Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ytringsfrihet - hjemme og ute

Under 60-årsmarkeringen for FNs menneskerettigheter i fjor lovet utenriksminister Jonas Gahr Støre å kjempe for ytringsfriheten, som er under press i FN. Her hjemme vil imidlertid statsministeren ikke ta kampen opp med Senterpartiet og regjeringen frammer forslag om forbud mot "kvalifiserte angrep på trosretninger og livssyn".
Mandag 02. februar 2009
Linker oppdatert: Tirsdag 21. april 2009

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)

- Kan vi forestille oss en situasjon der vokterne av FNs menneskerettighetserklæring utgjør en reell trussel mot ytringsfriheten?, spurte leder i den norske PEN-klubben, Anders Heger, i en kommentar i Aftenposten i oktober i fjor (les mer her). Blant de som delte hans uro var stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) (les mer her). Bakgrunnen var økt press mot ytringsfriheten i FN (les mer her), bl.a. i forbindelse med den forestående oppfølgingskonferansen (Durban II) etter FNs rasismekonferanse i Durban i 2001, som skal avholdes i Geneve i april i år (les mer her). I sin tale til studentersamfunnet i Bergen 11. november, i forbindelse med 60-årsmarkeringen av FNs menneskerettigheter, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre bl.a. (les mer her):

"Ytringsfriheten er en avgjørende verdi å kjempe for i vår tid. Uten den er det meste av arbeidet for menneskerettighetene umulig. – For å sikre at demokratiet fungerer i sitt mangfold. – Og for å sikre diversitet i stadig mer flerkulturelle, mangfoldige samfunn. Som i Norge, som i det stadig større ”norske vi”. Derfor trenger vi mer ytringsfrihet, ikke mindre ytringsfrihet."

En måneds tid senere ble det imidlertid sendt ut en pressemelding fra Justis- og politidepartementet som, på tvers av Støres utttrykte syn, ble innledet slik (les mer her):

"Regjeringen vil utvide straffebudet om hatefulle ytringer slik at det omfatter kvalifiserte angrep på religion eller livssyn."

Det viser seg nå at lovforslaget er et resultat av det Adresseavisas lederskribent i helga kalte "hestehandel med ytringsfriheten" (les mer her):

"Samferdselsminister og Sp-leder Liv Signe Navarsete har presset forslaget om lovbeskyttelse av religioner gjennom i regjeringen. På partiets strategimøte i Stjørdal i går, uttrykte hun stolthet over å ha tvunget Ap i kne. Storberget skal være blant motstanderne av forslaget, men må forsvare det utad."

Lovforslaget, som nå ligger til behandling i Stortingets justiskomite, har de siste ukene vært gjenstand for opphetet debatt i mediene og en rekke kjente personer har stilt seg bak oppropet "Nei til straff for religionskritikk" (les mer her). Tross den omfattende motstanden har statsminister Jens Stoltenberg gjort det klart at det ikke er aktuelt med en "omkamp" i Stortinget (les mer her). Han vil bruke partipisken, selv om SVs Bård Vegar Solhjell overfor NRK-Dagsrevyen åpner for endringer (hør mer her).

- Borte dårlig, hjemme bra?, spør Nina Hjerpset-Østlie i en kommentar på Document.no (les mer her):

"Det later til at det som er ansett som dårlig på bortebane ikke er fullt så dårlig hjemme - snarere er det så bra at statsminister Jens Stoltenberg akter å tvinge gjennom en høyst tvilsom lov som oppfyller FN og OIC`s ønske.

Mens PEN-klubbens leder, Anders Heger, i en kommentar i Dagsavisen bl.a. påpeker følgende (les mer her):

"Problemet er at mens UD vandrer på stram linje og forsøker å holde på noe som ligner prinsipper ute, driver man og forbereder en dustelov her hjemme, en lov som drar i direkte motsatt retning."

Mediedebatten er i høy grad preget av kritikere, mens det har vært vanskelig å finne tilhengere. Blant de som har stått fram er Sp's Magnhild Meltveit Kleppa, som ble intervjuet i NRK P2 Dagsnytt 18 sist torsdag (hør mer her). Hun peker på at:

"Alle er enige om å tøye oss langt for å sikre ytringsfriheten, men det er grunn til å se på andre hensyn".

Anders Heger hørte henne og kommenterte slik (les mer her):

"Som et forsvar for en kommende lovbestemmelse mot «kvalifiserte angrep på trosretninger og livssyn» trekker Magnhild Meltveit Kleppa fram den gamle blasfemiparagrafen. Ikke som skrekkeksempel på overflødig lovgivning, men som det motsatte. For å si det ytterst forsiktig: Da har Senterpartiet gravd dypt i argumentkassa. Uten å finne noe."

Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad hørte henne også og skrev i en kommentar til saken bl.a. (les mer her):

"Hele denne uken har journalister forsøkt å få statssekretærer og statsråder til å gi ett eneste eksempel på hva et «kvalifisert angrep» er. Men regjeringen kan ikke – eller vil ikke – si noe konkret om hva den vil forby. Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa forsikret NRK om at Muhammed-tegningene ikke ville blitt rammet av en slik lov."

Regjeringen synes ikke å være særlig samstemt i denne saken, til tross for at regjeringen denne våren skal legge fram to stortingsmeldinger, som begge skal følge opp forslag fra utredningen "Samstemt for utvikling", Utredningen, som ble lagt fram sist høst, har sett på "hvordan en helhetlig norsk politikk kan bidra til utvikling i fattige land" (les mer her). 

Og mens debatten om det nye lovforslaget gikk i Norge ble det i Geneve sist uke lagt fram et nytt utkast til sluttdokument for Durban II, som i følge Anne Bayefsky Eye on the UN / Durban Watch er verre enn tidligere utkast (les mer her).


