Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Menneskeskapt klimavalg 2013

I sommer samlet Stortinget seg om et klima- og oljeforlik, Rio+20 valgte vekst framfor klima og miljø og vi fikk ekstremvær mange steder på kloden. Nå på tampen gjøres det nye storfunn av olje utenfor norskekysten og "olje-Ola" ser muligheter for bore etter olje på Nordpolen etterhvert som polisen smelter. Hva med "null hull"? Nå mobiliserer hvertfall besteforeldreaksjonen for "klimavalg 2013". Valgresultatet vil utvilsomt være menneskeskapt - i likhet med olje-Norges CO2-utslipp.
Tirsdag 04. september 2012
Linker oppdatert: Fredag 07. september 2012

Klima og olje har vært mye i mediene den siste tiden, som i denne faksimilen fra Aftenposten 31. august der FrPs Ketil Solvik-Olsen mener olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) fører FrP-politikk med sine uttalelser om oljeboring på Nordpolen.- Igjen og igjen ser vi at klimasaken drukner i partipolitisk spill, sa kommunikasjonsrådgiver Kåre Eriksen i Digni sist uke og la til (les mer her):

"Derfor er det behov for en bredest mulig koalisjon, for å demonstrere at klimatiltak har bred folkelig støtte."

Det er bakgrunnen for at Digni nå har valgt å slutte seg til kampanjen klimavalg 2013 etter initiativ fra  besteforeldrenes klimaaksjon (les mer her), men det gjenstår se hvor bred folkelig støtte klimasaken nå har.

Også foran stortingsvalget i 2009 ble det mobilisert for "klimavalg" (les mer her), men resultatet uteble. Klimarealist Svein Helgerud kunne i et innlegg på ABC Nyheter tvert imot slå fast at "klimapartiene tapte valget" (les mer her). Vil det gjenta seg neste år?

 Naturlige variasjoner styrer klima, fastholder leder i Klimarealistene, Ole Henrik Ellestad (les mer her), men kanskje står valget for oss nordmenn, som globale borgere (les mer her), mellom mer vekst og forbruk for oss selv eller bærekraftig utvikling for kloden? Det antyder Andrew Kroglund i sin Del 1 av "fornektelsens historie" (les mer her):

"Også vi i Norge hegner om vår way of life. LO-leder Roar Flåthen ba oss i desember 2011 om å gå ut og handle en julegave ekstra, for å gi vårt bidrag til økonomien, for å opprettholde veksten."

I dag legger Venstre fram sitt forslag til stortingsvalgprogram 2013-2017 (les mer her). Klimavalget er ditt.

Kunnskap, tvil og miljøpessimisme

I en lederkommentar om "klima, valg og psykologi" i CICERO's magasin Klima i forkant av stortingsvalget i 2009 konkluderte informasjonssjef Tove Kolset slik (les mer her):

"Med økt kunnskap kan vi også kommunisere på en mer effektiv måte. I alt regnet i sommer fikk jeg lest boka «Communicating Change». Den slår fast at kun informasjon som fører til endring kan betegnes som kommunikasjon. Vi har med andre ord et stykke vei å gå når det gjelder å kommunisere klimaproblemet på en måte som fører til endring hos befolkning og politikere."

Økt kunnskap har vi trolig fått de siste årene, men hvilken rolle den spiller er en annen sak. - Kunnskap fjerner ikke klimatvil, kunne Teknisk Ukeblad rapportere sist uke og viste blant annet til en fersk undersøkelse i USA (les mer her):

"En fersk undersøkelse av 1500 amerikanere viser faktisk at blant de med størst innsikt og kunnskap er det et større sprik mellom folks forståelse av klimarisiko."

Uansett kunnskap: siden 2009 har de internasjonale klimaforhandlingene stått i stampe (les mer her) og debatten om menneskenes rolle i de pågående klimaendringene har på ingen måte fordampet (les mer her), men i følge Daniel Rees ved TNS Gallups klimabarometer har ungdommens engasjement smeltet bort (les mer her):

"Fra å ha blitt sett på som den nest viktigste saken høsten 2009, har interessen for klimaendringer smeltet bort hos unge nordmenn, som nå plasserer klimaspørsmål på 11. plass blant de største utfordringer Norge står ovenfor. Til sammenligning kommer klima på sjette- og syvendeplass blant de øvrige aldersgruppene."

