Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Kamp mot terror - og doble standarder

Sist uke drøftet Stortinget en interpellasjonen fra Finn Martin Vallersnes (H) om årsaker til terrorisme og det historiske bakteppet for antivestlige holdninger i Midtøsten. - Jeg tror vi i dag har hatt en av de mest prinsipielle og viktigste debattene på lenge, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre i sitt avsluttende innlegg. Og slik debatt kan komme godt med når utfordringene står i kø. 
Fredag 15. februar 2008
Linker oppdatert: Onsdag 19. mars 2008

Finn Martin Vallersnes (H)

Europa er inne i en ny, hellig krig mot islam, hevdet den svenske forfatteren Jan Guillou i januar (les mer her), omtrent samtidig som nordmenn ble rammet av terrorangrepet på Serena Hotell i Kabul. Noen dager senere la Verdens økonomiske forum i Davos fram en rapport om forverrede forhold mellom Vesten og Islam (les mer her) og denne uka offentliggjorde danske aviser omstridte Mohammed-tegninger på nytt. Kritikere antyder at vestens "krig mot terror", såvel som misforstått "snillisme" kan skape flere problemer enn de løser.

Det var mot et slikt bakteppe Stortinget sist uke drøftet en interpellasjon fra Finn Martin Vallersnes (H).

- Etter 11. september 2001 er kampen mot terrorisme blitt et dominerende tema i internasjonal politikk – i den grad at det styrer mange av de øvrige utenrikspolitiske prioriteringene, innledet Vallersnes (les mer her). Kampen krever betydelige midler - Vallersnes viste til at krigen i Afghanistan og Irak etter 11. september 2001 har kostet USA 3.700 milliarder kroner - men hans fokus var på årsakene, særlig de historiske, til at terroristnettverk kan rekruttere så mange. Han sa bl.a.:

"Det er i det hele tatt mye å lære av historien. Britene møtte uro og opprør da de i henhold til avtalen av 1916 ville sette inn sine favoritter i statsledelsen i Irak. 7. august 1920 stod det en leder i «The Times» som like gjerne kunne vært skrevet i dag:

«How much longer are valuable lives to be sacrificed in the vain endeavour to impose upon the Arab population an elaborate and expensive administration which they never asked for and do not want.»

Det finnes mange flere eksempler, men jeg tror vi allerede kan øyne noen konklusjoner. De siste seks årene har gitt meg anledning til hyppig kontakt med folkevalgte i hele Midtøsten, gjennom formelle besøk, på konferanser, som foreleser og i arbeidsgrupper. Da blir en regelmessig konfrontert med påstanden om Vestens doble standarder og skjulte agenda. Det er forståelig ut fra de historiske erfaringene de har gjort med oss. Det er naivt å tro at de ikke husker historien."

- Jeg tillater meg å si at jeg tror flere ville hatt interesse av å følge denne debatten, for de spørsmålene interpellanten har reist, er meget viktige, og jeg synes inngangen gav et godt utgangspunkt, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre i sitt tilsvar, der han bl.a. advarte mot grove forenklinger:

"En analyse av årsakene skal (...) gi oss svar på hvordan vi best kan forebygge terrorisme. Det skal – slik Vallersnes klokt observerer med sitt spørsmål – gi oss bedre grunnlag for utforming av vår politikk."

"Det er tegn i vår tid på at politikk utformes basert på stereotypier. Begrepet «Clash of civilizations» sier noe om denne tendensen: bildet av det gode mot det onde, oss mot dem-tenkningen. Min vurdering er at bildet av kulturkonfrontasjoner oftest handler om grove forenklinger. Ingen har bare én identitet. Og våre verdinormer er og skal være forankret i prinsippet om universelle menneskerettigheter og menneskers likeverd."

Engasjerte stortingsrepresentanter fra alle partier deltok i debatten, som Vallersnes - i sitt avsluttende innlegg - oppsummerte slik:

"Jeg er meget tilfreds med at vi kan ha en debatt som denne uten å bli mistenkt for ettergivenhet overfor terrorister og konkret terrorisme. Her må det være et både–og: real og ideal, kort sikt og lang sikt, tiltak og forebygging."

- Vi må forstå grobunnen, og vi må ha strategier for å omsette denne forståelsen til handling, sa utenriksministeren i debatten. Det er det trolig bred enighet om, men hva det betyr i praksis er det ulike oppfatninger om. Det gjelder spørsmål om håndtering av rapporter fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om forsøk på verving av muslimske ungdommer i Norge til terroroppdrag (les mer her), såvel som Norges videre deltakelse i de internasjonale operasjonene i Afghanistan, men også mye annet. Nedenfor presenteres noen eksempler.

Ikke gi slipp på egne verdier?

