Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

En klimamelding til besvær

Å bli enige om klimapolitikk er ikke lett, verken ute eller hjemme. Klimaforhandlingene i Durban før jul ble knapt noe gjennombrudd og her hjemme strever både regjeringen og opposisjonen med å bli enige. Og mens den varslede klimameldingen ifjor ble utsatt ennå et år ble 2011 et "annus hurrabilis" for oljenæringen. SV tar nå initiativ til en nasjonal klimadugnad, mens Adresseavisa tror klimameldingen kan gi regjeringskrise allerede i år.
Tirsdag 24. januar 2012
Linker oppdatert: Fredag 17. februar 2012
Ill.: hentet fra "Klimakirken" - et studieopplegg bærekraftig utvikling, global rettferd og lokalkirkelig ansvar.I tillegg til finanskrisen var det den lenge varslede klimameldingen som dominerte da Aftenposten ved årsskifte ba partilederne blinke ut de heteste sakene i 2012 (les mer her). Nettopp dét var noe av bakgrunnen da SV sist fredag tok til orde for en "nasjonal klimadugnad" og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) oppfordret sine partifeller til klimakamp (les mer her). Partiets kampanjenotat innledes slik (les mer her):

"Verden må løse klimaproblemet, og Norge må ta sin del av jobben. SV vil ha en klimapolitikk som gir store utslippskutt i Norge og som samtidig baner vei for framtidas arbeidsplasser."

Lett blir det ikke, slik opposisjonens mange utspill etter fire år med klimaforlik sist uke viste. - regjeringen har ennå ikke kommet i gang med konkrete tiltak for å redusere utslipp, påpekte Høyres Nikolai Astrup (les mer her), mens KrFs miljøpolitisk talskvinne, Line Henriette Hjemdal, sa det slik (les mer her):

"Tirsdag markerte vi fireårsdagen for klimaforliket uten å ha noe spesielt å feire. KrF benyttet dagen til å lansere våre krav til klimameldingen. Norsk klimapolitikk er fullstendig ute av kurs. KrF viser vei til lavutslippssamfunnet."

I følge Dagens Næringsliv tok en av verdens fremste energi- og klimaforskere, Thomas B. Johansson, med seg følgende budskap når han åpnet den store nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø i går (les mer her):

"Vi løser ikke verdens klimautfordring uten å ta tak i viktigere spørsmål som fattigdom, energisikkerhet og forurensning."

Likevel, i debatten står klimahensyn, miljø- og verneinteresser mot verdiskaping, næringsinteresser og arbeidsplasser og så langt har det vært vanskelig å imøtekomme alle hensyn.

- Hvem skal ut: Borten Moe eller Solheim?, spurte Andrew Kroglund i Utviklingsfondet i forbindelse med klimatoppmøtet i Durban før jul (les mer her) og på lederplass sist lørdag mente Adresseavisa at klimasaken kan føre til regjeringskrise allerede denne våren (les mer her). Idag kan Aftenposten melde at FrP stiller klimakrav til Høyre for å bli med i regjering og til avisa sier klimapolitisk talsmann Per Willy Amundsen (FrP) bl.a. (les mer her):

"Det er helt umulig for Frp å lage en regjeringsplattform med Høyre som innebærer at to tredeler av utslippsreduksjonene innen 2020 skal tas i Norge."

- Klimadebattens mest konstruerte konflikt er motsetningen mellom å gjøre tiltak i Norge og tiltak i andre land, mener Solheim og utdypet det slik sist fredag (les mer her):

"Vårt internasjonale engasjement gir utslippsreduksjoner mange ganger de totale norske klimagassutslippene, men Norge må i tillegg kutte egne utslipp for å bidra til en global reduksjon. Det er viktig for å beholde vår høye troverdighet i internasjonale klimaforhandlinger. Vi må vise verden at høy velstand kan kombineres med lave utslipp av klimagasser. Og vi må kutte egne utslipp for å beholde industri og arbeidsplasser."

Mens moderpartiene kives han imidlertid ungdommen klart å oppnå enighet. Da ungdomspartiene (alle unntatt FpU), sammen med Spire, Changemaker, Norsk Medisinstudenters forenings klimautvalg og Natur og Ungdom, tidligere denne måneden kunne legge fram "ungdommens klimaforlik" - med krav om at Norge må redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2020 - (les mer her), sa Unge Venstres leder Sveinung Rotevatn bl.a. (les mer her):

"Kampen mot global oppvarming er for viktig til å bli gjenstand for politisk taktikkeri. Kan ungdomspartiene bli enige, må også våre moderpartier klare det. Vi har ikke råd til å vente lenger."

Den varslede klimameldingen vil vise om han har rett.

"Annus hurrabilis" for et hjernvasket folk?

- Det har vært et fantastisk år, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe etter at det tidligere denne måneden ble kjent at Statoil har funnet olje på Havisfeltet i Barentshavet (les mer her). Da oljedirektør Bente Nyland noen dager senere  presenterte "sokkelåret 2011" (les mer her) viste hun til at både «Helt konge» og «Annus hurrabilis» – overraskelsens år – var brukt for å karakterisere fjoråret på norsk sokkel (les mer her).

- Noen må ta jobben som festbrems, mente bl.a. Drude Beer i avisa Nationen og skrev (les mer her):

"Borten Moe hevder at norsk olje skal løse verdens fattigdomsproblemer. Intet mindre. Men til tross for all denne gleden, og alt dette samfunnsansvaret fra oljefolket, er det noen som skrubber. «Verdens fattige trenger ren energi som de kan produsere selv. De trenger ikke avhengighet av norsk fossilt brensel», sier påtroppende generalsekretær i WWF-Norge Nina Jensen. Hun hevder at minst 70 prosent av dagens uutnyttete oljeressurser må forbli under bakken. Alt annet er å gamble med verdens klimatrygghet."

Og samme dag som Oljedirektoratet presenterte "sokkelåret 2011" kunne avisa Dag og Tid avsløre "myen om den reine, norske oljen" og innledet slik (les mer her):

"Statsråd Ola Borten Moe og oljenæringa hevdar at norsk oljeproduksjon er den reinaste i verda. Men oljeutvinninga i Midtausten har no mindre klimagassutslepp enn den norske."

Om det skyldes myter eller andre forhold sies det ikke noe om, men idag kunne Oljeindustriens Landsforening (OLF) fortelle følgende (les mer her):

"En spørreundersøkelse utført av Synovate viser at 9 av 10 nordmenn har tro på framtidsutsiktene til norsk olje- og gassindustri. Like mange har et godt inntrykk av næringen."

Truls Gulowsen i Greenpeace kommenterer undersøkelsen slik overfor NTB (les mer her): 

"Undersøkelsen viser hvor effektivt hjernevaskingen foregår i petroholikerlandet Norge. Årets oljehype har vært ekstrem, og OLF har kjørt en vellykket kampanje for å skjønnmale industrien."

