Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

FAO-toppmøtet i Roma

FAO-toppmøtet i Roma forrige uke nådde ikke til enighet om hva som må gjøres for å møte matpriskrisa på kort og lang sikt. Striden står bl.a. om frihandel, biodrivstoff og genmodifisert mat. Småbrukere står mot agrobusiness. Enigheten vil kanskje bli større på G8-toppmøtet i Japan neste måned, men neppe slik verdens småbrukere ønsker.

Tirsdag 10. juni 2008
Linker oppdatert: Torsdag 10. juli 2008

FNs generalsekretær Ban Ki-moon holder sitt åpningsinnlegg på FAO-toppmøtet.
Foto: FAO/Giulio Napolitano

FNs generalsekretær Ban Ki-moon avsluttet sitt åpningsinnlegg på FAO-toppmøtet om matsikkerhet forrige uke slik (les mer her):

"Ingenting er mer nedverdigende enn sult, spesielt når det er menneskeskapt. Det avføder sinne, sosial oppløsning, dårlig helse og økonomisk nedgang. I navnet til utviklingsmålene som vi satte ved årstusenskiftet, retten til mat og felles menneskeverd, oppfordrer jeg dere til å handle sammen nå."

Og at det hastet med å handle understrket også lederen for Verdens matvareprogrm (WFP), Josette Sheeran, i sitt åpningsinnlegg. Hun sa bl.a. (les mer her):

"Om vi ikke handler raskt, vil milliarden på bunnen (jf "The Bottom Billion" av Paul Collier, red. anm.) nærmest over natten bli til to milliarder ettersom deres kjøpekraft halveres på grunn av doblingen i priser på mat og drivstoff."

- Dette toppmøtet har helt klart besluttet å handle, sa FAOs visegeneraldirektør Alexander Mueller etter at toppmøtet ble avsluttet (les mer her), men kommentatorer flest er ikke imponert over resultatene. Dagsavisens kommentator, Erik Sagflaat, sier det slik (les mer her):

"FNs matvarekonferanse i Roma er enig om at matvareproduksjonen i verden må økes. Men de 183 landene som møttes i Roma denne uken klarte ikke å komme til enighet om hvordan det skal gjøres."

- FN-toppmøtet sviktet, mener Aksel Nærstad i Utviklingsfondet, som i en kommentar til toppmøtet bl.a. sier (les mer her):

"FN-toppmøtet kom ikke fram til noen konkrete tiltak verken for å hjelpe dem som nå er drevet ut i sult og økt fattigdom på grunn av den raske prisstigningen på mat, eller for å forhindre en enda alvorligere matkrise i framtida. Noen av anbefalingene fra toppmøtet vil tvert i mot øke sulten og fattigdommen om de blir fulgt."

- Det vi oppnår her i Roma vil vi bygge videre på på G8-toppmøtet i juli og FNs generalforsamling i september, sa også Ban Ki-moon i sitt åpningsinnlegg. I sin kommentar til toppmøtet skriver Aksel Nærstad følgende om veien videre:

"Det er en frykt både i FAO og blant en del frivillige organisasjoner at det nå er i ferd med å skje en maktforskyvning fra Roma (FAO) mot New York når det gjelder mat og landbruk. USA har lenge arbeidet for å redusere FAOs normative og politiske betydning, for at FAO skal bli et rent teknisk rådgivingsorgan. Med den prosessen som nå er lagt opp av FNs generalsekretær, kombinert med Verdensbankens økte satsing både på klima og landbruk, så er det gode grunner til å frykte at mye makt flyttes fra fagmiljøene for mat og landbruk i Roma til politiske generalister i New York, med en større innflytelse for en nyliberalistisk politikk."

- Matkrisen er et sammensatt problem

I sin kommentar til toppmøtet skrev Aftenposten på lederplass (les mer her):

"Toppmøtet viste at matkrisen er et sammensatt problem som må løses med mange forskjellige midler. Det finnes ingen patentløsning som passer overalt. Men problemene er ikke uoverkommelige, hvis viljen er der. Vi tror at alle verdens land, rike som fattige, har innsett at en omfattende matkrise truer hele verdens stabilitet. Det er en spore til handling."

