Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

WTO vakler videre

Denne uka ble nok en ministerkonferanse i Verdens handelsorganisasjon (WTO) avholdt, men organisasjonen har aldri kommet til hektene etter "The Battle of Seattle" for ti år siden. Likevel, tross en symbolsk gravlegging i Geneve denne uka vakler organisasjonen videre.
Fredag 04. desember 2009
Linker oppdatert: Mandag 07. desember 2009

- WTO på vikende front, var tittelen på lederkommentaren i avisa Nationen da WTOs 7. ministerkonferanse startet i Geneve mandag den uka. Nationen mente bl.a. (les mer her):

"I dag begynner et nytt ministermøte i Verdens Handelsorganisasjon WTO. Det er nøyaktig på dagen ti år siden WTOs ministermøte i Seattle. De store demonstrasjonene der regnes som et vendepunkt i kampen mot nyliberalisme og frihandel."

Og WTO-kritikere over hele verden har den siste tiden markert at det er ti år siden "slaget i Seattle" (les mer her). Avisa Klassekampen oppsummerer det som hendte slik (les mer her):

"I løpet av noen dager i november og desember for ti år siden skulle Verdens handelsorganisasjon (WTO), for anledningen samlet til såkalt ministermøte i Seattle, sette fart på forhandlingene om en ytterligere liberalisering av verdensøkonomien. I stedet druknet WTO-møtet i masseprotester utenfor møtelokalene, der titusener av fredelige demonstranter var fast bestemt på å stanse en agenda de mente kun tjente de rike landene og verdens største multinasjonale selskaper. Kombinert med sprikende interesser blant WTO-delegatene og en skandaløs forhandlingsprosess anført av de mektigste landene, endte møtet med kollaps."

Senere har det vært lite framdrift i WTO-forhandlingene (se f.eks. våre aktueltsider om ministermøtet i Hong Kong 2005).

- En ny WTO-avtale viktig for norsk næringsliv, mener imidlertid Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), som i et et brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre i forkant av årets konferanse ba om forsterket innsats for å få en avtale i 2010 (les mer her). Og Støre innledet sitt innlegg i Geneve med å vise til WTOs betydning som "garantist for Norges økonomiske vekt, utvikling og velstand" og understreket at (les mer her):

"Sluttføring av Doha-runden må ha høyeste prioritet."

Norske organisasjoner har ikke vært nådige i sin kritikk av Støre og regjeringens politikk. Først ute var Helene Bank i For Velferdsstaten og Heidi Lundeberg i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), som i et innlegg i Dagsavisen i begynnelsen av november stilte spørsmål til Støre (les mer her):

"Generalsekretæren i WTO legger planer om en ny verdensorden der stormannsklubben G20 og de udemokratiske organisasjonene WTO, IMF, Verdensbanken og WHO skal spille inn forslag til FN. Hvordan stiller utenriksminister Jonas Gahr Støre seg til denne ideen?"

- Norsk råkjør i WTO, var tittelen på et felles innlegg i Dagsavisen av Atle Sommerfeldt og Helene Hoggen i Kirkens Nødhjelp, samt Magnus Bjørnsen i Fellesrådet for Afrika i forkant av årets konferanse. De skrev bl.a. (les mer her):

"Det er rått parti når Norge hindrer utviklingslandene i å benytte seg av de politiske virkemidlene vi selv har brukt til å bygge opp norsk oljeindustri og sikre norsk økonomi."

Etter Støres innlegg kom kritikken fra Emilie Ekeberg og Linn Herning i Attac Norge i et innlegg i Dagbladet med tittelen "Norges janusansikt" (les mer her):

"Under sitt hovedinnlegg til Verdens handelsorganisasjons (WTO) ministermøte tirsdag 1. desember, snakket Jonas Gahr Støre om hvordan finanskrisen har rammet fattige land hardest. Det Støre ikke sa i talen sin, er at Norge, alene og sammen med andre rike land, i forhandlingene presser for liberalisering av finansielle tjenester."

