Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Kvinneundertrykking, okkupasjon og krig mot terror undergraver utvikling i den arabiske verden

I går kom den 4. UNDP-rapporten om menneskelige utvikling i arabiske land. Rapporten ser spesielt på kvinners situasjon og peker på at kvinnenes begrensede muligheter er et av de største hindrene for menneskelig utvikling. Men rapporten peker også på at "krigen mot terror" og "okkupasjonene av Irak og Palestina" undergraver utvikling og menneskerettigheter i den arabiske verden.

Fredag 08. desember 2006
Linker oppdatert: Onsdag 19. desember 2007

Årets rapport fra FNs utviklingsprogram (UNDP) -UNDPs regionalkontor for arabiske stater (Arab Human Development Report 2005: Towards the rise of woman in the Arab World) føyer seg inn i rekken med rapporter med kritisk blikk på utviklingsproblemene i den arabiske verden:

 • 2004-rapporten med fokus på frihet og demokrati (les mer her)
 • 2003-rapporten med fokus på kunnskapsgapet mellom arbiske land og vesten (les mer her), og
 • 2002-rapporten med fokus på utviklingen - eller mangel på såden - i arabiske land de siste 30 årene (les mer her).

Rapportserien har vært omstridt. Da den forrige rapporten om frihet i arabiske land ble lansert i fjor kunne Aftenposten rapportere at både Washington og Kairo hadde forsøkt å få forandret innholdet (les mer her). Etter lanseringen av den forrige rapporten i april i fjor rettet Aftenposten blikket mot behovet for endring i den arabiske verden (les mer her):

"Rådene vil vekke en omfattende, men svært nødvendig og viktig debatt, både i de arabiske land selv og hos oss. Hverken vi, eller de arabiske land selv, kan i lengden leve med en situasjon som både tilspisser de sosiale forhold innad i disse landene, og forholdet mellom dem og resten av verden."

Mens Dagbladets lederskribent satte et kritisk fokus på "USAs demokratisprosjekt i hele midtøsten" (les mer her):

"Gårsdagens FN-rapport viser at et liberalt demokratiprosjekt som forurenses av vestlig okkupasjonsmakt, fyrer opp under ekstremismens misbruk av demokratiet. For også Midtøstens voldelige ekstremister liker å benevne seg som demokrater - rene arabiske og muslimske demokrater."

Kjønnsroller og fremmed okkupasjon, som behandles i årets UNDP-rapport om menneskelig utvikling i arabiske land, er i økende grad sentrale og følsomme temaer i forholdet mellom den arabiske/muslimske verden og vesten (se f.eks. Ett år etter Muhammed-tegningene, rorg.no 02.10.06).

Årets rapport setter et viktig fokus på kvinners begrensede muligheter, men samtidig er det grunn til å stille spørsmål ved om ikke vestens engasjement for kvinners kår i arabiske land utnyttes for andre formål, slik språkforsker Berit von der Lippe (BI) tok opp i en kronikk i Klassekampen denne uka. Kronikken hadde tittelen "Den hvite kvinnes byrde":

"Dagens pågående kriger, blant annet i Irak og Afghanistan, blir søkt legitimert gjennom en spesifikk kjønnsretorikk."

Da oppstår lett det samme problemet i forhold til kvinners rettigheter som Dagbladets lederskribent påpekte med hensyn til frihet og demokrati ved lanseringen av fjorårets rapport (les mer her):

"Resultatet er at selve det liberale demokratibegrepet diskrediteres - fordi det forbindes med vestlig makt og interesser. Gårsdagens FN-rapport viser at et liberalt demokratiprosjekt som forurenses av vestlig okkupasjonsmakt, fyrer opp under ekstremismens misbruk av demokratiet. For også Midtøstens voldelige ekstremister liker å benevne seg som demokrater - rene arabiske og muslimske demokrater."

Kvinner og arabisk renessanse

I presentasjonen av årets rapport på UNDPs norske nettsider oppsummeres situasjonen for kvinner i arabiske land slik (les mer her):

"Fortsatt er et av de største hindrene for menneskelig utvikling i de arabiske landene kvinnenes begrensede muligheter, både i det offentlige rom og på hjemmebane. Kulturelle, økonomiske og politiske faktorer i de arabiske landene hindrer kvinner tilgang til utdanning, helsevesen, karrieremuligheter og representasjon. Tradisjonell oppdragelse og diskriminerende familielover er også med på å opprettholde og forsterke ulikhet og undertrykkelse av kvinner."

I UNDPs oversikt over serien med rapporter om menneskelig utvikling i den arabiske verden (se her) vises det til at beslutningen om en slik serie ble tatt ved UNDPs regionalkontor for arbiske land ved inngangen til det 3. årtusen, da de som var opptatt av en arabisk renessanse i det 21. århundrede ble inspirert til reflektere over den arabiske verdens menneskelige framgang. Rapporten anbefaler sosiale reformer, som må garantere fulle borgerlige rettigheter for kvinner i overensstemmelse med den internasjonale konvensjonen for eliminering av alle former for diskriminering av kvinner (CEDAW) og konkluderer bl.a.:

"Denne rapporten argumenterer for at kvinners oppkomst i realiteten er en forutsetning for en arabisk renessanse, uadskillelig og årsaksmessig knyttet til skjebnen for den arabiske verden og dens framskritt når det gjelder menneskelig utvikling."