Kanskje var det et godt forslag da Hanna E. Marcussen i Miljøpartiet De Grønne for noen uker siden i avisa Ny Tid tok til orde mot "oljedoping" og ville ha Norge på "rehabilitering" (les mer her)? Og kanskje vil vi nå se et "klimaskifte" i forhold den kritikken mot "klimahysterikere" og "dommedagsprofeter" som i perioder har preget debatten de siste fem årene (les mer her)?

- Klimaforliket lite å feire?

- Klimaforliket gir Norge en langsiktig klimapolitikk som kan bestå uavhengig av skiftende regjeringer, sa statsminister Jens Stoltenberg da klimaforliket (alle unntatt FrP) ble inngått i januar 2008 (les mer her), men fire år senere er ikke opposisjonen særlig imponert over resultatet.

Venstres Borghild Tenden sa det slik (les mer her):

"Regjeringen har kastet bort tiden. Det var aldri meningen at forliket skulle være det hele. Det skulle være starten på en serie med konkrete klimatiltak."

- Klimaforlik for fall, mener FrP, som ikke var en del av forliket, og innleder sin kommentar slik (les mer her):

"Det er nå fire år siden stortingsflertallet skrev under det såkalte klimaforliket. Nå snakker flere av ”klimakameratene”– også personer langt inn i regjeringen - om å skrinlegge hele avtalen

Dagens Næringsliv mener i midlertid at opposisjonen har glemt noe viktig og innledet en lederkommentar sist lørdag slik (les mer her):

"Norske utslipp har vokst, og regjeringen har stadig utsatt den nye klimameldingen. Men det er feil å hevde at ingenting er gjort siden 2008. Noe av det viktigste er satsingen på regnskog. Norske skogmilliarder bidrar til konkrete utslippskutt. Samtidig har pengene satt fart i det internasjonale skogarbeidet. Det er viktig, og det er uforståelig at KrF, Høyre og Venstre har glemt noe de selv krevde å få inn i klimaforliket."

Om en ny klimamelding vil gi et nytt og bedre klimaforlik gjenstår å se.


Aktuelle lenker:

Norske organisasjoner om klima:

Politiske partier om klimaforliket:

Medieklipp og -debatt:

 • Solheim raslar med klima-sabelen, Stavanger Aftenblad 17.02.12
  - Ingen av planane for klimakutt frå andre parti eller miljøorganisasjonar gir store nok reduksjonar til å nå dei norske klimamåla, seier miljøvernminister Erik Solheim.
 • Lekkasje avslører dollar-flom til klima-skeptikere, ABC Nyheter 17.02.12
  Gavmilde millionærer, storkonserner og forskere som motarbeider FNs klimapanel IPCC: Her kan du lese navn og summer i lekkede dokumenter fra det liberalistiske Heartland Institute i USA.
 • «Den anonyme millionæren» finansierer klimaskeptikernes hemmelige plan, Dagbladet 17.02.12
  Ukjente dokumenter avslører selskapene, forskerne og planene som skal bevise at klimaendringene ikke er menneskeskapt.
 • FN satser på solenergi i fattige land, Aftenposten (NTB) 17.02.12
  Fattige landsbyer i 14 land i Afrika og Asia skal i løpet av de kommende fire årene få utdelt solcellepaneler, opplyser FNs utviklingsprogram (UNDP).
 • Sp møter meir kritikk for skogtiltak, Nationen 17.02.12
  Samarbeidsrådet for biologisk mangfald ropar varsku etter framlegget frå Senterpartiet om å plante fem millionar dekar ny skog.
 • Noen ser visst bare trær, kommentar av Pernille Huseby i Nationen 17.02.12
  Det drar seg til i kampen om klimameldingen. Mellom regjeringspartiene, og mellom partiene og interesseorganisasjonene. Folk flest har for lengst falt av lasset, interessen for temaet daler, ifølge Aftenposten. Men det bekymrer tydeligvis ikke politikerne. De driver med flisespikkeri.
 • Innbyr Siv til nytt forlik, Klassekampen 17.02.12
  Nikolai Astrup frykter tida løper ut for klimaforliket og vil ha Frp med på et nytt og breiere forlik i Stortinget. - Da må kuttene ta utenlands, svarer Frps Per-Willy Amundsen.
 • LO vil droppe store klimakutt i Norge, Aftenposten (NTB) 17.02.12
  LOs ledende økonomer ber regjeringen droppe store klimakutt i Norge og vil at oljesektoren og industrien skjermes.
 • Advarer mot «skitten» gass, Dagens Næringsliv 17.02.12
  Amerikanske forskere mener naturgass – særlig skifergassproduksjon – kan være langt mer skitten enn myndigheter og olje- og gassindustrien skal ha det til, skriver Dagens Næringsliv. Statoil selger flittig gass med klimaargumenter, ifølge DN.
 • Miljøpoeten, Ny Tid 17.02.21
  Er det greit med miljøbesparende tiltak, samtidig som man opplever verden med underprisede flybilletter? Den 1. mars kommer den første norske diktsamlingen som tar opp miljøengasjement og paradoksene rundt.
 • Klimaendring blant unge, Aftenposten 16.02.12
  Miljøengasjementet hos ungdom er i fritt fall. En ny undersøkelse viser at ungdom bekymrer seg langt mindre for klimaendringer enn for to år siden. De eldste er mest bekymret.
 • Garanterer ikke klimamelding nå heller, Dagsavisen 16.02.12
  Statsministeren vil ikke garantere at den utsatte klimameldingen kommer før sommeren. En utålmodig Venstreleder lanserer nå sin egen klimamelding.
 • Klimainteressen stuper, kommentar av Daniel Rees i Aftenposten 15.02.12
  Interessen for klimaendringer smelter bort hos unge nordmenn.
 • Skogplanting som klimakutt, lederkommentar i Adresseavisa 15.02.12
  Skogen er klimapolitikkens naturmetode. Men miljøbevegelsen har mer sans for trær i Brasil enn i Trøndelag.
 • - Du og jeg er taperne med de nye bilavgiftene, kommentar av Andreas Handeland i Dagbladet 15.02.12
  La oss begynne i 2007. I statsbudsjettet ville regjeringen ha oss til å la valget falle på dieselbiler med lavt CO2-utslipp.
 • - Nå bygger vi Norge, E24 (NTB) 15.02.12
  Oljeministeren legger listen høyt for Norge som energinasjon.
 • Petroleumsskatt er ikke subsidier, debatt av Diderik Lund i Dagsavisen (nye meninger) 15.02.12
  Hvis en ønsker redusert aktivitet i petroleumsbransjen for å spare miljøet, er det all grunn til å se etter andre virkemidler enn å fjerne avskrivninger og dekning av leteutgifter.
 • Lyntog? Takk, men nei takk, kommentart av Inge Olav Fure i Dagsavisen (nye meninger) 14.02.12
  Viktigst er det likevel at skal vi bruke 1.000 milliarder på klimatiltak som vi ganske sikkert må, er køen av svært gode alternativer lang. Lyntog er en drøm. So dream on!
 • Gran kan pynte klimaregnskapet, Teknisk Ukeblad 14.02.12
  Norsk skog vokser så mye at karbonopptaket kunne kompensert for 21 gasskraftverk. Utslippene i andre sektorer i Norge bare øker.
 • - Glad Fremskrittspartiet ikke er med på klima-forliket, ABC Nyheter 14.02.12
  - Høyres deltakelse i klimaforliket setter norske arbeidsplasser i fare.
 • Norske klimautslipp til værs, ABC Nyheter 14.02.12
  Norge sprenger sine FN-forpliktelser for klimautslipp: I 2010 slapp det ut 53,9 millioner tonn klimagasser fra landet. Det var 4,7 prosent høyere enn året før.
 • Trær for klima, lederkommentar i Dagens Næringsliv 13.02.12
  Den rødgrønne kampen om klimameldingen skjerpes. I et intervju i DN lørdag tok Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen et oppgjør med klimamoralisme og symbolpolitikk. Rett før helgen kom et eksempel på at det er på sin plass.
 • Jensen tror Ap er på glid i klimasaken, Dagens Næringsliv (NTB) 12.02.12
  Frp-leder Siv Jensen tror at klimaforliket som er inngått på Stortinget, aldri kommer til å bli gjennomført. Hun er overbevist om at Ap er på glid og ber partisekretær Raymond Johansen fri seg fra SVs grep.
 • Surt klima på Soria Moria, lederkommentar i Adresseavisa 12.02.12
  Det er en presis oppskrift på frontkollisjon med både Ap og Senterpartiet. Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) gir full gass på sokkelen. For å irritere SV ytterligere, har Sp nå varslet storstilt skogplanting som sitt klimatiltak. Klimameldingen er nylig utsatt for fjerde gang, mens utslippene har økt til nye høyder. Samtidig som de rødgrønne går hver sin vei i klimapolitikken, varsles nye dissenser og krav om enda et EU-veto.
 • Klimadebattanter, skjerp dere!, lederkommentar av Tormod Haugstad i Teknisk Ukeblad 10.02.12
  Er det feil å intervjue lederen av FNs klimapanel? Selvfølgelig ikke, men kommentarene på tu.no bærer preg av sjikane og usaklige karakteristikker, og viser at leserne ikke klarer å debattere klima på en saklig måte. Slik vil vi ikke ha det.
 • Nå blir klimaskeptikerne hørt, Teknisk Ukeblad 10.02.12
  Den neste store rapporten fra FNs klimapanel ser på kritikernes innvendinger. Nye folk kommer til og arbeidsmetodene justeres.
 • Ny rapport: Himalaya-isen smelter ikke likevel, Aftenposten 10.02.12
  Forskere overrasket over nye funn, som viser at isnivåene i verdens høyeste fjellkjede ikke har endret seg det siste tiåret.
 • Sp vil satse på skog i klimameldinga, Nationen 10.02.12
  - Skogtiltak er den viktigaste prioriteringa vår i forhandlingane om klimameldinga, seier Senterparti-leiar Liv Signe Navarsete.
 • Splitt og hersk, kommentar av Håvard Lundberg i Ny Tid 10.02.12
  Når svevende klimamål skal bli til konkret handling, foretrekker Ola Borten Moe å tegne opp motsetninger for å avspore debatten.