Aktuelle lenker:

Norges innlegg i FN:

Rapport:

 • Victims of Intimidation: Freedom of Speech within Europe's Muslim Communities, The Centre for Social Cohesion (UK) 2008
  Victims of Intimidation tells the stories of nearly 30 Europeans of Muslim background - some believing Muslims and others not - who have been threatened by Muslim extremists. Based on interviews with many of these individuals, the report details the substantial threats and violence they have faced as a result of critical inquiry into aspects of their faith or lifestyle.

Uttalelser fra de politiske partiene:

Uttalelser fra norske organisasjoner:

Debatt på ulike norske nettsteder:

 • FNs menneskerettighetsråd til besvær, rights.no 20.04.09
  FNs konferanse mot rasisme, også kalt Durban II, har en konfliktfylt forhistorie og forarbeid, og det er lite som tyder på at konferansen som startet i dag i Genève vil gi de ønskede resultater. En rekke land har boikottet konferansen, mens andre deltar på tjenestemannsnivå.
 • Bevegelse i Durban-II utkast, kommentar av Hans Rustad på Document.no 17.03.09
  Den forberedende teksten til Durban-II konferansen er blitt tonet ned både når det gjelder religionskritikk og kritikk av Israel. Det er en bevegelse i riktig retning, slår vestlige land fast.
 • Durban II: Samlet front i EU, kommentar av Nina Hjerpset-Østlie Document.no 16.02.09
  EU gjør et siste forsøk på å få det omstridte sluttdokumentet for FNs konferanse om rasisme og relatert intoleranse - Durban II - endret. På dagens møte i Brussel ble EU`s utenriksministre enige om en europeisk ønskeliste over endringer for Durban II`s sluttdokument.
 • Endelig, kommentar av Hans Rustad på Document.no 04.02.09
  Det satt langt inne, men til slutt ség virkeligheten inn over regjeringen. Liv Signe Navarsete sa det forløsende ord: Det handlet om ytringsfriheten. Regjeringen kunne ikke leve med at det har festet seg et inntrykk av at den var for å innskrenke ytringsfriheten.
 • Ytringsfriheten innskrenket ved hastemanøver? kommentar av Hans Rustad på Document.no 02.02.09
  Statsminister Jens Stoltenberg kommer ikke til å snu i blasfemisaken. Det reiser spørsmål om Stoltenberg kan ha vikarierende motiv og selv se seg tjent med en lov som gir minoriteter som muslimene en følelse av vern.
 • Borte dårlig, hjemme bra?, kommentar av Nina Hjerpset-Østlie Document.no 02.02.09
  25. november 2008 vedtok FNs generalforsamling Organisasjonen av islamske staters (OIC) forslag om å forby "bakvaskelse av religioner" med 86 mot 53 stemmer. 42 land avsto fra å stemme.
 • Lever vi i et muslimsk diktatur?, kommentar av Rita Karlsen på rights.no 02.02.09
  Regjeringens forslag om å gjøre kritikk av religioner straffbart møter heldigvis mer og mer motbør. Regjeringen lykkes heller ikke i sitt forsøk på å dytte Danmark foran seg. Arbeiderpartiets søsterparti i Danmark, Socialdemokratiet, rister på hodet av den norske regjeringens forslag, og spør ironisk: Dere lever jo ikke i et muslimsk diktatur? Det er et spørsmål som den norske regjeringen gjerne kunne ha blitt inngående utfordret på.
 • Blasfemilov og Durban II, Kommentar av Hans Rustad Document.no 30.01.09
  NRK har oppdaget sammenhengen mellom blasfemiloven og Durban II, noe sent, og dekningen bærer preg av det. Journalisten spør om det ikke er inkonsekvent å være for en blasfemilov på hjemmebane og motarbeide den innen Durban II, og det gir både Anders Heger fra Norske PEN og statssekretær Raymond Johansen fri bane.
 • Religion i et åpent samfunn, kommentar av Kristian Meisingset i Minerva 28.01.09
  Både Høyre og Kristelig Folkeparti må ta tydelig stilling mot regjeringens blasfemiforslag. Muhammed-karikaturer og opphisset religionsdebatt har åpenbart skremt regjeringspartiene.
 • Maktkampen regjeringen ikke forstår, kommentar av Rita Karlsen på rights.no 28.01.09
  Mens den norske regjeringen har foreslått å forsvare krenkelse av religiøse følelser gjennom straffeloven, alltids gjemt bak fjerningen av den eksisterende blasfemiloven, finnes det noen som tar kampen for ytringsfriheten langt mer alvorlig. Andre gjemmer seg bak taushet, ikke overraskende representert ved Islamsk Råd Norge (IRN). Samtidig hevdes det at regjeringen slett ikke var så enstemmig når det gjaldt å straffeforfølge religionskritikk, men at noen av regjeringens statsråder mente det er et krav fra kristen-Norge. Hvilket er underlig, da Mellomkirkelig råd er imot en ny blasfemilov.
 • Sejersted: Regjeringen viser mangel på prinsipiell forståelse for ytringsfriheten, Vox Publica 23.01.09
  Regjeringens forslag om å oppheve blasfemiparagrafen for så å ta vern av religion og livssyn inn i rasismeparagrafen viser “mangel på prinsipiell forståelse” av ytringsfriheten, mener Francis Sejersted. Historikeren og lederen av Ytringsfrihetskommisjonen mener at lovendringsforslaget kan innebære en innskrenkning av ytringsfriheten i Norge.
 • Islamistfrykt i redaksjonslokalene?, Vox Publica 18.01.09
  Et klart flertall av norske redaktører mener at det i etterkant av striden rundt Muhammed-karikaturene har blitt vanskeligere å ytre seg kritisk til religion i Norge, viser en undersøkelse Vox Publica har fått utført i samarbeid med Norsk Redaktørforening og Mandag Morgen.

