Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Medieskapt islamfrykt eller "clash of civilisations" á la Dagbladet?

IMDis årsrapport drøfter medieskapt islamfrykt, mens PST frykter økende trussel fra ekstrem islamistisk ideologi. Igjen har Muhammedtegninger satt sinnene i kok og med god hjelp fra "en Jihadist fra Larvik" avstedkommet debatt av mange slag. Her er det elementer av mangfold og demokrati såvel som "clash of civilisations", globalisering og mye mer. Det er ikke lett å være verdensborger.
Torsdag 04. mars 2010

La gå med med fri flyt av varer, kapital og tjenester, men mennesker, kultur og religion? Konfliktfri er hvertfall heller ikke denne siste formen for globalisering. 

Innvandrere i norske medier er tema i årsrapport 2009 fra IMDi (Innvandrings- og mangfoldsdirektoratet), med følgende tittel: Medieskap islamfrykt og usynlig hverdagsliv. I forordet spør direktør i IMDi, Åsmund Kaldheim, bl.a. (les mer her):

"Er vi dyktige nok til å formidle kunnskap om integreringen i Norge, om hva som fungerer, og om hvilke utfordringer vi har? I hvilke grad våre budskap når frem avhenger imidlertid også av at mediene er villig til å ta i bruk og spre kunnskapen videre."

Påstanden om islamfrykt er neppe tatt ut av luften, selv om en måling foretatt av MandagMorgen fant at frykten var mindre i Norge og Sverige enn i USA og Storbritannia, men en del vil nok ikke uten videre slutte seg til påstanden om at den er medieskapt (les mer her). I sin åpne trusselvurdering 2010 (last ned her) frykter Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) at miljøer inspirert av ekstrem islamistisk ideologi kan bli en økende trussel i Norge i 2010 (les mer her). Mohyeldeen Mohammad, som Hilde Sandvik i Bergens Tidende har kalt en "Jihadist fra Larvik" (les mer her), ga som hovedtaler på en demonstrasjon mot Dagbladets Mohammedtegning et ansikt til slik islamistisk ideologi (les mer her) og nylig fikk vi høre at unge småkriminelle muslimske gutter rekrutteres inn i ytterliggående islamske grupperinger på Holmlia i Oslo (les mer her).

På lederplass oppsummerte nylig avisa Klassekampen situasjonen slik når det gjelder oppfatninger om frykt og trusler i verden (les mer her):

"Internasjonal terrorisme og konflikt mellom muslimer og den vestlige verden ses på som de største truslene både i USA og Europa. I den arabiske verden uroer folk seg i større grad for masseødeleggelsesvåpen og fattigdom."

Verden er i endring, nye konflikter oppstår og i økende grad er det sammenhenger på tvers av landegrenser og kontinenter. Det har vi nå sett i kjølvannet av Dagbladets publisering en Mohammed-tegning for en måned siden, slik bl.a. Aftenpostens Harald Stanghelle ga uttrykk for (les mer her):

"I den islamske verden høres ofte fredagens uforsonlige budskap. Det nye er at det lyder også på Universitetsplassen." 

Dagbladets publisering av en tegning av en gris med påskriften Mohammed har avstedkommet sterke følelser og reaksjoner (les mer her), men hvem sin virkelighet teller? De som opplever muslimhets og misbruk av ytringsfriheten eller de som føler at ytringsfriheten trues? De som opplever at profeten blir krenket eller de som frykter "islamifisering" av Norge? De som hilser "det nye norske vi" velkommen eller de som frykter trusler, terror og "clash of Civilisations" i Norge? De som ser et rikere mangfold og demokrati eller eller de som ser økte motsetninger i det norske samfunnet? 

Med ulike bakgrunner og erfaringer strever mange med å forstå vår samtid, men lett er det ikke. - Verdensborgere forén dere, er oppfordringen fra Long Litt Woon, som har lest ny bok om verdensborgerskapet idéhistorie (les mer her).

Sivilisasjonenes sammenstøt?

Fire år er gått siden karikaturstriden i kjølvannet av publisering av Mohammedkarikaturer i den danske avisa Jyllands-Posten, som mange så i lys av Samuel Huntingtons tanker om sivilisasjonenes sammenstøt - "clash of civilisations" (les mer her). På årets første dag angrep en 28-årig dansksomalier boligen til Jyllands-Postens tegner Kurt Westergaard og etter "tiåret fra helvete" (les mer her), mente Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen at "det nye tiåret ser ut til begynne der det gamle slapp" (les mer her). Og i Danmark fortsetter debatten etter at den danske avisa Politiken i februar inngikk forlik med Muhammeds etterkommere og sa unnskyld for å ha krenket muslimer etter å ha trykket Muhammedkarikaturene (les mer her).

FrPs Siv Jensen kaller det islamifisering og i en kommentar i Aftenposten sist måned utdypet hun det slik (les mer her):

"Moralpolitiet, drosjedemonstrasjonene mot ytringsfrihet, truslene om at alle andre muslimer også kan legge ned jobben i protest, er alle eksempler på at det er krefter i Norge som vil endre samfunnet i radikal islamistisk retning."

Islam - hvorfor så mye konflikt?

Sist helg spurte Aftenposten om hvorfor det er så mye konflikt rundt Islam og innledet slik (les mer her):

"Islams fremvekst i Europa vekker sterke følelser. Flere andre religioner har etablert seg i Vesten de siste 50 år, men konfliktnivået er desidert høyest rundt islam. Spørsmålet er om islam har mer konfliktstoff i seg enn andre religioner."

Aftenposten spurte fem samfunnsdebattanter og fikk fem svar (les mer her):

 • Asle Toje: Alle kjensgjerninger tyder på at amerikaneren Samuel Huntington hadde rett: Islam har blodige grenser.
 • Sara Azmeh Rasmussen: Årsaken til at det er økende konflikt rundt islam, er at islam fortsatt er preget av den tid den oppsto i, nemlig den tidlige middelalderen.
 • Anne-Sofie Roald: Bakgrunnen for de konflikter som eksisterer i dag, er den globale politiske situasjon med utenlandsk innblanding i flere regioner der muslimer føler seg maktesløse. De muslimer som lever som minoriteter i vestlige land, blir stigmatisert og usynliggjort.
 • Hege Storhaug: Det ligger i islams ideologi å dominere over ikke-muslimer. Islams stifter Muhammed var selv en intolerant hersker som eksempelvis massakrerte jøder, slik jøder nå fordrives fra Europa.
 • Iffit Qureshi: Det er ikke mer konflikt rundt islam, men det er mer intoleranse overfor muslimer. Slik har det vært siden 11.september. Media har mesteparten av skylden.

Som Aftenposten antyder er det imidlertid ikke bare rundt islam det er konflikt.

