Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Olje- og klimaforliket

- Er olje viktigere enn klima? spurte FIVH på et frokostmøte i Oslo 7. juni. Samme dag kom svaret fra våre folkevalgte: Ja takk - begge deler. Etter betydelig press fra miljøbevegelsen endte det dermed likevel med klimaforlik på Stortinget, men forliket er kanskje vel så mye et oljeforlik. - Vi vil mer!, sier bispemøtet og denne uka får vi vite hva Rio+20 vil.

Tirsdag 19. juni 2012

I slutten av april kom den lenge etterlyste klima-meldingen (les mer her) og etter press fra sivilsamfunnet ble det i begynnelsen av juni inngått et nytt klimaforlik mellom regjeringspartiene og opposisjonen unntatt FrP (les mer her). SV-leder Audun Lysbakken var godt fornøyd (les mer her):

"Klimaforliket er SVs nye barnehageforlik. Det sikrer at miljøpolitikken i fremtiden får et klart SV-stempel uavhengig av hvem som styrer."

Hanna E. Marcussen, talskvinne i Miljøpartiet De Grønne, var overfor TV2 ikke overbevist (les mer her):

"Klimaforliket er et bitte lite skritt når det vi trenger er sjumilssteg."

- Ideen om at vi må velge mellom industri og klima er gammeldags tankegods, mente Einar Håndlykken i Zero og konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg, i et innlegg i VG i februar (les mer her). Klimaforliket er et uttrykk for at dominerende krefter både blant regjeringspartiene og i opposisjonen er enige og mener klimahensyn og norske olje- og gassinteresser går fint hånd i hånd. Også miljøorganisasjonene var fornøyde med at det ble et forlik (les mer her), men drakampen mellom oljeinteresser og klimahensyn er neppe over. Det kom bl.a. fram i debatten på FIVHs frokostmøte om olje og klima 7. juni, der FIVHs Arild Hermstad innledet slik (les mer her):

"Vi ønsker å starte en seriøs politisk diskusjon om utvinningstempoet på norsk sokkel. Redusert utvinningstempo er utvilsomt det mest effektive klimatiltaket vi kan iverksette overfor petroleumssektoren."

Klima, energi og fattigdom 

Da Stortinget forrige mandag behandlet energi- og miljøkomiteens innstilling til regjeringens klimamelding ble også en rekke andre innstillinger fra samme komité behandlet - om bl.a. videre utbygging og drift av olje- og gassfelt (Martin Linge og Edvard Grieg, les mer her). FrP ble holdt utenfor klimaforliket, men FrPs Per Willy Amundsen var saksordfører for energi- og miljøkomiteens arbeid med regjeringens forslag om utbygging og drift av Martin Linge-feltet (les mer her). Han innledet debatten i Stortinget slik:

"Hovedmålene for norsk petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Dette oppnås gjennom økt utvinning fra felt, utbygging av funn og påvisning av uoppdagede ressurser. For å sikre fortsatt verdiskaping på kontinentalsokkelen i et flergenerasjonsperspektiv må det føres en aktiv politikk som motvirker produksjonsfall, og som gir muligheter for å gjøre nye funn. Petroleumsindustrien har gjennom de siste 40 årene bidratt vesentlig til finansiering og utvikling av den norske velferdsstaten."

Stortinget godkjente planen for utbygging av Martin Linge-feltet og saksordfører for klimameldingen, Nikolay Astrup (H), forklarte sammenhengen mellom olje og klima slik da han innledet debatt om klimameldingen noen timer senere:

"Klimautfordringen er, sammen med sult og fattigdom, blant de aller største utfordringene verden står overfor. De henger sammen. Skal verdens fattige løftes ut av sult og fattigdom, behøves store mengder energi, energi som med dagens teknologi vil medføre enda større utslipp av klimagasser."

