Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

De borgerlige, vaktbikkjene og utviklingspolitikken

- Har ikke Myhre og FrP fått med seg at utviklingspolitikk er mer enn u-hjelp og at det nå er «samstemt politikk for utvikling» som settes i fokus? Spørsmålet stilles av daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel E. Aas, etter at FrP sist uke foreslo kutt i statsstøtten til bistandsorganisasjonene. Torsdag inviterer hun til lansering og dialog på Stortinget om de borgerlige og utviklingsdebatten.
Mandag 04. juni 2012
Linker oppdatert: Onsdag 13. juni 2012

Sidsel E. Aas, daglig leder i RORG-samarbeidet, frykter konsekvensene av FrPs forslag om kutt i støtte til de frivillige organisasjonene.- Det er ikke bra hvis organisasjonene blir statens forlengede arm, sa stortingsrepresentant Peter N. Myhre fra Fremskrittspartiet (FrP) sist uke (les mer her). Sammen med partifellene Karin Woldseth og Tone Liljeroth vil han derfor ha endringer i den offentlige finansieringen av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner. I et representantforslag fremmet i Stortinget sist uke la de fram fyldig bakgrunnsinformasjon som munnet ut i følgende forslag (les mer her):

 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at det settes en maks grense på 50 pst. andel av norske bistandsorganisasjoners budsjett som kan bevilges fra staten.
 2. Stortinget ber regjeringen om at det utføres flere uavhengige studier av konsekvensene av «den norske modellen» i forhold til uavhengighet, nøytralitet, effektivitet og resultatoppnåelse i bistanden.

Slikt blir det debatt av. I følge Aftenposten dagen etter (ikke på nett) mener KrF at FrP "bare er ute etter å kutte i bistanden". KrFs Dagfinn Høybråten sier "rungende nei til FrPs forslag", selv om han medgir at det er uheldig når statsavhengigheten blir for stor. Debatten fortsatte på bl.a. nettsidene til Minerva og i Dagsavisen (nye meninger), der Minervas kulturredaktør Kristian Meisingset innledet slik:

"Frp tar feil: Bistandsorganisasjonene er kun nyttige så lenge de er statens forlengede arm. Men hvis de er unyttige, må støtten kuttes."

- Meisingset og Minerva bringer inn et nyttig korrektiv til FrPs utspill om å halvere støtten til ikke-statlige norske organisasjoner, slik at de skal bli reelle korrektiver til staten, mener Andrew Kroglund i Utviklingsfondet (les mer her), mens daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel E. Aas, gir begge litt rett. Hun mener likevel at "hovedproblemet er at verken Myhre eller Meisingset har fått øye på den mest presserende utfordringen; organisasjonenes kritiske engasjement og korrektiv på andre deler av utviklingspolitikken enn bistanden."

Hun utdyper det slik (les mer her):

"Det er behov for organisasjonene som kritisk korrektiv, vaktbikkjer og lederhunder på hele det utviklingspolitiske feltet, herunder klimapolitikken, mat- og landbrukspolitikken, handels- og næringspolitikken, så vel som våpeneksporten, oppfølging av menneskerettigheter, likestilling og forvaltningen av oljefondet for å nevne noen av de mange politikkområdene som har betydning for utvikling og fattigdomsbekjempelse i Sør."

RORG-samarbeidet er imidlertid ikke bare opptatt av organisasjonenes rolle på dette feltet, men også de politiske partienes rolle. Torsdag denne uka lanserer de "vårens mest interessante dokument for det norske utviklingsfeltet" (les mer her):

"Tolv sentrale aktører fra blant annet Høyre, FrP, Minerva og Civita gir sine analyser over utviklingsdebatten i Norge og peker på noen muligheter for fremtiden."

I invitasjonen utdypes dette slik:

"Vi kan røpe at de gjør seg mange av de samme observasjonene, men kommer med klart forskjellige analyser og konklusjoner. Flere peker på at et mulig regjeringsskifte fra rødgrønt til en variant med blått som hovedfarge vil medføre et skifte i hvilken tenkning som skal ligge til grunn for utviklingspolitikken. Dette aktualiserer behovet for debatt – men innen hvilke rammer og i hva slags kontekst?"

CIVITA-leder Kristin Clemet kommenterer arrangementet på sin blogg og skriver bl.a. (les mer her):

"Jeg er en av de som er intervjuet. Jeg oppfattet initiativet fra RORG som oppriktig ment. De ønsker at høyresiden skal være like godt representert i debatten, i miljøet og i "bransjen", og intervjusamlingen og møtet er, slik jeg forstår det, en slags utstrakt hånd."