Dette kan være nedslående for enkelte og i Morgenbladet har debatten i sommer rast etter at Erik Martiniussen innledet en kronikk om "de nye miljøpessimistene" slik (les mer her):

"Klimastrategen Jørgen Randers er blant dem som mener folkemeningen står i veien for miljøsaken. Det er en farlig påstand."

Dag O. Hessen var blant de som fulgte opp debatten i august og han mente blant annet at det lå et potensial i forbrukermakt, som ikke er tatt ut, og konkluderte slik (les mer her):

"Først må vi ikke bare se sannheten i hvitøyet, vi må føle den. Vi er ikke der ennå, og imens tikker klokken."

Fra ekstremvær og isfri pol til endret velgeradferd?

Sommerens ekstremvær mange steder på kloden (les mer her) og den siste tidens meldinger om at polisen smelter raskere enn antatt (les mer her) levner liten tvil om klimaendringer og kan nok påvirke både sannhetsforståelse og følelser, men vil det endre holdninger til klimapolitikk og velgeradferd? 

Tross tørke holder USAs bønder fast ved Gud og naturen som forklaring (les mer her), men USAs meteorologer kunngjorde for et par uker siden sitt nye standpunkt (les mer her):

"Klimaendringer er uomtvistelige. Og de er menneskeskapte."

Her hjemme fantaserte nylig Dagsavisens Hege Ulstein om det som kanskje burde vært et naturlig svar på situasjonen for olje-landet Norge: NULL HULL. Hun formante leseren til å se for seg følgende (les mer mer):

"Helge Lund får et tydelig politisk signal fra sin største eier, den norske staten. To dager etter innkaller Statoil til en pressekonferanse som senere vil bli stående i verdenshistorien som et vendepunkt. Dagen da alt snudde. «Fra og med i dag har Statoil bestemt at vi skal slutte å lete. Vi skal ikke jakte på mer olje og mer gass. Vi skal ikke åpne noen nye felt. Gradvis skal vi fase ut den fossile delen av selskapet og overføre ressursene til nye energiformer etter hvert som økonomisk og menneskelig kapasitet blir frigjort»."

Hun konkluderte slik:

"Men det kommer ikke til å gå slik. Ikke før vi forstår at når man står på kanten av stupet, er det eneste mulige framskrittet å ta et skritt tilbake."

- Vår fetisjering av vekst er det største problemet

Det politiske Norge synes på ingen måte å oppleve at Norge står på kanten av stupet, tvert imot.

- Oljen vil overleve oss alle, kunne en fornøyd Statoilsjef Helge Lund fortelle på oljemessa i Stavanger sist uke, etter at nye store oljefunn var avdekket (les mer her), og når nå polisen smelter åpner det seg nye muligheter. - FrPs Ketil Solvik-Olsen omfavner Ola Borten Moe, og vil gjerne ha ham med som statssekretær i en blå regjering etter valget, skrev Aftenposten sist uke, etter at olje- og energiminister Borten Moe tok til orde for oljeboring helt nord i Arktis (les mer her).

Om kampanjen "Klimavalg 2013" vil dirigere Olje-Norge i en annen retning, gjenstår å se, for mer olje og gass betyr arbeidsplasser og større inntekter for Norge. I Kulturverk, magasin for kultur og natur, beskriver Andrew Kroglund utfordringen slik (les mer her):

"Vår fetisjering av vekst er det største problemet vi står overfor som art i kampen mot klimaendringene. Så lenge reklamen fortsetter sin nådeløse nedbryting av det tenkende menneskets motstandskraft, vil vi gli lenger og lenger inn i en huxleysks vidunderlig ny verden, hvor umiddelbar nytelse og konsum dominerer oss. Vi gjennomlever en fornektelsens historie, hvor tidligere tiders viktige «protokoller» drukner i vår tids angst etter ikke å henge med på tidens hedonistiske tredemølle, hvor vi løper fortere og fortere for å flykte fra en voksende utilfredsstillelse."