Gahr Støre understreket i debatten bl.a.:

"Å forstå er ikke å gi slipp på egne interesser eller verdier. Å skape innsikt og forstå også – ja ikke minst – sine motstanderes virkelighetsbilder, er en kjerneoppgave for utenrikspolitikken."

- Den vestlige verdens bunnløse mistro til egne verdier, er i seg selv en effektiv invitasjon til terrorisme, mente imidlertid Dagbladets John O. Egeland i en kommentar to dager etter interpellasjonsdebatten om terrorangrepet i Kabul(les mer her).

- Hvem tar oppgjør med egne feilgrep?

- Både i Midtøsten og i Vesten må vi (...) ta et oppgjør med egne feilgrep, mente Hans Olav Syversen (KrF), men hvem er flinkest til dette? I en omtale av Pascal Bruckners bok "Botferdighetens tyranni" i Morgenbladet i dag skriver Lasse Midttun (les mer her): 

"Bruckner ser det slik: Europa har bedt om unnskyldning for kolonialismen og slavehandelen. Paven har kommet en egen unnskyldning på vegne av kirken, og vestafrikanere som deltok i slavejakten har unnskyldt seg. Fra islam, derimot, som var likeså aktive i slavefarten, er ingen unnskyldning verken kommet eller blitt krevd - selv om enkelte islamske land først forbød slaveri i 1962." 

Støtte til madras-skoler og indoktrinering?

I Norads magasin Bistandsaktuelt kunne vi sist høst lese (les mer her):

"Debatten om norsk støtte til koranskolene i Pakistan raser videre. Synspunktene spriker fra å se på skolene som ufarlige og normale til at Norge støtter farlige fundamentalister som driver indoktrinering."  

- Jeg kan ikke se at norske myndigheter på noen måte styrker Taliban når vi får sekulære fag som lesing, skriving og regning inn i koranskolene, uttalte Norges tidligere ambassdør i Pakistan, Janis Bjørn Kanavin, mens professor i sosialantropologi, Unni Wikan, var sterkt kritisk:

"Dette er fundamentalistiske indoktringeringsanstalter. Nord-Vest-provinsen er stokk fundamentalistisk. Ved å støtte disse koranskolene bygger man opp under fundamentalistiske lærere, og gir dem en sterkere posisjon."

I interpellasjonsdebatten i Stortinget viste Marit Nybakk (Ap) til at utenrikskomiteen dagen før hadde hadde hatt møte med nevøen til Afghanistans president Karzai. Han sa bl.a., i følge Nybakk:

"... at selvmordsbomberne og andre som driver med terror inne i landet, stort sett var lært opp på madras-skoler nettopp på den andre siden av grensen, i Pakistan."

Nybakk mente derfor at:

"... når vi skal foreta en årsaksanalyse av den terroren som har vært en trussel over en tiårsperiode - altså den nyeste terroren - og som har resultert i flere angrep både i Europa, i Afrika, i Midtøsten og selvfølgelig i USA, må vi også se på forholdene i land som Pakistan. Det blinde hatet som guttene på madrasene læres opp til, dreier seg om et fiendebilde som indoktrineres av det som utenriksministeren nettopp kalte «kyniske krefter som en polariserende kraft for politisk mobilisering»."

Øyvind Vaksdal (FrP) fulgte opp med en liten kommentar:

"Utenriksministeren nevnte palestinske lærebøker, som også oppfordret til et slikt hat, og det er ikke lenge siden vi hørte eksempler på at slike bøker til og med var finansiert av den norske stat."

Relgionsfrihet eller ytringsfrihet?

I interpellasjonsdebatten sa Hans Olav Syversen (KrF), bl.a.:

"Vi må motvirke hat mot «de andre», som også utenriksministeren var inne på, som bygger på fortidens feilgrep. I stedet må vi se framover og skape en fredskultur der terrorisme ikke aksepteres. Den framtiden må vi bygge på respekt for alles menneskeverd, respekten for mangfoldet, trosfriheten og ytringsfriheten."

Og denne uken ble "krigen" om hva som skal respekteres mest, relgion eller ytringsfrihet, igjen blitt satt på dagsorden. Politiet i Danmark arresterte 3 personer mistenkt for å ha planlagt å drepe en avistegner i Jyllands-Posten, Kurt Westergaard, som for 2 år siden ble kjent for en karikaturtegning av profeten Mohammed (les mer her). Som støtte til avistegneren valgte en rekke danske aviser å trykke Mohammed-tegningene på nytt (les mer her), mens norske avviser stort sett har latt være, med unntak av Agderposten (les mer her).

- De angivelige drapsplanene fordømmes på det sterkeste av alle politiske avskygninger i Danmark, inkludert det store flertallet av muslimer bosatt i Danmark, representert blant annet ved Islamisk Trosamfund og Den Arabiske Kulturforening, skriver Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen, som mener at (les mer her):

"Publiseringen er ikke noe adekvat svar på den trusselen drapsplaner fra tre enkeltpersoner eventuelt representerer."

