Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Fredsprisen, Kina og den nye verdensorden

- Modig, mente mange her hjemme om årets fredspris og på kort sikt har fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo vært et ublidt møte med en ny verdensorden for Norge. I hvilken grad fredsprisen vil bidra til å fremme menneskerettighetene i Kina eller er en del av en "hegemonisk krampetrekning" og en ny variant av "sivilisasjonenes sammenstøt" gjenstår å se, men i Aftenposten i dag sier Nobelkomitéleder Thorbjørn Jagland at han tror "årets fredspris kan være en av de viktigste noensinne".  
Torsdag 18. november 2010
Linker oppdatert: Fredag 17. desember 2010

Nobels fredspris for 2009 ble tildelt USAs president Barack Obama "for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid" (les mer her), mens årets fredspris skal tildeles Liu Xiaobo "for hans lange og ikke-voldelige kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina"(les mer her).

Anders Heger innledet sin kommentar til prisutdelingen slik (les mer her):

"Sett fra utsiden har vi i løpet av to år brukt Nobels navn til å hylle ledelsen av én supermakt og fornærme ledelsen av en annen."

- Dette er en av de modigste prisene komiteen har gitt noensinne, mente NUPI-direktør Jan Egeland (les mer her), mens Aftenpostens kommentator Kristoffer Rønneberg pekte på at den er modig av to grunner (les mer her):

 • Beslutning om å gi Liu Xiaobo årets fredspris er modig fordi den går på tvers av regjeringens ønsker.
 • Beslutningen er også modig fordi den kom etter flere års trusler fra kinesiske myndigheter om hva konsekvensene ville være dersom komiteen skulle finne på å gi verdens viktigste pris til en kinesisk opposisjonell.

- Kina ser langt mer alvorlig på situasjonen enn jeg hadde trodd, og myndighetene følger nøye med, sa Kongevenn, Kina-venn og IOC-medlem Gerhard Heiberg til Aftenposten nylig, men selv om det framvoksende "Midtens riket" har reagert skarpt er det nå klart at Kong Harald likevel vil delta på Nobelseremonien neste måned (les mer her). Sist fredsprisen utfordret en framvoksende stormakt var da "Det tredje riket" ble utfordret med fredsprisen til Carl von Ossietzky i 1936. Til Aftenposten i dag bemerker Nobelforsker Asle Sveen at (les mer her):

"Den gang var det Tyskland som forsøkte å presse andre land fra å delta. Og den norske kongen valgte jo å ikke møte opp."

- Blasfemi mot fredsprisen

Kinesiske myndigheter reagerte da også med raseri, kalte tildelingen "blasfemi mot fredsprisen" og varslet at forholdet mellom Kina og Norge kan ta skade på grunn av tildelingen (les mer her). Dagbladet kunne melde at "milliarder står på spill" om f.eks. Norges frihandselsavtale med Kina skulle ryke (les mer her). I dagene som fulgte ble det ene planlagte delegasjonsbesøket etter det andre til Kina avlyst av kinesiske myndigheter (les mer her).

Ekspertene Aftenposten snakket med etter at årets prisvinner ble kunngjort hadde det til felles at de trodde fredsprisen på kort sikt, men trolig ikke lang sikt, kunne ødelegge forholdet mellom Norge og Kina (les mer her) og i en kronikk i Dagbladet skrev Washington Post-spaltisten Anne Applebaum (les mer her):

"Det er knapt noen andre land enn Norge som er så økonomisk uavhengige at de våger å tråkke Kina på tærne."

Det tok da heller ikke lang tid før trusler også ble rettet mot andre land. Overfor nyhetsbyrået Reuters advarte Kinas viseutenriksminister Cui Tiankai andre europeiske land mot å delta på årets Nobelseremoni i Oslo Rådhus (les mer her):

"Valget noen europeiske land og andre står overfor, er enkelt og klart: Vil de være en del av det politiske spillet og angripe Kinas juridiske system? Eller vil de, på en ansvarlig måte, utvikle et vennlig forhold til kinesiske myndigheter og det kinesiske folk?"

- Dersom de velger feil, må de tåle konsekvensene, truet Cui.

Sist uke kunne imidlertid Nobelinstituttets direktør Geir Lundestad opplyse at (les mer her):

"Det kinesiske presset for å få europeiske land til å melde avbud til fredsprisutdelingen later ikke til å ha ført fram."

Hvilke konsekvenser dette vil kunne få for europeiske land som velger å delta gjenstår å se. - Det er bare trist, konkluderte Kinas ambassadør i Oslo, Tang Guoqiang, i en kommentar i Dagsavisen sist uke, som han avsluttet slik (les mer her):

"Mer enn to tiår etter at den kalde krigens slutt skulle gjøre ende på de ideologiske spenningene i verden, brukes en fredspris skapt av Alfred Nobel for mer enn hundre år siden til å gi land man betrakter som «annerledes» et politisk lyskespark."

- Hegemonisk krampetrekning

Det framvoksende "Midtens rike" er såvist ikke å kimse av og Forbes Magazine kåret nylig Kinas president Hu Jintao til verdens mektigste mann (les mer her).

- Kina har gjort det største spranget ut av fattigdom som noensinne har funnet sted, skrev Arbeiderpartiets sekretær Raymond Johansen i en kronikk i Dagbladet for noen uker siden (les mer her) og i forbindelse med FN-toppmøtet om FNs tusenårsmål tidligere i høst fikk Kina, ikke vestlig bistand, mye av æren for at verdens fattigdom hadde blitt vesentlig redusert det siste tiåret (les mer her).

- Et historisk maktskifte, var karakteristikken fra IMF-sjef Dominique Strauss-Kahn i forbindelse med Europa nå må gi fra seg stemmer i Det internasjonale pengefondet (les mer her) og Ola Storeng i Aftenposten innledet sin kommentar til G20-møtet i Seoul sist uke slik (les mer her):

"Det er ikke rart det går dårlig når verdensøkonomien er inne i sin raskeste forvandling siden Romerrikets tid."

I den grad det nå går dårlig, så er det imidlertid primært i vesten.

- Hvordan Det nye sør vil påvirke verden vet vi ikke med sikkerhet, men uansett vil Norge - og resten av Vesten - måtte tilpasse seg Det nye Sør, mente den indiske professoren C. Raja Mohan, på ett av UDs første Refleks-møter i 2007 (les mer her). Han formulerte vår felles utfordring slik (les mer her):

"Å sikre at den uunngåelige omfordelingen av økonomisk makt som pågår i verden skjer gjennom minst mulig sosial friksjon har blitt en kollektiv utfordring for hele verden."

- Hegemonisk krampetrekning, var tittelen på en kommentar til fredsprisen fra NUPI-forsker Helge Lurås 8. oktober, som han innledet slik (les mer her):

"Den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo har definitivt ofret mye i kampen for rettigheter og politiske systemer inspirert fra Vesten. Slik sett er det naturlig at han belønnes av den samme forsamling som i fjor ga fredsprisen til USAs president. Nobelkomiteen er pro-Vesten og kan knapt klandres for det."

- Fredsprisen støtter markedsliberalismen, mente Frode Vedeld i et innlegg i Dagsavisen og viste til manifestet Charter 08, som Xiaobo har vært med å utarbeide (les mer her), mens professor Anne Wedell-Wedellsborg sier til Klassekampen at "Liu Xiaobo er en ­modig opposisjonell, men står for en vestlig type reform som har liten støtte blant opposisjonelle i Kina" (les mer her). I en kronikk i Bergens Tidende sa universitetsstipendiat Simen Andersen Øyen det slik (les mer her):

"Årets fredspris viser det mangelfulle rettighetsvernet og de utilstrekkelige demokratiske institusjonene i den autoritære staten Kina. Men det er noe ved årets pris som uttrykker en vestlig selvtilfredshet i forståelsen av fred og menneskerettigheter."

Mens frykten for en "sivilisasjonenes sammenstøt" hittil har dreid seg om motsetninger mellom vesten og den muslimske verden (les mer her), så er det kanskje nå grunn til å frykte at dette "sammenstøtet" i vel så stor grad vil stå mellom vesten og Kina? 

- Dette handler ikke om Vesten mot resten, mener Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomiteen (les mer her). USA blir stort sett godt mottatt i Asia og i en kronikk i Bergens Tidende i dag frykter ikke redaktøren i TIME Magazine, Fareed Zakaria, en ny kald krig (les mer her):

"Hva nå enn motsetningene mellom Beijing og Washington måtte være, er det riktig å sette dem inn i dette perspektivet. Uoverensstemmelser om valutakurser og handel er langt mildere enn motsetningene mellom USA og Sovjetunionen på 1980-tallet. De kan ikke skape noen ny kald krig."

- Kanskje den viktigste prisen gjennom tidene

- Nobelkomiteen skal ha honnør for å fronte de universelle menneskerettighetene ved sin tildeling, skrev Bjørn Engesland og Gunnar M. Ekeløve-Slydal i Den norske Helsingforskomiteen i en kommentar til fredsprisen og utdypet det slik (les mer her):

"Helsingforskomiteen er meget positiv til årets tildeling av Nobels fredspris til den kinesiske menneskerettighetsaktivisten Liu Xiaobo. Tildeling fremmer, på samme måte som fjorårets pris til den amerikanske presidenten Barack Obama, betydningen av internasjonal lov og universelle menneskerettigheter. Verdenserklæringen av 1948 markerte et tidsskille som fortsatt ikke alle har fått med seg i og med at den sier at selv ikke stormaktene kan trampe på enkeltindividers rettigheter."

Og Helsingforskomiteen er ikke alene. Oppslutningen om årets fredspris her hjemme har vært massiv i landets aviser og i det politiske miljøet, tross Kinas trusler mot Norge.

– Vi hadde forventet sterke reaksjoner, så jeg kan ikke si at det kom som en overraskelse, sier Nobelkomiteleder Thorbjørn Jagland til Aftenposten i dag om de kinesiske myndighetenes reaksjoner. Han har stor tro på årets fredspris og utdyper det bl.a. slik (les mer her):

"Jeg tror den vil fremstå som en av de viktigste gjennom tidene. Kanskje den aller viktigste. Den har hatt stor betydning allerede, og vil få enda større betydning fremover. Prisen har en kraft i seg selv som vil gjøre at endringer vil bli tvunget frem." 

Kort tid etter at fredsprisen ble kunngjort kunne da også Dagbladet rapportere at (les mer her):

23 veteraner i det kinesiske kommunistpartiet har skrevet et åpent brev der de krever ytringsfrihet. Blant dem er Maos tidligere personlige sekretær.

Om slike krefter vinner fram, gjenstår å se.


