Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Ingen sivilisasjonskonflikt!

Striden rundt Muhammed-karikaturene har på ny blåst liv i debatten om den omstridte teorien om "sivilisasjonenes sammenstøt" som ble lansert av Harvard-professoren Samuel P. Huntington i 1993. - Vi befinner oss ikke i en "sivilisasjonskrig", skrev NUPI-forsker Halvard Leira i en kommentar i Aftenposten i går og advarte mot retorikk som kan gjøre veien kort fra "skrivepulten til skyttergravene".

Onsdag 22. februar 2006
Linker oppdatert: Lørdag 11. mars 2006

Da Samuel P. Huntington publiserte sin artikkel "The Clash of Civilizations" i det amerikanske tidsskriftet Foreign Affairs i 1993 var det flere som mente teorien om "sivilisasjonenes sammenstøt" ville erstatte den såkalte "oppdemmingsdoktrinen" som hadde dannet grunnlaget for USAs politikk overfor kommunismen under Den kalde krigen. Doktrinen hadde blitt lansert av den amerikanske diplomaten George F. Kennan (se kommentar av Nils Morten Udgaard 29.03.05: Diplomatenes diplomat) i Foreign Affairs i 1947 (se Wikipedia: Containment). I 1996 utga Huntington boken med samme tittel - The Clash of Civilizations. - Boken vakte både forargelse og begeistring, skrev Aftenpostens Halvor Tjønn i en større bakgrunnsartikkel 14. februar (se "Sivilisasjonenes sammenstøt"), der han spør: Er Huntingtons teser mer aktuelle i dag enn for 10 år siden?

Debatten om Huntingtons teorier går nå i mange leire over hele verden. Her hjemme er Nobelinsituttets direktør, Geir Lundestad, blant dem som i kjølvannet av striden om Muhammed-karikaturene har gitt uttrykk for at "Huntington har dessverre fått mer rett enn mange av oss trodde og håpet" (les hele kommentaren her). Hans synspunkter ble lest med forundring av tre førsteamanuensisser ved Universitet i Bergen (les hele kommentaren her):

"Det er med forundring vi registrerer at en sentral fredsaktør går inn for å rehabilitere en verdens- og historieforståelse som baserer seg på en overforenklende oppfatning av kulturer og religioner som monolittiske og antagonistiske størrelser."

Enkelte andre fagfolk går atskillig lenger enn Lundestad. Tidligere denne uka kunne Dagbladet melde at direktøren ved senter for Midtøsten-studier ved Berkeley-universitetet i California, Nezar Al-Sayad, i et intervju med den egyptiske avisa Al-Ahram Weekly, uttalte følgende (les mer her):

"En tredje verdenskrig - denne gang en religiøs krig - er ikke en usannsynlig konsekvens av den voksende spenningen mellom Islam og vesten." 

Paul Tiyambe Zeleza, professor i Afrikanske studier og historie ved Universitetet i Pennsylvania, mener imidlertid konfliktene er av mer politisk natur og skriver i en kommentar gjengitt på det Afrikanske debattforumet Pambazuka bl.a. (se Cartoons as Weapons of Mass Provocation):

"Raseri og strid over tegningene gjenspeiler omfattende sinne og kvaler i den muslimske verden og intoleranse og likegyldighet i den vestlige verden. Men konflikten er ingen sivilisasjonenes sammenstøt, snarere representerer den kalkulerte tilskyndelsen bak offentliggjøringen av de provoserende tegningene og de isolerte voldelige overreaksjonene enkelte steder et sammenstøt mellom fundamentalismer og samtidspolitikk, ikke universelle prinsipper."

Karikaturene sett fra Kairo

Sist uke utga Morgenbladet et 16-siders bilag om karikaturstriden med blant annet originaltekster fra Midtøsten og Europa (les mer her). De hadde bl.a. sett nærmere på karikaturene sett fra Kairo (les mer her) og mener at:

"Forsøker man å få oversikt over tegningenes vei ut i verden, fremstår Egypt som viktigst når det gjelder internasjonalisering av saken gjennom offisielle kanaler."

Vi så det skremmende potensialet og forsøkte å dempe saken, men møtte et rigid og steilt Danmark, sa rådgiver for Egypts utenriksminister, Muhammad Shabaan, til Morgenbladet. Han utdypet dette slik:

"Først må jeg understreke at Egypt tok initiativ overfor Dannmark allerede uken etter publiseringen den 30. september. For oss var det da maktpåliggende å unngå at saken skulle internasjonaliseres. Vel vitende om at grupper som er interessert i konflikt ville sørge for at tegningene ville nå gaten i Midtøsten, var det om å gjøre, slik Egypt så det, at man tidligst mulig kunne vise til en uttalelse fra den danske regjering som klart viste at danske myndigheter tok avstand fra tegningene. Saken går til kjernen i det som etter 11. september 2001 har vært en prioritert oppgave for både muslimske stater og brede islamske organisasjoner: Å få internasjonal aksept for at vern mot antiislamisme er like berettiget som vernet mot antisemittisme."

- Muslimer over hele verden må nå søke mer effektive tilnærminger, ikke bare for å straffe fornærmelsen og de somsto bak den, men for å forklare verden hvorfor muslimer har all rett til å være sinte og hvorfor vesten må avstå fra å begå slike feilskritt igjen, skrev den Egyptiske ukeavisa Al-Ahram sist uke (les mer her) og fortsatte:

"Behovet for en alvorlig dialog på høyt nivå mellom Islam og Vesten har blitt presserende. Til tross for at mange forum gjennom de siste årene har forsøkt å bygge bro mellom den arabiske og mislimske kulturen på den ene siden og den vestlige kulturen på den andre siden, så er det fortsatt vanlig med misforståelser."

