Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Frivillige organisasjoner med innspill til klimamøtet i Cancun

I dag starter FNs klimakonferanse i Cancun og forventningene er ikke all verdens. Likevel, mange håper forhandlingene kan ta viktige skritt framover og norske organisasjoner er blant de som den siste tiden har formidlet sine tanker og innspill til norske og andre klimaforhandlere.
Mandag 29. november 2010

Det skulle ha vært et klimatoppmøte som sikret en sterk klimaavtale etter at klimatoppmøtet i København sist vinter sviktet (les mer her), men allerede tidlig i høst kunne statsminister Jens Stoltenberg fortelle at det ikke blir noen klimaavtale i Mexico (les mer her).

- Klimabunnmøtet, ble dermed tittelen på en kommentar av Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende sist fredag, som han innledet slik (les mer her):

"Etter skuffelsen fra København for ett år siden, drar klodens klimadelegater til Mexico for å finne en ny start."

Klimatoppmøtet i København i fjor ble preget av motsetninger mellom Nord og Sør (les mer her). Hva kan vi vente av Cancun? Utviklingslandene har det siste årets presentert sine perspektiver og innspill på ulike araner (les mer her) og direktøren for Sør-senteret i Geneve, Martin Kohr, innleder sitt svar spørsmålet slik i en kommentar i går (les mer her):

"Et år etter det kaotiske toppmøtet i København begynner FNs klimakonferanse 2010 i Cancun. Forventningene denne gangen er lave, spesielt sammenlignet med forventningene i forkant av København. Det er trolig både bra og dårlig."

Her hjemme arrangerte nylig miljøstoftelsen ZERO "Norges største klimakonferanse" i Oslo: ZERO 2010, med deltakelse av bl.a. Bob Geldof, statsminister Jens Stoltenberg, lederen for FNs klimapanel Rejendra Pachauri og mange flere (les og hør mer her). Og paralelt med Cancun-møtet planlegger norske organisasjoner også et "grasrotas toppmøte" i Oslo 7. desember: Klimaoppmøte 2010. På FIVHs nettsider begrunnes slik (les mer her):

"Klimaendringene er allerede en del av virkeligheten for utsatte mennesker og arter over hele verden. Men det internasjonale klimadiplomatiet synes å stå på stedet hvil. Lokale krefter må dermed bidra til en klimaløsning."

Hva norske organisasjoners tanker og innspill vil være etter en ukes forhandlinger gjenstår å se, men i forkant av Cancun-møtet har organisasjonene fremmet en rekke oppfordringer og innspill. Her er noen av dem:

Utviklingsfondet

- Utviklingsfondets delegasjon til klimatoppmøtet håper en enighet om finansiering av klimatilpasning i Cancún kan bane vei for en forpliktende klimaavtale neste år, kan vi lese på Utviklingsfondets nettsider, der informasjonssjef Andrew P. Kroglund utdyper slik (les mer her):

"Vi tror en enighet om finansiering av klimatilpasning kan løse en utfordring og skape tillitt til prosessen. Dette kan bane vei for en helhetlig internasjonal avtale neste år."

Kirkens Nødhjelp

- Klimaforhandlingene er preget av en dyp tillitskrise mellom rike og fattige land, hvor de fattige landene rettmessig krever at de rike landene, som i størst grad har forårsaket problemet, legger penger til klimatilpasning på forhandlingsbordet, kan vi lese på nettsidene til Kirkens Nødhjelp, som siterer Isaiah Kypiegon Toroitich, klimarådgiver ved Kirkens Nødhjelps kontor i Kenya (les mer her):

"Kirkens Nødhjelp forventer at Cancun-toppmøtet fører til vesentlig framgang på en rekke områder som klimafinansiering, tilpasning og bevaring av skog. I tillegg forventer vi at Norge, EU og andre rike land forplikter seg til å videreføre Kyotoprotokollen med en ny forpliktelsesperiode."

Bellona

- Bellona vil være til stede for å følge forhandlingene og arrangerer også nærmere 20 internasjonale workshops, kan vi lese på Bellonas nettsider (les mer her). Blant deltakerne på arrangementene er Sir Nicholas Stern, professoren bak Stern-rapporten, Japans sjefsforhandler Kunihiko Shimada og direktøren i Mexicos miljøverndepartement, Adrian Fernandez. Bellona presenterte ifjor “101 Løsninger” på klimatoppmøtet i København, og opplyser nå at "denne løsningsorienterte tilnærmingen til klimakampen følges opp på årets toppmøte":

"Bellonas “101 Løsninger” viser at det allerede finnes mange gode løsninger på klimakrisen. Utfordringen er å få politikerne til  å ta de grep som er nødvendig."