Godt klimavalg 2013!Aktuelle lenker:

Aktuelle saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Skremmende klimamatematikk, kronikk av Svein Tveitdal i Aftenposten 07.09.12
  Tre enkle tall som summerer seg til en global katastrofe – og som gjør det klart hvem som er den virkelige fienden.
 • Intet nytt fra klimaskeptikerne, kommentar av Bjørn Stærk i Aftenposten 07.09.12
  I sommer har jeg lest alt jeg har fått tak i av bøker om klimaforskning, fra begge sider av debatten. Resultatet er deprimerende. Tilstanden blant klimaskeptikerne er verre enn jeg antok.
 • Vi har allerede menneskeskapt ekstremvær, Dagsavisen 06.09.12
  Mens bønder i USA fortviler over tapte avlinger, blir forskerne gradvis sikrere på at en del av ekstremværet i verden skyldes menneskeskapte klimaendringer.
 • Oxfam: Ekstremvær fører til økte matpriser, Nationen (NTB) 06.09.12
  Prisen på matvarer kan fordobles de neste 20 årene som følge av klimaendringer og mer ekstremvær som tørke og orkaner, sier hjelpeorganisasjonen Oxfam.
 • Statoil tror på flere storfunn, Teknisk Ukeblad 06.09.12
  Statoils letesjef tror på norsk sokkel, samtidig som han snuser på nye områder i Myanmar.
 • Ett stykk ren luft, takk!, kommentar av Mads Halfdan Lie i Dagsavisen (nye meninger) 06.09.12
  Å sette en økonomisk verdi eller prislapp på naturen er et omstridt tema, men også en sentral del av debatten om klima og naturmangfold. Setter man en pris på naturen gir man også et økonomisk incentiv til å ta vare på den. Dette er regnskogssatsningen REDD+ et godt eksempel på.
 • Matprat og tullprat, debatt av Hege Ustein og Yngve Ekern i VG 06.09.12
  De fleste vet at for mye bilkjøring, for mange flyreiser og energisløsing fører til at klimaregnskapet går i minus. Men langt færre er klar over at kjøtt er en av de aller største klimasynderne. FN har regnet ut at 18 prosent av verdens klimautslipp kommer fra kjøtt.
 • Norge kan få verdens største klimasenter, Teknisk Ukeblad 05.09.12
  Dagens klimaforskning er for puslete. Den er basert på feltforsøk og for små laboratorier. Nå er planene i gang for et norsk kjempeløft til én milliard kroner.
 • Vingeklipping av norsk oljevirksomhet , kommentar av Rögnvaldur Hannesson i E24 05.09.12
  Ingen bør innbille seg at en eneste dråpe norsk olje som kunne utvinnes med lønnsomhet vil bli liggende til tid og evighet. Det ville ganske enkelt være for dumt.
 • Hva skjer når isen smelter?, Fredrikke på Si;D i Aftenposten 04.09.12
  Isbjørnen og andre arktiske dyrearter står i fare for å bli utryddet hvis ikke vi skjerper oss og reduserer CO2-utslippet i atmosfæren.
 • Frp vil ha mer politisk makt i Arktisk råd, ABC Nyheter (NTB) 03.09.12
  - Politikerne må ta sterkere styring over oljeselskapene i nordområdene ved å styrke Arktisk råd, mener Frps Morten Høglund.
 • Det blir trolig ingen sommer på Svalbard i år, Aftenposten 01.09.12
  Svalbardveteran Amundsen mener noe er galt med klimaet. Samtidig som champagneglasset er komplett i operafjellet, og sommeren har bydd på et trasig vær, så har det vært rekordlite is i havet rundt Svalbard. Også i Polhavet er det nå mindre is enn noensinne. - At det pågår en klimaendring er åpenbart, så får vi heller diskutere om den er menneskeskapt eller ikke, sier Birger Amundsen.
 • Overivrig Borten Moe, lederkommentar i Bergens Tidende 01.09.12
  Uenighet om olje- og miljøpolitikk er ikke noe nytt i det rød-grønne samarbeidet. Få har mistenkt oljeminister Ola Borten Moe for å være en miljøverner. Når Fremskrittspartiet nå er strålende fornøyd med oljeminister Borten Moes politikk, forteller det likevel at avstanden mellom Senterpartiet og SV har vokst.
