Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Afrika - etter 50 års uavhengighet

- En gang var Afrika kontinentet for de store drømmer, skriver Simen Sætre i Morgenbladet, i et tilbakeblikk på Afrika i anledning 50-årsmarkeringen for Ghanas uavhengighet. Markeringen er for mange også en anledning til refleksjon, i Afrika og utenfor, over Afrikas skjebne og veien videre.
Onsdag 14. mars 2007
Linker oppdatert: Søndag 22. april 2007

Kvelden før Ghana for 50 år siden fikk sin uavhengighet erklærte landets nye statsminister, Kwame Nkrumah: Når dagen gryr har vi lagt imperialismens og kolonialismens lenker bak oss (les mer i Morgenbladet). Og som den første kolonien sør for Sahara som fikk sin frihet feires Ghanas 50 år som selvstendig stat i disse dager over hele Afrika. - Det var en tid med endring og begeistring, sa FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, da han hjemme i Ghana holdt en "Golden Jubilee Lecture" i slutten av januar - hans første offentlige opptreden etter avgangen som generalsekretær. Og han utdypet det slik (les mer her):

"Afrikas bølge av dekolonisering var i ferd med å nå toppen. Vårt kontinent syntes å stå på randen av en lovende ny framtid. Endelig skulle vi afrikanere bli herrer over vår egen skjebne. Etter å ha blitt styrt av fremmede herrer gjennom lang tid, skulle vi nå føre oss selv ikke bare til frihet, men også framgang og velstand."

 - Likevel, det gikk ikke helt slik, erkjenner Annan.

Hvilken vei, Afrika?, spurte forfatteren av UNESCOs Afrika-historie, professor Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso), i en lengre artikkel for mer enn 10 år siden. Artikkelen ble trykket opp som grunnlagsdokument (last ned her) for konferansen "Afrikanere om Afrika" under Verdens Sosial Forum i Nairobi i januar. Og i disse dager er det mange som reflekterer over det som har skjedd og veien videre for Afrika. Debatten går blant afrikanere i og utenfor Afrika, men også blant Afrikas "givere" i vesten er det grunn til kritisk selvrefleksjon. Blant de som har bidratt til det er Afrika-kjenneren og forfatteren Henning Mankell, som i en kommentar i Aftenposten i begynnelsen av februar, med tittelen Forræderiet mot Afrika, bl.a. skrev:

"Vi reiser til Afrika med bistand i form av ferdigtenkte løsninger, i stedet for å delta i en debatt om hvordan spørsmålene skal stilles."

Og i anledning kvinnedagen 8. mars stilte NUPI-forsker Toril Skard, som selv var blant de som delte Afrikas drøm om frihet for 50 år siden, følgende spørsmål: Hva skjedde med Ghanas dronninger? Og hun svarte selv:

"Det afrikanske ledersjiktet har skiftet hudfarge, ikke kjønn."

For mange utenfor Afrika er det elendighetsbildene av Afrika som dominerer og mange benytter også anledningen til kritisk debatt om disse bildene - og noen peker på at Ghana er eksempel på et annet Afrika. I en kronikk i Dagbladet, skriver professor Jarle Simensen og Kobla Agbota ved Høgskolen i Akershus bl.a. (les mer her):

"Med det elendighetsbilde av Afrika som dominerer i media og Idi Amin på filmlerretet som politisk figur, er det ekstra grunn til å feste oppmerksomheten ved Ghana. Landet fremtrer med kulturell rikdom og verdighet, i de senere år legemliggjort gjennom FNs generalsekretær, Kofi Annan, og det kan vise til en fremgang som forteller om håp i Afrika. Hvorfor hører vi så lite om dette, til tross for at det gjelder den region i Afrika som Norden har hatt lengst forbindelse med?"

- Regjeringen har ikke glemt Afrika, forsikrer utviklingsminister Erik Solheim (les mer her). Han kan fortelle at regjeringen i nær framtid vil presentere en plattform for norsk Afrika-politikk og nylig offentliggjorde Fellesrådet for Afrika boka Umthetho – Åtte afrikanske forslag til norsk utenrikspolitikk.

Panafrikanismen

Kwame Nkrumah regnes som en av grunnleggerne av panafrikanismen, med fokus på afrikansk fellesskap og solidaritet. Denne drømmen om Afrika vant begeistring i og utenfor Afrika og i følge Morgenbladet skal daværende hovedfagsstudent i afrikansk historie, Jarle Simensen, på et møte i 1965 ha uttalt (les mer her):

"Kanskje Afrika vil virkeliggjøre en føderasjon før Europa?"