VGs Anders Giæver trekker på din side linjene tilbake til Khomeinis fatwa mot forfatteren Salman Rushdie i 1989 og konkluderer (les mer her):

"Et foreløpig resultat av Khomeinis metode er at det har funnet sted en forskyvning i balansen mellom ytringsfrihet og religionsfrihet. Retten til ikke å få sitt trosbilde krenket er styrket. Retten til å kritisere eller harselere religiøse gudebilder er svekket."


Aktuelle lenker:

Tidligere relevante saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Frykten for Al Quaidistan, Debatt av Olivier Roy i Dagbladet 19.03.08
  Det er meningsløst å tenke på al-Qaida som en politisk organisasjon som søker å erobre og herske over et territorium. Al-Qaida rekrutterer blant ungdom som har mistet sine rettigheter, de fleste av dem uten direkte forbindelse til de krigsherjede landene i Midtøsten.
 • Irak-krigen skapte krise i regjeringen, Aftenposten 19.03.08
  Statsminister Kjell Magne Bondevik ville gå av hvis ikke utenriksminister Jan Petersen landet på et klart nei til en invasjon i Irak.
 • Irak: Hva skjedde for 5 år siden?, Aftenposten 19.03.08
  En multimediapakke fra Aftenposten.
 • - Irak-invasjonen var verdt kostnadene, Dagbladet 19.03.08
  Men USAs befolkning ikke enige med Bush.
 • Et spørsmål om toleranse, Kommentar av Roger Hercz i Dagsavisen 25.02.08
  I Norge har det heldigvis ikke skjedd noe som minner om angrepene som innbyggerne i London, Madrid og New York gjennomlevde. Men etter hvert i media hjemme hører en stadig oftere om stereotype og fordomsfulle holdninger til både muslimer og jøder.
 • Mener PST stigmatiserer muslimer, Dagsavisen 21.02.08
  En av verdens fremste professorer i islamsk rett, Shaheen Ali, mener PSTs rapport stigmatiserer muslimer og lurer på om den i det hele tatt burde publiseres når terrorfaren ikke er til stede i Norge.
 • Grunnløse angrep på islam, Debatt av Shoaib Sultan i Aftenposten 21.02.08
  Bekymrede nordmenn. Forfatteren og journalisten Jahn Otto Johansen forteller i sin Signert-artikkel "Blir islam europeisert?" 28. januar om fornuftige mennesker som er genuint bekymret for en islamsk trussel.
 • - Ikke mer alvorlig enn om noen skifter seksuell legning, Dagbladet.no 20.02.08
  I dagens rapport skriver PST at: «Et voksende antall radikaliserte personer i Norge øker også sannsynligheten for at trusselaktører kan reise til konfliktområder, ha opphold i treningsleire, delta i jihad - eller i verste fall støtte eller delta i terrorhandlinger i Norge.»
 • Europa bringer terroren mot Norges grenser, Dagsavisen 20.02.08
  Større fare for terroraksjoner i Europa bringer trusselen nærmere Norges grenser, ifølge PST-sjef Jørn Holme. Rundt 50 terroraksjoner ble avverget i europeiske land i fjor.
 • Toner ned religiøs terrorfare i Norge, Dagsavisen 20.02.08
  I et møte med Dagsavisen innrømmer PST-sjef Jørn Holme at trusselvurderingen han la fram i går kan gi et overdrevet bilde av den islamske terrorfaren i Norge. Det er norsk-pakistaneren Naved Haq enig i.
 • Religion ikke en sterk kraft, Kommentar av Bjarte Botnen i Vårt Land 20.02.08
  Afghanistan, Irak, Israel, Manhattan og andre steder. Selvmordsbomberne sprenger seg selv og andre i luften.
 • Et varselskudd for Al-Jazeera, Kommentar av Per A. Christiansen i Aftenposten 17.02.08
  Arabiske fjernsynsstasjoner er blitt for uavhengige i sin nyhetsformidling. Nå truer informasjonsministrene med straffetiltak.
 • Europeisk selvhat, Omtale av Pascal Bruckners bok "Botferdighetens tyranni" i Morgenbladet 15.02.08
  Bruckner ser det slik: Europa har bedt om unnskyldning for kolonialismen og slavehandelen. Paven har kommet en egen unnskyldning på vegne av kirken, og vestafrikanere som deltok i slavejakten har unnskyldt seg. Fra islam, derimot, som var likeså aktive i slavefarten, er ingen unnskyldning verken kommet eller blitt krevd - selv om enkelte islamske land først forbød slaveri i 1962.
