Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Høyre vil prioritere utviklingspolitikken

Sist uke møttes de politiske partiene til valgkampdebatt om bistand i et "samstemtperspektiv" etter invitasjon fra RORG-samarbeidet og Forum for utvikling og miljø (ForUM). Debatt ble det - både i og utenfor møtesalen på Stortinget - etter at Høyres Peter S. Gitmark gikk offensivt ut med et rykende ferskt dokument der partiet varsler prioritering av utviklingspolitikken og omlegging av bistanden.

Mandag 29. oktober 2012
Linker oppdatert: Mandag 03. desember 2012

Faksimile fra aftenposten.no 25.10.12- Høyre varsler tøff endring av bistandspolitikken, var tittelen på Aftenpostens oppslag om Høyres nye utviklingspolitikk samme dag som partiene møttes til debatt om bistand og utvikling på Stortinget sist uke (les mer her). KrFs Dagfinn Høibråten (les mer her), så vel som utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV) og andre var raskt ute med kritikk av at Høyre vil droppe prosentmålet for bistanden (les mer her), men på seminaret i regi av ForUM og RORG-samarbeidet sa Høyres Peter S. Gitmark at det å droppe prosentmålet ikke nødvendigvis behøvde å bety kutt i bistandsbudsjettet. Han la dessuten vekt på den helheten og fokuset på samstemt politikk for utvikling som også understrekes i Høyres nye utviklingspolitiske dokument (last ned her):

"Høyres målsettinger for utviklingspolitikken er å bidra til økt demokratisering, realisering av menneskerettighetene og bidra til å få mennesker varig ut av fattigdom. Fremst blant målene i bistandspolitikken er ”do no harm”. Vi må erkjenne at tradisjonell utviklingspolitikk og bistand i enkelte tilfeller har gått på tvers av sentrale norske målsetninger. Høyre vil aldri godta at utviklingspolitikken går på tvers av disse tre helt sentrale målene for utviklingspolitikken."

På ForUM og RORG-samarbeidets seminar deltok, i tillegg til Peter S. Gitmark (H), Eva Kristin Hansen (Ap), Pål Arne Davidsen (Frp), Kjell Ingolf Ropstad (Krf), Lars Peder Brekk (Sp), Rebekka Borsch (V), Snorre Valen (SV) og Arnljot Ask (Rødt), som alle ble bedt om å reflektere rundt følgende spørsmål:

 • Hva er problemet bistand skal bidra til å løse?
 • Hvem er best egnet til å løse problemet?
 • Hvilke land og sektorer bør prioriteres?
 • Hvilke virkemidler og betingelser vil dere knytte til disse?

Bistandsaktuelt har oppsummert de ulike representantenes svar (les mer her) og den bredere enigheten kan kanskje oppsummeres slik: Utvikling krever bærekraftig økonomisk vekst og bedre fordeling, samtidig som korrupsjon må bekjempes, demokrati og menneskerettigheter må respekteres og styrkes og spesielt kvinners rettigheter og deltakelse må fremmes.

- Det var i debatten i går bred enighet om at en samstemt utviklingspolitikk er helt avgjørende for å gi utviklingseffekt, sa Elin Enge i ForUM i en kommentar til debatten på seminaret sist uke, mens daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel Aas, kommenterte dette slik (les med her):

"Dette er svært positivt. Nå er det viktig å ta dette fra ord til handling."

Bærekraftig vekst OG fordeling 

Da KrF, som det første av våre politiske partier, i mai la fram sitt programutkast i forkant av neste års Stortingsvalg, undrestreket de i utviklingspolitikken blant annet betydningen av å "bake større kake" og fordele den bedre (se mer her). Tradisjonelt har høyresiden vært mest opptatt av økonomisk vekst og venstresiden av fordeling. Det vakte derfor oppsikt da tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) i sommer uttalte til Aftenposten at "Høyresiden har hatt rett" og erkjente at økonomisk vekst er nødvending for å få til utvikling (les mer her). Han fikk støtte fra sin etterfølger som utviklingsminister, Heikki Holmås (SV), men Holmås understreket også betydningen av fordeling (les mer her):

"Jeg er enig i at økonomisk vekst er helt nødvendig i fattige land, men samtidig blir det tydeligere og tydeligere at økonomisk vekst uten rettferdig fordeling ikke avskaffer fattigdom."

I debatten sist uke antydet Eva Kristin Hansen (Ap) at dette også er viktig for Arbeiderpartiet og at tittelen på partiets nye program vil bli "Å skape og dele", mens Holmås her gikk til kraftig angrep på Høyre i Aftenposten. Han mente at "Høyre viser en gammeldags innstilling til hva som er riktig utviklingspolitikk" og utdypet det slik (les mer her):

"Det viktigste er å satse på en riktig fordelingspolitikk og ikke bare vekst. Når Høyre ikke vil satse på dette, så er det feilslått og gammeldags. Vi ønsker å hjelpe de fattige ved en rettferdig fordeling, og det mener vi at for eksempel skatter og tariffavtaler bidrar til."

