Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Rio+20, ekstremværet og "framtida vi vil ha"

Sluttdokumentet "Framtida vi vil ha" ble vedtatt på Rio+20 i slutten av juni og bekreftet noe av sannheten i FrPs gamle slagord om at "framtida vedtas ikke, den skapes". Martin Kohr ved Sør-senteret i Geneve - og mange med ham - håper likevel Rio+20 kan bli "begynnelsen på noe viktig". - Framtida er nå, konkluderte klimaforsker James E. Hansen sist lørdag. Kanskje ekstremværet mange steder på kloden den siste tiden vil bli et "sannhetens øyeblikk" som driver prosessen framover? 

Fredag 10. august 2012

"Grønn vekst" sto på dagsorden denne sommeren - en vekst som skal ta hensyn til både miljø og utvikling (les mer her). Lett er det ikke, slik også debatten om klimameldingen her hjemme har vist (les mer her).

- Behovet for økonomisk utvikling overkjører hensynet til miljøet på FN-toppmøtet i Rio de Janeiro, mente den tidligere lederen for Verdenskommisjonen for jordas miljø og utvikling, Gro Harlem Brundtland, etter at det var oppnådd enighet om slutterklæringen "Framtida vi vil ha" (les mer her). Dokumentet starter slik (les mer her):

"Vi, stats- og regjeringssjefer og høynivårepresentanter som har møttes i Rio de Janeiro, Brasil, fra 20 til 22 juni 2012, med full deltakelse fra sivilsamfunnet, fornyer vår forpliktelse til bærekraftig utvikling og å sikre utviklingen av en økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig utvikling for planeten og for dagens og framtidens generasjoner." 

Siv Maren Sandnæs, som deltok i Rio som delegat fra Utviklingfsfondets ungdomsorganisasjon, Spire, var blant de mange som ga uttrykk for skuffelse (les mer her):

"Dette er ikke et utfall som tar rettferdighet og miljø på alvor. Verdens ledere har feilet i å ta tydelig ansvar og finne konkrete løsninger på verdens kriser."

- Med denne utilstrekkelige teksten må vi gå framover - det finnes ikke noe alternativ, understreket imidlertid Gro Harlem Brundtland i følge en oppsummering fra FNs kontakttjeneste for frivillige organisasjoner (UN-NGLS). Mange delte skuffelsen, men mange valgte også å se mulighetene som ligger i det som tross alt ble vedtatt i det lange sluttdokumentet fra Rio+20.

- Det er nå arbeidet begynner, sa FNs generalsekretær Ban Ki-Moon i sin avslutningtale (les mer her). Direktøren ved Sør-senteret i Geneve, Martin Kohr, var blant de mange som delte det synet og i sin kommentar til utfallet av toppmøtet konkluderte han slik (les mer her):

"Med utfallet av Rio vil det multilaterale systemet for bærekraftig utvikling leve for å slåss en annen dag. De vedtatte tiltakene i slutterklæringen, om høy-nivåforumet for bærekraftig utvikling, finansstrategien og mekanismen for teknologitilpassing og de bærekraftige utviklingsmålene, peker alle mot mer og et potensielt viktigere arbeid for FN i årene som kommer. En konferanses suksess avgjøres i siste instans av styrken i oppfølgingen. Rio+20 kan forbli en skuffelse eller starten på noe viktig. I den forstand er Rio+20 ikke avsluttet, men kun startet, slik Brasils president uttalte ved toppmøtets avslutning."

Ekstremvær som "sannhetens øyeblikk"?

- Stadig færre av oss er bekymret for klimaendringer og enda færre tror at de er menneskeskapte, viste en undersøkelse gjennomført av Synnovate for Cicero - senter for klimaforskning for et par år siden (les mer her). I februar i år ble trenden bekreftet av Daniel Rees ved TNS Gallups klimabaromater, som i Aftenposten skrev at "klimainteressen stuper" (les mer her). Noen uker senere la forsker ved Fafo, Gudmund Hernes, fram rapporten "Hot Topic - Cold Comfort" - om klimaendringer og holdningsendringer (les mer her). Han hevder det har skjedd en "økologisk revolusjon" i våre oppfatninger om verden siden 2. verdenskrig, men "det har ikke skjedd som en langsom, kumulativ prosess ved å gjøre observasjoner og samle informasjon, som ledsaget av intellektuelle resonnementer har bidratt til å bygge konsistens og utforme konsensus". Neida, i følge Hernes har det skjedd slik:

"Snarere har endringene skjedd ved hendelser som ristet fantasien og antakelsene, utløste glimt av innsikt, formet vendepunkter for bevissthet, utløste kontroverser og ga viktige 'ta hjem-leksjoner'. Selv langsiktige trender har blitt fremhevet av episoder av krise eller katastrofe. Mellom slike 'sannhetens øyeblik' har oppmerksomheten ofte blitt svekket, bekymringer svunnet hen og momentum gått tapt. Likevel, over tid har erfaringene blitt samlet til et mer sammenhengende og utbredt verdensbilde og en ny, bred fortelling om vår felles skjebne."

