Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

EU og Fredsprisen

Verdig eller ikke, i går fikk EU Nobels fredspris for 2012 og mange har trukket de lange linjene om EUs rolle på veien fra krigens Europa, via forsoning til "fredens kontinent". Mange hyllet også prisvinneren, men blant kritikere ble det igjen minnet om Nobels testamente og fortalt andre og dystrere historier om EU og dagens Europa. Vi har samlet historiene og meningene.
Tirsdag 11. desember 2012
Linker oppdatert: Tirsdag 18. desember 2012

EU-president Herman Van Rompuy holder Nobelforedraget.
Foto: EU-parlamentet
- Midt i en vanskelig tid for Europa har Den Norske Nobelkomite villet minne om hva Den europeiske union betyr for freden i Europa, sa Nobelkomitéens leder, Thorbjørn Jagland, i sin overrekkelsestale i Oslo Rådhus i går (les mer her). Han viste blant annet til "mannen med planen" om en kull- og stålunionen, Jean Monnet, som Dagsvisen viet stor plass i helga (les mer her).

- Ingenting kan oppnås uten mennesker, men ingenting blir varig uten institusjoner, skal Monnet ha uttalt og Jagland utdypet sitt syn på institusjonen EU slik:

"Vi er ikke samlet her i dag i troen på at EU er perfekt. Vi er samlet i troen på at vi her i Europa må løse problemene i fellesskap. Til det trenger vi institusjoner som kan inngå de nødvendige kompromisser."

- Unionen har perfeksjonert seg i kompromissets kunst, sa EU-president Herman Van Rompuy i Nobelforedraget, mens EU-kommisjonens president José Manuel Barroso sa det slik i sin del av Nobelforedraget (les mer her):

"Vår søken etter europeisk enhet er ikke et perfekt kunstverk; det er et arbeid under utføring som krever kontinuerlig og iherdig stell. Det er ikke et mål i seg selv, men et middel for å nå et høyere mål. På mange måter er det et vitnesbyrd om en søken etter en verdensdekkende orden, hvor den enes brød ikke trenger å bety den andres død; hvor etterlevelsen av felles standarder tjener som universelle verdier."

Når Nobelprisutdelingen i år høster lovord hos norske politikere – både blant EU-tilhengere og EU-motstandere - skyldes det de lange linjer, slik næringsminister Trond Giske uttrykte det overfor Aftenposten (les mer her):

"Som alle nordmenn så er jeg glad for at Frankrike og Tyskland ikke er i krig lenger."

I Noblekomiteens begrunnelse for årets tildeling ble det særlig vist til forsoningsprosessen på Balkan (les mer her). - Det er nettopp her EU har tatt viktige skritt det siste året, skrev Jagland i en kronikk i Aftenposten i november (les mer her). Sist fredag kunne imidlertid Morgebladet fortelle at "Bosnia er landet der EUs fredspris møtes med sinne, latter og vantro" (les mer her). Avisa spurte: Truer en ny krig? Tidligere fredsmegler på Balkan, Thorvald Stoltenberg, svarer på dét spørsmålet i Dagbladet i dag (les mer her):

"Hvis noen kan forene Balkan i fred, er det EU."

- EU har formet vår verdensdel

- EU har formet vår verdensdel, konstaterte Aftenpostens kommentator Nils Morten Utgaard i går og utdypet det slik (les mer her):

"En formende politisk vilje og en erkjennelse av sivilisasjonsbruddets dybde i 1945 skapte det EU som i dag er rammen for nesten all politikk i Europa."

Denne rammen oppeves i dag ulikt, ikke minst i de i landene som i dag opplever gjeldskriser og innstrammingstiltak. I Aftenposten kunne vi i går lese at "spanjolene takker EU for demokratiet" (les mer her), mens Dimitiris Kodelas, parlamentsmedlem for greske Syriza, i avisa Klassekampen utdypet sitt syn slik (les mer her):

"At EU får fredsprisen er ikke bare en dårlig spøk, det er også en fornærmelse og hykleri av verste sort. Dette er jo det samme EU som fører en uerklært krig mot befolkningene i Sør-Europa."

- Sosial krise, massearbeidsløshet og unge mennesker uten håp produserer hat og intoleranse i Europa, skrev statssekretær Torgeir Larsen nylig i en kommentar i Dagbladet (les mer her) og Dagsavisen kunne denne uka fortelle at EU "herjes av sviktende tillit" (les mer her). Om dagens problemer i EU skyldes institusjonen eller menneskene er ett av stridsspørsmålene i debatten om årets fredspris. Et annet gjelder EUs potensial framover.

- Fortjent, men unyttig, mener Aage Borchgrevink (Den norske Helsingforskomité) i en kommentar i dagens Aftenposten og utdyper det slik (les mer her):

"Faren ved å gi prisen til en 60 år lang historisk prosess, er at både mottager, hensikt og effekt blir diffuse. Det er vanskelig å se hvordan prisen vil ha særlig effekt der demokratiet er truet, selv innenfor EU."

- EU har aldri vært viktigere enn akkurat nå, mener VGs Hanne Skartveit og uttdypet det slik i sin kommentar i går (les mer her):

"Den økonomiske krisen i Europa kunne ført til krig. Når det ikke skjer, er det fordi politikken virker."

- Ikke en verdig vinner

I Nobelforedraget i går ga EU-kommisjonenes president Barroso dette budskapet:

"Dere kan regne med vår innsats når det gjelder å kjempe for varig fred, frihet og rettferdighet i Europa og i verden."

- EU er ingen sann fredsforskjemper, skrev imidlertid Norges Fredslag på sine nettsider etter at det ble kjent at EU fikk prisen. Stikkordene var krigføring, våpenhandel, atomvåpen og militært forbruk (les mer her). Dette er også noe av bakgrunnen for at tre tidligere fredsprisvinnere, med erkebiskop Desmond Tutu i spissen, har protestert mot årets fredspris (les mer her).

I den forbindelse mener Kari Gåsvatn i avisa Nationen at "fredsprisen til EU har bidratt til folkeopplysning" og utdypet det slik i en kommentar i går (les mer her):

"Nå har folk fått med seg at kritikk av EUs utvikling ikke er særnorsk, men et internasjonalt fenomen. Pristildelingen blir kritisert fra alle kanter, fra superkapitalisten George Soros til fredsaktivister og globaliseringskritikerne i Attac. Tidligere fredsprisvinnere har bedt om at pengene holdes tilbake."

