Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Det flerkulturelle samfunn har feilet

- Det flerkulturelle samfunn har feilet, sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel tidligere i høst, men det er ikke alltid lett "å skille snørr og barter" i de mange betente debattene som raser i dagens Europa om integrering og det flerkulturelle samfunn, samtidig som terrorfrykten og presset mot "vestlige idealer" fortsetter. - Fordommer fordummer, var budskapet fra Norsk Folkehjelp sist uke, mens FNs menneskerettighetskomite vedtok en resolusjon som fratok homofile retten til spesiell beskyttelse mot drap og henrettelser og Walid al-Kubaisi advarte mot islamismens fremmarsj i filmen "Frihet, likhet og det muslimske brorskap".

Onsdag 01. desember 2010
Linker oppdatert: Torsdag 24. februar 2011

Nederland har endret seg etter de politiske drapene på Pim Fortuyn (2002) og Theo van Gogh (2004), der debatten om det flerkulturelle samfunnet i de senere årene har rast med særlig intensitet (les mer her). Men Nederland er ikke noe enkeltstående tilfelle. Også i Danmark har debatten vært intens, særlig i kjølvannet av karikaturstriden i 2005 (les mer her), og denne høsten ble debatten også skjerpet i Sverige, der Sverigedemokraterna (SD) ble valgt inn i Riksdagen med et innvandringspolitisk program som innledes slik (les mer her):

"Sverigedemokraterna betraktar nationalitetspolitik, biståndspolitik, flyktingpolitik och invandringspolitik som en helhet. Inom detta område finner vi att en alltför stor invandring på ett allvarligt sätt har kommit att hota den svenska nationella identiteten och sammanhållningen i landet."

Sverigedemokraterna har følgende framtidsperspektiv på bistanden:

"Sverigedemokraterna vill koppla invandringspolitiken och återvandringspolitiken till biståndspolitiken på så sätt att man, i takt med att kostnaderna för invandring och integration minskar, kan angripa problemets grundorsaker istället. Delar av de ekonomiska resurser som frigörs ska satsas på att utbilda och anställa återvandrare i bistånds- och näringslivsprojekt som kommer återvändaren och dennes hemland tillgodo."

Størst oppmerksomhet på dette feltet i høst har likevel Tyskland fått. I august kom sosialdemokraten Thilo Sarrazins bok "Deutschland schafft sich ab", der han advarer om at tyskerne kan bli fremmede i eget land (les mer her), og noe senere var det Tysklands forbundskansler Angela Merkel som kom i fokus og i følge Human Rights Service "slapp katta ut av sekken" (les mer her).

- Det flerkulturelle samfunn har feilet, sa Merkel da hun den 17. oktober talte til et møte i ungdomspartiet til Kristeligdemokratene (CDU) og i følge NTB "skjerpet tonen i den pågående tyske debatten om islam, innvandring og integrasjon" (les mer her). Debatten kommer vi imidlertid ikke utenom.

- Dette er en av vår tids store samfunnsendringer, slås det fast på Arbeiderpartiets integreringsportal, som er opprettet i forbindelse med utvikling av et nytt integreringspolitisk dokument som skal vedtas av partiet i 2011 (les mer her). Samtidig jobber regjeringens inkluderingsutvalg, som skal legge fram sine anbefalinger neste sommer, med følgende mandat (les mer her):

"Utvalget skal gjennom sitt arbeid løfte frem utfordringer og muligheter i et flerkulturelt Norge, og med bakgrunn i dette foreslå tiltak i inkluderings-og integreringspolitikken."

Noe av utfordringen dreier seg imidlertid om at inkluderings- og integreringspolitikken også dreier seg om flyktningepolitikk, migrasjon og andre vanskelige, globale utviklingstrekk, som skaper frykt i Europa. Blant de som har engasjert seg i slike spørsmål er nettstedet Document.no, som bl.a. har fått oversatt Christopher Caldwells bok: Betraktninger over revolusjonen i Europa - innvandring, islam og vesten (les mer her). Caldwell tegner et skremmende bilde av de langsiktige konsekvensene av innvandringen til Europa, men kan i følge den britiske avisa The Guardians anmelder, Martin Woollacott, ikke uten videre avvises (les mer her). 

Flere skremmende elementer har vært framme i norske medier de sist ukene:

 • Al-Qaida og allierte grupper har planlagt et angrep på den tyske nasjonalforsamlingen, ifølge Der Spiegel (les mer her), og Al-Qaida på den arabiske halvøy legger om strategier for ødelegge vestlige lands økonomi og bidra til at "fienden blør i hjel" (les mer her). Her hjemme viser en ny undersøkelse Aftenposten har fått gjennomført at én av to er redd for terrorangrep i Norge (les mer her).
 • Det europeiske utenriksrådet (the European Council of Foreign Relations) har tidligere lagt fram bekymring for menneskerettighetenes framtid (les mer her) og la nylig fram en rapport om "EU og menneskerettighetene i en post-vestlig verden" (les mer her). Et eksempel fikk vi sist uke, da Aftenposten kunne fortelle om "en svart dag i FN". Bakgrunnen var at Norges FN-ambassadør Morten Wetland var "opprørt etter at homofile ble fratatt retten til spesiell beskyttelse mot drap og henrettelser" (les mer her). Han fikk følge av Anders Heger, som i Dagsavisen på lørdag konkluderte at (les mer her): "Tilbakeslaget i FN er et skremmende symptom på noe som kan se ut som en tiltakende sykdomstilstand i verdenssamfunnet: Toleransens forfall". Her hjemme ble Islamsk Råd Norge i Aftenposten utfordret av Sara Azmeh Rasmussen om døsstraff for homofile (les mer her).
 • Og på fredag var det verdenspremiere på Walid al-Kubaisis film "Frihet, likhet og det muslimske brorskap", som med støtte fra Fritt Ord ble vist på Vika Kino i Oslo (les mer her). I NRK Dagsrevyen advarte al-Kubaisi mot islamismens frammarsj i Norge og Europa (se her).

al-Kubaisi lanserte selv filmen gjennom en kronikk i Dagbladet sist uke, som han innledet slik (les mer her):

"Europa har i flere tiår åpnet sine grenser for innvandrere og flyktninger fra den muslimske verden. I dag utgjør de en voksende minoritet, og i enhver by og ethvert hjørne på kontinentet fins nå muslimer og moskéer. De stiller krav om rettigheter uten til gjengjeld å vise interesse for kontinentets historiske tradisjon og verdier. Hvordan kan Europa takle denne utfordringen uten å bryte sine prinsipper og verdier om frihet og humanisme?"

