Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Tusenårsmål i krise

Gjennom en internasjonal kampanje som ble avsluttet sist uke har 116 millioner mennesker over helt verden stått opp for FNs tusenårsmål. Likevel, til tross for omfattende mobilisering, er det langt igjen til målene nås. Fokus må endres fra utviklingsmål til utviklingsstrategi, mener forfatterne av rapporten "Tusenårsmålsprosjektet i krise".
Mandag 27. oktober 2008

Til tross for omfattende mobilisering i 2005, ble det ikke noe gjennombrudd for FNs tusenårsmål (les mer her) og halveis til 2015 viste rapporter i fjor at det er langt igjen til verden når FNs tusenårsmål (les mer her). I forordet til årets tusenårsmålsrapport fra FN avslutter generalsekretær Ban Ki-moon slik (les mer her):

"Tid er mistet. Vi har kastet bort muligheter og står overfor nye utfordringer som gjør oppgaven fremover enda vanskeligere."

Mens det tidligere var bekymring for at "krigen mot terror" fortrengte arbeidet for utviklingsformål (les mer her), så er det i dag andre utfordringer som trekkes fram, spesielt matpriskrisa (les mer her), klimaendringene som særlig rammer sør (les mer her) og nå sist finanskrisa (les mer her), som vil gjøre det vanskeligere å nå målene.

Omstridt statistikk

Dessuten innebærer tusenårsmålene en omstridt statistisk eksersis, der framgang ikke er lett å måle (les mer her). Særlig har beregningsmetoder og tall for absolutt fattigdom vært omstridt og denne høsten justerte Verdensbanken fattigdomsgrensa fra 1 til 1,25 dollar om dagen (les mer her). Det innebærer også at Verdensbankens anslag for antall fattige har økt betydelig og nå ligger på 1,4 milliarder mennesker (les mer her). Adam W. Parsons, redaktør for Share the Worlds Resources, er overrasket over "fraværet av eksternt ettersyn med måten Bretton Woods institusjonene utformer og bruker globale fattigdomstall og mangelen på kritikk av hva disse tallene avdekker" (les mer her).

Høynivåmøte i FN

- U-hjelpen har faktisk sunket, konstaterte Aftenposten i en lederkommentar om tusenårsmålene i begynnelsen av september og konkluderte (les mer her):

"Verdens rike lang klarer liksom ikke å tenke og handle langsiktig, det er de kortvarige og akutte kriser som hele tiden får oppmerksomheten. Det er kortsynt. Hvis ikke de underliggende, store problemer løses, vil det bare bli enda flere akutte kriser."

FNs høynivåmøte om tusenårsmålene i New York 25. september (les mer her), var gladnyhetene i internasjonale medier primært nye løfter om pengebidrag, som bidraget fra Spania, Norge og England (les mer her) og internasjonale næringslivstopper (les mer her). Den britiske organisasjonen War on Want var blant de som rettet skarp kritikk mot verdens regjeringer (les mer her):

"Over en milliard mennesker vil fortsatt stå overfor desperat fattigdom og sult i 2015 som resultat av at regjeringer har sviktet i arbeidet med å slå ned på storselskapenes misligheter og utrydde global fattigdom."

Økende "globalt aparheid" tross stor mobilisering

Tross dårlig framdrift har FNs tusenårsmål fortsatt stor mobiliserende kraft. Her hjemme har bl.a. Norad engasjert tegneserieforfatteren Lene Ask til samarbeid om en tegneserie for å skape engasjement omkring FNs Tusenårsmål for bedre barne- og svangerskapshelse (les mer her - og se resultatet her) og sist uke kunne den internasjonale kampanjen - Stand Up and Take Action - kunngjøre at mer enn 116 millioner mennesker over hele verden hadde sluttet opp om kampanjen (les mer her). Kampanjen ble avsluttet i kjølvannet av finanskrisens utbrudd, som mange nå frykter vil føre til kutt i bistanden til fattige land (les mer her). I en kommentar i Morgenbladet sist fredag skrev direktør ved NUPI, Jan Egeland, bl.a. (les mer her):

"Ingen må svi mer for finansfolkets utskeielser enn de fattigste som nå mister investeringer, bistand og markeder."