- En rekke nye undersøkelser viser at antisemittismen øker igjen i store deler av Europa, påpekte Jahn Otto Johansen i en kommentar (les mer her) dagen etter at Aftenposten kunne fortelle at jøder rømmer Malmø (les mer her). Samme dag satte prosjekteler i Civita, professor Torkel Brekke, vante forestillinger på hodet ved å spørre: Lever vi kristne fortsatt i middelalderen? (les mer her). Hans utgangspunkt var voldelige opptøyer blant kristne i kjølvannet av Jesus-karikaturer på trykk i delstaten Meghalaya i India (les mer her).

I Stortingets spørretime i denne uka kunne statsminister Jens Stoltenberg fortelle at en egen stortingsmelding om religionspolitikk blir regjeringens verktøy for mer forståelse i "Det nye Norge" (les mer her).

Ytringsfrihet, demokrati og utvikling - hjemme og ute

Kampen for ytringsfrihet har i økende grad havnet på dagsorden i Europa, både gjennom karikaturstriden i 2006 og framstøt fra arabiske land for å begrense ytringsfriheten gjennom FN (les mer her). Men kampen for ytringsfrihet pågår også i den arabiske verden, slik f.eks. en nyhetssak fra den arabiske nyhetskanalen Al-Jazeera i Ny Tid for et par år siden viste. - Arabisk ytringsfrihetskamp, var tittelen på en sak der Al-Jazeera bl.a. rapporterte at (les mer her):

"Under et møte i Kairo, arrangert av Egypt og Saudi-Arabia 12. februar, signerte informasjonsministre fra 22 arabiske nasjoner en avtale som tillater myndighetene inndragelse av løyve for kanaler som har fornærmet «arabiske ledere eller nasjonale eller religiøse symboler». Dokumentet sier dessuten at media ikke skal «skade sosial harmoni, nasjonal enhet, offentlig orden eller tradisjonelle verdier»."

- Mangel på demokrati en trussel mot utvikling i de arabiske landene, var hovedbuskapet i UNDPs rapport om utviklingen i de arabiske landene sist sommer (les mer her) og på lederplass sist måned kommenterte Dagens Næringsliv vår hjemlige bedatt om ytringsfrihet slik (les mer her):

"En rekke arabiske og muslimske land - skjønt ikke alle - har i mange tiår hatt svakere økonomisk utvikling enn sammenlignbare land i Europa og Asia. Forskere mener lav respekt for ytringsfrihet, sterkt patriarkalske familiestrukturer og utbredt korrupsjon i disse samfunnene kan forklare mye. Fattigdommen har motivert mange mennesker fra disse landene til å emigrere til rikere land, blant dem Norge. Dessverre har en del av innvandrerne tatt med mye av den negative kulturelle ballasten - og overført den til nye generasjoner."

Lederskribenten nevnte imidlertid ikke at UNDPs "Arab Human Development Reports" også peker på at "krig mot terror" undergraver utvikling i den arabiske verden (les mer her).

- Verdensborgere, forén dere!

Før jul leverte idéhistoriker Kjetil Jacobsen i følge Morgenbladet "en bredside mot norsk globaliseringsvegring" under Morgenbladet-samtalen på Litteraturhuset (les mer her). Han har skrevet boken Verdensborgerskapets idéhistorie og i Ny Tid kan vi lese at (les mer her):

"Jakobsen sier at Verdensborgerskapets idéhistorie er ment som en samling ressurser for de som vil ha nye innfallsvinkler til å tenke på dagens verden. Han argumenterer samtidig i forordet for at globaliseringens tidsalder trenger en ny kanon for politisk tenkning."

- Verdensborgere, forén dere!, oppfordret Long Litt Woon i en kommentar i Aftenposten etter å ha lest boka og utdypet det slik (les mer her):

"Vi lever i globaliseringens tidsalder. Fra vi står opp om morgenen til vi legger oss om kvelden, er våre liv fanget i globaliseringens tentakler. Strømmen av produkter, tjenester, ideer og mennesker er uimotståelig og berører oss alle, uansett om vi liker det eller ei. Migrasjon, vår tids folkevandring fra bygd til storby, fra en verdensdel til en annen, er muligens det aspektet ved globalisering som reiser flest vanskelige etiske og politiske utfordringer. Vår norske innvandringsdebatt handler, i bunn og grunn, om hvor like vi må være og hvor forskjellige vi kan være."

Å forene oss er trolig også utenriksminister Jonas Gahr Støres ambisjon, når han nå skal lede Arbeiderpartiets intereringsutvalg. - Det norske "vi", er tittelen på hans kommentar i Dagsavisen i dag, der han bl.a. skriver (les mer her):

"Et mer flerkulturelt Europa er kommet for å bli – og vi trenger innvandring for å holde våre samfunn i gang. Langs mange dimensjoner har Norge lykkes godt med integrering av mennesker med ulik bakgrunn, det viser statistikkene. Men innvandring har også utløst usikkerhet, spenninger og frykt. Det må vi som samfunn møte med åpen debatt. Resultater av dårlig integrering er negativt for alle og farlig for samfunnet."

I hvilken grad framtida vil forene oss eller bringe mer "clash of civilisation" gjenstår å se.  


Aktuelle lenker:

 • Årsrapport 2009, IMDi
 • Åpen trusselvurdering 2010, PST
 • Mangel på demokrati en trussel mot utvikling i de arabiske landene, UNDP 21.07.09
  Statens primære oppgave er å sikre borgernes rettigheter, men mange av de arabiske regimene har mislykkes i å etablere demokratiske institusjoner som kan sørge for befolkningens sikkerhet og styrke den menneskelige utvikling i regionen, advarer FNs utviklingsprogram UNDP i en ny rapport.
 • Article 19
 • Arabisk ytringsfrihetskamp, Rapport fra Al Jazeera i Ny Tid 14.03.08
  Arabiske massemedier, og spesielt satellittkanalen Al-Jazeera, har de siste ukene kommet med sterk kritikk av en ny lov som regulerer ytringsfriheten.
 • LIM - Likestilling. Integrering. Mangfold., på facebook 
 • Om stigmatisering av innvandrere, kommentar av Jan Arild Snoen på minerva.no 25.02.10
  IMDi klager over at problematiseringen av innvandringen er for dominerende i norsk presse. Men kanskje det skyldes at problemene er betydelige?
 • - LIM står for assimilering, kommentar av Iffit Qureshi på utrop.no 08.02.10
  Samfunnsdebattant Iffit Qureshi hevder det nyopprettede nettverket Likestilling, integrering og mangfold (LIM) har en assimileringsvennlig agenda. LIM-representanter Utrop har kontaktet, avviser kritikken.
 • Islamsk Råd Norge anbefaler ikke deltagelse på demonstrasjon, Islamsk Råd 10.02.10
 • Flertallet kritiske til Muhammed-aksjoner, rights.no 13.02.10 
  VG Nett har fått utført en undersøkelse til aksjonene som en følge Dagbladets publisering av tegningen av Muhammed som en gris. Flertallet er kritisk til enkeltes muslimers reaksjoner, også blant muslimene selv. Samtidig mener over halvparten at man ser økende tegn på radikalisering av muslimer, og det samme gjør 44 prosent av muslimene selv. Men det gjør færre muslimer engstelig.

