Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Klimameldingen

Skulder ved skulder kunne regjeringspartiene i går presentere regjeringens klimamelding. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) bedyrer at regjeringen ikke har tvunnet tommeltotter og i følge SV-leder Audun Lysbakken er klimameldingen "Norges største klimaløft noensinne". - Viktig signal, mener Forum for utvikling og miljø (ForUM), selv om klimamålet om 2/3 utslippskutt hjemme trolig er "i det blå" på mer enn én måte.

Torsdag 26. april 2012
Linker oppdatert: Onsdag 09. mai 2012

Regerjingspartiene satt skulder ved skulder da de i går presenterte klimameldingen.
Foto: Miljøverndepartementet.
Få saker angår utviklingen internasjonalt og i Norge mer enn klima- og energipolitikken (les mer her) og med felles ambisjon om "samstemt politikk for utvikling" har dette feltet vært vanskelig for både regjeringen og opposisjonen (les mer her). I følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tidligere i år går norske klimautslipp til værs (les mer her), samtidig som både olje- og energiminister Ola Borten Moe og Statoil i følge Teknisk Ukeblad "fnyser av tanken om å bremse opp i nord etter de store oljefunnene som ble gjort i fjor" (les mer her). - Ideen om at vi må velge mellom industri og klima er gammeldags tankegods, mente imidlertid Einar Håndlykken(Zero) og Svein Richard Brandtzæg (Norsk Hydro) i et innlegg i VG i februar (les mer her). Nå får de følge av regjeringen og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) som ved lanseringen av klimameldingen i går bl.a. sa (les mer her):

"Vi vil gjennomføre en langsiktig og framtidsrettet omstilling av Norge til et samfunn med lave klimagassutslipp. Det skal bli lettere for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen, og industrien vil få støtte til nødvendig teknologiutvikling. En slik omstilling innebærer også at vi må være innstilt på å gjennomføre nasjonale klimatiltak som er dyrere enn tiltak i utlandet."

- Nyutnevnt miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) bør tenke på klimameldingen fra han står opp om morgenen til han legger seg på kvelden, mente KrF-leder Knut Arild Hareide etter at Solhjell overtok statsråsposten etter Erik Solheim forrige måned (les mer her). I følge NTB får Solhjell mye av æren for den meldingen som nå er lagt fram (les mer her).

- Sommel og famling har gjort de norske klimamålene urealistiske, mener bl.a. Adresseavisa (les mer her), men "vi har ikke tvunnet tommeltotter" sier statsminister Jens Stoltenberg, som avviser kritikken (les mer her).

Klimameldingen har blitt positivt mottatt av både LO-leder Roar Flåthen (les mer her) og administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen (les mer her). Også blant miljøorganisasjonene har mottakelsen i hovedsak vært positiv og daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), Andrew Preston, gir regjeringen ros for å sende et viktig signal til den rike del av verden (les mer her):

"Det er bra at regjeringa nå legger fram en klimamelding der målet om å kutte to tredeler av klimautslippene på hjemmebane står fast. Nå viser Norge at de er villige til å ta ansvar, noe som sender et viktig signal til andre land i den rike verden."

Men, både blant miljøorganisasjone og andre er det bekymring for om tiltakene i Klimameldingen er tilstrekkelige til å nå målene, slik bl.a. Nina Jensen i WWF har pekt på (les mer her):

"Vi savner en liste over samlede utslippskutt fra tiltakene som foreslås i meldingen."

Professor i klimastrategi ved BI, Jørgen Randers, sier det slik (les mer her):

"Klimameldingen er stappfull av gode intensjoner, men tiltakene er for få og ikke forpliktende nok til at klimaforliket fra 2008 kan innfris."

Også den politiske opposisjonen er kritisk til regjeringens klimamelding og med Høyre og FrP på frammarsj på meningsmålingene kan det bli en borgerlige regjering som skal følge opp klima- og energipolitikken etter stortingsvalget neste år (les mer her).

Klimameldingen "i det blå"?

Hvor samstemte opposisjonen er i klimapolitikken etter at "skeptikerne tapte klimakampen" på FrPs landsmøte sist helg (les mer her) gjenstår å se. Med unntak av FrP, som karakteriserer melingen som "symbolpolitikk" (les mer her) vil de alle ha "mer". KrFs Lise Henriette Hjemdal sa det slik på KrFs nettsider (les mer her):

"Med Ap i førersetet blir Norge aldri et foregangsland i klimapolitikken. Solhjell ville oppnådd mer i samarbeid med Høyre, Venstre og KrF."

Hun utdyper sitt syn på meldingen slik:

"KrF er glad for at klimameldingen endelig kommer, tre år på overtid. Det er bra at CO2-avgiften på sokkelen økes, og at oljefyringen fases ut innen 2020. Det gis også noen positive signaler om opptrapping av omsetningspåbud for biodrivstoff. Men summen av tiltak som presenteres er ikke i nærheten av å gi et realistisk veikart for å innfri Klimaforlikets målsetninger innen 2020."