En slik observasjon kommer neppe som noen overraskelse på de som i utgangspunktet mente at FNs tilslutning til disse målene var et svik (les mer her). "A Better World for All", som sommeren 2000 var forløperen til FNs tusenårsmål, utarbeidet av OECD i samarbeid med Verdensbanken og Det internasonale pengefondet (IMF) - med tilslutning fra FNs daværende generalsekretær Kofi Annan - ble raskt omdøpt til "Bretton Woods for All" (les mer her). Senere har mange forsøkt å gjøre det beste ut av det, som Global Call to Action Against Poverty (GCAP), Make Poverty History og End Poverty 2015.  Andre, som utviklingsøkonomen Samir Amin, har ment at tusenårsmålene ikke kan tas alvorlig og at "den underliggende politikken vil produsere et apartheid på verdensbasis og og skape ytterligere global polarisering" (les mer her). Og tall kan tyde på at han har rett i det. I en kommentar om fattigdomstall og tusenårsmål i Klassekampen sist fredag, avslutter Peter M. Johansen slik (ikke på nett):

"Forskjellen mellom den rike og fattige verden har eksplodert. I 1980 hadde de rike landene med ti prosent av befolkningen et BNP 60 ganger høyere enn den fattigste tidelen. Nå er forskjellen 122 ganger, i følge UNDP."

Fra utviklingsmål til utviklingsstrategi

Da Stortingets utenrikskomite behandlet utviklingsmeldingen fra regjeringen Bondevik i 2004 var det bl.a. den underliggende politikken det sto strid om. Et mindretall på Stortinget, bestående av de nåværende regjeringspartiene (Ap, SV og Sp), tok da til motmæle mot meldingens påstand om at "det hersker en tilnærmet internasjonal konsensus om de grunnleggende mål og midler i utviklingspolitikken" (les mer her). Den daværende opposisjonen pekte på at "det ikke hersker full konsensus om fattigdomsanalysen" og idag er miljø- og utviklingsminister Erik Solheim blant dem som setter fokus på behovet for ny politikk. I en kronikk sist vinter, skrevet sammen med utenriksminister Jonas Gahr støre, mente han bl.a. (les mer her):

"Våre prioriteringer er i høyeste grad et solid bidrag for å nå tusenårsmålene, men tilnærmingen er annerledes og mer strategisk enn tidligere. Vi må flytte søkelyset og bistandsdebatten ut av pengesekken og inn i politikken. Vi må se etter framtidens muligheter, ikke styre etter fortidens oppskrift og krav."

Dette er i tråd med det som er hovedkonklusjonen i rapporten "The MDG Project in Crisis", skrevet av Jens Martens og Tobias Debiel. Rapporten er en midtveisgjennomgang med vurdering av muligheter framover og konkluderer (les mer her):

"I den andre halvdelen av tusenårsmålsprosessen fram mot 2015 bør derfor regjeringer se på svakheter ved gjennomføringen og metodologien for tusenårsmålene og grunnleggende gjennomgå politikken for å nå dem."

I rapporten, som kritisk gjennomgår arbeidet med FNs tusenårsmål, utdyper de to forfatterne anbefalinger på følgende felt:

 • Bindende mål knyttet til partnerskap for global utvikling.
 • Knytte tusenårsmålsdebatten til rettighetsbasert tilnærming til utvikling.
 • Fungerende styresett og rettssamfunn som forutsetning for fremgang mot tusenårsmålene.
 • Støtte nasjonale utviklingsstrategier og landenes egne metoder for å måle fattigdom.
 • Endre fokus fra utviklingsmål til utviklingsstrategier. 

- Dette betyr, avslutter rapporten, at strukturelle årsaker til fattigdom, som så langt ikke har blitt gitt tilstrekkelig oppmerksomhet i forbindelse med tusenårsmålene, må bli gitt større oppmerksomhet.


Aktuelle lenker:

 • Stand Up and Take Action, internasjonal kampanje 17-19 oktober 2008
 • UN High-Level Event on the MDGs, FN september 2008
 • The MDG Project in Crisis “Midpoint Review and Prospects for the Future”, Institue for Developmet and Peace, September 2008
  Jens Martens and Tobias Debiel point out that the Millennium Development Goals (MDGs) are much less ambitious than previous international development goals. Even so, the UN, World Bank and NGOs agree that most countries will not achieve most of the MDGs on time. The authors further argue that the MDGs fail to deal with the structural root causes of poverty, such as unequal distribution of wealth, land and political power, as well as unfair global trade rules.
 • The Millennium Development Goals Report 2008, UN 2008
  The world has made strong and sustained progress in reducing extreme poverty, but this is now being undercut by higher prices - particularly of food and oil - and the global economic slowdown, according to the UN’s Millennium Development Goals Report 2008.
 • Delivering on the Global Partnership for Achieving the MDGs, UN 2008
  A new UN report finds significant progress in providing debt relief to the world’s poorest countries, but not in fulfilling trade and development aid commitments. Donors will need to increase their development assistance by $18 billion a year between now and 2010 if they are to meet their previously agreed pledges.
 • New Data Show 1.4 Billion Live On Less Than US$1.25 A Day, But Progress Against Poverty Remains Strong, World Bank Press Release 26.08.08
  The new estimates, which reflect improvements in internationally comparable price data, offer a much more accurate picture of the cost of living in developing countries and set a new poverty line of US$1.25 a day. They are based on the results of the 2005 International Comparison Program (ICP), released earlier this year.
 • UNCTAD and the MDGs, UNCTAD
 • Go figure: Do the poor count?, comment by Adam W. Parsons, Pambazuka News 02.10.08
  With the World Bank’s recent recalculations on the number of global poor going unnoticed within the majority of mainstream media channels, Adam W. Parsons laments the absence of external scrutiny of the Bretton Woods institutions. The author illustrates the extent to which the bank’s faith in the Millennium Development Goals remains misguided, and asks whether the bank’s figures can be taken as indicative of any real improvement in the plight of the poor.
 • Progress Toward MDGs Off Track, Report Warns, IMF Survey Magazine, April 2008
 • FNs tusenårsmål, Globalis (statstikk mv)
 • Løftene som er gitt må holdes, UD 02.07.07
  - Det er fremgang i forhold til FNs tusenårsmål, men det går for smått. Det slår utviklingsminister Erik Solheim fast etter å ha sett på rapporten om statusen for tusenårsmålene som FN la frem i dag.

Kommentarer fra organisasjoner:

 • World failure on poverty 'unacceptable', War on Want 25.09.08
  Over a billion people will continue to face desperate poverty and starvation in 2015 as a result of governments’ failure to crack down on corporate abuses and eradicate global poverty. This warning came today from global justice charity War on Want as British prime minister Gordon Brown joined other international leaders at the UN summit in New York on the anti-poverty Millennium Development Goals.
 • How rich countries and big business undermine the MDG war on poverty, Christian Aid 24.09.08
  As world leaders gather in New York for make or break talks about halving extreme global poverty, Christian Aid warns that progress is being hampered by the activities of rich countries and big business.

Nyhetsmeldinger fra IPS

 • Now Sit Up and Listen, IPS 23.10.08
  For every one in 50 people around the world to make a point of standing up somewhere on the planet to say the same kind of thing adds up to a lot of people. More than any mass mobilisation on any issue ever before.
 • Meltdown Could Derail U.N. Development Agenda, IPS 15.10.08
  When Secretary-General Ban Ki-moon was asked by reporters whether the U.N.'s cash-strapped development agenda would survive the global financial crisis, he pointed out that only last month world leaders meeting at the United Nations had pledged about 16 billion dollars towards fighting poverty and hunger, as spelled out in the Millennium Development Goals (MDGs).

Medieklipp:

 • Viktig oppgave, lederkommentar i Aftenposten 29.09.08
  Blant de mange og høyst forskjellige initiativ som er lansert i New York under FNs hovedforsamling denne uken, er det statsminister Jens Stoltenberg medvirker til, blant de viktigste. Sammen med internasjonale størrelser som Bill Gates, Gordon Brown samt lederne for Verdensbanken og WHO, presenterte Stoltenberg den første årsrapporten for hva som skjer med FNs tusenårsmål på helsesektoren.
 • Tusenårsmål, lederkommentar i Aftenposten 08.09.08
  Det er dessverre langt igjen til løftene fra verdens rikeste nasjoner, avlagt med brask og bram i den skotske byen Gleneagles i 2005, blir oppfylt.
 • Fattigdommen kan bli halvert, Aftenposten 08.09.08
  Hvis den økonomiske veksten fortsetter, vil store land i Sørøst-Asia halvere den ekstreme fattigdommen til 2020. Rundt 200 millioner færre enn tidligere antatt levde i 2005 i ekstrem fattigdom i regionen.
 • – Rike land svikter den fattige verden, E24 (NTB) 06.09.08
  Verdens rike land innfrir ikke løftene om hjelp til fattige land og må øke bistanden betydelig dersom FNs tusenårsmål om fattigdomsbekjempelse skal innfris, mener organisasjonen.
 • - Gi mer penger, E24 29.08.08
  Professor Jeffrey Sachs insisterer på at mer penger kan løfte Afrika ut av fattigdom.
 • 1,4 milliarder fattige, E24 28.08.08
  Verden har nå 1,4 milliarder mennesker som lever i fattigdom, ifølge nye tall fra Verdensbanken. Etter at banken denne uken justerte grensen for å falle under fattigdomsbetegnelsen, har andelen fattige i verden vokst betraktelig, skriver BBC.co.uk.
 • Bøndene må ut av forhandlingene!, kommentar av Anne Solsvik i Nationen 29.07.08
  Denne uken har formøtene til de videre WTO- forhandlingene pågått. Målet er å få på plass en ny handelsavtale. Dette er den såkalte utviklingsrunden. En ny handelsavtale er en viktig del av å nå FNs tusenårsmål og bekjempe den globale fattigdommen. Det er utrolig hvor store lovnadene de rike landene var villige til å gi tilbake i 2002 år, og hvor liten viljen er i dag til å innfri.  
 • Næringsliv avgjør fattigdomskampen, Vårt Land 07.07.08
  Privat næringsliv skaffer fattige rimelig vann, strøm og telefon, og er avgjørende for å nå FNs tusenårsmål. Det slås fast i en ny FN-rapport.
 • Kronprinsen rocket FN, Vårt Land (NTB) 08.05.08
  Det var en sterkt engasjert kronprins Haakon som torsdag holdt hovedinnlegget på Utenriksdepartementets FN-forum om tusenårsmålene. Han startet originalt.
 • En ny strategi, kronikk av Jonas Gahr Støre og Erik Solheim i Dagbladet 25.11.07

Om FNs tusenårsmål på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Utdrag fra rapporten "The MDG Project in Crisis":


"Debatten om tusenårsmålene karakteriseres av grunnleggende uenigheter om målenes oppnåelighet, metodologien, strategiene for å nå dem og deres status innenfor en helhetlig utviklingstilnærming. Disse debattene har blitt blitt enda viktigere etter at Verdensbanken reviderte sin fattigdomsstatistikk. I følge de nye kalkylene lever 1,4 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom, noe som er mer enn 400 millioner flere enn det som tidligere ble antatt."

"I sine analyser av framgang i arbeidet for å nå tusenårsmålene så langt er FN, Verdensbanken og frivillige organisasjoner relativt enige: Deres rapporter, spesielt Verdensbankens 'Global Monitoring Report' viser at de fleste tusenårsmålene i de fleste land ikke vil bli nådd innen 2015 dersom dagens trender fortsetter."

"At Afrika sør for Sahara ligger etter er nært knyttet til det faktum at en særlig høy andel av sårbare stater hører til her og at disse viser særlige svakheter i forhold til gjennomføring av tusenårsmålene."

"Nyliberalsitisk motivert nedskalering av statsstrukturer på 1980-tallet såvel som undergraving av statsinstitusjoner på grunn av voldelige konflikter har etterlatt kriseområder her med en vanskelig arv, som det er viktig å ta hensyn til i større grad enn tidligere i fremtidsrettede strategier for tusenårsmålene."

"Framgang og tilbakeslag i oppnåelse av tusenårsmålene kan ikke fastslås nøyaktig med dagens svake datagrunnlag. I beste fall er det mulig med røffe anslag. Statistikken fra FN og Verdensbanken, som mange av dagens anbefalinger og strategier bygger på, gjenspeiler et nøyaktighetsnivå uten vitenskapelig grunnlag."

"Regjeringer er ikke bare 'off-track' når det gjelder å redusere inntektsfattigdom og andre målsettinger, men også når det gjelder det globale partnerskapet nedfelt i tusenårsmål 8."

"Hovedmålet for tusenårsmålene er å få offentlig og politisk oppmerksomhet på de viktigste fattigdomsproblemene og den sosiale nøden og øke forventingspresset på regjeringer. Imidlertid har resultatene så langt vist at regeringer ikke har fulgt opp med nødvendige politiske tiltak."

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.