Aktuelle lenker:

___

 • Unthinkable? Putting Liu Xiaobo on notes and stamps, editorial in The Guardian 11.12.10
  Then the authorities would face a choice – between refusing the world's message and refusing its money.
 • Explain in vain, The Economist 10.12.10
  To hear China’s foreign ministry tell it, today’s ceremony in Oslo, in which the Nobel peace prize is to be awarded to Liu Xiaobo, an imprisoned Chinese dissident, is nothing more or less than “an anti-China farce” orchestrated by “a few clowns” on the Nobel prize committee. Whatever the merits of that complaint, the Norwegians will be hard-pressed to match the atmosphere of farce that was achieved by a hastily organised ceremony in Beijing yesterday.
 • Overseas Chinese in Norway protest against Nobel Committee's wrong decision, Global Times (Kina) 11.12.10
  More than 200 overseas Chinese in Norway demonstrated in Oslo on Friday to protest against the Nobel Committee's decision to confer this year's Nobel Peace Prize to Liu Xiaobo, a convicted Chinese criminal.
 • Nobel Peace Prize facing great embarrassment, Peoples Daily (Kina) 10.12.10
  The Nobel Peace Prize Committee is confronted with a rare, unprecedented embarrassment on Friday, December10. When it is still bent on awarding its 2010 Peace Prize to Liu Xiaobo, one of China's prisoners, the Committee has met with firm resistance from the forces of justice around the world.

___

 • Kina: Aksjoner for fredsprisvinneren, Amnesty Norge 07.12.10
  Liu Xiaobo kjemper for demokrati i Kina. For det ble han dømt til 11 års fengsel. Krev at han løslates!
 • Med menneskerettslupe på Kina, Uniforum 16.11.10
  I 16 månader har 14 kinesiske forskarar frå ulike fag samarbeidd om å setja eit menneskerettsperspektiv på Kina. Resultatet blei ei fleirfagleg bok om menneskerettar på kinesisk. Prosjektet er blitt støtta av Norsk senter for menneskerettar og Raoul Wallenberg-instituttet ved Lunds universitet.  
 • Håper norsk-kinesisk samarbeid står seg, forskning.no 08.10.10
  Lederen for Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter tror og håper det norsk-kinesiske akademiske samarbeidet vil overleve fredspriskontroversen.
 • Øver kineserne i menneskerettigheter, Appollon 08.10.10
  Universitetet i Oslo har de siste ti årene arbeidet innenifra
  med å undervise og bevisstgjøre kinesiske akademikere i menneskerettigheter. Nå blir menneskerettigheter undervist ved 52 kinesiske universiteter.

Tidligere relevante sider på rorg.no:

Medieklipp- og debatt:

 • Tomme stoler, debatt av Wenche Blomberg i Aftenposten 17.12.10
  Lørdag sto en stol tom i Berlin. Han som skulle sittet der for å motta den prestisjetunge tyske Ossietzky-prisen, Mordechai Vanunu, ble holdt tilbake av sitt lands myndigheter. Noe bilde av stolen har ingen sett.
 • Målløse dialoger, kommentar av David Hansen i Dagsavisen (nye meninger) 15.12.10
  Blant nordmenn står menneskerettighetene høyt i kurs. Tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo har gitt en sterk illustrasjon på hvor giftig det er å sette Kinas forhold til menneskerettighetene på dagsorden.
 • Grunnlaget for et sunt demokrati, debatt av Nora Taksdal i Aftenposten 15.12.10
  Takk til Kinas ambassadør Tang Guoqiang for Aftenposten 11. desember å gi en klargjørende og tankevekkende beskrivelse av Kinas utvikling.
 • FN refser Kina, VG (NTB) 14.12.10
  Tre av FN spesialrapportører om verdens menneskerettigheter retter skarp kritikk mot Kina for et stadig hardere press mot opposisjonelle, inkludert Liu Xiaobo.
 • Statoil ga Kina milliardavtale, E24 14.12.10
  Dagen før Nobels fredspris ble utdelt til Liu Xiaobo, tikket det inn en anonym pressemelding fra Statoil.
 • Med all respekt, kommentar av Anders Heger i Dagsavisen (nye meninger) 13.12.10
  Jeg forsøker å smile vennlig mot dommeren, og signalisere at jeg ikke er her fordi jeg er mot Tyrkia. Jeg er her fordi jeg er for. Nettopp fordi jeg er for. Og det er også svaret til de kinesiske makthavernes illsinte respons på Nobelprisen. Den er ikke gitt fordi vi er mot Kina. Men fordi vi er for.
 • Åpenhetens kunst, kommentar av Kathrine Aspaas i Aftenposten 13.12.10
  Det er ironisk å se hvordan den vestlige verden hedrer Liu Xiaobo og samtidig forfølger Julian Assange. Det er liten tvil om hvem av de to dissidentene som i størst grad er med på å forandre verden akkurat nå.
 • Nobelkonserten: - Liu, vi er alle her for din skyld, VG (NTB) 12.12.10
  - Liu! Selv om du ikke er her fysisk, er du her i ånden. Vi er alle her for din skyld, sa programleder Anne Hathaway, i en sjokoladefarget fotsid kjole.
 • Anne Hathaway imponerte Nobel-direktøren, ABC Nyheter (NTB) 12.12.10
  Med dyptgående kunnskap om årets nobelpris imponerte skuespiller Anne Hathaway direktør Geir Lundestad i Nobelinstituttet.
 • Jaglands tale i forbindelse med fredsprisutdelingen, Aftenposten 11.12.10
  Les Thorbjørn Jaglands tale i sin helhet her.
 • Charta 08, Dagbladet 11.12.10
  To dager før oppropet «Charta 08» ble offentliggjort i 2008, ble Liu Xiaobo arrestert av kinesisk politi. Dagbladet publiserer her hans opprop for frihet, demokrati og ytringsfrihet.
 • Liu Xiaobos tekst, lest av Liv Ullmann, Dagsavisen (NTB) 11.12.10
  I mitt over 50-årige liv, står juni 1989 som det største vendepunktet.
 • Hva mener kinesere flest om fredsprisen?, debatt av Rune Svarverud i Dagsavisen (nye meninger) 11.12.10
  Sannheten er at det presumptivt er like mange ulike meninger om en sak som denne i Kina som det er i vår del av verden, kanskje flere.
 • Lost in translation, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 11.12.10
  Det føles ekstremt ubehagelig å bli tatt til inntekt for det kinesiske regimets menneskerettighetsbrudd.
 • My Rethinking, kronikk av Tang Guoqiang I Aftenposten 11.12.10
  China’s experience cannot be exported. By the same token, not all Western experience will suit China.
 • Kinas hundre blomster, kommentar av Jon Magne Lund i Vårt Land (verdidebatt) 11.12.10
  Knapt noen vil bestride at det økonomiske mirakel som Kina har opplevd de senere tiår, har bidratt til å løfte store menneskegrupper. Men penger er ikke alt her i livet.
 • Noble failure, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 11.12.10
  Alfred Nobel invented dynamite, the Chinese invented gunpowder. But what about the Nobel Committee?
 • Pandaen flekker tenner, kommentar av Inger Bentzrud i Dagbladet 11.12.10
  Vennligsinnede nasjoner får gjerne pandaer i gave eller til låns i forbindelse med kinesiske statsbesøk. Pandaen er alt det Kina ønsker å framstå som: Et unikt, verdifullt og mykt kosedyr som utelukkende driver med fredelige sysler som å spise bambus. Men pandaen er en bjørn som er alt annet enn ufarlig. Man bør se opp når den begynner å flekke tenner.
 • Frihetens pris, kommentar av Sofie Mathiassen i Dagens Næringsliv 11.12.10
  Kampen for ytringsfriheten foregår ikke bare ved utdelingen av Nobels fredspris og i Kinas fengsler. Den foregår også i cyberspace.
 • Knefall for Kina, lederkommentar i Aftenposten 11.12.10
  Heibergs forsøk på politisk press på Nobel- komiteen strider fundamentalt mot det olympiske charter.
 • Fredspris for frihet, lederkommentar i Adresseavisa 11.12.10
  Utdelingen av årets fredspris blir spesiell. Under dagens seremoni vil en stol stå tom; stolen til prisvinner Liu Xiaobo. Han sitter fengslet.
 • Kanskje fikk han en godbit i cellen i går kveld, Aftenposten 11.12.10
  Det gikk et gisp gjennom den store salen i Oslo Rådhus da Thorbjørn Jagland i går la Nobels fredspris på Liu Xiaobos tomme stol. Dette var øyeblikket svært mange mennesker hadde ventet på.–Det vil ikke bli overrakt noen medalje eller diplom her i dag. Dette faktum alene viser at prisen var nødvendig og på sin plass, sa Jagland i sin tale under seremonien.
 • - Den tomme stolen er et enormt sterkt budskap, Dagbladet 11.12.10
  Følelsesladet nobelprisseremoni uten prisvinneren.
 • - Som om Liu var til stede, Dagbladet 11.12.10
  En av Liu Xiaobos nære allierte fra demonstrasjonene på Den himmelske freds plass i juni 1989, sier til Dagbladet at det var som om fredsprisvinneren selv var til stede i Oslo rådhus i ettermiddag.
 • - Dette er en seier over Kina, Dagbladet 11.12.10
  1200 mennesker ropte på Liu Xiaobos frihet utenfor Grand Hotel. Fredsprisvinneren selv sitter fengslet i Kina
 • - Politisk teater, Dagbladet (NTB) 11.12.10
  Kinesiske medier fortsetter hardkjøret. - Vesten litt for opptatt av sine egne fantasier.
 • Kontrastenes fredspris, Aftenposten 11.12.10
  Kontrastene mellom årets og fjorårets fredsprisutdelingen kunne trolig ikke vært større.
 • Bondevik: En veldig spesiell dag siden vinneren ikke er her, Aftenposten 11.12.10
  Kjell Magne Bondevik er en av mange som følger Nobel-seremonien fra Oslo Rådhus.
 • Bildet av en tom stol går verden rundt, ABC Nyheter (NTB) 11.12.10
  Bildet av den tomme stolen i Oslo rådhus, med diplomet og medaljen som fredsprisvinneren Liu Xiaobo skulle ha tatt imot, vil trolig gå verden rundt etter utdelingen av Nobels fredspris 2010.
 • Jagland får skryt for Nobel-talen, Aftenposten 11.12.10
  Forskere, politikere og retorikere går langt i å hylle Thorbjørn Jaglands tale under fredspristildelingen.
 • - Fremstilles som en regimestøtte, Aftenposten 11.12.10
  Dagsavisens Hege Ulstein kommentar går sin seiersgang i kinesiske medier i dag. Kommentatoren føler seg misbrukt.
 • Kina-eksport kan gå ned, kommentar av Elin Ørjasæter på E24 11.12.10
  Ingen negativ effekt av Nobels fredspris, meldes det fra norske eksportører med en viss lettelse. Ingen kansellerte kontrakter altså. Det gir ikke hele bildet.
 • Tomme stoler på Twitter i Kina, Aftenposten (NTB) 11.12.10
  Kinesiske bloggere la fredag ut bilder av tomme stoler for å vise sin solidaritet med Liu Xiaobo, som ikke har fått lov å reise til Oslo for å motta sin nobelpris.
 • Overvåking, sensur og pågripelser, Aftenposten 11.12.10
  Kinesiske myndigheter tok full kontroll i Beijing i går. Allerede tidlig om morgenen startet overvåkingen av borgere som partiet ønsker å holde i stramme tøyler.
 • - Kina sensurer fordi de mener det er bra for folket, Dagbladet 11.12.10
  Kinesere i Oslo demonstrerte mot fredsprisen.
 • Obama hyller Liu, Aftenposten (NTB) 11.12.10
  Barack Obama hyller Liu Xiaobo og sier han må løslates snarest.
 • Jagland og Støre på CNN, VG (NTB) 11.12.10
  Etter at nobelseremonien var over, rykket den amerikanske TV-kanalen CNN inn i Oslo rådhus og sendte et timelangt program på direkten fra Norges hovedstad.
 • - Stans mobbingen av Norge, VG 11.12.10
  - Kina er kjent for å mobbe små nasjoner. Men Norge bør ikke finne seg i den trakasseringen Beijing bedriver, sier Emily Lau (58).
 • Vestens pris, lederkommentar av Alf Skjeseth i Klassekampen 10.12.10
  Når Nobelkomiteen det eine året gjev prisen til presidenten i den krigførande supermakta USA, og det neste til ein fengsla dissident i den ikkje krigførande stormakta Kina, kan ein ikkje undre seg over at Kina oppfattar prisen som del av Vestens trong til å løfte sin moralske peikefinger. Kan nokon tenkje seg at Kinas president får fredsprisen for dialogen med Taiwan, før prisen går til ein fange utan lov og dom på Guantanamo? Ikkje det, nei.
 • En omstridt, fortjent og viktig fredspristildeling, kommentar av Hans-Olav Lahlum i Dagsavisen (nye meninger) 10.12.10
  I dag deles Nobels fredspris for 2010 ut i Oslo - uten at prisvinneren kan være til stede. Nobelkomiteen bryter noe med sitt eget prinsipp fra i fjor, men har likevel i år all ære av en vel fortjent og potensielt svært viktig fredspristildeling.
 • Tomme stoler, lederkommentar i Dagens Næringsliv  10.12.10
  Når den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo blir hedret i Oslo Rådhus i dag, står hans plass tom. Den er ikke den eneste. 21 inviterte stater har takket nei til å delta på seremonien. Det er ingen grunn til å lure på hvorfor.
 • Overdreven ærefrykt, kommentar av John Peder Egenæs i Dagsavisen (nye meninger) 10.12.10
  De som forsvarer politisk undertrykkelse i Kina med kampen mot fattigdom har ikke forstått hva menneskerettigheter dreier seg om.
 • De noble menn imellom, lederkommentar av Dag Herbjørnsrud i Ny Tid 10.12.10
  Thorbjørn Jagland har hyllet Kinas kommunistleder, Irans narremulla og Russlands kyniske president. I dag deler han ut Nobels fredspris.
 • Når slipper Liu Xiaobo fri?, analyse av Stein Tønneson i Morgenbladet 10.12.10
  Utviklingen i Kina går rett vei. Fredsprisvinneren vil neppe sone alle de elleve årene i fengsel.
 • Heiberg og Kina, kommentar av Helge Simoness i Vårt Land (verdidebatt ) 10.12.10
  Det er forstemmende å se hvordan Gerhard Heiberg logrer for Kinas makthavere.
 • Fredsarbeid eller klovneri?, kommentar av Drude Beer i Nationen 10.12.10
  Thorbjørn Jagland er overbevist om at kineserne på sikt vil forstå at dette er tidenes beste nobelpris.
 • Fredspris til besvær, kommentar av Rognvaldur Hannesson i E24 10.12.10
  Å dele ut fredsprisen er ingen lett oppgave. Skulle noen fortjene den prisen måtte det være atombombens fedre.
 • Prisutdeling uten prisvinner, Dagsavisen (NTB) 10.12.10
  Nobelkomiteen håper at den tomme stolen under fredsprisutdelingen er med på å markere hvor viktig årets fredspris er.
 • - En av de viktigste prisene, Dagbladet 10.12.10
  Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jagland, mener hele verden er avhengig av politiske reformer i Kina.
 • FNs menneskerettssjef krever at Liu settes fri, Dagbladet (NTB) 10.12.10
  Kommer med bønn til kinesiske myndigheter.
 • - Verre enn da Sovjet invaderte Afghanistan, Dagbladet 10.12.10
  Kinesiske medier om konsekvensene av Fredsprisen.
 • – Kina må tåle å bli kritisert, Aftenposten (NTB) 10.12.10
  – Årets nobelpris er ikke en pris mot Kina, men hedrer folk som arbeider for menneskerettigheter i Kina. Blant disse er Liu Xiaobo en av de fremste eksponentene, sa Jagland.
 • - Prisen tilhører oss alle, Aftenposten 10.12.10
  – Det er fint å kunne være her når Liu Xiaobo ikke får lov til å komme, sier Zhang Jian. I 1989 ble han skutt to ganger da soldatene rykket inn i Beijing. Fredag deltar han i Nobelseremonien i Oslo Rådhus.
 • Serbia deltar likevel på nobelseremonien, Aftenposten 10.12.10
  Serbia kommer likevel ikke til å boikotte nobelseremonien i Oslo Rådhus, opplyser regjeringskilder i Beograd. Flere andre land har også ombestemt seg og vil delta.
 • Kina-protest mot fredsprisen dagen før, VG Nett 10.12.10
  Dagen før fredspris-offentliggjøringen møtte Kinas ambassadør opp i UD for å protestere - nettopp mot at Liu Xiaobo skulle få prisen.
 • Nobeleventyret, Aftenposten 10.12.10
  Hør historien om Liu Xiaobos vei frem til fredsprisen.