Kamp for ytringsfriheten

I karikaturstriden har ytringsfriheten vært den sentrale verdien mange i Norge og vesten generelt har villet hevde og forsvare. - Retten til å krenke må være ukrenkelig, skrev f.eks. Kåre Valebrokk i en kommentar i Aftenposten (les hele her), og europeiske muslimer har forsøkt å formidle at "for Vesten er ytringsfriheten hellig".

I et innlegg i Aftenposten (les hele her) skrev forfatteren Ibn Warraq (en sekulær muslimsk intellektuell, les mer her) bl.a.:

"Karikaturtegningene i den danske avisen Jyllands-Posten reiser det viktigste spørsmålet i vår tid: Ytringsfrihet. Skal vi i Vesten gi etter for press fra samfunn med et middelaldersk tenkesett, eller skal vi forsvare vår mest dyrebare frihet - ytringsfriheten - som tusenvis av mennesker har ofret livet for?"

I en kommentar i Dagbladet viser Francis Sejersted til ytringsfriheten som en viktig menneskerett (les hele her). Han mener bl.a. at:

"All historisk erfaring viser at det er ytringsfrihet og ikke straff som fremmer toleranse. Denne erfaring må vi ikke gi slipp på, blant annet av hensyn til våre muslimske landsmenn."

Tilsvarende synspunkter har også blitt fremmet av bl.a. den norsk-irakiske forfatteren Walid al-Kubaisi, som over Dagbladet hevdet at "regjeringen skader ytringsfriheten, oppildner fundamentalister, svikter moderate muslimer og tramper på norske verdier" (les mer her). I et innlegg i Dagsavisen skrev Arbeiderpartipolitikeren Khalid Mahmood bl.a. (les hele her):

"Ytringsfrihet er et vern for muslimer bosatt i vestlige demokratier. Religionsfriheten muslimer nyter godt av i Norge er nettopp basert på ytringsfrihet."

Avisa Klassekampen har snakket med den amerikanske filosofen og medieprofessoren John Durham Peters om ulike former for ytringsfrihet (les mer her) og redegjør slik for forskjellene mellom USA og Europa om synet på ytringsfriheten:

"I USA er det grovt sett to arketypiske tradisjoner innen tenkningen rundt ytringsfrihet: Den liberalistiske og den kommunitaristiske. Den tradisjonelle og europeiske begrunnelsen for ytringsfrihet er utilitaristisk. Det er bra med ytringsfrihet fordi den styrker demokrati og samfunnsånd. De amerikanske liberalistene er enig i dette. Men de hevder samtidig at dette ikke er altfor relevant. For dem er ytringsfriheten en absolutt menneskerett."

"Den kommunitaristiske tradisjonen, derimot, legger vekt på kontekst og den effekten en ytring har på samfunnet. Disse mener at man ikke kan se en på ytringsfrihet uten å se på konsekvensen hver enkelt ytring har og at ytringsfrihet ikke nødvendigvis alltid må finne sted. Denne grupperingen har vært åpen for at man må regulere ytringsfriheten i lovverket."

John Durham Peters mener, i følge Klassekampen, at tegningen i Jyllandsposten og Magazinet er et bevis på at kaosteoretikerne av og til har rett: En sommefuglvinge slår på Jylland og vi får orkan i Midtøsten. Han viser til sin egen bok «Courting the Abyss» – flørte med avgrunnen - og mener at redaktørene av Magazinet og Jyllandsposten er to typiske avgrunnsdansere.

Kulturenes kamp - fra krise til mulighet

I en kronikk om kulturenes kamp i Nationen (les her) viste tidligere redaktør i avisa Nordlys, Ivan Kristoffersen, til følgende uttalelse fra FNs generalsekretær Kofi Annan:

"Kulturene skulle ikke kollidere. De skulle heller lære av hverandre."

Det er også budskapet fra Arbeiderpartiets Torbjørn Jagland, som i en kommentar i Aftenposten bl.a. skriver (les kommentaren her):

"En kritisk dialog der vi er ærlige med hverandre, behøver ikke bety kollisjon eller krig mellom sivilisasjoner. Den kan like godt være til berikelse for begge sivilisasjoner."

Ivan Kristoffersen mener at FNs generalserketær, i likhet med de fleste andre politiske og diplomatiske topper, er kommet for sent på banen til å hindre "det 21. århundrets store kulturkonflikt", som han beskriver slik:

"Kampen utkjempes mellom religion og ytringsfrihet, mellom islam og menneskerettigheter, som om det handlet om middelalder og opplysningstid. Og for mange mennesker er det nettopp slik: En helt ny og tidløs krise som har brakt dansker og nordmenn i det ytterst ubehagelige og farlige sentrum for et religiøst opprør."

 

Også avisa Klassekampen stilte igår spørsmålet: er en kulturkamp mot islam er på trappene i Norge? (les mer her). De viste til røster som har kritisert regjeringens forsonlige dialogorienterte linje og spør:

"Er tegningene et tegn på at det finnes større – og kanskje uløselige – motsetninger mellom islam og såkalte «vestlige verdier» som ytringsfrihet og demokrati?"

De har intervjuet forfatteren Roy Jacobsen og Hege Storhaug i Human Rights Service, som begge har meninger om dette spørsmålet.