Kanskje sommerens ekstremvær, som har rammet mange på ulike steder på kloden, vil vise seg å bidra til et slikt "sannhetens øyeblikk"? De siste dagenes og ukenes nyhetsmeldinger her hjemme har vært alarmerende, som i VG forrige fredag (les mer her):

"Hetebølgen i USA er den verste i landet på 50 år, og har ført til ødelagte kornavlinger som har sendt matvareprisene til himmels."

 ... eller i Dagsavisen i går (les mer her):

"I Hokksund har sauer druknet og rundballene lagt på svøm. Uværet Frida skaper flom, evakueringer og ødelagte toglinjer. Klimaendringene gjør det vanskeligere å være bonde i Norge."

... eller på lederplass i Stavanger Aftenblad i dag (les mer her):

"I store deler av USA har det vært ekstremtørke. Buskaper er slaktet ned, fordi det ikke har vært nok fôr eller penger til fôr. I Asia er millioner av mennesker fordrevet av tyfoner og flom. Store deler av Filippinenens hovedstad, Manila, ligger under vann."

- Framtida er nå og den er varm, konkluderte klimaforsker James E. Hansen i en kommentar i Washington Post sist lørdag (les mer her). Sammen med forskningskolleger publiserte han denne uka forskning som oppsummeres slik i en kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (les mer her):

"For første gang er ekstremvær direkte knyttet til klimaendringene. Det er ikke bare tilfeldige variasjoner. Det skjer fordi vi har ødelagt de kompliserte balansesystemet som været på kloden er."

Hansen tilstår i Washington Post at han den varme sommeren 1988 var for optimistisk da han vitnet i senatet og "tegnet et ulekkert bilde av hva konsekvensene ville bli av økende temperaturer, som følge av menneskehetens bruk av fossilt brennstoff". Han erkjenner nå dette:

"Mine forutsigelser om økende global temperatur har vist seg å være riktige, men jeg maktet ikke fullt ut å forutsi hvor raskt den gjennomsnittlige økningen vil føre til en økning i ekstremvær." 

- Vår fetisjering av vekst er det største problemet vi står overfor som art i kampen mot klimaendringene, mente Andrew Kroglund (ForUM og Utviklingsfondet) i en kronikk i Klassekampen i går (les mer her) og det er "fullt i drivhuset" advarer Naturvernforbundets Lars Haltbrekken i en kommentar i Adresseavisa i dag (les mer her). 

Med dagens ekstremvær kan mye av veksten tørke bort eller bli feid på havet, slik en ny studie fra anerkjente Massachusetts Institute of Technology (MIT) antyder (les mer her), men kanskje kan ekstremværet, sammen med nye forskningsresultater, også bidra til holdningsendringer og et "sannhetens øyeblikk" som fremmer viljen til "grønn vekst" og oppfølging av Rio+20? Aktuelle lenker:
 • The economic cost of increased temperatures, MIT News 07.08.12
  Study: Warming episodes hurt poor countries and limit long-term growth.
 • Climate change is here — and worse than we thought, opinion by James E. Hansen, Washington Post 04.08.12
  When I testified before the Senate in the hot summer of 1988, I warned of the kind of future that climate change would bring to us and our planet. I painted a grim picture of the consequences of steadily increasing temperatures, driven by mankind’s use of fossil fuels.

___

Kommentarer fra MD/UD:

 • Rio+20, UDs samlesider
 • Nokre framsteg, men ikkje konkret nok i Rio, Pressemeding fra MD 22.06.12
  Under toppmøtet om miljø og utvikling i Rio i Brasil blei det semje om å utvikle nye mål for berekraft. Slike mål kan bli viktige for å styre politikken i ei betre retning, meiner miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.
 • Solhjell møtte Guyanas president Donald Ramotar i Rio, Pressemeding fra MD 22.06.12
  Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell deltok onsdag på et arrangement om Guyanas utviklingsstrategi, sammen med Guyanas president Donald Ramotar.