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt om verdensborgerskap:

 • En annen idéhistorie, Ny Tid 07.01.10
  Kjetil Jakobsens bok Verdensborgerskapets idéhistorie er et solid forsøk på å forandre et eurosentrisk fagfelt. Han mener vi må gå i rette med vår rådende forståelse av hva politisk tenkning er.
 • Hevet over verden, Morgenbladet 04.12.09
  Idéhistoriker Kjetil Jakobsen leverte en bredside mot norsk globaliseringsvegring under Morgenbladet-samtalen på Litteraturhuset sist fredag. Han er aktuell med boken Verdensborgerskapets idéhistorie, og synes det er påfallende at kosmopolitismen står så mye svakere her enn ellers i Europa.
 • Verdensborgeren, NRK Dagsnytt (NRK P2) 14.12.09
  Intervju med Kjetil Jakobsen.
 • Verdensborgere, forén dere, kommentar av Long Litt Woon i Aftenposten 28.11.09
  Med boken Verdensborgerskapets idéhistorie forsøker Kjetil Jakobsen å relansere ideen om verdensborgerskap nå som et svar på globaliseringens utfordringer. 
 • Du vide verden, Morgenbladet 03.02.06
  Vi dannes til høyrepopulister allerede i småskolen. Peter Kemp har heldigvis funnet en motgift: kosmopolitismen.

Medieklipp og -debatt i kjølvannet av Dagbladets Muhammedtegning:

 • Vår viktigste verdikamp, Debatt av Mazar Keshvari i Aftenposten 01.03.10
  Som et resultat av den massive ikke-vestlige innvandringen til Norge og Europa blir vi stadig oftere utfordret på og minnet om at vi nå står overfor vår tids viktigste og mest avgjørende verdikamp. En verdikamp mellom liberale verdier på den eneste siden og totalitære verdier på den andre.
 • Jødehatet stikker dypt, Kommentar av Jahn Otto Johansen i Aftenposten 28.02.10
  En rekke nye undersøkelser viser at antisemittismen øker igjen i store deler av Europa.
 • Islam - hvorfor så mye konflikt?, Aftenposten 28.02.10
  Islams fremvekst i Europa vekker sterke følelser. Flere andre religioner har etablert seg i Vesten de siste 50 år, men konfliktnivået er desidert høyest rundt islam. Spørsmålet er om islam har mer konfliktstoff i seg enn andre religioner.
 • Frykten – reell eller skapt av massemediene?, Aftenposten 28.02.10
  Er det mer konflikt rundt islam enn rundt andre religioner? Vi har spurt profilerte debattanter i det norske samfunn.
 • Stikk hvis du ikke trives, Kommentar av Inger Anne Olsen i Aftenposten 28.02.10
  Norske muslimer blir knapt forfulgt. Men herset med, det blir de, og retten til å gå i utakt gjelder ikke dem. Hvilke andre nordmenn får høre at de bare kan dra, hvis de ikke liker seg her?
 • Gaddafi latterliggjort i USA, Aftenposten (NTB) 28.02.10
  En talsmann for USAs utenriksdepartement latterliggjorde fredag Libyas leder Muammar Gaddafi for hans oppfordring til hellig krig mot Sveits.
 • Jøder rømmer Malmö, Aftenposten 27.02.10
  I den sørsvenske metropolen Malmö angripes og trakasseres jøder på gaten. Stadig flere av byens jøder forlater byen og reiser til Israel.
 • Ytringsfriheten begrenses, Kommentar av Torkel Brekke i Aftenposten 27.02.10
  Lever vi kristne fortsatt i middelalderen? Og hvor blir det av de moderate kristne stemmene når de ytterliggående mobiliserer?
 • - Et dolkestøt og knefall, Dagbladet 27.02.10
  Vebjørn Selbekk om Politikens forlik med muslimske organisasjoner.
 • Ja til ubegrenset ytringsfrihet, Kronikk av Arve Kirkevik i Bergens Tidende 27.02.10
  Det er interessant at liberale muslimer har et mer liberalt syn på ytringsfriheten enn Dag Solstad og Gisle Selnes.
 • Den vanskelig dialogen, Lederkommentar i Adresseavisa 27.02.10
  Den norske regjeringen vet ikke hva den skal mene om hijab i skolen. Den danske avisen Politiken beklager at muslimer føler seg krenket av Muhammed-karikaturene. Vi sliter med å forstå kraften i religiøse følelser.
 • Et feigt forlik, Kommentar av Are Slettan på NA24 27.02.10
  Fredag ble det kjent at ansvarlig redaktør Tøger Seidenfaden i den danske avisen Politiken har inngått forlik med en advokat som representerer åtte organisasjoner med 94.923 medlemmer som skal være etterkommere etter profeten Muhammed.
 • Klær og forbud, Lederkommentar i Dagsavisen 27.02.10
  Det vil også bli tett på umulig å gjøre prinsipielle avgrensninger som kan legitimere hijabforbud, men ikke forbud mot kalott i klasserommet. At SV er i bevegelse i spørsmål knyttet til integrering er interessant, men den siste ukas debatt viser med all tydelighet at partiet her spiller på bortebane.
 • Utspill, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 27.02.10
  Det har aldri vært noe poeng for venstresida å konkurrere med Frp om å være mest mulig «tøffe» overfor muslimer, eller å gå inn for symbolforslag for å gi inntrykk av «fast holdning». Poenget er i stedet å ta tak i saksområdet med det aller største alvor for å utvikle en god og fungerende integreringspolitikk.
 • - Be Danmark om unnskyldning!, VG Nett 27.02.10
  Sjefredaktøren i Ekstra Bladet beskylder avisen Politiken for å så tvil om ytringsfriheten i dansk presse.
 • Frykt, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 26.02.10
  Internasjonal terrorisme og konflikt mellom muslimer og den vestlige verden ses på som de største truslene både i USA og Europa. I den arabiske verden uroer folk seg i større grad for masseødeleggelsesvåpen og fattigdom.
 • – Selvsagt vil vi utvise ham, Morgenbladet 26.02.10
  Universistetsledelsen i Medina tar avstand fra Mohyeldeen Mohammads uttalelser.
 • Utfordrende krysspress, Kommentar av Arshad M. Ali i Aftenposten 26.02.10
  Mohyeldeen Mohammad har fått mye medieoppmerksomhet på grunn av hans ytringer rettet mot det demokratiske systemet og mennesker med annen legning. Ytringer jeg er sterkt uenig i. Mohammad studerer ved universitetet i Medina, som en kamerat og jeg søkte oss inn på i 2007.
 • Den provinsielle islamdebatten, Kommentar av Jan Zahl i Stavanger Aftenblad 26.02.10
  Aftenbladet har to gonger trykka Kurt Westergaards teikningar av profeten Muhammed, først i oktober 2005, så igjen i januar i år. Basert på alt balubaet som har vore, skulle ein kanskje tru at krenkte muslimar ville ta til Stavangers gater, eller i det minste melda seg i debattspaltene eller i resepsjonen i avishuset. Men så har altså ikkje skjedd.
 • Muhammed-tegner reagerer sterkt på avisbeklagelse, Aftenposten 26.02.10
  Den danske avisen Politiken har inngått et forlik med muslimske grupper, og beklager at muslimer ble krenket da Muhammed-karikaturene ble gjenopptrykket i 2008. Avistegneren Kurt Westergaard reagerer sterkt på forliket.
 • Sier unnskyld for Muhammed-tegninger, Nettavisen 26.02.10
  Den danske avisen Politiken legger seg paddeflate.
 • Venstre-Raja jakter 6 millioner til tenketank, VG 25.02.10
  Abid Raja søker om nesten seks millioner kroner for å starte en ny tenketank om innvandrere. Et av målene er å bekjempe radikal islam.
 • Uverdig utspill fra Hadia Tajik, Debatt av Mohammad Tanveer Hussain i Dagsavisen 24.02.10
  I en tid hvor norske aviser knives om å bli Norges svar på Jyllands-Posten, har Ap kastet seg på bølgen. I Dagsavisen 18. februar ba Hadia Tajik fra Ap muslimene om å venne seg til å bli hetset, noe som i seg selv er en udemokratisk uttalelse.
 • «Den lille kriminelle fjerten av tredje rangs hasjrøykende larve», Dagbladet 24.02.10
  Abid Raja slo tilbake i krangel med kjente kriminelle, Mohyeldeen Mohammad og anonyme kritikere på Facebook.
 • Nye nordmenn i spaltene, Kommentar av Hilde Haugsgjerd i Aftenposten 24.02.10
  Det er fullt mulig for mediene å gjenspeile at norske muslimer er minst like forskjellige og like uenige som norske kristne eller norske ateister. Vinterens debatt om forholdet mellom religion og ytringsfrihet, knyttet til Muhammed-karikaturer, har demonstrert dette til fulle.
 • Fremmer dumskap, Debatt av Siv Jensen i Dagsavisen 24.02.10
  Dette handler ikke om én mann. Det handler om at en radikal politisk ideologi er på vei til Norge. Den kommer hit via naiv innvandringspolitikk som er skreddersydd for personer som vil misjonere sitt hat og unngå krav om integrering. Radikal islamisme må aldri møtes med dialog eller forståelse. Den må bekjempes med tøffe tiltak og handling.
 • Vil drepe alle muslimer som kjemper for likestilling, Dagbladet (NTB) 24.02.10
  En kjent islamsk skriftlærd har i Saudi-Arabia oppfordret til å drepe enhver muslim som tar til orde for likestilling mellom kjønnene i det strengt islamske landet.
 • - Mediene skaper islamfrykt, ABC Nyheter 24.02.10
  Men Integrerings- og mangfoldsdirektoratet tar også selvkritikk for manglende informasjon om integreringen i Norge.
 • – Ytterpunkter dominerer innvandrerdekning, ABC Nyheter 24.02.10
  Ytterpunktene får sette dagsorden i medienes dekning av innvandring til Norge. De moderate motkreftene må mobilisere, oppfordrer direktøren i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
 • Her er Det Islamske Nettverket, Dagbladet Magasinet 24.02.10
  Organisasjonen ved Høgskolen i Oslo inviterer islamister med ekstreme syn til Norge. Hovedideologen støtter dødsstraff for frafall.