Krig mot terror og okkupasjon

- Internasjonale og regionale betingelser med utgangspunkt i "krigen mot terror" og okkupasjonene av Palestina og Irak fortsetter å undergrave menneskelig utvikling og menneskerettigheter i den arabiske verden, i følge UNDP-rapporten, som advarer:

"Fortsatt okkupasjon og mislykkede forsøk på å reformere det globale styresettet for å skaffe sikkerhet og bidra til å fremme velstand for alle kan skyve regionen ytterligere inn i ekstremisme og voldelige protester."

Når det gjelder "krigen mot terror" mener rapporten at det har blitt skapt sterotypier av den arabiske verden generelt og islamske bevegelser spesielt, som yngleplasser for terrorisme og utdyper dette slik:

"Kampanjen har tåkelagt forskjellen mellom det som med rette kan bli kalt terrorisering av uskyldige på den ene siden, som rapporten bekrefter er uakseptabelt for den menneskelige samvittighet, og på den annen side rettmessig motstand mot utenlandsk okkuopasjon, anerkjent av Geneve-konvensjonene og FN-resolusjoner.

Når det gjelder vurderingen av og synet på utenlandsk okkupasjon viderefører UNDP-rapporten fokuset fra en annen FN-rapport forrige måned, som hevdet at en løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne er nøkkelen til å bedre forholdet mellom den muslimske verden og Vesten (les mer her). Rapporten, fra et høynivåpanel nedsatt av FNs generalsekretær Kofi Annan (se Alliance of Civilizations - The Report, 13.11.06), bla avgitt i forrige måned. Den fikk støtte på lederplass i Dagbladet i midten av november (les mer her), som konkluderte:

"Rapporten vil være nyttig lesning for mange, etter hvert som røyken etter Muhammed-striden legger seg."


Aktuelle lenker:

Medieklipp og - debatt:

 • Udvikling går via kvinder, lederkommentar i Berlingske Tidende (DK)07.12.06
  Det er en kendt sag i Afrika, at kvinderne er nøglen til politisk, social og økonomisk udvikling. Det samme er tilfældet i de arabiske lande.
 • Arabisk demokrati på vågeblus, Berlingske Tidende (DK)07.12.06
  De vestlige regeringers pres for demokratiske reformer i den arabiske verden har indtil videre ikke været en succes. Faktisk kan vestlig indblanding virke stik mod hensigten. Det viser en ny rapport.
 • Islamiske traditioner hæmmer ligestilling, Information (DK) 07.12.06
  FN-organisation fremlægger omfattende rapport, der dokumenterer store uligheder mellem kønnene og sætter den arabiske verden på en sidsteplads i mange sammenhænge.
 • Den arabiske verden når ingen steder uden kvinder, Kristeligt Dagblad (DK) 07.12.06
  For fjerde gang udgiver omkring 100 arabiske intellektuelle en markant og grundig analyse af forholdene i de arabiske lande. Denne gang med fokus på kvinder.
 • Når trykkokeren eksploderer, kommentar av Roger Hercz i Dagsavisen 06.02.06
  En FN-rapport om tilstanden i Midtøsten konkluderte for tre år siden med at alle arabiske land til sammen utgir færre boktitler enn lille Hellas alene. For seks hundre år siden var arabiske muslimer de ledende forskerne innen vitenskapen. I dag må respektable arabiskspråklige aviser trykkes utenfor Midtøsten – i London.
 • FN tonet ned araberkritikk, Aftenposten 06.04.05
  Washington og Kairo forsøkte å få forandret innholdet i en ny FN-rapport om frihet i arabiske land, som ble lansert i Amman tirsdag.
 • Demokrati i Midtøsten, lederkommentar i Dagbladet 06.04.05
  I går presenterte FNs utviklingsfond (UNDP) sin årlige «Arab Human Development Report», skrevet av uavhengige forskere fra arabiske land. Rapporten slår fast at betingelsene for frihet og demokrati i Midtøsten er forverret siden 2003, med enkelte positive unntak.
 • Arabisk innsikt, lederkommentar i Aftenposten 23.10.03
  Gjennom den nye rapporten fra FNs utviklingsprogram, UNDP, får vi vite at mangel på kunnskap holder hele den arabiske verden tilbake i utvikling. 
 • Kunnskapskrise i arabiske land, Aftenposten 22.10.03
  Moderne kunnskap er mangelvare i den arabiske verden, og et stadig økende kunnskapsgap i forhold til resten av verden hemmer utviklingen i arabiske land, hevder ny arabisk UNDP-rapport.
 • FN: - Arabiske ledere strammer grepet, Aftenposten (NTB) 20.10.03
  Arabiske ledere har brukt kampen mot terror som et påskudd for å stramme inn på politisk frihet i sine respektive land, hevder FN i en ny rapport.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.