I en kommentar i YaleGlobal on-line - som utgis av Yale senter for studier av globalisering - hevder imdilertid Kishore Mahbubani at karikaturstriden åpner for viktige muligheter (les kommentaren her). Han skriver bl.a.:

"Den første muligheten krisen gir er å utdanne oss om hvor mye verden har endret seg. Før krisen kunne 5.4 millioner dansker leve i en illusjon om at de seilte i en annen båt enn verdens 1,2 milliarder muslimer. Nå er de, i likhet med europeere flest, kjent med at de muslimene er i den samme båten. Ingen av oss ville finne på å gå ombord i en båt og erte på oss en stor gruppe av medpassasjerer. Hvis en gruppe skaker båten vil vi alle kunne synke."

________

Nedenfor har vi samlet lenker til endel av de mange innleggene og kommentarene som den siste tiden har vært en del av og bidratt til debatten om disse spørsmålene.


Aktuelle lenker:

 • Clash of Civilizations, Wikipedia
 • An Open Letter to my Danish Friends, by Stephen Zunes, professor of Politics at the University of San Francisco, 20.02.06
  This is a letter of apology from an American who has witnessed in horror the extreme anti-Danish reaction in parts of the Islamic world. While the spark may have originated in your country, the tinderbox which caused that spark to explode in such a violent conflagration is largely a result of the policies of the United States. 
 • Cartoons as Weapons of Mass Provocation, by Paul Tiyambe Zeleza, Pambazuka News 16.02.06
  Is the global row over the publication of cartoons of the Prophet Muhammad the beginning of a "clash of civilizations"? Author and scholar Paul Tiyambe Zeleza argues not, locating the controversy firmly in the realm of politics.
 • Cartoon wars, leader in The Economist 09.02.06
  Free speech should override religious sensitivities. And it is not just the property of the West
 • The Clash of Caricatures, by Cem Özdemir, Foreign Policy February 2006
  The reactions to the negative depictions of the prophet Muhammad in the European press have fanned the flames of dangerous stereotyping.
 • The Opportunity of the Cartoon Crisis, by Kishore Mahbubani, YaleGlobal, 09.02.06
  Despite the dangers it presents, the outrage shows what needs to be done.
 • Beyond the signs of anger, editorial in Al-Ahram (Egypt) 12-22.02.06
  The need for a serious and high-level dialogue between Islam and the West has become urgent. Despite the many forums that over the past few years have tried to bridge the gap between Arab and Muslim culture on the one hand and Western culture on the other, misunderstanding still prevails.
 • Showdown of cultures, Al-Ahram (Egypt) 12-22.02.06
  It is time to address the core of contentious divisions across cultures, and between states and regions, instead of masking them in an empty "dialogue of civilisations", writes Ayman El-Amir.
 • Tolerance and co-existenceAl-Ahram (Egypt) 12-22.02.06
  The Danish cartoon controversy reaching boiling point, Magda El-Ghitany delves into the issues underlying tensions between Europe and Islam.
 • Cartoon Jihad, by Sadanand Dhume, YaleGlobal 07.02.06
  Besides showing the cultural gulf with the West, the affair shows the clout of globalized Islam.
 • Britain Looks Away From the Cartoons, IPS 15.02.06
  As violence over the Mohammed cartoons continues at scattered locations around the world, Britain has looked away from them in the interest of good race relations.
 • Hjem etter god dialog i Pakistan, Kirkens Nødhjelp 20.02.06
  Representanter fra Islamsk råd Norge, Mellomkirkelig Råd og Kirkens Nødhjelp returnerte i går etter flere dagers vellykket dialog om Profet-tegningene i Pakistan.
 • The Muhammad caricatures (1) Freedom of suppressionby Jan Øberg, director of the Transnational Foundation for Peace and Future Research (TFF)
  Jyllands-Posten's drawings are caricatures with a tendency. They associate the Prophet with terrorism, criminality and repression of women. None of them could possibly serve dialogue, mutual understanding or much needed public education between Danes and the Muslims anywhere. They are ill-willed.
 • Det fremmede og opplysningen, P2-kommentar av Halfdan Bleken, nrk.no 24.02.06
  Den arabiske kulturens og islams problem er at de ikke har gjennomgått opplysningstiden, heter det. Vi snakker om 1700-tallets intellektuelle bevegelse for fornuft og utdannelse, for vitenskap og fakta. Og i disse dager ikke minst: Det frie ord, pressefriheten, demokratiet. Muhammed og hans tilhengere har ikke gjennomgått opplysningstidens renselse for middelalderlig slagg, sier de politiske kommentatorene.
 • Redegjørelse etter aksjoner mot norske interesser, statsminister Jens Stoltenberg redegjørelse i Stortinget 08.02.06
 • Utenrikspolitisk redegjørelse i Stortinget, Utenriksminister Jonas Gahr Støre, 08.02.06

Klipp fra norske medier:

 • Karikaturstridens lærdommer, Kronikk av Vebjørn K. Selbekk i Aftenposten 11.03.06
  Er det mulig å lære noe av striden rundt Muhammedtegningene? Det er for tidlig å si om ytringsfrihetens kår i Norge er blitt styrket eller svekket. Flaggbrenningen, truslene og det voldsomme raseriet har nok skremt mange fra å ytre seg om denne typen spørsmål. Det er i tilfelle synd.  
 • Dialog som prosjekt, debatt av Jonas Gahr Støre i Dagsavisen 10.03.06
  Islamsk Råd og Mellomkirkelig Råd viste mot da de satte seg ned og snakket sammen om karikatursaken. Deres dialog fikk stor betydning for sakens forløp i Norge og for Norges situasjon internasjonalt.  
 • Fanatikere må marginaliseres, Kronikk av Shoaib Sultan og Asghar Ali i Aftenposten 08.03.06
  Det er på høy tid at majoriteten i de vestlige samfunn kommer til syne. Fanatikerne, enten det er antiislamske forskere eller muslimske sektledere, må marginaliseres. Striden rundt karikaturtegningene viser at vi snakker forbi hverandre.
 • Det er ingen "sivilisasjonskrig", Kommentar av Jahn Otto Johansen i Aftenposten 07.03.06
  Den "sivilisasjonskrig" som så mange fryktet i kjølvannet av karikaturstriden, er ikke inntruffet, og jeg tviler på at den vil komme.  
 • Rushdie maner til opprør mot islamisme, Dagens Næringsliv (NTB) 01.03.06
  Forfatteren Salman Rushdie og elleve andre europeiske intellektuelle maner til oppgjør med totalitær islamisme.
 • Ytringsfrihetens pris, Kronikk av Ivan Kristoffersen i Nationen 01.03.06
  Stormen fra profeten Muhammed har løyet for Norge og utenriksminister Jonas Gahr Støre. Men i Danmark blåser den med full styrke rundt den ustoppelige statsminister Anders Fogh Rasmussen og hans kontroversielle kurs i Muhammed-saken.
 • Når frykt fører til selvsensur, Kronikk av Kjell Madsen i Aftenposten 26.02.06
  Antagelig tier vi av frykt ganske ofte. Kanskje er frykten rasjonell og moralsk høyverdig, kanskje er den ikke det. Frykt for islamistisk terror legitimerer ingen respektfull særbehandling av islam. Nå er det fare for at selvsensur blir en vane.
 • Effektiv feminisme, Kommentar av Ingunn Økland i Aftenposten 26.02.06
  Ayaan Hirsi Ali er i ferd med å få et stort publikum i Norge. Det samlede opplaget av "Krev din rett!" er nå på 6250, et sjeldent tall for en debattbok. Samtidig øker salgstallene for Alis canadiske åndsfrende, Irshad Manji. "Hva er galt med islam?" utkom på norsk i fjor. Den er foreløpig utgitt i 20 land.
 • Sett fra Arabia, kommentar av Unni Wikan i Dagbladet 25.02.06
  Vi har fått et bilde av muslimer (og arabere) som horder som skaper hat mot Vesten. Det er et nifst bilde hentet fra virkeligheten, men det er ensidig.  
 • Kultur først, Kommentar av Gudleiv Forr i Dagbladet 25.02.06
  Striden etter Muhammed-tegningene har vist at kultur har erobret økonomiens plass som forklaring på konflikt og utvikling.
 • Skriften på veggen, Kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land 25.02.06
  Muhammedtegningene er blitt en skrift på veggen som viser oss at store endringer er på gang. Både ute i verden, og i vår politiske andedam.
 • Islam på norsk, Klassekampen 25.02.06
  De norske muslimske miljøene er små og organisert etter nasjonal tilhørighet, sier islam-ekspert Kari Vogt. Hun avviser politisk islam som maktfaktor i Norge.
 • Sivilisasjonskonflikt? Nei takk, debatt av Halvard Leira i Aftenposten 21.02.06
  Vi befinner oss ikke i en "sivilisasjonskrig", men låner vi øre til retorikk av den typen som Nina Karin Monsen serverer er veien kort fra skrivepulten til skyttergravene. Som man roper i skogen, får man som kjent svar.
 • Den arabiske verden og møtet med Vesten, Debatt av Frode Saugestad i Dagbladet 21.02.06
  Reaksjonene rundt Muhammed-tegningene handler ikke om ytringsfrihet, men om hvem som skal ha størst symbolsk og kulturell makt til å definere standarden og normene i samfunnet.
 • Krigen mot islam, Klassekampen 21.02.2006
  I kjølvannet av striden om karikaturtegningene stiller Klassekampen spørsmålet om en kulturkamp mot islam er på trappene i Norge.
 • - Kan ende med ny verdenskrig, Dagbladet 20.02.06
  Direktøren ved senter for Midtøsten-studier ved Berkeley-universitetet i California, Nezar Al-Sayad, sier at den spente stemningen mellom Islam og den vestlige verden kan ende med en tredje verdenskrig.
 • Fredsdirektøren og brannstifterne, Debatt av Torgeir Skorgen, Helge Vidar Holm og Hans Jakob Ågotnes i Aftenposten 20.02.06
  Det er grunn til å spørre hva det innebærer å si at Huntington har mer rett i dag enn han hadde da han utformet sin "teori" for mer enn ti år siden. Ville Huntington hatt mindre "rett" dersom 11. september 2001 og karikaturstriden ikke hadde funnet sted?
 • Den ironiske ytringsfriheten, Klassekampen 20.02.06
  - Redaktørene av Magazinet og Jyllandposten er avgrunnsdansere, sier filosof og medieprofessor John Durham Peters, som villig går til angrep på Vestens selvtilfredshet.
 • Ikke vent for mye av dem, Debatt av Pål Veiden i Aftenposten 20.02.2006