- EU er ikke en verdig vinner, skrev Hedda Langemyr (Norges Fredslag), Benedikte Pryneid Hansen (Attac), Marte Gustad Iversen, Heming Olaussen (Nei til EU) og Inger Aasgaard i Aftenposten sist uke (les mer her). De er enige i det historiske perspektivet om EU som et fredsprosjekt og kritikken utdyper de slik:

"Imidlertid er det for oss vanskelig å se hvordan EU i dag fremmer en mer fredelig verden. Framstillingen av at EU er en verdig vinner og at tildelingen oppfyller Alfred Nobels krav, må derfor problematiseres." 

I Sverige har imidlertid også EUs historiske rolle blitt utfordret.

- Bak det moderne mytebildet av fredsprosjektet skjuler det seg en historie om koloniale ambisjoner, mener Stefan Jonsson och Peo Hansen i den svenske avisa Dagens Nyheter. De innledet sin historie om EU sist søndag slik (les mer her):

"Det som skulle ena Europa var en gemensam exploatering av Afrika – och projektet hölls vid liv ända in på 1960-talet."

EU - en fredsforkjemper i henhold til Nobels testamente?

Deles Nobels fredspris ut i strid med Nobels vilje? Slike og andre kritiske spørsmål til Nobelkomiteens praksis har blitt stilt med styrke i de senere årene - ikke minst av tidligere leder i Norges Fredsråd, Fredrik Heffermehl (les mer her). 

Årets pristildeling ble forankret slik i Nobels testamente:

"EUs virksomhet representerer "folkenes forbrødring" og utgjør en form for de "fredskongresser" som Alfred Nobel refererer til som kriterier for fredsprisen i sitt testamente av 1895."

Heffermehl avviser imidelertid komiteens begrunnelse og mener EU ikke tilfredsstiller kriteriene i Nobels testamente. Han utdyper det slik i en kommentar i Dagsavisen 13. oktober (les mer her)

"EU stryker med ettersmell på to hovedkriterier. Organisasjonen har ikke ambisjoner om en global fredsorden, men om å hevde seg som en regional stormakt. EU søker heller ikke demilitarisering av internasjonale relasjoner. Tvert imot, unionen handler mye om opprustning og våpenprogrammer, EU-hær, innsatsstyrker, økt produksjon og handel med våpen. Som konstatert av det internasjonale fredsbyrået, IPB (en fredsforkjemper som fortsatt er i live takket være Nobelprisen i 1910) så har EU og medlemsland vært engasjert i noen av de blodigste krigene i vår tid, Irak, Afghanistan, Kosovo, Libya."

Dette er et syn som i stor grad også deles at Desmond Tutu og de øvrige fredsprisvinnerne som har protestert mot årets tildeling, så vel som Norges Fredslag (les mer her) og Fredsprisinitiativet 2012. Blant de som ikke deler Heffermehls syn i år er avisa Dagens Næringsliv, som på lederplass i går konkluderte slik (les mer her):

"Den østerrikske fredsaktivisten Berta von Suttner var en tid Alfred Nobels sekretær, og ga siden viktige innspill til Nobels testamente og mottok selv prisen i 1905. I 1892 foreslo hun en europeisk union, et forslag som ble avvist som totalt urealistisk. To katastrofale kriger senere ble drømmen virkelighet, og siden har et stadig økende antall medlemsland holdt fred med hverandre. EU er dermed en særdeles verdig mottager av årets fredspris."

Med andre ord: Striden om tolkningen av Nobels testamente fortsetter.


Aktuelle lenker:

Kommentarer fra sivilsamfunnet:

Medieklipp og -debatt etter pristilsdelingen:

 • Nobelprisen på viddene?, kommentar av Thorbjørn Jagland i Dagsavisen (nye meninger) 18.12.12
  Nobelprisen: Norske medier har snart ingen korrrespondenter i Europa. Redaksjonene nedbemannes. Da blir det mindre kunnskap og mindre tid til å undersøke og kritisere. Tilbake står ironiseringen.
 • Historieløs historiker - og/eller tendensiøs kommentator?, debatt av Hans Olav Lahlum i Dagens Næringsliv 17.12.12
  Det Wiedswang her ville ha inn mye mer om (EUs utvidelse østover etter den kalde krigens slutt) ville imidlertid for meg ikke endret kronikkens konklusjon (som var at hvis EU er en riktig fredsprisvinner, er 2012 i hvert fall et feil år).
 • EU-debatt med slagside, kronikk av Dag Seierstad i Klassekampen 15.12.12
  Endelig kom topplederne i EU til “sine egne” og fikk en hyllest som de ikke kunne ha fått ellers i Europa. De kunne noen timer vende ryggen til ei krise som aldri tar slutt og til ei endeløs rekke av toppmøter der de aldri klarer å bli enige seg i mellom om veien ut av gjeldskriser, arbeidsløshet og stadig djupere håpløshet for millioner av mennesker. 
 • Norges totale boikott av Nobel, kommentar av Fredrik Heffermehl i Dagsavisen (nye meninger) 13.12.12
  Et partis boikott av fredsprisfesten for 2012 er et ubetydelig problem. Det har vært mye støy rundt Senterpartiet, rundt sviket mot Nobel råder den store stillhet. Er ikke det offisielle Norges samstemte boikott av Nobel et langt større problem?
 • Jaglands revansj, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 12.12.12
  Hvis Thorbjørn Jagland hadde en hjemlig politisk agenda med årets fredspris, har han lykkes.
 • Første EU-toppmøte i nei-landet, kommentar av Harry B. A. Strand i Adresseavisa 12.12.12
  Aldri før har Norge vært mer integrert i den europeiske unionen. Det måtte en fredspris til.
 • For sent, kommentar av Sjur Holsen i Bergens Tidende 12.12.12
  Fredsprisen til EU var verdig, fortjent – og håpløst timet.

