Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ett år etter Muhammed-tegningene

- Muhammedstriden er den voldsomste verdidebatt vi har sett de siste åra, skrev Aftenpostens debattredaktør Knut Olav Åmås sist uke, ett år etter at Muhammedtegningene ble offentligjort i Jyllandsposten. Utenriksministeren mener slike spørsmål kan være de viktigste i vår tid og "en test på vår beslutning om å sikre fred og globalt samarbeid".
Mandag 02. oktober 2006
Linker oppdatert: Fredag 16. mars 2007

- Vi befinner oss ikke i en "sivilisasjonskrig", skrev NUPI-forsker Halvard Leira i en kommentar i Aftenposten i februar og advarte mot retorikk som kan gjøre veien kort fra "skrivepulten til skyttergravene".

Vårt og vestens forhold til islam og muslimer, hjemme og ute, er stadig oftere tema for debatt i norske medier og offentlighet - det siste året ofte i lys av reaksjonene i kjølvannet av at den danske avisa Jyllandsposten publiserte karikaturer av Muhammed (se f.eks. Et år med Muhammed-debatt, Aftenposten 30.09.06). Søndag publiserte Aftenposten en kronikk av Jyllandspostens kulturredaktør Flemming Rose, der han stilte følgende spørsmål (les mer her):

"Det føres i øyeblikket en verdikamp i Europa, der opplysningstidens frihetsrettigheter settes under press av islamister. Spørsmålet er: Får vi et islamisert Europa eller en europeisk islam?"

- Vestens sivilisasjon er faktisk truet av muslimske ekstremister, mener også Sam Harris, i siste utgave av Morgenbladet (les mer her). Han er urolig for vestlige liberaleres unnfallenhet, mens Karen Armstrong i samme avis advarer mot "Vestens gamle fordommer mot islam" (les mer her):

"Pavens bemerkninger var farlige. De vil overbevise enda flere muslimer om at Vesten lider av en uhelbredelig fobi mot islam."

I sommer kritiserte professor Gunnar Skirbekk ved Universitet i Bergen norske intellektuelle fordi de ikke ytret seg i debatten om politisk islam (les mer her) og i denne debatten glimrer stort sett også de norske organisasjonene som er engasjert i internasjonale utviklingsspørsmål med sitt fravær. Men det bør de kanskje ikke fortsette med - om utenriksminister Jonas Gahr Støre har rett i sine vurderinger. I sitt innlegg på et europeisk nord/sør-forum i Oslo sist uke sa han bl.a. (les mer her):

"Religionenes sameksistens og betydningen av verdier og toleranse i globaliseringens tidsalder. Dette temaet er relevant i enhver sammenheng i dagens sammenbundne verden. Jeg har nå vært utenriksminister i nesten et år og jeg ser hvordan dette temaet springer fram på dagsorden på nytt og på nytt, uke etter uke. Det kan så visst vise seg å være det viktigste spørsmålet i vår tid, testen på vår beslutning om å sikre global fred og samarbeid."

Og i kveld blir det dokumentar på TV2 om masseprotestene og sammenstøtene over hele verden i kjølvannet av publiseringen av tolv Muhammed-tegninger (les mer her).

- Et islamisert Europa eller en europeisk islam?"

Spørsmålet er: Får vi et islamisert Europa eller en europeisk islam?, mener Jyllandspostens kulturredaktør Flemming Rose i sin kronikk (les mer her). Han frykter islamismen og skriver bl.a.:

"Selv om islamismen ikke har en rød hær eller en wehrmacht og luftwaffe bak seg, utgjør dens totalitære impulser en trussel mot demokratiet og rettsstaten - som er bygget på toleranse."

Dette var også advarselen fra Hege Storhaug i Human Rights Service, da hun nylig lanserte sin nye bok "Men størst av alt er friheten - om innvandringens konsekvenser". Til Dagbladet (les mer her) sa hun bl.a.:

"Islamismen er den største trusselen mot det sekulære demokratiet i Norge og Europa. Det er en totalitær ideologi som nå har fått fotfeste, som kan sammenlignes med nazisme og fascisme. Jeg vil rope ut om hvor viktig det er å være bevisst den fantastiske friheten vi har i Norge og Europa."

Ole Fredrik Einarsen, koordinator for det antirasistiske arbeidet i Norsk Folkehjelp, advarer på sin side mot slike holdninger. Til Dagbladet sier han bl.a. (les mer her):

"Uttalelsene til Storhaug om at demokratiet er truet er tøvete og farlige. Det ville vært umulig å si at for eksempel jøder truer demokratiet."

Og han sier videre:

"Storhaug generaliserer og gjør islam til et fiendebilde. Vi er opptatt av dialog. En av grunnene til at vi i Norge håndterte Muhammed-tegningene bedre enn i Danmark er nettopp at vi har hatt en dialog med muslimske grupper i lang tid."