Kommentarer fra norske organisasjoner:

Internasjonale organisasjoner:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Angsten for borgerne, kommentar av Frank Rossavik i Bergens Tidende 10.08.12
  Når skal politikerne begynne å lede, ikke bare dilte etter? Alt tyder på at den globale oppvarmingens ødeleggende konsekvenser ikke er en eventualitet som ligger langt frem i tid. Den er her nå. Store avlinger ødelegges av tørke, såkalt ekstremvær blir snarere normalvær. Selv prinsipielt forsiktige forskere er nå tydeligere enn før: Det finnes en sammenheng.
 • Fullt i drivhuset, kommentar av Lars Haltbrekken i Adresseavisa 10.08.12
  Framstående klimaforskere har den senere tiden gått langt i å si at tørken de nå opplever i USA og mye av ekstremværet vi har hatt de siste årene, mest sannsynlig skyldes menneskeskapte klimaendringer.
 • Været herjer verden over, Dagsavisen 10.08.12
  For første gang har forskere oppdaget en formel som viser oss hvor ofte og hvor kraftig en flom som den på Filippinene vil ramme i framtida.
 • Ekstremværet, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 10.08.12
  I store deler av USA har det vært ekstremtørke. Buskaper er slaktet ned, fordi det ikke har vært nok fôr eller penger til fôr. I Asia er millioner av mennesker fordrevet av tyfoner og flom. Store deler av Filippinenens hovedstad, Manila, ligger under vann.
 • Miljøoptimisme, debatt av Kari Elisabeth Kaski i Morgenbladet 10.08.12
  Klimakampen handler ikke lenger kun om færre ferieturer med fly, resirkulering og bruktklær. Nå er det kvotekjøp, ETS, elektrifisering og hydrogen som står sentralt. Har troen på at kvoter og teknologi skal redde oss, og vanskelige begreper fremmedgjort folk fra den daglige miljøkampen, og ført til klimapolitisk likegyldighet?
 • Ikke gjør som Jørgen Randers. Bli sint!, debatt av Arne Johan Vetlesen i Morgenbladet 10.08.12
  Erik Solheims respons på å bli kalt miljøpessimist besto i å ta til orde for en kulturrevolusjon der kjærligheten til naturen, til dyrene og blomstene, er sentral. Når klimasaken kun engasjerer en minoritet, skyldes det at oppsluktheten av alt levende er gått tapt i en teknisk-byråkratisert miljødiskurs.
 • Matprisene økte i juli - FN advarer mot ny global matkrise, Nationen 10.08.12
  Etter nedgang i april, mai og juni, steg de globale matvareprisene med seks prosent i juli. FNs organisasjon for ernæring og landbruk frykter matkrise på størrelse med den i 2007 og 2008.
 • - Biodrivstoff fører til matkrise, Aftenposten10.08.12
  USA bør kutte produksjonen av biodrivstoff og bruke maisen til mat, mener FN.
 • Tørre tall i tørke, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 09.08.12
  Klimaoffer: Verste tørke på flere tiår i USA. Klimaskurk: USA trekker globale klimamål i tvil. Klimahelt: USA kutter utslipp raskere enn andre land.
 • Fra Oklahoma til Mjøndalen, lederkommentar i Aftenposten 09.08.12
  At global oppvarming fører til mer ekstremvær har vært kontroversielt. Antagelsen har manglet solid dokumentasjon. Nå har bildet endret seg. Det amerikanske forskningsinstituttet NOAA påviste nylig at det er en klar sammenheng. Norske Cicero omtaler rapporten som et gjennombrudd fordi det knytter enkelte uvær som Frida til oppvarmingen av jordkloden. Forskningsleder James E. Hansen i NASA publiserte denne uken en analyse med samme resultat.
 • En varslet krise, lederkommentar i Dagsavisen 09.08.12
  «Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det,» lyder en et gammelt hjertesukk. Det er en presis beskrivelse av klimaendringene vi nå opplever konsekvensene av.
 • Fornektelsens historie, kronikk av Andrew Kroglund i Klassekampen 09.08.12
  Vår fetisjering av vekst er det største problemet vi står overfor som art i kampen mot klimaendringene. Så lenge reklamen fortsetter sin nådeløse nedbryting av det tenkende menneskets motstandskraft, vil vi gli lenger og lenger inn i en huxleysks vidunderlig ny verden, hvor umiddelbar nytelse og konsum dominerer oss.
 • Det er ikke vi som har det dårlige været, Aftenposten 09.08.12
  Millioner av mennesker er på flukt fra tropiske sykloner og ekstreme nedbørsmengder i Mexico, Kina og på Filippinene. Tidenes verste tørke øker igjen temperaturen på debatten om klimaendringer i USA.
 • Tilfeldig? Neppe., kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 09.08.12
  Klimaforskningens Grand Old Man, James E. Hansen, publiserte denne uka oppsiktsvekkende forskning. For første gang er ekstremvær direkte knyttet til klimaendringene. Det er ikke bare tilfeldige variasjoner. Det skjer fordi vi har ødelagt de kompliserte balansesystemet som været på kloden er. «Framtida er nå,» konkluderer han.
 • Avlingene regner bort i ekstremvær, Dagsavisen 09.08.12
  I Hokksund har sauer druknet og rundballene lagt på svøm. Uværet Frida skaper flom, evakueringer og ødelagte toglinjer. Klimaendringene gjør det vanskeligere å være bonde i Norge.
 • Tørke, hete og hvete, kommentar av Andrew P. Kroglund i Dagbladet 08.08.12
  Tørke sender nå de internasjonale matprisene rett til værs. De vil forhåpentligvis falle igjen, med mindre vi får varige endring i værmønstre. Får vi et scenario hvor prisen på alle de viktigste kornslagene stiger like mye, kan vi igjen få en situasjon som i 2007 – 2008, hvor verden fikk 140 millioner ekstra personer som gikk sultne til sengs.