 • Business as usual med kineserne, Aftenposten 10.12.10
  Norske bedrifter har hittil ikke merket noen følger for handelen med Kina.
 • Kina: - Arrogante og urimelige, Aftenposten 10.12.10
  Kinas myndigheter rasende på 402 amerikanske kongressmedlemmer etter at de i går vedtok en støtteerklæring for fredsprisvinner Liu Xiaobo.
 • Liu Xiaobo med egne ord, Morgenbladet 10.12.10
  Den 25. desember i fjor ble Liu Xiaobo dømt til elleve års fengsel på grunn av essays han skrev mellom 2005 og 2007. Morgenbladet trykker her utdrag av fredsprisvinnerens tekster.
 • - Nobelkomiteens avgjørelse er modig, VG Nett 10.12.10
  Dagen før Nobels fredspris skal deles ut, arrangerte Amnesty International demonstrasjon utenfor Kinas ambassade i Oslo.
 • «Jeg er Liu Xiaobo. Jeg er Liu Xiaobo», Dagbladet 10.12.10
  Hør fredsprisvinnerens desperate appell da han forsøkte å redde studentene på Den himmelske freds plass.
 • Ny Charter 08-forfatter fengslet, Aftenposten (NTB) 10.12.10
  En rekke eksilkinesere var torsdag kveld samlet for å hedre Liu Xiaobo og andre kamerater og familie som sitter fengslet i Kina. Torsdag ble enda en av Lius samarbeidspartnere fengslet.
 • - Faren min ble kidnappet av kinesiske agenter, Dagbladet 10.12.10
  Ti-Anna (21) vil minne om at tusener lider samme skjebne som Liu Xiaobo i kinesiske fengsel.
 • - Kineserne vil se det som at norske politikere har hatt mer enn én finger med i spillet, Dagbladet 10.12.10
  Norges utenriksminister og Nobelkomitélederen skal intervjues av CNN etter prisutdelingen i morgen.
 • Fornyelse av Nobelkomiteen, debatt av Kristian Berg Harpviken i Aftenposten 10.12.10
  Jeg har fått stor respons på min kronikk «På tide med nytenkning» (Aftenposten, 21. oktober), der jeg tar til orde for at man tenker nytt om Nobelkomiteens sammensetning. Sven Roald Hansen, utenrikspolitisk talsmann i Ap, har uttrykt det samme, og ber om at en ser utover Løvebakken neste gang
 • En ekte forkjemper, kronikk av Nina Witoszek i Aftenposten 09.12.10
  Arbeiderklassen, bønder og fagbevegelser sloss ofte for egne interesser. Liu Xiaobo kjemper for menneskehetens moralske fremskritt.
 • Respektløs tildeling, kommentar av Henning Hai Lee Yang i Aftenposten 09.12.10
  Det er Deng Xiaoping og oss, 1,4 milliarder kinesere, som burde fått fredsprisen!
 • Dyrt å tråkke Kina på tærne, Vårt Land 09.12.10
  Kina har systematisk svekket handelen med land som har hatt møter med Tibets åndelige leder Dalai Lama. Norge risikerer en lignende Nobel-effekt.
 • Pro-Liu eller anti-Kina?, Aftenposten 09.12.10
  Kommer stemningen under Nobelseremonien på fredag til å være preget av hyllest til Liu Xiaobo eller skjellsord mot Kina? Svaret kan avgjøre Norges forhold til Kina, mener norske kilder i Beijing.
 • Sterkt press fra Kina mot Oslo-ambassader, VG (NTB) 09.12.10
  Siden slutten av oktober har Kinas ambassade i Oslo drevet et intenst press mot andre lands ambassader for å hindre at de deltar på fredagens seremoni for årets fredsprisvinner Liu Xiaobo.
 • - Kinas sinne mot Norge er bare bløff, VG Nett 09.12.10
  Dr. Yang Jianli mener forholdet mellom Norge og Kina vil normalisere seg med litt tid. Nobel-bråket beskriver han som en stor bløff.
 • - 12.000 har underskrevet, ABC Nyheter (TV) 09.12.10
  Han er oppnevnt til å være Liu Xiaobos talsperson i forbindelse med fredsprisen, og har selv sittet i fengsel i flere ganger.
 • USAs folkevalgte hedret Liu Xiaobo, Dagbladet (NTB) 09.12.10
  Amerikanske parlamentarikere har med stort flertall vedtatt en støtteerklæring til årets fredsprisvinner Liu Xiaobo.
 • Derfor boikotter de fredsprisen, Dagbladet 09.12.10
  Her kan du lese hvorfor 19 land velger å boikotte fredsprisutdelingen førstkommende fredag.
 • Menneskerettigheter inn i kinesisk jusspensum, Dagsavisen (NTB) 09.12.10
  Norsk senter for menneskerettigheter jobber for å heve kunnskapsnivået om slike rettigheter i det enorme landet, som i høst har reagert med avsky over tildelingen av fredsprisen til menneskerettighetsaktivisten Liu Xiaobo.
 • - Vi har et fritt Internett, Dagbladet 09.12.10
  - Jeg tror folk vil ha en rettferdig oppfatning. Flertallet av folk støtter ikke Nobelkomiteens beslutning, sa Kinas talskvinne.
 • Kina sperret tilgangen til NRK, Aftenposten (NTB) 09.12.10
  Kinesiske myndigheter trapper opp medierestriksjonene foran tildelingen av Nobels fredspris i Oslo. NRKs nettsider er nå sperret.
 • Gerhard Heiberg presset Nobelkomiteen, Aftenposten 09.12.10
  Heiberg forsøkte å presse medlemmer av Nobelkomiteen til ikke å gi fredsprisen til Liu Xiaobo.
 • Kina-ekspert: - Politisk selvmord å takke ja til alternativ fredpris, Aftenposten 09.12.10
  Taiwans tidligere visepresident Lien Chan har ingen planer om å ta imot noen alternativ fredspris i Kina.
 • Kina deler ut egen fredspris, Aftenposten 09.12.10
  Kinesiske myndigheter lanserer alternativ fredspris.
 • Den tomme stolen er et slående argument, kommentar av Geir Lundestad i Aftenposten 08.12.10
  Reaksjonene på årets fredspris til Liu Xiaobo har vært mange og sterke. De aller fleste positive. Kinas reaksjon har vært omtrent som ventet.
 • Med vilje til å forandre, kronikk av Thorbjørn Jagland i Aftenposten 08.12.10
  De to siste prisene fra Den norske Nobelkomite har skapt mye debatt. Dette viser at prisene har vært viktige og riktige.
 • Sammenligner Kina med Nazi-Tyskland, VG (NTB) 08.12.10
  En gruppe amerikanske folkevalgte sier Kina vekker minner om Adolf Hitlers naziregime når de nekter Liu Xiaobo i å motta Nobels fredspris i Oslo fredag.
 • Serbia forsvarer Nobel-nei, VG (NTB) 08.12.10
  Serbias utenriksminister Vuk Jeremic sier landets gode forbindelser med Kina er årsaken til at Serbia har takket nei til å delta på fredsprisseremonien i Oslo fredag.
 • Afghanistan bekrefter Kina-press, Aftenposten 08.12.10
  Afghanistans Oslo-ambassadør fikk streng beskjed fra sjefene i Kabul om å holde seg unna Nobel-seremonien i Oslo på fredag.
 • Václav Havel: – Av og til er det bare en snøball som skal til for å starte et skred, Aftenposten 08.12.10
  Havel er overbevist om at Liu Xiaobos fredspris vil få betydning for demokratiutviklingen i Kina.
 • Støre: - Listen taler for seg, Aftenposten 08.12.10
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre vil ikke direkte kritisere land som gir etter for kinesisk press og ikke kommer på nobelpris utdelingen. Men verden ser, og listen av nei-land taler for seg, mener han.
 • – Nobelkomiteen har forårsaket fryktelig kaos, Aftenposten (NTB) 08.12.10
  Nobelkomiteen har forårsaket globalt kaos med sin beslutning om å gi årets fredspris til Liu Xiaobo, hevder kinesiske medier.
 • Politisk pris?, kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land (verdidebatt) 08.12.10
  Det blir ikke lettere å hevde at Nobelprisen ikke er en politisk norsk pris etter at Morten Høglund har sagt at et borgerlig flertall ville ført til andre prisvinnere.
 • I Nobels ånd, lederkommentar i Bergens Tidende 08.12.10
  Tildelingen av Nobels fredspris vil alltid bli oppfattet politisk, og den vil av natur være omstridt. Under Thorbjørn Jaglands ledelse har Nobelkomiteen vist mot og vilje til å gjøre kontroversielle valg. Det er bra. Men det gjør det også naturlig å diskutere Nobelpriskomiteens uavhengighet og troverdighet. Den debatten bør Stortinget ta - hevet over snevre partiinteresser.
 • - Vi lar oss ikke påvirke av klovner, Dagbladet 07.12.10
  Kina mener det politiske forholdet til Norge er ødelagt.
 • Fornærmet, lederkommentar i Aftenposten 07.12.10
  Ingen bør bli overrasket over at Kina skjerper kritikken av Norge en uke før Nobel-seremonien 10. desember.
 • - FN-topp gir etter for kinesisk Nobel-press, VG Nett 07.12.10
  En representant for fredsprisvinner Liu Xiaobos kone retter skarp kritikk mot FNs høykommissær for menneskerettigheter, etter at hun takket nei til en personlig Nobel-invitasjon.
 • Her demonstrerer de for Liu, VG (NTB) 06.12.10
  Flere hundre mennesker deltok søndag i en demonstrasjon i Hongkong til støtte for fredsprisvinner Liu Xiaobo.
 • Kinas opposisjons menneskerettighetsdokument, Dagsavisen 06.12.10
  – Sett strek for å straffe ytringer som en forbrytelse, er en av formuleringene i dokumentet Charter 08. For den ytringen, og noen andre, ble Liu Xiaobo dømt til elleve års fengsel.
 • Johan Galtungs moralske striptease, kronikk av Bernt Hagtvedt i Dagbladet 05.12.10
  Med den forståelse Johan Galtung viser overfor det kinesiske diktaturet og den frapperende moralske kulde og infamitet han paraderer overfor et av dets fremste offer, er det neppe sannsynlig at han vil gå en tilsvarende skjebne som den som ble Hamsun til del i møte blant vennene i Sentralkomiteen.
 • Havel og Tutu ber Kina løslate Liu Xiaobo, Aftenposten (NTB) 05.12.10
  Den tidligere fredsprisvinneren Desmond Tutu krever sammen med tidligere president Václav Havel i Tsjekkia at Kina løslater fredsprisvinner Liu Xiaobo.
 • Ny advarsel fra Kina, Aftenposten 03.12.10
  Det vil bli vanskelig å opprettholde «vennskapelige forbindelser» med Norge etter årets fredspristildeling, sier en talsmann for kinesisk UD.
 • Stoltenberg: – Fredsprisen vil ikke forverre forholdet til Kina, Dagsavisen (NTB) 03.12.10
  – Vi mener at fredsprisutdelingen ikke gir noe grunnlag for å forverre forholdet mellom Norge og Kina. Vi mener at når en uavhengig nobelkomité gjør et vedtak, så burde ikke det føre til at forholdet mellom to stater, Kina og Norge, forverres, sier Stoltenberg til NRK.
 • – Lite nytt i Kinas kritikk, Dagsavisen 03.12.10
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener den siste kritikken fra Kina mot Norge føyer seg inn i et mønster.
 • - Hu er personlig fornærmet, Aftenposten 03.12.10
  - Derfor vil forholdet mellom Norge og Kina være dårlig helt til 2012, sier Kina-eksperten Willy Lam.
 • Lius sønn ikke bedt til Nobel-festen, Aftenposten 02.12.10
  Én person kunne mottatt prisen på Liu Xiaobos vegne etter at Lius kone og brødre ble nektet å reise fra Kina. Men fredsprisvinnerens sønn er ikke invitert til Oslo Rådhus, sier Geir Lundestad.
 • Kina utsetter viktig møte med Norge, Aftenposten 01.12.10
  Kina markerer seg på nytt mot Norge etter fredspristildelingen. Nå er forhandlingene om en handelsavtale utsatt på ubestemt tid.
 • Kina utsetter møte med Norge om handelsavtale, Dagens Næringsliv (NTB) 30.11.10
  Kina har nok en gang utsatt et viktig møte med Norge. Forhandlingene om en handelsavtale er utsatt på ubestemt tid.
 • - Å gi prisen til en kriminell sender feil signaler, Dagbladet 30.11.10
  Kinesere i Norge overleverer protestbrev til Nobekomiteen
 • – Kinesere føler seg presset til å demonstrere mot fredsprisen, Aftenposten (NTB) 27.11.10
  Flere kinesiske organisasjoner i Norge sier de presses av den kinesiske ambassaden til å delta i ulike protestaksjoner i forkant av utdelingen av Nobels fredspris.
 • Tom stol for Liu under Nobelutdelingen, VG (NTB) 27.11.10
  En tom stol vil representere Liu Xiaobo under Nobelseremonien, sier en venn av fredsprisvinneren, den kinesiske demokratiforkjemperen Yang Jianli.
 • Tilbudt å reise i eksil, Aftenposten 23.11.10
  Men nobelprisvinner Liu Xiaobo nektet å godta kravene fra Beijing-myndighetene.
 • Kinas angst, lederkommentar i Dagens Næringsliv 22.11.10
  Ifølge den offisielle kinesiske avisen Folkets Dagblad er tildelingen av Nobels fredspris til den fengslede dissidenten Liu Xiaobo «godt planlagt og organisert med overlegg av vestlige land, og er en del av en serie aksjoner fra USA og landets allierte og selskaper for å undergrave Kina».
 • Russland dropper Nobelseremonien, ABC Nyheter 20.11.10
  Russland slutter seg til Kina i boikotten av fredsprisseremonien i desember.
 • Seks land kommer ikke til Nobelseremonien, Aftenposten (NTB) 19.11.10
  Foruten Kina har fem land meldt avbud til Nobelseremonien i Oslo Rådhus 11. desember.
 • Kirke-appell om Liu Xiaobo-utreise, Vårt Land 19.11.01
  Norske kirkeledere engasjerer seg for at Liu Xiaobo skal bli løslatt, få utreisetillatelse og kan motta fredsprisen.
 • Hvordan møte Kinas vekst?, kommentar av Fareed Zakaria i Bergens Tidende 18.11.10