- En avtale er ikke helt urealistisk

UDs dagsrapport etter årets ministerkonferanse innledes slik (les mer her):

"Formannen, Andres Velasco, Chiles  handelsminister, la i sin oppsummering vekt på enigheten om å avslutte Doha-forhandlingene i 2010 og at det gjennomføres en statusgjennomgang  i forhandlingene første kvartal 2010."

Rett før den formelle avslutningen av ministerkonferanse foretok en rekke frivillige organisasjoner, herunder Utviklingsfondet og Attac Norge, imidlertid en symbolsk begravelse av WTO og fremmet i en felles pressemelding sine krav til verdens regjeringer (les mer her):

"Regjeringer: Lytt til deres folk! Forlat Doha! Konfronter krisen!"

Dagens Næringsliv oppsummerer i en lederkommentar situasjonen etter årets ministerkonferanse slik (les mer her):

"Troen på en avtale er ikke helt urealistisk. Tidligere verdenshandelsavtaler er blitt til mens forhandlingene har vært truet av sammenbrudd. Det er likevel størst grunn til pessimisme. Da arbeidet med en ny global frihandelsavtale skulle starte i Seattle i 1999, druknet forsøket i ropene fra demonstranter som mente at en annen verden var mulig. Ti år senere har vi en annen verden, skjønt ikke den de radikale demonstrantene ønsket seg."


Aktuelle lenker:

IPS om WTO:

 • U.S. Wants Its Way, But So Do Others, analysis by Sanjay Suri, IPS 02.12.09
  Three minutes to speak about the world trade situation was a little more than U.S. Trade Representative Ron Kirk needed to sum up his country's position on trade; after eight years of talks to thrash out a single trade deal, he needed less time than that.
 • Trilateral Treaty of the South, IPS 02.12.09
  Negotiations to form a trade alliance between countries of Africa, Asia and South America stepped up to a political level when ministers discussed the issue this week, giving the initiative a further boost.
 • African States Need Advice Body Outside WTO for Talks, IPS 24.11.09
  Since before the creation of the World Trade Organisation (WTO) in 1995, two groups of people have confronted each other: supporters of trade liberalisation, who regard the pursuit of growth as paramount, and opponents of trade liberalisation, who see unfettered trade as the cause of many socio-economic problems.

Nyheter fra UD og LMD:

 • Ministerkonferansen avsluttes med medlemslandenes bekreftelse av WTOs betydning for global vekst og stabilitet, UD Dagsrapport 02.12.09
  Formannen, Andres Velasco, Chiles  handelsminister, la i sin oppsummering vekt på enigheten om å avslutte Dohaforhandlingene i 2010 og at det gjennomføres en statusgjennomgang  i forhandlingene  første kvartal 2010.
 • WTO: Frankrike ynskjer Noreg med på regulering av verdsmarknadsprisar, LMD 02.12.09
  - Vi ynskjer at Noreg skal vere med på eit initiativ om å regulere verdsmarknadsprisane. Vi kan ikkje leve med dei ustabile prisane vi har sett siste åra på verdsmarknaden. Vi treng meir regulering av marknaden. Det sa den franske landbruksministeren, Bruno Le Maire, til landbruks- og matminister Lars Peder Brekk  i forbindelse med WTO.
 • Utenriksministeren holdt Norges hovedinnlegg, UD Dagsrapport 01.12.09
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt Norges hovedinnlegg under formiddagens plenumssesjon, og understrekte betydningen av en sluttføring av Doha-runden i 2010. 
 • Støre: - Viktig med ny WTO-avtale, UD 01.12.09
  - Sluttføring av Doha-runden må ha høyeste prioritet, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre i Norges hovedinnlegg på WTOs ministerkonferanse i Genève i dag.
 • WTO: Felles erklæring fra G10-landene, LMD 30.11.09
  G10-landene, Norges alliansepartnere i WTO, understreker i en erklæring at samtlige medlemsland nå må anstrenge seg for å komme frem til løsninger som kan lande en avtale i 2010. Et multilateralt handelssystem er nødvendige bidrag  for å løse den økonomiske krisen i verden og sikre befolkningen nok mat, heter det blant annet i erklæringen.