Men slik gikk det ikke. I et tilbakeblikk på noen av Afrikas mest berømte ledere spør den nigerianske skribenten Peluola Adewale: Fra panafrikanske visjonær til diktator for ettpartistaten? Likevel rettes hennes kritikk først og fremst mot dagens afrikanske ledere (les mer her):

"Til tross for deres begrensninger står Nkrumah og hans åndsfrender fortsatt som tårn over dagens generasjon av afrikanske ledere, som har snudd utviklingen fra 1960-tallet da det ble gjort massive investeringer i offentlige ressurser og utviklingsprosjekter."

I sin artikkel fra 1995 (Which Way Africa?) sier Joseph Ki-Zerbo seg enig med en annen sentral Afrika-historiker, Basil Davidson, i at nasjonalstaten har blitt Afrikas sentrale byrde og han har sympati med Davidsons oppfordring til føderalisme. Han skriver likevel:

"Det som trengs er ikke så mye avskaffelsen av den afrikanske nasjonalstaten, men at den omformes til nye institusjoner som er bedre utformet for å ta tak i folkets realiteter, interesser og verdier."

I sin "Golden Jubilee Lecture" ga Kofi Annen uttrykk for "forsiktig optimisme" når det gjelder dagens utvikling i Afrika (les mer her):

"De fleste afrikanske stater har - mer enn noen gang - valgt demokratiske regjeringer. Og disse regjeringene har, gjennom NEPAD (New partnership for Africa's Development), eksplisitt blitt enige om å støtte menneskerettigheter og demokrati, bekjempe korrupsjon og fremme godt styresett."

Men NEPAD og dagens utvikling har også sterke kritikere. Blant disse er Peluola Adewale, som bl.a. skriver:

"I vår tids nyliberalistiske æra har dagens korrupte ledere i Afrika iverksatt et skamløst salg av deres lands arvesølv, bygget med offentlige ressurser, til grådige lokale og internasjonale kapitalister. Den nye gruppen av afrikanske ledere har forkvaklet den opprinnelige ideen om afrikansk solidaritet, fremmet av Nkrumah og andre. De har kommet med initiativer som NEPAD, utformet for å utbytte Afrikas ressurser til beste for vesten, en anti-fattig nyliberalistisk økonomi som redskap for utvikling."

Kina i Afrika

I en kommentar forrige uke skrev lederen for Focus on the Global South, Walden Bello, om hvordan Kina provoserer fram debatt i Afrika. Han innledet slik (les mer her):

"På det syvende Verdens Sosiale Forum, holdt i Nairobi, Kenya, i slutten av januar, så var ikke det mest kontroversielle hverken HIV/AIDS, USAs okkupasjon av Irak eller nyliberalismen. Temaet som frambrakt størst temperatur var Kinas forhold til Afrika."

Bello siterer Humphrey Pole-Pole fra Tanzanias Sosiale Forum, som uttalte:

"Først tok Europa og USA over våre storselskaper. Og nå driver Kina våre små og mellomstore entreprenører konkurs."

Debatten om Kinas rolle i Afrika har kommet med stor kraft de siste par årene, særlig etter at Kina i januar ifjor la fram en ny Afrika-strategi (les mer her).

Kinas økende rolle har skapt mye uro, men også håp. Afrika-analytiker Akwe Amosu ved Washington-kontoret til the Open Society Institute, skriver bl.a. (les mer her):

"For statsminister Meles Zenawi i Etiopia er flyten av investeringer fra Kina en konkret demonstrasjon på at den vestlige utviklingsmodellen har slått feil. Han snakket i februar 2007 om behovet for å bygge 'en sterk utviklingsstat' og klaget på at 'nyliberale reformer' fremmet av Verdensbanken og andre hadde mislyktes i å 'frambringe den veksten de søktge'. Den eneste formen for godt styresett som slår rot, hevdet han, er den hjemmeavlede og ikke den som blir påført fra utsiden. Følgen av dette er at afrikanske ledere burde bekymre seg mindre for krav åpenhet, ansvarlighet, lov og orden og andre slike 'nyliberale' målsettinger og i stedet fokusere på økonomisk vekst. Med Kina på banen vil de finne de ressursene de trenger."