 • Stoltenberg avviser Nordpolen-boring, men Støre vil ikke la seg «fange av en breddegrad», Dagbladet 01.09.12
  Statsministeren avviser kontant oljeleting i Arktis - men utenriksministeren er i full gang med å utvikle regelverket for nettopp det.
 • Utslipp på billigsalg, Klassekampen 01.09.12
  Den norske oljeindustrien har tjent 3,4 milliarder kroner på innføringen av kvotehandel. Nå har kvoteprisene blitt så lave at regjeringen er bekymret.
 • Kobling for klima, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 31.08.12
  FN har mislyktes som arkitekt for et internasjonalt klimaregime. I stedet kan det vokse frem nedenfra. Nå lager EU og Australia kobling for klima.
 • Etikk og moral i klimapolitikken, kommentar av Janne Stene i Ny Tid 31.08.12
  NHO-sjef John G. Bernander sammenlignet nylig miljøbevegelsen med bedehusbevegelsen. Men det er kanskje ikke så rart at vi reagerer som vi gjør.
 • - Borten Moe fører Frp-politikk, Aftenposten 31.08.12
  Frps Ketil Solvik-Olsen omfavner Ola Borten Moe, og vil gjerne ha ham med som statssekretær i en blå regjering etter valget.
 • Regjeringens SV-refser, kommentar av Thomas Boe Hornburg i Aftenposten 31.08.12
  Det er tøffe tider for statsminister Jens Stoltenberg. Svake meningsmålinger. Et vrient statsbudsjett. Kontrollsak om terror. Og inn fra sidelinjen kommer olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp), som vil bore olje «helt til Nordpolen». Det har utløst harde ord fra SVs miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Han utelukker et fremtidig regjeringssamarbeid med Sp - om det er slik det skal være.
 • Gis gratis CO2-kvoter, Klassekampen 31.08.12
  Etter jul gir den norske staten oljeindustrien gratis utslippskvoter til en verdi av 4,5 milliarder kroner. Det har EU bestemt.
 • - Ola Borten Moe må gå av, Dagbladet 31.08.12
  Etter et par dager på oljemessa i Stavanger, er SU-leder Andreas Halse overbevist.
 • Elleville Olje-Ola, kommentar av Tom Hetland i Stavanger Aftenblad 31.08.12
  Ola Borten Moe bryt med alt Senterpartiet har stått for i oljepolitikken. Er det berre solospel, eller ligg det meir bak?
 • For mye tran, kommentar av Jon Magne Lund i Vårt Land (verdidebatt) 31.08.12
  Enten det nå er fiskeolje eller Møllers tran: Ola Borten Moe tar for mye av det.
 • De 10 største oljefunnene etter år 2000, Teknisk Ukeblad 31.08.12
  Listen over de største norske oljefunnene siden 2000, setter Johan Sverdrup i perspektiv.
 • - Klimaendringer er uomtvistelige. Og de er menneskeskapte, ABC Nyheter 30.08.12
  Oppvarming av klimasystemet er nå utvetydig. Endringene går utover det som kan forklares med naturlige svingninger, fastslår Det amerikanske meteorologiske samfunn, som har 14.000 medlemmer.
 • Snøfri topp for første gang på flere tusen år, Dagbladet (NTB) 30.08.12
  Et av Islands mest berømte bredekkede fjell viser nå sin høyeste tind for første gang på flere tusen år. Et klart politisk varsku, mener vulkanolog Haraldur Sigurdsson.
 • Is og olje er uforenlig, lederkommentar i Dagbladet 30.08.12
  Ansvaret for utviklingen i Arktis ser ut til å være lagt i hendene på oljeselskapene.
 • Ola Borten Moe vil bore opp til Nordpolen, Aftenposten 30.08.12
  Olje-og energiminister Ola Borten Moe ser ingen grunn til å stoppe boringen i Arktis.
 • - Statsministeren må ta avstand fra sin oljeminister, Aftenposten 30.08.12
  Bellona-leder Frederic Hauge frykter enorme negative konsekvenser når Norge nå går foran for å bore olje på Nordpolen.
 • SV ser rødt etter Borten Moe-utspill, VG (NTB) 30.08.12