- For lite, for sent, mener Venstre, der partileder Trine Skei Grande utdyper partiets syn slik (les mer her):

"Økt CO2-avgift på sokkelen, passivhusstandard fra 2015, et lite klimafond for industrien og løfter om kollektivsatsing fører dessverre ikke til at målet oppfylles. Et skikkelig grønt skatteskifte er for eksempel helt fraværende, og det er lite konkrete virkemidler for å redusere utslippene på norsk sokkel. Derfor blir målsetningen om innenlandske CO2-kutt dessverre ren symbolpolitikk fra regjeringen side."

Høyre oppsumerer sitt syn på melding slik (les mer her):

"Høyre mener klimameldingen inneholder mange gode forslag, men at den vil ikke innfri klimaforlikets mål innen 2020."

- Regjeringens blånelanding, var tittelen på en kommentar i Bergens Tidende av Frank Rossavik tidligere denne uka, som konkluderte slik (les mer her):

"Spørsmålet blir nå hvordan klimameldingen bringes gjennom Stortinget. Regjeringen har som kjent flertall, men siden det brede forliket fra 2008 ligger i bunn, kan den vanskelig la være å gå en runde med Høyre, KrF og Venstre igjen. Signalene fra Høyre tyder på at partiet denne gangen vil la de to sentrumspartiene presse regjeringen alene. For Høyre er det viktige at ting går i riktig retning, at regnestykkene skal gå opp, og 2020 er nå bare ett av mange årstall. Dessuten er det jo godt mulig at en statsminister fra Høyre skal overta ansvaret for alle disse fortredelighetene neste høst."


Aktuelle lenker:

Kommentarer fra sentrale norske aktører:

Kommentarer og innspill fra norske organisasjoner:

Kommentarer fra politiske partier:

 • - Når ikke klimamål på åtte år, Høyre 25.04.12
  Høyre mener klimameldingen inneholder mange gode forslag, men at den vil ikke innfri klimaforlikets mål innen 2020.
 • - Symbolpolitikk som rammer forbrukerne, FrP 25.04.12
  FrP mener nordmenn flest vil merke regjeringens klimamelding ved at ”alt” blir dyrere. Verden vil merke den ved fortsatt økte utslipp.
 • Mål uten virkemidler, KrF 25.04.12
  - Regjeringen viderefører klimaforlikets målsetninger på symbolnivå uten tilstrekkelige virkemidler. Med Ap i førersetet blir Norge aldri et foregangsland i klimapolitikken. Solhjell ville oppnådd mer i samarbeid med Høyre, Venstre og KrF, sier Line Henriette Hjemdal.
 • Klimameldingen: - For lite, for sent, Venstre 25.04.12
  I dag la regjeringen endelig frem klimameldingen. - Venstre mener vi ikke når de norske klimamålsetningene med denne klimameldingen. Det er imidlertid positivt at Stortinget omsider får en klimamelding slik at arbeidet med å få på plass en ambisiøs klimapolitikk kan sluttføres i parlamentet, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre.
 • Regjeringens klimakuttplan er klar, SV 25.04.12
  - Klimameldingen er Norges største klimaløft noensinne, sier Audun Lysbakken, leder av Sosialistisk Venstreparti i forbindelse med at klimameldingen ble lagt fram i dag.
 • Senterpartiet setter sterkt preg på Klimameldingen, Senterpartiet 25.04.12
  Senterpartiets statsråder står i bresjen for viktige klimatiltak som presenteres i Klimameldingen i dag. Landbruk, samferdsel, og oljesektoren står for de mest omfattende klimatiltakene i norsk historie.
 • Offensiv klimamelding, Arbeiderpartiet 25.04.12
  Regjeringen vil gjennomføre en rekke tiltak for å få ned utslippene av klimagasser og skape teknologiutvikling. Noen av de viktigste tiltakene er et nytt klima- og energifond, økt CO2-avgift på sokkelen og satsing på kollektivtrafikk. 

Tidligere saker om klimameldingen:

Medieklipp og -debatt:

 • Varmt vær i vente, kommentar av Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende 09.05.12
  Klimaet sliter fremdeles med overgangen fra vitenskap til politikk.
 • Flere klimaskeptikere i Norge, VG (NTB) 09.05.12
  Hver tredje nordmann mener klimatrusselen er overdrevet, og enda flere mener global oppvarming kun skyldes naturlige variasjoner i jordens temperatur.
 • Advarer mot nytt departement, Dagsavisen 09.05.12
  Naturvernforbundet frykter en svekket klimakamp om Miljøverndepartementet erstattes med et klima- og energi-departement.
 • Miljøkamp, lederkommentar av Kjell-Erik N.Kallset i Klassekampen 09.05.12
  Skal miljøkreftene få meir gjennomslag, må klimasaka bli viktigare både for politikarar og veljarar. Dette er den viktigaste og vanskelegaste miljøkampen.
 • Et departement for framtida?, kommentar av Silje Lundberg i Dagsavisen (nye meninger) 09.05.12
  For 40 år siden ble Miljøverndepartementet oppretta. Svarer dagens Miljøverndepartement til behovet som norsk natur og verdens klima trenger? Og hvordan kan det være et departement for framtida?
 • Oljefunn spiser opp utslippskutt , Dagsavisen 09.05.12
  Statoils gigantfunn i fjor gjør utslippskuttene kortvarige, frykter miljøbevegelsen. - De roper ulv, ulv, svarer oljenæringen.
 • Nedgang i utslipp av klimagasser i fjor, ABC Nyheter (NTB) 09.05.12
  Utslippet av klimagasser innenlands gikk ned med 2,3 prosent i fjor sammenlignet med året før. Ti virksomheter sto for nesten 19 prosent av de samlede utslippene.
 • Vil ha nytt klimadepartement , Dagsavisen 08.05.12
  På 40-årsdagen til Miljøverndepartementet vil Venstre bytte det ut med et nytt superdepartement for klima og energi. Bare tull, synes tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen.
 • CO2-fangst i det blå, lederkommentar i Bergens Tidende 08.05.12
  Testanlegget er åpnet. Men vi vet ennå ikke om det blir storskalarensing på Mongstad.
 • Testsenteret på Mongstad åpnet, Teknisk Ukeblad 08.05.12
  – CCS kan løse energidilemmaet og løfte folk ut av fattigdom, sier statsminister Jens Stoltenberg.
 • En rakett gjør ingen månelanding , kommentar av Einar Håndlykken i E24 08.05.12
  Når Teknologisenter Mongstad (TCM) offisielt åpnes av statsminister Jens Stoltenberg i dag, er det viktig å huske at dette er et viktig første skritt, men vil i seg selv ikke kutte klimagassutslipp.
 • - Viktig for verden at vi lykkes med CO2-rensing, Dagens Næringsliv (NTB) 08.05.12
  - Det er viktig for verden at vi lykkes slik at vi finner bedre og billigere måter å rense CO2 på. Verden trenger energi. Vi vil være avhengige av kull, olje og gass i mange år fremover, og da må vi finne måter å redusere utslippene på, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap), som sto for den offisielle åpningen.
 • - Dette er fremtiden, Dagens Næringsliv 07.05.12
  Volvos nye miljømodell har et forbruk på under to desiliter på milen, men blir straffet hardt av norske avgifter. Politikere åpner for nye regler.
 • Klimameldingen kan gi mindre utvinning, Teknisk Ukeblad 04.05.12
  Enorme oljereserver kan gå tapt, og det er tvilsomt at det fører til lavere CO2-utslipp.
 • Klimamelding utan bakkekontakt, kommentar av Trygve Refsdal i Dag og Tid 04.05.12
  Politikk og næringsinteresser overstyrer fagleg innsikt. Meldinga er useriøs når det gjeld norsk natur, som har ei viktig rolle i klimasammenheng.
 • To tredels-hjertet klimamelding , kronikk av Nina Jensen i Morgenbladet 04.05.12
  Klimakampen kan bare vinnes når vi alle opplever at å ta vare på klimaet ikke er en byrde, men en kilde til bedre livskvalitet.
 • Klimautfordringene kun for festtaler?, kronikk av Morten Ellefsen i Adresseavisa 04.05.12
  Hvorfor er det slik at klimafokus alltid taper når det kommer til konkrete saker, der flere hensyn skal avveies?
 • Mer forbruk av fritid, kommentar av Marielle Leraand i Dagsavisen (nye meninger) 03.05.12
  Regjeringens klimamelding ble nylig lagt fram. Rødt ønsker i denne sammenheng å komme med et konkret forslag på utslippskutt som kan realiseres her hjemme. Det økte private forbruket vi har hatt i Norge de siste årene, har store konsekvenser for miljøet. Vi kjøper mer forbruksvarer og kaster stadig mer. Det er en naturlig konsekvens av en markedsøkonomi fullstendig løsrevet fra tanken på miljøet.
 • Miljøorganisasjoner advarer mot skogplanting, Aftenposten (NTB) 03.05.12
  En rekke miljøorganisasjoner oppfordrer opposisjonspartiene til å ta opp regjeringens skogforvaltning i klimameldingen.
 • Skog hjelper klima, lederkommentar i Bergens Tidende 03.05.12
  Skogplanting – på nasjonal grunn – kan bli eit særs effektivt klimatiltak. Men det må skje med forstand.
 • Hva ventet vi på?, kommentar av Julie Brodtkorp i Dagsavisen (nye meninger) 02.05.12
  Vi har ventet og ventet. Mange av oss hadde begynt å tro at den heller ikke ville komme i juni. I forrige uke ble klimameldingen likevel lagt frem, 4 år for sent.
 • WWF avviser Senterpartiets klimakur, VG (NTB) 30.04.12
  Senterpartiet vil plante fem millioner dekar granskog for å fange CO2. I overkant voldsomt, mener WWF Norge.
 • Melder om rimelig bra klima, Dagsavisen 30.04.12
