Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Oljefondet ut av kull?

Regjeringens ekspertgruppe mener at eierskapsutøvelse bør være Oljefondets (SPU) "viktigste redskap for å adressere klimaspørsmål". Om Stortinget vil lytte mer til utvalgets anbefalinger enn miljøbevegelsen og andre gjenstår å se. CICERO viser til at også Verdensbanken, G20 og andre internasjonale institusjoner oppfordrer investorer til å trekke seg ut av selskaper som får inntektene sine fra fossil energi og Ap vil fortsatt ut av kull.

Torsdag 04. desember 2014
Linker oppdatert: Fredag 05. desember 2014

I fjor la representanter fra Arbeiderpartiet (Ap) fram et forslag i Stortinget om en utredning "med sikte på å trekke ut investeringene til Statens pensjonsfond utland av kullselskaper". Stortinget vedtok i stedet å be regjeringen nedsette en ekspertgruppe som skulle "vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å adressere klimaspørsmål og bidra til endringer fram i tid".

Nina Jensen i WWF og Arild Hermstad i FIVH har vært klare i sine anbefalinger. I et felles innlegg i Dagsavisen (nye meninger) denne uka krevde de "en kullfri pengebinge". De viste til at private fond, som KLP, trekker seg fra kull og mente at Oljefondet må følge etter. I en kronikk i Dagbladet i går utdypet Hermstad hvordan og hvorfor han mener Norge skal være en pådriver i overgangen fra fossil til fornybar. Regjeringens ekspertgruppe, som i går la fram sine rapport, var imidlertid av en annen oppfatning enn miljøbevegelsen. Deres vurderinger og anbefalinger ble oppsummert slik i en pressemelding fra Finansdepartementet:

"Eierskapsutøvelse bør etter vår vurdering være Statens pensjonsfond utlands (SPU) viktigste redskap for å adressere klimaspørsmål. Vi foreslår at de eksisterende virkemidlene i Norges Banks eierskapsutøvelse for håndtering av klimarisiko styrkes ytterligere. Vi foreslår også at fondet fortsetter å støtte relevant forskning knyttet til klimaendringer. Endelig foreslår vi en mekanisme for ad-hoc utelukkelse fra fondet av selskaper som medvirker til alvorlig klimaskade. Eierskapstiltakene bør være hovedvirkemiddelet, og utelukkelses- og dialogprosessene bør koordineres og inngå i en samlet kjede av virkemidler." 

- Vi tror ikke at klimautslippene kan reduseres effektivt gjennom automatisk utelukkelse av alle kullselskaper eller alle petroleumsprodusenter fra Oljefondet, skriver gruppens medlemmer i en felles kommentar i Dagens Næringsliv i dag og fikk gehør hos blant andre kommentator Bård Bjerkholt i samme avis:

"Oljefondets bidrag i klimakampen blir større som eier enn som tilskuer."

Dagsavisen viser til at utvalget foreslår å utestenge selskaper om de driver med aktivitet som er alvorlig farlig for klimaet. Etikkrådets leder, Ola Mestad, kommenterer dette slik:

"Det blir opp til oss å opprette en praksis på hva en miljøversting er i denne sammenhengen. Som det står i rapporten kan det eksempelvis være et selskap som lobber mot miljøtiltak, eller et selskap som slipper ut mer CO2 per produksjon, enn andre selskaper."

Flertall på Stortinget for at SPU bør ut av kullselskaper

– Pokker heller, president, jeg vil pælme kull ut av Oljefondet, sa SVs Snorre Valen da han i Stortingets debatt om forvaltningen av oljefondet i juni måtte erkjenne at Stortinget ville det annerledes i første omgang. Hva som blir resultatet i annen omgang gjenstår å se.

- Ap mener fortsatt at SPU bør ut av kullselskaper, skrev AP-leder Jonas Gahr Støre på sin twitterkonto etter at ekspertgruppen rapport ble lagt fram i går. På Senterpartiets nettsider forteller Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at han er skuffet:

"At ekspertutvalget i stedet for å anbefale å trekke Oljefondet ut av rene kullselskaper anbefaler eierskapsutøvelse som metode er en skrape for norsk klimaprofil."

I følge Dagens Næringsliv vil stortingsflertallet fortsatt trekke Oljefondet ut av kull, stikk i strid med anbefalingen fra ekspertutvalget.