  For to år siden ble Barack Obama betraktet som supermann. Nå blir tilsynelatende alt han gjør feil. Selv Asia-besøket hans blir betraktet som en fiasko, fordi det ikke endte med en ny handelsavtale med Sør-Korea eller med at kineserne devaluerte sin valuta.
 • Vil ha Nobel-seremonien til Kina, Dagbladet 18.11.10
  Verken fredsprisvinnerens kone, familie eller venner får dra til Oslo. Derfor ber de Jagland komme til Kina.
 • Deler ikke ut Nobelprisen, Aftenposten 18.11.10
  - Det er bare familien til Liu Xiaobo som kan motta Fredsprisen, og vi tror ikke noen av dem kan stille på seremonien, sier Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jagland, til Aftenposten.no.
 • - Kanskje den viktigste prisen gjennom tidene, Aftenposten 18.11.10
  - Årets fredspris har hatt stor betydning allerede, mener Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jagland. I år har han, for første gang i prisens 109-årige historie, ingen å dele den ut til.
 • Kva veit me om Kina?, debatt av Ingelin Westeren i Dagsavisen (nye meninger) 17.11.10
  Den kinesiske ambassadøren i Noreg, Tang Guoqiang, skriv i Dagsavisen (10/11) at «det kinesiske folk finner det vanskelig å akseptere at regjeringer og politikere støtter tildelingen av Nobels fredspris.» Han skriv at desse viser ringeakt for Kinas juridiske suverenitet, i kraft av at mottakaren av prisen er dømd etter straffelova i Kina.
 • Vegrer seg for Nobel-utdeling, ABC Nyheter (NTB) 16.11.10
  Flere land er i tenkeboksen og har ennå ikke svart på invitasjonen til nobelseremonien i Oslo Rådhus 10. desember. Samtidig er det knyttet usikkerhet til om noen vil møte for å ta i mot prisen.
 • Vil ha storebror og fredsprisvinner Liu løslatt, Aftenposten (NTB) 15.11.10
  En av brødrene til den fengslede nobelprisvinneren Liu Xiaobo sier i et intervju at han håper kinesiske myndigheter vil slippe Liu fri og innføre de demokratiske reformene han har kjempet for.
 • Kinas nye verden, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 14.11.10
  Det er ikke rart det går dårlig når verdensøkonomien er inne i sin raskeste forvandling siden Romerrikets tid. I Europa gjør euroen vondt verre.
 • Kongen kommer til Nobel-konserten, Aftenposten 13.11.10
  Kong Harald vil være på plass under Nobelkonserten i Oslo Spektrum.
 • Få har takket nei til fredsprisseremonien, VG (NTB) 13.11.10
  Det kinesiske presset for å få europeiske land til å melde avbud til fredsprisutdelingen later ikke til å ha ført fram, mener Nobelinstituttets direktør Geir Lundestad.
 • Kinesiske speilbilder, kronikk av Jan Wessel-Aas i Dagbladet 13.11.10
  Når vi i Vesten tillater sensur, tortur og overvåkning, gir vi Kina større rom for å begå overgrep mot sine borgere.
 • Kinasyndromet, kommentar av Morten A. Strøksnes i Bergens Tidende 13.11.10
  Nobels fredspris gikk i år til Liu Xiaobo. Han er definitivt forhindret fra å møte i Oslo rådhus 10. desember. Liv Ullmann skal være hans stedfortreder og lese opp teksten «I have no enemies». Hun er stolt over æren og mener Xiaobo er en verdig vinner. - Er du uenig? spør hun meg, siden jeg sitter ved siden av henne på en buss, men det er en annen historie. - Det kommer an på, svarer jeg.
 • Tam slutterklæring fra G20, Dagsavisen (NTB) 12.11.10
  G20-toppmøtet i Seoul endte med et utvannet sluttdokument. Verdens største økonomier er enige om å å håndtere ubalansen i verdensøkonomien – men først senere.
 • Valutakrigen blir neppe handelskrig, kommentar av Erik Bruce på E24 12.11.10
  Veksten i verdensøkonomien tok seg overraskende bra opp etter finanskrisen. Men nå er det en del urovekkende tegn på at veksten i mange land er i ferd med å avta. Og det i en situasjon der det i mange, særlig rike land, fortsatt er stor arbeidsløshet og mye ledig kapasitet.
 • Tam slutterklæring setter punktum i Seoul, Aftenposten 13.11.10
  G20-toppmøtet i Seoul endte fredag med et utvannet sluttdokument. G20-lederne trekker et slør over ukevis med krangling om økonomisk politikk og sier de er enige om å takle globale «spenninger og sårbarheter».
 • Et lite steg i riktig retning, kommentar av Sofie Mathiassen i Dagens Næringsliv 13.11.10
  Det strider mot all fornuft at unge fattige land låner bort penger til eldre rike land.
 • Obama vil ha frihandel i Asia, E24 (NTB) 13.11.10
  USAs president Barack Obama ønsker fri handel over landegrensene i Asia og Stillehavsregionen.
 • - Alle nasjoner må tenke på global vekst, Aftenposten 12.11.10
  Vestlige ledere frykter at stater vil sette opp handelsmurer for å sikre seg selv.
 • Kina vil arbeide for å øke hjemlig etterspørsel, E24 (NTB) 12.11.10
  Kina vil legge om til en økonomisk modell for vekst drevet av forbruk og gjøre det til en prioritet å oppmuntre til økt hjemlig etterspørsel, sier president Hu Jintao.
 • - 100 aktivister trakassert etter Nobel-tildelingen, Aftenposten 12.11.10
  Kinesiske myndigheter slår kraftig ned på alle som kan tenkes å støtte nobelprisvinner Liu Xiaobo.
 • Valutakrigen kan eskalere, ABC Nyheter 11.11.10
  G20-møtet kan ende med en opptrapping av valutakrigen, mener strateger. - Intervensjonene kan øke i omfang.
 • - På fullstendig kollisjonskurs, E24 11.11.10
  - USA og Kina er på fullstendig kollisjonskurs. Og Europa er fanget i midten, sier Handelsbankens sjeføkonom Knut Anton Mork til E24.
 • Kast glorien!, kommentar av Sofie Mathiassen i Dagens Næringsliv 11.11.10
  Overskuddsland som Tyskland, Norge og Kina bør legge arrogansen til side. Hvis alle var som dem, ville verdensøkonomien stoppet fullstendig opp.
 • - 100 aktivister trakassert etter Nobel-tildelingen, Aftenposten 12.11.10
  Kinesiske myndigheter slår kraftig ned på alle som kan tenkes å støtte nobelprisvinner Liu Xiaobo.
 • Liu Xiaobo arbeider for fred, debatt av Bjørn Engesland og Gunnar M. Ekeløve-Slydal i Dagbladet 12.11.10
  Kina bør la Liu komme til Norge 10. desember.
 • Geir Lundestad utsatt for Nobel-datavirus, Dagbladet (NTB)
  Ukjente gjerningsmenn sprer datavirus i e-poster forkledd som Nobelpris-invitasjoner.
 • Kinas ambassadør æreskjeller fredsprisvinneren, Dagbladet 11.11.10
  Den kinesiske ambassadøren mener fengselsstraffen er fullt fortjent, og at Liu Xiaobo ville blitt dømt også i vesten. - Han har ikke skjønt noen ting, sier Amnesty.
 • Hvem er Liu Xiaobo?, Dagbladet 11.11.10
  Han vil gjøre Kina til en vasallstat for Vesten, skriver ambassadøren.
 • Frykter fredsprisen ikke blir delt ut, VG Nett 10.11.10
  Nobelkomiteen er forberedt på at Liu Xiaobos Nobelpris blir værende i Norge. - Det kan hende at vi ikke deler ut diplomet og medaljen, sier Geir Lundestad.
 • Det er bare trist, kommentar av Tang Guoqiang i Dagsavisen (nye meninger) 10.11.10
  Den norske nobelkomiteens beslutning om å gi årets Nobels fredspris til Liu Xiaobo er feilslått, fordi Liu er funnet skyldig i å bryte paragraf 105 i Kinas straffelov.
 • Vil ha felles Nobel-linje overfor Kina, Dagsavisen (NTB) 09.11.10
  Frankrike diskuterer nå med andre europeiske land for å komme fram til en felles linje overfor Kina. Kineserne truer med konsekvenser for land som deltar på fredsprisseremonien.
 • Et uakseptabelt forsøk på press, lederkommentar i Aftenposten 09.11.10
  Kinas ambassade har sendt brev til andre lands representasjoner i Oslo for å anmode om at de holder seg borte fra seremonien der Nobels fredspris skal overrekkes til en representant for Liu Xiaobo. Selv soner den kinesiske demokratiforkjemperen en dom på 11 år for politisk undergraving og er forhindret fra å være til stede 10. desember.
 • Kina med heftig klima-diplomati, ABC Nyheter 09.11.10
  Kina lover å støtte kravet de små øystatene fremmer i klimaforhandlingene. Det er mer enn Norge gjør.
 • Superpartnere?, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 09.11.10
  President Barack Obama vil gjøre India og USA til århundrets superpartnere. Det ligger politisk og økonomisk fornuft bak, men i begge land sliter man med å venne seg til tanken.
 • Kinas trusler, lederkommentar Bergens Tidende 07.11.10
  De offisielt inviterte til fredsprisutdelingen bør delta, uten frykt for kinesiske represalier.
 • Kina avviser USAs forslag i forkant av G20-møte, Aftenposten 06.11.10
  Kinas G20-forhandler avviser USAs forslag om å sette absolutte mål for underskudd eller overskudd på et lands budsjett for å endre den globale handelsbalansen.
 • Kina får større makt i Valutafondet, Dagens Næringsliv (NTB) 06.11.10
  Det internasjonale valutafondet (IMF) har med et historisk vedtak gitt Kina og andre vekstøkonomier større innflytelse i fondets beslutningsprosesser.
 • EU-land blåser i Kinas Nobel-press, Dagsavisen (NTB) 06.11.10
  Europeiske land nekter å etterkomme Kinas anmodning om å holde seg borte fra nobelseremonien i Oslo.
 • USA ikke advart mot å delta på nobelseremonien, ABC Nyheter (NTB) 06.11.10
  Kina har ikke oppfordret USA til å holde seg borte fra nobelseremonien i Oslo, ifølge amerikanske myndigheter.
 • Forbes mener Hu er mektigere enn Obama, Aftenposten (NTB) 05.11.10
  Kinas president Hu Jintao er nå mektigere enn sin amerikanske kollega Barack Obama, mener Forbes Magazine.
 • - Velger de feil, må de tåle konsekvensene, Aftenposten 05.11.10
  Kinesisk viseutenriksminister advarer europeiske land mot å delta på Nobelseremonien i Oslo i desember.
 • Menneskerettighetspris til Liu, VG (NTB) 05.11.10
  Årets fredsprisvinner, den fengslede kinesiske dissidenten Liu Xiaobo(54), ble denne uka tildelt nok en pris.
 • Kineserne vil ødelegge Nobel-festen, Aftenposten 05.11.10
  Den kinesiske ambassaden har sendt ut i et brev til en rekke ambassader i Oslo der de ber andre land om Ikke å være til stede under utdelingen av Nobels fredspris.
 • Asia kaller på Obama, kommentar av Fareed Zakaria i Bergens Tidende 05.11.10
  Den lenge utsatte Asia-turen til Obama denne uken til India, Indonesia, Sør-Korea og Japan er tilfeldigvis perfekt plassert i tid. Asiatiske makter viser en slående - og voksende - interesse for amerikansk styrke.
 • Pågrepet etter å ha delt ut Nobel-løpesedler, VG (NTB) 04.11.10
  Kinesisk politi har pågrepet en menneskerettsaktivist som skal ha delt ut løpesedler om at Liu Xiaobo var tildelt Nobels fredspris.
 • En krenkelse av fredsprisens prinsipper, kronikk av Tang Guoqiang i Dagbladet 02.11.10
  Liu Xiaobo er en forbryter som brøt Kinas lover ved å provosere frem undergraving av statens makt og ble dømt av kinesiske domstoler. Det han gjorde, har ingenting med forsvar av fred eller nedrustning å gjøre, for ikke å snakke om fremme av menneskerettigheter. Det han gjorde, strider imot Nobels hensikter med fredsprisen.
 • Ukrenkelig suverenitet, kronikk av Guo Jisi (pseudonym) i Aftenposten 01.11.10
  Det ensidige fokus på menneskerettighetenes suverenitet vil bare tjene til å sette freden og menneskerettighetene i fare.
 • Kinesiske medier angriper Jagland, Aftenposten (NTB) 29.10.10
  Statsmediene i Kina beskylder Nobelkomiteen for å bruke fredsprisen som et politisk verktøy.
 • Jagland forvirrer, debatt av Fredrik S. Heffermehl i Dagsavisen (nye meninger) 29.10.10
  Thorbjørn Jaglands siste innlegg er bare en bekreftelse av hvor umulig det er å få til en reell og intellektuelt hederlig debatt om at fredsprisen har vært misbrukt for andre formål enn det fredsarbeid Nobel ønsket å tilgodese.
 • Nobelforvirringer, kommentar av Thorbjørn Jagland i Dagsavisen (nye meninger) 29.10.10
  Mens forskere og kommentatorer over hele verden har bidratt med svært innsiktsfulle artikler om Fredsprisens virkninger i Kina, har de viktigste bidragene fra deler av Norges forskermiljø vært å sette i gang en debatt om Nobelkomiteens sammensetning.
 • Makt i sør, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 28.10.10
  Nå får de store utviklingslandene mer makt. 700 millioner kinesere og indere har hatt flaks. De fikk aldri noen «ny økonomisk verdensorden», men en livgivende kapitalisme.
 • Min venn Liu Xiaobo, kronikk av Per Hovdenakk i Dagbladet 27.10.10
  Liu Xiaobo fikk trolig reddet hundrevis av liv på Den himmelske Freds Plass i juni 1989. Strategien ble lagt på møter i Bærum.
 • Fredsprisens pris er verd å betale, kommentar av Janne Haaland Matlary i Aftenposten 27.10.10