  Bellona-leder Frederic Hauge har sansen for regjeringens nye klimamelding. Men han regner ikke med å bli arbeidsledig med det første.
 • Erik Solheim: Ikke ta æren for klimameldingen, VG (NTB) 29.04.12
  Tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim synes ikke andre skal stjele æren for klimameldingen.
 • - Hun er klimameldingens mor, Dagsavisen (NTB) 29.04.12
  Tidligere miljøminister Erik Solheim liker ikke at andre tar æren, og mener den avgåtte stattssekretæren Heidi Sørensen er klimameldingens mor.
 • Refser Jens for sykkeltiltak , VG (NTB) 29.04.12
  Bellona-leder Frederic Hauge mener Jens Stoltenbergs sykkeltiltak i klimameldingen er helt på jordet.
 • Verdens beste kretsmestere, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 28.04.12
  Vi lukker øynene for utfordringer som blir for store. Regjeringen skryter av sin egen klimastrategi, men den globale kampen har gått i stå.
 • - Har vedtatt veldig mye som aldri blir fulgt opp, ABC Nyheter 28.04.12
  Nå viser det seg at løftene i Klimameldingen ikke skal gjennomføres neste år heller. Ifølge miljøvernministeren kan det ikke skje før tidligst 2014. Først må en ny nasjonal transportplan (NTP) behandles i 2013.
 • Klima i det blå hos de blå, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 28.04.12
  De rødgrønne partiene har løst sitt klimaproblem. Det har ikke Høyre.
 • Solhjell bekymret for klima-press på mangfoldet i norsk natur, ABC Nyheter 28.04.12
  - Det viktigste er tiltak mot klimaendringer. Men vi kan ikke feie under teppet at noen tiltak kan ha negative konsekvenser for artsmangfoldet.
 • En seier for Solhjell og Lysbakken, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 27.04.12
  Det gikk et lettelsens sukk gjennom den rødgrønne leiren i går da det ble kjent at regjeringen var blitt enig om klimameldingen. Saken som kunne ha sprengt det rødgrønne samarbeidet, var endelig ute av verden. Nå ligger det ingen synlige snubletråder på veien fram til stortingsvalget.
 • – Endå meir symbolpolitikk, Dag og Tid 27.04.12
  Klimameldinga er sløsing med pengar og kjem neppe til å få effekt, meiner økonomiprofessor Rögnvaldur Hannesson.
 • Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag seier tiltaka i klimameldinga er lite konkrete, Nationen 27.04.12
  Klimapotensialet i jordbruket er større enn det klimameldinga fangar opp, seier bondeorganisasjonene.
 • En behagelig nyanse av grønt, kommentar av Anne Marthe Blindheim i Dagbladet 27.04.12
  Klimameldinga ser ganske grei ut, men det er uklart om målene vil nås.
 • Også Norge trenger hjelp i klimapolitikken, lederkommentar i Aftenposten 27.04.12
  Det er ikke tilfeldig at det har vært tungt for Regjeringen å få frem en stortingsmelding om klimapolitikken.
 • Ikke det vi drømte om, kommentar av Einar Håndlykken i VG 27.04.12
  Regjeringens klimamelding er ikke dårlig. Men den vil heller ikke redde klimaet vårt. I dag kan vi konstatere at dømmer er og blir drømmer.
 • Fine ord, usikre resultat, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 27.04.12
  Den raud-grøne regjeringa har endeleg kome ut av bakevja i klimapolitikken. Etter mange utsetjingar vart klimameldinga lagt fram i går.
 • Nye SV liker makt, kommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet 27.04.12
  SVs store tap i denne ukens klimamelding er at målsetningene om å kutte utslipp ikke er tidfestet. Ap er blitt tvunget med på en formulering om at alle tidligere kuttvedtak står fast, men det betyr ingenting så lenge alle ser at resten av stortingsmeldingen ikke gir troverdighet til det målet som skulle ha vært mest styrende – nemlig å kutte de innenlandske utslippene med 15 til 17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020.
 • Klimakompromisset , Morgenbladet 27.04.12
  Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) mener CO2-fangst kunne hatt mer plass i klimameldingen.
 • - Vi har ikke tvunnet tommeltotter, ABC Nyheter 26.04.12
  Statsminster Jens Stolteberg er overhodet ikke enig i at klimameldingen kommer for sent.
 • Klimameldingen gir minimale kutt for oljenæringen, Teknisk Ukeblad 26.04.12
  Det er usikkert om klimameldingens økte CO2-avgift vil føre til noe som helst utslippskutt for petroleumsnæringen.
 • - Oljeindustrien slipper for billig unna, Dagbladet 26.04.12
  Bellona om regjeringens nye klimapolitikk.
 • - Klima-kokeboka på plass, Dagbladet 26.04.12
  Kokeboka for at Norge skal bli en lavutslippsnasjon er på plass, mener olje- og energiminister Ola Borten Moe.
 • Frp: Regjeringen velger klima framfor arbeid, Dagens Næringsliv (NTB) 26.04.12
  Arbeiderpartiet er mer opptatt av å røyke fredspipe med SV enn å sikre industriarbeidsplasser, mener Fremskrittspartiets klimapolitiske talsmann Per-Willy Amundsen.
 • KrF: Klimameldingen har ikke nok virkemidler, Dagens Næringsliv (NTB) 26.04.12
  Norge blir aldri et foregangsland i klimapolitikken med Ap i førersetet, mener KrF. Partiet savner virkemidler for å nå målene som settes i klimameldingen.
 • - Optimistisk klimamelding, Dagens Næringsliv (NTB) 26.04.12
  Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) karakteriserer klimameldingen som optimistisk, full av tro på endringer og som en viktig avklaring for norsk olje og gassindustri.
