket. Miljøbevegelsen bør ikke sky utfordringene fra Sira Myhre. Vi bør lære av arbeiderbevegelsen og se på oss selv som en bevegelse som skritt for skritt forandrer samfunnet, ikke en livsstilsbevegelse."

Miljø- og utviklingsminister
Erik Solheim
i Dagbladet 10.09.10 

"Ikke av mangel på spalteplass, men grunnet valgt optikk holder Myhre stø kurs utenom venstresidens barnelærdommer innen politisk økonomi. Aktørene, interessene og selskapene som de facto har makten over norsk klimapolitikk – stikkord: næringsinteressene; kvotehandel – glimrer med sitt fravær; du banker på teksten for å høre om kapitalismens rolle, men det er ingen hjemme. Myhre er autostyrt mot en annen destinasjon: en advarsel (moralistisk så  det holder) mot miljøbevegelsens hang til tvang og mot dens ”potensielle totalitarisme”, les den ”vestlige akademiske middelklassens etikk” og behov for å ”føle seg bedre enn alle andre”."

Filosof Arne Johan Vetlesen
i
Klassekampen 13.09.10

"Sira Myhres angrepspunkt er den moralistiske undertone som framkommer når miljøansvaret privatiseres og vi alle oppfordres til å brette melkekartonger så ikke Maldivene synker i havet. Slik – om jeg forstår ham rett – reduseres miljøspørsmålet til etikk, der det blir en plikt for alle, fattig og rik, å skjære ned på sitt forbruk. Hvilket fører til at kaffelattemoralistene får nytelsen av å pirre sin dårlige miljøsamvittighet, mens Afrika og Asias sultende milliard aldri kan dras opp av fattigdom fordi «vi» har bestemt at det ikke er godt for kloden med kraftutbygging og velstandsøkning."

Forlagsredaktør Anders Heger 
i
Dagsavisen 11.09.10

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.