I går ble filmen vist på TV2 (les mer og se her).

- Thilo Sarrazins bok gjør debatten mer opphetet og dermed integrasjonen vanskeligere, skrev Trond Berg Eriksen i en anmeldelse av Sarrazins bok i Morgenbladet 15. oktober og la til (les mer her):

"... men historiens bølgebevegelser kan verken han eller noen andre forutsi og kontrollere."

Det gjelder trolig også Walid al-Kubaisi, men her prøver vi å gi et lite innblikk i den mangslunge debatten som i dag raser i Europa om innvandring, integrering, forholdet til den muslimske verden og våre mer eller mindre "vestlige verdier".

Er dette relevant for organisasjoner som skal informere om Nord/Sør-spørsmål i Norge? - Ja, mente Halvor Finess Tretvoll, da han for fire år siden deltok på seminar i regi av Norad og RORG-samarbeidet i kjølvannet av karikaturstriden (les mer her). Som debattredaktør i Dagsavisen ønsker han nå debatt om "hvit flukt" fra innvandrertette områder i Oslo (les mer her).

- Vil rive landet vårt i filler

Høstens innvandrings- og integreringsdebatt i Norge fikk en intens start i kjølvannet av en kronikk i Aftenposten i august av Kent Andersen (styremedlem i Oslo Frp) og Christian Tybring Gjedde (stortingsrepresentant og leder av Oslo Frp), som innledet slik (les mer her):

"Hva var galt med norsk kultur, siden Arbeiderpartiet vil erstatte den med flerkultur? Som er rotløshet satt i system og vil rive landet vårt i filler."

Han møtte kraftig motbør, men etter noen uker hektisk debatt sa han til Aftenposten at han ikke angret noenting, selv om en fersk meningsmåling kunne fortelle at 59 prosent av Oslos befolkning er uenige i at flerkultur kan komme til å rive landet i filler (les mer her). Debatt ble det også etter at FrPs tidligere formann, Carl I. Hagen kom med bok i høst, der det bl.a. sto (les mer her):

"Det er nok av konflikter der ute, og det skal ikke mye krutt til før innvandrerne her i landet tar konfliktene hit, antenner dem også her i landet."

I høst fikk vi også nytt besøk av somaliskfødte Ayaan Hirsi Ali, som har stått sentralt i debatten i Nederland. I oktober var hun i Oslo i forbindelse med sin nye bok "Nomaden" og sa i den forbindelse bl.a. (les mer her):

"Europa har få år på seg til å sluse den muslimske minoriteten inn i det moderne samfunn. Gjør man det ikke nå, kan situasjonen om kort tid bli kritisk."

Hun advarte også mot mer vidtrekkende konsekvenser:

"De muslimske land er i dyp krise. Denne krisen har utløst en folkevandring fra sør til nord. Hvis velgere og politikere i de vestlige land håndterer denne folkevandringen galt, kan selve de idealer som Vestens samfunn bygger på, nemlig Opplysningstidens ideer, stå for fall.

- Hadde Ayaan Hirsi Alis påstander om muslimer kommet fra en Frp-politiker, ville mange stemplet dem som høyrepopulistisk grums, skrev Stian Bromark i Dagsavisen (les mer her), mens Dag og Tid arrangerte en dialog mellom Hirsi Ali og den katolske munken og multikulturalisten Arnfinn Haram (les mer her).

- Fordommer fordummer

Nylig la IMDi fram årets "i Fakta 2010", med utvalgte nøkkeltall, informasjon og begreper om innvandring og integrering (les mer her), men hva som er fakta og hva som er fordommer er likevel et gjennomgående tema i mange av debattene.

- Fordommer fordummer, var tittelen på en større konferanse arrangert av Norsk Folkehjelp sist uke, der Lars Østby fra Statistisk Sentralbyrå i følge Norsk Folkehjelps nettside avkreftet mange av fordommene med fakta (les mer her):

"Jeg skal ta de seks mytene for å sammendra. Norge har så stor innvandring. Da sier jeg tja. Vi har klar stor innvandring tilbake i tid, ikke stor innvandring hvis vi sammenlikner med andre land. Innvandrernes henteekteskap driver dagens innvandring. Nei. Slik er det ikke. Muslimene vil være i flertall om 20, 50 eller 100 år. Nei, slik er det ikke. Gutter slutter, jenter studerer. Tja. Men det adskiller ikke innvandrerne fra resten av befolkningen. Integrasjonen i Norge er mislykket. Klart nei. Nordmenn er så skeptiske til innvandrere. Neppe. Hvis en leser blogginnleggene på Aftenposten, vil vi få god dekning for at nordmenn er skeptiske. Men når en går ut og spør et representativt utvalg av befolkningen, er de ikke det."

Men "tall kan temmes" - også SSBs tall - i følge Human Rights Service (les mer her) og i følge en artikkel av Sten Inge Jørgensen i Morgenbladet nylig - basert på fakta - går integreringen i Norge feil vei (les mer her):

"Færre er i arbeid, færre stemmer ved valg og flere lever i fattigdom."

