Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Europeisk samarbeid

RORG-samarbeidet deltar i det europeiske samarbeidet omkring opplysningsarbeid som skjer gjennom GENE (Global Education Network Europe) og DARE Forum (Development Awareness Raising and Education Forum) innen NGO-paraplyen CONCORDE. Her har vi samlet mer informasjon om arbeidet i og innenfor disse nettverkene.
Mandag 23. april 2012

De europeiske nettverkene:

Det finnes i Europa to sentrale nettverk som jobber med faglige spørsmål og temaer som er relevante for RORG-samarbeidet. Disse er:

 • GENE (Global Education Network Europe)
  GENE er et nettverk av nasjonale ministerier (Utenriks- og kunnskaps/utdanningsdepartementer), direktorater ("Norad'er") og andre institusjoner og organisasjoner med ansvar for støtte, finansiering og politikkutvikling for "Global Education", som også omfatter den type opplysningsarbeid som støttes over Norads ordning for informasjonsstøtte. For mer informasjon om GENE, se egen nettside her:
 • DARE Forum (Development Awareness and Education Forum)
  DARE Forum er et forum (arbeidsgruppe) innenfor det europeiske NGO-nettverket CONCORDE knyttet til EU-systemet. For mer informasjon, se DARE Forums egne sider her. DARE Forum driver også programmet DEEEP (Developing European's Engagement for the Eradication of Poverty) med støtte fra EU. For mer informasjon, se DEEEPs egne nettiser her.

Både medlemmer av GENE, DARE-forum og andre har deltatt i MSH (Multi-stakeholder Group), et flerpartssamarbeid som ble etablert i 2006 for å utvikle en felles europeisk konsensus om opplysningsarbeid. For mer informasjon, se DEEEPs nettsider her.

Sentrale mellomstatlige aktører i Europa på dette feltet, som begge nettverkene forholder seg, er:

 • Europakommisjonens generaldirektorat for utviklingssamarbeid (DevCo - Europeaid), som også støtter ulike former for opplysningsarbeidet, les mer her, og
 • Europarådets Nord/Sør-senter i Lisboa (les mer her).

 


Forskning:

Det finnes et internasjonalt forskningssenter ved Universitetet i London:

 • Development Education Research Centre (DERC), les mer her.

Senteret utgir bl.a. det internasjonale fagtidsskrftet "International Journal on Development Education and Global Learning", samt et gratis nyhetsbrev.

Det finnes et professorat på "Global Education" ved Universitetet i Oulu (Finland), som innehas av Vanessa Andreotti, les mer her, samt ved Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Tyskland), som innehas av Annette Scheunpflug, les mer her.


Begrepene:

Begrepene som brukes i dette arbeidet, såvel som innholdet i dem, varierer fra land til land og omfatter opplysningsarbeid om internasjonale utviklingsspørsmål gjennomført av frivillige organisasjoner, undervisning om tilsvarende spørsmål i skolen og på høyere utdanningsinstitusjoner og annen virksomhet.

De mest brukte begrepene omfatter:

 • Nord/Sør-informasjon, Norge
 • U-landsinformtion, Danmark (og tidligere Norge)
 • Development Education (DE), særlig Storbritannia og Irland
 • Global Education (GE), Nederland og GENE
 • Global Learning (Globales Lernen), særlig i tysktalende land
 • Development Education and Awareness Raising (DEAR), CONCORDE
 • Global Citizenship (verdensborgerskap), brukes oftere i stadig flere land

Det felles grunnlaget:

Opplysningsarbeidet drives fortsatt i stor grad av nasjonale prosesser og begreper i det enkelte land, men i økende grad har det i de senere årene, gjennom økt kontakt og samarbeid på dette feltet, også blitt utviklet en økende grad av felles forståelse og enighet gjennom bl.a.: 

 • Maastricht-erklæringen (last ned her)
  Det første felles dokumentet på dette feltet ble utarbeidet i forbindelse med Den all-europeiske kongressen om "Global Education" i Maastricht i 2002, som ble arrangert av Europarådets Nord/Sør-senter i Lisboa i samarbeid med andre, herunder Norge (les mer her). Kongressen munnet ut i The Maastricht Declaration, som bl.a. la Nord/Sør-senterets definisjon av "Global Education" til grunn for det videre arbeidet og tok til orde for utvikling av en ordning med europeiske fagfellevurderinger (Peer Reviews of Global Education in Europe).
 • Europa-konsensus'en (last ned her)
  The European Consensus on Development: The contribution of development education and awareness raising ("The Europen Consensus") ble utviklet av MSH (flerpartssamarbeid fra og med 2006) og lansert på Europeiske utviklingsdager i 2007 av EU-kommisær for utviklingssamrbeid og humanitær bistand, Louis Michel (les mer her).

Rapporter, dokumenter o.a. fra nettverkene

Utvalgte rapporter, dokumenter o.a. fra nettverkene og deres medlemmer har vi samlet her.


Søk:

Avansert søk

Nytt fra Europa:

 • Nytt fra Europa 2012-1
  Etter GENEs rundebordskonferanse 27 i Warszawa 19-21. april 2012 (last ned her)

Aktuelle rapporter fra aktører i Europa:

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?