 • Som fanden leser Bibelen, Debatt av Jahn Otto Johansen i Aftenposten 14.02.08
  Mitt anliggende var at det er sider ved fundamentalistisk islam og ved regimer som Pakistan og Afghanistan og ikke minst Saudi-Arabia som vi må kunne kritisere uten å være antiislamske.
 • Islam-kritiker Ayaan Hirsi Ali i Frankrike, Dagsavisen 11.02.08
  Islam-kritikeren Ayaan Hirsi Ali, den somaliskfødte nederlandske kritikeren av islam, er i Frankrike for å søke støtte og beskyttelse mot truslene som stadig henger over henne.
 • - Dette er verdens største sikkerhetstrussel, Aftenposten 10.02.08
  Se hva fredsprisvinner Mohammed ElBaradei frykter aller mest. - Den største faren mot verden i dag, er at ekstremister kan få tak i atomvåpen.
 • Vestens selektive demokrati, Kronikk av Iffit Qureshi i Aftenposten 10.02.08
  Det er ikke mulig å se veien til fred og forsoning før vi retter opp vår virkelighetsoppfatning om hverandre. Kan det hende at det ikke er vestlige verdier den arabiske del av verden misliker, men dens dobbeltmoral?
 • En helt nødvendig uro, kommentar av John O. Egeland i Dagbladet 09.02.08
  Attentatet var det første terroranslaget som noen gang har rammet en offisiell norsk delegasjon i utlandet. Selv om Norges utenriksminister ikke var et utpekt mål, er hendelsen en påminnelse om at også små land og deres borgere kan nås av selvmordsbombere og væpnede aktivister. Det er heller ikke lenge siden den norske ambassaden i Damaskus ble brent ned av rasende demonstranter. Den gang var en karikaturtegning nok til å tenne ilden.
 • Verving til terror, Lederkommentar i VG 08.02.08
  Det er urovekkende opplysninger sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste, Jørn Holme kommer med, når han sier at norske muslimske ungdommer blir forsøkt vervet til terrorvirksomhet i andre land.
 • Blir islam europeisert?, kommentar av Jahn Otto Johansen i Aftenposten 28.01.08
  Er Europa i ferd med å bli islamisert? Truer islam Norge ved innvandring og høye fødselstall? Dette er spørsmål jeg stadig får på min epost og når jeg holder foredrag.
 • Dømt til døden for å ha ydmyket islam, VG (NTB) 23.01.08
  En afghansk journaliststudent er dømt til døden for å ha distribuert en avis hentet fra internett som brøt med islam, ifølge en afghansk dommer.
 • Forholdet mellom Vesten og islam forverret, Dagens Næringsliv (NTB) , 22.01.08
  På begge sider snakker man om mangel på forståelse og respekt, viser en ny undersøkelse. Et flertall av innbyggerne i den muslimske og den vestlige verden mener forholdet dem imellom blir stadig verre, går det fram av undersøkelsen lagt fram av Verdens økonomiske forum (WEF).
 • Hvis Islam ikke fantes, Dagbladet (Magasinet)16.01.08
  Det er motstand mot vestlig imperialisme som er hovedforklaringen på det som kalles en sivilisasjonskrig mellom islam og Vesten i dag, hevder Fuller.
 • - Vi er inne i en ny hellig krig med islam, Dagbladet (NTB) 13.01.08 Europa er inne i en ny, hellig krig mot islam, hevder den svenske forfatteren Jan Guillou i et intervju med den danske avisen Berlingske Tidende. Intervjuet er gjort i forbindelse med at filmen «Arn», basert på Jan Guillous tre bøker om middelalderen og korstogene.
 • Ekte europeer, ekte muslim, Kommentar av Ulf Andenæs i Aftenposten , 06.11.07
  Tariq Ramadan er blitt en lysende stjerne for islam i Europa. Blant moderne, velutdannede muslimer av annen eller tredje generasjon i vest har han stått frem som et forbilde.
 • Moderate muslimer hever røsten, Vårt Land 13.10.07
  - Verdensfreden avhenger av bedre dialog mellom kristne og muslimer, skriver 138 toneangivende muslimske ledere i et åpent brev til Paven og en rekke andre internasjonale kirkeledere.
 • - Bli muslimer eller dø, Dagbladet.no 10.09.07
  Bin Laden har to løsninger på Irak-krigen. Se den nye videoen her.