- Gledelig at klimaskade foreslås som uttrekksgrunn i oljefondet, mener KrFs Hans Olav SyversenKrFs nettsider, men legger til:

"Rapporten er imidlertid ikke overbevisende når den sier at kullinvesteringer ikke utgjør en etisk utfordring. Kull gir klar klimaskade, og derfor er KrF åpen for å trekke fondet ut av kullselskaper."

Overfor Dagens Næringsliv er også Venstres Terje Breivik klar:

"Venstre er uenig med utvalget. Vi mener det samme som i fjor, nemlig at fondet med fordel bør trekke seg ut av kullselskaper."

Og overfor Aftenposten kalte Rasmus Hansson i Miljøpartiet de grønne (MDG) ekspertgruppens rapport for en "pinlig affære" og varslet at MDG vil legge frem et nytt forslag om å trekke Oljefondet ut av kull torsdag.

NTB (ikke på nett) kan imidlertid fortelle at hverken Venstre eller KrF vil støtte et slikt forslag nå, men vil avvente behandlingen av oljefondets årsmelding neste år. 

Etikk og butikk 

Javier Santiso ved OECDs utviklingssenter tok for noen år tilbake til orde for at statlige investeringsfond, som Oljefondet, kunne bli viktige aktører for utvikling.

USAs tidligere finansminister, Lawrence Summers, var imidlertid bekymret for at statlige investeringsfond ville "ryste kapitalismens logikk" og resultatet ble de såkalte Santiago-prinsippene, som også ekspertgruppen viser til i sin rapport:

"De internasjonale prinsippene for god praksis i statlige investeringsfond, 'Santiago-prinsippene', som Norge har støttet, gjør det klart at statlige investeringsfond bør være motivert at finansielle hensyn og ikke politiske eller strategiske hensyn."

- Utgangspunktet for arbeidet med strategien for Statens pensjonsfond er å søke høyest mulig avkastning innenfor et moderat nivå på risiko, skriver derfor Finansdepartementet i sin pressemelding om ekspertgruppens rapport.

Når Aftenposten på lederplass i dag er i tvil om det er fornuftig å kutte kullinvesteringer er det bl.a. slike hensyn de legger til grunn:

"Det er gode kommersielle grunner til at Oljefondet bør være skeptiske til store investeringer i kull og kanskje også olje. De kan kort og godt bli mindre lønnsomme fremover og mindre lønnsomme enn mange investeringer i fornybar energi. Men politikk bør i hovedsak utøves over statsbudsjettet, ikke ved å forsyne seg av Oljefondet eller dirigere investeringene gjennom politiske vedtak."

Slike vurderinger har bidratt til at det ved ulike korsveier har vært vanskelige å få oljefondet til å ta etiske begrunnede hensyn så lenge etikk og butikk ikke går hånd-i-hånd. Det mener imidlertid Christa Clapp og Asbjørn Torvanger i CICERO Senter for klimaforskning at det gjør når det gjelder Oljefondets investeringer og klimahensyn.

- En klimasikring av Oljefondet forbereder norsk økonomi på klimaendringene, mener de og innledet et innlegg i Aftenposten denne uka slik:

"Alle investeringer i Statens pensjonsfond - utland må klimasikres. Ikke bare av politiske grunner, men også fordi klimaendringer utgjør en stor risiko for langsiktige investeringer."

De viser til at Verdensbanken, G20 og andre internasjonale institusjoner oppfordrer investorer til å trekke seg ut av selskaper som får inntektene sine fra fossil energi, men om uttrekk fra kullselskaper bør være det eneste svaret er et annet spørsmål. CICERO peker på at ekspertutvalgets mandat var smalt og utdyper det slik:

"De skulle evaluere hvorvidt det å trekke seg ut fra olje, kull og gass er en mer effektiv strategi for å påvirke klimapolitikken, enn å påvirke selskapene som deleier. Med andre ord måtte ekspertene velge hvorvidt oljefondet burde selge oljeaksjene, eller om de burde beholde dem. I dag er det økonomisk lønnsomt å trekke seg ut av mange kullselskaper. Slik er det ikke med oljeselskapene, enda. Med mindre SPU legger til grunn en risikovurdering utover tidshorisonten for vår generasjon, der også oljeselskapene representerer en betydelig risiko."

