Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Nyt Afrika - og Norge?

- Frihandel versus proteksjonisme er en dårlig dikotomi, sa statssekretær Arvinn Gadgil (SV) da han sist uke innledet på Nyt Afrika-alliansens seminar: Kan Afrika bli verdens matfat? Kanskje er også norsk versus afrikansk mat en dårlig dikotomi? Tross enighet om at det er mulig å nyte både Norge og Afrika er imidlertid fortsatt frontene steile i spørsmål om tollregler, subsidier, handel med mat og hvor og hvordan produksjonsøkningen i verdens landbruk bør skje. Kanskje et tema for valgkampen 2013?
Onsdag 19. september 2012
Linker oppdatert: Tirsdag 18. juni 2013

- Det er mulig å nyte både Afrika og Norge, skrev Norges Bondelag på sine nettsider (les mer her) i forkant Nyt Afrika-alliansens seminar sist uke, men hvordan?

- Norske landbrukssubsidier er intet problem, mente generaldirektør José Graziano da Silva i FNs matorganisasjon (FAO) følge ABC Nyheter da han tidligere denne måneden besøkte Oslo (les mer her). Etter seminaret sist uke kunne imidlertid Kirkens Nødhjelp fortelle om et annet budskap fra Ekaterina Krivonos i FAO, til støtte for Nyt Afrika-alliansens syn. Hun oppfordret norske politikere til å legge om norsk landbruksstøtte og begrunnet det slik (les mer her):

"Norge kan være et godt forbilde og jobbe for at alle rike land legger om den produksjonsdrivende støtten. Dagens støtte har negative konsekvenser for fattige bønder som ikke klarer å konkurrere mot sterkt subsidierte varer, verken på hjemmemarkedet eller internasjonalt."

På dette feltet var det heller ingen enighet da FIVHs Arild Hermstad og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møttes til debatt i NRK P2s Dagsnytt atten dagen før seminaret (lytt her). Hermstad tok her blant annet til orde for at rike lands produksjonsdrivende subsidier må fjernes og rike lands markeder åpnes for fattige lands jordbruksprodukter - noe som fikk Civita-leder Kristin Clemet til å twittre at "det er herlig å være enig med Framtiden i våre hender". Norads magasin Bistandsaktuelt kunne rapportere om "høy temperatur" også da norske og afrikanske bønder ble diskutert på Nyt Afrika-alliansens seminar på Litteraturhuset i Oslo (les mer her).

- Mange følelser koker når man diskuterer verdens fattige og norske bønder på én gang, i følge Bistandsaktuelt, selv om uttalelser som denne fra politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet, Ane Kismul (Sp) kan synes uskyldig nok:

"Jeg kan ikke se noen skade i å bruke våre penger på å produsere mat i Norge. Norsk mat skader ingen i hele verden."

FIVHs Arild Hermstad utdypet sitt og alliansens syn i et blogg-innlegg i helga (les mer her):

"Nyt Afrika-kampanjen, som Framtiden i våre hender er med på, jobber for å få afrikanske kvalitetsvarer inn i norske butikker. Vi vil forbedre de globale spillereglene for handel med mat, slik at fattige bønder favoriseres, og ikke diskrimineres som i dag. Det er nødvendig å gradvis bygge ned produksjonsdrivende subsidier i rike land, og senke tollsatsene for lav- og mellominntektsland som har landbruksvarer å selge oss. Subsidierte landbruksvarer fra Europa og USA, som dumpes på verdensmarkedet, utkonkurrerer ofte afrikanske varer og gjør det ulønnsomt å drive landbruk der."

- Vi er ikke ute etter å ta det norske landbruket 

 - Vi er ikke ute etter å ta det norske landbruket, understreket Wenche Fone i Kirkens Nødhjelp i avisa Nationen etter seminaret og utdypet det slik (les mer her):

"Jeg opplever ikke at det er en front. Kirkens Nødhjelp er ikke på noen måte ute etter å ta det norske landbruket. Vi ønsker bare en omlegging av støtteordningene på linje med det FN sier. Jeg er veldig overrasket over at det oppleves som en trussel. Det vi ønsker oss mer enn noe annet, er en dialog med landbruket."