  Bare lek med tanken på under fullt navn å skrive et hefte med tittelen "Islam - den ellevte landeplage"! Ikke bare ville drapstruslene hagle, men de intellektuelle ville forstå og forstå.
 • Feige politikere og medier, Debatt av Zorica Mitic i Dagbladet 19.02.06
  Nok en gang kommer Walid al-Kubaisi med uredde uttalelser. Han hever sin stemme for å beskytte de vestlige verdiene ytringsfrihet og likestilling. Det offentlige Norge ligger på knærne for å komme i «dialog» med religiøse fundamentalister som argumenterer med å brenne ambassader og tilbyr kilovis av gull for drap på tegnere og redaktører.
 • Danske og norske kirkeledere uenige om karikatur- uttalelse, Vårt Land 18.02.06
  Folkekirken i Danmark vil ha Kirkenes Verdensråd til å uttale seg om Muhammed-karikaturene. Men Den norske kirkes representanter på møtet i Brasil er meget kritiske til at KV skal gå inn i denne konkrete konfliktsaken.
 • 150 dager som rystet Norden, Dagbladet 17.02.06
  Muhammed-saken dag for dag.
 • Det er en sammenheng, Debatt av Britt Hildeng i Dagsavisen 17.02.06
  Det som gir grobunn for hatet og aggresjonen er den daglige fornedrelsen mange mennesker lever i som følge av fattigdom.
 • Nei til harselas, ja til kritikk, Debatt av Torbjørn Jagland i Aftenposten 17.02.06
  En kritisk dialog der vi er ærlige med hverandre, behøver ikke bety kollisjon eller krig mellom sivilisasjoner. Den kan like godt være til berikelse for begge sivilisasjoner.
 • Talene, fatwaene og dokumentene, Morgenbladet 17.02.06
  Denne uken utgir Morgenbladet et 16-siders bilag om karikaturstriden med blant annet originaltekster fra Midtøsten og Europa. På nettsidene våre har vi lagt ut innledningen på dokumentasjonen danske imamer viste frem i Egypt, Libanon og Syria i desember.
 • Karikaturene sett fra Kairo, Morgenbladet 17.02.06
  Dansk diplomatisk fadese og et ønske om å sidestille muslimhets med antisemittisme: Dette er årsakene til at bråket rundt Muhammed-karikaturene ble en internasjonal sak.
 • Opptøyer uten folkelig deltagelse, Morgenbladet 17.02.06
  Kanskje vi har mer å frykte fra sofistikerte forbrukere enn fra rasende tv-muslimer?
 • I Guds bilde, Morgenbladet 17.02.06
  Både jødedommen, kristendommen og islam har vært ridd av billedforbud gjennom historien. Teologisk billedteori er en historie om avbildningens faretruende kraft.
 • Vil danne internasjonalt muslimsk nettverk, Dagbladet 17.02.06
  Danmarks mest populære politiker er muslim. Nå vil Naser Khader forene moderate muslimer verden over.
 • Kulturkamp, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 17.02.06
  Det kan se ut som de kristenfundamentalistiske og høyepopulistiske miljøene ser seg tjent med opphetede konfrontasjoner i forholdet mellom innvandrere og etniske nordmenn. Det er på mange måter forståelig. Det er bare høyresida som vil tjene på et skjerpet konfliktnivå i «kulturkampen».
 • Det "snille" Skandinavia, Debatt av Nina Karin Monsen i Aftenposten 16.02.06
  Mens pøbel og massedemonstranter angriper norske ambassader, brenner flagget, og det utlyses belønning for drap på norske soldater, appellerer man i Norge til respekt for muslimers religiøse følelser og til ytringsfriheten.
 • Tror på moralsk tyngde, Kommentar av Per A. Christensen i Aftenposten 16.02.06
  Delegasjonen som nå reiser rundt i Midtøsten for å tale Norges sak, klarer neppe å omvende noen. Det betyr ikke at den ikke er nyttig.
 • Støtte til norsk håndtering av profetstriden, Aftenposten 16.02.06
  Libanons to muslimske toppledere møtte delegasjon fra Islamsk Råd og Mellomkirkelig råd.
 • Ytringsfrihet en nødvendighet, Debatt av Khalid Mahmood i Dagsavisen 16.02.06
  Ytringsfrihet er et vern for muslimer bosatt i vestlige demokratier. Religionsfriheten muslimer nyter godt av i Norge er nettopp basert på ytringsfrihet.
 • Omfavner Shabana, Klassekampen 16.02.06
  - Hun er fantastisk! Finn Jarle Sæle, redaktør for den kristne avisa Norge i Dag, omfavner Shabana Rehman, Lars Gule og Erling Lae (H) for intellektuelt mot i debatten om Muhammed-karikaturene.
 • En menneskerettighet, Debatt av Francis Sejersted i Dagbladet 16.02.06
  All historisk erfaring viser at det er ytringsfrihet og ikke straff som fremmer toleranse. Denne erfaring må vi ikke gi slipp på, blant annet av hensyn til våre muslimske landsmenn.
 • Huntington må tas alvorlig, Kommentar av Gunnar Skirbekk i Aftenposten 15.02.06
  La meg først gratulere Halvor Tjønn med en utmerket tosiders artikkel i Aftenposten 13.2., viet sivilisasjonsteoretikeren Samuel P. Huntington. Det er på tide at både fagmiljøer og almenheten begynner å ta Huntington alvorlig.
 • Kulturenes kamp, Kronikk av Ivan Kristoffersen i Nationen 15.02.06
  Kulturene skulle ikke kollidere. De skulle heller lære av hverandre, sa Kofi Annan i et fjernsynsintervju forleden. Men i likhet med de fleste andre politiske og diplomatiske topper er også FNs generalsekretær kommet for sent på banen til å hindre det 21.århundrets store kulturkonflikt.
 • - Al-Qaradawi godtok beklagelsen, Dagbladet 15.02.06
