Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Soria Moria - ikke fullt så fantastisk likevel?

- Fantastisk, uttalte erkebiskop Desmond Tutu i Sør-Afrika etter at han ble kjent med innholdet i regjeringens Soria Moria-erklæring i 2005. Nå gjør professor Patrick Bond ved University of Kwazulu-Natal i Durban (Sør-Afrika) opp status etter et drøyt års praksis.
Tirsdag 16. januar 2007
Linker oppdatert: Torsdag 18. januar 2007

I november 2005 kunne vi på våre nettsider rapportere følgende (les mer her):

"Regjeringens utviklingspolitikk, slik den har blitt nedfelt i den politiske plattformen fra Soria Moria som en kritikk av nyliberalismen, Washington konsensus og vestens dominans, hilses velkommen av fremtredende representanter fra utviklingsland. Blant disse er tidligere fredsprisvinner, erkebiskop Desmond Tutu fra Sør-Afrika."

Regjeringen har senere høstet godord fra mange hold, særlig fra det internasjonale sivilsamfunn og aktører i Sør, på disse punktene - om enn noe avventende.

Patrick Bond på Verdens Sosial Forum
Foto: ZNet

- Dette er utmerkede løfter, erkjenner også professor Patrick Bond, i en artikkel lagt ut på nettsidene til det internasjonale gjeldsslettenettverket CADTM 8. januar i år (les hele her). Patrick Bond (se egne sider på ZNet) er professor i utviklingsstudier ved Universitetet i KwaZulu-Natal i Durban i Sør-Afrika, dirketør for Senter for sivilsamfunn samme sted og har forfattet en lang rekke artikler og bøker om internasjonale utviklingsspørsmål. Han har sett nærmere på oppfølgingen av Soria Moria-erklæringen:

"I løpet av ett år har en rekke hendelser indikert potensialet for hvertfall delvis gjennomføring av Soria Moria. I oktober 2006, etter mange års diskusjon, slettet Norge gjelda fra skipseksportkampanjen på slutten av 1970-tallet (les mer her, red. anm.). Det påfølgende måneden var Oslo vertskap - og gjennomførte et vellykket tilbud om sekretariatsfunksjonen for - Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som ga kritikere av olje/mineral-korrupsjon en plattform sammen med, ironisk nok, Verdensbankens president Paul Wolfowitz (les mer på UDs nettsider, red. anm.). Få uker senere, på regjeringens konferanse om Verdensbanken og IMF, drøftet man om nyliberalistisk kondisjonalitet fortsatt ble pålagt gjeldstyngende land i den tredje verden (les mer her, red. anm.). Når Nobels Fredspris noen få dager senere ble delt ut til bankmann mot fattigdom, Muhammad Yunus fra Grameen Bank, syntes Nobelkomiteen å handle i samsvar med regjeringens agenda for å sette et menneskelig ansikt på globaliseringen og kapitalismen."

Bond er - likhet med en del av bidragsyterne til den norske "bekymringsmeldingen" om Soria Moria (les mer her) - kritisk til måten regjeringen følger opp Soria Moria på:

"Ved første øyekast synes alle disse initiativene å ha potensial for å riste nord/sør-relasjonene i etterkant av Den kalde krigen og antyde nye muligheter for en sosialdemokratisk reformagenda for global styring. Atskillig dyperer dilemmaer gjenstår imidlertid, for en del av de norske reformene legitimerer det eksisterende systemet i stedet for å konfrontere det og svekke det."

Han konkluderer slik:

"Selv om dagens sentrum/venstre-regjeringen langt er å foretrekke framfor dens forgjenger har Norge ikke på langt nær gjort nok for å holde løftene fra Soria Moria. Det gjelder spesielt i forhold til illegitim gjeld og finansieringsskiftet fra Verdensbanken til utviklingsprogrammer og nødhjelpstiltak. Oslos pågående samarbeid med banken (Verdensbanken, red. anm) er på mange måter et tilbakeslag i arbeidet for sosial rettferdighet, ved at det gis vedvarnede legitimitet til en av verdens mest udemokratiske og økonomisk-regressive institusjoner."


Aktuelle lenker:

Relevante nyhetssaker på rorg.no:

 • Verdensbanken med "ny kurs"?, rorg.no 04.12.06
  Alle er enige om at Verdensbanken har endret seg, men en fersk rapport bestilt av utviklingsminister Erik Solheim slår fast at fattige land fortsatt blir pådyttet privatisering og liberalisering som betingelse for lån, bistand og gjeldsslette - men i noe mindre grad enn før. Solheim vil likevel ikke kutte støtten - eller holde den tilbake slik Storbritannia gjorde i protest tidligere i høst.
 • Det rødgrønne miljø- og utviklingsbudsjettet, rorg.no 19.10.06
  Det første rødgrønne miljø- og utviklingsbudsjettet høster mest ros fra de frivillige organisasjonene, spesielt på områdene gjeldsslette, miljø og kvinner. Til tross for et historisk høyt bistandsbudsjett velger likevel mange, særlig de store bistandsorganisasjonene, å fokusere på at regjeringen fortsatt ikke har nådd prosentmålet. Men ser vi en "ny kurs"?
 • - Banebrytende beslutning om illegitim gjeld, rorg.no 03.10.06
  - Norge foretar en banebrytende beslutning om å slette illegitim gjeld, mener det europeiske gjeldsslettenettverket Eurodad etter at utviklingsminister Erik Solheim i går kunngjorde regjeringens beslutning om å slette gjelda fra den norske skipseksportkampanjen på 1970-tallet.
 • Økt press på Verdensbanken foran årsmøtene, rorg.no 15.09.06
  I går kunngjorde Storbritannias utviklingsminister Hilary Benn at han holder tilbake omlag 600 millioner kroner til Verdensbanken i protest mot bankens vedvarende krav til fattige land om privatisering og liberalisering. Norge vurderer å slå følge, men først etter et seminar med likesinnede i slutten av november.
 • Et mer kritisk Norge i Verdensbanken, rorg.no 14.07.06
  1. juli overtok Norge den nordisk-baltiske styreplassen i Verdensbankens styre. I avisa Klassekampen varslet utviklingsministeren denne uka en ny linje i Verdensbanken og den nye linja blir positivt mottatt av representanter fra norske organisasjoner.
 • Solheim og Verdensbanken, rorg.no 14.06.06
  - Vi vil være mer kritiske overfor Verdensbanken, sa utviklingsminister Erik Solheim (SV) da hans utviklingspolitiske redegjørelse ble drøftet i Stortinget. Han fikk god støtte - og råd - fra sine egne i Stortinget, men det gjenstår å se om politikken blir særlig annerledes enn den forgjengeren, Hilde Frafjord Johnson (KrF), førte.
 • Regjeringen vil føre en mer aktiv IMF-politikk, rorg.no 18.05.06
  Det internasjonale valutafondet (IMF) har blitt vesentlig svekket etter finanskrisene på slutten av 90-tallet, men er fortsatt en mektig og omstridt aktør overfor de aller fattigste landene. Nå vil regjeringen føre en mer aktiv politikk overfor IMF, basert på engasjement for rettferdig fordeling og økonomisk utjevning mellom nord og sør.
 • Ny eller stø kurs i utviklingspolitikken?, rorg.no 18.05.06
  Denne uken ga utviklingsminister Erik Solheim en utviklingspolitisk redegjørelse til Stortinget og hadde dermed anledning til å redegjøre for endringer i utviklingspolitikken etter regjeringsskiftet sist høst. Tross valgløfter om ny kurs, bar redegjørelsen mer preg av stø kurs, selv om Solheim også har tatt noen nye grep og varslet en rekke nye initiativer.
 • - Jeg håper finansministeren tar tak i IMF-politikken!, rorg.no 10.03.06
  Neste uke skal Europaparlamentet behandle et forslag om reform av IMF, men hvordan vil finansminister Kristin Halvorsen følge opp løftene fra Soria Moria på dette feltet? - Det er avgjørende for mange utviklingsland, skriver tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson i et innlegg i Norads magasin Bistandsaktuelt i dag.
 • Tilbaketrekking av GATS-krav - viktig ny kurs eller "indremedisin"?, rorg.no 12.12.05
  - Gratulerer, dette er utrolig viktig, sa Martin Kohr, leder for Third World Network, da han i helga ble kjent med den norske regjeringens beslutning om å trekke krav til uviklingsland i forbindelse med GATS-forhandlingene i WTO. - Det er kanskje mer indremedisin enn substans, sa Jan Petersen i debatten etter utenriksministerens WTO-redegjørelse sist fredag.
 • - Norsk utviklingspolitikk verdensbankifisert, rorg.no 18.11.05
  – Verdensbanken representerer feil kurs i utviklingspolitikken, sa Utviklingsfondets Christoffer Ringnes Klyve i forbindelse med lanseringen av en rapport om "verdensbankifisering av norsk utviklingspolitikk" tidligere denne uka.
 • - Fantastisk, sier Desmond Tutu om regjeringens utviklingspolitikk, rorg.no 14.11.05
  Regjeringens utviklingspolitikk, slik den har blitt nedfelt i den politiske plattformen fra Soria Moria som en kritikk av nyliberalismen, Washington konsensus og vestens dominans, hilses velkommen av fremtredende representanter fra utviklingsland. Blant disse er tidligere fredsprisvinner, erkebiskop Desmond Tutu fra Sør-Afrika.

Søk:

Avansert søk

Norge sett fra Sør:


En redigert versjon av denne artikkelen vil inngå i boka "Umthetho" - åtte afrikanske forslag til norsk utenrikspolitikk - som vil bli utgitt av Fellesrådet for Afrika i nærmeste framtid.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.