Medienes kommentarer 10-11 desember:

 • En historietime, kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 11.12.12
  Det er bedre å slåss rundt bordet enn på slagmarken.
 • Fortjent heder, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 11.12.12
  Det er nesten ironisk at Norge, som ikke har vært aktivt med i den europeiske fredsprosessen, ble vertskap for utdelingen av fredsprisen til EU.
 • Veien mot en dypere fred, kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen (nye meninger) 11.12.12
  EU er en fredsfordyper, ikke en fredsskaper. Men CV-en er på ingen måte plettfri, og heller ikke avsluttet.
 • EU har ikke råd til å bli tilbakeskuende, lederkommentar i Aftenposten 11.12.12
  Det er en påfallende kontrast mellom de store vyene på grunnleggernes tid og den forsiktige tilnærmingsmåten som preger dagens EU-ledere.
 • Må leve opp til prisen, lederkommentar i Adresseavisa 11.12.12
  Tildelingen av Nobels fredspris er ikke bare en anerkjennelse av EUs fredsskapende rolle, det innebærer også en forpliktelse.
 • Mye om fortiden, lite om fremtiden, kommentar av Per Kristian Haugen i Aftenposten 11.12.12
  Det gikk en rød tråd gjennom talene ved Nobelseremonien i Oslo Rådhus: EU må aldri glemme hvordan fredsarbeidet begynte i ruinene etter to verdenskriger. Mindre ble sagt om veien fremover.
 • Impuls for et annerledes Europa, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 11.12.12
  Det er ikke sikkert EUs lille utflukt til Norge endrer så mye. Det har vært mest klapp på skuldra. Likevel er Nobels fredspris en forpliktelse, et ideal å leve opp til. Men om idealet skal komme nærmere, kan ikke EU fortsette å føre en politikk som lager større kløfter mellom folk.
 • Livet etter Oslo, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 11.12.12
  Seier og nederlag. Etter nobelfeiringen flyttes brått fokus vekk fra EUs imponerende freds- prosjekt tilbake til eurosonens hjemmelagede økonomiske problemer - som splitter Europa.
 • Freden over, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 11.12.12
  Fredsprisutdelingen har vært bra for EU. Den har minnet om hvorfor prosjektet engang ble dratt i gang og forklart hva som faktisk er oppnådd. Men nå er festen over. Regjeringssjefene og toppbyråkratene drar hjem til et EU som er mindre populært enn på flere tiår.
 • EUs beste tid er nå, kommentar av Hanne Skartveit i VG 10.12.12
  EU har aldri vært viktigere enn akkurat nå. Den økonomiske krisen i Europa kunne ført til krig. Når det ikke skjer, er det fordi politikken virker.
 • For husfredens skyld, kommentar av Åsne Gullikstad i Dagsavisen (nye meninger) 10.12.12
  David Cameron sender EU-entusiast Nick Clegg til seremonien i Oslo i dag. Selv må Cameron prioritere fred på hjemmebane.
 • Fredstanken, kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land (verdidebatt) 10.12.12
  I dag skal vi hylle ideen om at samarbeid er bedre enn å dyrke motsetninger og konflikter. Debatten om EU kan vi ta en annen dag.
 • Fredspris til Festning Europa, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 10.12.12
  Jagland & co. burde hviske EU-lederne noen ord i øret om at de kan bruke årets fredspris som utgangspunkt for å legge om kursen og bygge et folkets Europa. Det ville gi prisen en mening.
 • Nobel, lederkommentar av Eirik Grasaas-Stavnes i Klassekampen 10.12.12
  Vi frykter at dagens pristildeling fungerer som et klapp på skulderen til makthungrige EU-topper og en velsignelse av den autoritære kursen de har staket ut. Å overkjøre demokratiet med dampveivals skaper ikke fred.
 • Fredsprisen, lederkommentar i Dagens Næringsliv 10.12.12
  Den østerrikske fredsaktivisten Berta von Suttner var en tid Alfred Nobels sekretær, og ga siden viktige innspill til Nobels testamente og mottok selv prisen i 1905. I 1892 foreslo hun en europeisk union, et forslag som ble avvist som totalt urealistisk. To katastrofale kriger senere ble drømmen virkelighet, og siden har et stadig økende antall medlemsland holdt fred med hverandre. EU er dermed en særdeles verdig mottager av årets fredspris.

Øvrige medieklipp og -debatt i Norge:

 • Jaglands tale får skryt, Dagsavisen (NTB) 11.12.12
  Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland fikk varm applaus under sin tale til fredsprisvinnerne. Her kan du lese hele talen hans.
 • - Takke meg til Jagland fremfor noen reaksjonære demonstranter, Aftenposten 11.12.12
  Retorikkekspert mener motstandere av Nobelprisen til EU bør tvangslytte og lære av Thorbjørn Jaglands tale til vinnerne.
 • Fortjent, men unyttig, kommentar av Aage Borchgrevink i Aftenposten 11.12.12
  Nobels fredspris. Hva er effekten av fredsprisen til EU?
 • - Viktigere enn noensinne, Dagens Næringsliv (NTB) 11.12.12
  «Mer EU» er løsningen på finanskrisen og utfordringene på Balkan, mener Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland.
 • Økonomisk blåmandag når nobelfesten er over, Dagens Næringsliv (NTB) 11.12.12
  - Vi har forandret verden. Vi har tatt Europa fra krigstid til fredstid. Kanskje var det EU-presidenten som sa det best med det greske ordspråket «Krig er når fedrene begraver sine sønner. Fred er når det er sønnene som begraver sine fedre», sa Merkel.
 • Ja-siden vant fakkelkampen, Dagsavisen 11.12.12
  Noen hadde reist i flere timer, andre stilte opp i dress og lakksko, og atter andre gikk sitt livs første fakkeltog. Alle ville hylle EUs innsats for fred.
 • Forent i et øyeblikks hyllest, Dagsavisen 11.12.12
  Tysklands og Frankrikes ledere hånd i hånd mens de tok imot applausen - det var øyeblikket i Oslo rådhus som oppsummerte hva årets fredspris handler om.
 • Fredprisen til EU: Lettede grekere vil trolig ikke demonstrere, ABC Nyheter 11.12.12
  Hellas har viktigere ting å bekymre seg for enn å demonstrere mot Nobels fredspris til EU.
 • - Hvis noen kan forene Balkan i fred, er det EU, Dagbladet 11.12.12
  Thorvald og Nini Stoltenberg sammen for å hylle EU.
 • EU feirer Nobels fredspris og slår på stortromma, Dagbladet 11.12.12
  Midt i økonomisk krise feirer virkelig EU Nobels Fredspris for alt den er verd. Og EU-lederne er synlig rørte av hva de har opplevd i Oslo.
 • EU-presidenten: Finanskrisen setter EU på prøve, VG (NTB) 11.12.12
  Finanskrisen i Europa setter unionens politiske bånd på prøve, sier fredsprisvinner Herman Van Rompuy.
 • 2000 gikk i fakkeltog for hylle prisvinnerne i Oslo, Aftenposten 11.12.12
  Toget som hyllet EU som fredsprisvinner var omtrent tre ganger større enn søndagens protesttog.
 • - Som alle nordmenn så er jeg glad for at Frankrike og Tyskland ikke er i krig lenger, Aftenposten 11.12.12
  Dagens Nobelprisutdeling høster lovord hos norske politikere – både blant EU-tilhengere og EU-motstandere.
 • Jagland språkmobbes på Twitter av nordmenn - utlendinger kommenterer innholdet, Aftenposten 11.12.12
  Mens utlendingene kommenterte hva lederen for Nobelkomiteen Thorbjørn Jagland sa i sin tale, var mange nordmenn på Twitter heller opptatt av hvordan han sa det.
 • Internasjonal presse: EU hedres i «rikt og EU-skeptisk land», Aftenposten 10.12.12
  Slik omtales fredsprisdagen i internasjonale medier.
 • EU har formet vår verdensdel, kommentar av Nils Morten Udgaard i Aftenposten 10.12.12
  En formende politisk vilje og en erkjennelse av sivilisasjonsbruddets dybde i 1945 skapte det EU som i dag er rammen for nesten all politikk i Europa.
 • Lynkurs i lunsjen, kommentar av Stein Aabø i Dagbladet 10.12.12
  Først får EU-lederne fredsprisen av Thorbjørn Jagland. Så får de lynkurs om den norske modellen av selveste Jens Stoltenberg.
 • - Tror dette virker konflikt-skapende, nærmest arrogant, Aftenposten 10.12.12
  Norske eksperter tviler på at fredsprisen vil gjøre europeere eller andre noe mer positivt innstilt til EU.
 • - Det er ikke EU som har forårsaket de store budsjettunderskuddene, Aftenposten 10.12.12
  Det er for lett for europeiske regjeringer å legge skylden for problemer på EU, mener EU-parlamentets president Martin Schulz.
 • Vi er nordmenn, ikke europeere, kommentar av Ingrid Brekke i Aftenposten 10.12.12
  Debattene om hva Europa er og skal bli løper i en rekke land. Her i Norge føler vi ikke at det angår oss.
 • En Nobel EU? , kommentar av William M. Lafferty i Dagsavisen (nye meninger) 10.12.12
  Siden tildelingen av fredsprisen til EU har det framkommet mye fornuftig kritikk i avisene og på nettsidene. Det finnes imidlertid en vesentlig side ved tildelingen som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener.
 • Derfor får EU fredsprisen, kommentar av Halle Jørn Hanssen i Dagsavisen (nye meninger) 10.12.12
  Jeg kommer til å delta i feiringen av fredsprisen til EU, og min begrunnelse er historisk.
 • Herjes av sviktende tillit, Dagsavisen 10.12.12
  Eurobarometer: Innbyggernes tillit til EU har stupt i takt med at arbeidsløsheten, fattigdommen og den sosiale uroen har steget.
 • Van Rompuy signerte Nobel-protokoll med haiku, Nationen (NTB) 10.12.12
  EU-president Herman Van Rompuy signerte søndag Nobelinstituttets gjestebok med en egenkomponert haiku, akkompagnert av smil fra EU-kommisjonens president José Manuel Barroso og EU-parlamentets president Martin Schulz.
 • Nobelsjef Jagland: Viktig å åpne øynene på folk, VG Nett 10.12.12
  Thorbjørn Jagland påstår at han ikke ønsker å provosere. I hvert fall ikke med vilje.
 • - EU fører krig mot oss, Klassekampen 10.12.12
  Fredsprisvinneren EU fører krig mot Sør-Europas befolkninger, mener Dimitiris Kodelas, parlamentsmedlem for greske Syriza.
 • Kommunister og konservative gikk sammen mot EU-pris, Dagsavisen 10.12.12
  Årets fredsprisutdeling får tradisjonelt ideologiske rivaler til å brenne for samme sak. I dag sluttet 50 organisasjoner og aktører opp i et fakkeltog mot EU som verdig vinner.
 • EU-lederne: - Norge er en del av den europeiske familien, Aftenposten 10.12.12
  I pressekonferansen på Nobelsenteret vektla EU-lederne at selv om det er stor EU-skepsis i Norge, så er Norge en del av den europeisk familien.
 • Tjen Folket, Tea Party, Senterpartiet og Redd Barna sammen i tog mot EU, Dagbladet 10.12.12
  Mandagens fredsprisutdeling fikk ideologiske rivaler til å brenne for samme sak.
 • Van Rompuy: – Europa vil reise seg igjen, ABC Nyheter (NTB) 10.12.12
  EUs president Herman Van Rompuy vedgår at Europa er inne i en vanskelig periode, men mener unionen vil komme styrket ut av krisen.
 • Nobelekspert mener fredsprisen er svekket, ABC Nyheter (NTB) 10.12.12
  Den amerikanske nobeleksperten Scott London mener de siste årenes fredsprisutdelinger har svekket prisens legitimitet.
 • Spanjolene takker EU for demokratiet, Aftenposten 10.12.12
  - Viva Franco, roper et par hundre mennesker og gjør fascisthilsen. Det gjaller i katedralveggene.
 • EU-toppene møter barna før fredsprisseremonien, ABC Nyheter (NTB) 10.12.12
  Mandag ettermiddag skal EUs øverste representanter formelt motta Nobels fredspris i Oslo rådhus. Men først skal de grilles av norske barn på Redd Barnas fredsfest.
 • Fredsprisen: Mobiliserer for protest- og støttetog på Facebook, VG Nett 09.12.12