Medieklipp og - debatt om karikaturstriden:

 • - Jeg nekter å bøye meg i frykt for noens terror, Dagbladet.no 28.02.08
  Demonstranter bærer plakater av generalsekretæren i det norske presseforbundet.
 • Skremt av drapstrusler på barne-TV, Dagbladet.no 28.02.08
  - Det skremmer meg at muslimske barn nå utsettes for den slags propaganda. Det er helt innlysende ikke Gaza jeg bør reise til i øyeblikket, sier Westergaard fra sitt skjulested til dagens utgave av BT.
 • Store protester i Sudan, Aftenposten 28.02.08
  Tusenvis av mennesker demonstrerte onsdag i sentrum av Sudans hovedstad Khartoum, i protest mot at danske aviser har trykket karikaturtegninger av profeten Muhammed.
 • Norsk pressemann hengt ut i Muhammed-protest, Dagsavisen (NTB) 28.02.08
  Tusenvis av sudanere demonstrerte onsdag mot opptrykket av Muhammed-karikaturene i danske aviser. Mange bar bilder av generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold.
 • Mener nordmenn mistolker Hamas-barnetv, VG (Nett) 28.02.08
  Forstander for Det islamske forbundet i Norge, Basim Ghozlan, mener nordmenn feiltolker Hamas´ kontroversielle barnetv-program. - Nei, det er ikke rom for feiltolkning, sier professor i arabisk.
 • Fordømmer Muhammed- tegninger, Vårt Land (NTB) 28.02.2008
  Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske avisers beslutning om å trykke en omstridt tegning av profeten Muhammed.
 • Tysk minister: Trykk karikaturene, Vårt Land (NTB) 28.02.2008
  Alle europeiske aviser bør i pressefrihetens navn trykke de danske karikaturtegningene av profeten Muhammed, mener Tysklands innenriksminister Wolfgang Schäuble.
 • Barne-TV: - Drep Muhammed-tegner, Aftenposten 27.02.08
  - Utrolig uhyggelig, sier Danmarks utenriksminister Per Stig Møller.
 • Er det verre å publisere Muhammed-tegningene enn å sende dette?, Dagbladet.no 27.02.08
  Hamas’ barne-TV kanin vil bite og drepe dansker.
 • UD: - Sjokkerende og uakseptabel hjernevasking av unger, VG (Nett) 27.02.08
  Statssekretær i UD, Raymond Johansen (Ap), er sjokkert over Hamas' barne-TV, der kaninen Assud oppfordrer seerne til å drepe dansker og tegneren bak en av Muhammed-karrikaturene.
 • Hamas' barne-TV oppfordrer til drap på dansker, Vårt Land 27.02.08
  Kaninen Assud oppfordrer barn til å drepe dansker på grunn av Muhammed-karikaturene.
 • Fåfengt krig mot islam, Kommentar av Ulf Andenæs i Aftenposten 26.02.08
  I striden om karikaturer av profeten Muhammed opptrer aktørene som rollefigurer i en dramaversjon av Samuel Huntingtons berømte verk om "Sammenstøt mellom sivilisasjoner".
 • Jordanske aviser protesterer mot Muhammed-karikatur, VG (NTB) 26.02.08
  Jordanske medier starter onsdag en protestaksjon mot at danske aviser har trykket en karikaturtegning av profeten Muhammed.
 • Sudan boikotter danske varer, VG (NTB) 26.02.08
  Sudanske myndigheter har innført boikott av danske varer som protest mot at danske aviser trykket karikaturtegninger av profeten Muhammed.
 • Skremmende og forlokkende, Kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land 23.02.08
  Mens fjernsynsbildene viser danske ungdommer med muslimsk bakgrunn som brenner skoler og biler, og sjefen for Politiets Sikkerhetstjeneste her i Norge sier at islamsk motivert terro­risme er en av truslene han bekymrer seg for, kommer meldingen om at norske ungdommer omvender seg til islam.
 • Muslimsk leder oppfordrer til Danmark-boikott, Dagbladet 23.02.08
  Dansk næringsliv frykter konsekvensene.
 • Krever etikkråd på nett, Klassekampen 22.02.08
  - Det er en uholdbart at kommersielle aktører uten erfaring i presseetikk skal bestemme hva som står på nettet, sier jusprofessor Jon Bing etter at nettleverandøren Imbera fjernet Muhammed-karikatur fra nettside.
 • Eit fritt land i brann, Morgenbladet 22.02.08
  Unge menn set fyr på sku­lar og søp­pel-­con­ta­i­ne­rar. Men dans­ke ­re­dak­tø­rar vil­le ha tryk­ka dei same ka­ri­ka­tu­ra­ne i dag.
 • Sensurerte Muhammed-tegning, Dagens Næringsliv (NTB) 22.02.08
  Nettleverandøren sensurerte en Muhammed-karikatur på hjemmesiden til Human Rights Service.
 • Demonstrasjon mot Muhammed-tegning i Indonesia, VG (NTB) 21.02.08