 • Klimaprofessor: Klimameldingen er ikke god nok, Dagens Næringsliv (NTB) 26.04.12
  Klimameldingen er stappfull av gode intensjoner, men tiltakene er for få og ikke forpliktende nok til at klimaforliket fra 2008 kan innfris, mener professor i klimastrategi ved BI, Jørgen Randers.
 • Klimameldingen åpner for mer skoghogst enn før, Dagbladet (NTB) 26.04.12
  Regjeringen velger nå å gå samme linje som FNs klimapanel.
 • Klima-lettelse i rødgrønn leir , Vårt Land (NTB) 26.04.12
  Nybakt miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) får mye av æren for at regjeringen omsider la fram en klimamelding.
 • SV-Kristin berømmer egne klimakamerater, Dagens Næringsliv (NTB) 26.04.12
  Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen mener Audun Lysbakken og Bård Vegar Solhjell er å takke for at klimameldingen ble som den ble.
 • Klimaforsker: Brutte klimaløfter kan gi smitteeffekt, VG (NTB) 26.04.12
  Hvis selv ikke rike Norge klarer å nå sine klimamål, kan andre land bli mindre motivert til å kutte egne utslipp.
 • Klimamål i det blå, lederkommentar i Adresseavisa 26.04.12
   Sommel og famling har gjort de norske klimamålene urealistiske.
 • Derfor er ikke Bellona fornøyd med biogass-tiltakene i klimameldingen, Nationen 26.04.12
  Miljøorganisasjonen Bellona savner konkrete mål for utvikling av biogass i klimameldingen som ble lagt frem onsdag.
 • Bedre klima i regjeringen, Nationen 26.04.12
  Kommentar av Kato Nykvist: Den rødgrønne regjeringen har nok en gang vist at den er i stand til å løse opp i tilsynelatende fastlåste posisjoner mellom regjeringspartiene.
 • Dobler CO2-avgiften for oljeindustrien, Aftenposten 26.04.12
  Slik skal Regjeringen kutte klimagassutslippene.
 • Sykkel til månen, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 26.04.12
  Klimameldingen kunne vært verre. Regjeringen kunne for eksempel forsøkt å oppfylle løftene den gir.
 • SV vant klimamålet, Dagsavisen 26.04.12
  SV vant i klimameldingen om at to tredjedeler skal kuttes hjemme. Men industrien er ikke bekymret - rett og slett fordi de ikke tror på gjennomføring.
 • - Ikke ambisiøst nok , Dagsavisen 26.04.12
  Klimameldingen mangler konkrete tiltak og gode nok virkemidler, mener miljøbevegelsen.
 • Gir oljeindustrien klimastraff , Dagsavisen 26.04.12
  Oljeindustrien må tåle økt CO2-avgift, som vil koste milliarder av kroner. Men regjeringen kan ikke garantere at klimamålene nås innen 2020.
 • Europa trenger 50 Snøhvitfelt på 20 år, Teknisk Ukeblad (NTB) 25.04.12
  Både olje- og energiminister Ola Borten Moe og Statoil fnyser av tanken om å bremse opp i nord etter de store oljefunnene som ble gjort i fjor.
 • Regjeringens blånelanding, kommentar av Frank Rossavik i Bergens Tidende 25.04.12
  Klimaforliket fra 2008 blir svekket, men er det overmakten eller realitetene som står bak?
 • - Klimameldingen er klar, Dagsavisen 25.04.12
  Rødgrønn krangel: Klimameldingen er SVs viktigste prestisjesak. Nå skal regjeringspartiene ha kommet til enighet. Resultatet skal etter det Dagsavisen erfarer legges fram i dag.
 • Bellona: Klimameldingen gir full miljøseier, Dagens Næringsliv (NTB) 25.04.12
  Bellona-leder Frederic Hauge gleder seg over regjeringens klimamelding. Den er bevis på at det nytter å slåss, mener han.
 • Klimamelding og klimasprelling, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 25.04.12
  Regjeringen står fast på klimaløftene, men klarer ikke oppfylle dem. Det skal SV forsøke å selge som en seier.
 • Regjeringens klimamelding legges frem onsdag morgen, Aftenposten 25.04.12
  Regjeringen har, etter mange måneder med krangling, blitt enig om en ny plan for hvordan Norge skal kutte utslipp av klimagasser. Det opprettes et klimafond på 25 milliarder kroner.
 • Regjeringen legger frem klimameldingen onsdag morgen, Nationen 25.04.12
  Målet i klimaforliket om at to tredeler av utslippskuttene skal tas innenlands, videreføres i klimameldingen.
 • Ny klimamelding lover lyntog på Østlandet, VG Nett 25.04.12
  Regjeringen lover lyntog fra Halden, Skien og Lillehammer til Oslo. Det er et av hovedtiltakene i den rødgrønne regjeringens klimamelding som etter planen offentliggjøres onsdag morgen.
 • Råd i siste liten, kommentar av Inge Olav Fure i Dagsavisen (nye meninger) 23.04.12
  Om vi skal tro miljøvernministeren, nærmer det seg framlegging av Klimameldingen. Etter fire utsettelser kan den får en bredere leserkrets enn stortingsmeldinger flest. Her er et par raske råd på tampen.
 • Skeptikerne tapte klimakampen i Frp, Aftenposten (NTB) 23.04.12
  Per Willy Amundsen fikk ikke gjennomslag for et forslag som sår kraftig tvil om menneskeskapte klimaendringer.
 • Klimakompromiss i Frp, VG Nett 23.04.12
  Klimafløyene i Frp samlet seg om et kompromiss. Dermed endres ikke partiets klimapolitikk nå.
 • Frp vil avlive «CO2-hypotesen», Aftenposten 22.04.12
  Miljøbevegelsen har et religiøst og ukritisk forhold til ideen om menneskeskapte klimaendringer, mener Fremskrittspartiets klimapolitiske talsmann Per Willy Amundsen.
 • Klimakrig i Frp, VG Nett 22.04.12
  Frp-topp Ketil Solvik-Olsen refser egne partifeller i klimaspørsmålet.
