Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Europaparlamentet vil styrke Nord/Sør-informasjonen

Europaparlamentet vedtok 5. juli en erklæring der de ber Europakommisjonen og Ministerrådet om å utarbeide en langsiktig europeisk strategi for Nord/Sør-informasjon og aktivt globalt borgerskap. Erklæringen kom etter intenst lobbyarbeid fra det EU-baserte NGO-nettverket CONCORD. - Dette er et viktig skritt i riktig retning,  sier daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel Aas.
Fredag 06. juli 2012

I forbindelse med at erklæringen ble formelt vedtatt uttalte en av initiativtakerne, Filip Kaczmarek, medlem av Europaparlamentet fra Polen (les mer her):

"Opplysningsarbeidet om globale utviklingsspørsmål (development education) spiller en nøkkelrolle i arbeidet for å utrydde fattigdom og å fremme en bærekraftig utvikling. Det bidrar til aktivt å engasjere innbyggerne på lokalt og globalt nivå for å fremme rettferdighet, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling."

I erklæringen vises det til en EU-konsensus om utvikling og opplysningsarbeid, som ble utarbeidet i kjølvannet av Maastricht-kongressen i 2002 (Europe-Wide Global Education Congress, les mer her). Videre pekes det på at EU fortsatt ikke har noen strategi på dette området og at det kan være særdeles viktig å støtte opp under aktivt globalt medborgerskap i en tid "preget av innstrammingspolitikk, krise og framvekst av nasjonalistiske og populistiske bevegelser". På den bakgrunn ber Europaparlamentet om at:

  • EU-kommisjonen og ministerrådet utarbeider en langsiktig Europeisk strategi for Nord/Sør-informasjon (Development Education and Awareness Raising) og aktivt globalt medborgerskap.
  • Medlemsland utvikler eller styrker nasjonale strategier på dette feltet.

- Erklæringen kommer på et særdeles viktig tidspunkt, uttaler daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel Aas. Utfallet av Rio+20 viser at veien fram mot global bærekraftig utvikling fortsatt er lang. En god oppfølging av Europaparlamentets erklæring fra EU-kommisjonen og ministerrådets side vil kunne hjelpe Europa i en vanskelig tid i møte med dagens globale utfordringer.

- Dessuten er det oppmuntrende å se at det langsiktige samarbeid for utvikling og styrking av Nord/Sør-informasjon i Europa vinner fram, legger hun til. RORG-samarbeidet har i en årrekke deltatt aktivt i utvikling av de europeiske nettverkene for å styrke dette opplysningsarbeidet (les mer her) og i 2009 gjennomførte Global Education Network Europe (GENE) en fagfellevurdering av arbeidet som gjøres i Norge (les mer her). En av anbefalingene fra denne vurderingen var nettopp utvikling av en nasjonal strategi og Aas håper det nå kan være politiske vilje til å følge opp dette.

- Jeg håper erklæringen fra Europaparlamentet, sammen med oppfordringen til videreføring av utdanning for bærekraftig utvikling i sluttdokumentet fra Rio+20, kan stimulere til utvikling av en nasjonal strategi for Nord/Sør-informasjon og global læring også i Norge. Utviklingsminister Heikki Holmås initiativ for å 'ta utviklingspolitikken hjem' (les mer her) her hos oss bør inngå i en slik prosess.


Aktuelle lenker:

Tidligere nyhetssaker på rorg.no:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.