En plattform for norsk Afrika-politikk

- Ikke glem Afrika!, oppfordret Høyres Peter S. Gitmark i et innlegg i Dagsavisen i februar (les mer her). Han var kritisk til regjeringens fokus på Latin-Amerika og viste til "demokratiske fyrtårn i som Ghana og Senegal". Men om Afrika ikke sto sentralt i regjeringens Soria Moria-erklæring, slik Gitmark påpeker, så var kontinentet langt fra glemt i utviklingsministerens utviklingspolitiske redegjørelse i fjor. - Regjeringa vil ... forsterke den norske innsatsen i Afrika og utforme en samlet Afrika-politikk, sa utviklingsminister Erik Solheim til Stortinget (les mer her). Og i et svar til Gitmark i Dagsavisen sist helg kunne Solheim fortelle at regjeringen i nær framtid vil legge fram en ny plattform for norsk Afrika-politikk (les mer her). Han utdypet rammen for politikken slik:

"Det er første gang en norsk regjering ser på hele bredden i vårt forhold til Afrika; sikkerhetspolitikk, miljøspørsmål, næringsinteresser og bistand."

- Vi reiser til Afrika med bistand i form av ferdigtenkte løsninger, i stedet for å delta i en debatt om hvordan spørsmålene skal stilles, skrev Henning Mankell i en kommentar i februar, med en oppfordring om å lytte til Afrikas intellektuelle (les mer her):

"Hvis vi ikke lytter til de intellektuelle fra det svarte kontinentet, kommer det til å bli vanskelig for oss å forstå hvilken posisjon Europa i beste fall kan ha i den nye verden som vokser frem."

Og i arbeidet med en ny norsk Afrika-politikk har regjeringen fått hjelp til dette av Fellesrådet for Afrika, som i boka Umtheto presenterer åtte afrikanske forslag til norsk utviklingspolitikk. Blant bidragsyterne er professor Patrick Bond ved Universitetet i KwaZulu-Natal i Sør-Afrika, som gir en kritisk vurdering av regjeringens Soria Moria-erklæring (les mer her):

"Ved første øyekast synes alle disse initiativene å ha potensial for å riste nord/sør-relasjonene i etterkant av Den kalde krigen og antyde nye muligheter for en sosialdemokratisk reformagenda for global styring. Atskillig dyperer dilemmaer gjenstår imidlertid, for en del av de norske reformene legitimerer det eksisterende systemet i stedet for å konfrontere det og svekke det."


Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt (Norge):