Brennbare ordskifter

Muhammedkonflikten har synliggjort konflikter som allerede var der, mener Aftenpostens debattredaktør Knut Olav Åmås, som i sin kronikk advarer mot demonisering (les mer her):

"Muhammed-konflikten og alt som har fulgt det siste året, har uansett bare gjort synlig konfliktlinjer som har eksistert fra før. Publiseringen av tegningene skapte dem ikke. Det er en tiltagende tendens at sterke krefter vil umuliggjøre brennbare ordskifter ved å sette budbringeren i vanry med stempler som "antisemittisme" og "islamfobi". Det skjedde umiddelbart med Jostein Gaarder. Han åpnet et "ormeglass" og startet en debatt som aldri burde vært ført i dagslys, hevder noen. Men de som advarer mot demonisering har selv begynt å demonisere."

- Det gjelder å stake ut en kurs som både forsvarer minoriteters rettigheter og de kulturradikale verdiene, skrev professor Thomas Hylland Eriksen i en kronikk i Dagbladet for noen uker siden, som også tok opp samme problemstilling som Åmås (les mer her):

"Man skal passe seg før man åpner munnen. Tenk bare på debattene etter Jostein Gaarders kronikk og bråket omkring forumet til Shabana Rehmnan, Nina Witoszek og Hans Rustad. Mistenksomheten brer om seg. Det ropes opp om trusler mot ytringsfriheten, om antisemittisme - eller om islamhets - raskere enn før. Krigen i Libanon har forsterket frontene."

Gunnar Skirbekk: krav til religiøse samfunnsborgere

Filosof og professor Gunnar Skirbekk, som i Dag og Tid kritiserte norske intellektuelle for ikke å ta del i den offentlige debatten (les mer her), tok også initiativ til en debatt i Klassekampen i sommer, der han satte fokus på politisk islam og skisserte 3 krav til religiøse samfunnsborgere i et moderne samfunn:

 1. Ein aksept av rettsspråkets nøytralitet, det vil seie at juridiske grunnar og lovar må være livssynsnøytrale, at det må være eit skilje mellom rettsvesen og religion og at tanken om ein samfunnsorden basert på ein bestemt religion er uakseptabel.
 2. Ein aksept av pluralismens faktum, det vil seie ei tileigning av den sjølrefleksive innsikt at andre religiøse og sekulære grunnoppfatningar finst og at dei kan ha like mykje for seg som eins eiga tru - og dermed ei anerkjenning av den andre og ei opning for tvil om eiga tru.
 3. Ein aksept av vitskapleg kultur både som fleirfagleg og refleksiv kunnskapskjelde og som 'organisert skepsis' med tanke på eigne oppfatningar. Ein slik aksept vil være pregande for heile samfunnslivet. For skriftsbaserte monoteistiske religionar med universelle gyldighetskrav inneber dette at trusgrunnlaget må justerast ut frå ei refleksiv og kritisk tileigning av relevant vitskapleg innsikt, noko som krev djuptgåande læringsprosessar, både kollektivt og individuelt.

Etter en debatt med mange motinnlegg fastholder i Gunnar Skirbekk i et innlegg 3. juni sine kritiske påstander om politisk islam, som han oppsummerer slik:

 1. Politisk islam har ideologisk utgangspunkt i ei oppfatning av islam som i liten grad er prega av dei tre krava til religiøse samfunnsborgarar i moderne samfunn.
 2. Islam er i stor grad ein lov-religion, med Koranen som lovbok.
 3. Politisk islam omfattar ein ekstrem kjerne som bruker sjølmordsbombing som politisk verkemiddel.

Fra kald krig til nye fiendebilder

Under Den kalde krigen var vestens findebilde dominert av kommunismen. Da Samuel P. Huntington publiserte sin artikkel "The Clash of Civilizations" i det amerikanske tidsskriftet Foreign Affairs i 1993 var det flere som mente teorien om "sivilisasjonenes sammenstøt" ville erstatte gamle fiendebilder med nye (se - Ingen sivilisasjonskonflikt!, rorg.no 22.02.07).

Dette var også tema for refleksjon i Ulf Andenæs' kommentar i Aftenposten på søndag: Når forbundsfeller blir fiender. Han skriver bl.a.:

"Hellige krigere med turban og Kalasjnikov er i dag blitt et fiendebilde blant mange i vest. For ikke så svært lenge siden var de våre kjærkomne forbundsfeller, i kampen mot den felles trussel, Sovjet-imperialismen."

Vestens hegemoni for fall?

Opplevelsen av Islam som en trussel i Europa kan også ha sammenheng med at vestens globale hegemoni kan stå for fall. Hvertfall er det et sammenfall i tid med at vestlig dominans i ulike sammenhenger svekkes.

- Vesten mister grepet, heter det i en artikkel i siste nummer av Morgenbladet, der Sten Inge Jørgensen ser nærmere på utviklingen i internasjonale organisasjoner (les mer her):

"De voksende stormaktene Kina, India, Russland og Brasil vil ikke lenger danse etter vestens pipe. Nå står fremtiden til de internasjonale institusjonene på spill. 