 • LO-lederen ut mot klimamål, E24 (NTB) 22.04.12
  Klimaforlikets mål om at to tredeler av Norges utslippskutt skal skje i Norge er urealistisk, mener LO-leder Roar Flåthen.
 • Fremskrittspartiet vil ha ny klimakamp, Aftenposten 19.04.12
  «Nye forskningsrapporter reiser tvil om det finner sted menneskeskapt global oppvarming», mener Frp-ledelsen.
 • SV lover kuttoppskrift i klimameldingen, Nationen (NTB) 18.04.12
  - Den rødgrønne regjeringen vil samle seg om en klimamelding som gir svar på hvordan norske CO2-utslipp skal reduseres, sier SVs klimapolitiske talsmann Lars Egeland.
 • Ingen unnfallenhet, Solhjell, kommentar av Andrew Kroglund, Andrew Preston, Markus Nilsen Rotevatn, Arild Hermstad, Anne-Marie Helland, Lars Haltbrekken, Tove R. Wang og Julia Dahr i Dagsavisen (nye meninger) 12.04.12
  Mens de rødgrønne politikerne krangler om hvorvidt klimakuttene skal skje i Norge eller i utlandet, øker de norske klimautslippene for hver dag som går. Tida er i ferd med å renne ut.
 • Økonomers drøm, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 11.04.12
  Økonomer har en god løsning på klimaproblemet. Den er ikke bare god. Den er knallgod. Den eneste haken er at den er sørgelig urealistisk.
 • Utslippene øker igjen, ABC Nyheter (NTB) 11.04.12
  Norge er langt unna regjeringens mål om et gjennomsnittlig utslipp av klimagassen CO2 fra nye personbiler på 120 gram/km i løpet av 2012.
 • Klimamelding etterlyses, debatt av Silje Østerbø i Bergens Tidende 31.03.12
  Kjære regjering, nå har jeg ventet siden 2010 på klimameldingen og tiltakene. Det haster med å komme i gang. Selv slipper jeg som nordmann ut ca. 11 tonn CO2 i året. Dette er 10 tonn mer enn jeg kan gjøre i 2050, og nesten fire ganger mer enn en gjennomsnitts inder, enda jeg bruker store mengder elektrisitet i tillegg. Jeg gleder meg til å gjøre noe.
 • Kvotesvindel og Kyoto-føringar, debatt av Trygve Refsdal i Bergens Tidende 31.03.12
  Eg synest BT sin artikkelserie om kvotehandel burde handla om Kyoto-føringane i norsk klimapolitikk, ikkje minst når det gjeld forskinga. Dei har vore til skade og ført til forvirring.
 • Vannkraft til plattformene!, kommentar av Einar Håndlykken i E24 31.03.12
  I dag skjer en ekstremt viktig ting i norsk klimapolitikk. I dag, i statsråd i Henrik Ibsensgate 1, blir nemlig en ny miljøstandard for oljeindustrien vedtatt. OIjefeltet Martin Linge, som inntil i dag het Hild, skal bygges ut med kraft fra land.
 • Hareide anklager Stoltenberg for kvotefundamentalisme, Nationen (NTB) 30.03.12
  Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) mener klimakvoter fra u-land bare må være et supplement i klimapolitikken.
 • Solhjell kan ikke love klimalov, Teknisk Ukeblad 29.03.12
  Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell kan ikke love noen klimalov, slik WWF og Unge Venstre ønsker.
 • Norsk klimapolitikk bør avvikles, debatt av Rögnvaldur Hannesson i Bergens Tidende 29.03.12
  Norges bidrag til verdens utslipp av klimagasser er ubetydelig. Ensidige norske klimatiltak tjener kun til å skade oss selv, uten nevneverdig virkning på klimaet. Hvis ikke klimakvotehandelen heller fungerer, er den eneste logiske konklusjon å avvikle norsk klimapolitikk. Selv om landet flyter over av penger takket være vår utvinning av olje og gass, er det dog grenser for hvor ufornuftig de bør brukes.
 • Klimaortodoksi, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 28.03.12
  Erik Solheim gir ortodokse økonomer skylden for at lite skjer for klimaet. Ikke så rart når økonomene snakker mest om hva som ikke bør gjøres.
 • De dyreste tiltakene, kommentar av Petter Osmundsen i Aftenposten 27.03.12
  Det er overraskende at politikerne synes å ha mye oppmerksomhet rundt klimatiltak i petroleumssektoren, siden disse er de dyreste tiltakene. Handlingsregelen kan være forklaringen.
 • Ferske fjes, uendra politikk, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 25.03.12
  Det blir ikkje lett for Solhjell å oppnå meir enn Solheim, likevel er SV nøydd til å vinna tydelege sigrar i klimapolitikken for ikkje å demoralisera endå fleire av sympatisørane sine.
 • Hareide ber Solhjell legge klima-press på Stoltenberg, Nationen (NTB) 25.03.12
  Nyutnevnt miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) bør tenke på klimameldingen fra han står opp om morgenen til han legger seg på kvelden, oppfordrer KrF-leder Knut Arild Hareide.
 • Eksilkongens svarte slips, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 25.03.12
  Den ene vant kampen om tronen i partiet. Den andre vant makten, æren og ansvaret for klimameldingen.
 • Nye SV-tider, kommentar av Torunn Egge Roux i Stavanger Aftenblad 24.03.12
  Ingen andre pressgrupper er i nærheten av den kraften og uformelle makten som summen av organisasjonene som kalles miljøbevegelsen klarer å mobilisere. Kravet er allerede formulert. Presset på Solhjell om å vri regjeringens politikk i retning mindre avlat i form av klimakvotekjøp i Kina og andre voksende økonomier, er sterkt og tydelig. Solhjell må sørge for det kuttes mer hjemme.
 • Tøff start for nye SV , Dagsavisen 24.03.12