  EU-motstandere mobiliserer til protest mot årets fredspris, mens EU-forkjempere oppfordrer til støtte. Begge sider hevder dette ikke er en EU-kamp.
 • En forhandlingens mann, Dagbladet 09.12.12
  EU-kommisjonens president mener det er fullstendig uærlig å legge skylda for krisa på EU.
 • Barroso: – En union for det 21. århundret, ABC Nyheter (NTB) 08.12.12
  EU har sørget for fred og demokrati i Europa, men Unionen blir også stadig mer relevant i en verden i endring, mener kommisjonspresident José Manuel Barroso.
 • EU er et radikalt prosjekt (eller det kan bli det), "Fripenn" av Sven Egil Omdal i Adresseavisa 08.12.12
  De nærmeste dagene kommer flere til å gå i tog mot fredsprisvinneren enn for. Likevel har også vi nordmenn en sterk egeninteresse av at EU finner fred med seg selv.
 • Taper nobelprisen litt av sin glans?, ABC Nyheter (NTB) 08.12.12
  Nobels fredspris kalles ofte verdens mest prestisjefylte pris. Men noen observatører mener den risikerer å tape noe av sin glans på grunn av de omstridte og overraskende tildelingene de siste årene.
 • Gratulerer, alle europeere!, kommentar av Carl Bildt i Dagbladet 08.12.12
  Den europeiske unionen er det viktigste og sterkeste fredsprosjektet i vår tid.
 • En nødvendig union, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 08.12.12
  Mandag mottar Den europeiske union Nobels fredspris. I den anledning blir det arrangert to fakkeltog i Oslo: Ett mot søndag, ett for på mandag, slik man rimeligvis kan vente i et land som har hatt to folkeavstemninger om EU. Så kan vi lure på hvilket tog som får størst oppslutning.
 • Fredsgamblerne, debatt av Sveinung Rotevatn og Paul Joakim Sandøy i Aftenposten 08.12.12
  Å demonstrere mot fredsprisen, er å ta freden i Europa for gitt.
 • Mannen med planen, Dagsavisen 08.12.12
  Mens europeerne forsøkte å utslette hverandre, tenkte en franskmann i Alger ut planen som ender i en gullmedalje i Oslo rådhus mandag.
 • EU på Balkan – fortjent fredspris?, kommentar av Karsten Friis i Dagsavisen (nye meninger) 08.12.12
  Flere har i det siste spurt om EUs innsats på Balkan er en fredspris verdig. Svaret er ja, men det betyr ikke at alt EU gjør der er perfekt.
 • Gi oss en dags pause, kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen (nye meninger) 08.12.12
  21 europeiske regjeringssjefer er klare for det hyggeligste toppmøtet de har opplevd på lang tid.
 • På vei mot noe helt nytt, Morgenbladet 07.12.12
  Er euroborgeren en myte? Bør FN organiseres på samme måte som EU? Hva er unionens fremtid? Francis Fukuyama spør og Jürgen Habermas svarer.
 • Krig og fredspriser og sånn, kommentar av Sjur Holsen i Bergens Tidende 07.12.12
  Uro rundt Nobels fredspris er gammelt nytt. Men viktigere: Virker den?
 • Historikerens historieløshet, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 07.12.12
  Kritikerne av årets fredspris får i dag støtte av Hans Olav Lahlum. Han velger å overse EUs mest vellykkede fredsprosjekt.
 • Prisen for fred, Morgenbladet 07.12.12
  Bosnia er landet der EUs fredspris møtes med sinne, latter og vantro. Truer en ny krig?
 • Europas maktelite inntar Oslo, Dagsavisen 07.12.12
  Mandag forvandles Oslo til kontinentets maktsentrum. For å sikre at EU-president Herman van Rompuy, Tysklands Angela Merkel og Frankrikes François Hollande er i trygge hender, mobiliserer politi og forsvar alle krefter.
 • EU, Nobel og Jagland, kommentar av Hans Olav Lahlum i Dagsavisen (nye meninger) 07.12.12
  Jeg er sterkt kritisk til årets nobelpristildeling.
 • Har EU bidratt til fred og forsoning i Europa?, Morgenbladet 07.12.12
  Nobelkomiteen mener tydeligvis det. Hva mener verdens fremste Europa-forskere?
 • Overrasket over fredsprisen, Dagsavisen 06.12.12
  Presidenten i EU-parlamentet sier han har forståelse for at folk mister tillit til EU.
 • Syndebukken, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 06.12.12
  Miraklenes tid er ikke forbi. I USA står Occupy-bevegelsen og Tea Party folket omtrent så langt fra hverandre som det er politisk mulig. I freds- og forsoningslandet Norge har de funnet hverandre. Begge står på listen over rundt 40 organisasjoner som har sluttet seg til søndagens protestmarsj mot at EU får fredsprisen.
 • EU er ikke en verdig vinner, kronikk av Hedda Langemyr, Benedikte Pryneid Hansen, Marte Gustad Iversen, Heming Olaussen og Inger Aasgaard i Aftenposten 05.12.12
  En institusjon som oppfordrer til militær opprustning bør ikke få fredspris, mener innleggsforfatterne.
 • Avviser «Jagland-profil» på fredsprisene, Dagsavisen 05.12.12
  Thorbjørn Jagland har delt ut flere omstridte fredspriser i løpet av sine fire år som leder av nobelkomiteen.
 • Cæsarisme, lederkommentar av Bjørnulv Braanen i Klassekampen 01.12.12
  Debatten om tildelingen av Nobels fredspris til EU har til tider vært opphetet her hjemme. Vi vil likevel våge den påstanden at det denne gang har vært tilhengerne av å gi prisen til EU som vært mest eksalterte.
 • Tutu protesterer mot at EU får fredsprisen, Aftenposten (NTB) 30.11.12
  Erkebiskop Desmond Tutu og to andre fredsprisvinnere protesterer mot at Nobels fredspris i år ble tildelt EU.
 • Nei-toget kan bli størst, Aftenposten 30.11.12
  Utenriksminister Espen Barth Eide synes det er underlig med motdemonstrasjon mot årets fredspris.
 • Hollande kommer til Oslo for Nobel-seremonien, Aftenposten (NTB) 29.11.12
  Frankrikes president François Hollande kommer til Oslo for å delta i feiringen av Nobels fredspris i desember.
 • Fred og fakler, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 29.11.12
  Det særegne med årets fredspris er ikke at noen mener gal kandidat får æren. Slik er det som oftest. Norges Fredsråd er veldig ofte misfornøyd med prisen, fordi rådet mener Nobelkomiteen stadig feiltolker Nobels testamente. Æresmedlemmet Frederik Heffermehl har skrevet flere bøker og et utall klager om saken, uten noen som helst virkning.
 • Dropper Nobel-utdeling, Dagens Næringsliv 29.11.12
  – Det er ufred eller uroligheter i store deler av Europa nettopp på grunn av den politikken som EU har ført, sier Navarsete til DN.
 • Smålig av Senterpartiet, kommentar av Jon Magne Lund i Vårt Land (verdidebatt) 29.11.12
  Senterpartiet avviser at de boikotter fredsprisutdelingen. Men ingen av partiets fire statsråder møter opp i Oslo rådhus 10. desember. Det er smålig.
 • Nobel nedtelling, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 23.11.12
  Det er kriseinnspurt før et par dusin EU-topper og et charterlass med hjelpere kommer til Oslo for å hente fredsprisen. EUs Nobel-høst blir ikke spesielt fredelig.
 • Fredsprisvinner i krise, kommentar av Erik Sagflaat i Dagsavisen (nye meninger) 20.11.12
  Når EUs ledere møtes til et todagers toppmøte, kunne bakteppet knapt vært mer dystert. Eurokrisen har ført med seg arbeidsløshet, økende nød og en skremmende splittelse i Europa.
 • Hva gjør vi når det brenner?, kommentar av Kato Nykvist i Nationen 19.11.12
  For å redde skinnet på valutaen sin, følger EU en modell som i tidligere tider har ført til vold og krig.
