Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Tema: etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond - utland (SPU) 1997-2017
Resultater av Norads informasjonsstøtteordning

RORG-samarbeidet lanserte 2. februar 2017 en rapport om resultater av Norads informasjonsstøtte på ett utviklingspolitisk tema: etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond - utland (SPU) 1997-2017. Her kan du lese forord og sammendrag eller laste ned hele rapporten i pdf-format.

Torsdag 02. februar 2017

I 2017 er det 20 år siden det ble bestemt at deler av SPU (oljefondet) skulle investeres i aksjer og debatten om de etiske retningslinjene startet. 

Oljefondet er er idag verdens største statlige investeringsfond og forvaltningen med de etiske retningslinjene har blitt omtalt som en "internasjonal gullstandard" og regnes blant de beste i verden når det gjelder næringsliv og menneskerettigheter. RORG-samarbeidet har i denne rapporten sett nærmere på hvilken betydning norsk sivilsamfunn, med informasjonsstøtte fra Norad, har hatt i denne utviklingen. 

Forord

Sammendrag

Hele rapporten (pdf)


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.