"Frihet, likhet og det muslimske brorskap"

- Venstresidens frykt for islam, var tittelen på en seminar arrangert av Antirasistisk Senter på årets globaliseringskonferanse i Oslo, som ble begrunnet slik av senterets leder, Kari Helene Partapuoli (les mer her):

"Det er dessverre tegn til at det finnes en generell mistro til muslimer i store deler av befolkningen på tvers av det politiske spekteret. I den norske debatten har deler av venstresiden vært nølende og usikker på hvordan debatten om norske muslimer skal håndteres."

Uka etter skrev Shakil Rehman et innlegg i Aftenposten der han hevdet at "den største 'rasismen' i Norge i dag mot muslimer utføres av godt utdannede muslimske talspersoner" og han utdypet det bl.a. slik (les mer her):

"Populisten Raja har nå i november 2010 snudd og sagt at vi ikke kan leve slik som for 1500 år siden og at islam må utvikle seg. Dette blir så trist og opportunistisk som det går an, etter at han har mobbet og kjeppjaget folk som Hege Storhaug, Aftenpostens Halvor Tjønn, Karita Bekkemellem, Libe Rieber-Mohn, Sarah Azmeh Rasmussen, Martin Kolberg og mange, mange flere de siste ti årene for å ha sagt det samme. De fortjener alle en unnskyldning fra ham."

- Jeg kjenner meg ikke igjen, svarte Abid Q. Raja (les mer her), som mener at "dialog endrer oss" mens han nå også angripes av forfatter og filmskaper Walid al-Kubaisi i forbindelse med hans nye film "Frihet, likhet og det muslimske brorskap". I et intervju med Hilde Sandvik i Bergens Tidende sier al-Kubaisi bl.a. (les mer her):

"Dere i media har brakt frem læregutter for islamistene, folk som Mohammad Usman Rana og Abid Raja, som begge har stått for ekstreme holdninger. Like før valget foreslo Raja å ansette tre imamer til å informere om islam på skolene. Et klassisk islamistisk innspill. Både Raja og Rana har forhold til Tariq Ramadan, som sees på som moderat muslim. Han er vokst opp i Det muslimske brorskap, født inn i det så å si. Som det sies i filmen: Han er en rev som forleder europeiske politikere. Å sette ham i førersete som moderat muslim er å skyte seg selv i foten."

I en kronikk i Dagbladet sist uke redegjorde al-Kubaisi for sine bekymringer knyttet til Muslimbrødrene (les mer her):

"Europa har i flere tiår åpnet sine grenser for innvandrere og flyktninger fra den muslimske verden. I dag utgjør de en voksende minoritet, og i enhver by og ethvert hjørne på kontinentet fins nå muslimer og moskéer. De stiller krav om rettigheter uten til gjengjeld å vise interesse for kontinentets historiske tradisjon og verdier. Hvordan kan Europa takle denne utfordringen uten å bryte sine prinsipper og verdier om frihet og humanisme?"

- Intellektuelle forstår ikke fundamentalisme, sa professor Terje Tvedt til Aftenposten for noen år tilbake (les mer her). Han håper nå filmen kan endre debattklimaet i Norge og Hege Storhaug i Human Rights Service håper filmen "kan åpne politikernes øyne" (les mer her).

Med sin film ønsket al-Kubaisi særlig å utfordre norsk venstreside (les mer her) og i debatten i kjølvannet av filmen har han bl.a. fått svar fra redaktør Bjørgulv Braanen i avisa Klassekampen, som skriver (les mer her):

"Filmen er et viktig bidrag til debatten om islam, men al-Kubaisis budskap om at man bør avstå fra dialog med moderate islamister og muslimer er dypt problematisk."

Og i dag kan Klassekampen fortelle at "Midtøsten-ekspert slakter Walid al-Kubaisis film om muslimbrødrene" (ikke på nett):

"Det muslimske brorskap er ingen trussel mot Europa. Tvert imot bidrar de ti at vestlige verdier vinner fram i arabiske land, hevder Mistøsten-ekspert Bjørn Olav Utvik."

Debatten går og hva slags konklusjoner regjeringens inkluderingsutvalg trekker gjenstår å se. Vurdering av muslimbrødrenes potensielle trussel mot Norge og Europa ligger utenfor deres mandat, men kanskje vil de måtte erkjenne noen av de samme utviklingstrender som Wouter Bous, leder for sosialdemokratene i Nederland, har sett når det gjelder utviklingen i vestlige samfunn de senere årene (les mer her):

"De viktigste trendene jeg ser i disse samfunnene er økt mangfold, globalisering og fragmentering. Vi ser et stadig økende mangfold av folks interesser, deres etnisitet, regligion, utdanning, deres familie- og arbeidssituasjon og deres inntektsnivåer. Vi ser grenser som blir stadig mindre relevant, enten det dreier seg om økonomi, migrasjon, innenrikspolitikk og byggende verdier. Som et resultat av både mangfold og globalisering ser vi at de tradisjonelle mekanismene som skapte samhold i våre samfunn blir mindre effektive og mindre attraktive og blir erstattet av krefter som splitter istedet for å forene."

Vil slike utviklingstrender få konsekvenser for utenriks- og utviklingspolitikken?

Da utenriksminister Jonas Gahr Støre for noen år tilbake skrev kronikk i Aftenposten om "det nye norske vi" konkluderte han slik (les mer her):

"Også i utenrikspolitikken må vi bruke mangfoldet i det norske vi som en ressurs til å forstå en verden i endring, snarere enn en kilde til frykt for det som er annerledes."


