Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Durban II - på godt og vondt

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har fått mye ros - men også ris - for sin innsats på FNs rasismekonferanse (Durban II), som ble avholdt i Geneve denne uka. Ytringsfriheten ble berget og Støre slo hardt tilbake mot "hatefulle ytringer" fra Irans president. - FN vakler videre, konkluderer Sten Inge Jørgensen.
Fredag 24. april 2009
Linker oppdatert: Torsdag 14. mai 2009

Forberedelsene til FNs rasismekonferanse (Durban II) har vært preget av sterke motsetninger, slik også UD i forkant redegjorde for på sine nettsider (les mer her):

"Blant annet ønsker enkelte stater en tekst som er svært kritisk til staten Israel, og en tekst som gjør æreskrenking av religioner til et menneskerettighetsbrudd."

Særlig det siste har vakt sterke reaksjoner - også her hjemme. I en kommentar i Aftenposten sist høst spurte lederen for Norske PEN, Anders Heger (les mer her):

"Kan vi forestille oss en situasjon der vokterne av FNs menneskerettighetserklæring utgjør en reell trussel mot ytringsfriheten?"

I lys av striden om Muhammedkarikaturene og pågående geopolitiske endringer var det frykt for at vesten var i ferd med å tape kampen for menneskerettighetene i FN (les mer her). Sara Azmed Rasmussen advarte i en kronikk i Aftenposten mot "den nye totalitære faren" (les mer her).

Danmark og andre signaliserte tidlig at de ville trekke sin støtte eller boikotte konferansen, men det ville ikke Støre.

- Det er ved å delta at vi kan påvirke og sikre ytringsfriheten, svarte utenriksminister Jonas Gahr Støre på spørsmål i Stortinget fra FrPs Øyvind Vaksdal sist høst (les mer her) og i et intervju med tidsskriftet Minerva i år utdyper Støre sitt syn på dette (les mer her). Tidligere i år fikk forøvrig saken ny oppmerksomhet i norsk offentlighet etter at det ble kjent at regjeringen hadde fremmet forslag om forbud mot "kvalifiserte angrep på trosretninger og livssyn". Etter sterkt press ble forslaget trukket tilbake (les mer her).

Norske PEN var blant de mange, inkluderte en rekke muslimske organisasjoner, som i mars skrev under på et felles NGO-opprop mot "ærekrenkelse av religion"-kampanjen i det forslaget til slutterklæring fra Durban II som da forelå (les mer her). Etter som konferansen nærmet seg ble det kjent at en rekke vestlige land ville boikotte konferansen (les mer her).

I Ny Tid kunne imidlertid spaltist Lily Yulianti Farid fortelle at utkastet til sluttdokument hadde bred støtte i det indonesiske folket (les mer her):

"Indonesia støtter det palestinske folket fullt ut i kampen for frigjøring fra den israelske okkupasjonen. Med den største muslimske befolkningen i verden har Indonesia hele tiden opprettholdt sitt syn på ikke å anerkjenne Israels eksistens før den israelske okkupasjonen av palestinske områder opphører."

Og Klassekampens Bjørgulv Braanen var blant de som var kritiske til boikott (les mer her):

"I virkeligheten er Durban II-konferansen en normal FN-konferanse, der muslimske tredje verden-land, har ønsket å få inn passasjer mot rasistisk diskriminering av palestinerne og formuleringer som gjenspeiler en bekymring for at «krigen mot terror» bidrar til økt rasisme og religiøs intoleranse. De muslimske landene har også ønsket å ramme religiøse ærekrenkelser. Man kan være for eller mot dette, men i vestlige land, som selv har hatt blasfemiparagrafer, er det liten grunn til å diabolisere slike forslag."

Norge var blant de som ble og tok del i forhandlingsprosessen, der de muslimske landene til slutt ga seg, slik at formuleringene om "ærekrenkelse av religioner" ble tatt ut av det siste utkastet til slutterklæring (les mer her). Likevel fryktet mange det verste etter at det ble kjent at Irans president, Mahmoud Ahmadinejad, skulle tale på FNs rasismekonferanse på holocoastdagen.

- Hold deg hjemme, Støre, krevde KrFs Dagfinn Høybråten (les mer her) og professor ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary var klar i sin advarsel (les mer her):

"Norge kan ikke påvirke fundamentalister gjennom dialog, men risikerer snarere å bli brukt som legitimering for FN-konferansen om rasisme".