Og vesten kan kanskje oppleve at det vil bli vanskeligere å bruke bistand som brekkstang for vestlige verdier i Afrika, nå som Kina satser offensivt på kontintet. Dette var tema for en kronikk av Helge Rønning i Dagbladet med tittelen "Kina - partner eller utbytter" sist lørdag, som han innledet slik (les mer her):

"Den kinesiske politikken i Afrika er preget av langsiktighet og er svært målrettet. Menneskerettigheter og demokrati er ikke noen del av denne."


Aktuelle lenker:

 • Sivilisasjonskonflikt - forsvar for friheten eller farlige fiendebilder?
  Innlegg holdt av  Halvor Finess Tretvoll, medforfatter av boka Kosmopolitikk på RORG/NORAD seminar 19/12, 2006.
 • Coexistence of Religions – Values and Tolerance, innledning av utenriksminister Jonas Gahr Støre på forum i Oslo 28.09.06
  The coexistence of religions and the importance of values and tolerance in the age of globalisation. This issue is a relevant one in every setting in today’s interconnected world. I have been foreign minister now for nearly a year, and I see how this issue is emerging and re-emerging on the agenda week after week. Indeed, it may be prove to be the most important issue of our time, the test of our resolve to secure global peace and cooperation.
 • Alliance of Civilizations - THE REPORT, 13.11.06
  To advance the Alliance of Civilizations, the UN Secretary-General established a High-level Group of eminent personalities and tasked this Group with generating a report containing an analysis of the rise in cross-cultural polarization and extremism and a set of practical recommendations to counter this phenomenon.  The High-level Group met five times from November 2005 to November 2006, at the conclusion of which it produced a report which takes a multi-polar approach within which it prioritizes relations between Muslim and Western societies.  
 • Is mankind moving forward?, The Thor Heyerdahl International Speech 2006, by Amin Maalouf, 02.11.06
  Would it be fair to say that the Arab World is becoming oversensitive and intolerant ? Unfortunately, yes. And would it be fair to say that the West is proving insensitive and self-righteous ? Unfortunately, yes.
 • Dramatisk karikatur-kamp, TV2 02.10.06
  "Dokument 2" forteller mandag kveld den dramatiske historien om "Muhammed-karikaturene".  

Medieklipp og - debatt:

 • Muhammed og røverhistoriene, Ny Tid 16.03.07
  Jyllands-Posten, Anders Fogh Rasmussen og Magazinet trumfet gjennom sin versjon av karikaturstriden. Virkeligheten er en annen. Ny Tid forteller det du aldri fikk vite: De kvinnelige ambassadørenes ukjente brev, Magazinets feilinformasjon, FNs syn og den arabiske teksten på Muhammeds turban.
 • Dommedag kan avverges, Lederkommentar av Martine Aurdal i Ny Tid 16.03.07
  Krigen står ikke mellom sivilisasjoner, men mellom tolkninger.
 • Religionens farer i Europa, Debatt av Ralf Dahrendorf i Aftenposten 26.11.06
  Hvorfor er religionen tilbake i sekulær og demokratisk politikk? Den viktigste årsaken er sannsynligvis at de opplyste landene i verden er blitt usikre på sine verdier - til og med opplysningen i seg selv. En moralsk relativisme har spredt seg, som har fått mange til å akseptere alle de religiøse gruppenes tabuer i toleransens og multikulturalismens navn.
 • Et års fengsel for Muhammed-tegningene, Aftenposten 26.11.06
  En redaktør i Jemen er dømt for å ha trykket Jyllands-Postens karikaturer tidligere i år.
 • Sivilisasjonssamarbeid, Lederkommentar i Dagbladet 16.11.06
  Teorien om sivilisasjonenes sammenstøt har fordrevet viktige diskusjoner om motsetningenes reelle grunnlag, hevdet Kofi Annan da rapporten ble lagt fram. Det er ingen naiv observasjon.
 • En annen røst, Lederkommentar i Aftenposten 16.11.06
  Mange i vest vil dessuten få en verdifull mulighet til å følge med i hvordan begivenhetene tar seg ut sett med andre kulturers øyne. Senest under striden tidligere i år om Muhammed-tegningene viste dette seg som et behov. Al-Jazeera kan få følge av flere, fra andre kanter av den tredje verden.
 • Vil erobre verden fra verdensrommet, Aftenposten 16.11.06
  Fra lilleputtstaten Qatar skal verdens første engelskspråklige nyhetskanal med base i Midtøsten nå favne hele kloden. Og optimismen er stor.
 • En politisk reise, Kronikk av Paul Chaffey i Dagbladet 16.11.06
  I min tid på Stortinget hadde jeg den tvilsomme gleden av å delta på noen internasjonale møter i dette redselskabinettet av antiliberale og antidemokratiske krefter fra Europa, Nord-Afrika og Midt-Østen. En bedre vaksine mot sosialistpartier finnes neppe. Her er det en røre av konspirasjonsteorier og antivestlige og antimoderne holdninger. Flere mener i fullt alvor at fremveksten av muslimsk fundamentalisme og den beslektede terrorismen er et mindre problem enn USAs politikk.
 • - Midtøsten er nøkkelen til fred, Vårt Land (NTB) 14.11.06
  En løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne er nøkkelen til å bedre forholdet mellom den muslimske verden og Vesten, heter det i en ny rapport.  
 • Ingen vei utenom, Anmeldelse av Unni Wikan i Morgenbladet 10.11.06
  Hege Storhaug kan ikke bagatelliseres. Til det er hennes kunnskaper for omfattende og hennes kritiske evne for skarp.
 • Klimaendring, Debatt av Audun Lysbakken i Dagsavisen 10.11.06
  Godt hjulpet av TV 2s servile telefonavstemninger har de skapt et inntrykk av at folkeflertallet i Norge er livredde for det flerkulturelle samfunnet, at «folk flest» ønsker å stenge grensene. En rekke regjeringer, av ulike politiske farger, har latt seg rive med. Nåløyet for å komme til Norge har blitt trangere, mens uroen og nøden i verden utenfor har blitt større.
 • Omstridt imam med bok, Vårt Land 08.11.06
  Abu Laban fikk skylden for å ha spredt Muhammed-kontroversen til den muslimske verden. Nå har den danske imamen skrevet sin versjon - på arabisk.
 • - Muslimske kvinner har rett til orgasme, Dagbladet.no 06.11.06
  Asra Q. Nomani har laget islamsk rettighetserklæring for kvinner i soverommet.
 • Det raseorienterte Norge, Debatt av Hanne Nabintu Herland i Aftenposten 06.11.06
  Hva er det med den norske gleden over internasjonalt å fremstå som givende nordmenn - mens virkeligheten hjemme er så dyster?
 • Kunnskap om globalisering, Kommentar av Jonas Gahr Støre i Dagsavisen 05.11.06
  I en verden hvor lokale hendelser og utsagn kan gjøres globale og forstørres i løpet av et sekund, blir dialog og kunnskap om ulike kultur- og verdisystemer stadig viktigere.
 • Utstøtte uten identitet, Kommentar av Erik R. Selmer i Dagsavisen 04.11.06
  Identitet skaper i dag mer konflikt enn ideologi og var en viktig årsak til opptøyene i Frankrike for ett år siden, sier den fransk-libanesiske forfatteren Amin Maalouf til NRK. Folk med to kulturbakgrunner, som en fransk-algerier, blir ikke akseptert av noen av gruppene. De burde være brubyggere, men de blir marginalisert.
 • Vi trenger mer enn én identitet, Kommentar av Per Kristian Haugen i Aftenposten 04.11.06
  "Identitet som dreper" er den illevarslende tittelen på en av Amin Maaloufs bøker. Denne uken var forfatteren i Norge for å dele sine tanker om temaet.