Aktuelle lenker:

Tidligere relevante saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Integrering 2.0., kommentar av Jonas Gahr Støre i Dagsavisen (nye meninger) 24.02.11
  En av de største utfordringene for den politiske venstresiden er at så mye av integreringspolitikken debatteres på Frps premisser. Her råder en grunnleggende negativ vinkling og mistenkeliggjøring. Vi vil bryte dette mønsteret. Aps integreringsutvalg løfter ambisjonen om å gjøre Norge til verdens mest inkluderende samfunn, et vinnerlag i globaliseringens tidsalder.
 • Dyrker forskjellene, Klassekampen 15.02.11
  Den naiv-liberale ideologien om at folk kan leve sammen i fred og frihet om de bare forstår hverandre godt nok, har spilt fallitt, mener Torbjørn Røe Isaksen.
 • Multikulturalisme, debatt av Torbjørn Røe Isaksen i Dagsavisen (nye meninger) 14.02.11
  Den siste tiden har konservative statsledere tatt oppgjør med multikulturalismen som ideologi. Det er på sin plass, men like fullt er det interessant at oppgjørene implisitt anerkjenner at samfunnet er mer mangfoldig enn tidligere.
 • Skillelinjer, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 12.02.11
  Europeiske statsledere - Tysklands forbundskansler Angela Merkel, Storbritannias statsminister David Cameron og Frankrikes president Nicolas Sarkozy - har i tur og orden rykket ut og erklært «multikulturalismen» som mislykket og forfeilet. Vi er heller ikke tilhengere av «multikulturalisme», hvis man med det mener at kulturelle grupper skal leve side om side uten kontakt og uten ambisjoner om at alle, uansett hudfarge, politisk oppfatning, religiøs overbevisning eller kulturell bakgrunn, skal inngå i det fellesskapet som et samfunn er.
 • Faller multikulturalismen?, Klassekampen 12.02.11
  Over hele Europa tar statsledere avstand fra tanken om det multikulturelle samfunnet. - Selv om det er helt logisk reaksjon, er det veldig farlig å lukke seg om seg selv, mener Iver B. Neumann.
 • Skjerpet innvandringspolitikk, lederkommentar i Bergens Tidende 12.02.11
  Innvandrerskeptikerne har vunnet inkluderingspolitikken. Det gir seg utslag i en farlig kynisme. 
 • Nazisme som trumfkort i islamdebatten, debatt av Ingunn Økland i Bergens Tidende 31.01.11
  Ekstremister på begge sider i islamdebatten bruker nazismen til forsøksvis å parkere meningsmotstandere. Kan vi snart komme videre?
 • Skal løse integreringsfloken, Klassekampen 31.01.11
  Hele fem regjeringsutvalg skal sette fart på integreringen. - Tåken av moralisering har lettet over integreringsdebatten, sier utenriksforsker Asle Toje.
 • Rapport avviser at muslimer vil «ta over Europa», Vårt Land 28.01.11
  Synkende fødselstall vil minske veksten i verdens muslimske befolkning de neste tyve årene.
 • En reaksjonær trosform, debatt av Jørgen Sandemose i Aftenposten 27.01.11
  Rana og Rasmussen har levert et bidrag som ikke bare er snevert i den forstand at det ignorerer ideologiske retninger innen islam, men også ved at det ser bort fra at problemet vedrører folk i alle verdensdeler, som på de forskjelligste måter er underlagt systemer som sperrer dem inn i religiøse tvangstrøyer og desperasjonens alternativer.
 • Forsker: - Hizb-ut-Tahrir har skiftet strategi, VG (NTB) 23.01.11
  Etter en rolig periode er islamistbevegelsen Hizb-ut-Tahrir i ferd med å endre strategi i Danmark, mener Kirstine Sinclair, som har forsket på bevegelsen.
 • Danske ministre demonstrerte mot islamistmøte, Vårt Land (NTB) 22.01.11
  Hizb-ut-Tahrir vil avskaffe demokratiet og innføre et islamstyrt diktatur. 
 • - Islamofobi er blit stuerent, Dagsavisen 22.01.11
  Islamofobi er blitt sosialt akseptabelt i Storbritannia, hevder den konservative ministeren baronesse Warsi.
 • Krenkelsestyranniet, kronikk av Asle Toje i Aftenposten 20.01.11
  Muslimer er bærere av den nye antisemittismen. Ny rapport sidestiller islamofobi og antisemittisme fordi begge involverer «krenkelse».
 • Muslimsk bekymring for radikal islam, VG Nett 20.01.11
  Det skaper bekymring blant muslimer at den radikale islamistgruppen Hizb ut-Tahrir er nå i ferd med å etablere seg i Norge.
 • Rom for alle, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 18.01.11
  Rasmussen og Rana reagerer på at muslimer som gruppe blir plassert inn i en påstått islamsk erobringsplan mot Europa, der de uvitende deltar i felttoget gjennom «å bære et barn eller be i moskeen». De to skribentene minner om at det som faller under sekkebetegnelsen muslimer er vidt forskjellige mennesker.
 • Rom for alle stemmer, kronikk av Sara Azmeh Rasmussen og Mohammad Usman Rana i Aftenposten 16.01.11
  Finnes det en allianse mellom alminnelige muslimer og ekstremister med sikte på å overta Europa? Bildet er så sammensatt at det er fristende å ty til slike stereotypier og flate forklaringsmodeller, og det er eksempelvis det Walid al-Kubaisi film Likhet, frihet og det muslimske brorskapet synes å komponere. Men i denne fasen er det viktig at vi ikke blander sammen religionskritikk med grums og fremmedfrykt.
 • Internt oppgjør, Morgenbladet 14.01.11
  Det er brutt ut full strid mellom antropologene Sindre Bangstad og Unni Wikan i islamdebatten. Islams innflytelse i Vesten. Diskusjonen rir offentligheten, og sosialantropologene er blant de viktigste leverandørene av vitenskapelige fakta som debatten baseres på.
 • Frihet til å være forskjellig, lederkommentar i Bergens Tidende 03.01.11