Endringer etter stortingsvalget i 2013?

Arbeiderpartiets sekretær Raymond Johansen har tidligere i år tatt til orde for å løfte internasjonale spørsmål fram mot valget i 2013 og valgresultatet neste år vil kunne få konsekvenser både for utviklingspolitikken (les mer her) og støtten til de frivillige organisasjonene - ikke minst dersom det blir en blå-blå regjering. Høyre og FrP fremmet i forbindelse med statsbudsjettet for 2012 et liknende forslag som det som nå fremmes av FrP (les mer her):

"Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om en øvre grense for hvor stor andel av bistandsmottakerorganisasjonenes budsjett, finansiert over kap. 160, som kan komme fra det offentlige."

I Høyres merknad til budsjettet går dessuten partiet inn for å kutte i støtten til de frivillige organisasjonenes informasjonsarbeid, med følgende begrunnelse:

"Disse medlemmer viser videre til at post 71 går til informasjonsarbeid i Norge. Dette er penger som aldri «forlater landet», og som dermed ikke bidrar til fattigdomsbekjempelse og utvikling. I tråd med Høyres generelle linje om klarere prioritering vil derfor disse medlemmer redusere denne posten."

Dette til tross for at der denne posten som i størst grad bidrar til at organisasjonene kan fylle en rolle som kritisk korrektiv til utviklingspolitikken, slik et flertall i Stortingets utenrikskomite (alle unntatt FrP), understreket i en felles merknad i 2009 (les mer her).

Aas frykter konsekvensene ved et eventuelt kutt i den statlige støtten til opplysningsarbeid og avslutter sitt innlegg i Dagsavisen slik:

"Flere bistandsorganisasjoner på tiggerferd hos norske givere vil trolig føre til et ensrettet bistandsfokus med økende veldedighetspreg. Dette vil heller føre til en svekkelse av organisasjonenes utviklingspolitiske relevans, så vel som kapasitet og evne til å utgjøre et utviklingspolitisk korrektiv til staten. En slik utvikling vil åpenbart svekke både regjeringens og opposisjonens ambisjoner om en bedre samstemt politikk for utvikling. FrP og andre som er opptatt av statlig støtte til frivillige organisasjoner og som ønsker frivillige organisasjoner som vaktbikkjer og kritisk korrektiv i utviklingspolitikken burde derfor fokusere mer på innrettingen av støtten enn andelen statlig støtte – særlig på andre utviklingspolitiske felt enn bistand."


Aktuelle lenker:
 • Representantforslag 125 S (2011-2012), Stortinget 31.05.12
  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Karin Woldseth og Tone Liljeroth om endringer i den offentlige finansieringen av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner.
 • Vil bremse statsstøtten, FrP 29.05.12
  En rekke av de største bistandsorganisasjonene mottar fra 50 til 90 prosent av inntektene fra staten. - Det er ikke bra hvis organisasjonene blir statens forlengede arm, sier FrPs Peter N. Myhre.
 • De borgerlige og utviklingsdebatten, RORG-samarbeidet
  Torsdag 7. juni kl 13.30 på Stortinget lanserer RORG-samarbeidet vårens mest interessante dokument for det norske utviklingsfeltet. Tolv sentrale aktører fra blant annet Høyre, FrP, Minerva og Civita gir sine analyser over utviklingsdebatten i Norge og peker på noen muligheter for fremtiden.
 • Kan staten finansiere sine kritikere?, rorg.no 11.10.10
  - Er frivilligheten fri?, spurte Aftenpostens kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås i en kommentar i Aftenposten sist uke og viste til de frivillige organisasjonenes økonomiske avhengighet av staten. Noe klart svar har han ikke, men deler Janne Haaland Matlarys frykt for at avhengighet leder til servilitet. Han har møtt motbør fra flere, men finnes det gode alternativer for å finansiere et kritisk sivilsamfunn?
 • Civil Society and State Funding - Aid NGOs and Donor Governments, the case of Norway, by Asle Toje 2011
 • Staten, markedet og det sivile samfunn, Civita notat 11/2010
 • Ikke frie midler til frivillige organisasjoner, Institutt for samfunnsforskning 05.10.10
  Når staten deler ut penger til frivillige organisasjoner ligger det ofte føringer på hvilke aktiviteter som ønskes iverksatt. Dette er ett av resultatene presentert i ny rapport, skrevet av Håkon Lorentzen.