 • Kongo nok en gang, Debatt av Helge Hveem i Dagbladet 22.04.07
  Siden Norge i sin tid engasjerte seg sterkt i den første FN-styrken (1960-64) men i dag totalt har glemt Kongo, spør jeg om et nytt norsk engasjement kan være på sin plass. Ingrid Samset får i en kronikk 30. mars dette til å bety at jeg bidrar til en holdning overfor Afrika preget av uvitenhet, fordommer og derfor til mytedannelse.
 • Neste stopp Afrika, Kommentar av Atle Sommerfeldt i Dagsavisen 15.04.07
  Etter Kina-turen bør statsminister Jens Stoltenberg og regjeringen straks begynne å planlegge sin neste klimareise til Afrika.
 • Norske myter, Debatt av Ingrid Samset i Dagbladet 12.04.07
  Det er interessant at Hveem kaller sitt innspill «Afrikanske myter?». Han er enig i at mediene ofte fremstiller Afrika for negativt, men mener likevel at de, afrikanerne, har behov for oss. Mitt poeng i kronikken 30. mars var å påpeke sammenhengen mellom hvordan Afrika som regel blir framstilt, med Kongo som kroneksempel, og det faktum at mange av oss tar det for gitt at de trenger vår hjelp.
 • En ny norsk Afrika-politikk, Kronikk av Thorodd Ommundsen og Magnus Bjørnson i Dagbladet 03.04.07
  Hvor har det blitt av rådene fra dem som norsk utviklingspolitikk er ment å gjelde? En ny norsk Afrika-politikk må starte med å lytte til afrikanske stemmer.
 • Afrikanske myter?, Debatt av Helge Hveem i Dagbladet 03.04.07
  Jeg ønsker ikke å skape det bildet av Afrika og den type distanse mellom «vi» og «de andre» som Samset mener jeg skaper. Og jeg deler på generelt plan kritikken av medienes mangelfulle og ofte uinformerte dekning av internasjonale forhold; se for eksempel min kronikk i Dagbladet den 11. september 2001.
 • – Afrikanske land mer kritiske til Mugabe, Aftenposten (NTB) 20.03.07
  Krisen i Zimbabwe er tema under et nordisk-afrikanske utenriksministermøtet i Oslo. Flere afrikanske land har nå en mer kritisk holdning til president Robert Mugabes regime, mener utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 • Nytt blikk på Afrika, Debatt av Jonas Gahr Støre i Dagsavisen 19.03.07
  I dag og i morgen møtes de nordiske utenriksministere og ti afrikanske kolleger i Oslo. Vi skal drøfte hvordan vi kan styrke FN, håndtere klimautfordringene og konfliktløsning i Afrika. Dette er et viktig forum og en viktig dialog som kan knytte Norden og Afrika tettere sammen politisk.
 • Afrikas skam, Lederkommentar i Aftenposten 18.03.07
  Vanstyret, nøden og den brutale undertrykkelsen går fra ille til verre i 83-årige Robert Mugabes Zimbabwe, et land som fra naturens side er blant de mest fruktbare i hele Afrika. Fredag ble opposisjonslederen Morgan Tsvangirai utskrevet fra sykehuset i hovedstaden Harare i rullestol.
 • Tutu er rasende på afrikansk taushet, Aftenposten 17.03.07
  - Vi afrikanere bør bøye hodet i skam, sa erkebiskop og fredsprisvinner Desmond Tutu fredag om måten afrikanske ledere har håndtert krisen i Zimbabwe.
 • Bryr seg ikke om Afrikas fattige, Morgenbladet 16.03.07
  IMF slakter sin egen innsats mot fattigdom i Afrika. Regjeringen vil stille strenge krav før de gir mer penger til det internasjonale pengefondet.
 • Ber IMF rydde opp, Morgenbladet 16.03.07
  Statssekretær i Finansdepartementet Roger Schjerva sier at regjeringen vil stille strenge krav til IMF før de skal betale inn penger igjen til høsten.
 • Men Afrika var ikke glemt, Debatt av Erik Solheim i Dagsavisen 11.03.07
  Regjeringen har ikke glemt Afrika. Tvert imot, kontinentet har en helt sentral plass i vår utenriks- og utviklingspolitikk.
 • Hva skjedde med Ghanas dronninger?, Kommentar av Torild Skard i Morgenbladet 09.03.07
  Det afrikanske ledersjiktet har skiftet hudfarge, ikke kjønn.
 • Feirer 50 frie år, Vårt Land 07.03.07
  I landet med gamle dansk-norske slavefort ved kysten, er det fest. Ghana feirar 50 år som sjølvstendig stat i eit inferno av raudt, gult og grønt.
 • Ghana fyller 50 år, NRK.no 06.03.07
  Afrikanske statsledere og internasjonale kjendiser strømmer til markeringen av 50-årsjubileet for Ghanas uavhengighet.
 • Virker mot sin hensikt, NRK.no (video) 06.03.07
  Tidligere Verdensbanken-økonom sier at de u-land som ikke har mottatt u-hjelp har klart seg best.
 • Det frie Afrika er 50 år, Kronikk av Erik Solheim i Aftenposten 06.03.07
  Gleden var voldsom, planene store, men forventningene var aller størst: Afrika skulle få tilbake sin frihet. Endelig skulle kontinentet få oppleve den vekst og fremgang andre i verden hadde fått gleden av.
 • Ghana fyller femti, Kronikk av Kobla Agbota og Jarle Simensen i Dagbladet 05.03.07
  I morgen er det femti år siden Ghana, som det første land i Afrika sør for Sahara, ble uavhengig. Med det elendighetsbilde av Afrika som dominerer i media og Idi Amin på filmlerretet som politisk figur, er det ekstra grunn til å feste oppmerksomheten ved Ghana.
 • Inn i afrikahyllen, Morgenbladet 02.03.07
  Hvor er den afrikanske litteraturen? Hva handler den om? Hva bør vi lese?
 • Drømmen om frihet, Morgenbladet 02.03.07
  En gang var Afrika kontinentet for de store drømmer. En ny verden av begeistret optimisme og ambisiøse planer.
 • Ikke glem Afrika!, Debatt av Peter S. Gitmark i Dagsavisen 22.02.07
  I Klassekampen 3. februar i år skrev statsråd Erik Solheim: «Bistand er politikk». Jeg er helt enig i det. Det forunderlige er at mens statsråden øker bistanden til land i Latin-Amerika som har valgt partier på venstresiden, så glemmer statsråden afrikanske demokratiske fyrtårn som Ghana og Senegal.
 • Forræderiet mot Afrika, kommentar av Henning Mankell i Aftenposten 05.02.07
  Massemedienes forræderske bilde lar oss vite alt om hvordan afrikanere dør, men ingenting om hvordan de lever.