Og hva da med vår egen olje? I sin kronikk i Dagbladet i går kommenterte FIVHs Arild Hermstad noe av dette slik:

"Norge bør starte overgangen fra fossilt til fornybart med å kaste ut kullindustrien fra oljefondet. Spørsmålene melder seg fort: Kan Norge ta et slikt skritt så lenge oljefondet eksisterer på grunn av kjøp og salg av olje og gass? Hva med de selskapene som både driver innenfor fossil industri og fornybar? Hvilke kriterier skal gjelde?"

Aftenpostens kommentator Ola Storeng kommenterte denne problemstillingen slik i forrige uke:

"Lettere å si nei til utenlandsk kull enn norsk olje." 


Aktuelle lenker:

Kommentarer fra partiene:

Kommentarer fra sivilsamfunnet:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Tull om kull, lederkommentar i VG 05.12.14
  Kull er fortsatt fullt lovlig og ikke minst livsviktig for folk rundt om i hele verden. Vi har allerede et Etikkråd som vurderer Oljefondets investeringer. Utover det er det riktig å holde fast på at fondet ikke skal brukes for å oppnå alle mulige politiske ønskemål. Oppgaven er å forvalte vår felles formue slik at den varer lengst mulig.
 • Gå ut av olje- og gassaksjer, kommentar av Michael Hoel og Steinar Holden i Dagens Næringsliv 05.12.14
  Oljefondet bør selge seg ut av olje- og gassaksjer for å redusere risikoen til den fremtidige avkastningen fra fondet.
 • Svart samvittighet, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 04.12.14
  Et ekspertutvalg dynker bensin på et antent bål. De ser ikke noe galt i kullinvesteringer. Men et flertall på Stortinget er i mot. Har de kullsviertro nok på egne argument til å stemme slik samvittigheten sier, når saken kommer opp til neste år?
 • Eksperter vil beholde Oljefondet i kullselskaper, Aftenposten 04.12.14
  Oljefondet bør ikke selge seg ut av kull-, olje- og gasselskaper, konkluderer utvalg.
 • En klimasikring av Oljefondet forbereder norsk økonomi på klimaendringene, kommentar av Christa Clapp og Asbjørn Torvanger i Aftenposten 04.12.14
  Alle investeringer i Statens pensjonsfond - utland må klimasikres. Ikke bare av politiske grunner, men også fordi klimaendringer utgjør en stor risiko for langsiktige investeringer.
 • Kullsvart dag for miljøbevegelsen, kommentar av Tom Staavi i VG 04.12.14
  Ekspertgruppen for oljefondets investeringer i olje og kull konkluderer med at vi får mer miljøgevinst av å påvirke selskapene vi eier enn å trekke oss ut av dem. De argumenterer i tillegg godt for sin konklusjon.
 • Vil ikke ha oljefondet ut av kullinvesteringer, Dagens Næringsliv (NTB) 04.12.14
  Ekspertgruppe anbefaler imidlertid et nytt kriterium for utelukkelse av miljøskadelige selskaper.
 • De Grønne vil foreslå kull-utestenging, Dagens Næringsliv (NTB) 04.12.14
  Det er uforståelig at et utvalg beskriver det som vanskelig å trekke oljefondet ut av kull, mener De Grønnes Rasmus Hansson.
 • Zero skuffet over oljefondsrapport, Dagens Næringsliv (NTB) 04.12.14
  Zero er skuffet over konklusjonen om å ikke utelukke kull fra oljefondet.
 • Krever mer åpenhet, Dagens Næringsliv 04.12.14
  Ekspertgruppen som har sett på Oljefondets kull- og petroleumsselskaper, mener fondet må vise større åpenhet. Etikkrådet vil ta opp jakten på klimaverstingene.
 • Stortinget vil likevel ut av kullselskaper, Dagens Næringsliv 04.12.14
  Stortingsflertallet vil fortsatt trekke Oljefondet ut av kull, stikk i strid med anbefalingen fra ekspertutvalget.
 • Ekspertgruppe vil utelukke klimaverstinger, E24 (NTB) 04.12.14
  Oljefondet bør utelukke selskaper som i alvorlig grad skader klimaet, mener et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg.
 • – Vi tror aktivt eierskap er den beste veien å gå, E24 04.12.14
