Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Kina med ny Afrika-strategi

Kinas økende innflytelse i Afrika vekker bekymret internasjonal debatt og i oktober i fjor reiste Helge Rønning debatt også her i Norge om "imperialisten Kina i Afrika". Nå har Kina lagt fram en egen Afrika-strategi. Bra eller dårlig for Afrika?
Fredag 13. januar 2006
Linker oppdatert: Lørdag 04. november 2006

Da Kinas nya Afrika-strategi (se China's African Policy) ble lagt fram i går viste Kinas viseutenriksminister Lu Guozeng (les mer her) til at det i år er 50 år siden det ble opprettet diplomatiske forbindelse mellom Kina og afrikanske land og nevnte at det var på et møte med Zambias tidligere president Kenneth Kaunda at Mao Zedong la fram sin 3-verdener teori. I strategien heter det at samarbeidet skal bygge på prinsipper om "ærlighet, likhet og gjensidig nytte, solidaritet og felles utvikling".

Frykt for utbytting og rovdrift

Imidlertid er ikke alle overbevist om Kinas gode hensikter i Afrika. Da Helge Rønning, professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, i en kronikk i Aftenposten i 4. oktober i fjor startet debatten om "Imperialisten Kina i Afrika" skrev han innledningsvis (les kronikken her):

"Kina har reist seg som økonomisk stormakt og øker sin innflytelse i verden. Ikke minst i Afrika rykker kineserne inn i det økonomiske liv. Overfor fattige afrikanske land utnytter Kina sin overmakt for hva den er verd."

Og da Rønning avsluttet debatten i Aftenposten 27. desember beskrev han Kinas hensikter slik (les mer her):

"Kina er først og fremst interessert i å skaffe seg profitt og innflydelse gjennom investeringer, særlig råvareutbytting - olje, skogbruk, fiske, mineraler. I mange tilfeller dreier det seg om rovdrift."

- Undergraver demokrati og menneskerettigheter

Frykten for kinesisk økonomisk utbytting og rovdrift uroer mange, men mange er også urolig for Kinas politikk når det gjelder demokrati og menneskerettigheter. Dette blir understreket av Afrika-kjenner Halle Jørn Hansen, i hand innlegg i debatten (les mer her):

"Kina gjør gjeldende det såkalte prinsipielle syn at respekten for den nasjonale suverenitet er overordnet alle andre verdier og prinsipper som demokrati, menneskeretter og godt styresett. Dermed får de som er igjen av afrikanske diktatorer og eneherskere fritt spillerom på hjemmebane, for Kina kjøper dem hele tiden fri. Dermed undergraves systematisk alle nasjonale, afrikanske og internasjonale bestrebelser for å bidra til en god demokratisk utvikling i stadig flere afrikanske land."

- Afrika har mye å lære av Kina

- Vi bør følge Kinas nye engasjement med årvåkenhet, men heller ikke gjenta 1970-årenes frykt for «den gule fare» og «røde maur», mener imidlertid avdelingsdirektør Jon Bech i Norads informasjonsavdeling (se leder i Bistandsaktuelt 08/2005: "Røde maur"). Han viser dessuten til at "de vestlige land har en fortid på bistandsfronten som tilsier at de bør gå stille i dørene".

- Afrika har trolig mer å lære fra et arbeidsintensivt Kina enn av et høyteknologisk næringsliv i Vesten, hevder Tore Westberg (Nairobi) i et bidrag til debatten i Aftenposten i (les mer her). Han viste til at:

"Ved å prioritere egne behov har Kina klart det som Afrika har mislykkes i - reell reduksjon av fattigdom. Dette er ikke oppnådd gjennom bistand fra Vesten eller ved å lytte til IMFs formaninger, men gjennom bevisst industrialisering og ekstern handel."

Ny økonomisk og politisk verdensorden?

I sin nye strategi viser Kina også til opprettelsen av Afrika-unionen og NEPAD og at Afrika spiller en stadig viktegere rolle internasjonalt. Styrkede allianser og samarbeid mellom Afrika og Kina, sammen med andre land i Sør, kan komme til å påvirke internasjonale maktforhold. I strategien tar Kina til orde for "en ny økonomisk og politisk verdensorden":

"Kina er, som afrikanske land, opptatt av at FN skal spille en større rolle og å forsvare målsettingene og prinsippene i FN-charteret, etablering av en ny internasjonale politisk og økonomisk orden med fokus på rettferdighet, rasjonalitet, likhet og gjensidig nytte, arbeid for mer demokratiske internasjonale relasjoner og lov og orden i internasjonalt samkvem og å sikre utviklingslandenes legitime rettigheter og interesser."

___

U-landsseminaret, i samarbeid med Fellesrådet for Afrika, vil 28. februar arrangere et åpnet debattmøte på Universitetet i Oslo om Kinas rolle i Afrika, se Crouching Tiger, hidden agenda? Chinas role in Africa.