Nationens kommentator Kari Gåsvatn mener imidlertid at Nyt Afrika-kampanjen "tilslører mer enn den opplyser" og utdyper det slik i en kommentar denne uka (les mer her):

"Kampanjen gir gode argumenter til dem som vil ha åpne grenser og avskaffe toll på import. Det er sikkert ikke hensikten å oppmuntre Fremskrittspartiet og Dagens Næringsliv, og demotivere norske bønder, som er en del av stammen blant Kirkens Nødhjelps faste givere. Men i praksis virker det slik, fordi kampanjen bygger på en ufullstendig analyse, blander likt og ulikt og bruker selektive sitater og halve sannheter."

Snyt Afrika?

- Vi mener spørsmålet ikke er om Afrika kan, men om det bør, skrev Harald Sakarias B. Hansen og Mari Gjengedal i Spire i et innlegg med tittelen "Snyt Afrika" i avisa Klassekampen (les mer her) samme dag som Nyt Afrika-alliansen arrangerte sitt seminar.

- Vi er nok ikke så veldig uenige, svarer Ingrid Aas Borge, leder i Changemaker, Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender og Magnus Flacké, daglig leder i Fellesrådet for Afrika på vegne av alliansen i Klassekampen i dag, der de innleder slik (les mer her):

"Økt eksportjordbruk fra Afrika kan komme afrikanske småbønder til gode. Det er ikke bare er agrobusiness og korrupte ledere som ønsker tilgang til markeder for afrikanske landbruksprodukter. I hvilken grad veksten kommer fattige til gode avhenger selvfølgelig av hvordan landbruket er organisert i hvert enkelt land."

De konkluderer slik:

"Ett av hovedargumentene til Nyt Afrika er at Norge må legge om til et mer bærekraftig landbruk som ikke skader fattige land. Ingenting i Spires innlegg står i motsetning til dette. Og som leder i Spires handelsutvalg skriver på Spirebloggen: «bedre adgang for utviklingsland til verdensmarkedet er nødvendig for framgang». Derfor håper vi at Spire også vil være med og kjempe mot at afrikanske bønder blir nekta tilgang til europeiske markeder på grunn av toll og rike lands produksjonsdrivende landbrukssubsidier. Slik unngår vi å snyte Afrika for sårt trengte eksportinntekter og en mulighet for utvikling."

Nyt Afrika i valgkampen 2013?

I kjølvannet av Kaare Bildens bok "Mat er makt" var det ifjor sommer mye debatt om norsk landbrukspolitikk i et globalt perspektiv (les mer her), men debatten stilnet.  Da regjeringens melding til stortinget om  landbruks- og matpolitikken ble drøftet i Stortinget i april i år ble ikke Afrika nevnt én gang (les mer her). Kanskje kan Nyt Afrika-alliansen få til fornyet debatt fram mot Stortingsvalget neste år - om et tema som angår både Norge og Afrika og er ett av mange viktige politikkområder i debatten om "samstemt politikk for utvkling" (les mer her). I går kom hvertfall Høyres første programutkast, der det blant annet står at Høyre vil (les mer her):

"Vri utviklingspolitikken bort fra tradisjonell bistand, i retning større grad av samstemthet, gjennom å benytte handelspolitikk, landbrukspolitikk, kompetanseoverføring, hjelp til å forvalte naturressurser og direkte investeringer som utviklingspolitiske virkemidler." 



