Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Kina i Afrika - til gjensidig nytte?

Etter at Kina i 2006 var vertskap for et kinesiskafrikansk toppmøte med deltakelse på toppnivå fra 48 afrikanske stater har stadig flere spurt seg: Hva vil Kina i Afrika? Fellesrådet og Slett u-landsgjelda (SLUG) snur på spørsmålet og spør: Hva skal Afrika med Kina?

Onsdag 30. januar 2008
Linker oppdatert: Mandag 17. mars 2008

Spørsmålet ble stilt i en kronikk i Dagbladet forrige uke, der Guro Almås (Fellesrådet for Afrika ) og Martine Dahle Huse (SLUG), konkluderer slik (les mer her):

"Moralisering fra Vesten over at Afrika må «passe seg» for Kina vil neppe ha særlig effekt. Det er en del av historien at mange i Afrika ser Kina som et alternativ til vestlige stormakter som mange mener har et heller tvilsomt rulleblad i Afrika. Når stormaktene viser interesse for Afrika – enten det er Kina, Japan, EU eller USA, er de sannsynligvis verken engler eller demoner – og de vil ikke forsvinne. Vi håper debatten i framtida kan handle om hvordan afrikanerne selv kan ta kontroll over sine egne ressurser og sin egen utviklingsprosess."

I kronikken peker de særlig på følgende forhold:

 • Kina gir lån «uten politiske betingelser», noe som gjør dem populære blant afrikanske ledere, men som kritiseres av tradisjonelle kreditorer som Verdensbanken.
 • Kina tilfører Afrika betydelige ressurser, og så lenge de tradisjonelle donorene ikke oppfyller sine forpliktelser og bidrar med ressurser som kan hjelpe afrikanske land til å komme ut av fattigdommen, bør man ikke utelukke Kina som samarbeidspartner for afrikanske land.
 • Flere faktorer peker mot at handlingsrommet for afrikanske land er i ferd med å øke. Det at Kina og andre «nye» store aktører kommer inn med tilbud om lån og bistand til afrikanske land, med andre prinsipper og prioriteringer enn de tradisjonelle vestlige donorene, kan gi afrikanske land valgfrihet og dermed styrke dem i forhandlinger med långiverne. Samtidig gjør gjeldssletten at afrikanske land står noe friere enn før.

Bakgrunnen for kronikken er en ny rapport om Kina i Afrika utarbeidet for de to organisasjonene av Martine Dahle Huse og Stephen L. Muyakwa med tittelen "China in Africa: lending, policy space and governance" (las ned her).

- Kinas engasjement i Afrika er ikke så negativt som det ofte hevdes, sa de to forfatterne til Dagsavisen og sammenfattet rapportens hovedkonklusjon slik (les mer her):

"Vi trenger en internasjonal lovgivning som alle kan følge, så vel Kina som andre land. Både låntakere og långivere må følge minimumsstandarder for ansvarlig, bærekraftig långivning og låntaking."

Til gjensidig nytte?

Også i Sverige har Kinas rolle i Afrika vært tema for en studie, utført på oppdrag fra SLUGs europeiske nettverk, Eurodad, i samarbeid med svenske Diakonia. - Til gjensidig nytte?, er spørsmålet som stilles i rapportens tittel med henvisning til det prinsippet som Kina har lagt til grunn for sin Afrika-politikk. Rapporten - China and the end of poverty in Africa - towards mutual benefit? - er skrevet for frivillige organisasjoner og andre som ønsker å fordype seg i "Kinas roll i Afrika och den förändrade dynamik som, med Kinas engagemang, uppstår i frågor som fattigdomsbekämpning och global utvecklingspolitik". Rapportens hovedfunn og anbefalinger oppsummeres slik:

 1. Kinas bistand til og samarbeid med Afrika endrer spillereglene og truer med etterlate regjeringer, institusjoner og organisasjoner, som ikke handler strategisk, i grøfta;
 2. Det er behov for tre-partsdialog i tilnærmingen til situasjonen;
 3. Vestlige regjeringer bør sørge for samsvar mellom ord og handling;
 4. Regjeringen i Kina bør omsette ord til handling - fra en smal ikke-innblanding til en bredere 'ikke-likegyldighet';
 5. Kinas økende rolle som utlåner og giver i Afrika utfordrer dagens utviklingsparadigme - i retning av felles standarder for ansvarlig lånepolitikk og effektiv bistand;
 6. Kinas økonomiske oppstigning og såkalte 'marsj inn i Afrika' utfordrer ikke-bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre - i retning globalt samarbeid for bærekraftig utvikling.

Norsk politikk

– Det er i all hovedsak grunn til å se positivt på Kinas økende rolle i Afrika, sa utviklingsminister Erik Solheim til Bistandsaktuelt i forbindelse med sitt besøk i Kina høsten 2006 (les mer her). Han fastslo bl.a. at:

"Kinas engasjement utgjør i dag den største endringsfaktor for det afrikanske kontinentet."

I en artikkel fra Solheims analyseenhet i UD i april i fjor ble Kinas rolle i Afrika omtalt slik (les mer her):

"Nye aktører, med Kina i spissen, utfordrer givere med lange bistandstradisjoner. Mange av de nye giverlandene gir bistand med utgangspunkt i klart formulerte egne interesser uten å stille de tradisjonelle betingelsene om menneskerettigheter og godt styresett. De tradisjonelle giverne stiller spørsmål ved tilnærmingen til de nye giverlandene."