  Miljøbevegelsen tror ikke på Skancke-utvalgets strategi om at Oljefondet bør stå i kullselskaper, og bruke aktivt eierskap til å reformere dem innenfra.
 • - Kampanjestyrt kullkutt, Dagsavisen 04.12.14
  Miljøbevegelsen raser over anbefalingene om å beholde oljefondets investeringer i kull. Kampanjestyrt kullmotstand, mener Etikkrådet.
 • Tror fortsatt på kullkutt, Dagens Næringsliv 04.12.14
  Framtiden i våre hender furter over rådene fra regjeringens ekspertutvalg om Oljefondet og kutt i kull. Leder Arild Hermstad beholder likevel et svakt håp.
 • Klima og Oljefondet, kommentar av Martin Skancke, Elroy Dimson, Michael Hoel, Magdalena Kettis, Gro Nystuen og Laura Starks i Dagens Næringsliv 04.12.14
  Klimahensyn bør tillegges mer vekt i forvaltningen av Oljefondet, tilpasset fondets rolle som finansiell investor.
 • Kullproblemet, kommentar av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv 04.12.14
  Oljefondets bidrag i klimakampen blir større som eier enn som tilskuer.
 • Støre vil fortsatt at Oljefondet skal selge kullaksjene, Aftenposten 04.12.14
  Er uenig med utvalget som i dag anbefalte Regjeringen at fondet beholder kullet.
 • Utvalg vil utelukke klimaverstinger, men ikke kull, Vårt Land (NTB) 04.12.14
  Oljefondet bør utelukke selskaper som i alvorlig grad skader klimaet, mener et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, som ikke vil utelukke kullselskaper generelt.
 • Salg av kullaksjer kan være avsporing, lederkommentar i Aftenposten 04.12.14
  Et flertall på Stortinget mener, i hvert fall i prinsippet, at en del av svaret bør være at Statens pensjonsfond utland – Oljefondet – selger seg ut av selskaper som utvinner kull. Her er vi i tvil.
 • Bellona: – En fornærmelse mot klimaforhandlingene, NRK nyheter 04.12.14
  Ekspertgruppen for Oljefondet anbefaler investeringer i kull. Miljøorganisasjonen Bellona er hoderystende.
 • Fra fossil til fornybar, kommentar av Arild Hermstad i Dagbladet 03.12.14
  Norge bør starte overgangen fra fossilt til fornybart med å kaste ut kullindustrien fra oljefondet. Spørsmålene melder seg fort: Kan Norge ta et slikt skritt så lenge oljefondet eksisterer på grunn av kjøp og salg av olje og gass? Hva med de selskapene som både driver innenfor fossil industri og fornybar? Hvilke kriterier skal gjelde?
 • Oljefondet, kull og olje, debatt av Stein Sjølie i Dagens Næringsliv 03.12.14
  I DN og andre aviser har det den senere tid vært referert fra en offentlig debatt om investeringene som SPU (Oljefondet) gjør i kullselskaper. Debatten burde ha dreid seg om mer enn bare kull. Det ser vi når oljeprisen faller.
 • Fondet får friere tøyler, Dagens Næringsliv 02.12.14
  Regjeringen, KrF og Venstre åpner for at Oljefondet kan investere i transport, energiforsyning, bygg, vann og fornybar energi, og kjøpe mer i eiendom.
 • Håper Oljefondet følger etter, Dagens Næringsliv 02.12.14
  KLP har solgt seg ut av sine første 27 kull-selskaper, og håper Oljefondet nå vil følge etter.
 • En kullfri pengebinge, kommentar av Nina Jensen og Arild Hermstad i Dagsavisen (nye meninger) 01.12.14
  Private fond trekker seg fra kull. Oljefondet må følge etter.
 • Store norske kulldilemma, kommentar av Anne Marte Blindheim i Dagbladet 29.11.14
  Er det greit med kull, så lenge det er norsk?
 • Kullkampen, Dagsavisen 29.11.14
  - Når en først kommer til Svalbard så aksepterer man mye rart. Men så begynner man å stille kritiske spørsmål. Det er jo et stort paradoks at Svalbard er så miljøregulert at ingen kaster en snus på tundraen en gang, men nettopp her skal en skal drive med klimaverstingen kull.
 • Verdensbanken lover økt satsing på fornybar energi, E24 (NTB) 28.11.14
  Verdensbanken vil trappe opp investeringene i ren energi og bare finansiere kullprosjekter under helt spesielle omstendigheter, lover bankens leder Jim Yong Kim.