  Den norske delegasjonen mener de når fram med budskapet i Midtøsten.
 • Ytringsfrihet kan aldri beklages, Kommentar av Vebjørn K. Selbekk i Aftenposten 15.02.2006
  Ble Magazinet presset av norske myndigheter til å komme med en offentlig beklagelse? Og er Islamsk Råd nå blitt en slags medredaktør i norsk presse?
 • Dialog og journalistikk, Kommentar av Rune Ottosen i Dagbladet 15.02.06
  Jeg deler bekymringen til dem som advarer mot selvsensur i kjølvannet av striden rundt tegningene. En dialog må ha en del grunnleggende forutsetninger for å bli vellykket.
 • Koranen er ikke rettferdig, Debatt av Shakil Rehman i Aftenposten 15.02.06
  Når jeg leser Koranen, ser jeg at toleranse og hat, blind underkastelse og rettferdighet, inkludering og ekskludering, likestilling og favorisering av menn går hånd i hånd. Når man har vokst opp i et opplyst, fritt samfunn, ser man helt klart at Koranen ikke er rettferdig.
 • "Sivilisasjonenes sammenstøt", Innsikt fra Halvor Tjønn i Aftenposten 14.02.06
  For et tiår siden lanserte amerikaneren Samuel Huntington sin bok om sivilisasjonenes sammenstøt. Boken vakte både forargelse og begeistring. Er Huntingtons teser mer aktuelle i dag enn for 10 år siden?
 • - Bombesikker oppskrift, Klassekampen 14.02.06
  - Ydmykelse av muslimenes profet er siste ingrediens i en bombesikker oppskrift på en eksplosiv situasjon, sier A. Sivanandan, leder for London-baserte Institute of Race Relations (IRR).
 • - Tegningene forener muslimer, VG Nett 14.02.06
  Pervez Musharraf mener oppstyret rundt Muhammed-tegningene gjør at moderate og ekstreme muslimer kommer nærmere hverandre.
 • Raseriets kilder, Debatt av Svein Olav Daatland i Dagbladet 14.02.06
  Land som har bander av rasende menn som brenner hus i protest mot tegninger de ikke har sett fra land de knapt har hørt om, har problemer for å si det mildt, og problemets kilder ligger der mer enn her.
 • - Burde aldri ha beklaget, Dagbladet 14.02.2006
  Den norsk-pakistanske IT-gründeren Shahzad Rana mener regjeringen belønner islamister.
 • Vestens behov for hegemoni, Kommentar av Anne-Marie Tangen i Aftenposten 13.02.06
  Hva vet de egentlig om islam og den politiske og kulturelle kontekst islam er en del av, de ellers så kunnskapsrike forfattere og andre som skråsikkert går ut til forsvar for ytringsfrihetens absolutte forrang? Svært lite, er mitt inntrykk
 • Et krav om underkastelse, Debatt av Lars Gule i Dagbladet 13.02.06
  Istedenfor å beklage der hvor det ikke skal beklages, må «vi», inkludert norske myndigheter, heller beklage de reelle krenkelser av verdighet, integritet og menneskerettigheter som vi har bidratt til.
 • - Du tuller ikke med andres religion, VG Nett 13.02.06
  FNs generalsekretær Kofi Annan gikk langt i sin kritikk av Jyllands-Posten som trykket karikaturtegningene av Muhammed som har startet et opprør i den muslimske verden.
 • Frykter karikatur-protest kan ta av, VG Nett 13.02.06
  USAs utenriksminister frykter at protestene etter de danske Muhammed-karikaturene kan gå «helt ut av kontroll».
 • Når ytringsfrihet ikke er en karikatur, Heger på søndag i Dagsavisen 12.02.06
  Da Samuel Huntington skapte uttrykkene «Clash of civilizations» og «Vesten mot Resten», en gang på 90-tallet, trakk han linjen mellom «oss» og «de andre» et stykke lenger vest. Likevel er det lett å forestille seg at denne byen, som har ett bein i Asia og ett i Europa, står skrevende over grenselinjen og forsøker å holde balansen.
 • Avviser unnskyldningene, Dagbladet 12.02.06
  Mekka-Imam krever at tegnere og redaktører straffes. Over hele verden har muslimer demonstrert i helga.
 • Europeiske muslimer protesterte, Dagsavisen (ANB) 12.02.06
  Mange tusen demonstranter i flere europeiske byer krevde lørdag respekt for sin religion.
 • Religionskrig, Debatt av Syphilia Morgenstierne i Dagbladet 12.02.06
  Et opprør mot en autoritær religion - og alle andre autoritære regimer - kan bare komme nedenfra. Det kan ikke komme fra siden. Da er det ikke opprør, men intervensjon.
 • Et Norge nesten i krig, Kommentar av Nils Morten Udgaard i Aftenposten 12.02.06
  De siste fremskritt i dialogen med muslimer i Norge kommer mens verden frykter noe som ligner på tidligere tiders religionskriger, etter en "spiral av gjensidige provokasjoner og fornærmelser".
 • Delegasjon drar til Midtøsten, Aftenposten 12.02.06
  I et forsøk på å unngå unødvendige misforståelser og roe gemyttene, reiser representanter for Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig Råd i dag til Midtøsten.
 • Når friheten utfordres, Lederkommentar i VG 12.02.06
  Fredagens forsoning mellom Magazinet-redaktør Vebjørn Selbekk og Islamsk Råd i Norge vil forhåpentligvis bidra til å roe ned gemyttene i striden rundt Muhammed-karikaturene. I en vanskelig og fastlåst situasjon må de involverte berømmes for å ha utvist klokskap og ansvarlighet.
 • Konflikt mellom sivilisasjoner, Kommentar av Geir Lundestad i Aftenposten 11.02.06