  Bård Vegar Solhjell sier at SV ikke kan være en del av en regjering som borer etter olje på Nordpolen.
 • Stoltenberg gir klart svar til Borten Moe, VG Nett 30.08.12
  Onsdag var det miljødrama i den rødgrønne regjeringen. Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) signaliserte at Norge bør kunne lete etter olje og gass helt opp til Nordpolen.
 • Helge Lund: - Oljen vil overleve oss alle , E24 (VG) 30.08.12
  I januar ble det norske oljeeventyret forlenget med 30 år. Nå - et halvt år senere - ser Statoil-sjef Helge Lund ingen ende på det norske oljeeventyret.
 • Kunnskap fjerner ikke klimatvil, Teknisk Ukeblad 29.08.12
  – Verdenssyn og ideologi forklarer mye, sier Marthe H. Austgulen ved Statens institutt for forbruksforskning (Sifo). Folk aksepterer eller feier til side vitenskapelig informasjon ettersom det passer standpunkter de allerede har, og skillet går langs politiske og ideologiske linjer.
 • Statoil vil lære å bore under isen i Arktis, Aftenposten 29.08.12
  Statoil mer enn tredobler forskningsbudsjettet sitt for å løse nøttene i Arktis. Selskapet mener det har lært av tabbene på Snøhvit. Samtidig viser målinger at Arktis-isen aldri har vært mindre.
 • - Sommerisen i Arktis kan være borte om 40 år, Aftenposten (NTB) 28.08.12
  Satellittbilder viser rekordsmå isarealer i Arktis nå i august. Og isen smelter faretruende raskt.
 • Kina satser tungt på miljøtiltak, Aftenposten 28.08.12
  Myndighetene skal bruke 2100 milliarder kroner på å redusere forurensningen og energiforbruket.
 • Miljøvernerne utelatt fra klimamøte med Borten Moe og Gahr Støre, Nationen (NTB) 28.08.12
  Greenpeace får ikke være med når utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) diskuterer geopolitiske med toppolitikere og konsernsjefer i Rogaland mandag.
 • Omkamp i Sp om oljeboring i Lofoten, Aftenposten (NTB) 28.08.12
  Programkomitéen i Senterpartiet ber partilagene om innspill på konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i nord. Komiteen er splittet og fremtredende Sp-folk frykter at partiet kan bli et «SV-light».
 • Støre: Energiutvinning i Arktis byr på utfordringer, E24 28.08.12
  – Utfordringen i det høye nord er å finne en måte å ta hensyn til energibehov, klima og miljø på en gang. Disse synes tidvis å være i konflikt med hverandre.
 • Mens isen smelter…, kommentar av Gunnar Sand i Adresseavisa 27.08.12
  For 17 dager siden sto jeg på dekket av forskningsskipet Lance på 81 grader nord og skuet nordover i Polbassenget. Ingen tegn til is så langt øyet kunne se. Kimaforskerne er bekymret, mens stormaktene posisjonerer seg for å få eierskap til naturressursene.
 • Grønn fallitt, lederkommentar i Dagens Næringsliv 27.08.12
  Det er ikke ofte politikere forteller at de angrer. Men det gjør SV-representant Heidi Sørensen på en uvanlig åpen og ærlig måte i fredagens DN. Hun forteller hvor inderlig hun angrer på at hun gikk med på å innføre grønne sertifikater da hun satt som statssekretær i Miljøverndepartementet.
 • Grønn gevinst, lederkommentar av Emilie Ekeberg i Klassekampen 27.08.12
  Det har så langt vært tverrpolitisk enighet i det norske storting om denne «grønne økonomien», som Heidi Sørensens partifeller, utviklingsminister Heikki Holmås og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, talte varmt om på Rio-toppmøtet i juni. Det er i det minste oppløftende at oppslutningen om å skape en grønn spekulasjonsøkonomi kanskje ikke er helt igjennom tverrpolitisk likevel.
 • «Jeg liker ikke å si at jeg hadde rett, men fakta taler for seg selv», Aftenposten 27.08.12
