Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Tiåret fra helvete?

Det første tiåret i det 21. århundre ble innledet av det internasjonale samfunn med FNs tusenårsforsamling, som skulle "stake ut kursen for et nytt årtusen". FNs tusenårsmål kom imidlertid raskt i skyggen av "krig mot terror" og det amerikanske ukemagasinet Time oppsummerer det første tiåret som "tiåret fra helvete". - Det amerikanske imperiet vakler, påpeker imidlertid Sverre Lodgaard, som er en av mange som den siste tiden har reflektert over året og tiåret som gikk.
Mandag 11. januar 2010
Linker oppdatert: Tirsdag 12. januar 2010

Forsida på Time Magazine etter 9/11.

- Osama bin Laden vant kampen om 00-tallet, mener NUPI-forsker Henrik Thune (les mer her) og mange med ham. Utenriksminsiter Jonas Gahr Støre, som deltok i Morgenbladets 00-debatt i oktober, hadde et litt annen vektlegging (les mer her):

"For meg ligger 00-tallet i dette spennet. Det begynte med 11. september og endte med valget av Barack Obama. Selvsagt handler tiåret om mye mer enn USA, for det er tiåret da verden igjen blir multipolar."

- Tiåret fra helvete, var Time's karakteristikk av tiåret vi har lagt bak oss, som i tillegg til 9/11, "krig mot terror" og mye annet også reflekterte over at "det er sannsynlig at Kina vil fortsette å vokse raskere enn USA og vi må trolig fortsette å se vår globale dominans smuldre" (les mer her).

Det som for USA har vært et "tiår fra helvete" kan imidlertid fortone seg anderledes for andre. I sin nyttårskommentar skrev Klassekampens Bjørgulv Braanen bl.a. (les mer her):

"Både markedsliberalismen, den markedstilpassede postmodernismen og den amerikanske nykonservatismen møtte veggen på 00-tallet."

Når det gjelder året som gikk, som bl.a. skulle bli et "klimaår", var ikke forhåpningene de aller største, selv om mange håpet at Obama ville gjøre en forskjell (les mer her). NUPI-direktør Jan Egeland mener utsiktene for 2010 er enda dårligere, men tror at nettopp det kan være et godt utgangspunkt (les mer her):

"Vedvarende global økonomisk krise, forverret krig fra Afghanistan til Kongo og økt global mistillit mellom nord og sør, gir mindre forventninger til 2010 enn dem vi hadde til 2009. Det kan være et godt utgangspunkt. Året som kommer, kan overraske positivt."

Fra tusenårsmål til 9/11, finans- og klimakrise

- Et tusenårsmøte FN må følge opp, mente Aftenposten på lederplass etter at FNs tusenårsforsamling var avsluttet i september 2000 og viste bl.a. til situasjonen ti år tidligere (les mer her):

"Da den kalde krigen var slutt for ti år siden, med færre stormakts-vetoer i Sikkerhetsrådet, vokste troen på at FN ville vinne ny betydning."

Men arbeidet for FNs tusenårsmål (les mer her) har ikke utviklet seg slik tilhengerne håpet (les mer her) og det har i hovedsak vært helt andre saker som har satt sitt preg på 00-tallet.

Den Sør-Afrikanske avisa "Mail & Guardian" er blant de som har lagt ut en versjon av 00-tallet i billeder, der krig og terror er mer påtrengende enn "krig mot fattigdom" (se her), mens Aftenposten.nos oversikt over nyhetssaker som har dominert 00-tallet starter med disse (les mer her):

 • Terrorangrepet på USA
 • Klimatoppmøtet fryser fast
 • Finanskrisen
 • Kinas inntog i verdenssamfunnet
 • Tsunami i det indiske hav

I oppsummeringer av 00-tallet har mange fokusert på 9/11, mens utenriksminister Jonas Gahr Støre er blant de som også pekte på at karikaturstriden og debatten om Samuel Huntingstons tese om "sivilisasjonenes sammenstøt (les mer her) må sees i sammenheng med 9/11 (les mer her):

"11. september bidrar til å forme et tiår som setter forholdene mellom religioner, kulturer, tilhørighet, identitet og politikk på spissen. Kreftene bak terroren ønsker konfrontasjon mellom sivilisasjoner – mellom «islam» og «Vesten»."