  Det er patetisk at både næringslivsledere og politikere er så lite begeistret. Hvor er gleden over at våre kinesiske medborgere får støtte til å leve et menneskelig liv som frie individer?
 • Voksende økonomier får mer makt i IMF, Aftenposten 25.10.10
  Økonomier i vekst, som Kina, India og Brasil, får mer å si i styringen av pengefondet IMF. Det har finansministrene i G20 blitt enige om.
 • - Historisk maktskifte, E24 24.10.10
  G20 gir mer makt til vekstlandene i IMF. Avgjørelsen karakteriseres som historisk av IMF-sjef Strauss-Kahn.
 • Med Kina i blikket, lederkommentar i Bergens Tidende 24.10.10
  Asias vekst bør gjøre noe med Norges utenrikspolitiske prioriteringer.
 • Kina sett fra Beijing, kronikk av Raymond Johansen Dagbladet 23.10.10
  Dette er ikke et innlegg om årets fredspristildeling. I kjølvannet av Nobelkomiteens tildeling til Liu Xiaobo har vi imidlertid fått en debatt om utviklingen i Kina og Kinas rolle i verden. Der har jeg lyst å gi en kommentar.
 • Klart for stjernekomité!, Ny Tid 23.10.10
  Nobelprisvinnere som Nelson Mandela og Shirin Ebadi kan sitte i Den norske Nobelkomite, opplyser Sveriges Nobelstiftelse til Ny Tid. Ebadi sier til Ny Tid at hun vil avvente en henvendelse fra komiteen.
 • Nobelstiftelsen åpner for kjendiskomité, Dagbladet 23.10.10
  Tidligere fredsprisvinnere som Shirin Ebadi og Kofi Annan kan sitte i komitéen i framtida.
 • Bør Nobels fredspris fagliggjøres og skandinaviseres?, debatt av Hans Petter Hermansen i Dagsavisen (nye meninger) 22.10.10
  Tildelingen av Nobels fredspris for 2010 til den kinesiske dissidenten og demokratiforkjemperen Liu Xiaobo har igjen vist hvor vanskelig det kan være for autoritære regimer i utlandet å fatte at dette ikke er en pris som de offisielle politiske myndighetene i Norge står bak.
 • Ikke for tidlig med Kina-pris, debatt av Stein Tønneson i Morgenbladet 22.10.10
  Julie Wilhelmsens innlegg i forrige ukes Morgenbladet var et fint forsvar for at Nobels fredspris gikk til Liu Xiaobo. For å fremme respekt for menneskerettigheter er det viktig med press og påvirkning både nedenfra, utenfra og innenfra et regime. Helst samtidig. At vi er i dialog må aldri få oss til å tie stille eller unnlate å gi priser til dem som fengsles for sine meningers skyld.
 • Ap-topp hyller Kina, Dagens Næringsliv (NTB) 22.10.10
  Partisekretær Raymond Johansen i Arbeiderpartiet kaller Kinas kamp mot fattigdom «en fantastisk bragd» og sier landet har et annet fokus på menneskerettigheter. Kinas fokus har ifølge Johansen vært å løfte folk ut av fattigdom og skape økonomisk vekst.
 • USA og Kina uenige om Liu, Vårt Land (NTB) 21.10.10
  Obama tok opp fredspristildelingen i møte med Kina.
 • På tide med nytenkning, debatt av Kristian Berg Harpviken Aftenposten 21.10.10
  Tiden er moden for at Stortinget endrer sin praksis og inkluderer både fagfolk og utlendinger i komiteen.
 • Storm i den norske andedam, debatt av Olav Riste i Aftenposten 20.10.10
  Aftenpostens kjempeoppslag om at Støre prøvde å presse Nobelkomiteens formann, basert på ei rad anonyme kjelder, har avfødd ein flaum av uvanleg korttenkte kommentarar. Det at Jagland refererte samtalen med Støre for Nobelkomiteen, blir framheva som bevis på Støres «press».
 • USAs justisminister ber Kina løslate Liu, Aftenposten (NTB) 20.10.10
  USAs justisminister Eric Holder ber Kina om å løslate den fengslede nobelprisvinneren Liu Xiaobo.
 • Kina ber Norge si unnskyld, Dagbladet (NTB) 19.10.10
  Seks av ti kinesere krever at Den norske Nobelkomiteen trekker tilbake tildelingen av nobelprisen til Liu Xiaobo.
 • Kina avviser norsk oljedelegasjon, Aftenposten 19.10.10
  Kina avlyser et planlagt møte med en norsk oljedelegasjon i Beijing. Handelsminister Trond Giske tror fortsatt på frihandelsavtale.
 • Kinas ledere vil ha rask vekst, E24 (NTB) 19.10.10
  Dermed har Kinas øverste ledere fastslått at landet skal fortsette den kurs det har fulgt i rundt 30 år, og som har gjort landet til verdens nest største økonomi.
 • Meisler ut ny politikk, Klassekampen 19.10.10
  Kina utarbeider ny femårsplan under en storm av internasjonale krav og kritikk.
 • Äntligen!, kommentar av Anders Heger i Dagsavisen (nye meninger) 19.10.10
  Sett fra utsiden har vi i løpet av to år brukt Nobels navn til å hylle ledelsen av én supermakt og fornærme ledelsen av en annen.
 • Fordømmer angrep mot Lius støttespillere, VG (NTB) 18.10.10
  Flere av støttespillerne til nobelprisvinner Liu Xiaobo er forsvunnet de siste dagene. Gruppa Tiananmen-mødrene tror de er blitt tatt av politiet.
 • Ble ikke fortalt om Støres Nobel-prat, Aftenposten 18.10.10
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) ble ikke fortalt om samtalen mellom Jonas Gahr Støre og Thorbjørn Jagland i New York, selv om Jagland fant det nødvendig å referere ordvekslingen for Nobelkomiteen.
 • Her er Kinas politiske fanger, Aftenposten 18.10.10
  Forholdene for menneskerettigheter i Kina er blitt kraftig forverret det siste året, ifølge en ny rapport fra den amerikanske kongressen. Søk deg gjennom amerikanernes database med 1450 kinesiske politiske fanger her.
 • – Nobelkomiteen blind for utvikling av menneskerettigheter, Aftenposten (NTB) 18.10.10
  Kinas offisielle nyhetsbyrå Xinhua, et talerør for landets myndigheter, går søndag til angrep på Den Norske Nobelkomiteen.
 • Kinesisk minister: – Hvorfor vinner ikke kinesiske helter?, Aftenposten (NTB) 18.10.10
  Hvorfor vinner ikke ekte helter som hjelper til med å løse kinesiske problemer Nobels fredspris? spør den kinesiske viseutenriksministeren Fu Ying.
 • En plikt til å bry seg, kronikk av Thorbjørn Jagland i Aftenposten 17.10.10
  Kinesiske myndigheter har hevdet at ingen har rett til å blande seg inn i Kinas indre anliggende. Jo, verdenssamfunnet har den retten.
 • - Det er brudd med spillereglene, Aftenposten 17.10.10
  Tidligere leder av Nobelkomiteen, Ole Danbolt Mjøs, sier han aldri opplevde at norske politikere tok kontakt for å advare mot reaksjoner på en prisutdeling.
 • Viste glede over fredsprisen – ble avhørt, Aftenposten 17.10.10
  Den unge kinesiske jenta ble så glad for fredsprisen til Liu Xiaobo at hun tok med seg blomster og kort til den norske paviljongen i Shanghai. Så fikk hun politiet på besøk.
 • - Trodde Støre var for smart til dette, VG Nett 17.10.10
  Omdømmeekspert Haakon B. Schrøder er overrasket over at Jonas Gahr Støre tok kontakt med Torbjørn Jagland og snakket med ham om fredsprisen.
 • Støtte-SMS fra Jagland, Aftenposten (NTB) 17.10.10
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) mottok lørdag en tekstmelding fra Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland.
 • Støre benekter å ha utøvet press, Aftenposten 17.10.10
  Utenriksministeren bekrefter at han snakket med Thorbjørn Jagland i september om muligheten for at en kinesisk opposisjonell kunne få fredsprisen. –Men jeg vil kategorisk avvise at det har vært noen form for press, sier han.
 • De usynlige, svarte hendene, Dagbladet 17.10.10
  Samtidig med tildelingen av Nobels Fredspris til Liu Xiaobo, kom et opprop for ytrings- og pressefrihet i sirkulasjon i Kina. Det er undertegnet av en rekke fremstående byråkrater og kulturpersonligheter, og flere kinesiske aviser har oppsiktsvekkende nok støttet det på lederplass.
 • Fredsprisen støtter markedsliberalismen, Debatt av Frode Vedeld i Dagsavisen (nye meninger) 16.10.l0
  Charter 08 omhandler ikke bare menneskerettigheter. Det er også en hyllest til rendyrket markedsliberalisme og deregulering av finansinstitusjoner.
 • Fredsprisens 36,9, debatt av Rolf G. Zimmermann i Aftenposten 16.10.10
  Thorbjørn Jagland slår til med nok et 36,9-stunt av samme kaliber som i glansdagene i Ap. Denne gangen rammer det både Nobels fredspris som institusjon og norsk næringsliv.
 • Sand i maskineriet, kommentar av Per Anders Madsen i Aftenposten 16.10.10
  Å dele ut Nobels fredspris er en politisk handling. Ingen komitéreform endrer på det.
 • - Det er en grense for hvor langt Kina kan gå, Dagbladet 16.10.10
  Jonas Gahr Støre: - Utelukker ikke norske mottiltak dersom kineserne fortsetter å skade vårt bilaterale forhold.
 • Støre benekter å ha utøvet press, Aftenposten (NTB) 16.10.10
  Utenriksministeren bekrefter at han snakket med Thor-bjørn Jagland i september om muligheten for at en kinesisk opposisjonell kunne få fredsprisen. –Men jeg vil kategorisk avvise at det har vært noen form for press, sier han.
 • Dobbeltmoralens vokter, kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 16.10.10
  Det er et kraftig signal når en norsk utenriksminister formidler kinesiske advarsler mot å gi fredsprisen til en opposisjonell.
 • Advarte Jagland før prisutdelingen, Aftenposten 16.10.10
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre videreformidlet kinesiske myndigheters frykt for at årets fredspris skulle gå til en opposisjonell. Mottaker var Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland.
 • Etter Nobel, lederkommentar i Dagens Næringsliv 15.10.10
  En uke etter at Nobelkomiteen gjorde det kjent at Liu Xiaobo får årets fredspris tyder alt på at dette var en riktig tildeling.
 • Riktig fredsprisvinner til feil tid, kommentar av Julie Wilhelmsen  i Morgenbladet 15.10.10
  Etter årets fredspris til Liu Xiaobo går diskusjonen høyt om hvilke konsekvenser denne tildelingen vil få. At prisutdelingen kommer til å få negative konsekvenser for norsk-kinesiske relasjoner har vi allerede sett tydelige tegn til. At den kan komme til å ramme norske handelsinteresser i Kina bør ikke overraske. Den mest kontroversielle påstanden er imidlertid at prisutdelingen heller ikke kommer til å fremme menneskerettighetene i Kina.
 • Prisens moral, moralens pris, kommentar av Dag Herbjørnsrud i Ny Tid 15.10.10
  Kinas kommunistparti er blitt avslørt etter Nobels fredspris til Liu Xiaobo (54). Men prisen har også aktualisert nobelkomiteens sammensetning og norske mennesker.
 • Balansekunstnarane, debatt av Fredrik W. Thue i Dag og tid 15.10.10
  Medan nobelkomitéleiar Thorbjørn Jagland talar prinsipielt om universelle menneskerettar, har fredspristildelinga i år vorte eit hår i suppa for den globale riksmeklingsmannen Jonas Gahr Støre.
 • Tror ikke på kinesiske Nobelpris-sanksjoner, E24 15.10.10
  - På mellomlang sikt har jeg ingen tro på at denne saken vil ha noen som helst innvirkning på norsk næringslivs forretningsmuligheter i Kina, uttaler Fredrik Hähnel i en pressemelding. Han er sjef for Shanghaikontoret i den svenske banken SEB, som torsdag sender ut sin China Financial Index.
 • - Norge oppmuntrer til kriminalitet i Kina, Dagbladet 15.10.10
  Kina fyrer løs mot Norge på ny pressekonferanse.
 • - Kina trenger ytringsfrihet nå, Dagbladet 15.10.10
  23 veteraner i det kinesiske kommunistpartiet har skrevet et åpent brev der de krever ytringsfrihet. Blant dem er Maos tidligere personlige sekretær.
 • Lett for dem å si, kronikk av Anne Applebaum i Dagbladet 14.10.10
  Det er knapt noen andre land enn Norge som er så økonomisk uavhengige at de våger å tråkke Kina på tærne.
 • - Tiden er moden for en ny vurdering, Aftenposten 14.10.10
  Ole Danbolt Mjøs synes en debatt i Stortinget om Nobelkomiteens sammensetning ville være interessant.
 • Kinesiske partiveteraner krever ytringsfrihet, VG (NTB) 14.10.10
  En gruppe på 23 veteraner fra Kinas kommunistparti krever i et brev at den nåværende ledelsen åpner for full ytringsfrihet.
 • UD: - Beklager at Kina har avlyst flere besøk, VG Nett 14.10.10
  Kinesiske myndigheter har avlyst eller utsatt ytterligere minst fire delegasjonsbesøk til eller fra Norge, opplyser UD.
 • Gerhard Heiberg kritisk til fredspristildelingen, VG (NTB) 14.10.10
  IOK-styremedlem Gerhard Heiberg mener tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo vil skape problemer for norsk næringsliv. Han mener også landet ikke fortjente prisen mot seg nå.
 • Forskere: Norge og Fredsprisen er tjent med en endring, Aftenposten 14.10.10
  - De andre nobelprisene har forskere i komiteene. Det ville vært naturlig om det norske Stortinget også valgte forskere til komiteen for fredsprisen, sier svensk fredsforsker.
 • Fredsprisens pris, kommentar av Kristoffer Rønneberg i Aftenposten 13.10.10