 • Talltriksing om transportutslipp, debatt av Unni Berge i Dagsavisen (nye meninger) 10.02.12
  Fredag 3. februar skrev Dagsavisen om at transportsektoren er i rute til å nå målet om kutt i sine CO2-utslipp, i henhold til klimaforliket.
 • 60 års svangerskap, kommentar av Agnar Lirhus i Dagsavisen (nye meninger) 09.02.12
  Siden fenomenet global oppvarming ble kjent tidlig på 80-tallet har et enormt forskningsarbeide blitt lagt ned i å undersøke realiteten i spådommene. For hvert år har bevisbyrden blitt større. Mange forskere mener vi allerede har oversteget et bærekraftig innhold av drivhusgasser i atmosfæren. Da barseldødeligheten skulle ned i forrige århundre hjalp fagpersonell til med å implementere forskningen i praktiske løsninger. I energibransjen er det motsatt. Tunge aktører bruker milliarder på å forhindre forandringene som må til. Nå trenger politikerne å høre en annen stemme: vår.
 • Er for og imot subsidier, Dagsavisen 09.02.12
  Oljeindustrien subsidieres med milliarder. Det vil regjeringen fortsette med, selv om den er imot miljø-skadelige subsidier.
 • Håper på 20 storfunn, E24 09.02.12
  Statoil følger opp fjorårets rekordresultat med å bore 40 letebrønner i 2012. Halvparten kan potensielt romme mye olje.
 • Historiens første grønne sertifikat utdelt, Nationen (NTB) 09.02.12
  Statnett delte onsdag ut det første elsertifikatet her til lands, et såkalt grønt sertifikat, til Kvassteinåga kraftverk i Vefsn i Nordland. ––En festdag for norsk miljøpolitikk, mener Bellona.
 • Høyre: Dropp 
klimameldingen!, Aftenposten 08.02.12
  Regjeringen trenger ikke å plage seg selv med å bli enige. Stortinget kan ta jobben, mener Høyre.
 • Solheim til Astrup: Takk, men nei takk, Aftenposten 08.02.12
  Erik Solheim mener det er uaktuelt for Regjeringen å droppe klimameldingen til fordel for et forlik på Stortinget.
 • Ren kraft møter veggen, Dagsavisen 08.02.12
  Mens 
olje­industrien subsidieres tungt, sliter Småkraft­foreningen med å få bygd ut ren og fornybar energi.
 • Gir ikke mindre klima-utslipp, ABC Nyheter 08.02.12
  - Elektrifisering av sokkelen gir mindre klimautslipp der, men reduserer ikke utslippene globalt. Det sier politisk rådgiver Ivar Vigdenes i Olje- og energidepartementet.
 • Statoil presenterer rekordresultat, Aftenposten 08.02.12
  Driftsresultatet for 2011 var 74 milliarder høyere enn i 2010.
 • Høyre ber regjeringen droppe klimameldingen, Dagbladet (NTB) 07.02.12
  Mener Stortinget kan ta jobben med å lage et nytt, bredt forlik.
 • Sprik i forlik, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 07.02.12
  SV viser til klimaforliket og krever stor utslippskutt i Norge. Jens Stoltenberg kan vise til klimaforliket og si nei.
 • Fleip eller fakta?, debatt av Lars Haltbrekken i Dagsavisen (nye meninger) 07.02.12
  Mener Ola Borten Moe alvor når han etterlyser en ­faktabasert debatt om norsk oljeutvinning? Nå har han sjansen til å vise at han mener alvor.
 • Subsidieres med 25 milliarder, Dagsavisen 07.02.12
  - Dette hindrer utvikling av fornybar energi, sier Arild Skedsmo, leder av WWFs klimaavdeling til Dagsavisen. Den massive subsidieringen av en sektor som uansett tjener penger som gress, framkommer i en ny rapport fra Global Subsidies Initiative, utarbeidet av Pöyry Management Consulting AS.
 • Framtidens toglinjer, debatt av Marit Kristine Vea i Dagsavisen (nye meninger) 07.02.12
  Høyhastighetstog: Klimagevinsten ved å bygge nye toglinjer kommer fra trafikken som erstattes.
 • Kampen om klimaet, kommentar av Gunnar Sand i Adresseavisa 06.02.12
  Mens snøstormen hyler i Marokko, folk fryser i hjel i Bulgaria og regnet høljer ned over mine gode venner i Longyearbyen, utsetter regjeringen klimameldingen enda en gang. Det gjør de antagelig rett i.
 • Frp vil ha Ap med på nytt klimaforlik, Nationen (NTB) 06.02.12
  Frp-leder Siv Jensen vil gå bort fra målet om at to tredjedeler av klimakuttene skal tas i Norge. Nå inviterer hun Arbeiderpartiet til å bli med på et nytt klimaforlik.
 • Se den globale oppvarmingen på 26 sekunder, VG Nett 05.02.12
  Ovenfor ser du 131 år med global oppvarming. - Videoen viser en dramatisk utvikling, mener klimaforsker.
 • Hvor har klimaforskningen ført oss?, debatt av Thomas Kringlebotn Thiis i Dagsavisen 04.02.12
  For å sikre våre verdier og for å drive en klimatilpasset samfunnsplanlegging må vi øke forskningsinnsatsen på ­klimapåkjenninger på bygninger og infrastruktur.
 • Snorre Valen advarer Ap, Dagsavisen 04.02.12
  - De bør ha lært av det som skjedde etter forrige gang en regjering ble felt på grunn av klima, sier SVs Snorre Valen. Han advarer mot konsekvensene om Ap ikke bidrar til en klimamelding SV kan leve med.
 • Et bedre liv, debatt av Snorre Valen i Dagsavisen 04.02.12
  De som sutrer over klimatiltak bør heller tenke over hvor fett det blir med et bedre liv.
 • Den store klimamisforståinga, kommentar av Per Anders Todal i Dag og Tid 03.02.12
  Klimaforliket frå 2008 er langt mindre ambisiøst enn det vanlegvis blir framstilt. Media har systematisk attgjeve innhaldet i forliket feil.
 • – Jeg er klimaoptimist, Teknisk Ukeblad 03.02.12
  Olje- og energiminister Ola Borten Moe er optimistisk med tanke på en fremtidig løsning på klimaproblemene.
 • Best for miljø og økonomi, kommentar av Arild Hermstad i Ny Tid 03.02.12
  Lyntogets skjebne er avhengig av flere ting. Én betydelig faktor er hva vi ønsker å satse pengene og framtiden vår på.
 • Framtiden i våre henders lyntog, debatt av Lars Risan i Dagsavisen (nye meninger) 03.02.12
  Jeg deler Framtiden i våre henders målsetting om å utvikle samfunnet i klimavennlig og distriktsvennlig retning. Men lyntog, er det klimavennlig og er det god distriktspolitikk? Nei.
 • Lederen for FNs klimapanel trues på livet, Teknisk Ukeblad 03.02.12
  – Personer kan bli ekstreme i klimadebatten, sier Rajendra Pachauri. Lederen for FNs klimapanel ønsker seg en anstendig klimadebatt – basert på vitenskap, ikke ondskap.
 • – Havet kan stige 70 meter!, Teknisk Ukeblad 03.02.12
  – Hvis all is smelter, tilsvarer det en økning i havoverflaten på 70 meter, var budskapet fra konsernsjefen i Statkraft.
 • Look to Denmark!, kommentar av Einar Håndlykken på E24 02.02.12
  I disse dager forhandler regjeringen intenst om innholdet i Klimameldingen. Klimameldingen skal skissere hvordan vi skal kutte klimagassutslippene ned til 45 millioner tonn CO 2 i 2020. Det er et mål det står respekt av: Utslippene må ned fra dagens nivå med 8 millioner tonn.
 • En ansvarlig politikk, debatt av Ketil Solvik-Olsen i Aftenposten 02.02.12
  Blir jeg bekymret når Høyre sier de står ved klimaforliket? Nei, fordi partiet helgarderer seg og sier samtidig at klimaforliket kan endres. Derfor er jeg trygg på at vi forhandler frem en god løsning. Frp er som kjent ikke imot å inngå et klimaforlik dersom innholdet blir bedre.
