Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

En folkedebatt om Afrikas Forente Stater

Mens både den norske og danske regjeringen finpusser sine nye afrika-strategier inviterer Afrikaunionen (AU) til en offentlig konsultasjon om utvikling av Afrikas Forente Stater. Forslaget skal opp, som eneste sak på dagsorden, på AUs toppmøte i begynnelsen av juli.
Tirsdag 29. mai 2007

Sist fredag, på årsdagen for dannelsen av Organisasjonen for Afrikansk Enhet (OAU) i 1963, inviterte OAUs etterfølger - Afrikaunionen (AU) - til offentlig konsultasjon i 15 medlemsland om utvikling av Afrikas Forente Stater (les mer her). Både enkeltpersoner og organisasjoner inviteres til å delta.  - Beslutningen om en offentlig konsultasjon om disse spørsmålene er uten sidestykke i historien, heter det i en felles pressemelding fra en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner (las ned her), som vil støtte opp under initiativet. I pressemeldingen uttaler Thomas Deve (MWENGO i Zambabwe):

"Uten en offentlig konsultasjon vil forslaget om Afrikas Forente Stater ha like stor sjanse for å fly som en elefant. Afrikanske regjeringer og borgere må utforske de umiddelbare følgene og mulighetene en unionsregjering skaper for vanlige borgere, spesielt de som rammes av fravær av menneskerettigheter, fattigdom og urettferdighet."

Beslutningen om en offentlig konsultasjon ble tatt på Afrikaunionens toppmøte i Addis Abeba i januar, der de også besluttet å avholde sin neste ordinær forsamling i Accra i Ghana 2-3 juli, om "Den Store Debatten om Unionsregjeringen", 50 år etter at Ghana vant sin uavhengighet (les mer her).

Den offentlige konsultasjonen i Afrika vil pågå samtidig med at G8-landene avholder sitt toppmøte i Heiligendamm i Tyskland, der Afrika vil stå høyt på dagsorden (les mer her), og mens utenriksdepartementene i både Norge og Danmark jobber med å ferdigstille sine nye Afrika-strategier. I Danmark besluttet myndighetene sist uke å forlenge den offentlige debatten om den nye Afrika-politikken fram til 22. juni (les mer her).


Aktuelle lenker:

Relevante saker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Sagt om forslaget om Afrikas Forente Stater:


"Pan-Afrikanisme er det mest utfyllende uttrykk for vår kamp i dag og vår største base for bygging er Afrika. Vi må engasjere våre medlemsstater og dytte dem til handling. Vi må presse på for en offentlig opnion som er pa-afrikanistisk på kontinentalt nivå."

Presiden Alpha Konare
leder for Afrika-kommisjonen
januar 2007

"Forslaget om en unionsregjering må rettes mot Afrikas omforming gjennom kreative og gjennomtenkte strategier som fremmer integrasjon og ikke isolasjon og balkanisering ev noe land eller region."

Gichinga Ndirangu,
politisk analytiker
april 2007

"De mest presserende behovene i Afrika er fred og sikkerhet, så vel som HIV/Aids og malaria. Kvinner og barn rammes hardest. Det er avgjørende at de (unionsregjeringen) fokuserer på økonomisk empowerment av kvinner, som en måte å gripe an våre samfunnsmessige sykdommer på. La AU-kommisjonen sette prioriteringer på disse områdene."

Roselyn Musa, FEMNET
Mars 2007

"Byggingen av Afrikas Forente Stater krever et nytt lederskap med politisk vilje til å følge opp sine forpliktelser. Dette betyr å fremme en ny type lederskap i Afrika, fylt av pan-afrikanske idealer og ekte engasjement for kontinentets enhet, uavhengighet og suverenitet og å fremme borgernes velferd."

Demba Moussa Dembele
April 2007

Hentet fra
felles pressemelding 25.05.07

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.