____

 • Må gjøre mer hjemme, kronikk av Marthe Hårvik Austgulen og Eivind Stø i Aftenposten 02.07.12
  Mangelen på konkrete og ambisiøse klimatiltak på hjemmebane hindrer en mer effektiv klimapolitikk.
 • Klimatrøbbel for lærerne, Aftenposten 01.7.12
  Ifølge læreplanen skal elever «få tro på at solidarisk handling og felles innsats kan løse de store, globale problemene». - Vanskelig når du ser hvor lite politikerne får til i praksis, mener lærerne.
 • – Bevisene for menneskeskapte klimaendringer er så overbevisende at jeg ikke er i tvil, Teknisk Ukeblad 01.7.12
  Den nye Cicero-direktøren forventer personlig hets i klimadebatten.
 • Det sosiale klimavippepunktet, kommentar av Sigbjørn Grønas i Stavanger Aftenblad 30.06.12
  Det er kjent at det finst vippepunkt for klimaendringane. Om dei blir nådd, vil tilbakekoplingar akselerera utviklinga og gje oss ei anna jord enn den vi kjenner i dag.
 • Bærekraftig business, kommentar av Sven Mollekleiv i Dagsavisen (nye meninger) 29.06.12
  FNs toppmøte i Rio resulterte i et stykke papir om bærekraftig utvikling. Vi ønsker at det papiret skal bidra til en litt bedre verden.
 • Dyrt å være energifattig, kommentar av Heikki Holmås i Dagsavisen (nye meninger) 29.06.12
  Utvikling og mer velferd i fattige land krever at de får mer strøm. Stadig mer av strømmen må være grønn hvis utviklingen skal være bærekraftig.
 • – Nyt naturen!, Ny Tid 29.06.12
  Siv Jensens lillesøster har tatt over som generalsekretær i WWF. Nina Jensen er skuffet over Rio-avtalen, slakter Frps klimapolitikk og vil ha folk flest ut i naturen.
 • – Noreg bør rydde i eige hus, Dag og Tid 29.06.12
  Klimapolitikk er meir enn kostnadseffektivitet. Det spelar òg ei rolle at Noreg kuttar i eigne utslepp, meiner økonomiprofessor Gunnar S. Eskeland.
 • Det tar tid å snu verden, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 29.06.12
  I går, torsdag 28. juni, undertegnet olje- og energiminister Ola Borten Moe en fireårig avtale med statsforetaket Enova i Trondheim om forvaltning av en viktig del av regjeringens klimapolitikk – klimafondet på 25 milliarder kroner, som i løpet av fire år skal økes til 50 milliarder. Det er ikke småpenger, og brukt riktig kan de gi store virkninger.
 • Var Rio+20 bare mislykket?, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 28.06.12
  Er Rio+20 bare tropisk tristesse? Sluttdokumentet fra FNs konferanse i Rio er som forventet: Ikke særlig bra. Men det finnes ting å bygge videre på. Nå må Norge gjøre en jobb på hjemmebane for å fylle på med konkrete tiltak.
 • Symbol på lammelse, lederkommentar i Dagsavisen 25.06.12
  Om målet med den gigantiske Rio +20-konferansen som nå pågår i Rio de Janeiro var å sette ny fart på arbeidet med verdens miljøutfordringer, har konferansen allerede feilet stygt.
 • Hjernens utfordringer, kommentar av Heidi Taksdal Skjeseth i Dagsavisen (nye meninger) 25.06.12
  Saker om miljø og klima dominerer sjelden nyhetsbildet. Miljøtoppmøtet i Rio endret ikke stort på det. Det svinger ikke av bærekraftig utvikling, innovative finansmekanismer og insentiver til grønn vekst.
 • Rio+20: 0 fattige i 2030, Jens!, Sunnva (19) på Si;D! i Aftenposten 24.06.12
  Jeg er nå på Rio+20-konferansen sammen med fem andre norske KFUK-KFUM-ungdommer og mange fra YMCA i Brasil, Kenya, Sverige og Tyskland. Vi er her under FN-forhandlingene for å prøve å påvirke politikerne til å ta rettferdige beslutninger.
 • Forskere: Jorden kan nå sitt bristepunkt i 2050, VG Nett 24.06.12
  En ny forskningsrapport viser at 50 prosent av jordens ressurser kan være i bruk innen 2050. Det kan få store konsekvenser for miljøet, mener forskere.
 • - Et svart hull hvor ambisjoner forsvinner, VG (NTB) 23.06.12
  Kritikere kaller toppmøtet i Rio en katastrofe. - Det er bedre at verdens ledere møtes enn at de holder seg hjemme, mener statsminister Jens Stoltenberg (Ap).
 • - Det er opp til oss nå , Dagsavisen 23.06.12
  Mens verdens ledere leverte vage ord om utvikling og miljø, lanserte stater og næringsliv over 200 konkrete løfter under toppmøtet i Rio. - Toppmøtenes tid er forbi, sier miljøadvokat Jacob Scherr.