For USA fortonet 00-tallet seg som lite oppløftende og Time Magazine oppsummerer tiåret slik (les mer her):

"Med 9/11 i den ene enden og finansielt sammenbrudd i den andre, vil århundrets første tiår trolig gå inn i historien som det mest nedtrykkende og desillusjonerende tiåret amerikanere har gjennomlevd etter 2. verdenskrig."

Men Time erkjente at det for andre kunne fortone seg anderledes:

"Hvis du bor i Brasil eller Kina har du hatt et ganske godt tiår økonomisk. En gang var vi det mest solrike og optimistiske av nasjoner, men ikke nå lenger."

- Hva definerer det utgående tiåret?, spør kommentator i People's Daily i Kina, Li Hongmei, som også har lest Time Magazine og konkluderer (les mer her):

"Det er tilsynelatende ikke noe endelig svar på spørsmålet. Kanskje er det "change" - det ordet som virkelig satte grunnlaget for USAs president Obamas valgkampanje - som kan kaste lys over hva som har skjedd i verden de siste ti årene. Og dessuten, bak "change" er endringer av roller for spillerne i verden og den konstante endringen i de krefter som driver verden framover." 

- Imperiet vakler

- Imperiet vakler, mener Sverre Lodgaard på PRIO, som utdyper det slik (les mer her):

"En kriserammet amerikansk økonomi med et overdimensjonert militærvesen møter selvbevisste nye maktsentra. En slik maktendring er alltid konfliktfylt."

Og både på høyre og venstre fløy i det norske politiske landskapet er dette forhold det fokuseres på.

Høyres Torbjørn Røe Isaksen, med henvisning til WTO-forhandlingene og "the battle of Seattle" (les mer her), konkludererer slik på sin blogg på Minerva (les mer her):

"Demonstrantene fikk ikke gjennomslag, men kanskje var Seattle som Hornsruds første tre uker? Et varsel om hva som skulle komme, et tegn på at tidsånden kanskje var i ferd med å snu? To avgjørende begivenheter skulle markere overgangen fra 90-tallets liberale utviklingsoptimisme til dagens limbo: Terrorangrepene 11. september og den økonomiske krisen.  

Bjørgulv Braanen i Klassekampen i sier det slik (les mer her):

"Både markedsliberalismen, den markedstilpassede postmodernismen og den amerikanske nykonservatismen møtte veggen på 00-tallet, og det amerikanske imperiet er på vei ned, nå under ledelse av Barack Obama. Vi kan derfor se for oss en mer multipolar verden, med Kina i en mer betydningsfull rolle."

Professor Michael T. Klare peker i en kommentar på at til tross for dyptgående endringer var verden i 2009, når det gjelder noen grunnleggende forhold, ikke vesensforskjellig fra 1999, og utdyper det slik (les mer her):

"USA forble verdens desistert største miliærmakt, dollaren forble den viktigste verdensvalutaen og NATO forble verdens fremste militærallianse, for å nevne tre."

Ved utgangen av det andre tiåret tror han verden vil se anderledes ut og utdyper dette under fire mellomtitler:

 • Den oppadstigende dragen (Kina)
 • Ørnen kommer inn for landing (USA)
 • Det oppstigende Sør
 • Planeten slår tilbake (klima)

Kina og USA står sentralt i mange analyser av verdens framtid, men i en kommentar i Aftenposten påpeker Kåre Valebrokk at det ikke nødvendigvis vil bli slik (les mer her):

"I konkurransen mellom USA og Kina om fremtidens økonomiske verdenshegemoni, har verden nærmest avskrevet Europa. Det kan være for tidlig. Europa (EU) er igjen blitt rikere enn de to gigantene tilsammen!"  