Det samme pekte statssekretær Per Rune Henriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet på da han deltok på FIVHs frokostmøte om olje og klima (les mer her):

"Klimautfordringen er viktig, men like viktig er det å skaffe verdens fattige energi og løfte dem ut av fattigdom."

I Stortinget protesterte SVs Lars Egeland på denne sammenstillingen:

"Jeg reagerer på at klimapolitikk settes opp mot fattigdom, for det er de fattige som rammes sterkest av klimaendringene, og fattigdomsproblemene kan bare løses hvis vi også løser klimaproblemene."

Og miljøbevegelsen og andre har i lang tid vært kritiske til Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) og hans oljeiverI en kommentar i Aftenposten sist uke innledet Gunnar Kvåle, Halfdan Wiik og Beate Sjåfjell slik (les mer her):

"Ved å spre misvisende opplysninger om alvorligheten i klimaendringene kan Ola Borten Moe bidra til å forsinke nødvendige tiltak."

Likevel, det er ikke bare i Norge det er interesse for sammenhengene mellom energi og fattigdom.

- Energi vil bli et hovedfokus under Rio, skrev FNs generalsekretær Ban ki-Moon i Dagsavisen i går og utdypet det slik (les mer her):

"«Bærekraftig Energi for Alle» er en samarbeidsmodell for framtida. Prinsippet er enkelt, men kraftfullt: De forente nasjoner bruker sin unike felles styrke til å bringe alle relevante aktører til forhandlingsbordet slik at de kan arbeide sammen for et fellesgode. I bunn og grunn er dette hva Rio+20 handler om."

Hvordan han lykkes gjenstår å se. Den bærekraftige energien skal i prinsippet føre til bærekraftig/grønn vekst (les mer her). På dette feltet er det imidlertid ikke enkelt å få til samstemt politikk for utvikling, noe f.eks. Øystein Darre Longva tok opp i en kronikk i Bergens Tidende i går (les mer her):

"Sjølv om klimadebatten var heite saker for berre nokre få år sidan, har dei fleste no slått seg til ro med at det ikkje er så mykje me får gjort med det. Men er det ikkje på tide med ein debatt kring samanhengen mellom (forbruks)vekst og miljø?"

- Vi vil mer!

- Det hjelper ikke med evne, hvis det skorter på vilje, skrev Dagsavisen på lederplass etter at klimaforliket ble inngått (les mer her) og samme dag som klimameldingen ble behandlet i Stortinget la FIVH fram sin egen klimamelding. Den viser hvordan Norge kan kutte utslippene med 30 til 40 prosent innen 2020 (les mer her). 

Dagen etter ble et forslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) om reduksjon av oljefondets investeringer i selskaper som ødelegger tropisk skogfortsatte avvist (les mer her) og under behandlingen i Stortinget kommenterte Borghild Tenden (V) saken slik (les mer her):

"Det er vel og bra at Norge får anerkjennelse for det viktige arbeidet vi bidrar med for å bevare regnskog. Det er ingen tvil om at det er avgjørende viktig i et globalt klimaperspektiv. Desto mer underlig er det at Statens pensjonsfond utland, SPU, investerer tungt i selskaper som er involvert i å bygge ned og redusere regnskog."

Regnskogfondet mener Stortingets vedtak er en oppsiktsvekkende ansvarsfraskrivelse (les mer her).

- Vi vil mer! sier norske biskoper, som i en klimauttalelse sist helg peker på sammenhenger mellom olje og klima som ikke nødvendigvis drar i samme retning (les mer her):

"Kortsiktige, nasjonale vinningshensyn overskygger de langsiktige og globale perspektivene. Vi må ta modigere skritt enn det klimameldingen og klimaforliket legger opp til, selv om det koster."  

Den debatten vil fortsette også etter klimaforliket og Rio+20 og nedenfor har vi bl.a. samlet lenker til mediedebatten om klimameldingen og klimaforliket de siste ukene.