 • Omstridt taler invitert til norsk islam-konferanse, Dagsavisen 24.02.10
  Den omstridte konvertitt-muslimen Abdurraheem Green er invitert til å tale på en konferanse i regi av norske Islam Net. Organisasjonen avviser påstandene om at Green støtter det å dø for jihad.
 • Gymnaselev Mohammad, Kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 23.02.10
  Beretningen om den lille politiske vekkelsen som nå også hjemsøker vårt land.
 • - Det muslimske samfunnet støtter oss, men vil ikke delta nå, Dagbladet (NTB) 23.02.10
  Det muslimske samfunnet sviktet demonstrasjonen motstandere av uttalelsene til Mohyeldeen Mohammad arrangerte på Larvik torg.
 • Gjennomskuer hykleriet, Kronikk av Iffit Qureshi i Aftenposten 23.02.10
  Er norske muslimer i fredelig demonstrasjon en større sikkerhets- risiko enn etnisk norske husokkupanters angrep på politiet?
 • Tøffe SV-ere, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 23.02.10
  Kravene om å «bekjempe» radikal islam øker i lydstyrke for hver dag som går. Det siste bemerkelsesverdige utslaget av dette ønsket om å være «tøffe i trynet» er utviklingen i visse sjikt av SV, som nå har fått sansen for «harde slag» i integreringspolitikken, for eksempel ved å ville forby hijab i barneskolen. Enkelte vil også legge seg til samme type «hardspråk» som danske SFs Villy Søvndal, som har bedt islamister reise til helvete (!).
 • Gud på tiltalebenken, Debatt av Anne Stensvold i Aftenposten 22.02.10
  Pressens ansvar er å kritisere handlinger – ikke å saumfare religiøs tro. Hva de troende gjør i religionens navn, det må være religionskritikkens ansvarsområde. I dette perspektivet blir påstanden om at Muhammedkarikaturer er religionskritikk helt absurd.
 • Barndomsvenn forsvarer Mohammad, Aftenposten 22.02.10
  Barndomsvenn har startet Facebook-gruppe til støtte for Mohyeldeen Mohammad.
 • Den brysomme friheten, Kommentar av Turid Birkeland i ABC Nyheter 22.02.10
  Så fikk endelig den farlige muslim et norsk ansikt. Så heldig for Siv Jensen. Dessuten ligner han jo til forveksling på Osama Bin Laden. I hvert fall på skjegget.
 • Frp fremmer motsetninger, Lederkommentar i Dagsavisen 22.02.10
  Fremskrittspartiet vil frata folk statsborgerskapet om de ikke oppfyller et sett norske verdikrav om demokrati og religions- og ytringsfrihet. Partiet tar også til orde for å forby heldekkende hodeplagg for kvinner, som niqab og burka. Bakgrunnen er uttalelsene fra Mohyeldeen Mohammad om risikoen for terroraksjoner i Norge.
 • Vil bekjempe islamismen med ord, Dagsavisen 22.02.10
  Aps parti-sekretær Raymond Johansen mener radikal islamisme må bekjempes på samme måte som maoismen på 70-tallet: Med ord.
 • Tilsløring, Lederkommentar av Mimir Kristjansson i Klassekampen 22.02.10
  Det mest betenkelige med burkadebatten er likevel at den tilslører andre og langt viktigere integreringsspørsmål. Uansett hva man måtte mene om heldekkende plagg, er det vanskelig å komme fra at de utgjør et ganske marginalt problem i Europa.
 • Det islamske spøkelset, Kommentar av Jan-Erik Smilden i ABC Nyheter 21.02.10
  Det er frykt for økt muslimsk innflytelse og mer terrorfare i Europa. Den beste måten å forhindre en sivilisasjonskonflikt på, er dialog og ikke konfrontasjon.
 • Mohammads far: - Det mangler frihet i dette landet, Aftenposten 21.02.10
  Hamad Ebrahim Belal Mohammad leste bønn under karikaturprotesten.
 • Vil demonstrere mot Mohyeldeen Mohammad, Dagbladet (NTB) 21.02.10
  - Han representerer ikke oss, heter det i en uttalelse fra muslimer i Larvik som tar avstand fra uttalelsene til Mohammad.
 • Avisa Nordland trykket Mohammed-tegning, Dagbladet 21.02.10
  Bodø-politiet måtte fjerne en stor banner med en Muhammed-tegning. Avisa Nordland valgte å illustrere saken med bilde av banneren.
 • Islamiseringens ansikt, Debatt av Siv Jensen i Aftenposten 20.02.10
  Moralpolitiet, drosjedemonstrasjonene mot ytringsfrihet, truslene om at alle andre muslimer også kan legge ned jobben i protest, er alle eksempler på at det er krefter i Norge som vil endre samfunnet i radikal islamistisk retning.
 • Besettelse, Kommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 20.02.10
  Mohyeldeen Mohammad fra Larvik er en radikal islamist. Han vil ha en islamsk republikk, forsvarer selvmordsbombere, steining av homofile og mener det representative demokratiet står i motsetning til islam. Hans uttalelser har fått svært mange muslimer til å reagere. Blant de skarpeste kritikerne er tidligere leder for Muslimsk Studentsamfunn, Mohammad Usman Rana, og forstander i Det islamske forbundet, Basim Ghozlan, sammen med flere representanter for Islamsk Råd.
 • Mohammad skjønte ikke tegningen, Medieblikk av Svein Egil Omdal i Adresseavisa 20.02.10
  Selv har han nettopp truet et par journalister med at de vil bli skutt, anbefalt steining av homofile og antydet at det kan springe bomber på norsk jord som straff for vår gudløshet. Men ufine sms-er vil han slett ikke finne seg i.
 • Norske muslimer, Lederkommentar i Nationen 20.02.10
  Debatten om muslimenes plass og rolle i Norge har tatt et kvantesprang den siste uka. På den ene siden har den islamistiske ekstremismen vist seg fram. Den har fått et ansikt i media: Mohyeldeen Mohammad fra Larvik.
 • Hvordan var reaksjonene?, Debatt av Vegard Martinsen i Dagsavisen 20.02.10
  «Hvordan hadde reaksjonen vært hvis toneangivende muslimske aviser hadde trykket en tegning hvor Jesus ble avbildet som en gris som spiste av det Det gamle testamente?» spør den tidligere fagforeningstoppen og nå tenketanklederen Per Østvold i sin spalte i Dagsavisen 12.2.
 • Muslimsk vekkelsesbølge i Oslo, Dagsavisen (NTB) 20.02.10
  På Holmlia i Oslo rekrutteres unge småkriminelle muslimske gutter inn i det mange omtaler som ytterliggående islamske grupperinger.
 • Terrorekspert: Advarer mot å høre på Mohyeldeen, VG Nett 20.02.10
  Den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp advarer nordmenn mot å overreagere på Mohyeldeen Mohammads uttalelser.
 • Trusselen fra de få, Lederkommentar i Dagsavisen 20.02.10
  «Terrortrusselen i Norge var generelt lav i 2009», fastslår Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i sin åpne trusselvurdering for Norge, som ble offentliggjort torsdag. Men: «Det pågår imidlertid aktiviteter i enkelte miljøer som kan bidra til å endre trusselsituasjonen i løpet av 2010». I spennet mellom disse to utsagnene ligger det store utfordringer for både PST, presse, politikere og samfunnet for øvrig i tida framover.
 • - Skammer seg over trosfeller, Dagbladet 19.02.10
  Karikaturbråket provoserer den muslimske konvertitten Lena Larsen.
 • Norge er ytringsfrihetens nasjon, Debatt av Anniken Fossland Grønstad i Aftenposten 19.02.10
  Søndag 15. februar hadde Sarah Selaihi et innlegg i Aftenposten om forrige ukes demonstrasjoner i forbindelse med publiseringen av karikaturtegningene. Hun fremhever spesielt hvor intolerant Norge er.
 • Islamskolen i Medina, Morgenbladet 19.02.10
  Mohyeldeen Mohammad fra Larvik hyller terror, og er anmeldt for drapstrusler. Hva driver de egentlig med ved Det islamske universitetet i Medina?
 • Vil ha islam i vestlig form, Morgenbladet 19.02.10
  Usman Rana vil at norske imamer skal utdannes i Vesten.
 • SMS-ene: - Du og din familie skal dø, Dagbladet 19.02.10
  Trusselsiktede Mohyeldeen Mohammad (24) har selv mottatt rundt 40 trussel-SMS-er.
 • PST advarer om økt radikalisering, Morgenbladet 19.02.10
  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la torsdag denne uken frem sin trusselvurdering for 2010. Der heter det blant annet at det i enkelte miljøer i Norge pågår aktiviteter som kan bidra til å endre trusselsituasjonen i løpet av 2010, og at dette i første rekke gjelder miljøer inspirert av ekstrem islamistisk ideologi.