Og hva med India? - Et godt nytt tiår, kanskje, var tittelen på en kommentar av Gautam Adhikari i The Times of India andre nyttårsdag, som avsluttet slik (les mer her):

"Hvordan vil India, som i 2025 vil være verdens mest folkerike stat med et stort antall unge, passe inn i den framvoksende globale strukturen? Vil dets verdier av toleranse, demokrati og en levende folkelig kultur overleve og øve innflytelse på verden? Eller vil autoritære styresett og sosio-religiøs regiditet være de foretrukne valg?"


Aktuelle lenker:

Internasjonale kommentarer:

Tidligere "nyttårssaker" på rorg.no:

Medieklipp og -kommentarer:

 • Oppgjørene med 00-tallet, Kommentar av Eirik Reinert på E24 12.01.10
  Det var tiåret som begynte med erklæringen av FNs Tusenårsmål, som i altfor stor grad bestod i å sette Afrika på trygd istedenfor å skape økonomisk vekst, og som ble avsluttet med en global finanskrise som fremdeles angriper realøkonomien.
 • Imperium i ubalanse, Kommentar av Sverre Lodgaard i Dagsavisen 06.01.10
  Det amerikanske imperiet vakler. Og resten av verden er blitt mindre avhengig av Vesten. Disse to utviklingstrekkene vil prege det neste tiåret i internasjonal politikk.
 • 10 gode grunner til å feire siste tiår, Aftenposten (A-magasinet) 04.01.10
  Noen kaller det tiåret fra helvete, oppgjørets tiår, de knuste drømmers tiår og det tapte tiåret. Kall det hva du vil. Her forteller vi om det som Ikke har gått galtsiden årtusenskiftet.
 • Den nye krisen, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 04.01.10
  Selv om den akutte delen av finanskrisen er et tilbakelagt kapittel, og verdensøkonomien med noen få unntak er ute av resesjonen, er likevel ikke faren over. Som kredittvurderingsbyrået Moody's påpeker, er vi snarere over i en ny og forhåpentlig siste fase av krisen.
 • Et nytt tiår med terror?, lederkommentar i Adresseavisa 04.01.10
  To alvorlige hendelser i jule- og nyttårshelgen minner oss om at kampen mot islamistisk terror ikke er vunnet.
 • Obamas tøffe år, Lederkommentar i Bergens Tidende 03.01.10
  Ved inngangen til det nye året er det fortsatt krig, politisk uro og fare for terrorisme i den muslimske verden som dominerer USAs kompliserte utenrikspolitiske agenda: I Iran, Afghanistan, Irak, Pakistan, Jemen, Palestina.
 • USA i solnedgang, Kommentar av Erling Kjekstad i Nationen 02.01.10
  Noen snakker om «teppefall for USA». Andre om «starten på det kinesiske århundre».
 • Hele verden tok farvel med kriseåret 2009, Vårt Land (NTB) 02.01.10
  Det ble et år preget av økonomisk nedgang. Nå håper verden at 2010 blir et fargesprakende år.
 • - Etter sju fete år, kommer sju magre, Dagbladet 02.01.10
  I den tradisjonelle nyttårstale tok statsministeren opp flere av de store sakene i året som har gått. Både den økonomiske krisa, arbeidsledighet og klimaproblemene var sentrale.
 • Stoltenberg inviterer til bred debatt om arbeid, VG (NTB) 02.01.10
  Han oppsummerte klimatoppmøtet i København som et skritt i riktig retning, men heller ikke mer. Mange skritt gjenstår, og Norge har som ambisjon å utgjøre en forskjell på områder som tiltak mot avskoging og rensing av utslipp gjennom karbonfangst.
 • Kongen advarer mot overforbruk, Dagbladet (NTB) 02.01.10
  I sin nyttårstale kommer kongen inn på høyaktuelle temaer som klimakrisen, profittjag, intoleranse og «Berlinmurer» som skaper hat og mistro.
 • Nu går alt så meget verre?, Kommentar av Kristin Clemet i Aftenposten 02.01.10