 • Feministisk Jihad, nå!, Dagbladet (Magasinet) 04.11.06
  Muslimske kvinner vil tolke sharia på nytt. Dagbladet.no følger konferansen i Barcelona.
 • - Vi må lese Koranen på nytt, Dagbladet 04.11.06
  - Vi må konfrontere det reaksjonære religiøse lederskapet. De er det største hindret mot å skape likestilling mellom kjønnene, sa Abdennur Prado under den andre konferansen av islamske feminister i Barcelona i Spania.
 • Islamistisk framtidsvisjon, Klassekampen 04.11.06
  B. Andreas Bull-Hansens nye roman «Anubis» presenterer en skrekkvisjon av et Europa underlagt islam. Forlaget Cappelen presenterer bokas visjon som et realistisk framtidsscenario.
 • Inn i arabiske styrer, Aftenposten 03.11.06
  Arv og økt adgang til høyere utdannelse gir kvinnene økonomisk makt, ofte som ledere av egne storkonserner.
 • Cyber-islam-galaksen, Kronikk av Gordana Malesevic Ny Tid 03.11.06
  Med nye satellittkanaler kommer flere kvinner til orde i den muslimske verden.
 • Vi kan lære av Thor Heyerdahl, Kronikk av Thorbjørn Jagland i Dagbladet 02.11.06
  Amin Maalouf er akkurat som Heyerdahl, en brobygger mellom kulturer og religioner. Hans romaner tar utgangspunkt i historiske og nåtidige forhold i Midtøsten og Afrika. Jeg vil si at hvis de politiske lederne i Europa og USA hadde lest hans roman «Korstogene sett fra arabernes side», kunne kanskje utviklingen i Midtøsten ha vært annerledes.
 • Nordmenn må lære å vise respekt, Aftenposten 02.11.06
  Gjennom hele sitt forfatterskap har Amin Maalouf vært opptatt av å bygge bro mellom Midtøsten og Europa. Hans første bok, "Korstogene sett fra arabernes side", har solgt jevnt og trutt i mer enn 20 år.
 • Vennligst gå baklengs fremover, kommentar av Nina Witoszek i Aftenposten 02.11.06
  Den modige, antitotalitære venstresiden har råtnet på rot. I dag forsvarer den "undertrykte" mullaher mot latterliggjøring fra kvinnelige standupkomikere.
 • Frihet og toleranse, Debatt av Erik Oddvar Eriksen i Dagbladet 01.11.06
  I Dagbladet 27.10.06 irettesetter Svein Tuastad meg for å ville relativisere den liberale retten til frihet i debatten om karrikaturtegningene av Muhammed.
 • Jyllands-Posten frifunnet for injurier, Vårt Land 27.10.06
  Den danske avisen Jyllands-Posten er frifunnet av byretten i Århus for injurier i forbindelse med trykkingen av de omstridte Muhammed-karikaturene. - Forventet seier, sier redaktør Carsten Juste.
 • Først fridom - så toleranse, Debatt av Svein Tuastad i Dagbladet 27.10.06
  Bør vi etter karikaturstriden endre åtferd i samfunnsdebatt og i den daglege politiske praksisen?
 • Derfor gikk det rett vest, kronikk av Hege Storheug i VG 25.10.06
  Ledende historikere forklarer islams nedtur med særlig to forhold: Rundt 1100-tallet satt sentrale skriftlærde kroken på døren for kritisk refleksjon og vitenskap. Guddommelige svar på alle livets områder var fastslått til evig tid. Fra nå av skulle autoritetene kopieres. Irrasjonalitet, tvang og konformitet ble satt i høysetet – verdier som historien mang en gang har vist fører til diktatur, fattigdom og kulturell stagnasjon.
 • Hvor farene virkelig befinner seg, Kommentar av Knut Olav Åmås i Aftenposten 24.10.06
  En forsker hevder at noen norske skribenter spisser til en konflikt mellom "islam og Vesten". Det er nok viktigere å se nærmere på Fremskrittspartiet og fremmedhatet på nettet.  
 • Medier dyrker "religionskrig", Kronikk av Lars Gule i Aftenposten 22.10.06
  Den konfliktorienterte debattregien i TV hindrer integrering. NRK og TV 2 ønsker høy temperatur og høye seertall. Snubler vi mot religionskrig fordi Bernander og Valebrokk er inkompetente i vurderingen av TV-mediets gjennomslag i samfunnet?  
 • Skråsikker verdikamp, Debatt av Henrik Thune i Dagbladet 21.10.06
  Denne debatten har ikke fått meg til å forandre mening. Jeg er fortsatt relativt overbevist om at vi er i ferd med å tre inne i en mer tilspisset og truende tid knyttet til religiøs og kulturell sameksistens - sameksistens i Norge, innenfor den muslimske verden, og mellom vesten og deler av Midtøsten.  
 • Vekkelse eller oppvåkning?, Debatt av Hans Rustad i Dagbladet 17.10.06
  Hvis jeg kaller Henrik Thune en Bush-hater blir han ikke sendt til Guantanamo, men å kalles islam-hater kan få helt andre følger. Det finnes mennesker som fører et aggressivt språk, men de er lett gjenkjennelige. Hverken Thune eller Thomas Hylland Eriksen foretar grenseoppgangen mellom legitim islam-kritikk og hets.
 • Hvem er fundamentalist?, Kommentar av Jon Kvalbein i Aftenposten 17.10.06
  Merkelapper på varer er nyttige. Men når de settes på mennesker, bør vi spørre: Hva betyr de? Hvorfor brukes de? "Fundamentalist" er en merkelapp som stadig brukes i mediene.
 • Hvem er redd for islam?, Kommentar av Erling Fossen i Dagbladet 16.10.06