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt: 

 • Vesten reagerte med avsky på Ahmadinejads tale, Aftenposten (NTB) 21.04.09
  USA og flere andre vestlige land reagerer knallhardt på den iranske presidentens anti-israelske uttalelser på FNs rasismekonferanse. - Skammelig og hatefullt, mener USA.
 • Iran provoserte igjen, Dagsavisen 21.04.09
  Irans president skapte skandale på FNs rasismekonferanse med voldsomme angrep mot Israel og USA. - Han sprer et hatbudskap, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 • - Arrogant FN-boikott, Klassekampen 21.04.09
  Vestens boikott av FNs rasismekonferanse er «arrogant», mener professor Nils Butenschøn. Han roser Norges deltakelse på konferansen.
 • Støres tydelige tale, Lederkommentar i Bergens Tidende 21.04.09
  Mange ville at Norge skulle boikotte FN-konferansen om rasisme. Men nå ble det Norges utenriksminister som - fortjenstfullt - tok et oppgjør med Irans president.
 • Støre: - Sprer hat, frykt og intoleranse, Aftenposten 21.04.09
  En uvanlig opprørt utenriksminister Jonas Gahr Støre gikk til frontalangrep på Irans president, som akkurat hadde stemplet Israel som et rasistisk og grusomt regime. Ahmadinejad gjentok at Israel burde utraderes fra jordens overflate.
 • - Som å invitere Hitler til å snakke om menneskerettigheter, Dagbladet 21.04.09
  - Norge risikerer å bli «gissel» på FNs rasismekonferanse, sier Janne Haaland Matlary.
 • Ahmadinejad angrepet med klovnenese, Dagbladet 21.04.09
  «Et sirkus», mener demonstrantene på FNs rasismekonferanse.
 • Støre: - Grensen gikk ved Holocaust-fornektelse, VG (Nett) 21.04.09
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble sittende da en rekke EU-land forlot salen i protest mot Irans president under FNs rasismekonferanse i Genève.
 • Støre tok til motmæle, Vårt Land (NTB) 21.04.09
  Ble sittende da EU-land forlot salen i protest mot Irans president
 • Stort frafall under FNs rasismekonferanse, VG (NTB) 20.04.09
  En rekke vestlige land boikotter FNs rasismekonferanse som åpner mandag, mens andre unngår å sende ministre. Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) velger likevel å dra.
 • USA boikotter FNs rasismekonferanse, Dagbladet (NTB) 19.04.09
  USA boikotter FNs konferanse mot rasisme i Genève neste uke, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet.
 • Støre til rasismekonferanse, Vårt Land (NTB) 18.04.09
  Støre drar til Geneve. Det gjør ikke hans svenske kollega.
 • FN forsvarer rasismekonferanse, Ny Tid 17.04.09
  Talsmann for FNs høykommissær for menneske­rettigheter langer ut mot norske politikere og medier, som han mener har misforstått FNs omstridte rasismekonferanse som starter i Genève mandag.
 • FN fordømmer blasfemi, Vårt Land (NTB) 27.03.09
  FNs menneskerettighetsråd vedtok torsdag en resolusjon som slår fast at ærekrenkende ytringer mot religioner er en krenkelse av menneskeverdet. Vestlige land stemte mot resolusjonen.
 • Menneskerettsråd på avveie, Kommentar av Erik Sagflaat i Dagsavisen 24.03.09
  Verdens mest undertrykkende regimer bruker Israel-kritikk for å dekke over egne ugjerninger. Det truer FNs konferanse om rasisme.
 • FN i fundamentalismens vold, kommentar av Janne Haaland Matlary i Fedrelandsvennen 23.03.09
  Hvis Durban II-konferansen vedtar at kritikk av islam skal straffeforfølges, er det et brudd på menneskerettighetene.  
 • Friske danske toner, kommentar av Halvor Finess Tretvoll i Dagsavisen 20.03.09
  I Norge bør spørsmålet bli en del av debatten, før den utvikler seg til et slikt «oss» mot «dem». Foran den kontroversielle konferansen i FNs menneskerettighetsråd i april blir det helt sikkert anledning til å øve. Flemming Rose har i det minste rett i at det trengs.
 • Internasjonal spaltist: Lovpriser Durban II, Kommentar av Lily Yulianti Farid i Ny Tid 20.03.09
  Mens debatten går i Norge om hvorvidt en skal trekke seg fra FNs rasismekonferanse, har forslaget til konferansens sluttdokument fått bred støtte i det indonesiske folket.
 • Durban II, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 19.03.09
  I virkeligheten er Durban II-konferansen en normal FN-konferanse, der muslimske tredje verden-land, har ønsket å få inn passasjer mot rasistisk diskriminering av palestinerne og formuleringer som gjenspeiler en bekymring for at «krigen mot terror» bidrar til økt rasisme og religiøs intoleranse. De muslimske landene har også ønsket å ramme religiøse ærekrenkelser. Man kan være for eller mot dette, men i vestlige land, som selv har hatt blasfemiparagrafer, er det liten grunn til å diabolisere slike forslag.
 • Durban 2 vil likevel ikke forby religionskritikk, Vårt Land 18.03.09
  FNs menneskerettsråd dropper forslaget om å gjøre kritikk av religion til brudd på menneskerettighetene.
 • Den pressede ytringsfriheten, Lederkommentar av Dag Herbjørnsrud i Ny Tid 13.03.09
  Propagandaen vil ha det til at man bør boikotte en FN-konferanse i Sveits.
 • Gahr Støre lefler med diktaturene, Kommentar av Jan Arild Snoen i E24 10.03.09
  Dagfinn Høybråten vil boikotte Durban II. Norge burde også trekke sitt kandidatur til FNs «Menneskerettighetsråd».
 • Klar linje kreves, Lederkommentar i Nationen 07.03.09
  Internasjonale konferanser om menneskerettigheter og rasisme er tradisjonelt et forum for ekspertene. Men her i Norge er det ikke slik med den kommende FN-konferansen om rasisme i Durban. Konferansen er blitt brennhett stoff. Blant annet fordi den griper direkte inn i våre egne debatter om hijab, blasfemiparagraf og holdningen til Israel etter Gaza-krigen.