  2009 har vært et godt år for mange nordmenn, men dystert for mange andre på jorden. 100 millioner er kastet ut i ekstrem fattigdom. 50 millioner har mistet arbeidet.
 • Den største av alle trusler, kommentar av Jahn Otto Johansen på abcnyheter 02.01.10
  Den største av alle trusler vår klode står overfor - en atomkrig - er stadig til stede.
 • Når krisene er mange og nyttår setter inn, Kommentar av Mari Velsand i Nationen 31.12.09
  Hva kan vi så vente oss av det nye året? 2009 har også brakt med seg elementer av optimisme, blant annet gjennom maktskiftet i USA. Uten å strekke forventningene for langt er det et faktum at endringen har gitt et mildere politisk klima på mange områder. Det gir håp om at USA kan innta en mer offensiv posisjon når det gjelder å møte verdens kriser.
 • Amerika som forbilde blekner, Kommentar av Arne Jon Isachsen på E24 31.12.09
  «Thank God, it’s not our fault this time», skal en søramerikansk finansminister ha sagt da finanskrisen var et faktum. USA – landet som kan alt som har med penger og finans å gjøre – har kjørt både seg selv og resten av verden i grøfta.
 • De viktigste utenrikshendelsene 2000 - 2009, Aftenposten 31.12.09
  Her er ti saker som har dominert utenriksnyhetene mellom 2000 - 2009.
 • Inn i et nytt tiår, Lederkommentar i Adresseavisa 31.12.09
  De første ti årene av det andre årtusenet har stått i terroren og krisenes tegn. Hva venter oss i det neste tiåret?
 • Elefanten i nyttårstalen, Kommentar av Aleksander Melli og Åsne Seierstad m.fl. i Aftenposten 31.12.09
  En overflod av vitenskapelige spor peker i samme retning. Hvis ikke verdens utslipp av klimagasser når en topp innen 2015, er risikoen stor for at vi vil oppleve selvforsterkende klimaendringer, med konsekvenser som massiv artsdød, ørkenspredning og ressursmangel i vår egen levetid.
 • Slik blir 10-tallets konflikter, Dagbladet 31.12.09
  Flere land vil bryte sammen, vi vil få nye supermakter og kampen om ressursene vil bli hardere, spår forskere.
 • Vår «glokale» verden, Kommentar av Kjell Dragnes i Aftenposten 31.12.09
  Det skulle vært «slutten på historien» – en seier for det liberale, demokratiske system med markedsøkonomi. Men motkreftene satte inn. De er med oss.
 • Åpen framtid, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 31.12.09
  Både markedsliberalismen, den markedstilpassede postmodernismen og den amerikanske nykonservatismen møtte veggen på 00-tallet, og det amerikanske imperiet er på vei ned, nå under ledelse av Barack Obama. Vi kan derfor se for oss en mer multipolar verden, med Kina i en mer betydningsfull rolle.
 • Takk og håp!, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 31.12.09
  For ett år siden falt verdensøkonomien raskere enn den hadde gjort siden 1930-tallet. Nå opplever nesten alle land økonomisk vekst. Det betyr ikke at faren er over, men det betyr at politikere verden over har gjort en formidabel jobb. Det er politikernes raske, kraftige og samordnede reaksjonen på den økonomiske krisen, som gjør at mange nå kan bagatellisere det som skjedde.
 • Et år for muskelfleksing, Kommentar av Cecilie Langum Becker i Dagens Næringsliv 31.12.09
  2009 ble aldri det kriseåret vi hadde fryktet. Hva med 2010?
 • Takk for et tiår, kommentar av Torbjørn Røe Isaksen, Minerva 31.12.09
  Demonstrantene fikk ikke gjennomslag, men kanskje var Seattle som Hornsruds første tre uker? Et varsel om hva som skulle komme, et tegn på at tidsånden kanskje var i ferd med å snu? To avgjørende begivenheter skulle markere overgangen fra 90-tallets liberale utviklingsoptimisme til dagens limbo: Terrorangrepene 11. september og den økonomiske krisen.