 • Rasende pantere fra Recife i fargerik Rio+20-protest, ABC Nyheter 23.06.12
  - Vi vil ikke ha grønne penger. Vi vil ha økologi. Og kvinners rett til å bestemme over egen kropp! De rasende pantere fra Recife er blant titusener som samlet seg under Rio+20-toppmøtet med krav for alle gode saker.
 • Slakter sluttdokumentet for Rio+20, Vårt Land 23.06.12
  De rike landene har gitt ordet hykleri ny mening, mener Greenpeace.
 • Kritisert sluttdokument vedtatt i Rio, Dagens Næringsliv (NTB) 23.06.12
  FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro vedtok sent fredag et sluttdokument som ifølge kritikerne er fritt for konkrete tiltak.
 • Jeg liker Jens Stoltenberg - men norske myndigheter gir med den ene hånden og tar med den andre, kommentar av Therese Vangstad i Dagsavisen (nye meninger) 23.06.12
   Under Rio+20-møtet har Stoltenberg sagt de riktige tingene. Han snakker om å utrydde fattigdom og om rettighetene kvinner har til selv å bestemme over egen helse og kropp. Det ble applaus i plenumssalen og jeg stemte i.
 • Grønn kapitalisme, kommentar av Heidi Taksdal Skjeseth i Dagsavisen (nye meninger) 22.06.12
  “Du kan ikke male kapitalismen grønn”, står det på capsen til Olivia fra Belo Horisonte, som har tatt turen til Rio De Janeiro for å demonstrere mot FNs toppmøte for bærekraftig utvikling.
 • Stoltenberg: - Energi er nøkkelen til utvikling, Nationen (NTB) 22.06.12
  Det blir ingen økonomisk utvikling uten tilgang til energi. Og uten utvikling, ingen bedring av kvinners rettigheter, ifølge statsminister Jens Stoltenberg (Ap).
 • Løftebruddene som skader verdens miljø, lederkommentar i Aftenposten 22.06.12
  Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell advarer mot depresjon, og peker på mange suksesshistorier. Solhjell har selvsagt et godt poeng. Handlingslammelse er det verste som kan ramme miljøarbeidet. Men det store spørsmålet er om ikke tiden har løpt fra de store konferanser der man skal forsøke å få til en enighet mellom over 190 ulike land. Det kan være på tide å prøve noe nytt, hvis vi skal få den fremtiden vi ønsker, slik slagordet i Rio lyder.
 • På moten å vere desillusjonert?, kommentar av Bård Vegar Solhjell i Aftenposten 22.06.12
  Eg er i Rio de Janeiro på toppmøtet Rio+20, eit møte som er nederlagsdømt før det har starta.
 • Stridens eple deler Rio, Klassekampen 22.06.12
  I Rio har mange kjempet hardt denne uka for å beholde miljømålene fra 1992. Toppmøtet samles om grønn økonomi, mens motstanden er massiv på sivilsamfunnets skyggetoppmøte.
 • Stakkars jorden, lederkommentar i Bergens Tidende 22.06.12
  Miljøtoppmøtet i Rio er en varslet – om enn stivpyntet – fiasko. Verdens ledere er ute av stand til å gjøre det de vet de må.
 • Krisen som ikke truer vår velstand, kommentar av Ole Mathismoen i Aftenposten 22.06.12
  Rio-møtet gir vond smak i munnen. Gigantmøtet er i realiteten en vanvittig manifestasjon på at vi gir blaffen i at hver femte verdensborger er underernært, og at halvparten fortsatt mangler rent drikkevann.
 • - Det må da gå an å ha to tanker i hodet samtidig!, ABC Nyheter 22.06.12
  Gro Harlem Brundtland tok Jens litt fatt da Norge arrangerte møte om kvinner og tilgang til energi på FNs Rio+20-toppmøte.
 • Grønn energi skal gi bærekraftig utvikling, Aftenposten (NTB) 22.06.12
  Energi er nøkkelen til utvikling, mener statsminister Jens Stoltenberg. For å bidra til bærekraftig utvikling gir Norge 850 millioner kroner til ren energi i afrikanske land.
 • Hvem vil redde verden?, kommentar av Heidi Berg i Dagsavisen (nye meninger) 22.06.12
  Om engasjement for verdens fattigste og teknologi­optimisme ikke lar seg forene, har bistands­bransjen og utviklings­debatten et stort problem.
 • Symbol på lammelse, lederkommentar i Dagsavisen 22.06.12
  Om målet med den gigantiske Rio +20-konferansen som nå pågår i Rio de Janeiro var å sette ny fart på arbeidet med verdens miljøutfordringer, har konferansen allerede feilet stygt.
 • Så går det til helvete igjen, kommentar av Anne Marte Blindheim i Dagbladet 22.06.12
  De som tror at alle jublet etter Rio-møtet i 1992, husker dårlig. På tide å slutte og sutre.