Spørsmålet er da hva som skal gjøres. Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv kommenterte situasjonen etter toppmøtet slik (les mer her):

"Matoppmøte i Roma viser at verden er dypt uenig om årsaken til dagens rekordhøye matpriser – og omtrent like uenige om hva man bør gjøre med saken."

Det var også situasjonen da Stortinget i mai drøftet matpriskrisa (les mer her).

I debatten om hva som skal gjøres er det mange aktører og i en kommentar til matkrisen skriver direktør ved Sør-senteret i Geneve, Yash Tandon, bl.a. (les mer her):

"En skikkelig analyse av matkrisen er noe som ikke kan overlates til handelsforhandlere, investeringseksperter eller landbruksingeniører. Det er grunnleggende et spørsmål om politisk økonomi. En krise for noen er en mulighet for andre. Enhver analyse av dagens matkrise bærer med seg sin forklaring og disse forklaringene har potensial til å bringe vinning til noen og tap til andre."

Frihandel - problem eller løsning? 

For mange deltakere i debatten om matpriskrisa står spørsmålet om frihandel sentralt.  

- Doharunden kan være en del av svaret på matkrisen, sa sjefen for Verdens handelsorganisasjon (WTO), Pascal Lamy, i sitt innlegg på toppmøtet (les mer her). Og han fikk toppmøtet med seg. I sin kommentar til toppmøtet skriver Aksel Nærstad:

"Det er ikke særlig overraskende at det er et avsnitt i erklæringen som sier at medlemmene av Verdens handelsorganisasjon (WTO) gjentar deres ønske og vilje til å fullføre Doha-runden på en rask og vellykket måte. Men erklæringen går lenger enn det. Den sier at ”Vi oppmuntrer det internasjonale samfunnet til å fortsette sine bestrebelser på å liberalisere internasjonal handel med landbruksvarer ved å redusere handelshindringer og politikk som forstyrrer markedet.” "

Men i sin tro på at mer frihandel vil bidra til å løse problemene er toppmøtet og WTO-sjefen på kollisjonskurs med både den internasjonale småbrukerorganisasjonen Via Campesina (les mer her), såvel som Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ITUC (les mer her).

Spørsmålet om frihandel også vært fremme i debatten her hjemme.

- Proteksjonismen er problemet, skrev FrPs Morten Høglund i et svar i Dagbladet (les mer her) på en kronikk av Aksel Nærstad 15. mai (les mer her).

- Nyliberalsmen er hovedproblemet, svarer Nærstad 29. mai (les mer her).

Seniorforsker Ola Flaten ved Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) lurer også på toll- og subsidiekutt i rike land virkelig er til gunst for de fattigste? I en kommetar til toppmøtet i Dagsavisen denne uka konkluderer han slik (les mer her):

"Internasjonalt jordbruk er blitt mindre regulert de siste 20 årene. Ved ethvert «sykdomstegn» anbefaler markedsliberale doktorer enda mer av samme medisin, men kan bivirkningene bli for sterke? Tollkutt i rike land og friere handel er i alle fall intet vidundermiddel for å kurere matkrisen i de fattigste landene."