Aktuelle lenker:
 • Nyt Afrika, kampanjeside på Facebook
 • Kan Afrika bli verdens matkurv, brosjyre fra kampanjen Nyt Afrika
 • Handelspolitikk på dagsorden, Kirkens Nødhjelp 22.10.12
  Det er fattigdom, ikke matmangel, som er hovedårsaken til sult. Kirkens Nødhjelp og ti andre organisasjoner jobber derfor for at det skal bli lettere for fattige bønder å tjene penger.
 • Nyt koloniane, artikkel av Heidi Lundeberg i Manifest Tidsskrift 30.11.12
  Nyt Afrika-kampanjen er banal og naiv. Kirkens Nødhjelp er nyttige idiotar og slår eit slag for storkapitalen.
 • Om kenyansk ost og norsk arroganse, kommentar av Arild Hermstad i FIVH 17.09.12
  Kenyanske bønder produserer og eksporterer ost og andre meieriprodukter, men slipper ikke til i USA og Europa – selv om de gjerne vil. Norsk landbrukspolitikk er en del av årsaken.
 • Eksport av mat fra sultne Afrika?, Kirkens Nødhjelp 14.09.12
  Et samlet ekspertpanel slo fast at eksport av mat fra Afrika kan være positivt for verdens fattige da Kirkens Nødhjelp og Nyt Afrika-alliansen arrangerte seminar på Litteraturhuset 12. september 2012.
 • Nyt Afrika, Kirkens Nødhjelp 07.09.12
  Gjennom kampanjen Nyt Afrika jobber Kirkens Nødhjelp og ni andre norske miljø- og utviklingsorganisasjoner for at det skal bli lettere for afrikanske bønder å selge varene sine i Norge.
 • Nyt Afrika!, FIVH 04.09.12
  Afrikanske land trenger ikke bare bistand, men også å få solgt kvalitetsvarene sine i rike land. Derfor vil vi ha flere afrikanske varer i norske butikkhyller!
 • Støtt Nyt Afrika - skriv under på Facebook-kampanjen!, Fellesrådet for Afrika 30.08.12
  FN sier at vi kan mette hele verdens befolkning, selv når vi blir 9 milliarder mennesker. Men da må vi gjøre rike lands landbruk mer miljøvennlig, og vi må gjøre det mulig for fattige bønder å tjene penger.
 • Det er mulig å nyte både Afrika og Norge, Norges Bondelag 10.09.12
  Bondelaget kjenner ikke igjen argumentasjonen i kampanjen Nyt Afrika, og møter torsdag Kirkens Nødhjelp.
 • - Norsk landbruksstøtte rammer ikke fattige land, Senterpartiet 06.09.12
  Senterpartiet får støtte fra FNs matvare- og landbruksorganisasjon (FAO) ved lederen José Graziano da Silva, som fastslår at norsk landbruksstøtte ikke rammer utviklingsland.
 • Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords, Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. desember 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)
 • Stortingets debatt om landbruks- og matpolitikken, Stortingets referat 12.0.04.12