 • Trekkes mot terror, Dagbladet 19.02.10
  PST er bekymret for at minst fire karismatiske lederpersoner trekker flere til de radikale islamske miljøet.
 • PST mener Mohammad er en sikkerhetsrisiko, Aftenposten (NTB) 19.02.10
  Forbindelsene mellom enkelte ekstreme muslimer og kriminelle bekymrer norske sikkerhetsmyndigheter. PST jobber på spreng for å avdekke mulige terrorlinker.
 • Stanghelle: - Det er trekk som gir grunn til uro, Aftenposten 19.02.10
  Aftenpostens politiske redaktør om PSTs årlige trusselvurdering.
 • Trusselsituasjonen kan forverres i 2010, Aftenposten 19.02.10
  PST mener miljøer inspirert av ekstrem islamistisk ideologi kan bli en økende trussel i Norge i 2010.
 • Nyfrelst fare, Kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 19.02.10
  En PST-sjef må balansere mellom frykt og fornuft. I går var det tid for begge deler.
 • Ikke i mitt navn, Kommentar av Kari H. Partapuoli i ABC Nyheter 18.02.10
  Det er viktig å fordømme vold og åpenbare angrep på ytringsfriheten. Vi har et felles samfunnsansvar, og noen ganger må vi ta tydelig avstand fra handlinger vi ikke selv står bak, men som vi fordømmer. I min appell på LIMs arrangement tok jeg derfor sterk avstand fra voldelige islamister. Men jeg tok også avstand fra mobbing av muslimer i ytringsfrihetens navn.
 • – Muhammed tåler en trøkk, Dagsavisen 18.02.10
  Den muslimske Ap-politikeren Hadia Tajik advarer norske muslimer mot å plassere seg i offerrollen, og mener profeten Muhammed får tåle en ufin tegning.
 • - Det er folk på vei hit for å skyte dere nå, Dagbladet 18.02.10
  Dagbladet anmelder demonstrasjonstaler for trusler mot journalister.
 • - Helt uakseptabelt, Dagbladet 18.02.10
  Stortingspolitikere reagerer på trusler mot Dagbladets journalister.
 • Muhammad hyller Osama bin Laden, ABC Nyheter (NTB) 18.02.10
  Allah er stor, for et nydelig ansikt, lyset skinner fra sheikens ansikt», skriver norskirakeren Mohyeldeen Mohammad (24) under et bilde av Osama bin Laden på sin profil på Facebook.
 • Selektive friheter, Kronikk av Hadia Tajik og Shazad Rana i Aftenposten 18.02.10
  I karikaturdebatten de siste dagene har følelser fått regjere mer enn prinsipielle standpunkter. Det er tid for selvransakelse.
 • Tåka tykner rundt ytringsfriheten, Kommentar av Drude Beer i Nationen 18.02.10
  «Vi skal ikke la oss skremme av at ordene i den pågående karikaturdebatten blir høye og mørke», skriver kommentator i Dagbladet John O. Egeland. Her tar Egeland feil.
 • Snikislamisering 2.0, Debatt av Usman Asif i Dagsavisen 18.02.10
  Demonstrasjoner og taxistreik er ikke uttrykk for snikislamisering. Dette handler om å bruke en ytringsfrihet som må gjelde også når en ikke er enig i budskapet.
 • - Er det greit å brenne Dagbladet?, Dagbladet 18.02.10
  Lars Helle møtte skarp kritikk på dialogmøte i Oslo-moské, men betegnet møtet som positivt.
 • Islamsk Råd refset ungdommen, Vårt Land 18.02.10
  Dagbladets trykking av en karikatur av Profeten Muhammed har blåst liv i debatten om ytringsfrihetens form og rammer. Onsdag kveld møtte på ny Dagbladets redaktør Lars Helle representanter fra det muslimske miljøet i hovedstaden. Ikke overraskende var tonen overfor Dagbladet knusende. Mer uventet var derimot den massive kritikken Islamsk Råd Norge møtte fra en stor andel av de rundt 400 fremmøtte.
 • Her er Mohyeldeen sharia-student, VG Nett 18.02.10
  - Det islamske universitetet i Medina er kjent for å være et senter hvor lærere tilknyttet Det muslimske brorskapet driver målrettede kampanjer blant internasjonale studenter for å understøtte politisk aktivisme, ifølge den indiskbaserte tenketanken South Asia Analysis Group.
 • - Jeg konverterte ikke for å bli hetset, VG Nett 18.02.10
  Det var en avslappet og rolig stemning under dialogmøtet, som ble avholdt i Oslo onsdag kveld. Fokuset var rettet mot det flere i panelet betegnet som negativ oppmerksomhet rundt muslimer i media.
 • Minoritetspolitiker anmelder homo-uttalelser, Aftenposten 17.02.10
  Også islamsk råd tar avstand fra dødsstraff-uttalelsene.
 • - Det er kvalmende, Dagbladet 17.02.10
  Stortingspolitikerne er rystet av den norske islamisten som går inn for å henrette homofile. Muslimer mener uttalelsene er uislamske.
 • Anmelder islamist for homo-utspill, Dagbladet 17.02.10
  Homo-organisasjonen LLH politianmelder den muslimske demonstranten Mohyeldeen Mohammad. Han har uttalt at homofile fortjener å bli drept.
 • - Nå er det grunn for Norge til å være urolig, VG Nett 17.02.10
  En rekke kjente muslimer fordømmer i dag den oppsiktsvekkende uttalelsen om at homofile må drepes.
 • - Kan dra til Saudi-Arabia, Klassekampen 17.02.10
  Norske muslimer raser mot Mohyeldeen Mohammads støtte til dødsstraff for homofile. - Jeg skulle likt å se ham drive det «muslimske» arbeidet sitt i Saudi-Arabia, sier Abid Raja.
 • Farlig vending, Kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 16.02.10
  Deler av det muslimske miljøet i hovedstaden bør spørre om man ikke gjør seg selv en bjørnetjeneste med streiker og boikott.
 • - Det var ingen trussel, Klassekampen 16.02.10
  Mohyeldeen Mohammad advarte mot at 11. september kan skje på norsk jord. - Det samme har antikrigsbevegelsen gjort, påpeker fredsaktivist Reza Rezaee.
 • Mediemakt, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 16.02.10
  En Facebook-gruppe med navnet «Vis avsky mot karikaturene mot vår profet» ble fjernet fra det sosiale nettstedet fredag i forrige uke. De som hadde opprettet gruppa, hevder at det er de ansvarlige for Facebook som har fjernet den. Litt uavhengig av det nøyaktige hendelsesforløpet illustrerer denne saken de sosiale medienes styrke, men også deres begrensninger.
 • Pulverisert islamisering, Lederkommentar i Bergens Tidende 16.02.10
  Når norske muslimer tør å være uenige i offentligheten, blir det vanskeligere å være islamofob.
 • - Homofile fortjener dødsstraff, Klassekampen 16.02.10
  - Politikerne sover i timen og hører ikke på sitt eget sikkerhetspoliti. De sier at terrortrusselen øker og øker. Det var det som var bakgrunnen for appellen jeg holdt. Jeg understreket jo også at det ikke var en trussel, men en advarsel, sier Mohyldeen Mohammad til Klassekampen.
 • Besvergelser, Lederkommentar i Aftenposten 16.02.10
  Siv Jensen og Jonas Gahr Støre har de siste dagene vært motpoler i en debatt det ikke er så lett å få tak i det reelle innholdet av. Selvsagt har vi fått med oss at Jensen mener Støre er feig og at Norge utsettes for islamisering, men slike sterke anklager krever mer enn besvergelser for å rettferdiggjøres.
 • Justisministeren bekymret for mer radikal islam, Aftenposten 16.02.10
  - Økende risiko for rekruttering inn i radikale miljøer.
 • Tvetydig samfunnstest, kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 15.02.10
  I den islamske verden høres ofte fredagens uforsonlige budskap. Det nye er at det lyder også på Universitetsplassen.
 • Obama utnever muslimsk spesialutsending, Aftenposten 14.02.10
  Vil oppfylle løftene fra fjorårets Kairo-tale.
 • Frykter åpen islamisering, Aftenposten 14.02.10
  Siv Jensen på Oslo FrPs årsmøte.
 • Sier advarselen er fra PST, Aftenposten 14.02.10
  Mannen som fredag advarte mot terrorangrep på norsk jord under en muslimsk demonstrasjon, sier han har hentet advarselen fra Politiets sikkerhetstjeneste.
 • - Skjønner at de føler seg krenket, VG Nett 14.02.10
  - Muslimer i Norge skjæres i alt for stor grad over én kam og tillegges holdninger de ikke nødvendigvis har.
 • – Islamiseringen pågår for fullt, DagenMagazinet 14.02.10
  FrP-leder Siv Jensen advarer sterkt mot det hun kaller islamiseringen av det norske samfunn. Hun beskylder Ap og utenriksminister Jonas Gahr Støre for unnfallenhet og manglende vilje til å gå i rette med grupper som bruker frykt som våpen.