  Terrorplanene i Danmark er ikke uttrykk for en kamp mellom sivilisasjoner, men mellom fornuft og galskap.
 • Vår tids sivilisasjonskonflikt, kommentar av Atle Sommerfeldt i VG 27.12.10
  Liberal presse i vesten styrker dem som arbeider mot menneskerettighetene.
 • Den ubehagelige sannheten, kronikk av Hans Olav Syvertsen i VG 27.12.10
  Omtalt under tittelen "Et oppgjør med islamisme" av Human Rights Service 28.12.12
 • En fortelling om frihet, Kronikk av Unni Wikan i Morgenbladet 24.12.10
  Walid al-Kubaisis film Frihet, likhet og det muslimske brorskap dokumenterer at søsteren til Hassan Al Banna, det muslimske brorskapets grunnlegger, ikke dekket til håret på 1930-40-tallet. Jeg har dokumentasjonen som viser at selv såkalt alminnelige kvinner gikk på marked og gater med utildekket hår og hals til midt på 1980-tallet.
 • Skuffet over oppmøtet under antiterror-markering, VG Nett 20.12.10
  Stortingspolitiker Abid Q. Raja etterlyser tydeligere engasjement mot terror blant norske muslimer.
 • Flere norsksomaliere i terrornettverk, Dagbladet (NTB) 20.12.10
  Minst fem norsksomaliere kjemper for terrororganisasjonen Al Shabaab, ifølge kilder i Somalia. Foreldrene må våkne opp, mener Somalia-ekspert Stig Jarle Hansen.
 • Bred front mot terror, E24 (NTB) 19.12.10
  Norske myndigheter, Den norske kirke, antirasister og norske muslimer møttes i sentrum av Oslo lørdag for å vise at de står sammen mot terror.
 • Biskop Kvarme skal holde appell mot terror, VG (NTB) 18.12.10
  Oslo-biskop Ole Christian Kvarme skal holde en av appellene under lørdagens markering mot terror i Oslo. Det er Islamsk Råd Norge (IRN) som har tatt initiativet til markeringen lørdag under parolen «Sammen mot terror».
 • Terroristen som kom inn i kulden, kommentar av Erling Kjekstad i Nationen 18.12.10
  En selvmordsbomber i Stockholm har minnet oss på et mareritt: At kampen mot islamister og terrorister skal prege framtida til våre barn og barnebarn.
 • Fri oss fra frykten, kommentar av Stein Slettebak Wangen i Adresseavisa 18.12.10
  Å bagatellisere andre folkeslags oppfatning av hva som er respektløse holdninger overfor deres tro, er ved siden av å sende soldater for å «ordne opp» i et annet lands indre anliggender, noe av det farligste vi kan gjøre.
 • Muslimenes kamp mot voldsromantikk, kommentar av Mohammad Usman Rana i Aftenposten 17.12.10
  Det mislykkede terroranslaget mot Stockholm understreker viktigheten av at muslimene intensiverer den intellektuelle kampen mot radikalisme.
 • Hva mener VG?, kommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet 17.12.10
  Skal muslimer svare for terrorisme, må redaktører svare for kommentatorer: Er VGs sjef for eller imot Olav Versto?
 • Frykter reaksjonene, Klassekampen 17.12.10
  Svenske muslimer frykter rasisme og fordommer etter lørdagens selvmordsaksjon. Regjeringen lover å jobbe for forståelse.
 • Radio Multikulti, kronikk av Asle Toje i Bergens Tidende 16.12.10
  Det er på tide å avslutte det flerkulturelle eksperimentet og enes om at i Norge er det norske regler som gjelder.
 • Idyllen som brast, kommentar av Kenan Malik i Bergens Tidende 16.12.10
  Bomben i Stockholm er nok et vitnesbyrd om at multikulturalismen har feilet.
 • - Flere bombeattentat i vente i Europa og USA, Dagbladet (NTB) 16.12.10
  Stockholm-bomberen var kun den første i rekka, ifølge al-Qaida.
 • - Vi har ingen illusjoner om at vi står utenfor Europa, Aftenposten 16.12.10
  Hevder Regjeringen gjør alt man kan for å forebygge radikalisering og terror.
 • Vår rolle i terroren, debatt av Fredrik S. Heffermehl i Dagsavisen (nye meninger) 16.12.10
  Når vestlige overgrep leder til terror som vi så besvarer med en «krig mot terror», er det som å prøve å slukke brann med bensin.
 • Sikkerhet og åpenhet, kommentar av Kjell Dragnes i Aftenposten 15.12.10
  Klarer vi her i nord å holde hodet kaldt når internasjonal terrorisme også dukker opp her? Total overvåkning er ikke svaret.
 • Terror mot demokratiet, lederkommentar i Adresseavisa 15.12.10
  Terrorangrepet i Stockholm i helgen har utløst et kraftfullt forsvar for grunnleggende demokratiske verdier som åpenhet, frihet og toleranse.
 • – Stockholm bare begynnelsen, ABC Nyheter (NTB) 14.12.10
  En mann tilknyttet al-Qaidas toppledelse i Irak advarte mandag om at selvmordsangrepet i Stockholm lørdag bare er starten på en «ny æra av jihad».
 • Islamfobi som skjold, debatt av Hakima Dgadeg i Aftenposten 08.12.10
  Debatten etter Walid al-Kubaisis film om det muslimske brorskap gjentar samme landeplage som i årevis har hindret integreringen: «Filmens budskap skaper islamfrykt». Og ut fra dette blir det nå gjort forsøk på å stoppe debatten.
 • Til kamp for friheten, debatt av Per-Willy Amundsen i Dagsavisen (nye meninger) 07.12.10
  Islamister jobber for å endre Norge slik vi kjenner det. Det er essensen i dokumentarfilmen Walid al-Kubaisi har laget, som TV 2 sendte mandag for en uke siden.
 • Et Manglerud i verden, kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 07.12.10
  Hva har William Nygaard, Walid al-Kubaisi, Hans Rotmo, Knut Storberget og Jens Stoltenberg felles? Denne uken har de snakket om vår tids ekspanderende ekstremisme.
 • Mest redd for konflikt med muslimer, Mandag Morgen 06.12.10
  Nordmenn flest mener konflikter mellom den muslimske og vestlige verden er den største trusselen mot en trygg verden, viser ny meningsmåling. Klimaendringene frykter vi ikke på langt nær så mye. Kun en av tre oppfatter klimaendringene som en stor trussel. Ekspertene mener vi har dannet oss et urealistisk trusselbilde.