 • EUfori i hovedstaden, kommentar av Per Edgar Kokkvold i Adresseavisa 16.11.12
  Var det riktig å gi Nobels fredspris til en kontorblokk i Brussel?
 • Uklok boikott av fredspris, lederkommentar i Adresseavisa 15.11.12
  Vi forventer ikke at Senterpartiet skal se noe positivt i EU. Men fredsprisboikott blir for sneversynt.
 • Utanriksministeren seier Sps fredsprisboikott er uheldig, Nationen 14.11.12
  Sps planlagde boikott av fredsprisutdelinga fell ikkje god jord hjå utanriksminister Espen Barth Eide (Ap).
 • Den ellevte time på den ellevte dag i den ellevte måned, kronikk av Thobjørn Jagland i Aftenposten 13.11.12
  Fredsprisen til EU. La oss minne om historien, for å vise dimensjonene i det som skjer når den europeiske integrasjonsprosessen også kommer til Balkan.
 • Nei-generalen raser mot fredsprisen til EU, ABC Nyheter 10.11.12
  - Hvis EU er et fredsprosjekt, hvorfor har de da traktatfestet militær opprustning i Lisboaktraktaten?
 • - Senterpartiet boikotter ikke fredsprisutdelingen til EU, ABC Nyheter 10.11.12
  - Det kan godt hende noen Sp-representanter kommer på Nobelprisutdelingen, sier Sp-nestleder Trygve Slagsvold Vedum.
 • Merkel til Nobel-seremonien, Dagens Næringsliv (NTB) 08.11.12
  Tysklands forbundkansler Angela Merkel bekrefter at hun sammen med «noen kolleger» drar til Oslo for å delta på fredsprisutdelingen i desember.
 • Senterpartiet boikotter fredsprisutdelingen, Aftenposten 08.11.12
  Senterpartiet varsler nå at det vil boikotte utdelingen av fredsprisen 10. desember. Partiets ledelse og stortingsgruppe deltar ikke i protest mot at EU ble tildelt prisen.
 • Mot EU - for fredsprisen, kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land (verdidebatt) 08.11.12
  På kanten av sperregrensestupet føler nok Senterpartiet behov for å markere seg. Men boikott av fredsprisen kan like gjerne bli oppfattet som surhet og umoden trass.
 • EU-fredspris for hvem?, kommentar av Hedda Langemyr i Dagsavisen (nye meninger) 05.11.12
  Fredsprisen bør ikke ha noe med partipolitikk å gjøre. Ei heller bør diskusjonen snevres inn til å omhandle hvorvidt EU er et godt politisk prosjekt eller ikke, eller om EU en gang var et fredsprosjekt eller ikke. EU er ingen verdig vinner i 2012.
 • Det handler om fred, kommentar av Boye Bjerkholt i Ny Tid 02.11.12
  Europa er midt i en dyp økonomisk krise, men befinner seg likevel i sin fredeligste periode noensinne. Det har ikke kommet av seg selv.
 • Gi EU Marshall-hjelp, kommentar av Olaf Thomassen i Aftenposten 30.10.12
  Norges viktigste handelspartner, EU, er i krise, og det kan true vår egen stabilitet, sikkerhet og økonomiske utvikling. Omtrent slik var det også den amerikanske utenriksminister George C. Marshall tenkte om USAs forhold til Europa da han i 1947 foreslo en egen hjelp til selvhjelps plan for Europeisk gjenreising etter krigen.
 • Splittet om fredspris, Dagsavisen 27.10.12
  Stortinget er delt på midten i synet på tildelingen av Nobels fredspris til EU.
 • Europas innebygde frykt for folkestyre, kronikk av Ola Mestad i Aftenposten 22.10.12
  EU har eit demokratisk underskot fordi det ikkje var meint å vere for demokratisk. Kampen mot det totalitære var det viktige.
 • Ingen Nobel-effekt for EU, Klassekampen 22.10.12
  Nei-sidas flertall er fortsatt massivt, også etter at EU fikk Nobels fredspris. Ja-sida har fått et veldig svakt løft, men tror ikke på stor framgang.
 • Van Rompuy ønsker alle EU-lederne til Oslo, VG (NTB) 19.10.12
  EU-president Herman Van Rompuy ønsker å ha med seg alle de 27 EU-lederne til Oslo i desember for å feire Nobels fredspris.
 • Noblere enn Nobel, lederkommentar av Dag Herbjørnsrud i Ny Tid 19.10.12
  Nobels fredspris sier ikke først og fremst noe om fred. Eller noe om Nobels verdier og testamente. Prisen sier noe om oss.
 • En mystisk, europeisk ånd, kommentar av Sten Inge Jørgensen i Morgenbladet 19.10.12
  Nordmenn er mer kritiske til nobelprisutdelingen enn befolkningen i kriserammede euroland. Hvorfor?
 • Fredsprisen til Jagland, kronikk av Jan inge Sørbø i Dag og Tid 19.10.12
  Med tildelinga av Nobelprisen til EU tek Nobelkomiteen eit steg til i retning av ein reint sosialdemokratisk pris. Komiteen blir, under Jaglands leiing, eit underbruk av Arbeiderpartiets internasjonale utval.
 • Gamle hus i en ny verden, kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen (nye meninger) 16.10.12
  Fredsprisvinner EU er et av de mange byggene som ble reist for å forme verden etter Andre verdenskrig. Nå er det på tide å bygge nytt.
 • EU – en av Nobels fredsforkjempere?, kommentar av Fredrik S. Heffermehl i Dagsavisen (nye meninger) 14.10.12
  Alle kan diskutere fred, EU og om EU fortjener en fredspris, men spørsmålet som må stilles først er om EU fortjener Nobels fredspris. For å kunne svare må man vite hva Nobel selv ønsket å støtte med sine penger.
 • Jaglands Ja til EU, kommentar av William Lafferty i Dagsavisen (nye meninger) 14.10.12
  Tildelingen av fredsprisen til EU er helt sikkert på kant med Nobel-testamentet. Men den passer utmerket til Thorbjørn Jaglands eget politiske testament.
 • - Jeg har foreslått EU et par ganger før, Dagbladet 14.10.12
  Nobelkomiteens leder mener EU burde fått fredsprisen før. Og understreker at unionen blir hedret for fred, ikke økonomi.
 • Jagland: - EU er en kontinuerlig fredsprosess, VG (NTB) 14.10.12
  Hovedårsaken til at EU ble vinner av årets fredspris var unionens bidrag til fred på Balkan, forklarte Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland under sin tale på Nobels Fredssenter lørdag.
 • En levende motstrømspris, kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 14.10.12
  Kontroversiell og forutsigbar. Dristig og selvsagt. Tradisjonell og nytenkende. Det er denne vekslingen som gjør Nobels fredspris til verdens viktigste i sitt slag.
 • Fortjent, men for sent, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 13.10.12
  Tildelingen av Nobels fredspris til Den europeiske union er blitt møtt med undring, først og fremst over tidspunktet, men det kan også være grunn til å stille spørsmål ved Thorbjørn Jaglands dobbeltrolle som leder i Nobelkomiteen og generalsekretær i Europarådet. Europa gir fredsprisen til Europa.
 • Fortjent pris i vanskelig tid, lederkommentar i Adresseavisa 13.10.12
  Fredsprisen til EU er fortjent, men den kom i en svært vanskelig tid.
 • De lange linjers pris, lederkommentar i Dagsavisen 13.10.12
  Den europeiske union (EU) er en fortjent vinner av Nobels fredspris. Løfter en blikket forbi den pågående eurokrisen og sosiale uroen i Europa, er det ingen tvil om at EU er et av de viktigste og mest suksessrike freds­prosjektene i historien. Det er mer enn 60 års arbeid for fredelig økonomisk og politisk integrasjon som nå tildeles prisen.
 • En fortjent fredspris, lederkommentar i Bergens Tidende 13.10.12
  EU er en verdig vinner av fredsprisen. Den økonomiske krisen endrer ikke det.
 • Malplassert, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 13.10.12