Holmås (SV) og Høyres Gitmark braket sist uke også sammen i debatt på dagsnytt 18 på NRK P2, der de gjensidig beskyldte hverandre for gammeldags politikk (lytt her).

Høyres nye utviklingspolitikk kan imidlertid gi inntryk av at Høyre på dette feltet kommer venstresiden litt i møte.

- Det er et hovemål for Høyre at vår utviklingspolitikk skal bidra til økonomisk vekst, fastslås det i Høyres nye utviklingspolitiske dokument, men dokumentet peker også på at skatteunndragelse og ulovlig kapitalflukt gjør at "fattige land taper store pengesummer" og at forskjellene øker internt i en rekke land "både med hensyn til inntekt og i tilgang til grunnleggende velferdstjenester". Dette utdypes slik:

"Diskriminerte og fattige befolkningsgrupper får i de fleste regioner ikke ta del i den økonomiske veksten. Veksten må selvsagt fordeles for å innfri rettighetene til de fattigste i befolkningen. Det er en rekke årsaker til dårlig fordeling utover manglende/dårlig fordelingspolitikk, diskriminering og manglende reguleringer er i mange land to viktige forklaringer. Det er viktig å påpeke sammenhengen mellom fordeling og økt vekst."

Hva regjeringspartiene og Høyre i praktisk politikk vil gjøre for å bidra til bedre fordeling gjenstår å se, men svarene vil vi formodentlig få neste år. Holmås og regjeringen har varslet at de vil legge fram en fordelingsmelding (les mer her) og Holmås innledet slik om temaet på SV-fakultetet på Universitetet i Oslo sist uke (les mer her):

"Siden jeg tiltrådte som utviklingsminister i mars i år, har jeg løftet fram rettferdig fordeling som et av mine hovedsatsingsområder. Nå, et drøyt halvår seinere er det nesten som jeg føler at resten av verden kommer løpende etter meg."

Høyre støtter Nyt Afrika-kampanjen

Handel er ett av Høyres virkemidler i utviklingspolitikken og i partiets nye utviklingspolitiske dokumentet innledes omtalen av dette virkemiddelet slik:

"Erkjennelsen av at bistand alene ikke kan skape utvikling har sittet langt inne i det norske bistandsmiljøet. Globalisering og internasjonal frihandel er langt kraftigere utviklingsmotorer enn bistand, men dette har hatt begrenset påvirkning på utviklingspolitikken. Tiltroen til bistand har forblitt stor og ambisjonsnivået høyt."

Betydningen av handel har i årrekke også stått høyt på dagsorden til en rekke bistands- og utviklingsorganisasjoner, ikke minst i forbindelse med forhandingene i Verdens handelsorganisasjon (les mer her). Det siste året har imidlertid en rekke organiasjoner gått sammen om kampanjen Nyt Afrika (les mer her) og til Vårt Land i dag kan Høyres Peter S. Gitmark love at en regjering med Høyre i førersetet vil gjennomføre nettopp den omlegging av handel med mat som Kirkens Nødhjelp ønsker seg (ikke på nett):

"Høyre opplever Kirkens Nødhjelp som en klar alliert i kampen for mer handel med land i sør. Vi støtter fullt ut den gledelige kampanjen de har med Nyt Afrika."


Aktuelle lenker:

 • Tydelige partier om bistand, ForUM 26.10.12
  Det var stor oppslutning om politikerdebatten som ForUM og RORG-samarbeidet arrangerte på Stortinget i går. – Vi utfordret partiene til å svare på hva de vil med norsk bistand som en del av norsk samstemt politikk for utvikling. Svarene vi fikk var ganske tydelige, sier seniorrådgiver i ForUM, Elin Enge. 

Partienes programutkast mm:

Medieklipp og -debatt:

 • Krf og SV kritisk til Høyres utviklingspolitikk, Bistandsaktuelt 03.12.12
  Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås og KrFs Dagfinn Høybråten er helt samkjørte i sin kritikk av Høyres utviklingspolitikk.
 • Større kake, men noen vil ikke få servering, Bistandsaktuelt 23.11.12
  – Jeg regner med at kaken totalt sett vil bli større, ikke mindre for «de frivillige», sier Høyre-politiker Peter Gitmark. Samtidig varsler han en kraftig omfordeling i støtten til frivillige organisasjoner dersom Høyre får regjeringsmakt.
 • Slik spriker de borgerlige partiene, Aftenposten 21.11.12
  KrF vil bruke over 300 millioner kroner på bistand, med et spesielt fokus på utdanningsprosjekter i Afrika. I sitt alternative budsjett heter det at partiet «ikke godtar» Regjeringens kutt i regionbevilgningen til Afrika. Men om KrF vil diskutere regjeringssamarbeid med Frp, vil partiet måtte bryne seg på langt hardere kuttplaner.
 • Høyres bistandsskepsis, kommentar av Jørn Lemvik i Vårt Land 05.11.12
  I sin iver etter å reformere bistanden legger Høyre opp til å rasere flere tiår med systematisk arbeid.
 • I tråd med Høyres politikk, Vårt Land 29.10.12 (ikke på nett)
  Høyres utviklingspolitiske talsmann Peter S. Gitmark lover at en regjering med Høyre i førersetet vil gjennomføre nettopp den omlegging av handel med mat som Kirkens Nødhjelp ønsker seg. 
 • Ny bistandspolitikk, leder i Bergens Tidende 28.10.12 (ikke på nett)
  Høyre vil gjøre norsk bistand mer kunnskapsbasert og fokusert på fattigdomsbekjempelse. Det lyder fornuftig.
 • Debatt mellom Peter S. Gitmark (H) og Heikki Holmås (SV), Dagsnytt 18, NRK P2 26.10.12
 • Frp støtter Høyres bistandsreform, Bistandsaktuelt 26.10.12
  Fremskrittspartiet støtter hovedpunktene i Høyres nye utviklingspolitiske plattform. Det bekrefter Frps utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund. Venstre og KrF ser ingen behov for bistandskutt eller store endringer.
 • Høyres nye bistandslinje høster sterk kritikk, Aftenposten 26.10.12
  - Feilslått og gammeldags, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV). Men Fremskrittspartiet mener Høyres nye bistandspolitikk styrker partiene som et felles alternativ foran stortingsvalget neste år.
 • Kraftig bistandsøkning, antall kontrollører holder ikke tritt, Aftenposten 26.10.12
  Norge bruker mer penger på u-hjelp, men bistandsforvaltningen er nedprioritert under de rødgrønne, mener bistandsforsker.
 • KrF hever pekefingeren og advarer, Aftenposten 25.10.12
  - Hvis dette er et opplegg for å senke Norges ambisjoner som bistandsland og legge listen lavere i kampen mot fattigdom, vil Høyre ikke kunne regne med KrF.
 • Høyre varsler tøff endring av bistandspolitikken, Aftenposten 25.10.12
  Høyre vil bort fra prosentmål i bistanden og kutte ned støtten til over-byråkratiserte og dårlig fungerende norske bistandsorganisasjoner. Her blir det bråk.
 • Høyre vil ha ny kurs, Bergens Tidende 25.10.12 (ikke på nett)
  Nær 30 milliarder i norsk bistand virker ikke godt nok, mener Høyre. Partiet vil skjære drastisk ned på antall mottakerland og konsentrere seg om Afrika.
 • - Gammel og utdatert tenkning, Bistandsaktuelt 25.10.12
  Høyre mener norsk bistand ikke holder mål. De vil kutte drastisk i antall land som mottar bistand og kutte støtten til "overbyråkratiserte" norske bistandsorganisasjoner. Kirkens Nødhjelp frykter konsekvensene. - Vi er bekymret, sier Regnskogfondet.
 • Norske bistandsmillioner misbrukt i Uganda, Dagens Næringsliv (NTB) 26.10.12Rundt halvparten av bistandspengene som skulle bidra til oppbyggingen av Nord-Uganda, er misbrukt eller svindlet bort.
 • – Vi må gi makt til folket, Bistandsaktuelt 24.10.12
  Omfordeling skal gjennomsyre hele den norske bistandspolitikken, varsler utviklings­minister Heikki Holmås.

Søk:

Avansert søk

Kommentarer til Høyres nye utviklingspolitikk:


"Det er bra at Høyre vil fornye bistanden for å kunne bekjempe fattigdom og sikre menneskerettigheter. Men dette koster penger. Vi lurer på om Høyre forstår at det i svært mange land ikke finnes et sikkerhetsnett som vil ta seg av dem som mister helt grunnleggende tjenester hvis norsk bistand kuttes."

Felles pressemelding fra Redd Barna og Kirkens Nødhjelp, gjengitt i Bistandsaktuelt 25.10.12

"Norge har oppnådd enormt mye med sin modige miljø- og skogsatsing. Norge har satt dagsorden internasjonalt, om Høyre får gjennomslag for denne politikken vil Norge miste mye av sin rolle som en ledestjerne på disse viktige spørsmålene: Miljøbistand er også god utviklingspolitikk. 300 millioner mennesker er helt avhengig av naturessursene i skogen for å overleve. Kutter man i denne støtten så rammer man noen av de mest sårbare folkegruppeene i verden."

Leder i Regnskogfondets kampanje- og policyavdelingen, Nils Herman Ranum, til Bistandsaktuelt 25.10.12

"Hvis dette er et opplegg for å senke Norges ambisjoner som bistandsland og legge listen lavere i kampen mot fattigdom, vil Høyre ikke kunne regne med KrF."

Dagfinn Høibråten (Krf) til Aftenposten 25.10.12

"Det viktigste er å satse på en riktig fordelingspolitikk og ikke bare vekst. Når Høyre ikke vil satse på dette, så er det feilslått og gammeldags. Vi ønsker å hjelpe de fattige ved en rettferdig fordeling, og det mener vi at for eksempel skatter og tariffavtaler bidrar til." 

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til Aftenposten 26.10.12

"Høyre vil gjøre norsk bistand mer kunnskapsbasert og fokusert på fattigdomsbekjempelse. Det lyder fornuftig."

Lederkommentar i Bergens Tidende 29.10.12 (ikke på nett)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.