 • Gud og terror, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 04.12.10
  Historien kan lære oss å forstå at det finnes ekstremisme og terrorisme på alle sider av frontlinjene. Jødisk ekstremisme er like alvorlig som islamsk ekstremisme, like alvorlig som høyre- og venstreterrorisme. Selv om det finnes en jøde eller muslim som begrunner sin terrordåd med religionen, betyr ikke det at alle som tilber Gud eller Allah er terrorister, eller at religionen de tilber er terroristisk, selv om både Teitel og de radikale islamistene bak terrorangrepet 11. september 2001 i New York priste sin gud.
 • Muslimske brorskap og debattetikette, debatt av Halvor Finess Tretvoll i Dagsavisen (nye meninger) 04.12.10
  Walid al-Kubaisi vil ikke møte kritikerne til debatt før de har tatt avstand fra ideologien til Det muslimske brorskap. Filmen hans har skapt reaksjoner. Er det riktig av ham å sette forutsetninger for å debattere?
 • Ytringsfrihetens krumspring, debatt av Thomas Hylland Eriksen i Dagsavisen (nye meninger) 04.12.10
  Ikke alle ytringer er like viktige. Tydeligvis er det viktigere å kritisere islam og muslimer enn å korrigere de som bruker bulldozer der teskje ville ha vært et bedre redskap.
 • Frihet, likhet og muslimsk brorskap, kommentar av Karianne Bjellås Gilje i Dagbladet 04.12.10
  Religionsfrihet og religionskritikk er bedre enn religionsforbud. Men gudene skal vite at det er komplisert.
 • Føler seg misbrukt i TV 2-film, Klassekampen +4.12.10
  Klassekampen har snakket med fire av kildene i Walid al-Kubaisis dokumentar om Det muslimske brorskapet. Alle føler seg grovt misbrukt i filmen.
 • Vil spre «sunn frykt», Morgenbladet 03.12.10
  Walid al-Kubaisi hevder norske muslimer løper islamismens ærend, men møter massiv motstand. – Målet var aldri å lage en nyansert film, sier han.
 • – Al-Kubaisi har ingen faglig tyngde, Morgenbladet 03.12.10
  Sindre Bangstad avviser fullstendig kritikken fra Walid al-Kubaisi og hans «våpendragere» i media.
 • Fordommer fordummer, kommentar av Petter Eide og Cecilie Sundby i Dagsavisen (nye meninger) 02.12.10
  Regjeringen taler med to tunger. Den snakker varmt om mangfold og inkludering samtidig som den sprer fordommer mot mennesker på flukt. Nå må den snart bestemme seg.
 • Multikulturalismens ofre, debatt av Ole Jørgen Anfindsen i Vårt Land (Verdidebatt) 01.12.10
  Tusenvis av britiske jenter blir trolig sex-misbrukt av innvandrere. Feighet og unnfallenhet har bidratt til at problemet er blitt ekstra stort.
 • «Konservative muslimer er forstummet av ekstremistene», Bergens Tidende 30.11.10
  Forfatter Walid al-Kubaisi mener at Abid Q. Raja formidler islamistiske meninger. Raja svarer med å gi sitt syn på ekstremisme. 
 • Islamistenes farlige grep om Europa, debatt av Mazyar Keshvari i Aftenposten 30.11.10
  Walid al-Kubaisis dokumentarfilm Frihet, likhet og Det muslimske brorskap skildrer den største faren Europa har stått overfor siden nazismen.
 • Kommentardokumentaren, debatt av Stian Bromark i Dagsavisen (nye meninger) 29.11.10
  Walid al-Kubaisis film om muslimbrødrenes strategi for å ta over makten i Europa har allerede vakt sterke reaksjoner. I kveld sendes den på TV 2. Filmen ligner mer på en kommentar enn en dokumentar.
 • Dialog endrer oss, debatt av Abid Q. Raja i Aftenposten 29.11.10
  Jeg kjenner meg ikke igjen i at hverken jeg eller andre, som Bushra Ishaq, skal være hyklerske, slik Shakil Rehman skriver i Aftenposten fredag. Jeg håper folk ser det mange prøver å gjøre, nemlig å utføre en samfunnsplikt: Gjennom deltagelse i det offentlige ordskiftet kan mange bidra til å løfte refleksjonsnivået i Norge om vanskelige temaer knyttet til innvandrere og integrering.
 • Brorskap, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 27.11.10
  Statsstipendiat Walid al-Kubaisi er aktuell med filmen «Frihet, likhet og Det muslimske brorskap», omtalt her i avisa denne uka. Filmen er et viktig bidrag til debatten om islam, men al-Kubaisis budskap om at man bør avstå fra dialog med moderate islamister og muslimer er dypt problematisk.
 • Gud, sex og alvoret, kommentar av Anders Heger i Dagsavisen (nye meninger) 27.11.10
  Det finnes en oversikt over ting som ikke er allment akseptert som grunn til å skille et menneske fra livet. Og på den listen har det stått «seksuell legning».
 • Hykleriet mot muslimer, debatt av Shakil Rehman i Aftenposten 26.11.10
  Den største «rasismen» i Norge i dag mot muslimer utføres av godt utdannede muslimske talspersoner.
 • Ensidig om «den islamske fare»?, debatt av Espen Utaker i Vårt Land (verdidebatt) 26.11.10
  Mens Walid al-Kubaisi svarer et klart ja på innledningsspørsmålet om at Europa er truet av islamister, vil mange, både muslimer og andre, mene at Walid al-Kubaisi har laget en konspiratorisk film uten rot i den norske virkeligheten.
 • Alt du har ofret, Europa, Hilde Sandvig intervjuer Walid al-Kubaisi i Bergens Tidende 25.11.10
  Muslimbrødrene undergraver demokratiet i Europa, mener forfatteren Walid al-Kubaisi. Han har laget dokumentarfilm sammen med Agitatorfilm i Bergen.
 • Vår religiøse skjebne, kronikk av Walid al-Kubaisi i Dagbladet 25.11.10