Kinas rolle i Afrika ble imidlertid ikke viet mye oppmerksomhet i regjeringens nye Afrika-plattform, som ble lagt fram i slutten av august i fjor (les mer her). I plattformen nevnes Afrikas betydning for Kina i et par setninger og det konkluderes at Norge vil: "Styrke dialogen om utviklingen i Afrika med land som Kina og India". Afrika er ikke nevnt i regjeringens Kina-strategi (les mer her), som ble lagt fram et uker tidligere, men i et bredere perspektiv står det at:

"Regjeringen vil: være pådriver for at Kina skal bidra aktivt til et verdenssamfunn forankret i FN, basert på respekt for menneskerettigheter, solidaritet, rettferdig fordeling og en bærekraftig utvikling."

Og her er det nok duket for motsetninger. I forbindelse med urolighetene i Kenya skrev nylig den kinesiske avisa Peoples Daily på lederplass at (les mer her):

"Vestlig demokrati passer ganske enkelt ikke til afrikanske forhold, men bærer i stedet med seg roten til katastrofe."

Dette kan kanskje være en påminnelse om å lytte til ett av de Sør-innspillene UD har fått i forbindelse med sitt Refleksprosjekt. - Det nye Sør, i form av framvoksende stormakter som India og Kina, men også Sør-Afrika og Brasil, vil i årene framover grunnleggende forandre våre oppfatninger av verden, sa professor C. Raja Mohan fra India på et UD-seminar i Oslo i september i fjor. Han formulerte vår felles utfordring slik (les mer her):

"Å sikre at den uunngåelige omfordelingen av økonomisk makt som pågår i verden skjer gjennom minst mulig sosial friksjon har blitt en kollektiv utfordring for hele verden."


Aktuelle lenker:

Relevante nyhetssaker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Sterkere lut må til, debatt av Martine Dahle Huse i Dagens Næringsliv 17.03.08
  Erik Solheim skriver i sitt innlegg 6. mars at Kina som utviklingsaktør bringer muligheter til fattige land i Afrika, men at han er bekymret for at kinesiske lån skal føre til en ny gjeldskrise. Vi deler Solheims bekymring, men vil legge til at Kinas til tider kritikkverdige praksis er langt fra enestående. Uansvarlig långivning er fortsatt utbredt.
 • Problem eller mulighet?, debatt av Erik Solheim i Dagens Næringsliv 06.03.08
  Det mangler mye penger for å bekjempe fattigdom og få til bærekraftig utvikling i Afrika. Spørs-målet er om Kinas offensiv på kontinentet vil bedre forholdene eller skape en ny gjeldskrise, skriver Erik Solheim (SV), miljø- og utviklingsminister.
 • Krever lover til å beskytte Afrika, Dagsavisen 23.01.08
  Det er et sterkt behov for et internasjonalt lovverk som kan sikre ansvarlig og bærekraftig gjeld, sier forskere som har studert Kinas rolle som långiver i Afrika.
 • Krever åpenhet om Kina-lån til Afrika, Bistandsaktuelt 23.01.08
  Åpenhet er avgjørende når afrikanske ledere forhandler om lån med Kina. Uten at vanlige borgere får innsikt i avtalene er det fare for nye gjeldskriser eller økt korrupsjon. Det går fram av en ny rapport om kinesiske lån til Afrika.
 • Hva skal Afrika med Kina?, Kronikk av Guro Almås og Martine Dahle Huse i Dagbladet 22.01.08
  Når stormaktene viser interesse for Afrika - enten det er Kina, Japan, EU eller USA, er de sannsynligvis verken engler eller demoner - og de vil ikke forsvinne. Vi håper debatten i framtida kan handle om hvordan afrikanerne selv kan ta kontroll over sine egne ressurser og sin egen utviklingsprosess.
 • Kina: Demokratiet har skylda, Dagbladet.no 14.01.08
  «Vestlig demokrati passer ganske enkelt ikke til afrikanske forhold, men bærer i stedet med seg roten til katastrofe», skriver den tidligere Afrika-korrespondenten Li Xinfeng, ifølge nyhetsbyrået Associated Press.
 • Kinas Afrika-politikk, kommentar av Marit Nybakk i Dagsavisen 15.02.07
  Det vakte oppsikt da Kina inviterte afrikanske ledere til kinesiskafrikansk toppmøte i Beijing i november i fjor. Hele 48 av Afrikas 53 land var representert på toppnivå. Men for Kina var dette en ytterligere forsterkning av en langsiktig Afrika-strategi der landet investerer i infrastruktur.


Søk:

Avansert søk

Sagt om Kina i Afrika:


"Kina får allerede over 30 prosent av sin olje fra Afrika. For Kina er Afrika også viktig som leverandør av andre naturressurser og som voksende eksportmarked."

"Norge vil: Styrke dialogen om utviklingen i Afrika med land som Kina og India."

Regjeringens Afrika-plattform
August 2007

"Nye aktører, med Kina i spissen, utfordrer givere med lange bistandstradisjoner. Mange av de nye giverlandene gir bistand med utgangspunkt i klart formulerte egne interesser uten å stille de tradisjonelle betingelsene om menneskerettigheter og godt styresett."

UDs analyseenhet
april 2007

"De er inne på bistandsmarkedet, men det kan nok ha med andre interesser å gjøre enn at man strengt tatt er opptatt av fattigdomsbekjempelse, slik vi kanskje er det. Uten at jeg skal virke veldig fordomsfull her, vil jeg likevel prøve å dra inn den delen av debatten."

Morten Høglund (FrP)
i
Stortinget 24.04.07

"Kinas langsiktige mål dreier seg imidlertid ikke bare om tilgang på ressurser. Den politiske agendaen er å sikre Kina viktige stemmer i internasjonale organisasjoner. Og prisen for at Kina støttet Frelimo under valgkampen i Mosambik var at landet nå skulle importere varer fra Kina i stor stil."

Marit Nybakk (Ap)
i
Dagsavisen 15.02.07

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.