 • Solheim utnevnt til æresdoktor i India, ABC Nyheter (NTB) 02.02.12
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) er utnevnt til æresdoktor ved Teri University i New Delhi i India. – En stor ære, sier den nyslåtte doktoren.
 • Talltriksing mot klimaet, debatt av Guri Tajet i AFtenposten 01.02.12
  Motstanderne av klimakutt sprer en myte om at Norge har satt seg ambisiøse klimamål.
 • Surt klima i regjeringen, lederkommentar i Nationen 31.01.12 (ikke på nett)
  Det burde være mulig for Ap å komme SV i møte i en sak der de borgerlige partiene (unntatt Frp) har inngått et klimaforlik som nettopp angir at to tredeler av klimakuttene skal skje innenlands. Hvis regjeringen faller, vil det være andre gang Jens Stoltenberg styrter en regjering på en klimasak.
 • FpU: Ungdomspartiene er i utakt med unge, Stavanger Aftenblad 31.01.12
  Ungdommen er mindre kritiske til oljå, mens ungdomspartiene er mer kritiske – og mer opptatt av klimaspørsmål. Ungdomspolitikerne forstår lite av den verdiskapningen som skjer ellers i landet, sier FpU-leder Ove Vanebo.
 • Tror klimakrav kan hjelpe Holmås, Aftenposten 31.01.12
  Et stort flertall i valgkomiteen går for Audun Lysbakken som ny SV-leder, men klimapolitikken kan hjelpe utfordrer Heikki Holmås, tror analytiker. Tre kvinner er aktuelle som ny SV-nestleder.
 • Dårlig SV-klima, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 31.01.12
  For SV er klimameldingen ekstremt viktig. Klima og miljø er det eneste saksområdet der velgerne har spesielt høy tillit til SV. De hadde det i alle fall ved stortingsvalget i 2009. Ifølge valgforskernes store valgundersøkelse har velgerne gradvis tapt tilliten til SV som skoleparti. Men SV har holdt seg som miljøparti. Ved valget i 2009 var det 35 prosent som mente SVs miljøpolitikk var best. Betyr det at det er en skikkelig seier i forhandlingene om klimameldingen SV nå trenger? Det er ikke sikkert.
 • Pinlig utsettelse, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 30.01.12
  Det er mindre enn åtte år til klimamålene som Stortinget er enige om skal være gjennomført. Fortsatt mangler oppskriften for hvor og hvordan vi skal nå målene. Det bør bekymre den rød-grønne regjeringen at den eneste som applauderer nå er Ketil Solvik-Olsen (Frp).
 • AUF: Pøs oljepenger inn i fornybar energi, Stavanger Aftenblad 30.01.12
  AUF i Rogaland mener Norge er moralsk forpliktet til å satse massivt på forskning i fornybar energi, og vil bruke halvparten av alle oljeinntektene på dette.
 • Mener Norwegian kjøper så mange fly at miljøgevinsten blir spist opp, Aftenposten (NTB) 30.01.12
  Bjørn Kjos vil starte det mest miljøvennlige flyselskapet i verden, men får på pukkelen av miljøorganisasjon.
 • Trur på elbil, men vil ikkje kjøpe sjølv, Nationen 30.01.12
  Halvparten meiner ein elbil vil dekkje transportbehovet deira. Men det betyr ikkje at vi kjem til å velje elbil når vi skal kjøpe bil.
 • Klimamelding, NRK Søndagsrevyen 29.01.12
 • "Sigbjørn Johnsen vil jukse", kommentar av Nina Jensen i Stavanger Aftenblad 29.01.12
  Norges finansminister Sigbjørn Johnsen mener Stortingets klimaforlik blir for dyrt i verdens rikeste land.
 • Mot regjeringskrise i juni, Klassekampen 28.01.12
  Ap og SV blir ikke enige om noe som helst i klimameldinga. Nå krever SV gjennomslag - ­ellers forlater partiet regjeringen.
 • Lang togtur til fremtiden, lederkommentar i Adresseavisa 28.01.12
  Det er ikke overraskende at det vil ta flere tiår før klimafordelen overstiger ulempen ved bygging av ny jernbane. Men som vurderingene av samfunnsnytte, må også klimaregnskapet ha et perspektiv som strekker seg mye lenger enn noen tiår.
 • Guruens tanker trengs, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 27.01.12
  Den 27. januar ville Arne Næss ha fylt 100 år. Det er bare tre år siden han gikk bort. Men hans tanker trengs mer enn noen gang. Verden roper etter et dypøkologisk engasjement. Særlig fordi vi snart skal til Rio igjen for å diskutere grønn økonomi.
 • Utelukker Frp-ultimatum om klima, Aftenposten 27.01.12
  Ketil Solvik-Olsen (Frp) ser ingen grunn til å stille ultimatum i klimapolitikken.Få dager etter at miljøpolitiske talsmann Per-Willy Amundsen stilte ultimatum til Høyre i klimapolitikken, erklærer finanspolitisk talsmann Solvik-Olsen at dette er uaktuelt.
 • Bønnfaller Ap om ikke å bryte klimaforliket, Aftenposten 27.01.12
  Sporene fra 2000 skremmer Eskil Pedersen. Da felte Ap og opposisjonen Bondevik I-regjeringen på en klimasak. Det banet vei for Jens Stoltenbergs første regjering. Året etter gjorde Ap et katastrofevalg, og banet vei for en ny borgerlig regjering.
 • Klimameldingen utsatt igjen, Dagens Næringsliv (NTB) 27.01.12
  Klimameldingen blir tidligst lagt fram for Stortinget i juni etter nok en utsettelse, ifølge miljøminister Erik Solheim (SV). Mens Frp er fornøyd, advarer AUF sitt moderparti mot å bryte klimaforliket.
 • Klimakrav kan bremse oljedrømmen, Dagens Næringsliv 27.01.12
  Klimakrav kan utsette gigantfelt. Men olje- og energiminister Ola Borten Moe mener han kan få til begge deler.
 • Klimaforsker vil droppe lyntog, E24 (NTB) 27.01.12
  Miljøgevinsten ved lyntog er minimal, mener Cicero-direktør.
 • Stol på klimaforskerne, kommentar av Atle Kjærvik i Adresseavisa 26.01.12
  Du har kanskje lagt merke til det. Vi er midt i et drama menneskeheten aldri har sett maken til. Vi er i antropocen.
 • Mer feiling enn prøving, kommentar av Håvard Narum i Aftenposten 26.01.12
  I går erklærte partiet at det ikke vil være med i en regjering som bygger på klimaforliket Frp står alene blant stortingspartiene om å motarbeide. Igjen dreier debatten seg mer om hva partier ikke kan godta enn hva de kan og vil gjøre i en eventuell regjering.
 • CO2 i rushtiden, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 26.01.12
  Oppvarmingen av jordkloden er det mest globale problemet vi har. Men tiltak for å begrense problemet kan støte an mot det mest lokale som finnes: kommunepolitikken.
 • Siv Jensen: - Frp stiller ikke absolutte krav, VG Nett 25.01.12
  Siv Jensen forsøker tirsdag ettermiddag å dysse kraftig ned Amundsens forhandlingskrav. - At han og mange med ham er opptatt av at vi må en mye mer realistisk klimapolitikk er ikke veldig overraskende. Det er mange som har sterke meninger om hvilke saker som er viktige for Fremskrittspartiet, sier Jensen til VG Nett.
 • Oljens makt over våre sinn, kommentar av Wenche Skorge i Stavanger Aftenblad 25.01.12
  Rogalendinger elsker å se seg selv som framtidsrettede og oppfinnsomme. Spørsmålet er om vi i dansen rundt gullkalven har parkert noe av vår intellektuelle og innovative kraft.
 • Et rush av upopulære klimatiltak, kommentar av Kato Nykvist i Nationen 25.01.12
  Mandag meldte NRK at regjeringen vurderer tvungen rushtidsavgift i storbyene. Det gikk ikke mange timene før kontrabeskjeden kom fra Miljøverndepartementet: Regjeringen vil likevel ikke innføre tvungen rushtidsavgift.