  Det må finnes en tredje vei mellom Hege Storhaugs anti-islamske megafonprosjekt og Henrik Thunes europeiske selvpisking.  
 • Et islamisert bankvesen, Kommentar av Loretta Napoleoni i Dagbladet 15.10.06 
  Mens hele verdens oppmerksomhet er rettet mot ordkampen mellom øst og vest, kan finansaktørene uforstyrret inngå sine lønnsomme allianser. På det globale finansmarkedet er det den islamske sektoren som vokser raskest. Potensialet er enormt; alle tradisjonelle finansprodukter kan formes til et finansielt instrument i tråd med sharia - mikrofinans, pantelån, olje- og gassleting, brobygging, til og med sponsing av idrettsaktiviteter.  
 • Alvor, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 13.10.06
  Hvis en feministisk, sekulær og venstreorientert kritikk av islamisme og reaksjonære kulturelle praksiser, skulle ende med at slusene åpnes for den åpne og reaksjonære rasismen, har vi åpnet portene til helvetets forgård. 
 • Verden ifølge Machiavelli, Klassekampen 12.10.06
  Som pådriver i Vestens sekularisering kan Machiavelli belyse svakhetene både i en vestlig politikk og i en muslimsk basert, mener bokaktuelle Trond Berg Eriksen.  
 • Pressefrihetens ansikt, Kommentar av Kjetil Walgermo i Vårt Land 11.10.06 
  Vebjørn Selbekk svarte ja på TV 2s spørsmål om det er verdt å dø for ytringsfriheten. Anna Politkovskaja døde. 
 • Terrorfrykt skremmer turister, Vårt Land 09.10.06
  Etter oppstyret med Muhammed-karikaturene kvier både nordmenn og dansker seg for å reise til muslimske land på grunn av terrorfrykt.  
 • Frykter ny karikaturstrid, Aftenposten 08.10.06
  Nye danske karikaturer av profeten Mohammed kan skape ny strid.
 • Fundamentalt vestlig, Kommentar av Anders Heger i Dagsavisen 08.10.06
  Jeg er en varm forsvarer av Vestens Verdier. Begreper som toleranse, forståelse for hverandre, imøtekommenhet, viljen til ikke å forhåndsdømme, tilgivelse, ettertanke, men først og fremst og mer enn noe annet: Motviljen mot å generalisere.
 • Inn i din tid, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 07.10.06
  I dag er det mulig å komme med nærmest hva som helst av nedsettende, generaliserende og rasistiske utsagn om islam og muslimer i Norge, uten at det blir arrestert eller møter motbør fra noe hold. Det står for øvrig i skrikende kontrast til hvordan Jostein Gaarder nærmest ble offentlig henrettet etter sin kronikk i Aftenposten.  
 • Magazinets rett og ansvar, Debatt av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 06.10.06
  Regjeringen brukte ikke Magazinet som syndebukk gjennom karikaturstriden i vinter, skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 • Thunes forvirring, Debatt av Nikolai Astrup, Torbjørn Røe Isaksen og Nils August Andresen i Dagbladet 06.10.06
  Kriteriet for å komme med i Henrik Thunes nykonservative klubb, later til å være at man på et eller annet tidspunkt har kommet med kritiske bemerkninger om islam.
 • Radikal-liberalt, ikke nykonservativt, Debatt av Knut Olav Åmås i Aftenposten 06.10.06
  Thune kritiserer det betente klima som skapes av tilspissede begreper som "religionskrig", "sivilisasjonskamp" og "vår tids store kamp". Jeg er enig med ham, og har aldri brukt slike karakteristikker. Det vi trenger stadig mer av, er kritiske kommentarer om konkrete situasjoner der individers rettigheter og frihet er i fare.
 • Retten til å provosere, Debatt av Lars Johan Materstvedt i Aftenposten 05.10.06
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre oppviste et halvhjertet forsvar for ytringsfriheten i striden om Muhammed-karikaturene. Å si at ytringsfriheten "bør brukes med ansvar og respekt" blir fullstendig feil og er bare diplomatprat i en trengt situasjon.
 • Sterke reaksjoner på TV 2-dokumentar, Dagsavisen (ANB) 05.10.06
  At karikaturene av profeten Muhammed ble vist på nytt i TV 2s dokumentar om Vidar Selbekk mandag, tas ille opp i den arabiske verden. Arabiske nettsteder var fulle av sinte innlegg onsdag.
 • Frivillig trelldom, Debatt av Nina Witoszek i Dagbladet 05.10.06
  De seneste offentlige debattene i Norge - alt fra Muhammed-karikatur-striden, gjennom Jostein Gaarder-oppstyret, til Klassekampens løgn om et lukket «anti-islamsk Selskap» - har vært interessante kommunikasjonsskandaler. De demonstrerte at de fleste engasjerte samfunnsdebattanter vil forbedre verden ved å bekrefte sine fordommer, fremfor ved å ha dialog.
 • Ensidig, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 04.10.06
  Tirsdag sendte TV 2 en dokumentar om den norske Muhammed-striden. Det er noe av det mest ensidig propagandistiske vi har sett på lange tider. Den bokaktuelle Magazinet-redaktøren Vebjørn Selbekk fikk alene legge premissene for programmet, godt sekundert av Norsk Presseforbunds Per Edgar Kokkvold, ispedd noen klipp av frådende islamistiske propagandister.