  Samuel Huntingtons teorier om konflikt mellom sivilisasjoner har utvilsomt fått ny aktualitet. Og Huntington har dessverre fått mer rett enn mange av oss trodde og håpet.
 • Her er Selbekks beklagelse, Dagbladet 11.02.06
  Vebjørn K. Selvbekk, redaktøren i Magazinet kom i dag med en beklagelse til det muslimske miljøet.
 • Forsoning, Lederkommentar i Aftenposten 11.02.06
  I saker som dreier seg om et så viktig prinsipp som ytringsfriheten, må det ikke herske tvil om at bare den som har kommet med en ytring, har rett til å beklage ytringen eller trekke den tilbake.
 • Dialog mot sin hensikt, Debatt av Sara Azmeh Rasmussen i Dagbladet 11.02.06
  Mens våre danske og nederlandske naboer viser prinsippfasthet, solidaritet og dypere innsikt, preges det norske synet av kortsiktighet og feil vurdering.
 • Hva er galt?, Debatt av Irshad Manji i Dagbladet 11.02.06
  Når vi muslimer setter profeten på en pidestall, innlater vi oss på avgudsdyrkelse.
 • Opptøyer uten folkelig deltagelse, Morgenbladet 10.02.06
  Bildene av rasende demonstranter i muslimske land som brenner det norske og det danske flagget har skapt frykt og uro - mange i Vesten tror nå vi ser begynnelsen på en "sivilisasjonskrig." Men de som demonstrerer er ikke representative for den muslimske befolkningen i Midtøsten.
 • Massive demonstrasjoner, Dagsavisen 10.02.06
  Enorme menneskemengder gikk i gatene i går i protest mot krenkende Muhammed-tegninger. Men demonstrasjonene var fredelige og førte ikke til noen eskalering av krisen.
 • - Skam å ikke vise tegningene, Dagbladet 10.02.06
  - Skam over de avisene og fjernsynskanalene som manglet mot til å vise sine lesere og seere karikaturene! sa det nederlandske parlamentsmedlemmet Ayaan Hirsi Ali i Berlin i går.
 • En bevisst skapt konflikt, Lederkommentar i Dagsavisen 10.02.06
  De siste dagenes flammende konflikt er i stor grad skapt av grupperinger og regimer som ser seg tjent med at avstanden øker mellom regioner og mellom folkegrupper. Men forutsatt at ingen nå ser seg tjent med å helle ny bensin på bålet, er sjansen heldigvis rimelig stor for at konflikten kan brenne ut rimelig raskt. Faktisk er det fare for at det vil ta mye lengre tid å gjenopprette tilliten innad i Danmark.
 • Hvordan tenne en verdensbrann, Bakgrunn av Erik Sagflaat i Dagsavisen 10.02.06
  Grupperinger som ønsker konfrontasjon framfor dialog har begjærlig omfavnet de omstridte profettegningene fra Jyllands-Posten. Tegningene alene var ikke nok. Men de holdt godt som tennbriketter for en større brann.
 • Forfatter ville skape fred med Muhammed-tegninger, VG 10.02.06
  - Jeg ville bare skape forståelse for en ny religion og kultur, sier forfatter Kåre Bluitgen (46), som nå tjener gode penger på barneboken sin.
 • Raseri og nedlatenhet, Kronikk av Thomas Hylland Eriksen i Dagbladet 09.02.06
  Det meste har allerede vært sagt i karikatursaken, som blir diskutert i aviser over hele verden, men det har dannet seg fronter som kanskje er unødvendige.
 • Babelsk forvirring, Kommentar av Elin Brodin i Dagbladet 09.02.06
  I kjølvannet av noen ondskapsfulle tegninger utvikler det seg den rene borgerkrigsstemning både hjemme og ute. Hva er det egentlig som skjer?
 • Demokrati i en tegning, Debatt av Ibn Warraq i Aftenposten 09.02.06
  Karikaturtegningene i den danske avisen Jyllands-Posten reiser det viktigste spørsmålet i vår tid: Ytringsfrihet. Skal vi i Vesten gi etter for press fra samfunn med et middelaldersk tenkesett, eller skal vi forsvare vår mest dyrebare frihet - ytringsfriheten - som tusenvis av mennesker har ofret livet for?
 • Slik ble protestene iscenesatt, Kronikk av Kjell Arild Nilsen i Aftenposten 09.02.06
  Protestene mot de tolv karikaturtegningene av profeten Muhammed skjedde ikke spontant. Mye tyder på at den internasjonale protesten delvis var iscenesatt av ytterliggående danske muslimer som nå har oppnådd så mye at de gjerne vil ha dialog. Mer enn noe er dette bildene man har elsket å hate.
 • Historisk appell om fred, Dagbladet 08.02.06
  Med en historisk diplomatisk offensiv forsøker FN, EU og 57 islamske land nå å dempe Muhammed-konflikten. Det skjer i en felles appell som fordømmer vold og oppfordrer til fred, skriver Jyllands-Posten.
 • Ber folk se etter nyansene, Vårt Land 08.02.06
  Eksperter og religiøse ledere maner til å se nyanser og ikke gjøre alt verre ved å forsterke fordommer, selv om de voldsomme reaksjonene skremmer.
 • Brikker i et politisk spill, Kommentar av Erik Sagflaat i Dagsavisen 08.02.06
  De danske tegningene av profeten Muhammed kom som bestilt. De utnyttes bevisst av regimer og grupperinger som ønsker å bruke latente anti-vestlige følelser til å styrke sin egen stilling.
 • - Europa, skam dere, Klassekampen 07.02.06
  Sinnet sprer seg i den muslimske verden, der demonstrasjonene mot karikaturtegningene av profeten Muhammed fortsetter med uforminsket styrke.
 • Moderate i alle land - foren eder, Debatt av Thorbjørn Jagland i Dagbladet 07.02.06
  Det er ikke nok med dialog. En dyp forsoningsprosess mellom vesten og muslimene er nødvendig. Den må innbefatte at man tar nye grep for å løse de mange konfliktene som nå plager hele den muslimske verden.