 • Sigbjørn Johnsen skyggebokser om klimameldingen, debatt av Erik Martiniussen i Dagsavisen (nye meninger) 25.01.12
  Finansminister Sigbjørn Johnsen driver et urent skyggespill mot miljøvernminister Erik Solheim om klimameldingen.
 • Borten Moe: - Dette er et karakterdrap, Aftenposten 25.01.12
  Ola Borten Moe reagerer kraftig på å bli stemplet som «Årets etikkversting».
 • - Jeg er utsatt for karakterdrap, Dagbladet 25.01.12
  Ola Borten Moe langer på ny ut mot miljøbevegelsen.
 • - Moe er ganske hårsår, Dagbladet 25.01.12
  Fremtiden i våre hender slår tilbake mot Sp-statsråden.
 • Norsk olje og verdens fattige, kommentar av Ingrid Næss-Holm i Dagsavisen (nye meninger) 24.01.12
  Enda et oljefunn er gjort på norsk sokkel og det jubles for Norges lysende framtid.
 • Miljøkampene som forsvant, kommentar av Anne Marte Blindheim i Dagbladet 24.01.12
  Har politikere og miljøbevegelse glemt de andre miljøsakene i alt fokuset på klima.
 • Frp med klimaultimatum til Høyre, Vårt Land (NTB) 24.01.12
  Frp krever at Høyre endrer sin klimapolitikk før det blir aktuelt med regjeringssamarbeid. Partiet krever at Høyre fraviker klimaforliket i Stortinget.
 • Nordmenn positive til oljenæringen, Dagens Næringsliv 24.01.12
  Hele 90 prosent har et godt inntrykk av den norske olje- og gassindustrien, viser en ny undersøkelse. Oljenæringen har drevet med hjernevasking, mener Greenpeace.
 • Rekordinteresse for norsk olje, VG (NTB) 24.01.12
  - Jeg forventer at oljeselskapene skal være rasjonelle aktører i nord. Enhver rasjonell aktør vil se at de trenger støtte og legitimitet i befolkningen som et grunnlag for utvikling av olje og gassressurser i nord. Det gjør man ved å skape ringvirkninger på land, sier Borten Moe til NTB.
 • Når vil Statoil få sitt Kodak-øyeblikk?, kommentar av Sigurd Enge, Karl Kristensen og Svend Søyland i Aftenposten 24.01.12
  Før eller siden vil bruken av oljebransjens produkter ta slutt, i likhet med Kodaks fysiske film.
 • Solheim maner SV til klimakamp, Nationen (NTB) 23.01.12
  Miljøvernminister Erik Solheim (SV) erkjenner at forhandlingene om klimameldingen i regjeringen er krevende. I et brev til sine partifeller oppfordrer han til klimakamp.
 • Økt hogst er gunstig for klimaet, Nationen 23.01.12
  Snødekte hogstflater reflekterer tre ganger mer solenergi enn stående skog.
 • – Klimaendringer krever mer robust infrastruktur, Dagsavisen (NTB) 23.01.12
  Vi trenger en mer robust infrastruktur for å møte et tøffere klima, sier miljøvernminister Erik Solheim (SV).
 • Starten på slutten for de rødgrønne, lederkommentar i Adresseavisa 21.01.12
  Arbeiderpartiets øverste ledelse har begynt å drøfte om de skal forlate sine rødgrønne venner. SVs parlamentariske leder, Bård Vegar Solhjell, sier rett ut at partiet har en plan B, og viser til at det har også de andre. Klimameldingen kan gi krise allerede i vår.
 • Milliarder på trær er visst lett å glemme, lederkommentar i Dagens Næringsliv 21.01.12
  Norske utslipp har vokst, og regjeringen har stadig utsatt den nye klimameldingen. Men det er feil å hevde at ingenting er gjort siden 2008. Noe av det viktigste er satsingen på regnskog. Norske skogmilliarder bidrar til konkrete utslippskutt. Samtidig har pengene satt fart i det internasjonale skogarbeidet. Det er viktig, og det er uforståelig at KrF, Høyre og Venstre har glemt noe de selv krevde å få inn i klimaforliket.
 • Her er miljøtoppenes krav til klimameldingen, Teknisk Ukeblad (NTB) 20.01.12
  Forhandlingene om klimameldingen hardner til i regjeringen. Miljøorganisasjonene stiller strenge krav til det ferdige produktet.
 • - Statoil og Borten Moe er årets etikkverstinger, Aftenposten 19.01.12
  Statoils utvinning av oljesand og skifergass, samt en omstidt TV-reklame, gjør selskapet til etikkversting, mener FIVH. Borten Moe deler prisen for å støtte dem.
 • Blekkulfs tid er forbi - nå må vi lære av Kina, kommentar av Einar Håndlykken i E24 19.01.12
  Norsk næringsliv må få øynene opp for tidenes investeringsmulighet, nemlig klimateknologi.
 • Eventyrstund for voksne, debatt av Halvdan Wiik i Dagbladet 18.01.12
  Kunne vi ikke fått presentert noen motforestillinger når NRK forteller om oljefunene?
 • - Avsporing av Støre, Teknisk Ukeblad 18.01.12
  Også hos regjeringspartner SV er det reaksjoner mot Støre. – Han avsporer fullstendig, sier Alf Holmelid. 
 • – De er oljeindustriens løpegutter, Teknisk Ukeblad 18.01.12
  Natur og Ungdom reagerer sterkt på Jonas Gahr Støres utsagn om tida etter oljen.
 • Utålmodige klimapartnere på Stortinget, Nationen (NTB) 18.01.12
  Høyre, KrF og Venstre frykter at regjeringen trenerer gjennomføringen av klimaforliket og at målsettingen om betydelige kutt hjemme er på glid.
 • – Feil å snakke om tida etter oljen, Teknisk Ukeblad 18.01.12
  – Det har vært feilslått å hele tida snakke om hva vi skal gjøre i dette landet etter oljen. Nå ser vi en fremmedgjøring blant de unge når det gjelder realfag og teknologi. I stedet må vi fokusere på fortellingen om hva dette folket har fått til langs denne tynne kysten, sier Støre.
 • Opposisjonen: Nå haster det med klimameldingen, Aftenposten 17.01.12
  Venter vi lenge nok, er det snart ikke mulig, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) om klimameldingen.
 • Havis før og nå, debatt av Andrew Kroglund i VG 17.01.12
  – Da kan vi i hvert fall koste på oss å være glade for det i et kvarter, sa Olje og energiminister Ola Borten Moe på Dagsnytt 18 den 8. januar. Bakgrunnen er at Statoil har gjort sitt andre store oljefunn i Barentshavet på ni måneder. Og han har rett. Vi skal være glade for at vi har slike kompetente ingeniører her til lands. Og vi kan alle synge på vei til banken, som det heter.
 • Slik vil KrF nå klimamålet: Mer tog, gratis buss og ut med oljefyren, Aftenposten 17.01.12
  Billigere og bedre utbygd kollektivtilbud i de store byene. Forsøk med gratis buss og bane. Mer biodrivstoff og flere elbiler. Karbonlagring og klimafond i industrien.
 • «Annus hurrabilis» for norsk olje, Dagens Næringsliv (NTB) 17.01.12
  2011 som oljeår går ikke i glemmeboken med det første.
 • Høyre vil rense kullkraft på Svalbard, E24 17.01.12
  Stortingsrepresentant for Høyre, Nikolai Astrup, mener det bør bygges et kullkraftverk på Svalbard for fangst og lagring av CO2 før fullskalarensing på Mongstad.
 • Vil ha flere utenlandskabler og dyrere strøm, ABC Nyheter (TU) 17.01.12
  - Vi trenger kraftkabler til utlandet for å få dyrere strøm og mer energieffektivisering, sier miljøvernminister Erik Solheim (SV).
 • Mulig å løse verdens klima og energiutfordringer, E24 (NTB) 16.01.12
  Vi løser ikke verdens klimautfordring uten å ta tak i viktigere spørsmål som fattigdom, energisikkerhet og forurensning.
 • Myten om den reine, norske oljen, Dag og Tid 13.01.12
