Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

FN i krigen - en Nord/Sør-konflikt

Drakampen om Irak er først og fremst en drakamp mellom stormaktene i Nord - i første rekke mellom vetomaktene i FNs sikkerhetsråd. At de over hundre medlemslandene i Den alliansefrie bevegelsen (Non-Aligned Movement - NAM) og de 22 medlemslandene i Den arabiske liga ikke ønsker noen væpnet invasjon i Irak, det forsvinner nesten i flommen av nyheter. Likevel benytter USA trusler, mobbing og bestikkelser for å få store og små land til å stille seg bak "koalisjonen av villige", i følge en fersk rapport.
Tirsdag 04. mars 2003

"Koalisjon av villige eller koalisjon av tvungne?" (Coalition of the willing - or coalition of the coerced?) er tittelen på en fersk rapport fra tenke-tanken International Policy Institute (IPS) i Washington. I en pressemelding fra IPS sist uke sier en av forfatterne, midt-østen eksperten Phyllis Bennis:

"Det er knapt noe nytt fenomen av USA truer og bestikker for å få det som de vil i FN. Det som er nytt denne gangen er at presset skjer i et omfang som kan ta pusten fra en - fordi denne gangen har den globale offentlige opinion sagt sitt og enhver regjering som følger Washington risikerer massiv opposisjon hjemme."

Massiv motstand mot krig blant utviklingsland

Blant utviklingslandene er det en massiv motstand mot krig i Irak, som både har kommet til uttrykk gjennom omfattende demonstrasjoner og uttalelser fra ulike mellomstatlige organisasjoner i Sør.

- Krig løser ingenting, sa Malaysias statsminister Mahatir Mohamed i sin åpningstale (se Speech by Prime Minister Dr. Mahathir Mohamad) da lederne for de 112 medlemslandene i Den alliansefrie bevegelsen møttes i Kuala Lumpur i Malaysia 24-25 februar. Og i en uttalelse fra toppmøtet tok flertallet av verdens statsledere - statsledere fra utviklingsland - klart avstand fra en krig mot Irak (se XIII NAM Summit: Statement on the situation in Iraq) og sa bl.a.:

"Vi er fullt ut kjent med den bekymring millioner har gitt uttrykk for i våre land, så vel som i andre deler av verden, som avviser krig og tror, som vi gjør, at en krig mot Irak vill være en destabiliserende faktor for hele regionen og ha vidt-rekkende politiske, økonomiske og humanitære følger for alle land i verden - spesielt for statene i regionen."

Ordlyden i uttalelsen fra toppmøte i Den alliansefrie bevegelsen følger dermed opp erklæringen om Irak-konflikten fra Den afrikanske unionens konfliktløsningsorgan tidligere i februar (se Declaration of the Central Organ of the Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution of the Afriacn Union on the Iraqi Crisis, 3.2.03)

En uke senere avviste også et toppmøte i Den arabiske liga krig og tok til orde for en fredelig løsning på krisen (se Arab press hail 'unity' on Iraq, BBC 3.3.03).

USA bruker sin makt

Tyrkia frykter USAs hevn, rapporterte Dagsavisen i går, etter at Tyrkia sa nei til amerikanske tropper. Og de er langt fra de eneste, i følge rapporten fra IPS (Coalition of the willing - or coalition of the coerced?), som konkluderer:

Bush-administrasjonens påstand om at den har samlet en "Koalisjon av villige" står sentralt i kampen for å vinne opinionens støtte til krig. Likevel, som verdens supermakt med enorme militære og økonomiske ressurser til sin disposisjon, har USA ikke samlet "de villige". Vi finner bevis for trusler, mobbing og likefrem bestikkelser i arbeidet for å samle koalisjonen sin. Og selv med denne makten til sin disposisjon kan administrasjonen ikke engang avsløre identiteten til medlemmene i alliansen. Når alt kommer til alt står nesten alle de samlede regjeringene i direkte opposisjon til folkeviljen i sine land. Når alt kommer til alt "representerer" disse nasjonene bare ti prosent av verdens befolkning. Da er listen over land som har reist seg mot USAs mobbe-taktikk og motsatt seg krig denne gangen og USAs arrogante doktrine om forkjøpskrig langt mer imponerende.

Mobilisering i Sør

I sin åpningstale til toppmøtet i Den alliansefrie bevegelsen tok Malaysias statsminister Mahatir Mohamed også opp den nord/sør-konflikten som drakampen om Irak er en del av og konkluderte bl.a. at "resultatet av denne konfrontasjonen mellom de som har og de som ikke har, de utviklede og de som utvikles, er en verden som i praksis er uregjerlig". Toppmøtet satte fokus på dette og vedtok en egen uttalelse (se XIII NAM Summit: Declaration on Revitilisation of NAM) om revitalisering av Den alliansefrie bevegelsen, der det bl.a. heter:

"I arbeidet med å virkeliggjøre målet om en revitalisering av Den alliansefrie bevegelsen vil vi gjøre alt vi kan for å fremme en multipolar verden gjennom å styrke FN, som en uunnværlig internasjonal organisasjon for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet, fremme menneskerettigheter, sosial og økonomisk utvikling og respekt for internasjonal rett nedfelt i FN-charteret."