Aktuelle lenker:

Åpnet seminar om Kina i Afrika:

Kina-interpellasjon i Stortinget:

Medieklipp og debatt i Norge om Kina i Afrika:

 • Kina dobler bistanden til Afrika, Dagbladet (NTB) 04.11.06
  Kina har lovet doble bistanden til Afrika og å gi rundt 30 milliarder i lån i løpet av de neste fem årene.
 • Kina frir til Afrika, Dagsavisen 04.11.2006
  nergi, strategi og handel står sentralt under toppmøtet i Bejing.
 • Kina lukter olje i Sør, Bistandsaktuelt 08/2006
  Kinas bekymring for egen energisikkerhet er en helt sentral drivkraft bak landets økende engasjement i Afrika, mener seniorøkonom i ECON Bjørn Brandtzæg.
 • Solheim: Kina forandrer Afrika, Bistandsaktuelt 08/2006 
  – Kinas engasjement utgjør i dag den største endringsfaktor for det afrikanske kontinentet, sier utviklingsminister Erik Solheim.
 • – Til stor fordel for afrikanske land, Bistandsaktuelt 08/2006
  – Verden må ha forståelse for at Kina trenger olje til sin raskt voksende økonomi, sier He Weipeng, leder av seksjon for Afrika-studier ved Chinese Academy of Social Sciences (CASS) i Beijing. Instituttet har nylig fått status som «think-tank» for den kinesiske regjeringen.
 • Kina - partner eller utbytter?, Kronikk av Helge Rønning i Dagbladet 30.09.06
  Den kinesiske politikken i Afrika er preget av langsiktighet og er svært målrettet. Menneskerettigheter og demokrati er ikke noen del av denne.
 • Norske statsråder besøker Kina, Bistandsaktuelt 07/2006
  Kina er reisemålet for statsrådene Erik Solheim og Helen Bjørnøy siste uke i september. Hensikten med turen er blant annet å diskutere samarbeid om miljøteknologi, klimapolitikk og Kinas politikk overfor utviklingsland.
 • Kina og India forlenger «silkeveien» til Afrika, Bistandsaktuelt 07/2006
  Den kraftige økningen i handelen mellom Afrika og Asia er i ferd med å snu de tradisjonelle handelsstrømmene i verden. Mens strømmene tradisjonelt har gått mellom nord og sør, har sør-sør-handelen fått et kraftig oppsving med Kina og til dels Indias enorme handels- og investeringsvekst.
 • – Vestlige givere må tåle at Afrika bestemmer selv, Bistandsaktuelt 06/2006
  Kinas inntog i Afrika har også positive sider og Vesten bør slutte å behandle afrikanske ledere om om de var små barn som ikke kan ta egne valg. Det mener Afrika-forsker Christopher Alden ved London School of Economics.
 • Kinas Afrika-frieri uroer bistandsgiverne, Bistandsaktuelt 06/2006
  Bryr seg ikke om menneskerettigheter og godt styresett, mener kritikere.
 • Afrikansk oljesafari, Aftenposten 24.04.06
  Kina er i ferd med å løfte Afrika ut fra fattigdommen. Men prisen kan bli et tilbakeslag for både menneskerettigheter og demokrati.
 • En drage på Safari - Kina inn i Afrika, Ny Tid 03.02.06
  Beijing bruker bistand som brekkstang for å få tilgang til Afrikas naturresurser. Bintumani hotell i Sierra Leones hovedstad Freetown ble plyndret under borgerkrigen. Nå har det åpnet igjen med nye kinesiske eiere. Over hele Afrika øker Kinas tilstedeværelse.
 • Kinas imperialisme i Afrika, debatt av Helge Rønning i Aftenposten 27.12.05
  Mitt poeng er at man må analysere hele den kinesiske virksomheten i Afrika ut fra et strukturelt perspektiv. Der utgjør små handelsmenn et viktig ledd i omsetningen av kinesiske varer. De er en del av en total kinesisk ekspansjon. Denne ekspansjonen omfatter nesten alltid en kombinasjon av politikk og business, og det er ikke uttrykk for konspirasjonstenkning å se slike forbindelser.
 • Afrika har mye å lære av Kina, Debatt av Tore Westberg i Aftenposten 27.11.05
  Helge Rønning og Halle Jørn Hanssen (Aftenposten 4. og 8.10.) tegner et ensidig negativt bilde av Kinas økonomiske samkvem med Afrika. Denne sør-sør handelen begynte lenge før kolonimaktene startet utbyttingen av dem begge og mange afrikanske aktører har slett ikke denne frykten for Kinas engasjement.
 • Røde maur, lederkommentar av Jon Bech, Bistandsaktuelt 08/2005
  Vi bør følge Kinas nye engasjement med årvåkenhet, men heller ikke gjenta 1970-årenes frykt for «den gule fare» og «røde maur». Også de vestlige land har en fortid på bistandsfronten som tilsier at de bør gå stille i dørene.
 • Hvem er kineserne i Afrika?, Debatt av Jørgen Carling i Aftenposten 30.10.05
  Kinas voksende nærvær i Afrika er blitt omtalt i en kronikk av Helge Rønning (4.10.) og et innlegg av Halle Jørn Hansen (8.10.). Det er riktig som begge skriver at Kina har kastet sine øyne på Afrika med både økonomiske og politiske hensikter.
 • Kina i Afrika - en ny imperialisme, Kommentar av Halle Jørn Hanssen i Aftenposten 10.10.05
  Kina gjør gjeldende det såkalte prinsipielle syn at respekten for den nasjonale suverenitet er overordnet alle andre verdier og prinsipper som demokrati og godt styresett.
 • Imperialisten Kina i Afrika, Kronikk av Helge Rønning i Aftenposten 04.10.05
  Kina har reist seg som økonomisk stormakt og øker sin innflytelse i verden. Ikke minst i Afrika rykker kineserne inn i det økonomiske liv. Overfor fattige afrikanske land utnytter Kina sin overmakt for hva den er verd.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.