 • 2010 kan bli et godt år, Kommentar av Jan Egeland i Aftenposten 30.12.09
  Vedvarende global økonomisk krise, forverret krig fra Afghanistan til Kongo og økt global mistillit mellom nord og sør, gir mindre forventninger til 2010 enn dem vi hadde til 2009. Det kan være et godt utgangspunkt. Året som kommer, kan overraske positivt.
 • Vekstens rike, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 29.12.09
  Kinas økonomi har vokst med 7,7 prosent i kriseåret 2009, viser foreløpige tall fra landets statistikkbyrå. Allerede neste år kan landet passere Japan som verdens nest største økonomi etter USA.
 • God, konservativ jul, lederkommentar av Nils August Andresen i Minerva 29.12.09
  09 ble året der debatten om islam i Norge har kokt over. Det begynte med politihijaben, fortsatte med Fremskrittspartiet og debatten om snikislamisering, og ble avsluttet med debatten etter det sveitiske minaretforbudet i november.
 • Terroristene erobrer verdenspolitikken, Kommentar av Henrik Thune i Aftenposten 28.12.09
  Osama bin Laden vant kampen om 00-tallet. Derfor kåres Afghanistan til verdenspolitikkens sentrum, mens jordens fremtid blir en parentes i København.
 • Neste tiår er i gang, Kommentar av Trygve Lundemo i Adresseavisa 28.12.09
  De fleste tiår starter året før. Etter finanskrise og klimatoppmøte har 2010-tallet allerede begynt.
 • Var det alt?, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 28.12.09
  2009 var året da kapitalismen ikke gikk under. For 12 måneder siden, ved utgangen av kriseåret 2008, var den svært nære fremtid ekstremt usikker. De globale finansmarkedene hadde gått i stå. Få ville utelukke muligheten for at et det økonomisk tilbakeslaget kunne utvikle seg til 1930-tallet i reprise.
 • Velkommen til et godt nytt år!, Kommentar av Kåre Valebrokk i Aftenposten 27.12.09
  Med en frisk julehandel i bakspeilet, rettes økonomenes oppmerksomhet mot det nye året. Er finanskrisen definitivt over? Kan Norge slippe så billig mens resten av verden ligger med nesa i en klut? Med Kina på vår side, tyder mye på det. Men på sikt kan det se verre ut.
 • Hva viste København?, Kommentar av Jonas Gahr Støre i Dagsavisen 24.12.09
  Endte København i sammenbrudd eller ny start? Jeg holder en knapp på ny start. Men lett blir det ikke.
 • En mer uoversiktlig verden, Lederkommentar i Aftenposten 24.12.09
  Verdenssamfunnet har brukt de siste førjulsdagene til å bearbeide resultatet av FNs klimakonferanse i København. En del av debatten har dreid seg om graden av skuffelse: Var utfallet katastrofalt eller «bare» dårlig? Et annet tema har vært å fordele ansvaret for at det gikk som det gjorde: Var den «hovedskyldige» USA, Kina eller noen andre?
 • Europa har muligheten, kommentar av Kåre Valebrokk i Aftenposten 29.11.09
  I konkurransen mellom USA og Kina om fremtidens økonomiske verdenshegemoni, har verden nærmest avskrevet Europa. Det kan være for tidlig. Europa (EU) er igjen blitt rikere enn de to gigantene tilsammen!
 • Jonas Gahr Støre om det store bildet, kommentar av Jonas Gahr Støre i Morgenbladet 16.10.09
  For meg ligger 00-tallet i dette spennet. Det begynte med 11. september og endte med valget av Barack Obama. Selvsagt handler tiåret om mye mer enn USA, for det er tiåret da verden igjen blir multipolar.