 • Striden om Muhammad, Kronikk av Lena Larsen i Dagbladet 13.02.10
  Ikke en dag eller ei uke går uten at det skrives om islam og muslimer i media. Siste uke er intet unntak. Denne gangen handlet det om at Dagbladet publiserte en tegning av en gris med Muhammad skrevet på.
 • Kulturelt selvforsvar, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 13.02.10
  En rekke arabiske og muslimske land - skjønt ikke alle - har i mange tiår hatt svakere økonomisk utvikling enn sammenlignbare land i Europa og Asia. Forskere mener lav respekt for ytringsfrihet, sterkt patriarkalske familiestrukturer og utbredt korrupsjon i disse samfunnene kan forklare mye. Fattigdommen har motivert mange mennesker fra disse landene til å emigrere til rikere land, blant dem Norge.
 • Åndelig muslimdialog, Kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land 13.02.10
  En ny akt i det samme skuespillet er under oppføring. Rollene, replikkene og manuskriptet er akkurat de samme som før. Muslimene protesterer mot at vi hele tiden skal håne deres tro, mens Dagbladet står fast på våre hellige prinsipper i ytringsfrihet og redaktørplakat.
 • Jihadist frå Larvik, Kommentar av Hilde Sandvik i Bergens Tidende 13.02.10
  Det kan komme eit 11. september på norsk jord, åtvara talsmann for demonstrantane, Mohyeldeen Mohammad (24) i går. På islam.no utdjupar han kampen for ein islamsk verdsstat.
 • Det er makt i de tvitrende hender, Medieblikk av Sven Egil Omdal i Adrresseavisa 13.02.10
  Denne uken har karikaturhistorien gjentatt seg som farse, med Dagbladet i rollen som den fortumlete narren som hele tiden snubler i sine egne, altfor store sko. Oppslaget som utløste drosjestreik, protester og demonstrasjoner i Oslos gater var etter alt å dømme bygget på en ren provokasjon, satt i scene av den operetteaktige «terroristen» Arfan Bhatti.
 • 3000 protesterte mot Dagbladet-karikaturene, Aftenposten 13.02.10
  Karikatur-demonstrasjon gikk rolig for seg, men demonstrasjonsmarsjen var ikke varslet.
 • «Det verste norske muslimer har vært utsatt for» , Aftenposten 13.02.10
  Norske muslimer fra Amal Aden til Muhammed Usman Rana danner bred front mot Dagbladets trykking av Muhammedtegningen.
 • Tre tusen i tog mot karikatur, Dagsavisen 13.02.10
  Det er feigt av Islamsk Råd Norge å fraråde muslimer å demonstrere når de føler seg krenket og tråkket på, mener Athar Ali. Han var en av 3000 som demonstrerte i Oslo i går.
 • Advarte mot 11. september i Norge, Dagbladet 13.02.10
  Terroraksjoner kan skje i Norge om ikke muslimer blir respektert, sa appalant.
 • Norske politikere reagerer på terroradvarsel, VG Nett 13.02.10
  Norske politikere reagerer sterkt på at en av initiativtagerne til karikatur-demonstrasjonen i Oslo advarer mot terrorangrep på norsk jord.
 • Nordmenn aner ikke hvem Muhammed er, VG Nett 13.02.10
  Nær halvparten av de spurte i en undersøkelse VG Nett har fått utført vet ikke hvem profeten Muhammed er.
 • Reprise, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 12.02.10
  Dagbladet har havnet i en merkelig, og kanskje litt ulykkelig situasjon, etter at avisa på forsida gjenga en tegning der Muhammed framstilles som en gris som står med griselabbene på Koranen. Dagbladet har åpenbart ment at det hadde stor nyhetsverdi å fortelle leserne at det var mulig å klikke seg fram til denne tegningen via et innlegg som var postet på PSTs Facebook-sider (for øvrig litt av et påfunn!).
 • Bred muslimsk front mot Dagbladet, Dagbladet (NTB) 12.02.10
  Mener det var uklokt av Dagbladet å trykke den omstridte israelske Muhammedtegningen.
 • Ikke bare en farse, Kommentar av Per Anders Madsen i Aftenposten 12.02.10
  De evinnelige besvergelsene om hvem som har rett til å gjøre hva, låser frontene i karikaturstridene.
 • Apati mot ytringsfrihet, Kronikk av Shazia Sarwar i Aftenposten 12.02.10
  Hva skjer med ytringsfriheten i Norge når ledende muslimske organisasjoner fraråder muslimer fra å delta i en fredelig demonstrasjon?
 • Lettkrenkte muslimar, kommentar av Asbjørn Kristoffersen i Bergens Tidende 12.02.10
  I dag er det tillyst nye demonstrasjonar mot Dagbladets trykking av ein Muhammed-karikatur. Kulturkløfta synest uoverstigeleg.
 • Islamsk råd fraråder deltakelse, Aftenposten 12.02.10
  Protestene mot profet-tegningene splitter norske muslimer.
 • - Ikke glem de sekulære, Klassekampen 12.02.10
  Venstresidas støtte til muslimer likner støtten de ga til autoritære regimer på 70-tallet, mener Walid al-Kubaisi.
 • Dagbladet-karikatur skapte voldsbølge i 1997, VG Nett 11.02.10
  Helle: - Det var vi ikke klar over.
 • Profilerte muslimer maner til ro før varslede aksjoner, VG Nett 11.02.10
  - Ja, karikaturtegningen føltes som krenkende på veldig mange, men norske muslimer er ikke tjent med å tilspisse situasjonen. Demonstrasjoner kan virke mot sin hensikt, sier Usman Rana.
 • Feil å trykke karikaturen, Debatt av Trond Ali Lindstad i Aftenposten 11.02.10
  Aftenpostens leder 9. februar under overskriften «Riktig å trykke», forsvarer Dagbladets trykking av en ualminnelig nedrig Muhammed-karikatur. Lederen gir mediene full rett til å bringe innslag som kan virke krenkende. Vi fristes å føye til: I hvert fall når det gjelder muslimer.
 • Misforstått ytringsfrihet, Debatt av Amal Aden i Aftenposten 11.02.10
  3. februar er det en karikaturtegning av den hellige muslimske profeten Muhammed, tegnet som en gris, på forsiden av Dagbladet. Som muslim og integrert i det norske samfunnet reagerer jeg på dette med vantro.
 • Dagbladet på hellig grunn, Kommentar av Kato Nykvist i Nationen 11.02.10
  Det er mye som tyder på at Dagbladet ikke helt har forstått sprengkraften i Mohammed-tegningen.
 • Frykt for bråk under karikaturprotest, Aftenposten 11.02.10
  Ingen har så langt villet ta ansvar for karikaturprotesten.
 • Imam frykter ny og verre karikaturstrid, Dagbladet (NTB) 10.02.10
  Den framstående Oslo-imamen Mehboob ur-Rehman mener Dagbladets trykking av en Muhammed-tegning kan føre til en ny og verre karikaturstrid i Norge.
 • Mobiliserte til demonstrasjon - lenket til jihadist-side, Aftenposten 10.02.10
  I forbindelse med Dagbladets publisering av Muhammed-karikaturene forrige uke, er det annonsert demonstrasjoner mot Dagbladet førstkommende fredag. På en av Facebook-gruppene som mobiliserte til demonstrasjonen ble det referert til «slaget ved Anzen» da abbasidekalifatet ledet av kalifen al-mutasim slo de øst-romerske styrkene ledet av Theophilus.
 • - Jeg tror det vil bli bråk, Aftenposten 10.02.10
  Aamir Sheikh (H) synes Dagbladet-redaktøren burde ha beklaget Muhammed-karikaturene, og sier Dagbladet nå må ta konsekvensen av det som skjer.
 • Demokrati i knipe, debatt av Hallgrim Berg i Aftenposten 10.02.10
  Ytringsfridomen i vestlege demokrati er på tiltalebenken i Nederland. Den folkevalde partileiaren Geert Wilders risikerer fengsel fordi han framfører meiningane sine om kva Europa har i vente dersom det totalitære islam og deira læresveinar vinn fram.
 • - Vedvarende mobbing av muslimer, ABC Nyheter 10.02.10
  Visepresidenten på Stortinget mener muslimer mobbes hver eneste dag.
 • Misbruk av ytringsfriheten?, Kommentar av Per Aage Pleym Christensen på NA24 07.02.10
  Nærmere 1000 taxisjåfører lot bilene sine stå i ro i natt, i protest mot at Dagbladet gjengav en Muhammedkarikatur fra en side PSTs Facebook-side lenker til. Sjåførene kaller det for misbruk av ytringsfriheten.
 • Nærmere 1 000 taxisjåfører parkerte bilene i protest, Dagbladet (NTB) 06.02.10
  Nærmere 1.000 muslimske taxisjåfører parkerte natt til lørdag bilene sine i Oslo sentrum, i protest mot Dagbladets trykking av Muhammed-karikaturer.
 • Muslimsk manifest, kommentar av Trond Ali Lindstad i Aftenposten 25.01.10
  Muslimer i Norge trenger å vite hvordan de skal være, tenke og handle.