  Kjell Magne Bondeviks regjering ble kastet ut av regjeringslokalene da den ikke ville godta gasskraftverk med utslipp på Kårstø. 12 år senere fremstår prestisjeprosjektet som en gigantisk feilinvestering.
 • Oljemesse med grønnskjær, Dagens Næringsliv (NTB) 27.08.12
  Oljemessen i Stavanger er et årlig møtested og utstillingsvindu for aktører innen olje og gass, som sparkes igang tirsdag. Nå vil den helst omtales som «energimesse». – Spesielt de siste fem-seks årene har vi implementert fornybarsiden i større grad, noe vi er veldig glad for å få til.
 • Å spille på lag med klimaet, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 25.08.12
  Den britiske energiministeren Charles Hendry vil kjøpe mer norsk gass. Britene satser sterkt på fornybare energikilder, men ser på gassen som ei bru til et samfunn med langt lavere utslipp av klimagasser enn i dag. Det er godt nytt for Norge, men vi bør huske at også lange bruer har et endepunkt.
 • Istid 5: Debatt på avveie, kommentar av Anne Marte Blindheim i Dagbladet 24.08.12
  2012 har så langt vært et eksempel på hvordan forskerne tror at klimaet vil bli framover: varmere og våtere.
 • Klimaforskerne slår tilbake, Morgenbladet 24.08.12
  Foreningen Klimarealistene, som samler landets ivrigste klimaskeptikere, har begynt å spre sitt budskap til landets skoler. Foreningen sendte tidligere i år heftet «Naturen – ikke menneskene – styrer jordens klima» til samtlige videregående skoler i landet. Nå svarer klimaforskerne.
 • Driver aktiv dødshjelp til gasskraftverkene, Aftenposten 24.08.12
  I en situasjon der gasskraftverk for milliarder av kroner er helt eller delvis stengt, er det ikke snakk om å ta en pause i kraftutbyggingen slik at et strammere marked kan presse prisene oppover. Regjeringen gjør det motsatte. - I denne situasjonen velger Regjeringen å stimulere til stor kraftutbygging gjennom ordningen med grønne sertifikater. Det vil presse prisene enda mer ned.
 • Heidi Sørensen angrer på grønne sertifikater, Nationen (NTB) 24.08.12
  Fire måneder etter at Heidi Sørensen (SV) gikk av som statssekretær i Miljøverndepartementet går hun hardt ut mot grønne sertifikater.
 • Kamp om FNs klimasekretariat, ABC Nyheter 23.08.12
  Hvor skal sekretariatet ligge? Det er det brennende spørsmålet når FNs grønne klimafond som Norge tok initiativet til i 2010, avholder sitt første styremøte i Genève i morgen.
 • Null hull er mulig, debatt av Halfdan Wiik i Dagsavisen (nye meninger) 23.08.12
  Hege Ulstein presenterer i Dagsavisen lørdag 11. august en «null hull»-visjon der Stoltenberg og Helge Lund bestemmer seg for å slutte og bore etter olje før ress­ursene selv sier stopp. Dette i erkjennelse av at atmosfæren og klimaet ikke kan tåle mer CO2. Dette er ikke bare mulig, men nødvendig hvis vi skal ha håp om å overlevere til barn og barnebarn en verden der de kan leve godt og trygt.
 • Klimatoll som klimaløsning, kommentar av Paal Frisvold i E24 22.08.12
  EUs CO2-avgift på fly fra land uten klimatiltak er omstridt, men få andre alternativer kan sørge for at FNs klimaforhandlinger lykke.
 • En foregangskommune i miljøpolitikk, kommentar av Nikolai Astrup i Aftenposten 22.08.12
  I vår var det igjen mye oppmerksomhet om klimapolitikken i Norge. Dessverre var det denne gangen, som så ofte før, mer fokus på det politiske spillet enn de faktiske resultatene. Klimaforliket i Stortinget bidro til en betydelig forbedring av Regjeringens klimamelding.
 • Folksomt, villere og våtere, kommentar av Thomas Cottis i Nationen 20.08.12