 • Norges arbeid gir gode resultater, Kommentar av Raymond Johansen i Aftenposten 06.03.09
  Aftenpostens kommentator Morten Fyhn karakteriserer mitt innlegg med hovedfokus på kvinners utsatte stilling 2. mars i FNs menneskerettighetsråd som «valgflesk for å få Norge innvalgt som medlem».
 • Støre er naiv, Kommentar av Helge Simoness i Vårt Land 06.03.09
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre er utillatelig naiv når han tror at Norge kan prege FNs rasismekonferanse Durban II.
 • Når makt blir rett, Kronikk av Janne Haaland Matlary i Aftenposten 22.02.09
  Utenriksminister Støre vil ikke trekke Norge fra Durban II, slik bl.a. Canada og Israel gjør. Vårt Land skriver at «Norge kan legitimere omstridt FN-konferanse» (4. februar) og Thorbjørn Jagland advarer sterkt mot Durban-konferansen. Ytringsfriheten er altså i ferd med å bli omdefinert gjennom en politisk prosess i FN hvor et flertall skapes for å fremme en islamsk forståelse av denne paragrafen. Dette er nok et eksempel på at makt blir rett.
 • Kampen mot menneskerettane, Dag og Tid 20.02.09
  Medan vi her i landet kjempar ein løyeleg kamp om hijab, har islamske land og andre autoritære statar kuppa menneskerettane.
 • Senterpartiet stuper, Dagens Næringsliv 19.02.09
  – Det rødgrønne flertallet ryker. En lenke er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Sps fallende oppslutning viser hvor sårbare partiene er for utspill som slår feil i mediene, sier valgforsker Bernt Aardal og viser til bråket rundt blasfemiparagrafen.
 • Frykt og beven i Vesten, Kommentar av Kenan Malik i Bergens Tidende 15.02.09
  At politiker og islamkritiker Geert Wilders er nektet innreise til Storbritannia viser at vi ikke har lært noe tyve år etter fatwaen mot Salman Rushdie.
 • En sørgelig merkedag, Kronikk av Odd Isungset i Aftenposten 15.02.09
  Hvorfor er det ingen av dem som roper høyt om ytringsfrihet, som bryr seg om det dårlige arbeidet som ble gjort for å finne ut hvem som skjøt Salman Rushdies norske forlegger?
 • Ingen kompromisser om ytringsfrihet, kommentar av Thorbørn Jagland i Dagsavisen 12.02.09
  Norge bør holde seg hjemme fra FN-konferansen om rasisme – eller reise hjem underveis – dersom utglidningen når det gjelder menneskerettighetene ikke stopper.
 • Les Misérables, kronikk av Vetle Lid Larsen i Aftenposten 10.02.09
  Det var en skjebnens ironi at Jens Stoltenberg gikk på premièren av Les Misérables samme dag som det famøse blasfemiforslaget ble trukket tilbake. I romanen ved samme navn er det en berømt scene som handler om tilgivelsens kraft.
 • Ytringsfrihetens grenser, kommentar av Hans Morten Haugen i Aftenposten 08.02.09
  Etter at Regjeringens forslag til endringer i rasismeparagrafen (straffelovens §135) ble trukket, er det på nytt rom for å diskutere prinsippene og avveiningene i det norske ytringsfrihetsvernet. Særlig oppfatningen om at rasismeparagrafen skulle utvides til å fremme et «religionsvern» ga ikke rom for nyanser i debatten.
 • Når sløret kommer opp, går gardina ned i integreringsdebatten, kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 09.02.09
  Det som avgjorde var lukten av hest,» konkluderte Dagbladets John Olav Egeland sist torsdag, og viste til hestehandel i regjeringen. Her tar han nok feil. Det som avgjorde var lukten av islam.
 • Løft ytringsfrihetsdebatten, kommentar av Trygve Thorson i Dagsavisen 09.02.09
  Når man leser Vebjørn Selbekks argumenter, er det lett å få inntrykk av at retten til å krenke religioner, og spesielt islam, er en verdi som er så viktig og grunnleggende at ingen bør våge å sette spørsmålstegn ved dette.
 • Ukens frekkeste, lederkommentar i Aftenposten 08.02.09
  Utenriksminister Støre kan da umulig tro at nordmenn flest er så dumme at man virkelig biter på hans påstand om at det er et Arbeiderparti i prinsippfast kamp for ytringsfrihet vi har sett disse dagene?
 • Frie, hatefulle ytringer, debatt av Ashgar Ali i Aftenposten 08.02.09
  Islamsk Råd Norge ønsker religionskritikk. Men samtidig ser vi viktigheten av at minoritetsgrupper vernes mot hatefull retorikk.
 • En flau seier, kommentar av Anders Heger i Dagsavisen 07.02.09
  Det underligste ved hele såpeoperaen rundt blasfemiparagrafens død, varslede gjenoppstandelse og endelige begravelse, var ikke at alvoret brukte så lang tid på å sive inn i regjeringspartienes innerste sirkler. Det rareste var at alvoret aldri var der.
 • Ytringsfrihetens pris, kommentar av Berit Strøyer Aalborg i Nationen 07.02.09
  Debatten har vist at ytringsfriheten har en sterk stilling i Norge. Sterkere enn vi til daglig tenker over. Det kan vi med god grunn være stolte over. Likevel gir debatten vond smak i munnen for mange. Hvorfor?
 • Den store omvendelsen, kommentar av Jarle Kallestad i Vårt Land 07.02.09
  Kristenfolket har tatt et flyktig farvel med en gammel favorittparagraf. Et akutt anfall av muslimfrykt gjorde utslaget.
 • Det smakløses forsvarer, kommentar av Trine Eilertsen i Bergens Tidende 07.02.09
  Idiotiske, smakløse og krenkende ytringer er prisen for ytringsfrihet.
 • Beklagelig ytringsfrihetsrot, lederkommentar av Dag Herbjørnsrud i Ny Tid 06.02.09
  Den siste ukas ordsurr fra Stoltenberg og Navarsete har dessverre ødelagt for den viktige debatten som aldri kom.
 • Nødvendig retrett, kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 05.02.09
  Sps snuoperasjon ble tvunget frem. Men det kreves likevel lederskap å erkjenne at man har tatt feil.
