Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Nye bilder av Afrika?

På en større konferanse i Oslo sist uke tok utviklingsminister Erik Solheim til orde for "nye bilder av Afrika". "Ba Norge om hjelp", ble tittelen på oppslaget i Aftenposten dagen etter, som bekreftet at gamle bilder fortsatt trives - godt hjulpet av media, innsamlende bistandsorganisasjoner og giverglade nordmenn (og -kvinner).

Torsdag 25. oktober 2007
Linker oppdatert: Tirsdag 01. april 2008

Våre bilder av Afrika - og Sør generelt - sitter dypt og har konsekvenser. Det er grunnen til at Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) i år har satt fokus på slike spørsmål gjennom kampanjen "Afrika nå - En sak har alltid flere sider". Som bakgrunn for kampanjen oppgir SAIH bl.a. (se mer her):

"Å være kritisk til det inntrykket av Sør som skapes av vestlige aktører er viktig for å oppnå endringer i holdninger og handlinger i Nord, som igjen er medvirkende premisser for frigjøring i Sør."

10 oktober arrangerte SAIH, i samarbeid med Fellesrådet for Afrika, et seminar som stilte følgende spørsmål: Norske bilder av afrikanske kvinner - nødvendige symboler på håpløshet? På seminaret sa Colleen Lowe Morna fra Gender Links i Sør-Afrika bl.a. (les mer her):

"Bildet av den passive afrikanske kvinnen er like medieskapt som det er globalt, og det er svært generaliserende."

Men denne måneden har SAIH og Fellesrådet ikke vært alene om å sette fokus på våre bilder av Afrika. 15 oktober arrangerte Utenriksdepartementet og Norad, i samarbeid med Fritt Ord, konferansen "Nye bilder av Afrika" i Oslo. I en kronikk i Dagbladet samme dag skrev utviklingsminister Erik Solheim bl.a. (se her):

"Vi tenker alle på Afrika som krigenes kontinent. Som epidemienes kontinent. Som sultens kontinent. Hvordan havnet vi der?"

- Vi må sette søkelyset på det positive - på mulighetenes Afrika, skriver Solheim og avslutter kronikken med en presentasjon av konferansen:

"I dag arrangerer Utenriksdepartementet en konferanse som forsøker å gjøre nettopp dette. Konferansen begynner der tv-nyhetene slutter. Den skal fortelle en historie om et Afrika som er inne i en periode der det aldri har det vært så få kriger som nå, som aldri har hatt så mange demokratiske valg som nå, som aldri hatt en slik vedvarende høy økonomisk vekst som nå. Det er presentasjonen av den verdensdelen der bruken av mobiltelefoner øker mest, der dyrking av vindruer, turisme og den kreative industrien er næringslivssektorer på sterk fremmarsj. Det er det Afrika som blir gitt tillit nok til å arrangere verdens største idrettsarrangement. Fotball-VM 2010."

På konferansen deltok bl.a. Liberias president, Ellen Johnson-Sirleaf, den første kvinnelige presidenten i Afrika, som nettopp skulle representere det nye Afrika. Hun sa bl.a. (les mer her):

"Liberia er et godt eksempel på et land som på kort tid har gått fra politisk komedie, med storstilt korrupsjon, ufattelig voldsbruk og en befolkning på flukt, til fredssamtaler og demokratiske valg. Med freden er økonomien stabilisert, familier har vendt tilbake, gårder bygges opp, barn sendes igjen på skolen. Det internasjonale samfunnet kan hjelpe til ved å åpne for handelssamarbeid og tillate Afrika egen agenda i samarbeidet om utvikling."

Men det nye bildet varte ikke lenge. Mens NTB sendt ut en melding om at "Lady Liberia vil endre Vestens bilde av Afrika" (les mer her) rapporterte Aftenposten dagen etter - under tittelen "Ba Norge om hjelp" - at:

"Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf ba personlig Norge om hjelp til å bygge ut strømforsyningen i landet."

Overfor ukeavisa Ny Tid sist fredag kommenterte Erik Solheim saken slik:

"Stereotypiene sitter langt inne. Når vi eksempelvis involverer oss i Afrika, får vi ikke kritikk for å involvere oss politisk slik som i Latin-Amerika, selv om det syder av politikk også i Afrikanske land. Jeg håper at norsk presse kan gå i seg selv etter denne konferansen."

