Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Jeg håper finansministeren tar tak i IMF-politikken!

Neste uke skal Europaparlamentet behandle et forslag om reform av IMF, men hvordan vil finansminister Kristin Halvorsen følge opp løftene fra Soria Moria på dette feltet? - Det er avgjørende for mange utviklingsland, skriver tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson i et innlegg i Norads magasin Bistandsaktuelt i dag.

Fredag 10. mars 2006

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) har ansvar for å følge opp løftene fra Soria Moria om reform av IMF. Hva vil hun gjøre?

Økt innsats for reform og domokratisering av Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken (IMF) var blant løftene fra regjeringen i Soria Moria-erklæringen. Utviklingsminister Erik Solheim har varslet en gjennomgang av Verdensbanken (les mer her), men hvem følger opp IMF? Ansvaret ligger hos finansminister Kristin Halvorsen.

Tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (KrF) understreker i siste nummer av Norads magasin Bistandsaktuelt at IMF-politikken er enda viktigere enn Verdensbankens (les mer her), og fortsetter:

"Den håper jeg finansministeren nå tar tak i! Det er avgjørende for mange utviklingsland."

Et eksempel på det siste fikk vi denne uka, da visehelseministeren i Kenya, Enock Kibunguchy, ba både Verdensbanken og IMF om "å dra til helvete" etter at de to mektige finansinstitusjonene nektet Kenya å ta de nødvendige økonomiske investeringene for å møte AIDS-krisen i landet (les mer i The Standard). IMFs politikk på dette området fikk krass kritikk i en rapport fra organisasjonen Action Aid sist høst (se Changing Course, Alternative Approaches to Achieve the Millennium Development Goals and Fight HIV/AIDS (pdf), Action Aid USA, september 2005).

Når det gjelder regjeringens arbeid med reform av IMF vil det trolig vært viktig for finansministeren å følge med neste uke, da Europaparlamentet skal behandle en rapport med forslag om reform av IMF. Rapporten ble lagt fram 1. februar av Europaparlamentets komite for økonomiske og monetære saker og ble karakterisert som en progressiv rapport av Det europeske gjeldsslettenettverket EURODAD (les mer her). Nå frykter imidlertid EURODAD at viktige forslag i rapporten kan bli svekket.

- IMF har enorm innflytelse

I et hefte for norske informatører om IMF og utviklingsagendaen,skrevet av Erik Blytt for ForUM i 2000 (se her), heter det i innledningen bl.a.:

"Det Internasjonale Valutafondet (IMF) har enorm innflytelse på det internasjonale samfunnets utviklingsagenda for fattige land. Ingen andre steder er IMFs betydning større enn nettopp i verdens aller fattigste land. De fleste av disse landene har vært i en permanent situasjon med strukturtilpasning i hele to tiår. I dag gjennomfører de IMF-programmer som er en betingelse ikke bare for bistand som disse landene er avhengige av, men også for reduksjon i den tyngende utenlandsgjelden." 

Europaparlamentets rapport

Rapporten fra Europaparlamentets komite om økonomiske og monetære spørsmål om strategisk gjennomgang av IMF (les rapporten her) tar opp en rekke spørsmål som har stått sentralt i den kritiske debatten om IMF gjennom mange år. Dette gjelder bl.a.:

 • Styringsreform
  Rapporten erkjenner dagens urettferdige stemmestruktur i IMF og mener at dette har en ekstremt negativ innflytelse på IMFs legitimitet. Rapporten tar til orde for en radikal reform, som omfatter bl.a. en gjennomgang av hele stemmegivingssystemet, en etablering av et system som sikrer utviklingslandene økte medlemsandeler og at EU blir representert med en forhandlingsblokk. 
 • Kondisjonalitet
  Rapporten balanserer her mellom behovet for å sikre at penger blir brukt til å redusere fattigdom (som potensielt fører til økt kondisjonalitet) og behovet for å sikre landene eierskap (som betyr mindre kondisjonalitet). Det foreslås bl.a. at handelsliberalisering ikke blir innført som en betingelse for lån.
 • Demokratisk oversikt
  Rapporten tar til orde for økt parlamentarisk kontroll fra medlemmene i IMF.
 • Bærekraftig gjeld
  Rapporten er kritisk til det nye rammeverket for bærekraftig gjeld og peker på at "det ikke kommer i nærheten av å løse problemet med langsiktig  bærekraft når det gjelder å etablere betingelser som gjør at lavinntektsland kan nå tusenårsmålene".