 • Lukten av hest, kommentar av John Olav Egeland i Dagbladet 05.02.09
  Striden om blasfemi og grensene for religionskritikk ble en merkelig episode i norsk politikk. På noen korte dager ble et internt kompromiss i en flertallsregjering pulverisert og feid til side. Det skjedde etter at alle våpen var mobilisert i forsvaret av regjeringen.
 • Nødvendig og pinlig retrett, lederkommentar i Dagsavisen 05.02.09
  Hele regjeringen har dummet seg ut i denne saken.
 • Navarsetes bommert – og Stoltenbergs, lederkommentar i Bergens Tidende 05.02.09
  Sp-leiarens pinlege tilbaketog var nødvendig. Men saka er minst like pinleg for statsministeren.
 • Nødvendig retrett, lederkommentar i Adresseavisa 05.02.09
  Senterpartiets leder, Liv Signe Navarsete, har lært en lekse hun sent vil glemme. Selv om hun ikke lenger hadde noe valg onsdag morgen, var det klokt å la fornuften seire og trekke regjeringens forslag om å kriminalisere kritikk av religion og livssyn. Navarsete har nå lært at offentlig debatt har en styrke som gjør lovparagrafer overflødig.
 • Var ukjent med Sps retrett, Aftenposten 05.02.09
  Da statsministeren tirsdag forsøkte å forsvare blasfemikompromisset Sp hadde tatt initiativ til, satt Sps ledelse sammen og drøftet retretten. Det visste ikke Stoltenberg.
 • Vil ikke kommentere blasfemiforslaget, Aftenposten 05.02.09
  Justisministeren vil ikke ta selvkritikk for saksbehandlingen rundt blasfemi-paragrafen, selv om Navarsete utpekte ham som hovedarkitekten.
 • Disse forklaringene kunne Jens spart seg, Dagbladet 05.02.09
  Liv Signe Navarsete var allerede i gang med å finne rømningsveien.
 • Bloggere senket regjeringens blasfemi-forslag, Dagbladet 05.02.09
  For første gang var det bloggere som satte den politiske dagsorden i Norge.
 • - Gud klarer seg nok, Dagbladet Magasinet 05.02.09
  Etter noen intense dager med debatt, måtte Senterpartiet i dag trekke forslaget om en ny blasfemi-bestemmelse i det norske lovverket. De fikk verken støtte innad i regjeringen, i egen partirekker, blant opposisjonen eller blant landets religiøse ledere.
 • Regjeringen legger blasfemistrid bak seg, Dagsavisen 05.02.09
  Regjeringen fikk så hatten passet i Stortinget i dag for sin håndtering av blasfemisaken. Ap mener at Sp rotet det hele til, men de rødgrønne vil nå legge saken bak seg.
 • – Navarsete gjorde klokt i å beklage, Vårt Land 05.02.09
  Politikere tjener på å si unnskyld. Bare de ikke gjør det for ofte, mener valgforskere.
 • Sp trekker forslaget om ny blasfemibestemmelse, Dagbladet.no 04.02.09
  Regjeringen trekker forslaget om tillegget i rasismeparagrafen i den nye straffeloven som skal hindre krenkende ytringer.  
 • Sp-topper uenige med Navarsete, Aftenposten 04.02.09
  Liv Signe Navarsetes kamp for å få med en blasfemibestemmelse i den nye straffeloven, har lunken støtte i eget parti. Flere fylkesledere er helt uenige med henne. 
 • - Ønsker debatten velkommen, Aftenposten 04.02.09
  Jens Stoltenberg mener ytringsfriheten vil styrkes i 2009, og innskjerpelser i straffeloven mot å krenke religiøse følelser vil først komme i 2011.
 • - Oppvaskmøte i Aps stortingsgruppe, Dagens Næringsliv 04.02.09
  Blasfemi-debatten har ikke vært diskutert i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, hevder Ap-representanter. NRK melder at statsminister Jens Stoltenberg må svare for seg i partiets gruppemøte onsdag.
 • Snudde i siste liten, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 04.02.09
  Etter et par døgn med sterke reaksjoner i og utenfor Stortinget la statsminister Jens Stoltenberg seg flat på en pressekonferanse i går ettermiddag.
 • Stoltenberg presset til retrett, Dagsavisen 04.02.09
  En presset Jens Stoltenberg lover nå mer, ikke mindre ytringsfrihet. I Stortinget ristes det på hodet over regjeringens klønete håndtering av blasfemidebatten.
 • Full retrett!, lederkommentar av Anders Horn i Klassekampen 04.02.09
  Bråket rundt regjeringens forslag om å ta forbudet mot blasfemi inn i rasismeparagrafen var nødt til å ende i en slags retrett for regjeringen. Den kom forsøksvis på Jens Stoltenbergs pressekonferanse i går ettermiddag.
 • Ein absurd situasjon, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 04.02.09
  Det er ufatteleg korleis Stoltenberg-regjeringa har rota det til for seg i saka om den nye «blasfemiparagrafen».
 • Jens avviser Jagland, Vårt Land 04.02.09
  – Ingenting er avgjort om ny hatparagraf, sier Jens Stoltenberg.
 • Rødgrønne politikere vil tvinge Jens til å snu, VG 04.02.09
  Rødgrønne politikere vil tvinge statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til å avlive regjeringens nye blasfemilov.
 • Statsminister på bortebane, kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 04.02.09
  I går forsøkte Jens Stoltenberg å rydde opp i blasfemisaken. Det var totalt mislykket.
 • – Stoltenberg snakker seg bort, Dagsavisen (NTB) 04.02.09
  Politisk redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten mener statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har skapt en sak han ikke skjønte sprengkraften i ved å foreslå å utvide rasismeparagrafen til også omfatte blasfemi.
 • Stolteberg møter kraftig kritikk, Dagsavisen (NTB) 04.02.09
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) forsøkte i dag å legge debatten om blasfemi og ytringsfrihet død. Det eneste han oppnådde var kraftigere kritikk fra opposisjonen.
 • Tvilsomt religionsvern, kommentar av Kristin Clemet og Lars Fr. H. Svendsen i Aftenposten 04.02.09