  Statsråd Ola Borten Moe og oljenæringa hevdar at norsk oljeproduksjon er den reinaste i verda. Men oljeutvinninga i Midtausten har no mindre klimagassutslepp enn den norske.
 • Vil stoppe «oljedoping», Ny Tid 13.01.12
  Mens sjampiskorkene spretter etter nye oljefunn, vil Hanna E. Marcussen i Miljøpartiet De Grønne ha Norge på «rehabilitering». – La oljefelt ligge urørt, sier hun etter ukas nye storfunn.
 • - Lyntog-utbygging gir ikke klimagevinst, E24 (NTB) 13.01.12
  Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.
 • Hva vil miljøbevegelsen?, debatt av Erik Martiniussen i Dagsavisen (nye meninger) 12.01.12
  Forhandlingene i Durban ga viktige resultater som miljøbevegelsen er altfor dårlig til å framheve betydning av.
 • Professor omfavner biskopens oljekritikk, Vårt Land 12.01.12
  Professor og ateist mener det er noe galt når folk flest føler seg som millionærer. Trond Nordby liker kirkens miljøutspill.
 • Solheim mener kommunene må ta klimaansvar, Dagens Næringsliv 12.01.12
  Miljøvernminister Erik Solheim mener kommunene må ta økonomisk ansvar dersom de bygger ut på steder som er utsatt for ras, flom eller høyere havnivå.
 • Noen må ta jobben som festbrems, kommentar av Drude Beer i Nationen 11.01.12
  Borten Moe hevder at norsk olje skal løse verdens fattigdomsproblemer. Intet mindre. Men til tross for all denne gleden, og alt dette samfunnsansvaret fra oljefolket, er det noen som skrubber. «Verdens fattige trenger ren energi som de kan produsere selv. De trenger ikke avhengighet av norsk fossilt brensel», sier påtroppende generalsekretær i WWF-Norge Nina Jensen.
 • Ber Borten Moe holde igjen, E24 (VG) 11.01.12
  Naturvernforbundet mener oljen som ble funnet i fjor bør bli værende på havets bunn.
 • Etter oljen, debatt av Irene Halvorseni Dagsavisen (nye meninger) 11.01.12
  Klimaforliket på Stortinget forutsetter at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030. To tredeler av kuttene skal skje i Norge. Hvordan og hvor kuttene skal skje, kommer det svar på i den utsatte klimameldingen. Inntil videre ser det ut til at vi etter oljen skal leve av ... oljen.
 • Oljeeventyret flytter nordover, lederkommentar i Adresseavisa 11.01.12
  Virksomheten på sokkelen har med få unntak vært en suksess, og norsk oljebransje er den reneste i verden. Derfor er det med forbauselse vi registrerer miljøbevegelsens reaksjoner, da det siste, store oljefunnet i Barentshavet ble kjent mandag. Mens det er all grunn til å glede seg, er miljøbevegelsen ikke bare kritisk, men sur.
 • Ungdomspolitikerne vil presse fram klimaforlik, VG (NTB) 11.01.12
  Ungdomspartiene vil kutte norske klimagassutslipp med 40 prosent innen 2020, elektrifisere sokkelen og øke CO2-avgiften.
 • Oljeeventyret varer til 2060, E24 (VG) 11.01.12
  Mens mange i 2010 spådde at oljeeventyret i Norge ville ta slutt i 2030, sier Borten Moe nå: - Avaldsnes alene kan holde det gående i 50 år!
 • Ikke i vår bakhage, lederkommentar i Bergens Tidende 11.01.12
  Motstanden mot vindkraft i Solund viser hvor vanskelig det skal bli å endre kurs i energipolitikken.
 • Oljebispedømmet tar ikke til seg klimarefs, Vårt Land 10.01.12
  Stavanger-biskop mener regionen er for lite oljekritiske, mens oljeindustrien vil ta biskopen i skole.
 • - Ingen grunn til å holde igjen, sier Borten Moe etter nytt oljefunn i nord, Dagbladet 10.01.12
  Selv om miljøbevegelsen har vært skeptisk til oljeboring i Barentshavet, tror ikke Ola Borten Moe funnet vil føre til mye strid. - Jeg ser ingen grunn til at dette skal bli spesielt kontroversielt, sier han.
 • Olje og realisme, lederkommentar i Bergens Tidende 10.01.12
  Funnene fører uunngåelig til debatt forholdet mellom oljeutvinning og miljøpolitikk.
 • Bioenergi – en klimavennlig energiform, debatt av Cato Kjølstad og Lars Granlund i ABC Nyheter 10.01.12
  Det har det siste året blitt stilt spørsmål om bioenergi er en bærekraftig energiløsning i kampen mot det vi anser som skadelige klimaendringer. Mer populært uttrykt – er bioenergi klimavennlig?
 • Vi må gjøre noe med været, kronikk av Kristin Halvorsen og Erik Solheim i VG 09.01.12
  Ekspertrådene er klare: Vi må være forberedt på mer ekstremvær i åra som kommer. Vårt globale ansvar er klart: Vi må gjennomføre klimakutt i Norge for å få situasjonen under kontroll og vi må hjelpe fattige land til å tilpasse seg mer ekstremvær.
 • Vi kan ikke vente!, kommentar av Ola Skaalvik Elvevold i Dagsavisen (nye meninger) 07.01.12
  Ved inngangen til et nytt år er klima­­kampen i en tilstand som kan gi grobunn for apati og kynisme. De internasjonale klimaforhandlingene leverer åpenbart ikke de resultatene klimaforskningen forteller oss at klimaet krever av oss.
 • - Stormene er ikke klimaendring, Nationen 07.01.12
  - Det er ikke noe grunn til å tro at det kommer til å blåse kraftigere og oftere som følge av klimaendringene, sier professor Helge Drange.
 • Framtiden i låste hender, Morgenbladet 06.01.12
  Verdenssamfunnet vil ikke greie å begrense den globale temperaturytviklingen til to grader. Dagens teknologi låser oss i flere tiår fremover.
 • Seniorforskar i Bioforsk seier satsing på økomat er eit politisk stridsspørsmål, Nationen 06.01.12
  Seniorforskar Arne Grønlund seier målet om 15 prosent økologisk mat strir mot mål om auka matproduksjon og kutt i klimagassane. Andre aktørar er ueinige.
 • Framtiden i våre hender etterlyser støtte for økomat, Natonen 06.01.12
  Framtiden i våre hender mener regjeringen aldri vil nå målsetningen om 15 prosent økologisk produksjon og salg innen 2020 hvis det ikke skjer noe drastisk.
 • Danske forskere vil utvikle klimakyr, VG Nett 06.01.12
  Nesten 700 danske kyr skal de neste fem årene delta i et forskningsprosjekt som angivelig skal redusere klimagassutslippene.
 • Stoltenberg nøler foran nytt miljø-toppmøte i Rio, ABC Nyheter 05.01.12
  I 1992 var Gro Harlem Brundtland frontfigur på FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio. Nå vet ikke Jens Stoltenberg om han skal dra på oppfølgingen i Rio 20 år etter.
 • Her er sakene partiene er mest spente på i 2012, Aftenposten 05.01.12
  Regjeringens takling av finanskrisen i Europa og den lenge varslede klimameldingen dominerer fullstendig når partitoppene skal blinke ut årets viktigste politiske saker.
 • Småkraftforeninga frykter gebyrer hindrer etablering av småkraftverk, Nationen 05.01.12
  Et småkraftverk må betale like mye som et stort for å få bli med i ordningen med grønne sertifikater. Småkraftforeninga vil ha en differensiert avgift.
 • Hva gjør vi når havet stiger?, kronikk av Helge Drange i Aftenposten 04.01.12
  Det er stor usikkerhet knyttet til fremtidig havstigning, illustrert ved det store spennet på 20 til 80 cm for Oslo om 100 år. I så måte er fremtidig havstigning et bilde på klima- og samfunnsutviklingen for øvrig; å tallfeste fremtiden er og vil forbli beheftet med usikkerhet.