Kommentarer og innspill fra norsk nærings- og organisasjonsliv:

 • WTO ministermøte 2009, kommentarer fra Attac Norge 
 • WTO ble gravlagt, Utviklingsfondet 02.12.09
  Rett før den formelle avslutningen av WTOs ministermøte i dag, ble hele organisasjonen gravlagt. Riktignok var det bare en symbolsk handling utført av representanter fra frivillige organisasjoer fra store deler av verden.
 • Best på bistand, dårlig på handel, Kirkens Nødhjelp 01.12.09
  Norge bør droppe dobbeltmoralen og la u-land få lov til å verne om sin fiskerisektor på samme måte som Norge vil verne om landbruket i en ny WTO-avtale, mener Kirkens Nødhjelp.
 • LOs internasjonale organisasjon utfordrer WTOs ministermøte, For Velferdsstaten 30.11.09
  LOs internasjonale organisasjon (ITUC) krever at WTOs ministrer utarbeider en felles forståelse av at ingen eksisterende eller nye innlandske reguleringer under WTOs tjenesteavtale (GATS) kan utfordres i WTOs tvisteløsning. Også innen industritoll (herunder sjømat) krever ITUC politiske handlingsrom for stater med tanke på aktiv politikk for å sikre sysselsetting.
 • Vil ha forsterket WTO-innsats, NHO 18.11.09
  NHO ber i et brev til UD om forsterket innsats for å få til en WTO-avtale i 2010. 

Medieklipp og -debatt:

 • Norge og u-landene i WTO, debatt av Jonas Gahr Støre i Dagbladet 05.12.09
  I en artikkel i Dagbladet 2 desember skriver Attac at Norge opptrer u-landsfiendtlig i WTO og at vi inngår i en aggressiv allianse for liberalisering av handel med finansielle tjenester. Dette skulle stå i motsetning til vårt arbeid for å regulere finansmarkedene. Begge påstander  må jeg få avvise.
 • Frankrike vil regulere matvareprisene, E24 (NTB) 03.12.09
  Frankrike vil ha med Norge som partner for å regulere matprisene i verdensmarkedet. Det skal sikre bedre mattilgang i fattige land.
 • Verdenshandel, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 03.12.09
  Verdens handelsorganisasjon har holdt ministermøte og utsendinger fra 153 land har lovet hverandre at man skal fullføre en ny internasjonal handelsavtale i løpet av 2010. WTO har satt frister før. De er alle blitt brutt.
 • Ny WTO-avtale i det uvisse, Nationen (NTB) 03.12.09
  Alle er enige om at den pågående forhandlingsrunden i WTO må fullføres, men tidsplanen er høyst usikker.
 • Norges janusansikt i WTO, kommentar av Emilie Ekeberg og Linn Herning i Dagbladet 02.12.09
  Under sitt hovedinnlegg til Verdens handelsorganisasjons (WTO) ministermøte tirsdag 1. desember, snakket Jonas Gahr Støre om hvordan finanskrisen har rammet fattige land hardest. Det Støre ikke sa i talen sin, er at Norge, alene og sammen med andre rike land, i forhandlingene presser for liberalisering av finansielle tjenester.  
 • Støre vil ha klimaspørsmål inn i WTO, E24 (NTB) 02.12.09
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener klimaspørsmål og krav om anstendig arbeidsliv må inn på dagsorden i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Men først må de pågående forhandlingene avsluttes.
 • Ber Norge droppe eksportkrav til u-land, E24 (NTB) 01.12.09
  Norge må la u-land få lov til å verne om sin fiskerisektor på samme måte som Norge vil verne om landbruket i en ny WTO-avtale, mener Kirkens Nødhjelp. Landbruksministeren er ikke enig.
 • - WTO må endre handelsreglene for å forhindre nye kriser, Bondebladet 01.12.09
  WTOs ministermøte i Genève har ikke tatt inn over seg at verden er forandret etter finanskrisa. En helt ny kurs er nødvendig, mener Utviklingsfondet.
 • WTO på vikende front, Lederkommentar i Nationen 30.11.09
  I dag begynner et nytt ministermøte i Verdens Handelsorganisasjon WTO. Det er nøyaktig på dagen ti år siden WTOs ministermøte i Seattle. De store demonstrasjonene der regnes som et vendepunkt i kampen mot nyliberalisme og frihandel.
 • WTO-ministermøte uten tøffe forhandlinger, E24 (NTB) 29.11.09
  De fastlåste forhandlingene om en ny avtale i Verdens handelsorganisasjon (WTO) står ikke på den offisielle dagsordenen når ministre fra 153 medlemsland møtes mandag.
 • Arven etter Seattle, Kommentar av Espen Løkeland-Stai i Dagsavisen 27.11.09
  Mens WTO-landenes ministere møtes i Genève, har mange blikket rettet inn mot en helt annet by, på den amerikanske vestkysten: Seattle. Kommende mandag er det ti år siden WTO-toppmøtet i byen kollapset under det som i ettertid er blitt kjent som «The Battle of Seattle».
 • Norsk råkjør i WTO, Debatt av Atle Sommerfeldt, Helene Hoggen og Magnus Bjørnsen i Dagsavisen 27.11.09
  Det er rått parti når Norge hindrer utviklingslandene i å benytte seg av de politiske virkemidlene vi selv har brukt til å bygge opp norsk oljeindustri og sikre norsk økonomi.
 • Fem dager som rystet verden, Klassekampen 21.11.09
  I løpet av noen dager i november og desember for ti år siden skulle Verdens handelsorganisasjon (WTO), for anledningen samlet til såkalt ministermøte i Seattle, sette fart på forhandlingene om en ytterligere liberalisering av verdensøkonomien.
 • Trekant som knuser FN, Kommentar av Helene Bank og Heidi Lundeberg i Dagsavisen 02.11.09
  Generalsekretæren i WTO legger planer om en ny verdensorden der stormannsklubben G20 og de udemokratiske organisasjonene WTO, IMF, Verdensbanken og WHO skal spille inn forslag til FN. Hvordan stiller utenriksminister Jonas Gahr Støre seg til denne ideen?
 • Norge verst på handel, Ny Tid 23.10.09
  Norges handelspolitikk er blant de aller mest uviklingsfiendtlige i verden, viser en internasjonal rangering som ble lansert 22. oktober.
 • Obama bremsekloss i WTO, Dagsavisen (NTB) 14.09.09
  USA skaper trøbbel for nye forsøk på å blåse liv i forhandlingene om en ny avtale i Verdens handelsorganisasjon (WTO).
 • På høy tid med ny WTO-avtale, Kommentar av Aksel Nærstad i Nationen 04.09.09
  Nå bør de rødgrønne partiene ta et initiativ for en helt ny internasjonal handelsavtale, ikke bare følge opp forhandlingene som igjen og igjen har brutt sammen. Og det er på høy tid at alle partiene nå klargjør hva de mener om de pågående forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon, WTO.