Medieklipp og -debatt:

 • Korrektiv til utviklingspolitikken!, debatt av Sidsel E. Aas i Dagsavisen (nye meninger) 01.15.12
  Har ikke Myhre og FrP fått med seg at utviklingspolitikk er mer enn u-hjelp og at det nå er «samstemt politikk for utvikling» som settes i fokus?
 • Nyttige NGO-er, debatt av Kristian Meisingset på Minervanett og Dagsavisen (nye meninger) 30.05.12
  Frp tar feil: Bistandsorganisasjonene er kun nyttige så lenge de er statens forlengede arm. Men hvis de er unyttige, må støtten kuttes.
 • KrF slåss for frivillig sektor, Aftenposten 30.05.12 (ikke på nett)
  Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten (KrF) frykter at støtten til frivillig sektor vil reduseres av et tak og sier et rungende nei til FrPs forslag. Han medgir likevel at det er uheldig når statsavhengigheten blir for stor.
 • Fremskrittspartiet og bistandsbransjen, Kristin Clemet på sin blogg på politisk.no 30.05.12
  RORG heter en organisasjon, eller snarere et samarbeid mellom organisasjoner, som gjennom avtaler med Norad mottar offentlig støtte til å drive folkeopplysning i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål. Til sammen er det ca. 50 organisasjoner som mottar slik støtte.
 • Frp vil bremse statsstøtten til frivillige organisasjoner, Vårt Land (NTB) 29.05.12
  Partiet mener at bistandsorganisasjonene ikke bør få hente mer enn 50 prosent av inntektene sine fra staten.
 • Vil bremse statsstøtten, Aftenposten 29.05.12 (ikke på nett)
  FrP vil sette tak på hvoe mye statsstøtte frivillige organisasjoner kan motta.

Søk:

Avansert søk

Fra debatten på Minervas nettsider:


"Din kritikk om at NGO-ene er mest opptatt av "trær, våpenhandel og kortreist mat" er ganske sviende, i den grad det er sant: NGO-ene er mest politisk aktive på de deler av utviklingspolitikken som ikke har med bistand å gjøre. Dermed demonstrerer de kanskje at de ikke har klart kombinasjonen av å være leverandør og kritiker samtidig - de er leverandører på bistandsfeltet, men ivrigst kritiker av de sider ved utviklingspolitikken som ikke gjelder bistand."

Kommentar fra Øyvind Eggen

"Universiteter og medier: Synes du NGO-ene er flinke til å være aktive og kritiske i offentligheten? Er de flinke til å skape debatter? Jeg synes ofte de er flinke til å lage sine egne ”arenaer”, men mindre flinke til å delta på de debattarenaene som allerede finnes. Da kan det være viktig å peke på andre aktører som ikke er ”innenfor” miljøet. Og det har vel kommet en god del kritiske røster fra akademia og media de siste årene?"

Svar fra Kristian Meisingset

"Vi har ingen plikt til å gi en eneste krone i "utvikling" til et annet land, og derfor er det grovt umoralsk å bruke tvangsmiddelet skatteseddelen til finansiering av slikt. Tilsvarende med kulturtilbud. Det får folk delta i som de selv ønsker."

Kommentar fra Arild Norby

"Ikke enig. Vi har et dypt moralsk ansvar for å se på oss selv som globale borgere med et ansvar som strekker seg utover nasjonale grenser. Dette har vi lange, lange tradisjoner for."

Svar fra Kristian Meisingset

"Nå er det begrenset hva Peter klarer å si under en kort debatt på NRK, eller i en pressemelding på www.frp.no Ett av de viktigste årsakene til at forslaget fremmes er å skape større uavhengighet. Dette trakk Peter frem og jeg er enig. Imidlertid er det en rekke andre faktorer som ligger bak forslaget, og som både Asle Toje og en tidligere Civita-rapport trekker frem. Dette går på kvaliteten på den bistanden som NGOene leverer, den går på om bistanden gjennom NGOene er effektiv eller ikke, hvordan de bidrar til å avpolitisere bistanden og hvordan de blant annet er med på å skape et feilaktig inntrykk av u-landene. Alt dette og mer til er problematisert i selve forslaget, som du altså ikke har lest."

Kommentar fra Pål Arne Davidsen

"Jeg er enig i at jeg ikke behandler dere med full velvillighet i lederen. Dere har en bredere tenkning om bistand og utvikling (som også handler om migrasjon m.m.), og Frp har uvurderlige bidrag i mange debatter."

Svar fra Kristian Meisingset

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.