Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

IMF og utviklingsagendaen

Av Erik Blytt / ForUM 2000 | Onsdag 16. november 2005

Innhold:

 • 1 Innledning
  IMF har sterk innflytelse på utviklingsagendaen, og påvirker de økonomiske rammebetingelsene for utvikling.
 • 2 Sammendrag og konklusjoner
  15 kritiske konklusjoner og anbefalinger om IMF og dets virksomhet i fattige land.
 • 3 IMFs rolle i globaliseringen
  Den makroøkonomiske politikken som IMF fremmer gjennom strukturtilpasningen har integrert utviklingslandene i den globale økonomien. Men samtidig har kondisjonaliteten utenfra medført en avståelse av suverenitet som har resultert i avmakt og marginalisering.
 • 4 En innføring i IMFs virksomhet i fattige land
  IMF gir lån på betingelser som definerer rammene for den økonomiske politikken som fattige land kan føre.
 • 5 IMF og økonomisk underutvikling
  IMF støtter en bestemt makroøkonomisk politikk fordi Fondet ønsker å fremme økonomisk vekst. Men strukturtilpasningen rammer de fattigste hardest og forsterker sosial ulikhet. Innstrammingstiltakene har motarbeidet forhold som må ligge til grunn for langsiktig økonomisk utvikling.
 • 6 IMF – fremst i kampen mot fattigdom?
  IMF argumenterer for at dets politikk er bra for de fattige. Samtidig arbeider IMF for å sikre sosiale sikkerhetsnett som skal dempe strukturtilpasningens negative effekt p de fattige.
 • 7 Slik styres IMF
  Det demokratiske underskuddet i IMF har gitt institusjonen en alvorlig mangel på legitimitet. Den konsensusdannende prosessen som fører fram til beslutningene i styret reflekterer maktforholdene mellom noen få svært rike land og svært mange fattige land.
 • 8 IMF og Verdensbanken – to gode naboer?
  Den uklare arbeidsdelingen mellom de to institusjonene har skapt grobunn for konflikt om hvilke politikk-anbefalinger som er mest hensiktsmessige.
 • 9 IMF og utviklingsagendaen
  IMF har tiltatt seg en stadig sterkere rolle i utviklings- og fattigdomsspørsmål. Resultatet er at de fleste nasjonale og internasjonale institusjoner som driver med utviklingsarbeid i fattige land befinner seg i skyggen av IMF.

Adresser m.v.

Utgiver: Forum for Utvikling og Miljø
Storgata 11, 0155 Oslo
Tel: 23 01 03 00
Fax: 23 01 03 03
E-post: forumfor@forumfor.no
Internett: http://www.forumfor.no

ForUMs arbeidsgruppe om gjeld og utvikling / Aksjon Slett U-landsgjelda! (SLUG)
Tel: 23 01 03 17
Fax: 23 01 03 03
E-post: slug@forumfor.no
Internett: http://www.forumfor.no

Forfatter: Erik Blytt

Heftet representerer ikke nødvendigvis synspunktene til organisasjonene i ForUM og SLUG.

Dette heftet ble trykket takket være finansiell støtte fra Forum for Utvikling og Miljø og noe fra Utenriksdepartementets støtteordning for informasjonstiltak om Nord/Sør.

Heftet kan bestilles fra ForUM eller SLUG og koster kr. 30,-

Heftet er tilrettelagt for Internett av rorg.no


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?