Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- En seier for FN-systemet!

Mens FNs klimaforhandlinger stamper i motvind fram mot toppmøtet i Cancun i desember så framheves resultatet av FN-forhandlingene om biologisk mangfold i Nagoya i Japan sist uke som "en seier for FN-systemet". Om resultatet er tilstrekkelig til å stanse det Utviklingsfondets Andrew Kroglund kaller "den sjette syndeflod" (tap av biologisk mangfold) gjenstår å se.
Mandag 01. november 2010
Linker oppdatert: Torsdag 02. desember 2010

- Så lyktes det altså å få en internasjonal miljøavtale på plass, rapporterer Thomas Vermes, som har dekket FN-forhandlingene i Nagoya for ABC-nyheter (les mer her) og på møtets offisielle nettsider kan vi lese en pressemelding som forteller at (les mer her):

"En ny æra der vi skal leve i harmoni med naturen ble født på biomangfoldstoppmøtet i Nagoya:"

Møtet oppnådde sine tre sammenvevde mål, heter det videre i pressemeldingen, som forteller om vedtak om:

 1. en ny, tiårig strategisk plan for den internasjonale og nasjonale innsatsen for å redde det biologiske mangfoldet gjennom styrkede tiltak for å oppfylle målene i konvensjonen om biologisk mangfold,
 2. en strategi for ressursmobilisering som legger opp til en betydelig økning i forhold til dagens nivå når det gjelder bistand til støtte for biologisk mangfold og
 3. en ny internasjonal protokoll om tilgang til og deling av fordelene ved bruk av jordas genetiske ressurser.

Når det gjelder forhandlingene om det siste punktet fikk miljø- og utviklingsminister Erik Solheim en sentral rolle, som tilrettelegger sammen med miljøkommisæren fra EU og miljøministrene fra Brasil og Namibia (les mer her).

Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon Spire skrev for noen dager siden følgende om dette på sin blogg fra Nagoya (les mer her):

"Blant de viktigste temaene er nettopp protokollen som omhandler ”Access and Benefit Sharing”. Her ser man en tydelig interessekonflikt. På den ene siden står utviklingslandene, med Afrika-gruppen i spissen, sammen med Latin Amerika og karibiske land (GRULAC), samt likesinnede asiatiske nasjoner som Filipinene og Indonesia. Norge støtter også opp om utviklingslandenes behov her."

- De rike landene vil ikke gå med på forpliktelser til å dele utbyttet ved bruken av genressurser fra u-land, sa Malaysias sjefsforhandler Gurdial Singh Nijar til ABC Nyheter mens forhandlingene pågikk (les mer her). Likevel lyktes forhandlingene også på dette området (les mer her) og til ABC Nyheter uttalte den norske forhandlingslederen Birthe Ivars bl.a. (les mer her):

"Det er en seier for det multilaterale systemet og FN at man har klart å få til en avtale om så vanskelige temaer."

Vemund Olsen fra Regnskogsfondet, som sammen med Birthe Ivars ble intervjet på Verdt å vite på NRK P2 sist fredag, så svært positivt på utfallet (lytt her):

"Det er kjempeviktig og det er veldig gledelig at det er oppnådd enighet om det nå. Dette har vært et stridstema gjennom mange år og gjennom å få til en avtale på det her nå kan man også få resultater på en del andre områder som kan være viktige for å bevare verdens biologiske mangfold."

Regnskogsfondet var en av flere norske organisasjoner som i forkant av Nagoya-møtet hadde sendt inn sine felles innspill til Miljøverndepartementet (les hele her).

- Den sjette syndeflod

Møtet i Nagoya var en oppfølging av FN-konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), som ble vedtatt på FN-toppmøtet om miljø og utvikling Rio de Janeiro i 1992. Bakgrunnen for FN-forhandlingene var ikke oppløftende og på Utviklingsfondets nettsider om møtet innledes det slik (les mer her):

"De siste femti årene har vi mennesker ødelagt mer naturrikdom enn det som har forsvunnet fra tidenes morgen og frem til 1960-tallet."

Tidligere i år offentliggjorde CBD rapporten Global Biodiversity Outlook 3 (les mer her), som advarte mot "det økologiske vippepunkt". Til NTB uttalte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i den forbindelse bl.a. (les mer her):

"Da er det ikke lenger snakk om å miste enkelte arter, men at hele økosystem kollapser. Dersom for eksempel havforsuring og klimaendringer slår ut arter som er helt sentrale i næringskjeden i havet, kan det få enorme konsekvenser."

- Vi befinner oss på terskelen til klodens sjette store masseutryddelse, en slags sjette syndflod, skriver informasjonssjef i Utviklingsfondet, Andrew P. Kroglund, i en kommentar der han konkluderer slik (les mer her):

"Økologer og biologer er enige om at den sjette syndfloden er midt blant oss, uten at vi nødvendigvis ser det. Men kanskje vi vanlige legfolk kan være med på å forhindre den fra å bli katastrofal?  Vi har i alle fall blitt varslet."

- En ny æra der vi skal leve i harmoni med naturen ble født på biomangfoldstoppmøtet i Nagoya, het det i pressemeldingen fra CBM. Vi får håpe det betyr at vi kanskje unngår "den sjette syndeflod". Uansett framstår resultatet av forhandlingene som en fjær i hatten til både FN og Erik Solheim!