  Fredsprisen til EU må derfor være en av de mest malplasserte prisutdelingene i den norske Nobelkomiteens historie, til tross for at konkurransen her er knivskarp. Utdelingen var mulig på grunn av Aagot Valles sykefravær og den bærer Thorbjørn Jaglands umiskjennelige signatur. Hensikten er også like åpenbar som den er forfeilet, å stoppe det sosiale opprøret ved å snakke om noe annet: EUs rolle som fredsskaper.
 • Typisk Jagland, kommentar av Morten Strand i Dagbladet 13.10.12
  Nobelprisen til EU bærer Thorbjørn Jaglands merke. Den er motstrøms og hamret ut i store bokstaver.
 • Jagland er en ørret, kommentar av John Olav Egeland i Dagbladet 13.10.12
  Man kan si hva man vil om Thorbjørn Jagland — og det er det mange som gjør — men han gjør ikke verden kjedeligere.
 • Da Norge sa ja, kommentar av Per Olav Ødegård i VG 13.10.12
  To ganger har det norske folk sagt nei til EU-medlemskap. I dag sier den norske Nobelkomiteen ja til unionen. Det er en riktig og viktig tildeling.
 • En drøm i oppfyllelse, kommentar av Sylo Taraku i VG 13.10.12
  Ved siden av FN, har ingen global aktør betydd mer for fred etter andre verdenskrig enn nettopp EU. Det vitner om klokskap og mot hos kommiteens medlemmer når de ikke lar Eurokrisen, eller den norske EU-debatten, få stå i veien for å gi EU denne fortjente anerkjennelsen.
 • Store tanker, små konsekvenser, kommentar av Aage Borchgrevink i Bergens Tidende 13.10.12
  I Hviterussland kunne en prisutdeling hatt stor betydning. Tildelingen til EU vil nok i stedet bli mottatt med et høflig nikk, fulgt av et likegyldig skuldertrekk.
 • En pris for historien og for håpet, kommentar av Frank Rossavik i Bergens Tidende 13.10.12
  EU fortjener fredsprisen, det bør også norske nei-folk kunne medgi. Men prisen er intet argument for norsk medlemskap.
 • Fredsprisen sett utenfra, kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen (nye meninger) 13.10.12
  Flere verdensdeler kunne trengt et EU. Men helst et EU av den tidlige 1990-tallstypen.
 • Fri flyt av fred, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 13.10.12
  Så fikk Thorbjørn Jagland til slutt sagt sitt ja til EU.
 • Stikker fingeren inn i et vepsebol, kommentar av Per Kristian Haugen i Aftenposten 13.10.12
  Nevn ordet EU i Norge - og du får adrenalinet til å flomme. Ingen kan i hvert fall kritisere Nobelkomiteen for kjedelige tildelinger.
 • Absurd tildeling!, kommentar av Heming Olaussen i Aftenposten 13.10.12
  At EU får Nobels fredspris er Jaglands og Lundestads store revansj. De har ivret for dette i årevis. Med hjelp av sjukdomsforfall i komiteen klarte de endelig å få det til.
 • Europas fred fikk fredsprisen allerede i 1953, kommentar av Chr. Anton Smedshaug i Aftenposten 13.10.12
  Dagens EU har skapt store samfunnsproblemer.
 • God pris, tvilsom timing, kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen (nye meninger) 13.10.12
  EU er en fortjent fredsprisvinner. Men tildelingens timing kan diskuteres.
 • EUs Nobelpris: Viktig og til riktig tid, kommentar av Paal Frisvold på E24 13.10.12
  Nobelkomiteen har gjort et modig og viktig valg ved å tildele fredsprisen til EU
 • Jagland om kritikken: Tegn på at vi følger lite med i Norge, VG Nett 13.10.12
  Torbjørn Jagland tar kritikken mot fredsprisutdelingen med knusende ro. Han mener det bare er tull at EU ikke har bidratt til fred det siste året.
 • Høyre-nestleder: - Ingen tvil om at EU har bidratt til fred og frihet, Aftenposten 13.10.12
  EU er tildelt Nobels fredspris for 2012. Høyresiden skryter av Jagland, mens venstresiden er delte.
 • - Dette understreker Thorbjørn Jaglands og Geir Lundestads ego, Aftenposten 13.10.12
  Nobelkomiteen får krass kritikk fra mange hold etter årets fredspristildeling til EU.
 • Bare én av fire nordmenn støtter Nobelprisen til EU, Aftenposten 13.10.12
  Det viser en undersøkelse gjort av ResponsAnalyse på vegne av Aftenposten.
 • - Jagland bruker Nobels fredspris som sin egen private butikk, Aftenposten 13.10.12
  Reaksjonene lar ikke vente på seg etter at det ble kjent at det er EU som får Nobels fredspris.
 • Jusprofessor: Jagland bør trekke seg, Aftenposten 13.10.12
  Jusprofessor Eivind Smith mener Thorbjørn Jagland bør trekke seg som leder av Nobelkomiteen.
 • Fredspris til våpensmie, Aftenposten (NTB) 13.10.12
  Selv om EU-landenes egne militærutgifter er på vei ned, har europeisk våpenindustri styrket sin posisjon på verdensmarkedet. Europeiske våpen benyttes nå i krig og konflikt verden over. Blant dem som av den grunn reagerer på Nobelkomiteens tildeling, er informasjonssjef Alexander Harang i Norges Fredslag.
 • – Riktig tidspunkt for EU-pris, Vårt Land 13.10.12
  Med økende nasjonalisme og fremmedfrykt er dette et riktig tidspunkt for å gi fredsprisen til EU, mener Europa-forsker.
 • 'Gi for all del ikke EU økonomiprisen', Vårt Land 13.10.12
  Fredspris er én ting, men mandagens nobelpris i økonomi må EU ikke få – og det aldri, mener to norske økonomer.
 • Fredsforskere negative til fredspris, Dagsavisen 13.10.12
  «Underlig, fantasiløst og bortkastet» Flere fredseksperter har lite til overs for årets fredspris.
 • Dropper fakkeltog og fest, Aftenposten (NTB) 13.10.12
  Det blir ingen fest på Fredshuset i Oslo etter at årets fredspris gikk til EU. - Dette er en politisk pris, ikke en fredspris, sier daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr.
 • Rødgrønn strid om fredspris til EU, Dagsavisen 13.10.12
  De rødgrønne er revet i to i synet på fredsprisen. - Gledelig, sier Svein Roald Hansen (Ap). - Feil pris til feil tid, sier Audun Lysbakken (SV). - Pinlig, sier Eva Kristin Hansen (Ap).
 • Clinton gratulerer EU med fredsprisen, Dagens Næringsliv (NTB) 13.10.12
  Fredsprisen er en konsekvens av det harde arbeidet EU har lagt ned for samhold på tvers av landegrensene, mener USAs utenriksminister Hillary Clinton.
 • Ros for Nobels fredspris i europeisk presse, Dagens Næringsliv (NTB) 13.10.12
  Med unntak for britisk presse, som er full av hån, kommer europeiske aviser med positiv og til dels rosende omtale av årets tildeling av Nobels fredspris til EU.
 • Sjokk og vantro i Europa, Klassekampen 13.10.12
  EUs opptreden i den økonomiske krisa fører til økte motsetninger mellom folkegrupper, mener greske Yiorgos Vassalos. Han kaller fredsprisutdelingen «bisarr» - og får delvis støtte av Friends of Europe.
 • - En viktig anerkjennelse, Dagsavisen 13.10.12
  På høy tid, sier flere Europa-forskere om prisen til EU. Andre er mer skeptiske.
 • Skuffet over fredsprisen, Dagsavisen 13.10.12
  Nobelkomiteen har gått glipp av en gyllen sjanse til å støtte menneskerettighetsarbeidet i Øst-Europa, mener hviterussisk demokratiforkjemper.
 • Walesa kritisk til fredsprisen, Aftenposten 13.10.12
  Fredsprisvinner Lech Walesa gleder seg ikke over at EU fikk fredsprisen, og Tsjekkias president Václav Klaus kaller det et tragisk mistak.
 • Gresk sinne mot fredsprisen, VG Nett 13.10.12
  EU-landet Hellas er i dyp økonomisk krise. Folk i Athen kan ikke forstå hvordan EU kan få fredsprisen.