En mobilisering av Sør var også temaet på en høy-nivå forum arrangert av Sør-senteret i Geneve i Jordan i januar i år. Forumet, som brakte sammen fremstående representanter fra land i Sør, utarbeidet en egen erklæring - Jordan Valley Declaration: Time for Mobilizing the South - der det bl.a. heter:

"Vedtakelsen av denne Jordan-dalen erklæringen er uttrykk for en sterk overbevisning om at Sør kan og bør mobilisere for å ta sin skjebne i egne hender og fremme en utvikling som er rettferdig og fremmer menneskeverd og tjener de virkelige interessene til vår felles menneskehet i både sør og nord."

Aktuelle nettressurser:

Presseklipp:

 • Tyrkia frykter USAs hevn, Dagsavisen 3.3.03
 • USAs skitne triks, Dagbladet 3.3.03
 • Ser skyggen av kolonitiden, Aftenposten 2.3.03
  Kommentar av John Hultgren
  :
  Arabere opplevde at deres dystre mistanker ble bekreftet da USAs president George W. Bush denne uken la frem sin visjon for Midtøsten.
 • Koalisjonen av motvillige, Dagsavisen 2.3.03
 • Arabiske stater vil ikke krige mot Irak, Dagbladet (NTB) 2.3.03
 • Verdenspolitiet, Dagbladet 1.3.03
 • «Den evige fred», Dagbladet 1.3.03
  Kommentar av Gudleiv Forr:
  Kløfta mellom USA og Europa - særlig Frankrike og Tyskland - er utvidet mens Irak har vært gjenstand for debatt. Hva er det som skjer?
 • Ut med det gamle, Klassekampen 28.2.03
  Kommentar av Georges Monbiot:
  USA tar kverken på det internasjonale regelverket. Nå har vi sjansen til å gjennomføre virkelige forandringer.
 • Norge sier nei til Bush, lederkommentar i Dagsavisen 28.2.03
  Det norske folk står omtrent samlet i sin motstand mot en krig mot Irak. Meningsmålingen i Dagsavisen i dag viser at 68 prosent mener at Norge bør støtte den tysk/franske linjen i FNs sikkerhetsråd om å gi våpeninspektørene mer tid. Bare 17 prosent støtter USAs opplegg til en snarlig FN-resolusjon som åpner for krig.
 • Imperiet slår tilbake, Dagbladet 28.3.03
  Kommentar av Halvor Elvik
  : 
  Nå er det offisielt: Krigen mot Irak handler om en storstilt omorganisering i Midtøsten.
 • Asiatisk slitasje, Dagens Næringsliv 28.2.03
  Kommentar av Morten Iversen
  : George W. Bush sier at FN står i fare for å miste sin relevans på grunn av Irak-konflikten. I Asia er det USA som står i ferd for å miste sin egen relevans. Det er noe Bush og haukene i Washington har valgt å overse.
 • Heftig diplomati om Irak, Dagsavisen 28.2.03
 • Storpolitisk kjøp og salg, VG 28.2.03
  Kommentar av Svein A. Røhne: FNs sikkerhetsråd var nettopp ferdig med avstemningen som godkjente krig for å kaste Saddam Hussein ut av Kuwait. En amerikansk diplomat slentret over gulvet til en av møtedeltagerne og ga ham følgende beskjed: Dette er den dyreste nei-stemme du noen gang har avlagt.
 • Russland på bakbeina, Dagbladet 28.2.03
 • Mexico skifter side, støtter USA, Aftenposten 27.2.03
 • Vil bruke olje mot krig, VG 27.2.03
 • Mer olje fra Saudi-Arabia i tilfelle krig, VG 27.2.03
 • FN-sporet har delt seg, lederkommentar i Dagsavisen 26.2.03
  USA og Storbritannia har gitt FNs sikkerhetsråd et tilbud i klassisk mafiastil: Enten blir dere med på krig, eller så blir FN uten betydning. Krig blir det i alle fall.
 • Krigens logikk, lederkommentar i Aftenposten 26.2.03
  For knapt noen gang har vi sett det valg FNs sikkerhetsråd står overfor, tydeligere enn akkurat nå. Der USA og Storbritannia nærmest i ultimatums form nå vil at Sikkerhetsrådet skal fastslå irakske brudd på resolusjon 1441, vil Frankrike, Tyskland og Russland gi inspektørene mer tid og større slagkraft. På mange måter får vi nå illustrert den avgjørende forskjellen på krigens og fredens logikk, for å låne Jacques Chiracs språkbruk.
 • Bush taper omdømme ute, Aftenposten (Washington Post) 26.2.03
 • Gulrot og pisk skal gi flertall, Aftenposten 26.2.03
 • Samles mot krig, Dagsavisen 25.2.03
 • Anti-Bush, ikke anti-Amerika, Dagsavisen 25.2.03
  Kommentar av Erik Sagflaat: George W. Bush oppfattes over alt som en større trussel mot verdensfreden enn Saddam Hussein. Det er meldingen forskrekkede amerikanske ambassadører nå må rapportere hjem til USA fra alle verdens kanter. Tilliten til ledelsen i Washington har knapt noen gang vært lavere.
 • Presses av USA, Klassekampen 25.2.03
 • Utviklingsland ber USA om ikke å gå til krig alene, VG (NTB) 23.2.03

Ytterligere bakgrunnsinformasjon om Irak-konflikten:

Undervisningsopplegg:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.