  Det er bekymringsfullt at det ser ut til å være et mønster at Regjeringen ikke betrakter ytringsfriheten som en tungtveiende rettighet.
 • Piskenes Jens, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 04.02.09
  For velgerne er situasjonen slik: De rødgrønne partiene går til valg på at religionskritikk skal kunne straffes. Ingen vet hvor grov den må være. Men en stemme for de rødgrønne blir en stemme for en eller annen light-variant av inkvisisjonen.
 • Pinlig rot om blasfemi, kronikk av Harry B. A. Strand i Adresseavisa 04.02.09
  Blasfemi-striden blir bare mer og mer pinlig for regjeringen. Statsministerens forsøk på å rydde i rotet i går ettermiddag sender Sp-lederen rett i skammekroken.
 • Ikke lært av karikaturstriden, kommentar av Vebjørn K. Selbekk i Dagsavisen 04.02.09
  Regjeringen Stoltenberg har åpenbart ikke lært noe som helst av karikaturstriden som raste i 2006. Den fortsetter sin unnfallende og kaotiske håndtering. Klarte regjeringen virkelig ikke å oppfatte at det var ytringene og ytreren som trengte vern, og ikke voldsmennene, flaggbrennerne og ambassadeskjenderne?
 • Kirken sier nei til ny blasfemiparagraf, VG (NTB) 04.02.09
  Mellomkirkelig råd for Den norske kirke støtter regjeringens forslag om å fjerne den nåværende blasfemiparagrafen.
 • Blasfemiparagrafen i praksis, debatt av Erik Knain i Dagsavisen 04.02.09
  Nå som det ser ut til at Jens Stoltenberg svinger partipisken og den utvidede rasismeparagrafen blir vedtatt. Da kan det være interessant å spekulere på hvordan en rettssak kan arte seg, der noen blir tiltalt etter denne paragrafen.
 • Presten og palestinaren, kronikk av Ingebjørn Bleie i Bergens Tidende 04.02.09
  Politi, straff og fengsel, altså. Er det det som skal skje når nokon brukar ytringsfridomen til å skada, splitta og øydeleggja? Nei.
 • Stopp Stoltenberg, lederkommentar av Helge Simoness i Vårt Land 04.02.09
  For å få orden på seg selv møter statsmininster Jens Stoltenberg i dag Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
 • Raja er imot blasfemiforbud, Vårt Land 04.02.09
  I et innlegg i dagens Vårt Land understreker Raja at han nå har kommet til at religionene skal tåle angrep, også om de er ubehagelige og krenkende.
 • Mener Navarsete verner islam, VG 03.02.09
  KrF-leder Dagfinn Høybråten mener blasfemiloven Sp-leder Liv Signe Navarsete har tvunget gjennom, vil tjene islam fremfor kristendommen.
 • Partipisk og hestehandel, lederkommentar i Dagsavisen 03.02.09
  Ap og SV er ute å kjøre i saken om blasfemireglene i straffeloven. Begge partier er for å oppheve blasfemiparagrafen. Men av hensyn til husfreden i regjeringen bøyer de seg for Senterpartiets mas om å innføre paragrafen bakveien. Det tar seg dårlig ut. Det er ikke slik man skal drive en regjeringskoalisjon.
 • Hestehandel med ytringsfrihet, debatt av Håkon Haugli i Dagsavisen 03.02.09
  Liv Signe Navarsete ble sint da det ble kjent at Senterpartiet hadde vunnet kampen om en videreføring av den utdaterte blasfemiparagrafen. Det er en merkelig reaksjon fra et parti som har fått gjennomslag i et viktig spørsmål. Partilederen burde vel heller gledet seg over at æren tilfalt dem, framfor å måtte dele med resten av regjeringen?
 • Sp handler med død hest, kommentar av Kato Nykvist i Nationen 03.02.09
  At Sp har tapt noen viktige verdisaker, rettferdiggjør ikke at partiet får diktere regjeringen i et helt grunnleggende prinsippspørsmål som angår ytringsfriheten. For det er akkurat det som skjer når regjeringen nå legger opp til å videreføre innholdet i blasfemiparagrafen i den nye straffeloven.
 • - Stoltenberg kan ikke binde stortingsgruppen, Aftenposten 03.02.09
  Stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) mener det er uhørt at statsminister Jens Stoltenberg vil bruke partipisken for å sikre flertall på Stortinget for å straffe religionskritikk.
 • Pisk mot ytringsfrihet, kommentar av Thorbjørn Jagland i Aftenposten 03.02.09
  Vi kan ikke risikere at partipisk gir oss en lovgivning det er flertall mot. Stortinget må rydde opp under behandlingen av rasismeparagrafen.
 • Prinsipper på politisk billigsalg, kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 03.02.09
  Jens Stoltenberg har lagt viktige prinsipper ut på politisk billigsalg. Det er et trist syn.
 • Navarsete: – Storberget arkitekten bak lovforslaget, Aftenposten (NTB) 03.02.09
  Senterpartileder og samferdselsminister Liv Signe Navarsete sier at justisminister Knut Storberget (Ap) var arkitekten bak forslaget om å innlemme blasfemiparagrafen i rasismeparagrafen.
 • Det politiske rollespillet, lederkommentar i Dagbladet 03.02.09
  I en koalisjon må partene imellom jenke seg, av og til slik at de mindre partiene vinner fram. Problemet denne gangen er at ytringsfrihetens grenser er lite egnet til slikt politisk rollespill. Det handler om selve kjernen i folkestyret, forutsetningen for den åpne og frie debatten. Om vi gradvis reduserer innholdet i rettsstaten eller ytringsfriheten
 • - Dere lever jo ikke i et muslimsk diktatur?, Dagbladet.no 03.02.09
  De danske sosialdemokratene var ikke begeistret for oppmerksomheten Muhammed-karikaturene publisert i Jyllandsposten fikk, men Hækkerup mener allikevel at en ny lov ikke er riktig verktøy for å stoppe krass kritikk.
 • AUF går mot Storberget-forslag, Dagbladet.no 03.02.09
  Vil ikke ha ny blasfemilov. Frykter for ytringsfriheten i Norge.
 • Trondheim Sp uenig med ledelsen i blasfemisaken, Dagsavisen (NTB) 03.02.09