 • «Nå får noen andre være tøffe», Dagbladet 04.10.06
  Muhammed-tegningene er sladdet i Vebjørn Selbekks bok.
 • - La ikke skylden på Magazinet, Dagbladet 04.10.06
  Jonas Gahr Støre mener Magazinet satte seg selv i en hovedrolle da de trykket Muhammed-karikaturene.
 • Kraftig ut mot Støre. Aftenposten 04.10.06
  Regjeringen fremmet usannheter, og brukte Magazinet som syndebukk i karikaturstriden, skriver Vebjørn Selbekk i sin nye bok.
 • – Den norske regjeringen misforsto, Dagsavisen (ANB) 04.10.06
  - Muhammedstriden handlet ikke om krenkelser, men om maktkamp, sier Jyllands-Postens kulturredaktør Flemming Rose.
 • Intoleranse skal ikke tolereres, Ytring av Janne Haaland Matlary i Aftenposten 04.10.06
  Ytringsfrihet, frihet til å skape et sivilt samfunn, forsamlingsfrihet, frie valg: Uten demokrati, ingen slike menneskeretter. Også religionene må forholde seg til demokratiet.
 • Nykonservatisme på norsk, Debatt av Henrik Thune i Dagbladet 03.10.06
  Det går en småilter intellektuell vekkelse over landet. En vekkelse som søker en mer hardhendt og skråsikker vestlig verdipolitikk.
 • Karikaturer til besvær, Kommentar av Roar Hagen i VG 03.10.06
  Hva gjør ledelsen når en stor opera skal vise profeten Muhammeds avhugde hode? Avlyser selvsagt. Det hjelper ikke at Deutsche Oper i Berlin også viser hodene til Buddha og Jesus. Mozarts «Idomeneo» fra 1781 blir for sterk kost.
 • Brukt av Regjeringen, Kronikk av Vebjørn K. Selbekk i Aftenposten 03.10.06
  Ingen vestlige myndigheter gikk til så sterkt angrep på medier i eget land som den norske regjering gjorde mot Magazinet. Spørsmålet vi må stille oss er i hvilken grad fordømmelsen av Magazinet kan ha bidratt til å oppildne hatet mot Norge.
 • TV 2 viste karikatur-tegningene, VG 03.10.06
  Flere sivile politimenn sirkulerte utenfor TV 2-bygget på Karl Johan i Oslo i natt etter at TV-kanalen publiserte Muhammed-karikaturene i et dokumentarprogram.
 • Bor på hemmelig adresse og voktes av politiet, VG 03.10.06
  Ni måneder etter at han trykket Muhammed-karikaturene må redaktør Vebjørn Selbekk (37) fortsatt ha politibeskyttelse og lever på hemmelig adresse sammen med familien.
 • - Uklokt og respektløst av TV 2, VG Nett 03.10.2006
  Islamsk Råd sendte brev til TV 2 hvor de ba dem nøye vurdere innholdet før de sendte dokumentaren om Muhammed-tegningene mandag kveld.
 • Kokkvold: - Dette må muslimene tåle, Aftenposten (NTB) 03.10.06
  Norsk Presseforbund gir TV 2 full støtte for å vise de omstridte Muhammed-karikaturene.
 • Ubehaget i dialogen, Debatt av Astrid Nøklebye Heiberg, Vigdis Lian og Randi Ertesvåg i Aftenposten 03.10.06
  Det er bekymringsfullt at store deler av befolkningen hverken leser norske aviser eller deltar med sin stemme i massemediene. UNESCO-kommisjonens debattinnlegg i Aftenposten, "Demoner i dialogen" 4. september, avfødte noen kommentarer. Henrik Lunde i Antirasistisk Senter mener vi lager storm i et vannglass.
 • Blir bedt om å brenne i helvete, Dagsavisen 03.10.06
  Drapstrusler og ytringer som «Du skal brenne i helvete», er hverdagskost for Midtøsten-forskerne Hilde Henriksen Waage og Terje Torsteinson.
 • Varslet om visning av Muhammed-tegninger, Aftenposten (NTB) 02.10.06 
  Utenriksdepartementet har varslet berørte ambassader om at TV 2 publiserer de omstridte Muhammed-tegningene mandag kveld.
 • Muhammed-tegningene kan bli vist, Vårt Land 02.10.06
  Den kristne avisen Magazinet vil spille en sentral rolle i kveldens TV 2-dokumentar «Tvunget til taushet». Men det er uklart om TV 2 vil vise Muhammed-tegningene som sparket i gang konflikten.
 • Kampen om Europa, Kronikk av Flemming Rose i Aftenposten 01.10.06
  Det føres i øyeblikket en verdikamp i Europa, der opplysningstidens frihetsrettigheter settes under press av islamister. Spørsmålet er: Får vi et islamisert Europa eller en europeisk islam?
 • Selbekk kritiserer regjeringen, Aftenposten 01.10.06
  Ett år etter Muhammedkarikaturene ble trykket i Danmark, er Magazinets redaktør, som trykket tegningene i Norge, lite nådig i karakteristikken av regjeringens håndtering av striden.
 • Når forbundsfeller blir fiender, Kommentar av Ulf Andenæs i Aftenposten 01.10.06
  Hellige krigere med turban og Kalasjnikov er i dag blitt et fiendebilde blant mange i vest. For ikke så svært lenge siden var de våre kjærkomne forbundsfeller, i kampen mot den felles trussel, Sovjet-imperialismen.
 • Tegninger tente verden, Kommentar av Knut Olav Åmås i Aftenposten 30.09.06
  Muhammedstriden er den voldsomste verdidebatt vi har sett de siste år. Ingen kunne i sin villeste fantasi forestille seg, 30. september i fjor, hva 12 karikaturer av islams profet skulle føre til.
 • - Riktig å trykke karikaturene, Dagens Næringsliv (NTB) 30.09.06