Aktuelle lenker:

Innspill og kommentarer fra organisasjonene:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Biskopene misfornøyd med klimaforliket, Vårt Land 17.06.12
  «Det var viktig at Stortinget 7. juni vedtok et klimaforlik med en forpliktende og konkret tiltakspakke. Bispemøtet mener at målsettingene er for lite ambisiøse, og er kritisk til at Norge ikke tar en større del av utslippskuttene hjemme. Kortsiktige, nasjonale vinningshensyn overskygger de langsiktige og globale perspektivene. Vi må ta modigere skritt enn det klimameldingen og klimaforliket legger opp til, selv om det koster.» Slik formulerer biskopene i Den norske kirke etter sitt møte på Svalbard denne uka. Uttalelsen har tittelen «Vi vil mer!». 
 • Håper klimaforliket åpner for mer bioenergi, Nationen 13.06.12
  Klimaforliket gir forhåpning om mer bioenergi.
 • Tviler på menneskeskapte klimaendringer, Dagsavisen 11.06.12
  I dag debatteres klimaforliket på Stortinget. Frp vil ha mer vei og tillate mer utslipp fra biler.
 • Når oljeministeren villeder, kommentar av Gunnar Kvåle, Halfdan Wiik og Beate Sjåfjell i Aftenposten 11.06.12
  Ved å spre misvisende opplysninger om alvorligheten i klimaendringene kan Ola Borten Moe bidra til å forsinke nødvendige tiltak.
 • Gode intensjoner, lederkommentar i Dagsavisen 09.06.12
  Det hjelper ikke med evne, hvis det skorter på vilje. Brundtlandkommisjonens rapport utkom for 20 år siden. Da var våre utslipp på rundt 39 millioner tonn klimagasser, i dag slipper vi ut 53 millioner tonn. Vi vet hva som må til, og vi vet at vi ikke kan sykle oss vekk fra problemene.
 • Uverdig at Frp ble satt på gangen, lederkommentar i Adresseavisa 09.06.12
  Det er uverdig og smålig av regjeringspartiene å holde Fremskrittspartiet utenfor klimapolitikken.
 • Det er teknologisk mulig å nå togradersmålet, Teknisk Ukeblad 08.06.12
  Det konkluderer ny, stor klimarapport.
 • Så døde klimadebatten, kommentar av Ole Marthismoen i Aftenposten 08.06.12
  Så har det skjedd igjen; Alle stortingspartiene er enige om en felles klimapolitikk for de neste årene. Det gir forutsigbarhet med et forlik, men dreper også den politiske klimadebatten her i landet.
 • Lange dagers vei mot fornuft, kommentar av Håvard Narum i Aftenposten 08.06.12
  Til slutt forsto både regjeringspartier og opposisjon at et klimaforlik kan være en fordel for begge når valgkampen begynner. Og Norge får en mer forutsigbar klimapolitikk.
 • Sikret grønnere klimaforlik, Dagsavisen 08.06.12
  Klima: Høyre, Venstre og KrF har farget regjeringens klimamelding grønnere.
 • Enighet om et klimaforlik på Stortinget, Aftenposten (NTB) 08.06.12
  Regjeringspartiene er enige med Høyre, KrF og Venstre om et nytt klimaforlik.
 • Stoltenberg: - Kaos med Frp i klimaforhandling, Aftenposten (NTB) 08.06.12
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) mener det ikke var mulig å ha Frp rundt forhandlingsbordet. - Det endte i kaos, sier han.
 • - SV ville fått bedre klimapolitikk med Frp, enn de får til med Ap!, ABC Nyheter 08.06.12
  - Frp var med på et borgerlig forhandlingsgrunnlag som ville gitt mer klimatiltak enn SV fikk til i samarbeid med Ap og Sp. Det sier Høyres Nikolai Astrup.
 • - Klimaforliket brukt som et politisk spill mot Frp, VG Nett 08.06.12
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier klimaforhandlingene bare ble kaos med Fremskrittspartiet. Selv mener Frp at de er blitt ofre for et politisk spill.
