Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Publikasjoner

Tirsdag 22. oktober 2013

Årsmelding for RORG-samarbeidet 2020-2021 (2021)

Sivilsamfunnets "fotavtrykk" i og bruk av tradisjonelle og sosiale medier i arbeidet med bærekraftsmålene i 2019 (2020)

Resultater av Norads informasjonsstøtteordning 2017-2019:
Norsk sivilsamfunn: Kunnskapsrike og kritiske informatører og pådrivere for Agenda 2030 og FNs bærerkaftsmål (2020)

Resultater av Norads informasjonsstøtteordning:
Tema: Skatteflukt og skatteparadiser 1998-2018 (2018)

Resultater av Norads informasjonsstøtteordning:
Tema: etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond - utland (SPU) 1997-2017 (2017)

Utviklingsaktuelt (2014)
RORG-samarbeidet, oktober 2014

Resultatrapport 2011-2013
Norad informasjonsstøtteordning
RORG-sekretariatets fagavdeling, oktober 2014

Årsrapport for tilleggstilskudd til opplysningsarbeid 2012
- Norads informasjonsstøtte
RORG-sekretariatets fagavdeling, desember 2013

Årsrapport for Norads informasjonsstøtteordning 2012
Folkeopplysning for en ny tid
RORG-sekretariatets fagavdeling, oktober 2013

Årsrapport for Norads informasjonsstøtteordning 2011
Folkeopplysning for en ny tid
RORG-sekretariatets fagavdeling, november 2012 

RORG-samarbeidet 20 år (1992-2012)
- En kommentert kronologi
Arnfinn Nygaard, RORG-sekretariatet, august 2012

Norad, strukturtilpasningspolitikk og opplysningsarbeid på 1980-tallet
Arnfinn Nygaard i samtale med
tidligere informasjonssjef i Norad, Halle Jørn Hanssen
Særtrykk fra rorg.no, august 2012 

De borgerlige og utviklingsdebatten
En artikkelsamling med aktører på borgerlig side
RORG-sekretariatet, juni 2012


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 15. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?