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Frihandel fyller ikke risbollen, Kommentar av Ola Flaten i Dagsavisen 10.06.08
  Mangel på frihandel er utpekt som en viktig årsak til matkrisen. Men kan vi være sikre på at toll- og subsidiekutt i rike land virkelig er til gunst for de fattigste?
 • Solheim og småbrukaren, Debatt av Dag Jørund Lønning i Nationen 10.06.08
  Erik Solheim har vore i Roma på FAO-toppmøte. Norske media har nytta høvet til å spørja utviklingsministeren ut om hans syn på landbruket si framtid. Overraskande nok, i alle høve utifrå hans ideologiske bakgrunn, har Solheim peika ut småbrukaren i verda som årsak til svolt og elende.
 • G8 vil ha økning i oljeproduksjonen, E24 08.06.08
  G8 og asiatiske stormakter er enige om at oljeprisen er for høy, men USA vil presse på for å fjerne utviklingslandenes oljesubsidier.
 • Stormakter vil kutte energisubsidier, VG (NTB) 08.06.08
  Landene som sluker nesten halvparten av verdens oljeressurser er bekymret for de rekordhøye prisene på råvaren. De går samlet inn for en reduksjon i drivstoffsubsidier.
 • Verdens sultende munner, Lederkommentar i Aftenposten 08.06.08
  Nær en milliard mennesker, det vil si over 15 prosent av verdens befolkning, er truet av underernæring og direkte hungersnød. Det var den dystre bakgrunnen for møtet i FNs mat-toppmøte i Roma denne uken.
 • Kremet pasta og reker med bismak, Kommentar av Anbjørg Bakken i Aftenposten 08.06.08
  Zimbabwes diktator Robert Mugabe har inntatt fasjonable retter i Roma. Men hjemme kaster han ut dem som hjelper sultende mennesker.
 • Norsk tap om frihandel, Klassekampen 07.06.08
  FN-toppmøtet om matvarekrisa var et tilbakesteg, mener småbondebevegelsen. Slutterklæringen kan øke presset for en WTO-avtale for mer frihandel med mat.
 • Løst og lett om matkrisen, Kommentar av Erik Sagflaat i Dagsavisen 07.06.08
  FNs matvarekonferanse i Roma er enig om at matvareproduksjonen i verden må økes. Men de 183 landene som møttes i Roma denne uken klarte ikke å komme til enighet om hvordan det skal gjøres.
 • Ny grøn revolusjon, lederkommentar i Sunnmørsposten 06.06.08
  Ikkje uventa kom det heller lite konkret ut av det gigantiske matvaretoppmøtet i Roma denne veka.
 • Lover å øke verdens matproduksjon, VG (NTB) 06.06.08
  183 land lover å øke jordbruksproduksjonen for å stanse veksten i matprisene. Deltakerne på FNs matvaremøte i Roma ble torsdag omsider enige om en slutterklæring.
 • Maten og makten, Morgenbladet 06.06.08
  Matvarekrisen skyldes i hovedsak syv ut fordringer. Nesten alle kan løses, men det er lite sannsynlig.
 • Satser på matkrise, E24 06.06.08
  Investorer har allerede satset milliarder på det blomstrende råvaremarkedet hvor hvete, mais og soyabønner selges til stadig høyere priser.
 • Kamp om biodrivstoff på FN-møte, E24 06.06.08
  FNs matvaretoppmøte i Roma kan ende uten en slutterklæring på grunn av hard dragkamp om biodrivstoff og andre spørsmål.
 • Jubler for småbrukerne, Nationen 06.06.08 
  FN-topp Lennart Båge jubler over at verdens småbrukere settes i sentrum på FAO-toppmøtet i Roma – for første gang siden 1974.
 • Norsk landbruksstøtte forverrer matvarekrisa, Kronikk av Eirik Romstad Nationen 06.06.08
  Norge er med andre ord med på å blokkere for en mer rettferdig handel med matvarer gjennom måten vi opptrer på i WTO.
 • Vil ha grønn revolusjon i Afrika, VG (NTB) 05.06.08
  FNs matmøte i Roma ber rike land bidra til en grønn revolusjon i Afrika, som kan legge grunnlag for en drastisk økning i matproduksjonen.
 • Verdens matKommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 05.06.08
  Sist verden sto på randen av sultkatastrofe ble vi reddet av en grønn revolusjon. Det kan skje igjen. Norge liker ikke metoden.
 • Går sultne fra butikken, Kommentar av Arne Foss i Dagbladet 05.06.08
  Sulten er ikke ny. Men matkrisa som nå rammer den fattige delen av verden, har ført til at mange flere går sultne til sengs hver eneste dag. Tallet kan, om krisa vedvarer, fort komme opp i en milliard mennesker, ifølge Verdensbanken. Lederne for mange av verdens nasjoner diskuterer dette akkurat nå i Roma.
 • - Mugabe bruker mat som våpen, Dagbladet.no 05.06.08
  Verdenstoppene er samlet på FNs matvaremøte denne uka, deriblant Zimbabwes president Robert Mugabe. Målet med samlingen er å sikre fremtidig nødhjelp, samt å bli enige om langsiktige strategier for å opprettholde verdens matvareproduksjon.
 • - Genmatimport kan være ulovlig, Dagens Næringsliv (NTB) 05.06.08