  Ett år etter mener flertallet av dansker at det var riktig å trykke de omstridte karikaturtegningene av profeten Muhammed.
 • Et år med Muhammed-debatt, Aftenposten 30.09.06
  I dag er det et år siden de omstridte Muhammed-karikaturene ble publisert første gang. Les alt om den opphetede debatten her.
 • Kina - partner eller utbytter?, Kronikk av Helge Rønning i Dagbladet 30.09.06
  Den kinesiske politikken i Afrika er preget av langsiktighet og er svært målrettet. Menneskerettigheter og demokrati er ikke noen del av denne.
 • Liberalere med hodet i sanden, Kommentar av Sam Harris i Morgenbladet 29.09.06
  Vestens sivilisasjon er faktisk truet av muslimske ekstremister.
 • Vestens gamle fordommer mot islam, Kommentar av Karen Armstrong i Morgenbladet 29.09.06
  Pavens bemerkninger var farlige. De vil overbevise enda flere muslimer om at Vesten lider av en uhelbredelig fobi mot islam.
 • Vesten mister grepet, Morgenbladet 29.09.06
  De voksende stormaktene Kina, India, Russland og Brasil vil ikke lenger danse etter vestens pipe. Nå står fremtiden til de internasjonale institusjonene på spill.
 • Vi må eksportere demokrati, Debatt av Abdul Khader i Aftenposten 26.09.06
  Islamisme er en trussel mot vårt demokrati. Vi må derfor utvide vår kunnskap om ideologien bak islamisme.
 • En ny kulturradikalisme, kommentar av Thomas Hylland Eriksen i Aftenposten 16.09.06
  Man skal passe seg før man åpner munnen. Tenk bare på debattene etter Jostein Gaarders kronikk og bråket omkring forumet til Shabana Rehmnan, Nina Witoszek og Hans Rustad. Mistenksomheten brer om seg. Det ropes opp om trusler mot ytringsfriheten, om antisemittisme - eller om islamhets - raskere enn før. Krigen i Libanon har forsterket frontene.
 • - Tøvete og farlige uttalelser, Dagbladet 14.09.06
  Debatten raser om Hege Storhaugs bok.
 • - Islamismen vil oppløse demokratiet i Europa, Dagbladet 13.09.06
  - Islamismen er den største trusselen mot det sekulære demokratiet i Norge og Europa. Det er en totalitær ideologi som nå har fått fotfeste, som kan sammenlignes med nazisme og fascisme. Jeg vil rope ut om hvor viktig det er å være bevisst den fantastiske friheten vi har i Norge og Europa.
 • Tenkerne som tier, kommentar av Knut Olav Åmås i Aftenposten 02.06.06
  En fremstående filosof kritiserer norske intellektuelle for å holde seg unna debatten om politisk islam. Gjør de det, og gjør det noe?
 • Vil varsle om barbariet, Dag og Tid 01.09.06
  Det finst eit skjult diktatur i norsk offentlegheit, meiner professor Nina Witoszek. Sjølv vil ho gjerne diskutere islam fritt og ope.
 • Europas hat mot seg selv, kronikk av Nina Witoszek i Aftenposten 31.05.06
  Selvødeleggelsen av det åpne samfunn finner sted foran øynene våre. Den starter fra en utdanningsmodell som lærer oss å respektere andres "lokale tradisjoner" og å forakte Vesten. I dag er det nesten umulig å fordømme lovløshet og barbari hvis det ikke stammer fra Europa, USA eller Israel.
 • Politisk islam og norske intellektuelle, kronikk av Gunnar Skirbekk i Dag og Tid 20.05.06
  Kvar vart det av dei? Mange av oss opplever det igjen og igjen. I private samtalar med intellektuelle, av ulikt slag, viser det seg at haldningane til politisk islam er påfallande samstemde.
 • Norske akademikere sprer islamfrykt, kronikk av Dag Herbjørnsrud i Aftenposten 10.09.04
  Tre år etter 11. septemberterroren preges Norge av frykten for islam. De mest skadelige påstandene om muslimene kommer ikke fra Carl I. Hagen, men fra akademikerne.
 • Dialog mellom sivilisasjoner som vei til fred?, kronikk av Sigurd Skirbekk i Aftenposten 21.05.03
  I fremtidens konflikter vil det stå mellom sivilisasjoner, og ikke mellom nasjoner, blir det hevdet, ikke minst ifølge de berømte teoriene til amerikaneren Samuel Huntington. Dialog mellom ulike kulturer og sivilisasjoner kan ha betydning i å forebygge konflikter.
 • En hellig kriger, kommentar av Sissel Benneche Osvold i Dagbladet 22.03.03
  En gammel partisan og skribent, Oriana Fallaci, spytter på oss fra sitt eksil i New York. Hun advarer Bush mot Europa - en muslimsk provins.

Se også:

 • - Ingen sivilisasjonskonflikt!, rorg.no 22.02.06
  Striden rundt Muhammed-karikaturene har på ny blåst liv i debatten om den omstridte teorien om "sivilisasjonenes sammenstøt" som ble lansert av Harvard-professoren Samuel P. Huntington i 1993. - Vi befinner oss ikke i en "sivilisasjonskrig", skrev NUPI-forsker Halvard Leira i en kommentar i Aftenposten i går og advarte mot retorikk som kan gjøre veien kort fra "skrivepulten til skyttergravene".
 • Hva mener norske muslimer?, TV2 (Norsk Gallup) 23.05.06
  Les resultatene fra den første meningsmålingen utført blant muslimer i Norge.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.