 • Statoil tror ikke verden er klar for utslippskutt, E24 22.06.12
  Statoil mener det ikke er vilje internasjonalt til å gjennomføre tiltakene som trengs for å holde den globale oppvarmingen under to grader. Det skriver selskapet i sin rapport «Energy Perspectives» som ble presentert i Statoils lokaler på Vækerø torsdag.
 • Holmås underskriver avtale om 850 mill. til grønn energi i Afrika, ABC Nyheter 22.06.12
  - Feil som Ola Borten Moe sier, at vi må pumpe opp olje av hensyn til u-land. Vi må bistå med å skaffe dem grønn energi, sier Heikki Holmås.
 • Hodet i sanden, debatt av Ivar Vigdenes i Aftenposten 22.06.12
  Det kreves en anerkjennelse av energirealitetene for å finne løsningene på klimaproblemet.
 • Statoil tror CO2-utslippene vil øke til 2030, Nationen (NTB) 22.06.12
  Med dagens politikk tror Statoil at energietterspørselen vil øke mer enn 40 prosent mot 2040. Først om 18 er det realistisk med en global nedgang i CO2-utslipp og bruken av fossilt brennstoff.
 • Satsing på rensing er god økonomi, kommentar av Bjørn-Erik Haugan i Stavanger Aftenblad 22.06.12
  Norge har investert 6 milliarder kroner i et teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad, men klimagassen blir sluppet rett ut igjen. God klimapolitikk og vel anvendte skattepenger?
 • - Dessverre tenker ikke alle som Norge i Rio+20-forhandlingene, ABC Nyheter 21.06.12
  - Hadde det vært opp til Norge, ville vi oppnådd mer og fått en mer forpliktende avtale fra Rio+20. Norge gjør en forskjell her, sa statsministeren ved ankomsten til FN-toppmøtet onsdag.
 • Stoltenberg i Brasil: Må bevare skog for å bremse klimaendringene, Nationen (NTB) 21.06.12
  Det er ikke mulig å løse klimaproblemet uten å bremse avskogingen i verden, sa Jens Stoltenberg da han møtte presidentene fra regnskoglandene Guyana og Indonesia på Rio-toppmøtet.
 • Gro: - Miljøet glemt på toppmøtet i Rio, VG (NTB) 21.06.12
  Behovet for økonomisk utvikling overkjører hensynet til miljøet på FN-toppmøtet i Rio de Janeiro, mener Gro Harlem Brundtland.
 • - Må ta ansvar, Dagsavisen 21.06.12
  Forhandlingene speiler en verden som ikke lenger finnes, sier statsminister Jens Stoltenberg.
 • Men hvem kjemper deres sak?, kommentar av Mari Gjengedal og Siv Maren Sundnæs i Dagsavisen (nye meninger) 21.06.12
  Under Rio-konferansen i 1992 bidro Norge til å sette rettighetene til kommende generasjoner på den internasjonale agendaen. 20 år senere, med en klimakrise i bagasjen, står vi fremdeles uten konkrete verktøy som kan verne om fremtiden til morgendagens unge. Denne uka, når verdens ledere på ny samles i Rio, er det viktig at Norge går i front for å sikre opprettelsen av en Ombudsperson for fremtidige generasjoner.
 • Nå vil Heikki Holmås sette en pengeverdi på delfinene, ABC Nyheter 21.06.12
  Norge er blant 57 land og 86 finansinstitusjoner som onsdag erklærte at de vil fastesette pengeverdien av naturens tjenester. Heikki Holmås vil innføre regnskapsplikt for bedriftenes forbruk av natur.
 • Vil leve som europeere , Dagsavisen (NTB) 21.06.12
  Stadig flere forbrukere i fattige land har samme levestandard som mange europeere. Men ingen vil betale klimaregningen for velstandsveksten.
 • Én stor planet, i hvert sitt univers, kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen (nye meninger) 21.06.12
  Eurokrise og klimakrise er to sider av samme klode. Men behandles som to frakoblede univers.
 • Stoltenberg: - Energi nøkkelen til utvikling, Dagens Næringsliv (NTB) 21.06.12
  Det blir ingen økonomisk utvikling uten tilgang til energi. Og uten utvikling, ingen bedring av kvinners rettigheter, ifølge statsminister Jens Stoltenberg (Ap).
 • Vi trenger ikke Rio+20 konferansen, kronikk av Steinar Andresen og Arild Underdal i Aftenposten 21.06.12
   Fra 20.-22. juni samles tusenvis av politikere i Rio de Janeiro. Trenger vi enda en global konferanse om bærekraftig utvikling?
 • Statoil blir trolig neststørst i Brasil, Dagsavisen 20.06.12
  Statoils oljeinvesteringer i Brasil er flere ganger så store som Norges bidrag for å redde regnskogen i landet.