Søk:

Avansert søk

Fredsprisinitativet 2012


Det politiske grunnlaget:

Fredsprisinitiativet 2012 er en koalisjon av aktører fra norsk sivilsamfunn som stiller seg kritiske til tildelingen. Fredsprisen skal i hovedsak premiere aktører og organisasjoner som i løpet av det siste året har gjort mest for nedrustning og forbrødring. Vi mener EU er et politisk prosjekt som ikke oppfyller disse kravene. På bakgrunn av EUs flerfoldige militære dimensjoner, mener vi derfor at tildelingen er uverdig.

«En viktig side av EUs utvikling de siste årene handler om militarisering og opprustning. EU står for en tredjedel av verdens våpeneksport, er den nest største militære forbrukeren i verden til sammenlikning bruker 143 milliarder. Omsetningen til enkelte av våpenselskapene overgår utviklingslands nasjonale budsjetter. I de økonomiske redningspakkene til blant annet Hellas er det en forutsetning at de vedlikeholder våpenimporten sin, en våpenimport de egentlig ikke har behov for. EU er tuftet på en visjon om å være en regional stormakt. Som for stormakter flest går det hånd i hånd med maktpolitikk og militær hevdelse. Det er derfor et paradoks å gi Nobels fredspris til en aktør hvor disse dimensjonene står så sentralt. Vi mener det rett og slett er urimelig å gi en nedrustningspris til en union som fremmer militær opprustning.»

Utover denne hovedtilnærmingen, ser vi for oss et parolegrunnlag som også kan ta opp i seg andre sider ved EUs praksis som ikke fremmer grunnlaget for fred. Dette inkluderer for eksempel EUs krisepolitikk, framveksten av arbeidsløshet, sosial nød og ekstremisme, EUs handelspolitikk overfor utviklingsland, EUs håndtering av flyktninger og asylsøkere gjennom Schengen-systemet, Frontex m.v. Vi ser for oss stor grad av parolefrihet, så lenge det er i overenstemmelse med den politiske plattformen og hovedparolene som bygger på denne.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 07. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.