_____

Noen tidligere medieklipp:

 • Norsk oljeindustri: Påskemorgen eller langfredag?, kommentar av Christian Egge i Morgenbladet 23.12.11
  Det trengs fremfor alt radikale kutt i utslipp av klimagasser. Norske politikere er enige i dette. I «Rapport om samstemt politikk for utvikling» gir UD en god diagnose av situasjonen med hensyn til klimaendringer og utslipp av klimagasser og behovet for å redusere disse. Regjeringen har erklært at Norge skal være karbonnøytralt innen 2050. Hvordan skal dette skje? Kan Norges samlede reduksjon av utslipp her hjemme og i utlandet oppfylles samtidig som vi vil utvinne de store oljefunnene som vi nå jubler over?
 • Venstre har laget en egen klimamelding, Aftenposten (NTB) 04.12.11
  Venstre-leder Trine Skei Grande er så oppgitt over regjeringens sendrektige arbeid med klimameldingen at hun har fått skrevet en selv og sendt den til miljøvernminister Erik Solheim (SV).
 • Borten Moe gjør akkurat som han vil, Dagens Næringsliv 01.12.11
  Erik Solheim har internt i regjeringen presentert utkast til ny klimamelding, og på SVs landsstyremøte i helgen varslet han følgende: «Å dempe tempoet i åpningen av nye felter vil bli et av de viktigste tiltakene for å få ned norske utslipp med 20 prosent innen 2020.» - Jeg mener vi skal opprettholde produksjonen på norsk sokkel. Det er regjeringens og mitt syn, sier imidlertid Borten Moe til DN.
 • Solheim holder på mål om klimakutt, nrk.no 11.11.11
  Statssekretær Per Rune Henriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet mener det er dyrt og dumt å ta store klimakutt i Norge. Det er ikke miljøvernminister Erik Solheim enig i.
 • Klimakluss, debatt av Arne Sortevik i Dagsavisen (nye meninger) 11.11.11
  Det drøyer med regjeringens Klimamelding. Motstanden mot å gjennomføre tiltak i tråd med Klimaforliket øker. Glade skal vi være. Globalt er fokus nå på økonomi og ikke på klima. Det gir klimapause.
 • SV kan gå etter klimamelding, Dagsavisen 14.09.11
  En lite ambisiøs klimamelding kan føre SV ut av regjeringen. Det vil være bra for partiet, tror SV-historiker Frank Rossavik.
 • Utsetter klimamelding, ABC Nyheter (NTB) 03.02.10
  Stortingsmeldingen om klima skulle etter den opprinnelige planen komme midt i 2010, men er nå utsatt til 2011.

Søk:

Avansert søk

Ungdommens klimaforlik:


Disse kravene bør implementeres i den forventede klimameldingen.

Mål og målstyring

 • Norge skal redusere sine utslipp med 40 prosent innen 2020
 • Det skal settes sektorvise utslippsmål gjennom klimameldingen
 • Norge skal jobbe for en videreføring av Kyotoprotokollen i de internasjonale klimaforhandlingene.

Petroleumssektoren og landbasert industri

 • Påbud om at alle nye felt på norsk sokkel skal elektrifiseres
 • Ved alle store ombygginger av eksisterende felt, eller eksisterende felt med lang levetid, skal elektrifisering pålegges.
 • CO2-avgften på norsk sokkel skal økes til 700 kroner tonnet innen 2015
 • Det skal opprettes et klimafond som finansierer utslippskutt i petroleumssektoren eller i industrien, etter samme modell som NOx-fondet, hvor CO2-avgiften settes inn.
 • Statnett får ansvar for å bygge felles infrastruktur med tilkoblingsplikt, og oljeselskapene må selv ta kostanden for ombygging og tilkobling
 • Følge den opprinnelige planen for rensing av gasskraftverket på Mongstad, med mål om raskest mulig oppstart
 • Rense gasskraftverket på Kårstø snarest mulig, med mål om å samtidig elektrifisere gassterminalen på Kårstø.
 • Etablere en handlingsplan og demonstrasjonsprogram for CO2-håndtering på industrielle kilder
 • Satse på forskning og teknologiutvikling for å utvikle fornybare næringer

Energiproduksjon og-forbruk

 • Gjennomgang av el-sertifikatene etter fem år for å vurdere målene og evt. øke dem
 • Etablere et fornybarfond, som supplement til el-sertifikatene, for umodne og ulønnsomme fornybare teknologikilder.
 • Fase ut oljefyring i alle offentlige bygg innen 2015
 • Det settes et mål om utfasing av fossil energi i bygg innen 2020, inkludert i fjernvarmen
 • CO2-avgiften på fyringsolje økes med 2 kroner per liter og med 1,5 kroner per kubikkmeter naturgass.
 • Det settes et mål for energieffektivisering i Norge som følger opp Arnstad-utvalgets anbefaling om å reduserebyggsektorens energiforbruk med 10 TWh innen 2020 og halvere forbruket innen 2040
 • Byggeteknisk forskrift må revideres for nye energistandarder i 2013
 • Innføre sjablongmessig støtte eller skattefradrag for støtte til energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse
 • Lavenergiutvalgets anbefaling om 20 prosent spesifikk energieffektivisering i industrien, utover generell teknologiutvikling, implementeres i klimameldingen
 • Minst 50 prosent av spillvarmen skal utnyttes innen 2020
 • Hvite sertifikater skal utredes
 • Biogassproduksjonen i Norge skal økes
 • Øke saksbehandlingskapasiteten i NVE for fornybar energi

Samferdsel:

 • Belønningsordningen må dobles innen utgangen av denne stortingsperioden.
 • Fordelsbeskatningen på arbeidsgiverbetalt månedskort må fjernes
 • Det må innføres fordelsbeskatning på arbeidsgiverbetalt parkeringsplass
 • Det må innføres kollektivgater og –felt i byene
 • Krav om klimavvenlige drivstoff ved utlysning av anbudsrunder for buss
 • Offentlig ladepunktsstrategi for elbiler og ladbare hybrider
 • Det må gis støtte til investeringer i sykkelveinettet i kommunene .
 • Vedlikeholdsetterslepet på jernbanen må møtes
 • Økte investeringer til å sikre en god og offensiv jernbanestruktur for framtiden
 • Hele dobbeltsporet på Intercity-området er utbygget innen 2019
 • Det må være høyhastighetsstandard på nye utbygginger i Intercity-triangelet.
 • Det må bygges dobbeltspor på pendlerstrekninger med stort passasjergrunnlag
 • Den første strekningen med høyhastighetsbane skal være klar til utbygging innen 2014
 • Jernbanenettet og terminalkapasiteten må utbygges for å kunne tredoble kapasiteten for gods på bane innen 2030

(Tiltakene er støttet av Unge Høyre, Unge Venstre, Krfu, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, AUF, Spire, Changemaker, Norsk Medisinstudenters forenings klimautvalg og Natur og Ungdom og er hentet fra UVs nettsider)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.