  - Det første jeg skal gjøre i min nye jobb, er å sette meg ordentlig inn i hvordan vi ligger an med klimameldingen. Jeg har ikke alle detaljene om den ennå, men den saken blir veldig viktig, sier Solhjell.
 • Solheim skjønner ikke vrakingen, Dagens Næringsliv 23.03.12
  Det han beklager mest er at han ikke får lov til å fullføre videre regnskogprosjektet og ikke få lov til å drive frem den internasjonale energisatsingen Norge er i spissen for. - Jeg beklager det mer enn endeløse møter om klimameldingen. Jeg kommer ikke til å savne nattmøter på møterom én, sier Solheim til DN.
 • Krever umiddelbar innsats fra ny miljøminister, Dagbladet (NTB) 23.03.12
  Det er ikke aktuelt å la klimameldingen bli ytterligere utsatt fordi en ny miljøminister trenger tid til å sette seg inn i forhandlingene med de andre regjeringspartiene, ifølge miljøpolitisk talskvinne Line Henriette Hjemdal i Kristelig Folkeparti.
 • Klimapakke for folket , kommentar av Silje Lundeberg i Ny Tid 23.03.12
  Regjeringen har startet forhandlingene rundt neste års statsbudsjett. Klimaproblemet må tas på alvor: 2013 krever et miljøbudsjett.
 • Oljesandsprik, lederkommentar i Dagens Næringsliv 21.03.12
  Sande har rett i at Canada er en bremsekloss i internasjonalt klimaarbeid. Norge bør påpeke det. Men Statoil er ikke et klimapolitisk virkemiddel for staten. Statoil er et oljeselskap.
 • Sigbjørn surrer i klimadebatten, debatt av Stein Lier-Hansen i Dagbladet 30.03.12
  Det er trist at Sigbjørn Johnsen sliter med virkelighetsorienteringen på et så viktig fagfelt.
 • Tvilsomme klimakvoter, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 20.03.12
  Regjeringen sliter med klimapolitikken. Klimameldingen er stadig blitt utsatt. De rød-grønne er blant annet uenige om hvor stor del av Norges klimakutt som skal tas på hjemmebane, og hvor mye vi skal betale utlendinger for å ta for oss.
 • Klimadugnaden, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 20.03.12
  Norges bidrag i EUs klimadugnad er et kutt tilsvarende en tredjedel av utslippene fra industri og oljesektor. I klimadebatten regnes det ikke med.
 • Det skitne markedet, kommentar av Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende 19.03.12
  Skal klimakvotesystemet overleve, må regelverket strammes inn for å stanse de grådige spekulantene.
 • Giftproduksjon sponses med norske klimamillioner, Aftenposten 15.03.12
  Fabrikker i Mexico og Kina lager en miljøgift som er forbudt i Norge. Likevel betaler Statoil eierne millioner så de selv kan å få slippe ut mer CO2 i atmosfæren.
 • SV krever klimaforslag fra Jens, Dagens Næringsliv (NTB) 14.03.12
  SV åpner for å droppe kravet om et klimafond på norsk sokkel. Men bare hvis statsminister Jens Stoltenberg (Ap) kommer opp med et forslag som er like godt.
 • Naturvernere frykter klimatiltak, Aftenposten 14.03.12
  Nå går naturvernere til kamp mot miljøvernere som vil drive oljeplattformer med kraft fra land.
 • KS mener dagens klimautfordringer er viktigere enn framtidas, Nationen (NTB) 13.03.12
  Kommunenes interesseorganisasjon, KS, oppfordrer kommunene til å tilpasse seg dagens klimautfordringer, fremfor å bruke tiden på hva som kan komme.
 • Lysbakken varslar tøffare klima-SV, Nationen 12.03.12
  Audun Lysbakken starta den fyrste talen som SV-leiar med å varsle at han set klare krav til klimaarbeidet til regjeringa.
 • Slag og slagsider i klimaforskningen , Essay av Lars Risan i Morgenbladet 09.03.12
  Løsningene er en del av klimaproblemet. Kan vi shoppe oss fra utfordringene?
 • Vi trenger et klimatiltaksfond, kommentar av John G. Bernander, Gro Brækken og Stein Lier-Hansen i Aftenposten 07.03.12
  Ensidige nasjonale utslippskrav krever nasjonal finansiering. Vi foreslår et klimatiltaksfond.
 • SSB nekter å publisere klimastatistikk, Teknisk Ukeblad 06.03.12
  SSB vil ikke publisere statistikk over kommunenes klimautslipp. Da blir det vanskeligere å oppnå miljømålene, advarer Miljøverndepartementet.
 • De små klimaavtalene, kommentar av Karine Nyborg i Aftenposten 02.03.12
  Det finnes en avtale som har redusert verdens klimautslipp fem ganger mer enn Kyoto-protokollen – som en bivirkning. Tenker vi for overordnet i klimapolitikken?
 • Klimaprinsipper, lederkommentar i Dagens Næringsliv 28.02.12
  Et klimafond for industrien er noe av det de rødgrønne regjeringspartiene krangler om når de skal lage en ny klimamelding. To innlegg fra Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg og Miljøstiftelsen Zeros leder Einar Håndlykken illustrerer svakheten med fondet: Det skal løse et problem som er konstruert.
 • Frp: Klimafond er å lure velgerne, Dagens Næringsliv (NTB) 27.02.12
  Ideen om et klimafond har ingenting for seg dersom regjeringen ikke samtidig endrer handlingsregelen for oljepengebruk, mener Fremskrittspartiet.
 • Høybråten ser mot venstre, ABC Nyheter (NTB) 26.02.12
  Høybråten sier KrF står nærmere partiene til venstre i spørsmål om bistand og alkoholpolitikk og slår fast at klimaforliket vil rakne om Høyre lar seg presse av Frp i en eventuell borgerlig regjering.
 • – Olje og gass må finansiere klimafond, Teknisk Ukeblad 25.02.12
  Tekna-president Marianne Harg vil øke CO2-avgiften på sokkelen for å finansiere klimakutt i Norge. Det har vi råd til, mener Harg.