  Rundt 200 muslimer demonstrerte onsdag utenfor den danske ambassaden i Indonesia i protest mot at danske aviser i forrige uke trykket en Muhammed-karikatur.
 • Massiv støtte til dansk politiker etter islamistutspill, Dagsavisen 21.02.08
  Hundrevis av dansker gir sin fulle støtte til SF-leder Villy Søvndal etter at han ba fundamentalistiske muslimer forlate Danmark.
 • Ber radikale islamister dra fra Danmark, VG (NTB) 20.02.08
  Socialistisk Folkepartis leder Villy Søvndal bruker særs kraftige ord når han ber tihengere av den ytterliggående islamistorganisasjonen Hizb-ut-Tahrir om å forlate Danmark.
 • Alt hun ikke skrev, Kronikk av Shabana Rehman i Aftenposten 20.02.08
  Apropos karikaturstriden. I 2002 skrev nigerianske Isioma Daniel en setning om en av Guds profeter. Den forandret livet hennes. Provoserte hun?
 • Den danske utenrikskomiteen avlyser tur til Iran, Dagbladet (NTB) 17.02.08
  Den danske utenrikskomiteen har avlyst en planlagt tur til Iran. Grunnen er at iranske myndigheter satte som krav for å møte den danske delegasjonen at politikerne fordømmer gjenopptrykkingen av en Muhammed-karikatur i danske aviser.
 • To meldinger gående, Kommentar av Anders Heger i Dagsavisen 17.02.08
  Selv er jeg for retten til blasfemi, uforskammetheter og provokasjoner. Jeg er mot drapstrusler mot dem som bruker denne retten. Men jeg gjør meg ikke til blasfemiker, uforskammet eller provokatør av den grunn. Derfor syntes jeg - og synes jeg fremdeles - at det er uklokt å trykke bildene. Jeg tror ikke det understreker fornuften i mine privilegier, å måtte bruke dem.
 • Ytringsfrihet, Kommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 16.02.08
  I en debatt på Dagsnytt 18 hevdet Kokkvold at dette handlet om ytringsfrihet, og at publisering av tegningene - slik vi forsto ham - var en edel plikt for redaktører som ville forsvare ytringsfriheten. Vi tillater oss å være uenig, og mener Kokkvold forenkler, ja kanskje også snakker usant, når han hevder at dette utelukkende, eller først og fremst, handler om ytringsfrihet.
 • Danske flagg brennes i Karachi, Aftenposten 15.02.08
  Islamister i Pakistan setter fyr på danske flagg, det første tegn til at karikaturstriden nok en gang kan ramme danske interesser i den muslimske verden.
 • - Helt enormt, Aftenposten 15.02.08
  Reaksjonene flommer inn til Agderpostens sjefredaktør etter at han i dag valgte å trykke en av Muhammed-tegningene.
 • Advarer dansker i muslimske land, Dagsavisen (NTB) 15.02.08
  Danske myndigheter forsøker å tone ned muligheten for en ny karikaturkrise. Likevel har dansker i Midtøsten fått beskjed om å være forsiktige.
 • Bomben, profeten og friheten, Kronikk av Ivan Kristoffersen i Nationen 15.02.08
  Danskene forbereder seg på andre runde i slaget om ytringsfriheten. Dødstruslene mot Muhammed-tegneren Kurt Westergaard har satt fedrelandet i beredskap, bare to år etter at den muslimske vreden første gang rammet Danmark med orkans styrke. Denne gang står nasjonen mer samlet enn da første runde ble utkjempet i begynnelsen av 2006.
 • Muhammed- gislene, Kommentar av Anders Giæver i VG 14.02.08
  Ytterliggående islamister ønsker å gjøre oss alle til gisler.
 • Gir helhjertet støtte til danske aviser, Dagbladet.no 14.02.08
  Men Vebjørn Selbekk vil ikke trykke Muhammed-tegningene igjen.
 • - Må stå sammen mot fanatismen, Dagbladet.no 14.02.08
  Flere danske medier velger i dag å trykke opp igjen de omstridte Muhammed-tegningene. Det skjer etter at det ble kjent at det ble lagt planer om å drepe en avistegner i Jyllands-Posten, Kurt Westergaard, i går.
 • Tegneren: - Norske aviser er feige, Aftenposten 14.02.08
  - Trykk Muhammed-tegningene nå. Det krever Jyllands-Postens sjefredaktør og avisens drapstruede tegner av norske aviser.
 • Agderposten vil trykke karikaturene, Aftenposten 14.02.08
  Redaktører i de større norske avisene har ikke planer om å trykke tegninger av profeten Muhammed i solidaritet med den drapstruede danske tegneren.
 • Dansk presse trykket tegningen i solidaritet, Dagsavisen 14.02.08