 • Optimist til sist, kommentar av Heidi Taksdal Skjeseth i Dagsavisen (nye meninger) 20.06.12
  Prisen for Dagens Fossil blir gitt til alle regjeringer som deltar på Rio +20-toppmøtet, annonserte Climate Action Network etter at sluttdokumentet for toppmøtet ble klart i går.
 • - Råttent dobbeltspill fra Brasil gjør Vatikanet viktigere på Rio+20, enn kvinner!, ABC Nyheter 20.06.12
  Tirsdag ble forhandlerne i Rio+20 overraskende enige om et vedtak for verdens ministre på Rio+20. - Vatikanet fikk Brasil til å kutte ut kvinners rettigheter til reproduktiv helse, raser Gro Lindstad i Fokus.
 • - Vi er nødt til å tenke nytt, Dagsavisen 20.06.12
  Gro Harlem Brundtland har samme budskap som for 20 år siden. Men nå begynner det å haste. - Vi har ikke råd til å vente 20 år til, advarer bærekraftens opphavskvinne.
 • Nok for Norge i Rio+20, ABC Nyheter 20.06.12
  20 år etter den første Rio-konferansen er utviklingsminister Heikki Holmåas stort sett fornøyd med en Rio+20-erklæring om at man nå skal begynne å sette seg mål.
 • - Enighet om slutterklæring for Rio+20-møtet, Aftenposten 20.06.12
  Enighet om å fastsette nye bærekraftsmål for verden er det viktigste resultatet av forhandlingene foran toppmøtet Rio+20, ifølge utviklingsminister Heikki Holmås (SV). Miljøvernere mener konferansen er en skuffelse.
 • I Rio velger vi den fremtiden vi ønsker, kommentar av Janez Potočnik i Dagsavisen (nye meninger) 20.06.12
  Verdens ledere samles nå i Brasil til Rio+20-toppmøtet for å stake ut kursen for hva slags fremtid vi ønsker.
 • Rio+20 – er det nok med fornyet engasjement?, kommentar av Andrew Preston i Dagsavisen (nye meninger) 20.06.12
  Stor uenighet mellom rike og fattige land på en rekke punkter har preget forhandlingene på Rio+20-konferansen og prosessen har gått tregt. Nå er det på tide å løfte blikket og snakke om hva dette egentlig handler om: å få den framtiden vi vil ha.
 • - Skuffende at ikke FNs miljøprogram styrkes, Dagens Næringsliv (NTB) 20.06.12
  Det er skuffende at ikke forhandlerne i Rio de Janeiro ble enige om å styrke FNs miljøprogram UNEP, mener Eva Joly.
 • Velkommen til Antropocen, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 20.06.12
  Mennesket har skapt en helt ny geologisk tidsepoke - antropocen. Vi har blitt herre over vår egen fremtid.
 • Mener miljøendringene skjer andre steder enn i Rio, Vårt Land 20.06.12
  Asle Finnseth dekket «Jordens toppmøte» for 20 år siden. Et nytt toppmøte starter i samme by i dag. Nå tror Finnseth mindre på politiske løfter og mer på andre endringskrefter.
 • Skogvern, lederkommentar av Alf Skjeseth i Klassekampen 20.06.12
  Brasils tidlegare miljøvernminister Marina Silva seier til Bistandsaktuelt at ho fryktar at den norske regnskogsatsinga kan ende med ein fiasko, fordi Brasil har falle tilbake til gamle syndar.Dette er dårleg nytt for Stoltenberg, som kjem til Rio med store pengar og stor klimapolitisk prestisje. Brasil vil ikkje la skogpolitikken bli diktert av ein nyrik småstat som Norge, fond eller ikkje fond.
 • - Det Norge gjør på skog, kan være med å endre verden, Dagbladet 20.06.12
  - Vi er svært nøye på at vår milliardbevilgning til det brasilianske Amazonasfondet ikke blir borte i korrupsjon. Gjennom fondet er vi med på verdens største klimatiltak, sier miljøminister Bård Vegar Solhjell til Dagbladet.
 • På tide å rokke ved den heilage veksten?, kommentar av Øystein Darre Longva i Bergens Tidende 19.06.12
  Sjølv om klimadebatten var heite saker for berre nokre få år sidan, har dei fleste no slått seg til ro med at det ikkje er så mykje me får gjort med det. Men er det ikkje på tide med ein debatt kring samanhengen mellom (forbruks)vekst og miljø?
 • En ny modell for det 21. århundre, Kommentar av Ban Ki-Moon i Dagsavisen (nye meninger) 19.06.12
  Denne uka samles verdens ledere til et meget viktig møte i Rio de Janeiro, FNs konferanse om bærekraftig utvikling. Vil det bli en suksess? Etter min mening, ja.
 • Frykter økt avskoging, Dagsavisen 19.06.12
  Brasils nye skoglov vil føre til økt avskoging, frykter landets miljøbevegelse. Norge vil fortsatt overføre penger selv om avskogingen øker.