  Europa har i flere tiår åpnet sine grenser for innvandrere og flyktninger fra den muslimske verden. I dag utgjør de en voksende minoritet, og i enhver by og ethvert hjørne på kontinentet fins nå muslimer og moskéer. De stiller krav om rettigheter uten til gjengjeld å vise interesse for kontinentets historiske tradisjon og verdier. Hvordan kan Europa takle denne utfordringen uten å bryte sine prinsipper og verdier om frihet og humanisme?
 • - Venstresida tek feil, Klassekampen 25.11.10
  Filmen «Frihet, likhet, Det muslimske brorskap» går hardt ut mot venstresidas innvandringspolitikk. Regissør Walid al-Kubaisi håpar han kan vekkje norske intellektuelle.
 • - En svart dag i FN, Aftenposten 25.11.10
  Norges FN-ambassadør Morten Wetland er opprørt etter at homofile ble fratatt retten til spesiell beskyttelse mot drap og henrettelser.
 • Nye trusler mot Lars Vilks, Aftenposten 24.11.10
  Den somaliske islamistgruppen al-Shabaab oppfordrer til drap på kunstneren, som tegnet profeten Muhammed som en hund.
 • En strek i tegningen, kommentar av Knut Olav Åmås i Aftenposten 23.11.10
  Hvis du skal lese en reflektert bok om karikaturstriden, les heller tre andre bøker jeg har kommentert den siste tiden: Jyllands-Postens kulturredaktør Flemming Roses Tavhsedens tyranni, britiske Kenan Maliks Rushdie-affæren og veien fra fatwa til jihad om utviklingen de siste 20 år, og Ayaan Hirsi Alis Nomade med perspektiver på islam og politikk.
 • Al-Qaida vil ramme USA med mange små angrep, VG (NTB) 21.11.10
  Al-Qaida på den arabiske halvøy mener at tiden for store terrorangrep med massedød er over. I stedet skal mange små angrep ødelegge vestlige lands økonomi og bidra til at «fienden blør i hjel».
 • Det flerkulturelle – hvorfor og for hvem?, debatt av Rolf Reikvam i Vårt Land (verdidebatt) 22.11.10
  ”Det flerkulturelle” er et nytt begrep som har slått grundig rot i det norske språket. Det flerkulturelt samfunn er blitt et fast begrep og brukes spesielt i den politiske debatten. Begrepet brukes uten at en reflekterer over innholdet og uten at en prøver å definere hva som er nytt i samfunnet sammenlignet med tidligere tider der en hovedsakelig opererte med begrepet norsk kultur.
 • - Angrepsplaner mot nasjonalforsamlingen i Berlin, VG (NTB) 21.11.10
  Al-Qaida og allierte grupper har planlagt et angrep på den tyske nasjonalforsamlingen, ifølge Der Spiegel.
 • Én av to redd for terror i Norge, Aftenposten 21.11.10
  De siste ukene er det avslørt flere terrorplaner i Europa. 44 prosent av innbyggerne i Norge frykter terrorangrep på norsk jord.
 • Islamkritikar møter multikulturalist, Dag og Tid 19.11.10
  – Dialogen med muslimar er berre ei øving utan innhald, seier Ayaan Hirsi Ali. Her møter den forfylgde og fråfalne muslimen den katolske munken og multikulturalisten Arnfinn Haram.
 • Integreringen går feil vei, Morgenbladet 19.11.10
  Færre er i arbeid, færre stemmer ved valg og flere lever i fattigdom.
 • - Vestens idealer står i fare, Aftenposten 17.11.10
  Europa har få år på seg til å sluse den muslimske minoriteten inn i det moderne samfunn. Gjør man det ikke nå, kan situasjonen om kort tid bli kritisk, mener Ayaan Hirsi Ali.
 • Nomadens kamp, Dagsavisen 17.11.10
  Ayaan Hirsi Ali er blitt selve symbolet på sivilisasjonenes sammenstøt. Selv mener hun sammenstøt er eneste farbare vei for å bevege verden framover.
 • Uforsonlig islamkritiker, Dagsavisen (nye meninger) 16.11.10
  Kommentar av Stian Bromark: Hadde Ayaan Hirsi Alis påstander om muslimer kommet fra en Frp-politiker, ville mange stemplet dem som høyrepopulistisk grums.
 • Symboler nærer ekstremisme, kommentar av Henrik Thune i Aftenposten 08.11.10
  En ung norsk forsker har skrevet et internasjonalt hovedverk om al-Qaida. Han viser at hysteri og karikering av islam hjelper ekstremistene.
 • Forkynner hat mot Vesten, Vårt Land 08.11.10
  Flere kilder i det muslimske miljøet i Oslo hevder overfor NRK at imamer blir sendt fra Iran til Norge for å forkynne et hat mot Vesten.
 • Lar vi Al-Qaida vinne?, kommentar av Jan Egeland i Aftenposten 03.11.10
  Terrorens mål er å spre frykt og endre vår levemåte. Der ser vi ut til å gi fanatikerne hjelp.
 • Nasjonalstaten under fri arbeidsinnvandring, kommentar av Ottar Brox i Dag og Tid 05.11.10
  Det burde ikkje vere umoralsk, og ikkje eingong kontroversielt, å minne om at ein eigedom som alle kan få eigedomsrett til, er dømd til å bli verdlaus for eigarane.
 • Bin Laden truer Frankrike, Aftenposten 28.10.10
  Kobler kidnappingen av franske statsborgere i Niger til hijab-forbud i Frankrike.
 • Ensidig dialog, kommentar av Walid al-Kubaisi på Vårt Land (verdidebatt) 26.10.10
  Intellektuelle, sekulære, litterater og kunstnere blant den norske innvandrerminoritet blir neglisjert fordi de ikke stiller religiøse krav, de krever ikke å bygge bedehus, de viser heller ikke hensyn til den autentiske kristendommen, de er kritiske til sider ved religionens makt og de skriker ikke at muslimene i vertslandet har fordommer mot dem som kristne, og de mottar ikke millionstøtte fra andre kristne land.
 • Merkel: – Det flerkulturelle samfunn har feilet, Aftenposten (NTB) 18.10.10
  Det flerkulturelle samfunnet er mislykket, sier Tysklands forbundskansler Angela Merkel. – Dersom man ikke kan snakke tysk, kan ikke integrasjonen i Tyskland fungere, sa Merkel da hun talte til et møte i ungdomspartiet til Kristeligdemokratene (CDU). Hun skjerper dermed tonen i den pågående tyske debatten om islam, innvandring og integrasjon.