Men pressen er ikke alene om å reprodusere gamle bilder av Afrika. Sist søndag gikk den årlige TV-aksjonen av stabelen, denne gangen til UNICEF i samarbeid med idretten under vignetten "Sammen for barn". På kampanjens nettside ruller følgende appell (se her):

"227 kroner i måneden er nok til at seks foreldreløse barn som bor hjemme, kan få støtte fra lokale frivillige." 

"134 kroner er nok til at tre gravide i Mosambik kan få frivillig testing og rådgivning for å forhindre at barnet blir smittet."

Som avsluttes i rosa skrift: Det koster så lite å forandre så mye!

Men det trengs trolig mange konferanser om nye Afrika-bilder for å endre på bilder etablert gjennom tiår på tiår med TV-aksjoner... 


Aktuelle lenker:

 • Ti på topp gode nyheter fra Afrika, Fellesrådet for Afrika 29.01.08
 • Nye bilder av Afrika, konferanse i Oslo 15.10.07
  - The present media coverage of the African continent within Africa and Outside Africa, with Norway as a special case, presentasjon av Helge Rønning
 • Andre bilder av Afrika, Norad 18.10.07
  - Ingen andre kontinenter er mer sårbare for norske stereotypier enn det Afrika er, sa Utviklingsminister Erik Solheim som åpnet konferansen ”Nye bilder av Afrika”, i regi av Utenriksdepartementet og Norad, mandag 15.oktober, på SAS Scandinavian Hotel i Oslo.
 • "Vi har et valg", SAIH 11.10.07
  ”Bildet av den passive afrikanske kvinnen er like medieskapt som det er globalt, og det er svært generaliserende” sier Colleen Lowe Morna. Bistandsorganisasjoner og media spiller viktige roller i formidlingen av bilder av afrikanske kvinner, og framstillingen av kvinner var temaet som ble diskutert under debatten på Håndverkeren 10 oktober.
 • Afrika nå - en sak har alltid flere sider, SAIHs kampanjesider 2007
  Borgerkriger herjer, aids utsletter generasjoner og i Nairobi sitter katten til Ngugi fast i et tre.
 • Afrika Årbok 2002-2003: "Media i Afrika - Afrika i media", Fellesrådet for Afrika
 • Journalistene og "de der nede", av Elisabeth Eide i Nordicom Information 4/1999
  Nyhetskriteriene skildrer framherskende perspektiv når det gjelder hva som blir nyheter, hvem som "kommer til" eller får snakke. Jeg ønsker her å gå inn på journalistikk om Sør fra en noe annen vinkel: ved å se journalistikken i lys av annengjøringsprosessen og begrepsparet universalisme/provinsialisme - eller likhet/forskjell.  
 • Afrikanske bilder, kommentar av Tove Strand Gerhardsen i VG 01.09.98
  Hvilket bilde sitter vi igjen med av Afrika og afrikanere etter reportasjene om sult og ufattelige lidelser i Sudan?

Tidligere relevante saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt om Afrika den siste tiden:

 • Kultur og opprør ved steinbukkens vendekrets, kronikk av Pål Steigan i Klassekampen 31.03.08
  Verdens fattige er stort sett et ikke-tema i presse og kringkasting. Og så var det vel finale i norsk Melodi Grand Prix på denne tida.
 • Hjemme, borte eller uavgjort, kommentar av Andrew Kroglund i Ny Tid 28.03.08
  Den 29, mars starter den norske tippeligaen opp igjen, med flere utlendinger enn noen gang, mange av disse er afrikanere. Fotballagenten og advokaten Gunnar Martin Kjenner fortalte NRK i fjor at på enkelte dager får han opptil 25 henvendelser fra unge afrikanske spillere under 20 år.  Fotballen er globalidretten fremfor noen og en spennende innfallsport for å se på utviklingstrekk på det afrikanske kontinentet.
 • Afrikansk Union, NRK Frokost-TV 30.01.08
  Intervue med Guro Almås i Fellesrådet for Afrika og Hannah Wozene Kvam i Queendom. 
 • Vi trenger ikke positive bilder av Afrika, kronikk av Jonas Holmqvist i Universitas 23.01.08
  Mangel på kritisk god journalistikk fører til stereotype bilder av Afrika
 • Våre bilder av Afrika, Kommentar av Andrew Kroglund i Nationen 22.01.08
  Afrikanere vil ikke tas ved nesen lenger - verken av sine egne ledere eller av utenlandske interesser.
 • Alltid noe nytt fra Afrika, kommentar av Andrew Kroglund i Minerva 17.12.07
  Etter 50 år må Afrika tåle et kritisk søkelys på sitt korte stats- og nasjons-byggingseksperiment. Realiteten er nådeløs. Dette gjelder også våre egne bilder av Afrika.
 • Kritisk, kreativ og kunnskapsbasert, debatt av Andrew Kroglund i Ny Tid 16.11.07
  Brother Buntu har et interessant innlegg i forrige Ny Tid, som en refleksjon til min kommentar om journalistikk og Afrika 26. oktober. I kommentaren omtaler jeg et tidligere innlegg av Dag Herbjørnsrud 19. oktober, hvor han kritiserer norske mediers afrikadekning
 • Gamle bilder av Afrika, debatt av Guro Almås i Aftenposten 03.11.07
  Nylig gjestet Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf konferansen "Nye bilder av Afrika" i Oslo. Vi som fikk være til stede, møtte en president som gjorde et sterkt inntrykk.
 • En Ny Tid for Afrika, debatt av Andrew Kroglund i Ny Tid 26.10.07
  Ny Tid har etablert seg som en viktig røst i det norske mediebildet. Men utviklingsredaktør Dag Herbjørnsruds svinging av pisken over norske mediers dekning av afrikansk virkelighet i utgave nr. 41, er for enkel. Også for de av oss som ”digger” Afrika.
 • De svartmaler Afrika, Kronikk av Steingrímur Njálsson i Aftenposten 27.10.07
  Folkemordet i Rwanda våren 1994 er kroneksemplet på rykte- og mytebasert mediedekning av afrikanske forhold.
 • Afrika – kontinent i mørke, debatt av Torild Skard i Morgenbladet 26.10.07
  I forrige uke organiserte utviklingsminister Solheim en konferanse i Oslo for å vise nye, mer positive bilder av Afrika. Et prisverdig initiativ, men hvilken betydning får det? Med all vår velvilje er vi ikke fri for paternalisme her til lands heller.
 • En ny grønn revolusjon, kronikk av Michael G. Angstreich og Jessica R. Angstreich i Nationen 24.10.07
  Utfordringen for Afrika er å utvikle de dårlig fungerende og utilgjengelige markedssystemene for innsatsvarer, landbruksprodukter og finansielle tjenester for småbrukere. 
 • Mat råtner opp etter flommen, Dagsavisen 24.10.07
  Tusenvis av mennesker risikerer å sulte i løpet av få uker etter den verste flommen i Afrika på 30 år. - Avlingene råtner på rot, og mye mat når ikke fram, sier Røde Kors-medarbeider Øystein Larsen. 
 • Afrikanere flest er bønder, Debatt av Aksel Nærstad i Dagbladet 21.10.07
  Det er på tide å revidere egen oppfatning av tingenes tilstand, skriver daværende utviklingsminister Erik Solheim i en kronikk i Dagbladet 5. oktober. Han viser til at det skjer mye positivt i Afrika. Det er bra, for det skjer utrolig mye flott på det afrikanske kontinent. Men det er nok også behov for at Solheim tenker gjennom om han i stor nok grad selv reviderer sin egen oppfatning om Afrika.
 • En skam for Afrika, kommentar av Helge Rønning i Morgenbladet 19.10.07
  Zim­bab­we har gått fra å være Af­ri­kas håp til å bli kon­ti­nen­tets skam. Det må føre til at vi som har støt­tet de af­ri­kan­ske fri­gjø­rings­be­ve­gel­se­ne gjen­nom man­ge år, stil­ler oss selv et ube­ha­ge­lig spørs­mål, sær­lig for­di vi på 1980-tal­let nær­te stor til­tro til nett­opp Zim­bab­we og Ro­bert Mu­ga­be.
 • Oljeforbannelsen, Ny Tid 19.10.07
  Oljen er stadig en trussel mot fred i Afrika.
 • Seig Afrika-myte, kommentar av Dag Herbjørnsrud i Ny Tid 19.10.07
  Lei av de samme gamle lidelseshistoriene fra det afrikanske kontinentet? Her i Ny Tid får du de andre historiene - som Afrikas nye forskningsboom.
 • Det rike kontinentet, kronikk av Liv Tørres i Dagbladet 17.10.07
  Det meste av verdens naturrikdommer finnes faktisk i Afrika. De er ikke altfor mange til å dele på det heller. Det er ikke fattigdom som er Afrikas største problem, men fordeling av rikdommen. Samtidig gir norsk bistandspolitikk nesten all oppmerksomhet til internasjonal fattigdomsbekjempelse. Den nye såkalte helhetlige Afrika-plattformen til Utenriksdepartementet gjør det samme. Kan det være feil fokus?
 • Et lysere bilde av Afrika, debatt i Stavanger Aftenblad 17.10.07
  Darfur. Zimbabwe. Aids. Malaria. Somalia. Flukt. Sult. Tørke, som blir enda verre når klimaendringene slår inn for alvor. Krig. Korrupsjon. Er dette Afrika? Ja, selvsagt - en del av det. Og det er den delen som har festet seg hos de fleste i den rike del av verden, inkludert nordmenn. Det må vi i pressen ta en del av skylden for.
 • Lady Liberia vil endre Vestens bilde av Afrika, Bergens Tidende 15.10.07
  Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf ser ut til å ha fått hjemlandet på rett kjøl etter 14 års borgerkrig. Nå er hun i Norge for å slå et slag for de gode nyhetene fra Afrika.
 • Et annet Afrika, kronikk av Erik Solheim i Dagbladet 15.10.07
  Hva tenker du når jeg sier Afrika? Krig eller fred? Sult eller økonomisk vekst? Aids eller demokratiske valg? Somalia eller Botswana? Jeg gjetter på at du ganske konsekvent endte opp med det første alternativet. Vi tenker alle på Afrika som krigenes kontinent. Som epidemienes kontinent. Som sultens kontinent. Hvordan havnet vi der?
 • Fotball som politikk, kronikk av Johannes Nymark i Dagbladet 05.10.07
  Ein ruvande politisk leiar som Nelson Mandela har tilmed hevda at populariteten til Pelé inspirerte svarte i Afrika og tilmed frigjeringsrørsler ved å visa at det går an for folka i sør å ta opp kampen mot landa i nord - og tilmed vinna.