 • Venezuela mener skiferolje er en klimakatastrofe, E24 (NTB) 28.11.14
  Skiferolje er en katastrofe i et klimaperspektiv, fastslo Venezuelas utenriksminister Rafael Ramirez før torsdagens svært viktige møte i oljekartellet OPEC.
 • OECD: Fortsatt svakt i eurolandene, Aftenposten 26.11.14
  Forskjellene er store: I eurolandene står det omtrent stille. I Storbritannia og USA vil den økonomiske oppturen fortsette, spår OECD.
 • Bytter olje mot olje og kull, lederkommentar i Adresseavisa 26.11.14
  Praktiske og etiske utfordringer vil stå i kø når Norge skal fylle rollen som en av verdens største investorer.
 • Feil om Oljefondets kullinvesteringer, debatt av Hilde Singsås i Aftenposten 26.11.14
  I Aftenposten 25.11 blir Norges Bank kritisert for å ha gitt feil informasjon om Oljefondets kullinvesteringer under en høring i Stortinget i januar i år. Det er en grunnløs kritikk. Ifølge kritikerne skal Norges Bank ha oppgitt at fondets investeringer i kull kun utgjør 2,5 milliarder kroner, mens tallet i realiteten er over 80 milliarder kroner. Det er imidlertid ikke riktig at Norges Bank ensidig presenterte tallet 2,5 milliarder kroner.
 • Gribbene sirkler rundt kullgigantene, Dagens Næringsliv 26.11.14
  USAs største kullselskaper stuper i verdi. Gribbefond har fattet interesse for sektoren, mens Olje­fondet taper.
 • Lettere å si nei til utenlandsk kull enn norsk olje, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 26.11.14
  Det krever mer mot å redusere egen oljeproduksjonen enn å gå ut av andres kullproduksjon. Kanskje ville det ha større virkning på klimaet også.
 • Oljefondet får kjeft for å feilinformere om kull, Aftenposten 25.11.14
  Oljefondet har økt sine investeringer i kullindustrien med nesten ti milliarder kroner de siste årene, viser en fersk rapport fra et knippe miljøorganisasjoner.
 • Mener Oljefondet spiller farlig, Dagens Næringsliv 25.11.14
  Oljefondets verdier i selskaper som driver med kull, olje og gass kan falle dramatisk de neste ti årene, ifølge sjeføkonom Dimitri Zenghelis.
 • Høyre mener Ap er inkonsekvent om kull, Dagens Næringsliv 07.01.14
  Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre vil at oljefondet skal trekke seg ut av internasjonal kullindustri, men mener staten fortsatt kan utvinne kull på Svalbard. Inkonsekvent, mener Høyre.
 • Vil ha Oljefondet ut av kullindustrien, NRK nyheter 05.01.14
  Oljefondet bryter målene for utslipp, ved å kjøpe seg kraftig opp i verdens største olje- og kullselskaper. Det mener Framtiden i våre hender. Organisasjonen krever at fondet trekker seg ut av alle selskaper som driver med kullproduksjon.
 • Ber Oljefondet trekke seg ut, NRK nyheter 05.01.14
  Både Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de grønne vil ha en ny vurdering av Oljefondets investeringer i internasjonal kullindustri.
 • Ap, KrF og V vil trekke oljefondet ut av kull, Nationen (NTB) 05.01.14
  Regjeringens to støttepartier KrF og Venstre vil at oljefondet avvikler sine investeringer i internasjonale kullselskaper. Også Arbeiderpartiet er kommet til at Norge ikke bør investere i kull.
 • – Viser Norge som en kynisk og grådig nasjon, NRK nyheter 23.11.13
  Bellona-leder Frederic Hauge synes det er flaut at Oljefondet har investert i rundt halvparten av historiens 90 største «klimaverstinger». Naturvernforbundet krever at Norge trekker seg ut av selskapene.
 • - Komplisert å trekke seg ut av kull, Dagens Næringsliv 06.11.13
  Erna Solberg skal overgå de rødgrønne på klima, men vet ikke hvordan ennå.
 • Oljefondet og karbonbobla, kommentar av Truls Gulowsen i Dagsavisen (nye meninger) 01.11.13