Medieklipp og -debatt (utland):

 • Ghana celebrates, Africa rejoices, New African, March edition 2007
  Ghana’s independence was a big deal! So big that countries far and near took notice. It meant a lot to millions of black people across Africa and the world. It was such a huge psychological event that, on that singular day, 6 March 1957, Kwame Nkrumah, who is now described by President John Agyekum Kufuor as “that visionary and African freedom fighter” wept and danced publicly – along with his millions of compatriots of a jubilant new nation.
 • Ghana at 50: independence or the fog of dependency?, by Kwame Zulu Shabazz, Pambazuka News 07.03.07
  What does freedom mean in an African context? Can a country be free when 75% of its budget is provided by donors? Not necessarily, but this does not mean that the achievement of Ghana’s independence in 1957 is not worth celebrating. It does mean however that there is still much work to be done.
 • Ghana upholds the spirit of pan-African citizenship, by Doreen Lwanga, Pambazuka News 07.03.07
  The spirit of Nkrumah and pan-Africanism still lives on in Ghana today through the various citizenship laws. Ghana is the first African country to provide the right to return, and indefinite stay for Africans in the diaspora. The government also recently passed legislation giving Ghanaians in the diaspora the right to vote.
 • Nkrumah and the one-party state, by Nii Ardey Otoo, Pambazuka News 07.03.07
  Nii Ardey Otoo defends Nkrumah and the CPP's declaration of a one-party state in Ghana.
 • Women call for real change, by Ama Achiaa Amankwah, Public Agenda (Ghana) 06.03.07
  The Women's Movement in Ghana has said that it is time for government and the people of Ghana to recognize and support women's struggle for full citizenship on the auspicious occasion of the 50th independence anniversary celebrations.
 • 50 years of what?, comment by Gertrude Eugenia Davidson, Ghanian Chronicle (Ghana) 06.03.07
  The road to success is not a plain one; but of rocks and thorns. Against this background, I want to say congratulations to our forefathers who fought for our independence. Fifty years of what are we celebrating as a nation? Is it of excellence, maturity or growth?
 • 50 years on, South African Press Association (SAPA), 06.03.07
  Fifty years of independence, four republics, three successful military coups, several failed attempts, five civilian governments, three military governments and nine leaders - that is the chequered history of Ghana, which celebrates its golden jubilee on Tuesday, March 6.
 • Mixed feelings as Ghana celebrates 50th birthday, Mail and Guardian (SA) 06.03.07
  Ghanaians hoisted their Black Star flag across the country on Monday for the country's 50th birthday party and authorities pledged a two-week respite from power blackouts that have plagued them for months.
 • Pride, poverty and promise: Ghana's golden jubilee, The Guardian (UK) 06.03.07
  Fifty years on from independence, Ghana looks back on a chequered history and forward to the future, reports Sarah Left in Accra.
 • Happy 50th, Ghana, comment by Cameron Duodu, The Guardian 06.03.07
  The journey from colonialism to nationhood has been tough, but Africa has made huge strides.
 • Nkrumah's spirit, editorial in the Mail and Guardian (SA) 02.03.07
  With little progress on resolving that crisis, African heads of state remained reluctant to appoint al-Bashir this year. But, instead of saying that a man accused of orchestrating the killing of his own people is not a suitable leader for Africa’s political umbrella body, they made it seem as though the decision was motivated by a desire to bestow upon Ghana a particularly fitting birthday present. We doubt Nkrumah had this kind of Pan-Africanism in mind.
 • Africa's undeserved bad rap; There are real signs of progress and Canada must help ensure it continues, comment by Paul Wolfowitz, the Globe and Mail (Canada) 02.03.07
 • Til lykke med de 50 – eller hvad?, debatt av Christina Elisabeth Gadiel, journalist og Poul Erik Lauridsen, programkoordinator for CARE Danmark i Ghana i Berlingske Tiderne (DK) 02.03.07
  I dag ses Ghana som det lokomotiv, der trækker læsset, når kontinentet skal ud af fattigdom og sult. Men Ghanas fremskridt har en pris, og den truer med at blive høj.
 • Ghana at 50: An appraisal of Nkrumahism, by Peluola Adewale (Pambazuka News) 01.03.07
  Kwame Nkrumah: From pan-African visionary to one-party state dictator? Peluola Adewale looks back on the legacy of one of Africa's most famous political leaders.
 • The New Scramble for Africa’s Resources, by Henning Melber, Pambazuka News 08.02.07
  Henning Melber presents a “state of the continent” report and comments on the “new African order” as designed by the global power structures of the World Economic Forum
 • Kofi Annan Endorses Ghana's Significant Strides In Development, Ghana News Today 26.02.07
  Immediate past United Nations (UN) Secretary General, Dr Busumuru Kofi Annan has endorsed Ghana's significant strides at leading the movement for the much needed change in Africa. He was delivering the first in the series of lectures to highlight the celebrations of Ghana's 50th Anniversary.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.