Slik gikk det likevel ikke. Tross mye oppstyr etter Ahmadinejads tale og Støres påfølgende innlegg (les mer her), ble slutterklæringen vedtatt på tirsdag.
- Konferansen reiste seg etter en dårlig start, rapporte IPS (les mer her) og sluttdokumentet "vil bli stående som et godt verktøy for dem som blir fratatt sine menneskerettigheter", mener Antirasistisk senter (les mer her).

Antirasistisk senter kaller Støres innlegg på konferansen (les mer her) for "historisk" og utdyper det slik (les mer her):

"Norges utenriksminister holdt en historisk tale i FN i går. I dag har dette begynt å gå opp for delegasjonenen til Durban II, og de har gitt positive tilbakemeldinger til den norske delegasjonene hele dagen. Støres direkte tale til Irans utenriksminister, om at han brukte ytringsfrihtene på en måte som truer fokuset for denne konferansen, og har oppfordret til hat og politisk frykt, har blitt møtt av lovord fra Kenya, Tanzania, Pakistan og Egypt. Gahr Støres direkte og engasjerte tale kommer på toppen av en innsats og diplomatisk håndverk av beste kvalitet fra den norske delegasjoenens side."

På lederplass i norske aviser høster Støre stort sett ros for sin innsats, men ikke alle slutter seg til Støres utfall mot Irans president og hans omtale av Israel.
- Ahmadinejad har rett, mener Trond Ali Lindstad i et innlegg i Aftenposten denne uka og i Klassekampen skriver Bjørgulv Braanen bl.a. (les mer her):

"Taktisk sett hadde Jonas Gahr Støre åpenbart et sterkt behov for å markere seg mot Iran, men det saklige grunnlaget for oppskjørtetheten er ikke like sterkt."

 - Ren manipulering og forfalskning, mener Hans Rustad på document.no (les mer her).

- FN vakler videre, skriver Sten Inge Jørgensen i dagens utgave av Morgenbladet. Han konkluderer av "striden rundt FN-konferansen om rasisme tyder på at Vesten mister grepet" og utdyper det slik (les mer her):

"Der noen land spør om FN sporer av, vil andre snarere spørre om menneskerettighetsbegrepet er i ferd med å tøyes for langt. Uansett viser slutterklæringen fra konferansen at det kontroversielle forslaget om en blasfemiparagraf er borte. Det kan vanskelig forstås annerledes enn at de som sto bak det ikke er sterke nok til å få gjennomslag. Dette er det verdt å merke seg, i en verden preget av tunge maktforskyvninger, der det ser ut til at autoritære regimer vinner global makt på bekostning av liberale og demokratiske."


Aktuelle lenker:

Debattmøte:

Dekning av IPS:

 • Racism Conference Recovers from Bad Start, IPS 21.04.09
  The United Nations racism conference regained its momentum Tuesday with the approval of the final declaration, leaving behind the unpleasantness of the first day, when Iranian President Mahmoud Ahmadinejad made a divisive opening speech.
 • Muslim Concessions Bring Breakthrough on Racism Text, IPS 17.04.09
  The United Nations anti-racism conference will begin next Monday in a climate of uncertainty, despite last-minute diplomatic negotiations that managed to iron out differences that separated at least two blocs: Western and Muslim states.