Søk:

Avansert søk

Sagt i debatten:


"3. februar er det en karikaturtegning av den hellige muslimske profeten Muhammed, tegnet som en gris, på forsiden av Dagbladet. Som muslim og integrert i det norske samfunnet reagerer jeg på dette med vantro."

Amal Aden
i
Aftenposten 11.02.10

"Dagbladets førstesideillustrasjon har såra meg og 150.000 andre, norske muslimar, seier høgrepolitikaren Aamir Sheikh til NRK. I norske øyre lyder det uforståeleg. Skulle alle innbyggjarar med innvandrarbakgrunn frå den muslimske verda, 60.000 fleire enn dei som er registrerte medlemer i muslimske trussamfunn, vera så lettkrenkte? Er det ikkje plass til ateistar, ikkje-truande og religiøst likegyldige i blant alle desse menneska? Og korleis kan politikarar gjera seg til talsmenn for heile gruppa?"

Asbjørn Kristoffersen
i
Bergens Tidende 12.02.10

"Jeg tror ikke at islamister vil ta makten i Europa. Det er en utopi. Der islamister har lyktes med å overta makten i et land, har det allerede vært en muslimsk befolkning. Da Hannibal kom til Europa, klarte han å ta knekken på Roma. I det øyeblikket europeerne forsto at han faktisk ville beseire Roma, skjønte de at det var en kamp mellom øst og vest. Da skiftet de som kjempet med Hannibal, side. De hoppet over til romerne. Venstresida, som støtter islamistene i dag, kommer til å skifte side når de ser resultatet i løpet av 10-15 år."

Walid al-Kubaisi
i
Klassekampen 12.02.10

"Det er mye som tyder på at Dagbladet ikke helt har forstått sprengkraften i Mohammed-tegningen."

Kato Nykvist
i
Nationen 11.02.10

"Hva skjer med ytringsfriheten i Norge når ledende muslimske organisasjoner fraråder muslimer fra å delta i en fredelig demonstrasjon?"

Shazia Sarwar
i
Aftenposten 12.02.10

"Vi har fått en ny og aggressiv debatt om ytringsfrihet. Vi vil ikke ha det slik. Vi vil ikke ha tvangsekteskap, og vi vil ikke ha en mafialignende svart økonomi."

Lederkommentar
i
Dagens Næringsliv 13.02.10

Siv Jensen og Jonas Gahr Støre har de siste dagene vært motpoler i en debatt det ikke er så lett å få tak i det reelle innholdet av. Selvsagt har vi fått med oss at Jensen mener Støre er feig og at Norge utsettes for islamisering, men slike sterke anklager krever mer enn besvergelser for å rettferdiggjøres.

Lederkommentar
i
Bergens Tidende 16.02.10

"Deler av det muslimske miljøet i hovedstaden bør spørre om man ikke gjør seg selv en bjørnetjeneste med streiker og boikott."

Arne Strand
i
Dagsavisen 16.02.10 

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 06. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.