 • Mens vi holder pusten, Kommentar av Drude Beer i Nationen 07.02.06
  Hvis det var såret religiøsitet og hån av Muhammed som lå bak det vanviddet vi nå er vitne til rundt om i verden, ville det brent like liflig i Oslo som i Damaskus denne helgen. Det gjorde det ikke. Selv om også norske muslimer er såret og sinte over karikaturtegningene.
 • Kjærkommen lynavleder, Lederkommentar i VG 07.02.06
  Regimer av ymse slag har gjennom tidene forsøkt det samme: å avlede oppmerksomheten fra indre uro og misnøye ved å finne en samlende, ekstern fiende.
 • Brennende ambassader, Lederkommentar i Dagsavisen 06.02.06
  Vestlige land må nå stå samlet i forsvaret av våre åpne og demokratiske samfunn der så vel religionsfrihet som ytringsfrihet er umistelige verdier. Reaksjonene mot de danske avistegningene er for sterke og for sammenfallende til at dette bare kan være snakk om spontane raseriutbrudd. Her er sterke krefter i sving som ønsker avstand og kulturkamp. Den store utfordringen blir å hindre at de lykkes.
 • Det er en beskjed her, er det ikke?, Kommentar av Robert Fisk i Klassekampen 06.02.06
  Det vi er vitne til er sivilisasjonenes barnslighet.
 • «Europa er en ulydig horedatter som har krenket sin fars ære.», Kommentar av Shabana Rehman i Dagbladet 06.02.06
  Hvorfor oppfører folk seg slik de gjør i muslimske land? De vet ikke bedre. De har lært å hate Vesten. De har lært at det finnes bare én sannhet, og Muhammed er hans profet.
 • Å tåle den urett som rammer deg selv, Kommentar av Knut Olav Åmås: 
  i Aftenposten 06.02.06
  Sosiale og kulturelle endringer starter alltid med at noen provoserer og bryter grenser. Å forhandle bort deler av ytringsfriheten nå, kan koste særlig minoriteter dyrt senere.
 • Dramatikk og dialog, Lederkommentar i Aftenposten 05.02.06
  Det er grunn til å berømme muslimske ledere her i Norge som så klart har understreket at konfrontasjon ikke er veien å gå. Og det er verdt å merke seg at Irans tidligere president, Ali Hashemi Rafsanjani, brukte sin tale under fredagsbønnen til å mane til besinnelse og "få frem islams milde og medfølende side".
 • Medisin mot fordommer, Kommentar av Ingrid Brekke i Aftenposten 05.02.06
  Trykking av Muhammed-tegninger, flaggbrenning og dødstrusler skaper harde fronter.
 • Dialog - ikke vold, Lederkommentar i VG 05.02.06
  Muslimske ledere har oppfordret til boikott av danske og norske handelsvarer på grunn av Muhammed-tegningene. Det er utmerket.
 • Dialog og opplysning, Lederkommentar i Dagbladet 05.02.06
  Politisk og mellommenneskelig dialog er eneste fredelige vei ut av kaoset. Uten å gi bort grunnleggende prinsipper, handler det nå om å lytte framfor å insistere i utgangspunktet. Alternativet til dialog i en internasjonal konflikt er krig.
 • Nedslående norsk reaksjon, Debatt av Mette Schreiner Berge i Dagbladet 05.02.06
  At muslimene i dypet av sitt hjerte, ja faktisk rett under huden, føler angst og ærbødighet for Profeten, er forutsigbart og forståelig. Selv norske muslimer er oppdratt til at Profetens ord har forrang over alle verdslige anliggender. På bakgrunn av denne ryggmargsrefleksen må de håndtere og balansere en rekke utfordringer i den norske hverdagen.
 • Dette er saken om Muhammed-tegningene, VG 04.02.06
  Dette er bakgrunnen for Muhammed-saken. Forfatteren Kåre Bluitgen får - med ett unntak - ingen til å illustrere sin barnebok, «Koranen og profeten Muhammeds liv».
 • - En sammensvergelse, Aftenposten 04.02.06
  Harmen over profettegningene er den samme i hele den arabiske verden. Men de gir seg ulike utslag fra land til land.
 • La meg være ond, Kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen 04.02.06
  Det er greit å brenne flagg, det er greit å karikere Muhammed. Det er ikke greit å komme med drapstrusler.
 • Ytringsfrihet, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 04.02.06
  Fundamentalistiske islamske regimer utnytter konflikten til å framstå som de beste beskytterne for muslimer og islam, mens det i Europa finnes en høyrefløy som ønsker å spre bildet av muslimer som noen som vil undergrave ytringsfriheten og forandre de vestlige samfunn.
 • Det radikale sviket, Klassekampen 04.02.06
  I boka «Krev din rett!» anklager den nederlandske politikeren Ayaan Hirsi Ali vestlige radikale for å svikte muslimske kvinner. Har hun rett?
 • Nei til trusler, Lederkommentar i Aftenposten 03.02.06
  Nå er tiden inne for sindige personer til å dempe striden om Muhammed-tegningene, en strid som truer med å komme ut av kontroll.
 • Advarer mot spiral av krenkelser, Vårt Land 03.02.06
  Gunnar Stålsett mener den tverreligiøse dialogen står overfor en stor oppgave i konflikten som har oppstått etter Muhammed-tegningene.
 • Fryktens pris, Kommentar av John OLav Egeland i Dagbladet 02.02.06
  Frykten for religiøs ekstremisme fører til at vi nedjusterer ytringsfrihetens verdi.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.