  Trondheim Senterparti er uenig med partiledelsen i synet på blasfemisaken.
 • Ingen omkamp om blasfemi, Aftenposten 02.02.09
  Sp hadde tapt alle de «kristne slagene» i Regjeringen, og fikk beholde blasfemireglene i straffeloven som kompensasjon. 
 • Hva sa egentlig Navarsete om Ap og blasfemi?, Aftenposten 01.02.09
  Sp-leder Liv Signe Navarsete benektet i går at hun hadde sagt at Sp hadde «tvunget Ap i kne» i blasfemisaken. Men ifølge Sps hjemmeside hadde hun sagt akkurat det.
 • Får viljen sin i blasfemisak, NRK-Dagsrevyen 01.02.09
 • Hestehandel med ytringsfriheten, lederkommentar i Adresseavis 31.01.09
  dette slaget oppstår fordi noen ikke respekterer eller forstår hva ytringsfrihet i et demokratisk samfunn handler om. I stedet for forbud, må vi fremme fri og åpen debatt mellom parter som anerkjenner hverandres rett til å være uenig og kritisk, også når det gjelder religion og livssyn.
 • - En nidkjær gud, kommentar av Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad 31.01.09
  Som byene Sodoma og Gomorra kan bekrefte, har Herren, Allhærs Gud, tilstrekkelig med reaksjonsmidler når han blir krenket. Han trenger simpelthen ikke Senterpartiet.
 • Navarsete: - Lever godt med å ha tvunget Ap i kne, Dagbladet.no 31.01.09
  Målet er å verne ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser.
 • Kamp om kristenfolket, kronikk av Torkel Brekke i Dagbladet 30.01.09
  Justisminister Storberget har fått kritikk for forslag om ny lov som skal verne religioner og den enkeltes religiøse følelser. Det var noe som skurret fra første stund da nyheten kom ut. Mange har jobbet for å fjerne en foreldet blasfemiparagraf; men vips, der kom en ny opp av hatten som ved trylleri.
 • To tungers tungetale, kommentar av Anders Heger i Dagsavisen 30.01.09
  Som et forsvar for en kommende lovbestemmelse mot «kvalifiserte angrep på trosretninger og livssyn» trekker Magnhild Meltveit Kleppa fram den gamle blasfemiparagrafen. Ikke som skrekkeksempel på overflødig lovgivning, men som det motsatte. For å si det ytterst forsiktig: Da har Senterpartiet gravd dypt i argumentkassa. Uten å finne noe.
 • - Politisk kynisme, Klassekampen 29.01.09
  Frp mener det er «rein politisk kynisme» om ikke Aps uttalelser om den nye blasfemibestemmelsen i går fører til omkamp om saken i Stortinget.
 • Kjendisopprop mot ny rasismeparagraf, Aftenposten 28.01.09
  Kjente stemmer som Ingvar Ambjørnsen, Anne B. Ragde, Kristin Mile, Aslak Nore og Francis Sejersted er blant de 3700 som hittil har signert oppropet mot regjeringens forslag til ny rasismeparagraf.
 • Høyres blasfemi-vingling, debatt av Preben Aavitsland i Dagbladet 27.01.09
  Den gangen var Høyre, med Inge Lønning som fanebærer, i lomma på regjeringspartner Kristelig Folkeparti. Carl I Hagen var på stemmefiske i de mest grumsete kristenkonservative farvann og underkastet seg Bondevik. Arbeiderpartiet og SV, derimot, var helt tydelige i sin motstand mot blasfemiparagrafen: «Det vi trenger er ikke en innskjerping av reaksjoner og sanksjoner mot påstått blasfemi, men derimot en mer omfattende og opplyst religionskritikk i full offentlighet. Debatt om religiøse spørsmål, så vel som andre viktige forhold, hører hjemme i det offentlige rom.»
 • Forslaget må trekkes, lederkommentar i Aftenposten 27.01.09
  Alt tyder på at Muhammed-striden danner bakteppe for forslaget. Til VG sier justisminister Knut Storberget at etter hans syn, bør ingen av Muhammed-tegningene rammes av forbudet. Han kan samtidig ikke garantere at det fortsatt vil være lovlig å publisere slike tegninger. Uttalelsen illustrerer hvordan Storberget med sitt forslag tåkelegger grunnleggende ytringsfrihetsprinsipper. Det må trekkes tilbake.
 • Mellomkirkelig råd imot ny blasfemilov, Dagsavisen 24.01.09
  Motstanden mot forslaget får også støtte fra generalsekretæren for Mellomkirkelig råd, Olav Fykse Tveit. Til Dagsavisen sier han at det skal være lov å kritisere ideer og tanker, enten de er religiøse eller ikke. Han mener forbudet mot blasfemi bør gravlegges for godt.
 • I det godes tjeneste, kommentar av Torbjørn Røe-Isaksen i Dagbladet 24.01.09
  Noen vil forstå at islamske land reagerer mot en stadig sterkere religionskritikk i Vesten, men hvis forslaget vedtas, truer det med å reversere det grunnleggende prinsippet bak menneskerettighetene: Individet har noen grunnleggende rettigheter som ingen stater eller gruppe av mennesker kan ta fra ham eller henne.
 • Et elendig lovforslag, kommentar av Torgrim Eggen i Bergens Tidende 24.01.09
  Bør religiøse følelser få en fornyet form for rettsvern i Norge? Og i himmelens navn, hvorfor?
 • Trussel mot ytringsfriheten, kommentar av Carl Müller Frøland og Thorkil A. Aschehoug i Dagbladet 22.01.09
  Like før jul gjorde Regjeringen det kjent at den ønsker å avvikle blasfemiparagrafen. I forslaget til ny straffelov lanseres likevel tanken om å innføre en blasfemibestemmelse i strfl. § 135a («Rasismeparagrafen»). Dette er svært problematisk ut fra hensynet til ytringsfrihet.
 • Farlig religionsvern, kommentar av Ingrid Elise Wergeland i Aftenposten 21.01.09
  I forslaget til ny straffelov, er det forbud mot å krenke religioner. Det er en farlig bestemmelse som skader både demokratiet og religionene.
 • Blasfemi = rasisme?, debatt av Ragnar Kværness i Dagbladet 06.01.09
  Regjeringen vil straffe «kvalifiserte angrep på religion eller livssyn», fordi den frykter for minoritetenes «livsutfoldelse». Justisminister Storberget forsøker å
  forsikre at også «hensynet til ytringsfriheten blir ivaretatt».