Søk:

Avansert søk

Refleksjoner ved årsskiftet:


"Det var tiåret som begynte med erklæringen av FNs Tusenårsmål, som i altfor stor grad bestod i å sette Afrika på trygd istedenfor å skape økonomisk vekst, og som ble avsluttet med en global finanskrise som fremdeles angriper realøkonomien."

Eirik Reinert
E24 12.01.10

"En kriserammet amerikansk økonomi med et overdimensjonert militærvesen møter selvbevisste nye maktsentra. En slik maktendring er alltid konfliktfylt."

Sverre Lodgaard
i
Dagsavisen 06.01.10

"Ved inngangen til det nye året er det fortsatt krig, politisk uro og fare for terrorisme i den muslimske verden som dominerer USAs kompliserte utenrikspolitiske agenda: I Iran, Afghanistan, Irak, Pakistan, Jemen, Palestina."

Lederkommentar
i
Bergens Tidende 03.01.10

"Noen snakker om «teppefall for USA». Andre om «starten på det kinesiske århundre»."

Erling Kjekstad
i Nationen 02.01.10

"2009 har vært et godt år for mange nordmenn, men dystert for mange andre på jorden. 100 millioner er kastet ut i ekstrem fattigdom. 50 millioner har mistet arbeidet."

Kristin Clemet
i
Aftenposten 02.01.10

"Den største av alle trusler vår klode står overfor - en atomkrig - er stadig til stede. "

Jahn Otto Johansen
abcnyheter 02.01.10

"Hva kan vi så vente oss av det nye året? 2009 har også brakt med seg elementer av optimisme, blant annet gjennom maktskiftet i USA. Uten å strekke forventningene for langt er det et faktum at endringen har gitt et mildere politisk klima på mange områder. Det gir håp om at USA kan innta en mer offensiv posisjon når det gjelder å møte verdens kriser."

Mari Velsand
i
Nationen 31.12.09

"Det skulle vært «slutten på historien» – en seier for det liberale, demokratiske system med markedsøkonomi. Men motkreftene satte inn. De er med oss."

Kjell Dragnes
i
Aftenposten 31.12.09

"Både markedsliberalismen, den markedstilpassede postmodernismen og den amerikanske nykonservatismen møtte veggen på 00-tallet, og det amerikanske imperiet er på vei ned, nå under ledelse av Barack Obama. Vi kan derfor se for oss en mer multipolar verden, med Kina i en mer betydningsfull rolle."

Bjørgulv Braanen
i
Klassekampen 31.12.09

"To avgjørende begivenheter skulle markere overgangen fra 90-tallets liberale utviklingsoptimisme til dagens limbo: Terrorangrepene 11. september og den økonomiske krisen."

Torbjørn Røe Isaksen
i
Minerva 31.12.09

"Kinas økonomi har vokst med 7,7 prosent i kriseåret 2009, viser foreløpige tall fra landets statistikkbyrå. Allerede neste år kan landet passere Japan som verdens nest største økonomi etter USA."

Lederkommentar
i
Dagens Næringliv 29.12.09

"Osama bin Laden vant kampen om 00-tallet. Derfor kåres Afghanistan til verdenspolitikkens sentrum, mens jordens fremtid blir en parentes i København."

Henrik Thune
i
Aftenposten 28.12.09

"De fleste tiår starter året før. Etter finanskrise og klimatoppmøte har 2010-tallet allerede begynt."

Trygve Lundemo
i
Adresseavisa 28.12.09

"2009 var året da kapitalismen ikke gikk under."

Lederkommentar
i
Dagens Næringsliv 28.12.09

"Med en frisk julehandel i bakspeilet, rettes økonomenes oppmerksomhet mot det nye året. Er finanskrisen definitivt over? Kan Norge slippe så billig mens resten av verden ligger med nesa i en klut? Med Kina på vår side, tyder mye på det. Men på sikt kan det se verre ut."

Kåre Valebrokk
i
Aftenposten 27.12.09

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.