 


Søk:

Avansert søk

Kommentarer fra sivilsamfunnet:


"De menneskelige og økonomiske konsekvensene av klimaendringene kan vi knapt ane. I lys av dette blir det pinlig at den snevre norske klimadebatten ender opp med å handle om hva verdens rikeste land har råd til og ikke."

Harald Nyeggen Sommer
i
Kirkens Nødhjelp 25.04.12

"Flere svake punkter til tross: Klimameldingen kan ta Norge viktige skritt på veien mot lavutslippssamfunnet. – Det viktigste var å berge målet om at to tredjedeler av kuttene skal tas innenlands og å få opprettet et klimafond for industrien. Vi har stått på dag og natt i årevis, og klimameldingen gir oss flere seiere!"

Frederic Hauge i Bellona 25.04.12

"Det er bra at regjeringa nå legger fram en klimamelding der målet om å kutte to tredeler av klimautslippene på hjemmebane står fast. Nå viser Norge at de er villige til å ta ansvar, noe som sender et viktig signal til andre land i den rike verden.

Andrew Preston i ForUM 25.04.12

"Uklart om regjeringen selv tror den vil nå Norges mål om utslippskutt, mener ZERO. Regjeringens klimamelding sier lite om hvorvidt Norges totale CO2-utslipp faktisk kommer til å bli mindre i 2020 enn i dag. Det er meldingens store svakhet, mener miljøstiftelsen ZERO. – Vi må nå få vite om tiltakene og virkemidlene i klimameldingen faktisk sørger for at vi slipper ut langt mindre CO2 i 2020 enn i dag. Her blir regjeringen svar skyldig."

Einar Håndlykken i ZERO 25.04.12

"Naturvernforbundet mener Regjeringa tar noen steg i riktig retning i dagens klimamelding.
– Men miljøet trenger at vi tar syvmilssteg i satsingen på bedre buss- og togtilbud og smartere energiløsninger for folk flest, og ikke minst at storforurenserne, som oljeindustrien, også må kutte utslipp."

Lars Haltbrekken
i
Naturvernforbundet 25.04.12

"Klimameldinga har for få konkrete tiltak og mangler tallfesting av utslippskutt."

Arild Hermstad i FIVH 25.04.12

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.