Søk:

Avansert søk

Sagt i debatten:


"Problemet er at mens UD vandrer på stram linje og forsøker å holde på noe som ligner prinsipper ute, driver man og forbereder en dustelov her hjemme, en lov som drar i direkte motsatt retning."

Anders Heger
i
Dagsavisen 31.01.09

"Storberget føler kanskje et ubehag når han vet hvilke land og regimer vi stiller oss på linje med, hvis Stortinget velger å kriminalisere religionskritikk. I forbindelse med FNs rasismekonferanse, Durban II, arbeider Organisasjonen av islamske land (OIC) for et tilsvarende forbud."

Lederkommentar
i
Adresseavisa 31.01.09

"Fremskrittspartiet stemte riktignok mot forslaget om å fjerne blasfemiparagrafen så sent som i 2004, men partiet skjønte tegningen da noen truet med å bruke paragrafen mot redaktør Vebjørn Selbekk i Magazinet. «Situasjonen har forandret seg siden 2004», sa Siv Jensen og Carl I. Hagen i 2006, og fremmet et eget forslag om å fjerne blasfemibestemmelsen. De la ikke skjul på at det eneste som hadde forandret seg, var at noen ville bruke loven til å beskytte Profeten mot ufine karikaturer."

Sven Egil Omdal
i
Stavanger Aftenblad 31.01.09

"Alt tyder på at Muhammed-striden danner bakteppe for forslaget. Til VG sier justisminister Knut Storberget at etter hans syn, bør ingen av Muhammed-tegningene rammes av forbudet. Han kan samtidig ikke garantere at det fortsatt vil være lovlig å publisere slike tegninger. Uttalelsen illustrerer hvordan Storberget med sitt forslag tåkelegger grunnleggende ytringsfrihetsprinsipper. Det må trekkes tilbake."

Lederkommentar 
i
Aftenposten 27.01.09

"Noen vil forstå at islamske land reagerer mot en stadig sterkere religionskritikk i Vesten, men hvis forslaget vedtas, truer det med å reversere det grunnleggende prinsippet bak menneskerettighetene: Individet har noen grunnleggende rettigheter som ingen stater eller gruppe av mennesker kan ta fra ham eller henne."

Torbjørn Røe-Isaksen
i
Dagbladet 24.01.09

"Et skritt frem og to tilbake. For dersom dette lovforslaget går gjennom, vil en politianmeldelse mot en fremtidig utstilling av «Piss Christ» i Norge være garantert. Det samme ville selvsagt skjedd med Muhammed-karikaturene."

Forfatter Torgrim Eggen
i
Bergens Tidende 24.01.09

"Religionskritikk er en viktig del av demokratiet, som også kirken og andre trossamfunn kan ha nytte av. Det er styrkende for demokratiet at man løser slike konflikter med offentlig debatt."

Generalsekretær for Mellomkirkelig råd,
Olav Fykse Tveit,
til
Dagsavisen 24.01.09

"Gamle blasfemi- og injurieparagrafer foreslås fjernet. Det skal bli fritt frem å krenke enkeltmennesker i det offentlige rom. I stedet innføres et forbud mot å krenke religioner, og det skal føyes til den såkalte rasismeparagrafen (§135a). Dette er i tråd med det nye FN-forbudet som er utformet av muslimske land. Men kan det forenes med menneskerettighetene?"

Prest Ingrid Elise Wergeland
i
Aftenposten 21.01.09

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.