 • Spill om klima, lederkommentar i Dagens Næringsliv 07.06.12
  Spill, utspill og utslipp. Slik er krangelen om klimapolitikken om dagen. Spillet på Stortinget om regjeringens klimamelding fortsatte igår da de rødgrønne regjeringspartiene inviterte Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre til et nytt forsøk på forhandlinger. Fremskrittspartiet fikk ikke lov til å være med.
 • Grønn sprekk for blå ballong, Dagsavisen 07.06.12
  Fremskrittspartiet er ikke nådig i sin kritikk av opposisjonspartner Høyre etter at partiene bak klimaforliket i 2008 møttes i Stortinget i går. Frps parlamentariske nestleder Ketil Solvik-Olsen sier til Dagsavisen at «de rødgrønne har ett mål».
 • Surt klima, lederkommentar i Dagsavisen 07.06.12
  Det er sterkt beklagelig og et stort nederlag for klimapolitikken at regjeringspartienes og opposisjonens forhandlinger om en ny klimaavtale brøt sammen.
 • Neppe nytt klimaforlik, kommentar av Erik Martiniussen i Dagsavisen (nye meninger) 07.06.12
  Jeg tviler på at det blir noe nytt klimaforlik på Stortinget. Høyre sikter mot regjering og vil være uvillige til å forplikte seg. Jeg håper jeg tar feil.
 • Klimasamtaler med dårlig stemning, Dagens Næringsliv (NTB) 07.06.12
  Like etter midnatt natt til torsdag ble klimasamtalene på Stortinget avsluttet. Samtalene blir gjenopptatt torsdag.
 • Fra svin til venn, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 06.06.12
  De rødgrønne har oppdaget sin egen tabbe. Nå vil de hindre at Fremskrittspartiet sminkes om fra klimasvin til klimakamerat.
 • Åpner for nye klimaforhandlinger, ABC Nyheter 06.06.12
  Forhandlingene om et bredt klimaforlik på Stortinget kan bli gjenopptatt. Regjeringspartiene er i ferd med å samle seg om et nytt tilbud til opposisjonen.
 • De spiller om klima, kommentar av Anne Marte Blindheim i Dagbladet 06.06.12
  Det pågår et høyt spill om klimaforliket på Stortinget. Etter en helg i brudd, sjokk og vantro, finnes et ørlite håp om løsning.
 • Frp skal holdes utenfor nytt klimaforlik, Aftenposten 06.06.12
  Etter et enormt press fra mange hold blir det ny runde om de strandede klimaforhandlingene i Stortinget. Regjeringspartiene vil ha forlik med opposisjonen, men uten Frp.
 • Norge trenger en egen klimalov, kommentar av Vibeke Madsen og Tore Kvalheim i Dagsavisen (nye meninger 06.06.12
  YS og Virke støtter utredning av en egen klimalov for å sikre bedre samordning av myndighetene, slik at utslippene går ned.
 • Beklagelig strid om klimatiltakene, lederkommentar i Adresseavisa 05.06.12
  Det er svært beklagelig at partiene på Stortinget ikke har maktet å samle seg om et nytt klimaforlik.
 • Klimapolitisk fiasko i Stortinget, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 05.06.12
  Fredag brøt forhandlingene om et nytt klimaforlik sammen på Stortinget. Det er ille, men ikke nødvendigvis noen katastrofe. Erfaringen viser at ambisiøse erklæringer ikke automatisk gir oss en bedre klimapolitikk. Det er dessverre stor kontrast mellom ord og handling.
 • Beklagelig brudd om klimaforlik, lederkommentar i Aftenposten 05.06.12
  Sammenbruddet i klima- forhandlingene er et dårlig bidrag til å gi Norge en langsiktig og troverdig klimapolitikk.
 • - Undergraver EUs klimamål, Aftenposten 04.06.12
  Den britiske regjeringen anklages for hykleri, etter lekkasjer som skal vise at den har gitt etter for olje- og kullindustriens krav.