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Enten er du med oss…, debatt av Kaare M. Bilden i Dagsavisen (nye meninger) 14.12.12
  “This town ain't big enough for the three of us” sier liberalistene og proteksjonistene, og skyter mot Nyt Afrika. Begge bommer.
 • Assosieringsvegring, kommentar av Pål Arne Davidsen i Dagsavisen (nye meninger) 13.12.12
  Kaare Bilden i kampanjen «Nyt Afrika» har innlegg i Dagsavisen 12. desember hvor han kritiserer FrPs utviklingspolitikk for å fremme rendyrket frihandel og for å ville ha «handel, ikke bistand». Det er en sannhet med modifikasjoner.
 • 5 forskjeller, kommentar av Kaare M. Bilden i Dagsavisen (nye meninger) 11.12.12
  Frihandel gjør vondt verre. Her er 5 viktige forskjeller på frihandel og en regulert, utviklingsvennlig handelspolitikk.
 • Snyter Afrika, debatt av Helene Bank i Aftenposten 11.12.12
  Organisasjonene bak Nyt Afrika demonstrerer på nytt sin naivitet i artikkel på Aftenposten.no 5. desember 2012.
 • Større verktøykasse!, debatt av Anne-Marie Helland, Ingrid Aas Borge,Per Kristian Sbertoli og Magnus Flacké i Aftenposten 06.12.12
  Nyt Afrika vil gi u-land flere verktøy i verktøykassa. Handelskampanjen vil hindre dem.
 • Nyt Afrika-kampanjen er naiv, kommentar av Heidi Lundeberg i Aftenposten 04.12.12
  Kirkens Nødhjelp er nyttige idiotar for storkapitalen. Kampanjen resulterer i meir matimport frå EU.
 • Utvikling, handel og bærekraft, debatt av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 06.11.12
  Kåre M. Bilden og Nyt Afrika kampanjen er dyktige kampanjemakere. Utspillene om mer handel med Afrika har fått bred dekning og har skapt debatt. Det er bra. Vi sitter likevel igjen med noen spørsmål.
 • En bærekraftig visjon, kommentar av Espen Heggedal, daglig leder i Grønn Hverdag, Nina K. Jensen, generalsekretær i WWF-Norge, Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, Anne-Marie Helland, general sekretær i Kirkens Nødhjelp på vegne av nyt Afrika-alliansen i Aftenposten 16.10.12
  Hvorfor vil ikke norske politikere jobbe for et nytt, bærekraftig og klimavennlig jordbruk?
 • Om afrikansk og norsk nytelse, debatt av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 08.10.12
  Nytelse tilhører det gode liv. Mest mulig nytelse til felst mulig mennesker, må være et godt prinsipp. Hindrer norsk landbrukspolitikk nytelse for afrikanske bønder? I så fall er det noe feil med vår hjemlige politikk.
 • Nyt Norge eller 
Nyt Afrika?, debatt av Maiken Pollestad Sele i Dagsavisen (nye meninger) 08.10.12
  Jeg står i butikken og ser på honning, men det kunne like gjerne vært kaffe, te, kakao, bønner eller krydder.
 • Barth-Eide lukter fisk, kommentar av Arild Hermstad, leder Framtiden i våre hender, Anne-Marie Helland, generalsekretær Kirkens Nødhjelp, Ingrid Aas Borge, leder Changemaker i Dagbladet (KN) 29.09.12
  Den nye utenriksministeren må slutte å tvangsfôre fattige land med norsk fisk.Noe av det første Barth-Eide gjorde i den nye jobben var å komme med en utviklingsfiendtlig utblåsning. På TV2-nyhetene 24. september proklamerte han sitt syn på de internasjonale handelsforhandlingene: "Jeg forsvarer norske interesser og danskene forsvarer sine. Sånn er livet". Han fortsetter: "Det er jo det verdens handelsorganisasjon handler om."
 • - Det har en pris å ha norsk landbruk, Aftenposten 23.09.12
  - Ja, vi har den dyreste maten og vi har det kaldeste og bratteste og våteste landet også. Det har en pris å ha norsk landbruk fordi landet vårt er som det. Vi mener det er rett å ha norsk matproduksjon og dette sikrer fremtiden for norsk matproduksjon.
 • Politisk jordbruk, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 22.09.12
  Det er ikke tilfeldig at Norge er en del av "firerbanden", de fire landene med høyeste tollmurer rundt sitt landbruk. Slik må det være hvis det skal drives jordbruk i et kaldt, skrint land langt mot nord. Særlig når lønnsnivået i andre næringer er blant de beste i verden.
 • Paternalistisk mistillit, kommentar av Johan Nordgaard Hermstad i Ny Tid 21.09.12
   Rike lands motstand mot å la afrikanske lands interesser vinne fram i verdenshandelen, vitner om en paternalistisk holdning vi burde dumpet for lengst.
 • Norges mattoll troner på toppen, Aftenposten 21.09.12
  Til tross for at Norge allerede har høyest mattoll, vil Regjeringen øke beskyttelsen av ost og kjøtt.
 • Ditt Afrika, kommentar av Yngve Ekern i Aftenposten 21.09.12
  Aldri har vi diskutert mat så intenst som nå. Siste innspill er at vi burde kjøpe mer mat fra Afrika. Ja, vi kan i alle fall smake.
 • Man tuller ikke med tollen, kommentar av Kato Nykvist i Nationen 21.09.12
  Reaksjonene er som forventet, men det betyr ikke at truslene er reelle. Norge har etter WTO-regelverket en udiskutabel rett til å velge mellom kronetoll og prosenttoll.
 • Bør afrikanske småbønder satse på eksport?, Bistadsaktuelt 20.09.12
  Er det «Nyt Afrika» – eller «Snyt Afrika»? En kampanje for å øke importen av afrikanske landbruksvarer til Norge har skapt debatt.
 • OECD: Norske bønder mest subsidiert, Dagens Næringsliv (NTB) 20.09.12
  Nivået på landbrukssubsidier i OECD-landene er nesten halvert de siste 30 årene, viser en ny rapport. Men nivået varierer stort, og Norge ligger på topp.
 • Toll på mat, lederkommentar i Dagens Næringsliv 20.09.12
  Blant de skremmende sidene ved den internasjonale økonomiske krisen er faren for ny proteksjonisme. Lærdommen fra 1930-tallet var at handelshindringer i en økonomisk nedgangsperiode kan gjøre vondt veldig mye verre.