En rekke endringsforslag har imidlertid blitt fremmet og EURODAD frykter nå at resultatet neste uke kan bli en betydelig svekkelse på områder som frivillige organisasjoner har vært opptatt av.

Kristin Halvorsens løfter

IMFs stor betydning for utviklingen i fattige land og kritikken av deres politikk og virkemåte er bakgrunnen for at regjeringen i erklæringen fra Soria Moria lovet å arbeide for reform av IMF. I erklæringen står det bl.a. at regjeringen vil(les mer her):

 • arbeide for større åpenhet om Norges rolle i Verdensbanken og IMF, og vurdere endringer i forhold til politisk styring og mandat for Norges rolle.
 • gå inn for at Verdensbanken og IMF demokratiseres. Utviklingsland må gis langt større innflytelse blant annet ved at stemmeretten ikke utelukkende knyttes til innskutt kapital.
 • lede an i arbeidet med å avvikle utestående gjeld til de fattigste landene i tråd med det internasjonale gjeldsletteinitiativet. Kostnader ved sletting av gjeld skal ikke fortrenge norsk bistand jfr den vedtatte gjeldsplanen. Det skal ikke stilles krav til privatisering som forutsetning for sletting av gjeld. Arbeide for opprettelsen av en gjeldsdomstol for behandling av spørsmål om illegitim gjeld.  

- Vi er spent på hvordan den rødgrønne regjeringen har tenkt til å følge opp dette i praksis, skriver Christoffer Ringnes Klyve (Utviklingsfondet) i en kronikk i Morgenbladet i dag (les mer her). Han viser til at statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet, på et møte om gjeldsslette 8. februar i år, sa at Norge spiller en så progressiv rolle som det er mulig å få til i IMF-styret.

Når finansminister Kristin Halvorsen (SV) i disse dager deltar i en annonsekampanje i regi av den norske tusenårsmålskampanjen til fordel for "verdens største løfte" (les mer her), så er det nok hennes løfter i forhold til Norges arbeid i IMF det er størst grunn til å følge med på


Aktuelle lenker:

 • Hva gavner de fattigste landene?, kommentar av Hilde Frafjord Johnson (KrF) i Bistandsaktuelt 02/2006
  Det er ikke få tilbakemeldinger vi har fått fra utviklingslandene om at de har merket betydelige endringer i krav og politikk fra Verdensbanken. Og mer trengs. Enda viktigere er IMF-politikken. Den håper jeg finansministeren nå tar tak i! Det er avgjørende for mange utviklingsland.
 • Vender IMF ryggen, kronikk av Christoffer Ringnes Klyve i Morgenbladet 10.03.06
  Det internasjonale pengefondet, IMF, kan være i alvorlige problemer. Institusjonen som har til oppgave å stabilisere land med kortsiktige kapitalproblemer, kan paradoksalt nok, selv havne i økonomisk uføre. Er det på tide at Fondet selv gjennomgår et strukturtilpasningsprogram?
 • European Parliamentary Report on Reform of the IMF, Eurodad 08.02.06
  A new European Parliament report calls for a single European seat at the IMF, reform of IMF conditionality in low income countries and more member state parliamentary control over the IMF. 
 • Unable to Vote with One’s Feet? Developing Countries and the IMF, analysis by Hetty Kovach (Eurodad), Pambazuka News 03.02.06 
  If exit from the IMF is not an option for most developing countries in the foreseeable future, then how can the IMF better meet developing countries needs or at the very minimum do least harm?
 • IMF hindrer tusenårsmålene, aktuell kommentar av Vegard Hole og Christoffer Ringnes Klyve, Utviklingsfondet 11.01.06
  Gjennom å påtvinge utviklingslandene sitt ekstremt sneversynte syn på makroøkonomi, utgjør Det internasjonale pengefondet (IMF) i dag snarere et hinder enn en støttespiller for de landene som ønsker å nå FNs tusenårsmål for utvikling.
 • - Norsk utviklingspolitikk verdensbankifisert, rorg.no 18.11.05
  – Verdensbanken representerer feil kurs i utviklingspolitikken, sa Utviklingsfondets Christoffer Ringnes Klyve i forbindelse med lanseringen av en rapport om "verdensbankifisering av norsk utviklingspolitikk" tidligere denne uka.

For ytterligere informasjon og bakgrunnstoff om IMF, se

 • IMF, RORG-samarbeidets temasider om IMF og Verdensbanken

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.