Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ingen miljømoralister?
Ketil Solvik-Olsen, energi- og klimapolitisk talsmann, FrP

Arne Johan Vetlesen mener Aslak Sira Myhre bommer grovt på sitt angrep på miljøbevegelsen. Vetlesen skriver i Klassekampen 14. september at Myhre sparker løs på en posisjon (dommedagsproftene/miljømoralistene) som knapt finnes. Virkelig?
Lørdag 18. september 2010

(Innlegget sto på trykk i Klassekampen 18.09.10) 

Myhre spissformulerer seg nok litt, men debattmetodene har kritiserer er ikke ukjent. Jeg har deltatt på en rekke miljø- og klimadebatter de siste årene, ofte i regi av miljøorganisasjoner. Felles for debattene er en betydelig elendighetsbeskrivelse med påfølgende overbud av gode intensjoner.  Og, man må nærmest bekjenne en ufravikelig tro og aksept for FN Klimapanels mer skremmende scenarioer.

Det er nok å se til landets miljøvernminister for å finne en versjon av miljømoralisten, dog mer i en versjon som minner om svovelpredikant

I en kommentar til oljeulykken i Mexico Gulfen sa Erik Solheim ”Vi snakker om en katastrofe av bibelske Armageddon-dimensjoner, hvis vi får et slikt oljeutslipp i Norge.” (NTB 08.06.10)

Tilsvarende har vi hørt i klimadebatten.  Ifølge NTB 24.05.09 sa Solheim på en gudstjeneste: ”Bibelens beretninger om plager som ildebrann og tørke kan ramme kloden hvis vi ikke tar tak i klimautfordringen” og ” Det gamle testamentet kan leses som hva som vil skje med klimaet på kloden”.

I debatter på NRK mot Solheim har jeg blitt møtt med påstander som: ” Får Frp gjennomført sin miljøpolitikk kommer flere til å dø som en følge av den” og ”Klimatrusselen er en dødelig trussel mot menneskeheten” (NRK 07.07.09).

I Bergens Tidende 20.04.09 sammenlignet Solheim klimaskeptikere med de som benekter at Hitler startet 2. verdenskrig!

På SVs landsmøte i 2007 slo hans partileder, Kristin Halvorsen, an tonen. Hun antydet at forskere må være korrupte dersom de er uenige med FNs klimapanel. Dette er ikke å invitere til saklig miljø- og klimadebatt, verken med politiske motstandere eller forskere. Jeg er derfor glad for at Myhre har reist debatten, så håper jeg den utvikler seg mer konstruktivt enn Vetlesen legger opp til.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.