  Import av genmanipulert mais slik Direktoratet for naturforvaltning går inn for, kan være lovstridig. Det mener professorer i juss og teknologimiljø.
 • «Senterparti-bonden» i Roma, Lederkommentar i Nationen 04.06.08
  Etter vårt syn presenterer Erik Solheim, via gårsdagens Klassekampen, et helt riktig resonnement for hvordan den truende globale sultkatastrofen må angripes: Da må det satses på selveiende, mellomstore bønder som høster naturen uten å ødelegge den, og som har tilgang på et marked der de selv har medinnflytelse.
 • Ban: – Må øke matproduksjonen, Dagsavisen 04.06.08
  Matproduksjonen må økes med 50 prosent fram til 2030, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon da han innledet en global konferanse om matpriser og matsikkerhet i Roma i dag.
 • Krever at rike land fjerner matvaretoll, Dagsavisen (NTB) 04.06.08
  Rike land må fjerne toll og subsidier som hemmer jordbruket i utviklingsland, sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon.
 • Solheim priser Mugabe-besøk, VG (Nett) 04.06.08
  Vestlige ledere raser over at Zimbabwe-diktator Robert Mugabe får delta på Roma-konferansen om den globale matkrisen. Norges utviklingsminister Erik Solheim ser derimot lyst på Mugabes tilstedeværelse.
 • Ligger løsningen i genene?Kommentar av Alf Ole Ask i Aftenposten 04.06.08
  Genmanipulerte vekster kan øke matproduksjonen raskt. Men denne tuklingen med skaperverket er særlig vi europeere imot. Vi har nemlig råd til å engste oss for hva vi spiser.
 • Rødgrønn skepsis til gen-mais, Nationen 04.06.08
  Sterke krefter i regjeringspartiene er svært skeptisk til å importere gen-mais. Størst er skepsisen i SV og Sp, men det er også motstand i Ap.
 • - Privatsektor drivkraft i jordbruksutviklingen, Bistandsaktuelt 03.06.08
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim slo et slag for privat-offentlig samarbeid for å løse matvarekrisen i verden, da han talte til FN-toppmøtet i Roma onsdag. - Jordbruksutvikling må drives fram av privatsektor. Vi må tenke nytt, sa han
 • Mat nok, Kommentar av Erik Sagflaat i Dagsavisen 03.06.08
  I Roma møtes i dag verdens nasjoner for å diskutere den globale matkrisen. Men fortsatt er det slik at det er mat nok i verden. Det er først og fremst fordelingen det er noe galt med.
 • Vil tale Roma midt imot, Nationen 03.06.08 
  Per Olaf Lundteigen vil tale hele Roma og Erik Solhiem i mot på mat-toppmøtet som åpner i Roma i dag.
 • Ikke invitert på middag, Dagbladet (NTB) 03.06.08
  Robert Mugabe og Mahmoud Ahmadinejad ikke på gjestelista til middagen ved FN-konferansen i Roma.
 • Mugabe til konferanse i Roma, VG (NTB) 02.06.08
  Zimbabwes president Robert Mugabe kom søndag til Roma for å delta på en global konferanse om matvarer.
 • - Rike land må tidoble matvarebistanden, Dagens Næringsliv (NTB) 02.06.08
  - Den eneste veien ut av krisen er å øke matproduksjonen, spesielt i fattige land, sier Jacques Diouf til Financial Times.
 • Toppmøte drøfter matforsyning og matpriser, E24 (NTB) 02.06.08
  Økende priser på mat skaper stadig større internasjonal bekymring. Til uken drøftes matprisene, den globale forsyningssituasjonen og tilknyttede spørsmål på et internasjonalt toppmøte i Roma.
 • Toppmøte mot sult, Nationen 02.06.08 
  Fra tirsdag til torsdag skal en bråte statsledere og ministere beslutte hvordan sulten i verden skal ordnes opp i. Midt i skvisen mellom klimapolitikk og bioenergi.
 • Frykter sultne flyktninger, Dagsavisen 02.06.08
  Hundrevis av familier strømmer inn i flyktningleiren Bulengo i Øst-Kongo. Men det er usikkert om det er mat å få.
 • Metter sultne konserner, Klassekampen 31.05.08
  Mens 100 millioner flere går sulten i møte har matkrisen gjort agrokonsernene stappmette. Og feitere skal de trolig bli. Neste uke arrangerer FN et toppmøte i Roma der den pågående globale matvarekrisen er hovedtema. I forkant av møtet har FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) lansert en rapport som slår fast at verdens matpriser til fortsette å holde seg høye, noe som vil ramme spesielt fattige land i Afrika.
 • Norges ansvar som matprodusent, Kommentar av Christina Ramsøy i Nationen 31.05.08
  Norge importerer halvparten av maten vi spiser. Selv om vi er rike, er det slett ikke sikkert at vi vil kunne importere all maten vi vil i en krisesituasjon. Vår store kjøpekraft kan bli lite verdt i en situasjon med internasjonal matmangel.
 • - Vitaminer beste sosiale investering, E24 31.05.08
  Vitaminer til sultne barn i Afrika er den mest lønnsomme investeringen verden kan gjøre, mener økonomene i Copenhagen Consensus.