Aktuelle lenker:

Kommentarer og uttalelser fra norske organisasjoner:

Medieklipp og -debatt:
 • Røykteppet i Nagoya, Le Monde Diplomatique 02.12.10
  De store selskapene i Verdensrådet for bærekraftig utvikling bruker svulstig miljøretorikk for å skjule deres tilraning av naturressurser. Toppmøtet i Nagoya var intet unntak.
 • – Enighet i forhandlingene om biologisk mangfold, Aftenposten (NTB) 30.10.10
  En internasjonal avtale om deling av genressurser er på plass, melder Erik Solheim.
 • - Det var skikkelig hallelujastemning, Aftenposten 30.10.10
  Gjennombrudd på nøkkelspørsmål i FNs naturmangfoldsforhandlinger. Nå tror Solheim resten kan løses i løpet av kvelden.
 • - En seier for FN-systemet, ABC Nyheter 30.10.10
  - Godt for naturen, en seier for FN-systemet, mener Erik Solheim og norsk forhandlingsleder Birthe Ivars etter at en pakke avtaler om bevaring av klodens mangfold ble vedtatt i Nagoya.
 • Enighet om biologisk mangfold, Dagsavisen 30.10.10
  Den internasjonale avtalen om deling av inntekter fra genressurser er et stort gjennombrudd med flere vinnere, mener Norges Naturvernforbund.
 • Nagoya-møtet, Verdt å vite på NRK P2 29.10.10
  Forhandlingene på biotoppmøtet i Japan endte med et aldri så lite gjennombrudd på overtid: Utviklingslandene får beholde en større del av inntektene fra egen natur (intervju med Birthe Ivars, MD og Vemund Olsen, Regnskogsfondet).
 • Verdensbanken: - Sett pris på økosystemene, Nationen (NTB) 29.10.10
  Verdensbanken lanserte torsdag et nytt partnerskap som skal gjøre det lettere for land å sette en pris på naturressurser.
 • Først ute med natur-lov, ABC Nyheter 29.10.10
  Norge har som første land på plass en lov som løser det store stridsspørsmålet i FN-forhandlingene om bevaring av naturens mangfold.
 • Prins Charles advarer mot industrilandbruk, Nationen 28.10.10
  - Verdens økosystemer står i fare for å bryte sammen på grunn av industrielle landbruksmetoder, advarer prins Charles, prins av Wales.
 • Matsikkerheten truet, ABC Nyheter (AFP) 27.10.10
  Det biologiske mangfoldet blant plantene vi dyrker og spiser kan gå tapt for alltid på grunn av klimaendringene, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).
 • Roser Norge for ABS-brems, ABC Nyheter 25.10.10
  Forhandlinger om bokstavene ABS bremser FN-forhandlinger om verdens naturmangfold. U-land roser Norge for unike holdninger blant de rike.

Søk:

Avansert søk

Innspill fra sivilsamfunnet:


I sine felles fellesposisjoner biomangfolsmøtet i Nagoya skrev norske organisasjoner bl.a. (les mer her):

"Norge bør la seg inspirere av EUs ambisiøse tredelte mål: stoppe tap av biomangfold; gjenopprette ødelagt natur; og redusere sine økologiske fotavtrykk i utlandet i utlandet innen 2020."

Organisasjonene tok til orde for at de nye målene for 2020 bør inkludere:

 1. Stans i avskoging. Avskogning fortsetter i alarmerende hastigheter. Dette har stor negativ effekt for klima, biomangfold og mennesker, og bidrar til å undergrave menneskerettighetene til skogfolk og andre utenfor skogområdene. Avskoging og degradering av skog må derfor stanses innen 2020. Plantasjer må ikke regnes som skog.
 2. Avskaffe av alle subsidier som bidrar til tap av biomangfoldet, spesielt miljøødeleggende og ikke bærekraftig fiskeri-, skogbruk- og landbrukssubsidier. Dette er avgjørende for å redusere noen av de viktigste drivkreftene bak tap av biologisk mangfold. Positive mekanismer som fremmer bevaring og styrking av naturmangfoldet må utvikles og anvendes bredt.
 3. Avskaffe overfiske og ødeleggende fiskemetoder. Overfiske og utkast er noen av de største truslene mot verdens fiskebestander.  Forvaltningen og gjenoppbyggingen av dem må bygge på gode rettighetssystemer, utviklet i nært samarbeid med lokalbefolkningen, og med hensyn til lokal matsikkerhet.
 4. Favorisering av overfiske og ødeleggende fiskemetoder som bunntråling må avskaffes.  Artsrike marine økosystemer som korallrev og svampområder må vernes mot ødeleggende fiskemetoder, og annen ødeleggende aktivitet.
 5. Vernede områder må dekke minst 20 % av hav- land- og kystområder. Disse områdene må utvikles mot å få sammenhengende nettverk av verneområder. Det er fortsatt et stort etterslep i arbeidet med å sikre noen av verdens rikeste og mest sårbare områder, spesielt er dette mangelfullt i kyst og havområder. I tillegg må forvaltningen av dem styrkes i samarbeid med lokalbefolkning og urfolk.
 6. Stoppe overforbruk av vann og fragmentering av vassdrag. Vann er en fundamental miljøfaktor i mange økosystemer på land. Samtidig er tapet av denne naturen raskt økende.
 7. Status til av alle truende arter skal være forbedret innen 2020.
 8. Alle land må definere grenser for hva landets økosystemer tåler, og tilpasse utnyttelse av naturressursene i tråd med disse. Hensyn til biomangfold må integreres i alle sektorlover på nasjonalt nivå og av relevante internasjonale institusjoner. Økosystemtilnærmingen må anvendes i landenes handelspolitikk, multilaterale avtaler og økonomiske beregninger.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.