Søk:

Avansert søk

Sagt om Rio+20:


"FNs toppmøte i Rio resulterte i et stykke papir om bærekraftig utvikling. Vi ønsker at det papiret skal bidra til en litt bedre verden."

Sven Mollekleiv i Dagsavisen (nye meninger) 29.06.12

"Vi hadde tro på at verdenssamfunnet skulle komme frem til en erklæring som ville gi mer til alle de som i dag ikke får oppfylt sine grunnleggende rettigheter."

Therese Vangstad, rådgiver i Kirkens Nødhjelp 25.06.12

"Ved konferansens slutt har vi faktisk fått et dokument som gir en rekke muligheter for videre jobbing, og vi må nå bruke noe tid på å fortolke hvordan vi skal gjøre denne jobben og hvilke strategier vi skal bruke for å trekke med oss flere land."

Gro Lindstad i FOKUS 25.06.12

"Rio+20 har ikke representert noe systemskifte eller økonomiske paradigmeskifte som verden trenger for å oppnå bærekraftig utvikling. Man har ikke gått hardt nok til verks i å håndtere hverken symptomene av de siste års kriser, eller årsakene. For eksempel så har ikke reform av finanssystemet en gang vært på dagsorden."

Andrew Preston i ForUM 23.06.12

"Dette er ikke et utfall som tar rettferdighet og miljø på alvor. Verdens ledere har feilet i å ta tydelig ansvar og finne konkrete løsninger på verdens kriser."

Siv Maren Sandnæs, delegat fra Spire 22.06.12

"Vi fikk ikke fjernet subsidiene på fossil energi, vi fikk ikke inn en viktig setning om kvinners reproduktive helse, vi fikk ikke styrket FNs miljøarbeid, og vi fikk ikke en ombudsmann for fremtidige generasjoner. Det er jeg skuffet over."

Andrew P. Kroglund i Utviklingsfondet 22.06.12

"Eg er skuffa over at vi ikkje fekk til meir forpliktande vedtak. Framleis er det snakk om langsame prosessar som om nokre år skal gje oss meir handfaste mål å styre etter. Men det er ingen grunn til å vente, vi må gjere alt vi kan for å føre verda i ei meir berekraftig retning."

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i pressemelding 22.06.12

"Det blir ingen økonomisk utvikling uten tilgang til energi. Og uten utvikling, ingen bedring av kvinners rettigheter."

Statsminister Jens Stoltenberg til NTB 21.06.12

"Rio-møtet gir vond smak i munnen. Gigantmøtet er i realiteten en vanvittig manifestasjon på at vi gir blaffen i at hver femte verdensborger er underernært, og at halvparten fortsatt mangler rent drikkevann."

Ole Mathismoen i Aftenposten 21.06.12

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.