  Hvis noen land har råd til å føle Kinas påtatte vrede i noen måneder, er det Norge. Lakseeksportørene og regjeringen må løfte blikket og se at prisen er større enn dem.
 • Hva er ytringsfrihet og demokrati?, debatt av Helge Lurås i Dagsavisen (nye meninger) 13.10.10
  Mange setter Vesten i kontrast til Kina vedrørende ytringsfrihet og demokrati. Begge deler finnes hos oss, men ikke i Kina. Derfor er fredsprisen til Liu Xiaobo riktig og god. Men ytringsfrihet og demokrati finnes ikke i sine absolutte former i noe samfunn, heller ikke i Norge.
 • «Jeg trodde aldri dere ville våge», Dagbladet 13.10.10
  Fredsprisvinner Liu Xiaobos budskap til Thorbjørn Jagland og Nobelkomiteen.
 • Norske diplomater fikk ikke besøke Liu Xia, VG (NTB) 13.10.10
  Fredsprisvinner Liu Xiaobos kone Liu Xia sier norske diplomater er blitt forhindret fra å møte henne.
 • Dropper Beijing-besøk etter ny møteavlysning, Dagsavisen 13.10.10
  Kinesiske myndigheter avlyser nok et møte på politisk nivå under fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansens (Ap) besøk i landet. Men arbeidsmøter er blitt avviklet som planlagt.
 • Forutsigbart fra Kina, kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 12.10.10
  Reaksjonene fra Kina på at Liu Xiaobo ble tildelt fredsprisen er helt forutsigbare og vil neppe få lange konsekvenser
 • Fredspris uten integritet, debatt av Anna Kathrine Eltvik i Aftenposten 12.10.10
  Ved å gi fredsprisen til Barack Obama i fjor og Liu Xiaobo i år, gjør Nobelkomiteen det tydeligere enn noensinne at den ikke er politisk nøytral.
 • Kina burde fått prisen, kommentar av Morits Skaugen i Aftenposten 12.10.10
  Det vil bli færre potensielle fredspriskandidater i Kina etter hvert som utviklingen setter seg og landet blir en del av et globalt brorskap.
 • Kinahjelpen, lederkommentar i Bergens Tidende 12.10.10
  Uten bidragene fra den kinesiske økonomien hadde norsk velstand vært lavere. Og evnen til nyskaping høyere?
 • Kinas sanne ansikt, lederkommentar i Adresseavisa 12.10.10
  Kinesiske myndigheter bekrefter hvor viktig årets Nobels fredspris er, når de legger forholdet til lille Norge i fryseboksen.
 • Den kinesiske fare, kronikk av Simen Andersen Øyen i Bergens Tidende 12.10.10
  Årets fredspris viser det mangelfulle rettighetsvernet og de utilstrekkelige demokratiske institusjonene i den autoritære staten Kina. Men det er noe ved årets pris som uttrykker en vestlig selvtilfredshet i forståelsen av fred og menneskerettigheter.
 • - Vi har all grunn til å være sinte, Aftenposten 12.10.10
  Det kinesiske utenriksdepartementet gjentok tirsdag at tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo skader forholdet mellom Norge og Kina.
 • Avlyser møte på grunn av fredsprisen, Dagsavisen (NTB) 12.10.10
  Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) fikk mandag beskjed om at et viktig møte utgår fra programmet hennes i Beijing fordi Nobels fredspris er tildelt dissidenten Liu Xiaobo.
 • Gir Kinas president æren for fredsprisen, Aftenposten 12.10.10
  - Uten den strenge straffen på 11 års fengsel, ville ikke Liu Xiaobo fått den oppmerksomheten som førte til fredsprisen, mener den sensurerte forfatteren Zhang Yihe (68). I dag besøker hun Norge.
 • Kinesiske medier om fredsprisen: - Vesten tåler ikke suksessen vår, VG Nett 12.10.10
  - Fredsprisen viser at Vesten ikke tåler veksten vår. Den er et uttrykk for fordommer, og bak den ligger en ekstraordinær terrorisering av Kinas vekst og den kinesiske modellen, skriver Global Times, en tabloidavis som har vært av dem som i størst grad har kritisert fredsprisutdelingen.
 • Gir Kina noe rett i kritikken, Dagbladet 12.10.10
  PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken vil ha kritisk gjennomgang av hvordan Nobelkomiteen blir satt sammen.
 • Støre: - Vanskelig å forstå, Aftenposten 12.10.10
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre om kinesernes møteavlysning.
 • - Dere har gjort det kinesiske folk ulykkelige, Dagbladet 12.10.10
  Kinesiske myndigheter gjorde klart at fredsprisen ville skade forholdet mellom Kina og Norge.
 • - Ikke for sent for Kina å endre kurs, VG Nett 12.10.10
  - Det er sjokkerende at fredsprisvinnerens kone er satt i husarrest, men det er ikke for sent for kinesiske myndigheter å endre kurs, sier fredsprisvinner Liu Xiaobos advokat til VG Nett.
 • Fiskeriministerens besøk til Beijing fullstendig avlyst, Dagbladet 12.10.10
  I går avlyste kinesisk minister, i dag avlyser det kinesiske mattilsynet møter med fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.
 • - Kina-avtale er det absolutt viktigste, E24 12.10.10
  Etter Nobels fredpris fredag gikk til menneskerettighetsaktivisten Liu Xiaobo, har Kina gått kraftig ut mot prisutdelingen. Mandag valgte den kinesiske visestatsministeren å droppe et møte med den norske fiskeriministeren. Likevel frykter ikke Giske at hans viktigste avtale skal gå i vasken.
 • - Butikk er butikk, og politikk er politikk, Aftenposten 12.10.10
  Fiskeribransjen ikke bekymret over Kinas reaksjon mot regjeringen.
 • Is i magen, lederkommentar i Aftenposten 11.10.10
  I dag reiser fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen til Kina. På statsrådens program står blant annet en presentasjon av norsk sjømat på verdensutstillingen i Shanghai og politiske samtaler med representanter for kinesiske myndigheter i Beijing.
 • Kinahandel til himmels, Aftenposten 11.10.10
  På få år er Kina blitt en av Norges aller viktigste handelspartnere. Den årlige norske eksporten har økt med over 10 milliarder kroner på fire år. Importen fra Kina har økt enda mer.
 • Støre håper Kina tenker seg om, Aftenposten (NTB) 11.10.10
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han ikke forventer noen konsekvenser for Norges samarbeid med Kina etter Nobelkomiteens avgjørelse. Han håper landet revurderer sine uttalelser.
 • Fiskeriministeren frykter ikke kjeft i Kina, Aftenposten (NTB) 11.10.10
  Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) har liten tro på at Kina-besøket til uka vil preges av fredagens fredspristildeling.
 • Liu Xia satt i husarrest etter fengselsbesøk, Aftenposten 11.10.10
  Nobelprisvinner Liu Xiaobos kone Liu Xia melder at hun har blitt satt i husarrest etter møtet med ektemannen.
 • Liu Xiaobos visjon, kronikk av Kristian Berg Harpviken i Dagbladet 10.10.10
  Er det en sammenheng mellom fred, demokrati og menneskerettigheter, slik Nobelkomiteen hevder?
 • Prisverdig vinner, lederkommentar i Adresseavisa 10.10.10
  Fredsprisen til den fengslede, kinesiske menneskerettighetsforkjemperen, Liu Xiaobo, er en modig markering i Alfred Nobels ånd. Reaksjonene på tildelingen nasjonalt som internasjonalt er svært positive, med ett unntak; kinesiske myndigheter.
 • Jagland tror kinesernes sinne vil avta, Aftenposten (NTB) 10.10.10
  Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland har liten tro på at kinesiske myndigheter vil straffe Norge fordi fredsprisen gikk til regimekritikeren Liu Xiaobo.
 • Utfordrar, lederkommentar av Alf Skjeseth i Klassekampen 09.10.10
  Nobelkomiteens fredspris til Liu Xiaobo har ei god grunngjeving, men konsekvensane er usikre. Direktør Jan Egeland ved Norsk Utanrikspolitisk Institutt seier at tildelinga er den modigaste på mange år, og «modig» er eit ord som går att. Den danske Kina-eksperten Mette Halskov Hansen seier at Liu Xiaobo er ein verdig vinnar, men ho meiner at Liu ikkje er eit opplagt val blant dei som kjempar for ytringsfridom og menneskerettar i Kina.
 • En riktig pris, kommentar av Bjørn Engesland i Dagsavisen (nye meninger) 09.10.10
  Nobelkomiteen skal ha honnør for å fronte de universelle menneskerettighetene ved sin tildeling. Dette handler ikke om Vesten mot resten.
 • En nødvendig pris, kommentar av Bjarte Botnen i Vårt Land 09.10.10
  De siste 30 år har Kina gjennomgått en fantastisk utvikling, men også verdens mest folkerike stat – og klodens nest største økonomi – må akseptere at mennesker ikke lever av penger alene. Årets fredspris er helt nødvendig korrektiv.
 • Bra også for Kina, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 09.10.10
  Kina vil som økonomisk stormakt vinne på å ta menneskerettigheter på alvor.
 • Viktig pris, lederkommentar i Dagens Næringsliv 09.10.10
  Ifjor ble Nobels fredspris tildelt en mann med makt og myndighet til å gjøre verden mer fredelig. I år går prisen til en mann som er så avmektig man kan være når man sitter fengslet i et diktatur. Like fullt er årets pris til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo viktigere - og riktigere - enn fjorårets pris til president Barack Obama.
 • Virker mot sin hensikt?, kommentar av Henning Kristoffersen i Dagsavisen 09.10.10
  Å gi fredsprisen til Liu Xiaobo markerer et vestlig, europeisk ståsted. Men det bygger neppe forståelse for ytringsfrihet og rettssikkerhet i Kina.
 • Hegemonisk krampetrekning, kommentar av Helge Lurås i Dagsavisen 09.10.10
  Den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo har definitivt ofret mye i kampen for rettigheter og politiske systemer inspirert fra Vesten. Slik sett er det naturlig at han belønnes av den samme forsamling som i fjor ga fredsprisen til USAs president. Nobelkomiteen er pro-Vesten og kan knapt klandres for det.
 • Uomgjengelig prisvinner, lederkommentar i Bergens Tidende 09.10.10
  Liu Xiaobo er en verdig vinner av Nobels fredspris. Nobelpriskomiteen har ved denne anledning demonstrert uavhengighet og mot.
 • Frykter ikke kinesisk handelskrig, E24 09.10.10
  Norsk næringsliv forventer ikke fredspris-sanksjoner fra Kina.
 • Obama krever at Kina løslater fredspris-Liu, Dagbladet 09.10.10
  Den amerikanske presidenten hyller fredspris-tildelingen.
 • - Vil neppe bidra til mer demokrati, Dagbladet 09.10.10
  Jeg tror ikke fredsprisen til Liu Xiaobo vil fremme demokrati og menneskerettigheter i Kina, hvis det var hensikten med prisen. Kineserne vil se på denne prisutdelingen som en veldig vestlig reaksjon og som et ønske om å påvirke utviklingen i landet, sier Henning Kristoffersen, som tidligere har ledet Handelshøgsolen BIs virksomhet i Kina.
 • Milliarder står på spill, Dagbladet 09.10.10
  Norske selskaper kan bli hardt rammet hvis Kina reagerer.
 • NTNU-professor: - Totalt misforstått fredspris, VG Nett 09.10.10
  - Det er ikke vanskelig å finne en dissident i et land med 1,3 milliarder innbyggere, sier professor i sosialpsykologi ved NTNU, Arnulf Kolstad.
 • - Vestlig reformsyn, Klassekampen 09.10.10
  - Liu Xiaobo er en ­modig opposisjonell, men står for en vestlig type reform som har liten støtte blant opposisjonelle i Kina, sier professor Anne Wedell-Wedellsborg.
 • - Fredsprisen vil ikke ødelegge handelsavtale, E24 09.10.10
  Kina-kjenner og forfatter Torbjørn Færøvik mener kinesernes vrede vil legge seg raskt.
 • Norsk-kinesere protesterer mot fredspris-avgjørelsen, Aftenposten 09.10.10
  - Vi mener den er upassende. Den skaper mer konflikt mellom Norge og Kina, ettersom kinesiske myndigheter har protestert kraftig på utdelingen., sier talsmann Ya Ming Yuen for Den norsk-kinesiske Forening.
 • Barroso taus om Liu-løslatelse, Aftenposten 09.10.10
  EU-kommisjonens president Jose Manuel Barroso gratulerer Liu Xiaobo med fredsprisen, men tar ikke til orde for at kinesiske myndigheter løslater ham.
 • - En av de modigste prisene noensinne, Aftenposten 09.10.10
  Nupi-direktør Jan Egeland sier Nobelkomiteens valg av Liu Xiaobo er modig. Ekspertene har til felles at de tror fredsprisen på kort sikt, men trolig ikke lang sikt, kan ødelegge forholdet mellom Norge og Kina.
 • Provosert over Stoltenbergs Nobel-hyllest, Dagbladet 09.10.10
  Kinesiske eksperter tror statsministerens «ukloke» ordvalg kan stanse frihandelsavtale.
 • - Blasfemi mot Fredsprisen, Dagbladet 09.10.10
  Kinesiske myndigheter er rasende etter at dissidenten Liu Xiaobo vant årets pris. Se meldingen fra ambassaden her.
 • Ny verden, for den som vil se, kommentar av Are Slettan på NA24 07.10.10
  Nye tall viser at globalisering har vært en velsignelse for fattige land. Onsdag kom Det internasjonale pengefondet IMF med nye prognoser for verdensøkonomien. For hele verden anslås BNP-veksten nå til 4,8 prosent i 2010 og 4,2 prosent i 2011.