  Vi kan ikke gamble pensjonspengene våre på at den globale klimapolitikken mislykkes. AS Norge er allerede overeksponert i fossil risiko på alle tenkelige måter. Derfor er det på høy tid å flytte oljefondets fossilinvesteringer til fornybarfeltet
 • Nå blir det mindre kull i pensjonen til flere hundre tusen nordmenn, E24 20.11.14
  KLP har bestemt seg for å redusere investeringene i kull, men ikke i olje- og gass.
 • Mindre kull, please, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 04.11.14
  Hva svarer Norge om Oljefondet og klima når Ban Ki-moon sier «please»?
 • – Pokker heller, president. Jeg vil pælme kull ut av Oljefondet!, ABC Nyheter 04.06.14
  – Svært så mange ideer SV har fått etter at de kom ut av regjering, slo finansminister Siv Jensen tilbake mot Snorre Valen i stortingsdebatten tirsdag.
 • Verden bruker enormt mye mer kull enn før, Aftenposten 23.05.14
  Kull blir beskyldt for å ta livet av tusenvis av mennesker hvert år. Likevel produseres det bare mer og mer. For kull gir også vekst og velstand.
 • Eksperter skal se på investeringer i kull, Aftenposten 05.04.14
  Siviløkonom Martin Skancke skal lede ekspertgruppen som skal vurdere Oljefondets investeringer i kullselskaper. Fem av seks medlemmer har tidligere jobbet nært fondet.
 • Symbolpolitikk, debatt av Leif Osvold i Dagens Næringsliv 27.03.14
  Oljefondet skal antagelig selge seg ut av bedrifter som driver med kullkraft. Visstnok for miljøets skyld. Dette er symbolpolitikk. Disse aksjene blir jo straks kjøpt av andre investorer, og miljøgevinsten er null. 
 • KLP vurderer å kutte investeringer i fossilt brensel, Aftenposten (NTB) 27.03.14
  Kommunal Landspensjonskasse (KLP) vurderer om de skal trekke alle sine investerte 7,5 milliarder kroner ut av kull-, olje- og gasselskaper.
 • Bør oljefondet ut av kull?, kommentar av Kjell Roland i Dagsavisen (nye meninger) 26.03.14
  Oljefondet (SPU) er satt opp for å forvalte dagens overskudd fra oljevirksomheten slik at verdiene blir størst mulig for fremtidens generasjoner. Det pågår minst tre ulike debatter om forvaltningen av SPU. Et spørsmål er om SPU kan og bør brukes til å oppnå andre hensyn i politikken, altså som et virkemiddel for å fremme utbygging av fornybar energi eller økonomisk utvikling i fattige land.
 • Kullforslag utløste SV-oppgjør med Stortinget, E24 (NTB) 21.03.14
  SVs Snorre Valen mener det ble drevet politisk skuespill av verste merke da Stortinget torsdag stemte ned forslaget om å trekke oljefondet ut av kull.
 • Logisk å droppe olje og kull, kommentar av Christa Clapp i Dagbladet 20.03.14
  Norge, med verdens største statlige investeringsfond, har nå muligheten til å vise verden logikken bak å trekke seg ut av fossile brensler.
 • Formueforvaltning og fossil energi, kronikk av Klaus Mohn på NRK ytring 20.03.14
  Regjeringa, KrF og Venstre har vedteke at eit ekspertutval skal vurdere nedsal av Oljefondet sine aksjar i fossilselskap. Det er klokt, for det er slett ikkje gjeve at eit nedsal er lurt.
 • Fossile sparepenger – oljefondet må trekkes ut av kullselskaper, kommentar av Astrid Huitfeldt i Dagsavisen (nye meninger) 20.03.14
  Våre fremtidige pensjoner er avhengig av prisutviklingen for fortidens energiløsning. Det er ikke bra for klimaet, og det er ikke bra for den langsiktige bærekraften til oljefondet. Aktiv eierskapspolitikk vil ikke få et kullgruveselskap til å slutte
 • Store forventninger til grønnere oljefond, VG (NTB) 14.03.14
  Regjeringen får skryt for beslutningen om å dreie oljefondets investeringer i mer miljøvennlig retning, men støttepartiet Venstre venter med applausen til alle detaljer er klare.
 • Bedre med dobbeltmoral, kommentar av Lars Haltbrekken i Nationen 05.03.14