 • Tvilsomt fond, lederkommentar i Dagens Næringsliv 04.06.12
  Forhandlingene om et nytt klimaforlik på Stortinget brøt sammen fredag ettermiddag. Et nytt klimafond er noe av det mest konkrete i regjeringens klimamelding. I de mislykkede forhandlingene var et av de viktigste kravene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre at fondet må bli enda større.Det er grunn til å spørre om fondet burde etableres i det hele tatt.
 • Høyre beskyldes for klimabrudd, Aftenposten 03.06.12
  Regjeringspartiene beskylder Høyre for politisk spill på høyt nivå under behandlingen av klima-meldingen i Stortinget.
 • Surt klima på Stortinget, VG (NTB) 02.06.12
  Klimaforhandlingene på Stortinget havarerte med et brak fredag. Regjeringspartiene og opposisjonen gir hverandre skylden for at det ikke blir noe nytt klimaforlik.
 • Brudd i klimaforhandlingene på Stortinget, Aftenposten 02.06.12
  - Regjeringspartiet har valgt å avslutte samtalene om en bred enighet om norsk klimapolitikk. Det synes jeg er veldig skuffende, sier Høyres Nikolai Astrup til NTB.
 • Klimaforsker blir klimaskeptiker, Stavanger Aftenblad 01.06.12
  Den profilerte Cicero-direktøren Pål Prestrud har gang på gang gått i tøffe klinsjer med de som er skeptiske til menneskeskapte klimaendringer. Nå er han selv blitt klimaskeptiker.
 • Borgerlige klimakrav tas godt imot, ABC Nyheter 01.06.12
  De borgerlige partienes krav til klimameldingen blir godt mottatt av miljøorganisasjonene. Men på ett punkt får også Høyre, KrF og Venstre stryk.
 • Klimaverktøy for alle, kommentar av Håvard Lundberg i Ny Tid 01.06.12
  Er klimapolitikk så vanskelig som politikerne skal ha det til? Bellona har laget et nyteknologisk verktøy for å vise hvordan norsk klimapolitikk henger sammen.
 • Opposisjonen ber om klimalov , Vårt Land 01.06.12
  Mens regjeringen nøler, krever opposisjonen utredning av klimalov. – Vi trenger juridiske forpliktelser, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.
 • Nordmenn flest har ikke tro på regjeringens klimamelding, Nationen 01.06.12
  Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier en ikke kan forvente at folk engasjerer seg for stortingsmeldinger.
 • Den ubehagelige sannheten, kommentar av Christian Bjørnæs i Dagsavisen (nye meninger) 31.05.12
  Jeg holder ofte foredrag om klimaendringer og når publikum skjønner alvoret i situasjonen og innser at vi vet nok til å handle, er det alltid en i salen som spør: «Hvorfor gjør vi ikke noe?» Dette er et av vår tids viktigste spørsmål, og det kommer ofte fra de yngste i salen. Svaret er antakelig mer ubehagelig enn vi er villige til å innrømme fordi det krasjer med hva halvparten av oss mener er et godt samfunn.
 • Forhandler om nytt klimaforlik, E24 (NTB) 30.05.12
  Partiene på Stortinget er i gang med forhandlingene om et nytt klimaforlik. Så langt er alle med, men Fremskrittspartiets videre deltakelse er usikker.
 • Med lov skal klimalandet bygges, kommentar av Arild Hermstad i Ny Tid 25.05.12
  Regjeringens klimamelding, som nå behandles i Stortinget, viser til en klimalov som et mulig virkemiddel, men forplikter seg ikke til å innføre en slik lov. Det er synd.
 • Klimakompensasjon, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 23.05.12
  Til nå har regjeringen ventet på at EU skal avklare regelverket. Regjeringen bør vente litt til. Før regjeringen blar opp klimakompensasjon til industrien, bør den se hvor mange andre EU-land som faktisk har råd til gjøre det samme. Her er det ingen grunn til å være foregangsland.