Søk:

Avansert søk

Sagt om FAO-toppmøtet:


“Dette toppmøtet har helt klart besluttet å handle."

FAOs visegeneraldirektør
Alexander Mueller 06.06.08

"Det mest positive med FN-toppmøtet var at de aller fleste landene understreket behovet for både politiske og økonomiske tiltak før å styrke bærekraftig landbruk i utviklingsland, spesielt til småbønder og andre småskala matprodusenter. Det blir framhevet i slutterklæringen, og land etter land understreket i sine innlegg at det er småbrukerne som står for matproduksjonen til det store flertallet av befolkningen i utviklingslandene. Uten å forbedre levekårene til småbøndene, styrke produksjonsevne og lokale markeder, vil det være umulig å bekjempe sulten og utrydde fattigdommen."

Aksel Nærstad
i Utviklingsfondet 05.06.08

"Toppmøtet viste at matkrisen er et sammensatt problem som må løses med mange forskjellige midler. Det finnes ingen patentløsning som passer overalt. Men problemene er ikke uoverkommelige, hvis viljen er der. Vi tror at alle verdens land, rike som fattige, har innsett at en omfattende matkrise truer hele verdens stabilitet. Det er en spore til handling."

Aftenpostens leder 08.06.08

"FNs matvarekonferanse i Roma er enig om at matvareproduksjonen i verden må økes. Men de 183 landene som møttes i Roma denne uken klarte ikke å komme til enighet om hvordan det skal gjøres."

Erik Sagflaat
i Dagsavisen 06.06.08

"Matvarekrisen skyldes i hovedsak syv ut fordringer. Nesten alle kan løses, men det er lite sannsynlig."

Sten Inge Jørgensen
i Morgenbladet 06.06.08

"Europa og Norge er i ferd med å stille seg utenfor en utvikling som vil forandre verdens landbruk de neste tiårene. I nød spiser selv fanden genmanipulert mais."

Kjetil Wiedswang
i Dagens Næringsliv 05.06.08

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.