 • OECD: Norske bønder mest subsidiert, Dagens Næringsliv (NTB) 20.09.12
  Nivået på landbrukssubsidier i OECD-landene er nesten halvert de siste 30 årene, viser en ny rapport. Men nivået varierer stort, og Norge ligger på topp.
 • Nyt Afrika – og Norge!, kommentar av Knut Harald Ulland og Aksel Nærstad i Nationen 20.09.12
  “Nyt Afrika”-kampanjen splitter miljøene i Norge som arbeider for solidaritet med Afrika. Om kampanjen ikke akkurat har satt i gang høstjakt på norske bønder, så kan deler av budskapet lett oppfattes slik.
 • Toll på mat, lederkommentar i Dagens Næringsliv 20.09.12
  Blant de skremmende sidene ved den internasjonale økonomiske krisen er faren for ny proteksjonisme. Lærdommen fra 1930-tallet var at handelshindringer i en økonomisk nedgangsperiode kan gjøre vondt veldig mye verre.
 • Nyt Afrika-alliansen: - Ikke snyt småbøndene, debatt av Magnus Flacké, Arild Hermstad og Ingrid Aas Borge i Klassekampen 19.09.12
  Økt eksportjordbruk fra Afrika kan komme afrikanske småbønder til gode. Det er ikke bare er agrobusiness og korrupte ledere som ønsker tilgang til markeder for afrikanske landbruksprodukter. I hvilken grad veksten kommer fattige til gode avhenger selvfølgelig av hvordan landbruket er organisert i hvert enkelt land.
 • Når Kirkens Nødhjelp driver politikk, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 18.09.12
  Kirkens Nødhjelp mener det nok bra med aksjonen «Nyt Afrika». Men kampanjen tilslører mer enn den opplyser.
 • Får vi mat i år 2050?, kommentar av Kjell B. Esser i Dagsavisen (nye meninger) 18.09.12
  Det er langt fra sikkert at politikere om 40 år vil være i stand til å oppfylle folkets ønsker om mat dersom ikke dagens politikere løfter blikket og ser lenger framover enn neste valg.
 • Kirkens Nødhjelp avviser front mellom norsk landbruk og Kirkens Nødhjelp, Nationen 16.09.12
  Kirkens Nødhjelp vil sammen med en rekke organisasjoner legge om norsk landbruk for å støtte afrikanske bønder. - Vi er ikke ute etter å ta det norske landbruket, sier Wenche Fone i Kirkens Nødhjelp.
 • Det kenyanske ostemysteriet, Bistandsaktuelt 13.09.12
  Er det "Nyt Afrika" - eller "Snyt Afrika"? Debatten fikk høy temperatur da norske og afrikanske bønder ble diskutert på Litteraturhuset i Oslo.
 • Snyt Afrika, Kommentar av Harald Sakarias B. Hansen og Mari Gjengedal i Klassekampen 12.09.12
  I dag arrangerer Nyt Afrika-kampanjen seminaret “Kan Afrika bli verdens matfat?” på Litteraturhuset. Vi mener spørsmålet ikke er om Afrika kan, men om det bør.
 • FAO-direktør lar seg berolige av nye tall for globale matpriser, Nationen 09.09.12
  Ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO er de oppdaterte tallene beroligende, men organisasjonen maner likevel til aktsomhet.
 • Vedgår at norsk landbruk ikke skader u-land, ABC Nyheter 07.09.12
  En av norsk landbruks iltreste kritikere slår nå fast at matproduksjon i Norge ikke skader u-land direkte. - Det er Norges støtte til EUs og USAs dumpingeksport som er skadelig, sier generalsekretæren.
 • - Norske landbrukssubsidier er intet problem, ABC Nyheter 06.09.12
  - For FAO er det ikke noe problem med subsidier til innenlands produksjon av mat, slår FAOs generaldirektør José Graziano da Silva fast. Kirkens Nødhjelp i Norge hevder det motsatte.
 • - Slipp til afrikansk mat!, Dagsavisen 05.09.12
  Navn i nyhetene: Magnus Flacké (31), Daglig leder, 
Fellesrådet for Afrika, Står i spissen for 
kampanjen Nyt Afrika
 • - FAO-direktøren forsvarer norsk landbrukspolitikk, ABC Nyheter 29.08.12
  Kirkens Nødhjelp hevder at FAOs generaldirektør støtter deres ønske om nedbygging av norsk landbruksstøtte. - Slett ikke, sier Trygve Slagsvold Vedum etter at han tirsdag møtte José Graziano da Silva.
 • FAO-direktør: - Vi må unngå å skape panikk i matmarknaden, Nationen 29.08.12
  FAO-direktør José Graziano da Silva ber Norge bidra i ein koordinert innsats for å unngå matkrise etter rekordtørke og raskt stigande matprisar internasjonalt.
 • Om noen år kan du bli tvunget til å velge grønt, Dagbladet 29.08.12
  Forskere advarer mot internasjonal matvarkrise. I framtiden kan vi alle bli tvunget til å bli vegetarianere, hevder ny rapport.
 • Landgrabbing: Eksempel Etiopia, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 28.08.12
  Investorer får makta over stadig mer matjord i verden.
 • Varsler økte priser, men ingen kriser, VG (NTB) 23.08.12
  Prisene på korn og andre matvarer kommer til å øke. Likevel er det lite som tyder på at en matkrise lik den verden ble rammet av for fem år siden, er i emning, skal man tro Verdensbanken og IMF.
 • Grønn og solidarisk nytenking, kommentar av Arild Hermstad (FIVH), Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp), Ingrid Aas Borge (Changemaker) og Magnus Flacké (Fellesrådet for Afrika) i Dagsavisen (nye meninger) 20.07.12
  Vi savner det internasjonale perspektivet i debatten om norsk matproduksjon.
 • Slik enda avstemminga om landbruksmeldinga på Stortinget, Nationen 12.04.12
  Regjeringspartia fekk som venta fleirtal for landbruksmeldinga, men det var fleire overraskingar under avstemminga på Stortinget torsdag.
 • Afrikanske produkter blir nedprioritert, Aftenposten 25.11.11
  Afrika er en stor mottaker av norske bistandsmidler. 5,7 milliarder, tilsvarende 21 prosent av Norges bistand gikk i fjor til Afrika. Importen fra kontinentet, derimot, var langt mindre.