Søk:

Avansert søk

Mandat for inkluderingsutvalget:


Utvalgets skal gjennom sitt arbeid løfte fram utfordringer og muligheter i et flerkulturelt Norge, og med bakgrunn i dette foreslå tiltak i inkluderings- og integreringspolitikken. Utvalget skal ta utgangspunkt i foreliggende forskning og kunnskap på feltet, og i sitt arbeid legge vekt på arbeidsliv, utdanning og deltakelse i demokrati og sivilsamfunn. Temaene skal også vurderes ut fra et klasseperspektiv. Utvalget skal dessuten se på områder hvor ulike verdier og prinsipper kan komme i konflikt.

 Dette innebærer at Inkluderingsutvalget blant annet skal diskutere, vurdere og foreslå tiltak knyttet til:

 • Utfordringer med en mulig utvikling av et klassedelt samfunn hvor personer med innvandrerbakgrunn har dårligere levekår og lavere samfunnsdeltakelse enn resten av befolkningen. Det gjelder særlig innvandreres deltakelse i arbeidslivet.
 • Hva kan gjøres for å øke den lave yrkesdeltakelsen til kvinner med innvandrerbakgrunn i enkelte grupper.
 • Hvordan samfunnet bedre kan benytte de ressursene mange personer med innvandrerbakgrunn besitter, både med tanke på økonomisk vekts og samfunnsmessig utvikling.
 • Hvordan deltakelse i utdanningssystemet for innvandrere og deres barn kan virke utjevnende, skape sosial mobilitet og bidra til å sette unge i stand til å ta selvstendige livsvalg.
 • Hvilke utfordringer som knytter seg til bokonsentrasjon av enkelte grupper i byområder (segregering), og hvordan disse utfordringene kan løses.
 • Hvordan man bedre kan inkludere personer med innvandrerbakgrunn på sentrale samfunnsarenaer, og bringe deres erfaringer, kompetanse og synspunkter inn i offentlig debatt og demokratiske prosesser.
 • Hvilke felles verdier bør danne grunnlaget for vårt flerkulturelle samfunn, og hva kan gjøres for å sikre at hele befolkningen slutter opp om disse verdiene.
 • Hvilke aktuelle og mulige konfliktområder som finnes i det flerkulturelle samfunnet hvor ulike verdier og prinsipper kan komme i konflikt, og hvordan samfunnet best kan håndtere slike konflikter når de oppstår.

For å sikre en bred tilnærming skal utvalget arrangere debatt- og dialogmøter rundt om i landet. Møtene skal ta utgangspunkt i de temaene utvalget drøfter, og utvalget skal sørge for et faglig grunnlag og kunnskapsbasert ramme for debattene. Hensikten med debatt- og dialogmøtene er å la ulike deler av befolkningen komme til orde med sine erfaringer og synspunkter i integrerings- og inkluderingsspørsmål. Utvalget skal ta med seg spørsmålene, forslagene og erfaringene som kommer fram i disse møtene inn i sitt arbeid og reflektere dette i utredningen de leverer. 

Utvalget skal se hen til andre utvalgs arbeid og der disse foreligger ta utgangspunkt i deres analyser på områder som berører integreringsfeltet.  Dette gjelder særlig Fordelingsutvalgets utredning, Brochmann-utvalget som utreder sammenhengen mellom inn- og utvandring og utviklingen av velferdsordninger, Østberg-utvalget som utreder opplæringstilbudet for minoritetsspråklige og Skjeie-utvalget som skal utrede norsk kjønnslikestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse.

Økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag skal utredes. Minst ett av forslagene fra utvalget skal baseres på uendret ressursbruk. Utvalget skal levere sin utredning til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet senest ett år etter oppstart. Det kan være aktuelt for departementet å be utvalget om delinnstillinger underveis.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.