Kommentarer fra norske organisasjoner og nettsteder:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Konferansen om ingenting, Kommentar av Thor Halvorssen i Aftenposten 13.05.09 
  Durban II skulle være et forum for toleranse og verdighet. Rasistisk folkemord og kvinnediskriminering ble aldri nevnt.
 • FN: – Vi er alle fan av Norges utenriksminister, Ny Tid 08.05.09
  Jonas Gahr Støre reddet FNs omstridte rasismekonferanse, mener FN-topp.
 • FN vakler videre, kommentar av Sten Inge Jørgensen i Morgenbladet 24.04.09
  Striden rundt FN-konferansen om rasisme tyder på at Vesten mister grepet.
 • Ahmadinejad har rett, Debatt av Trond Ali Lindstad i Aftenposten 23.04.09
  Irans president Ahmadinejad blir angrepet etter talen sin på FNs rasismekonferanse i Genève. Han er ukonvensjonell og skarp i formen, og sier hva han har på hjertet. Da kan han «provosere». Men i det han sa, har han faktisk rett.
 • Kastevesenet – dagens kolera, Kommentar av Ravi Sunder i Dagsavisen 23.04.09
  I disse dager arrangeres FNs konferanse mot rasisme i Geneve i regi av FN. Et av temaene som vil bli tatt opp er kastevesenet i India, til tross for sterke protester fra den indiske delgasjonen (det samme skjedde i Durban i 2001). Kastevesenet er en skamplett for menneskeheten som må bekjempes og uttryddes - men er det vilje til dette?
 • FN-erklæring mot rasisme vedtatt, Dagbladet.no 22.04.09
  Minst 140 delegasjoner på FNs konferanse mot rasisme og fremmedhat har enstemmig vedtatt konferansens erklæring, ifølge NTB.
 • Nødvendige ord, Lederkommentar i Dagsavisen 22.04.09
  I USA får Barack Obama kritikk fra Newt Gingrich fordi han trykket hånden til Hugo Chàvez. I Norge får Jonas Gahr Støre kritikk av Dagfinn Høybråten for å ha vært i samme rom som Mahmoud Ahmadinejad.
 • Boikott, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 22.04.09
  Når for eksempel Irans president Mahmoud Ahmadinejad uttaler seg, siteres det svært sjelden fra det han konkret sier. I stedet påstås det på generelt grunnlag at han fornekter Holocaust og vil feie alle jøder på sjøen. Denne ukas oppstandelse etter Ahmadinejads tale på FNs rasismekonferanse i Genève følger i det samme mønsteret, i det de færreste medier har referert hva Irans president faktisk sa.
 • Støre handlet riktig, Lederkommentar i Aftenposten 22.04.09
  Vi mener Støre gjorde det riktige. I sitt eget innlegg tok han et kraftig oppgjør med Ahmadinejad, hvor hovedbudskapet var at Irans president står isolert når han med sine anti-israelske angrep går på tvers av rasismekonferansens ånd og tone. Det er meget sjelden å høre en norsk utenriksminister tale i så klare og fordømmende ordelag, men Ahmadinejads utspill gjorde det nødvendig.
 • Fra sovesal til talerstol, Lederkommentar i Dagbladet 22.04.09
  Utenriksministeren har fått kritikk for at han ikke forlot salen, ikke minst fra KrF-leder Dagfinn Høybråten som kaller det «trist og uforståelig». Det er vi helt uenig i. Å tale klart og skarpt på en konferanse som handler om ytringsfrihet, er helt i tråd med formålet.
 • Støres protest, Lederkommentar i Adresseavisa 22.04.09
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) demonstrerte på FNs rasismekonferanse at ordet kan være et mektigere våpen enn å reise seg og gå.
 • Hadde tenkt å kalle jødeutryddelsen «tvilsom», Aftenposten (NTB) 22.04.09
  Irans president Mahmoud Ahmadinejad hadde planlagt å betvile jødeutryddelsen under andre verdenskrig i talen til FN-konferansen i Genève mandag. Men i siste liten ble talen endret.
 • Når FN blir misbrukt, Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 21.04.09
  Det er trist at det er gått slik med konferansen. En fiasko slik det nå later til å bli, er skadelig av flere grunner: Det svekker tilliten til FN. Det skader selve saken. Og det skaper større avstand mellom den vestlige og den muslimske verden i en tid da det heller er behov for å bygge broer.
 • FN håner jødene , Kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 21.04.09
  FN hånet jødene da de slapp til holocaustfornekteren Ahmadinejad på talerstolen på selveste Holocaustdagen. Heldigvis fikk Jonas Gahr Støre ordet rett etterpå.
 • Støres tydelige tale, Lederkommentar i Bergens Tidende 21.04.09
  Mange ville at Norge skulle boikotte FN-konferansen om rasisme. Men nå ble det Norges utenriksminister som - fortjenstfullt - tok et oppgjør med Irans president.
 • - Arrogant FN-boikott, Klassekampen 21.04.09
  Vestens boikott av FNs rasismekonferanse er «arrogant», mener professor Nils Butenschøn. Han roser Norges deltakelse på konferansen.
 • Iran provoserte igjen, Dagsavisen 21.04.09
  Irans president skapte skandale på FNs rasismekonferanse med voldsomme angrep mot Israel og USA. - Han sprer et hatbudskap, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 • Vesten reagerte med avsky på Ahmadinejads tale, Aftenposten (NTB) 21.04.09
  USA og flere andre vestlige land reagerer knallhardt på den iranske presidentens anti-israelske uttalelser på FNs rasismekonferanse. - Skammelig og hatefullt, mener USA.
 • Støre roses av jødiske ledere, Dagbladet (NTB) 21.04.09
  Ble sittende og talte Ahmadinejad imot.
 • Støre tok til motmæle, Vårt Land (NTB) 21.04.09
  Ble sittende da EU-land forlot salen i protest mot Irans president
 • Støre: - Grensen gikk ved Holocaust-fornektelse, VG (Nett) 21.04.09
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble sittende da en rekke EU-land forlot salen i protest mot Irans president under FNs rasismekonferanse i Genève.
 • Ahmadinejad angrepet med klovnenese, Dagbladet 21.04.09
  «Et sirkus», mener demonstrantene på FNs rasismekonferanse.
 • - Som å invitere Hitler til å snakke om menneskerettigheter, Dagbladet 21.04.09
  - Norge risikerer å bli «gissel» på FNs rasismekonferanse, sier Janne Haaland Matlary.
 • Støre: - Sprer hat, frykt og intoleranse, Aftenposten 21.04.09
  En uvanlig opprørt utenriksminister Jonas Gahr Støre gikk til frontalangrep på Irans president, som akkurat hadde stemplet Israel som et rasistisk og grusomt regime. Ahmadinejad gjentok at Israel burde utraderes fra jordens overflate.
 • Høybråten: – Hold deg hjemme, Støre, Vårt Land 20.04.09
  KrF protesterer mot at utenriksminister Jonas Gahr Støre drar til FNs antirasismekonferanse Durban II.
 • Stort frafall under FNs rasismekonferanse, VG (NTB) 20.04.09
  En rekke vestlige land boikotter FNs rasismekonferanse som åpner mandag, mens andre unngår å sende ministre. Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) velger likevel å dra.
 • USA boikotter FNs rasismekonferanse, Dagbladet (NTB) 19.04.09
  USA boikotter FNs konferanse mot rasisme i Genève neste uke, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet.