  I 2030 er det ingen som tviler på at verden kommer til å få en oppvarming langt over 2 graders kritisk grense. Alle vet at det eneste som kunne gjort livet bedre i 2030, er at folk og politikere hadde vært mer fornuftige i 2012.
 • Klimakrisen har ingen teknisk løsning, debatt av Pål Grønås Drange i Morgenbladet 17.08.12
  I Morgenbladet 10. august spør Arne Øgaard hvorfor vi skal kreve at politikere tvinger oss til å gjøre det vi selv vet er riktig. Spørsmålet kommer i forbindelse med holdninger han har møtt hvor mennesker ikke ønsker å kjøre mindre bil, men likevel ønsker at politikerne tvinger gjennom nye holdninger ved å sette opp bensinavgiften.
 • Miljøet og meg: Ubenyttet forbrukermakt, debatt av Dag O. Hessen i Morgenbladet 17.08.12
  Hvilket handlingsrom har egentlig miljøpolitikken? Er det ikke næringsliv og finans som har den egentlige hånden på rattet? I stor grad, men da er det igjen verdt å minne om hvem oljen pumpes opp for, hvem bedriftene produserer for, hvem flyene flyr for. Det er markedet, altså vi, som er næringslivets seleksjonsmekanisme.
 • Bønder i USA like skeptiske til klima tross tørke: - Gud og naturen som bestemmer, Nationen 17.08.12
  Amerikanske bønder er hardt rammet av tørke og ekstremvær, men menneskeskapte klimaendringer vil de ikke høre snakk om.
 • Ingen snakker om klimaet, Dagsavisen 17.08.12
  Juli var den varmeste måneden i USAs historie. Men ingen av presidentkandidatene vil snakke om den globale oppvarmingen.
 • Krever større klimafond, Teknisk Ukeblad 17.08.12
  Én milliard i året er ikke nok for å redusere C02-utslippene fra industrien, mener Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg.
 • Jeg er miljøoptimist, debatt av Nina Jensen i Morgenbladet 17.08.12
  I Morgenbladet 10. august diskuterer filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen miljøpessimisten og BI-professoren Jørgen Randers miljøråd Ikke lær dine barn kjærlighet til urørt natur. Randers mener at barna vil bli ulykkelige av å elske det som fremover blir nær umulig å finne, da menneskene er i ferd med å eliminere all urørt natur fra jordens overflate.
 • Kofi Annan kommer til Norge, VG (NTB) 16.08.12
  FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan skal være hovedtaler på årets Zero-konferanse i november på Gardermoen. Kofi Annan skal snakke om klimaendringenes konsekvenser på verdenssamfunnet.
 • NULL HULL, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 11.08.12
  Selv om denne CO2-bomben teknisk sett fortsatt ligger under bakken, er den i økonomisk forstand allerede utvunnet, påpeker McKibben: «Den er regnet inn i aksjekurser, selskaper låner penger med den som sikkerhet, nasjoner baserer sine budsjetter på forventninger om fortjenesten virksomheten skal gi dem.» Disse selskapene (Statoil er ett av dem) og landene (Norge er ett av dem) har ingen interesse i å la ressursene ligge.

Søk:

Avansert søk

Kampanjen Klimavalg 2013:


Etter initiativ fra Besteforeldreaksjonen har 35 ulike organisasjoner samlet seg i en kampanje for å få klimasaken høyt opp på dagsorden ved stortingsvalget 2013. Alliansen består av fagorganisasjoner som Tekna og YS, kirkelige organisasjoner, barne- og ungdoms-organisasjoner, kvinneorganisasjoner og vitenskaplige foreningerer, i tillegg til de fleste av miljøorganisasjonene. Kampanjen lanserte seg i februar 2012 gjennom et åpent Brev til statsminister Stoltenberg, med krav om en mer ansvarlig og offensiv klimapolitikk, herunder økt satsing på utvikling av nye, grønne arbeidsplasser.

(Hentet fra kampanjens nettside)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.