 • Utfordrer Stoltenberg til nytt klimaforlik, Dagens Næringsliv (NTB) 23.05.12
  Høyre, KrF og Venstre utfordrer statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til forhandlinger om et nytt klimaforlik. De tre partiene synes ikke virkemidlene i den nylig fremlagte klimameldingen er effektive nok.
 • Utfordrer Stoltenberg til nytt klimaforlik, VG (NTB) 23.05.12
  Høyre, KrF og Venstre utfordrer statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til forhandlinger om et nytt klimaforlik. Partiene synes ikke virkemidlene i den ferske klimameldingen er effektive nok.
 • Klimamøte på Svalbard: - Små kutt han redde klimaet, VG Nett 22.05.12
  Lederen av styret i FNs klimapanel, Rajendra Kumar Pachauri, mener klimaet på kloden kan reddes med bare tre prosent kutt i våre hverdagsliv.
 • 10 grunner til å ikke date Jens Stoltenberg, Dagbladet 22.05.12
  Debatt av alle jentene i Changemaker og Spire: Da Jens Stoltenberg sist onsdag bød opp til dans med klimameldinga under armen, ble vi smigret igjen. Men fortsatt lurer vi på: Bør vi date Jens?
 • Klimaendring i revers?, kommentar av Martin Hovland i ABC Nyheter 19.05.12
  I stedet for en katastrofal menneskeskapt global oppvarming, slik FNs klimapanel (IPCC), Cicero og Bjerknes-senteret har varslet, er vi nå vitne til en relativ avkjøling spesielt i det nordlige Stillehavet og i Antarktis. Det har ikke blitt noe av de 50 millioner klimaflyktningene som var varslet for 7 år siden. Dessuten er havnivået helt stabilt. – Hva er det som egentlig skjer med jordens klima?
 • Game over for klimaet, kommentar av James E. Hansen i Stavanger Aftenblad 14.05.12
  Hvis Canada – og Statoil – bare fortsetter å utvinne olje fra tjæresand, uten at vi gjør noe, betyr det slutten for klimaet. Konsekvensene blir drastiske.
 • Klimapolitikken i spill, kommentar av Håvard Narum i Aftenposten 11.05.12
  Usikkerhet. Høyres miljøtalsmann tenker i samme baner som statsministeren ville ha gjort hvis han ikke hadde hatt SV i regjering. Likevel skaper han usikkerhet om norsk klimapolitikk.
 • - Høyre velger Frp foran klimaet, Aftenposten 11.05.12
  - Det er i det lys vi må se Nikolai Astrups utspill i Aftenposten i går, sier Solhjell.

Søk:

Avansert søk

Viktige punkter i klimaforliket:


- Klimaforliket bidrar til ytterligere konkretisering av virkemidlene i klimameldingen og sikrer langsiktighet i klimapolitikken , sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Noen av de viktigste punktene fra klimaforliket er:

 • at man forserer klima- og teknologifondet. Fondskapitalen skal utgjøre 50 milliarder kroner i 2016, med en økning på 10 milliarder kroner i 2013, 5 milliarder kroner i 2014, 2015 og 2016.
 • at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperiode.
 • at dagens avgiftsfordeler for kjøp og bruk av rene nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antall rene nullutslippsbiler ikke overstiger 50 000.
 • at belønningsordningen for kollektivtrafikk skal økes med 500 mill. kroner i 2013 og 2014, hvorav 250 mill. kroner bevilges i 2013 og 250 mill. i 2014.
 • at regjeringen i de kommende statsbudsjett skal øke bevilgningene til Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og at det opprettes et FME-senter for geotermisk energi.

Miljøverndepartementet 11.06.12
(les mer
her)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.