Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Om RORG-samarbeidet

RORG-samarbeidet (RORG er en forkortelse for RammeavtaleORGanisasjoner) er et samarbeid blant norske, frivillige organisasjoner som gjennom rammeavtaler og flerårige avtaler med Norad mottar offentlig støtte til å drive folkeopplysning i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.

RORG-samarbeidet vokste fram etter ansattelse av egen koordinator, i samarbeid med Norad, i 1991/92. Siden bidro RORG-samarbeidet aktivt til utviklingen av av det Norad-støttede opplysningsarbeidet i Norge om internasjonale utviklingsspørsmål gjennom 3 tiår. Sekretariatet ble avviklet per 1. juni 2021, etter at Norad hadde avslått søknad om videre støtte.

Mellom 40 og 50 organisasjoner har deltatt i dette samarbeidet, som i henhold til vedtektene (per 2019) hadde følgende formål:

"Med utgangspunkt i Stortingets og regjeringens politiske føringer, Norads retningslinjer for støtte til opplysningsarbeid og årsmøtevedtatt strategi skal RORG-samarbeidet være et informasjonsfaglig forum og arbeide for mer og bedre folkeopplysning om sentrale og aktuelle Nord/Sør- og utviklingsspørsmål (Nord/Sør-informasjon) i Norge og Europa."

Samarbeidets øverste organ er årsmøtet, som bl.a. vedtar strategi, virksomhetsplaner og budsjetter og godkjenner årsrapporter og regnskaper. Årsmøtet velger også styret, som bl.a. er ansvarlig for det løpende virksomheten og er nærmeste overordnede for RORG-samarbeidets daglige leder.

Etter vedtak på årsmøtet 2021 videreføres organisasjonen med eget styre etter at sekretariatet ble avviklet. 


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 18. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?