LNU m.fl.

- Det er viktig at ungdommens stemme ivaretas på ordentlig. Det er vi som lever i 2050 som skal leve med konsekvensene av hva som skjer i Cancun, sier Markus Nilsen (25), som skal representere norsk ungdom og LNU under klimatoppmøtet i Cancun (les mer her). Sammen med Redd Barna, SAIH, Unicef og Plan har LNU skrevet brev til utviklingsminister Erik Solheim, der det bl.a. står (les mer her):

"Vi kontakter dere i forkant av de nært forestående klimaforhandlingene i Mexico fordi vi er dypt bekymret over at barn og unges rettigheter og deltakelse ikke er prioritert i forhandlingene om klimatilpasning. Barn er ikke engang omtalt i tekstforslaget som er lagt frem. Vi ber om at Norge i de kommende klimaforhandlingene sikrer barn og unges rettigheter og deltakelse i arbeidet for klimatilpasning og katastrofeforebygging, og fremmer konkrete innspill til forhandlingsteksten."

Norges Naturvernforbund og Regnskogsfondet

På Regnskogsfondets nettsider introduserer Nils Herman Ranum et felles innspill fra Regnskogsfondet og Norges Naturvernforbind slik (les mer her):

"En skogavtale er et viktig bidrag for å redde regnskogen. Dessverre er det fortsatt mye som gjenstår for at en avtale i Cancun skal bli bra nok. Norge må sørge for forbedringer i avtalen på fem viktige punkter."

De fem punktene er det nærmere redegjort for i et brev til Solheim, som innledes slik (les mer her):

"Norge har etablert seg som en sentral aktør i diskusjonen om klima og skogbevaring, gjennom den omfattende innsatsen fra Klima- og skogprosjektet og i de internasjonale klimaforhandlingene. Norges innsats har generelt vært viktig og konstruktiv, og den gir Norge en unik rolle i forhandlingene om en REDD-avtale under UNFCCC. Dette gir også Norge et særskilt ansvar for å sikre at en eventuell skogavtale oppnår de ønskede resultater."


Aktuelle lenker:


Søk:

Avansert søk

Noen mediekommentarer i forkant av Cancun-møtet:


"FNs 16. klimatoppmøte innledes i dag. Delegatene vil sikkert huske fjorårets København-samling med gru. En rekke konkurrerende grupper og negative utspill gjorde møtet kaotisk. President Barack Obamas klimaambisjoner frontkolliderte med den nye verdensorden. Det er Kina, India og en rekke andre av verdens vekststater som setter mange av premissene i klimaforhandlingene nå. Cancún-møtet vil handle en del om hvordan disse interessekonfliktene skal håndteres. I tillegg skal Kyoto-avtalen revurderes. Det er en tung, men viktig jobb."

Lederkommentar i Bergens Tidende 29.11.10

"Mandag starter nye klimaforhandlinger. Ingen tror egentlig på en løsning. For vi rike holder på lommeboka, mens vi bader i inntekter fra å forurense."

Pernille Huseby i Nationen 27.11.10

"De fleste lands regjeringer er enige om at samlingen i Cancún ikke vil føre til en omfattende og forpliktende avtale. Isteden skriver FNs klimapanel at møtet kan munne ut i «en politisk balansert pakke av avgjørelser». Vagere enn det går det nesten ikke an å bli. Men den retoriske ydmykheten kan gi bedre handlingsrom for enkelte forslag. Blant delmålene i Cancún er å opprette bedre politiske og teknologiske mekanismer for å organisere det globale arbeidet med klimaendringene. Det er trolig nødvendig tomterydding, etter at hele klimarammeverket truet med å kollapse i København i fjor."

Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende 26.11.10

"Hverken i Mexico eller i Sør-Afrika mot slutten av 2011 blir det noen bred, forpliktende avtale. Men klimaproblemet blir ikke borte; det vil snarere vokse i omfang med fare for at det kommer helt ut av kontroll. Effektive tiltak haster derfor. Men for å komme videre trengs det vilje til å gå dypere i analysen av hva som har gått galt. Det avgjørende er særlig hvordan man kan få de store utslippslandene med på å løse et globalt problem som det er så fristende å overlate til andre."

Lederkommentar i Aftenposten 24.11.10

"Tre uker før klimatoppmøtet i Cancun, er det få utsikter til et gjennombrudd. Nå må USA, Kina, EU og andre viktige stater arbeide sammen og forstå at det haster."

Anthony Giddens og Martin Rees i Dagsavisen (nye meninger) 14.11.10

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.