Søk:

Avansert søk

Afrikabilde anno 1760:


Visseligen fattes dette herlige Land intet andet end bedre Indvaanere, som ville skiønne paa, i hvilket jordisk Paradis de vare satte; takke skaberen med at opløfte Hænder og Øyne til ham, og underkaste sig fornuftige Love. Men langt fra sligt; vi skal see at Grønlænderne i deres kolde Land, er bedre faren end Negerne i Africa, og at disses umenniskelige Krige, deres av Forfædrene arvede Had til hverandre, har giort dem til slette Creature.

Ludevig Ferdinand Rømer, i boka "Tilforladelig Efterretning om Kysten Guinea" utgitt i København 1760
Redigert utgave utgitt av
Frifant Forlag, Nesodden 1997

Nu er det sandt, de Christnes store Hoved-Lov er Kiærlighet, og Kiærligheds første Grad er Billighed, men Billighed forbyder at omskifte en Undermands Tilstand til noget ringere eller værre, men mindre man tillige kan forskaffe ham en anden lige saa stor eller større Fordeel. Naar Sagen saaledes overveyes, da giver jeg forbemeldte christelige Persons Anstød paa den eene Side Bifald, men paa den anden Side erindres 2 Ting av Vigtighed.

Først, at de Guineiske Slavers Tilstand i deres eget Land, endogsaa hvad det Legemlige angaar, er saa gandske elendig, at den aldri kan blive meget elendigere, usikrere og umenneskeligere, da de indbyrdes stiæle, mishandle, ja myrde hverandre saaledes, at Hr. Rømer viser, Nationen er nesten Udryddet, og det deylige Land vil snart staa gandske øde. Følgeligen meener jeg, den Neger, som derfra overføres til Vestindien, i fald man ikke skiller ham fra Hustrue og Børn, bliver langt mindre elendig, saasom langt sikrere paa sit Liv og Livs Ophold. Hans tilstand forringes ikke, uden det skeer tilfeldig viis af en daarlig Hosbond, thi en forstandig sørger for sin Neger, sliksom for sine Penge.

Erik Pontoppidan i forord til boka "Tilforladelig Efterretning om Kysten Guinea"
av Ludevig Ferdinand Rømer

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.