Søk:

Avansert søk

Walden Bello om Seattle:


Før 1999 syntes globaliseringens momentum å skyve alt foran seg, inkludert sannheten. Men i Seattle virkeliggjorde vanlige kvinner og menn sannheten gjennom kollektiv handling.

Det er nå generelt erkjent at globaliseringen har feilet i forhold til å levere sitt tredoble løfte om å heve land opp fra stagnasjon, avskaffe fattigdom og redusere ulikhet. Den pågående globale nedturen, som er forankret i storselskapenes globalisering og finansliberalisering og den nyliberalistiske ideologien som legitimerte den, har satt den siste spikeren i globaliseringens likkiste.

Men ting var veldig anderledes for ti år siden. Jeg husker fortsatt den fornemmelsen av triumfalisme som omga det første ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon i Singapore i november 1996. Der ble vi fortalt av representanter fra USA og andre utviklede land at globalisering drevet fram av storselskapene var uunngårlig, at det var framtidens bølge og at den eneste oppgaven som gjensto var å samkjøre politikken i Verdensbanken, IMF og WTO for å komme raskere fram til det nyliberale utopia av en integrert verdensøkonomi.

(Les hele kommentaren her)

Walden Bello er medlem av representantenes hus på Filippinene og senioanalytiker ved Focus on the Global South. Han var tilstede under WTOs ministermøte i Seattle og fikk i 2003 "den alternative Nobelprisen" (les mer her).

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.