  Dansk presse er sjokkert over planene om å ta livet av Muhammed-tegneren Kurt Westergaard. I går trykte hele elleve aviser tegningen i solidaritet og protest.
 • Ny karikaturstrid setter sinnene i kok i Danmark, Dagsavisen 14.02.08
  Mens danske aviser trykker omstridt Muhammed-tegning for å verne om ytringsfriheten, raser landets muslimer mot at to tunisiere kan bli utvist uten rettssak.
 • - La dem bare trykke det, Klassekampen 14.02.08
  - Avisene må bare trykke tegningene! De som er opptatt av å trykke bildene, er like ekstremistiske som al-Qa'ida. Begge ønsker å hindre dialog mellom folk, sier ung islamist.
 • Ny strid, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 14.02.08
  Vi forstår at danske avisredaktører har behov for å vise seg handlingskraftige, og som kanaler for den frykten og vreden som har oppstått i Danmark. Men hvis man tidligere har unnlatt å trykke karikaturene fordi man ikke har villet skape vondt blod i forhold til muslimene, er det vanskelig å se at tirsdagens politirazzia skulle representerer et nytt tungtveiende argument for å gjøre det.
 • – Viktig å trykkje Muhammed-teikning, Vårt Land 14.02.08
  Kristeligt Dagblad i Danmark var ei av 17 danske aviser som onsdag sette på trykk den mest kjende Muhammed-teikninga frå striden for to år sidan, den med bomba i turbanen til profeten Muhammed.
 • – Karikaturene er rasistiske, Vårt Land 14.02.08
  Å trykke karikaturer av profeten Muhammed på ny er rasistisk, mener forstander i Det islamske forbundet Basim Ghozlan.
 • Karikaturstrid og kriminalsak, Lederkommentar i Aftenposten 14.02.08
  Under karikaturstridens første runde var det tydelig hvordan tegningene ble brukt i et storpolitisk spill om forholdet mellom Vesten og den muslimske verden. I Saudi-Arabia ble tegningene brukt som "bevis" på hvordan muslimer blir forfulgt.
 • Lars Vilks svarte om Muhammed-karikaturer og drapstrusler, Aftenposten.no 14.02.08
  Svensk politi fant kart over huset til Muhammed-tegner Lars Vilks hos en terrormistenkt. Selv mener Vilks at karikaturstriden er verdt risikoen.
 • Tre tatt for drapsplaner mot Muhammed-tegner, Dagbladet.no 13.02.08
  Tre personer er arrestert for å ha planlagt å drepe avistegneren Kurt Westergaard, som har tegnet profeten Muhammed.
 • Flere trykker Muhammed-tegning, Aftenposten 13.02.08
  Avsløringen av planen om å drepe en 73 år gammel avistegner i Århus, viser at den dramatiske Muhammed-krisen i Danmark ikke er over likevel.
 • Trykker Muhammed-tegningene, Dagsavisen 13.02.08
  I dag står karikaturen til Kurt Westergaard (73) på trykk igjen, denne gangen i sympati med avistegneren. I går ble tre menn arrestert for å ha planlagt å drepe ham.
 • - Trykkingen av Muhammed-tegninger er ekstremisme, VG (Nett) 13.02.08
  Onsdag vil flere danske aviser på nytt trykke omstridte karikaturtegninger av profeten Muhammed. Flere muslimske ledere mener dette ikke vil hjelpe ytringsfriheten.
 • Dansk UD i Muhammed-beredskap, Vårt Land 13.02.08
  Tre danske aviser trykker i dag omstridt tegning av profeten Muhammed.
 • Fant kart over huset til svensk tegner, Aftenposten (NTB) 13.02.08
  Svensk politi har beslaglagt et kart over området rundt huset til kunstneren Lars Vilks i Skåne hos en terrormistenkt mann.
 • Reagerer på svensk nidtegning, Klassekampen 18.09.07
  - Det er uakseptabelt at ytringsfriheten konstant skal prøves på bekostning av muslimer, mener Dia Rashwan, spesialist på ekstremistiske islamske grupperinger.
 • Ytring, frihet og religion, Lederkommentar i Aftenposten 17.09.07
  Terrornettverket al-Qaida har utlovet en belønning på 100 000 dollar til den som myrder den svenske kunstneren Lars Vilks. Kunstneren har fornærmet mange muslimer gjennom sin tegning av profeten Muhammed som en hund i en rundkjøring.
 • Muslimer refser Vilks, Aftenposten 17.09.07
  Lars Vilks' tegning av profeten Muhammed med hundekropp burde rammes av blasfemiparagrafen, mener Islamsk Råd Norge.
 • Drapstrusler og protester mot karikaturtegning, Aftenposten (NTB)01.09.07
  300 muslimer fra Örebro demonstrerte fredag utenfor kontorene til avisen som nylig trykket en karikaturtegning av profeten Muhammed. Kunstneren Lars Vilks blir drapstruet.