Søk:

Avansert søk

Kan Afrika bli verdens matfat?


Utdrag fra Nyt Afrika-alliansens brosjyre:

På Dagsrevyen ser vi ofte bilder av afrikanere som sulter og lider. Det er bra at mediene viser oss konsekvensene av fattigdom, men vi skulle ønske at mediene oftere kunne sette fokus på årsakene til fattigdom. Verdens fattige framstilles ofte som passive mottakere av nødhjelp. Vi mener at vi også må tenke på verdens fattige som mulige handelspartnere – folk som ønsker å jobbe og tjene penger selv.

For det andre: I den norske debatten påstås det ofte at Norge må produsere mer mat fordi det er for lite mat i verden. Dette er feil. Det produseres allerede nok mat til 12 milliarder mennesker, og det er et stort potensial for å øke avlingene i fattige land på bærekraftig vis. Derimot er overproduksjon av mat ofte et problem for verdens fattige.

For de tredje: Mange påstår at kortreist mat og miljøvennlig mat er det samme. Men dette stemmer heller ikke. Transportutslippene er ofte lavere enn produksjonsutslippene. I kalde og rike land brukes det langt mer energi i landbruket enn i varmere og fattigere land. Dette er årsaken til at langreist mat ofte er mer miljøvennlig enn kortreist.

Dessuten: Det settes ofte likhetstegn mellom handel og frihandel. Vi mener derimot at det er en stor forskjell på frihandel og rettferdig handel. I denne brosjyra svarer vi på noen spørsmål vi ofte får om nettopp handel, bærekraft og utvikling.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.