Søk:

Avansert søk

Norske aviskommentarer om Kina og fredsprisen:


"Det er ikke rart det går dårlig når verdensøkonomien er inne i sin raskeste forvandling siden Romerrikets tid. I Europa gjør euroen vondt verre."

Kinas nye verden, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 14.11.10

"Kinas ambassade har sendt brev til andre lands representasjoner i Oslo for å anmode om at de holder seg borte fra seremonien der Nobels fredspris skal overrekkes til en representant for Liu Xiaobo. Selv soner den kinesiske demokratiforkjemperen en dom på 11 år for politisk undergraving og er forhindret fra å være til stede 10. desember."

Et uakseptabelt forsøk på press, lederkommentar i Aftenposten 09.11.10

"De offisielt inviterte til fredsprisutdelingen bør delta, uten frykt for kinesiske represalier."

Kinas trusler, lederkommentar Bergens Tidende 07.11.10

"Nå får de store utviklingslandene mer makt. 700 millioner kinesere og indere har hatt flaks. De fikk aldri noen «ny økonomisk verdensorden», men en livgivende kapitalisme."

Makt i sør, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 28.10.10

"Asias vekst bør gjøre noe med Norges utenrikspolitiske prioriteringer."

Med Kina i blikket, lederkommentar i Bergens Tidende 24.10.10

"Å dele ut Nobels fredspris er en politisk handling. Ingen komitéreform endrer på det."

Sand i maskineriet, kommentar av Per Anders Madsen i Aftenposten 16.10.10

"Det er et kraftig signal når en norsk utenriksminister formidler kinesiske advarsler mot å gi fredsprisen til en opposisjonell."

Dobbeltmoralens vokter, kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 16.10.10

"En uke etter at Nobelkomiteen gjorde det kjent at Liu Xiaobo får årets fredspris tyder alt på at dette var en riktig tildeling."

Etter Nobel, lederkommentar i Dagens Næringsliv 15.10.10

"Hvis noen land har råd til å føle Kinas påtatte vrede i noen måneder, er det Norge. Lakseeksportørene og regjeringen må løfte blikket og se at prisen er større enn dem."

Fredsprisens pris, kommentar av Kristoffer Rønneberg i Aftenposten 13.10.10

"Reaksjonene fra Kina på at Liu Xiaobo ble tildelt fredsprisen er helt forutsigbare og vil neppe få lange konsekvenser."

Forutsigbart fra Kina, kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 12.10.10

"Uten bidragene fra den kinesiske økonomien hadde norsk velstand vært lavere. Og evnen til nyskaping høyere?"

Kinahjelpen, lederkommentar i Bergens Tidende 12.10.10

"Kinesiske myndigheter bekrefter hvor viktig årets Nobels fredspris er, når de legger forholdet til lille Norge i fryseboksen."

Kinas sanne ansikt, lederkommentar i Adresseavisa 12.10.10

"I dag reiser fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen til Kina. På statsrådens program står blant annet en presentasjon av norsk sjømat på verdensutstillingen i Shanghai og politiske samtaler med representanter for kinesiske myndigheter i Beijing."

Is i magen, lederkommentar i Aftenposten 11.10.10

"Fredsprisen til den fengslede, kinesiske menneskerettighetsforkjemperen, Liu Xiaobo, er en modig markering i Alfred Nobels ånd. Reaksjonene på tildelingen nasjonalt som internasjonalt er svært positive, med ett unntak; kinesiske myndigheter."

Prisverdig vinner, lederkommentar i Adresseavisa 10.10.10

"Nobelkomiteens fredspris til Liu Xiaobo har ei god grunngjeving, men konsekvensane er usikre. Direktør Jan Egeland ved Norsk Utanrikspolitisk Institutt seier at tildelinga er den modigaste på mange år, og «modig» er eit ord som går att. Den danske Kina-eksperten Mette Halskov Hansen seier at Liu Xiaobo er ein verdig vinnar, men ho meiner at Liu ikkje er eit opplagt val blant dei som kjempar for ytringsfridom og menneskerettar i Kina."

Utfordrar, lederkommentar av Alf Skjeseth i Klassekampen 09.10.10

"De siste 30 år har Kina gjennomgått en fantastisk utvikling, men også verdens mest folkerike stat – og klodens nest største økonomi – må akseptere at mennesker ikke lever av penger alene. Årets fredspris er helt nødvendig korrektiv."

En nødvendig pris, kommentar av Bjarte Botnen i Vårt Land 09.10.10

"Kina vil som økonomisk stormakt vinne på å ta menneskerettigheter på alvor."

Bra også for Kina, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 09.10.10

"Ifjor ble Nobels fredspris tildelt en mann med makt og myndighet til å gjøre verden mer fredelig. I år går prisen til en mann som er så avmektig man kan være når man sitter fengslet i et diktatur. Like fullt er årets pris til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo viktigere - og riktigere - enn fjorårets pris til president Barack Obama."

Viktig pris, lederkommentar i Dagens Næringsliv 09.10.10

"Liu Xiaobo er en verdig vinner av Nobels fredspris. Nobelpriskomiteen har ved denne anledning demonstrert uavhengighet og mot."

Uomgjengelig prisvinner, lederkommentar i Bergens Tidende 09.10.10

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.