Søk:

Avansert søk

Utdrag fra interpellasjonsdebatten i Stortinget 7. februar:


"Tiden er inne for å erkjenne forhistorien og å trekke lærdom av den. UNDPs «Arab Human Development Report» i 2003 viser at det også i disse landene er et flertall som ønsker demokrati. Øverst på listen står rettssikkerhet for den enkelte og hans/hennes familie samt et representativt styre hvor lederne er ansvarlige overfor dem de styrer. Det betyr ikke nødvendigvis demokratiske systemer som kopierer Vestens løsninger. Historien viser også hvor dypt det ligger i et folk å ha kontroll over eget land og dets naturressurser samt å oppleve at omverdenen har respekt og toleranse for dets kultur, levemåte og egenart."

Finn Martin Vallersnes (H)

"Jeg ønsker å være klar på dette punktet: Når vi begir oss inn på en analyse av årsaker til terror, er ikke det for å relativisere eller på noen måte unnskylde eller legitimere bruken av slike virkemidler. En analyse av årsakene skal derimot gi oss svar på hvordan vi best kan forebygge terrorisme. Det skal – slik Vallersnes klokt observerer med sitt spørsmål – gi oss bedre grunnlag for utforming av vår politikk."

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Vestlige lands opptreden i Midtøsten for å fremme sine interesser i denne regionen trekkes fram som særlig relevant for å forklare grobunn for terrorisme, ikke minst fordi mye av vår tids terror har hatt utspring i Midtøsten. Økonomisk, sosial og politisk marginalisering som grobunn for religiøs fanatisme er en annen viktig årsak.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Framveksten av forestillingen om «kamp mellom sivilisasjoner» og «Vesten mot islam» har derfor et historisk bakteppe vi må forholde oss til. Samtidig kan ikke historien på noen måte gi hele forklaringen, og historiske forhold som kan forklare sammenhenger, er ikke ensbetydende med å legitimere vold og terror. La oss minne om: Det forenklede fiendebildet går begge veier. 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Å forstå er ikke å gi slipp på egne interesser eller verdier.  Å skape innsikt og forstå også – ja ikke minst – sine motstanderes virkelighetsbilder, er en kjerneoppgave for utenrikspolitikken. 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Når vi skal foreta en årsaksanalyse av den terroren som har vært en trussel over en tiårsperiode – altså den nyeste terroren – og som har resultert i flere angrep både i Europa, i Afrika, i Midtøsten og selvfølgelig i USA, må vi også se på forholdene i land som Pakistan. Det blinde hatet som guttene på madrasene læres opp til, dreier seg om et fiendebilde som indoktrineres av det som utenriksministeren nettopp kalte «kyniske krefter som en polariserende kraft for politisk mobilisering».

Marit Nybakk (Ap)

Det er også slik at autoritære regimer i Midtøsten bruker et profilert spenningsforhold til Vesten for å legitimere egne maktposisjoner. Ved å holde de store massene nede bidrar disse regimene til at misnøyen i landene kanaliseres mot Vesten og mot Israel istedenfor mot egne makthavere.

Marit Nybakk (Ap)

Den terrorismen vi de senere år har opplevd, har sin bakgrunn i ekstreme islamistiske miljøer. Mye tyder på at disse ekstremister er drevet av et sterkt hat mot vestlige borgere og vestlige verdier. Utenriksministeren nevnte palestinske lærebøker, som også oppfordret til et slikt hat, og det er ikke lenge siden vi hørte eksempler på at slike bøker til og med var finansiert av den norske stat.

Øyvind Vaksdal (FrP)

Millioner av arabere har følt den nedverdigelse det er å leve under diktatorer, som nesten alle har sittet med støtte fra Vesten. Flere land, bl.a. USA, har vært villige til å foreta grove menneskerettighetsbrudd i kampen for råderetten over andre lands naturressurser eller av geopolitiske årsaker.

Ågot Valle (SV)

Den viktigste inspirasjonskilde til dagens jihadistiske terrorbevegelser, som f.eks. Al Qaida, finner vi Det muslimske brorskap i Egypt. Jihadistbevegelsens far, Sayyid Qutb, ble henrettet i egyptisk fengsel i 1966 – men hans ideer om selvmordsbombere og martyrdød føres videre.

Hans Olav Syversen (KrF)

I likhet med det som kom fram av både svaret og interpellantens innspill, tror også jeg vi må gå tilbake til historien for å forstå det som skjer.

Alf Ivar Samuelsen (Sp)

"Jeg er meget tilfreds med at vi kan ha en debatt som denne uten å bli mistenkt for ettergivenhet overfor terrorister og konkret terrorisme. Her må det være et både–og: real og ideal, kort sikt og lang sikt, tiltak og forebygging."

Finn Martin Vallersnes (H)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.