Søk:

Avansert søk

Lederkommentarer om Støre og Durban II:


"Utenriksministeren fortjener all ros for å ha talt ut så tydelig mot Irans president. Norge, av alle, bør se behovet for at FNs fora ikke overtas av landene som befinner seg «utenfor ytterkantene» av det akseptable, som Støre uttrykte det. Derfor er det så viktig at Norges diplomater har deltatt aktivt i å jobbe fram et sluttdokument fra FNs rasismekonferanse som ikke er kuppet av antidemokratiske krefter."

Lederkommentar
i
Dagsavisen 22.04.09

"Taktisk sett hadde Jonas Gahr Støre åpenbart et sterkt behov for å markere seg mot Iran, men det saklige grunnlaget for oppskjørtetheten er ikke like sterkt."

Lederkommentar
i
Klassekampen 22.04.09

"Vi mener Støre gjorde det riktige. I sitt eget innlegg tok han et kraftig oppgjør med Ahmadinejad, hvor hovedbudskapet var at Irans president står isolert når han med sine anti-israelske angrep går på tvers av rasismekonferansens ånd og tone. Det er meget sjelden å høre en norsk utenriksminister tale i så klare og fordømmende ordelag, men Ahmadinejads utspill gjorde det nødvendig."

Lederkommentar
i
Aftenposten 22.04.09

"Utenriksministeren har fått kritikk for at han ikke forlot salen, ikke minst fra KrF-leder Dagfinn Høybråten som kaller det «trist og uforståelig». Det er vi helt uenig i. Å tale klart og skarpt på en konferanse som handler om ytringsfrihet, er helt i tråd med formålet."

Lederkommentar i Dagbladet 22.04.09

"Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) demonstrerte på FNs rasismekonferanse at ordet kan være et mektigere våpen enn å reise seg og gå."

Lederkommentar
i
Adresseavisa 22.04.09

"Det er trist at det er gått slik med konferansen. En fiasko slik det nå later til å bli, er skadelig av flere grunner: Det svekker tilliten til FN. Det skader selve saken. Og det skaper større avstand mellom den vestlige og den muslimske verden i en tid da det heller er behov for å bygge broer."

Lederkommentar
Stavanger Aftenblad 21.04.09

"FN hånet jødene da de slapp til holocaustfornekteren Ahmadinejad på talerstolen på selveste Holocaustdagen. Heldigvis fikk Jonas Gahr Støre ordet rett etterpå."

Kommentar av Helge Simonnes
i Vårt Land 21.04.09

"Mange ville at Norge skulle boikotte FN-konferansen om rasisme. Men nå ble det Norges utenriksminister som - fortjenstfullt - tok et oppgjør med Irans president."

Lederkommentar
i
Bergens Tidende 21.04.09


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.