  Hvis vi har tapt ti milliarder på å ikke gi flere lungekreft, er det verdt det. Spørsmålet er om det er hele regnestykket. For hva er livene vi har vært med på å spare gjennom å få flere til å stumpe røyken, verdt? Og hvis vi trekker oss ut av verdens kullselskap, deretter all fossil energi, hvilke kostnader sparer vi vel ikke verden for i form av reduserte skadevirkninger fra klimaendringene?
 • Bør trekke Oljefondet ut av kull, debatt av Eigil Knutsen i Bergens Tidende 03.03.14
  For å ha troverdighet i vårt globale klimaarbeid må vi ha en ambisiøs klimapolitikk her hjemme, samt et pensjonsfond vi kan stå inne for.
 • Kull-topp ber Oljefondet bli, Dagens Næringsliv 05.03.14
  Verdens fattige vil lide hvis Oljefondet trekker seg ut av kullselskaper som BHP Billiton, mener toppsjef Andrew Mackenzie.
 • Én av tre sier nei til kull, Dagsavisen 03.03.14
  Nær dobbelt så mange som sier nei, sier ja til at at oljefondet skal trekke ut sine investeringer i kull. Venstre og KrF har ikke oppnådd noe i forhandling med regjeringen, mener Miljøpartiet De Grønne.
 • Forbilledlig forvaltning, lederkommentar i VG 02.03.14
   Arbeiderpartiet ønsker at fondet skal selge seg helt ut av kullselskaper, SV vil ha oljefondet helt ut av fossil energi. De borgerlige er blitt enige om å nedsette en ekspertgruppe som skal vurdere å avvikle fondets investeringer i olje-, gass- og kullselskaper. Jo mer man ønsker å detaljstyre fondet, jo mindre avkastning og fremtidig størrelse på fondet. Hva blir det neste en politiker ser for seg at fondet ikke skal kunne investere i?
 • Regnskogfondet: – Vi ser ingen tegn til bedring, NRK nyheter 01.03.14
  - Oljefondet investerer 130 milliarder kroner i flere titalls selskaper som ødelegger eller truer regnskogen. Det viser tall fra Regnskogfondet, som mener Norges Bank har for lite kunnskap om selskapene som setter fotavtrykk i naturen.   
 • Oljefondet kaster ut kullselskaper, NRK nyheter 01.03.14
  Oljefondet solgte seg i 2013 ut av 27 selskaper som driver med utvinning av kull og gull, fordi fondet ikke ser på forretningsmodellen som bærekraftig. – Våre tall viser tvert imot at Oljefondet har kjøpt seg opp i mange kullselskaper, sier Fremtiden i våre hender.
 • Støre ber KrF og Venstre stemme ja to ganger, E24 (VG) 01.03.14
  Aps finanspolitiske talsmann, Jonas Gahr Støre kritiserer kull-kompromisset mellom sentrum og Solberg-regjeringen.
 • Sverting med kull, lederkommentar i Dagens Næringsliv 01.03.14
   Mens Ap står igjen med et hektisk og nyfrelst demonstrasjonsforslag, har Venstre og KrF fått gjennomslag for en utredning som om et år kan gi et godt grunnlag for de beslutningene som skal tas. Den tiden er det verdt å ta. Av hensyn både til klimapolitikken og oljefondet.
 • Oljefondsjefen advarer mot å gå ut av fossile investeringer, VG nett 01.03.14
  Oljefond-sjef Yngve Slyngstad og Norges Bank-sjef Øystein Olsen sier det vil få store konsekvenser hvis stortingsflertallet vil avskjære dem fra å investere i fossil brensel.
 • Venstre og KrF leker bare klimapolitikk, kommentar av Hallvard Surlien i Bergens Tidende 01.03.14
  De millioner av verdens fattige som rammes av klimaendringene blir neppe imponert over bortforklaringene til Venstre og KrF.
 • Nei, Grønn Ungdom, vi leker ikke miljøpolitikk, debatt av Emil Erstad og Tord Hustveit i Bergens Tidende 01.03.14
  KrF og Venstre har inngått en historisk avtale med regjeringen om å la et uavhengig utvalg gjennomgå konsekvensene av å selge oljefondet ut av kull, olje og gass. Det er ingen overraskelse at Arbeiderpartiet er misfornøyde med at vi går lengre i klimapolitikken en de ønsker, men vi er overasket over at også Grønn Ungdom er mot forslaget.
 • De borgerlige vil utrede mer enn nei til kull, Aftenposten 28.02.14
  En uavhengig ekspertgruppe skal vurdere å avvikle oljefondets investeringer i olje-, gass- og kullselskaper. Utredningen skal være ferdig neste år.
 • Heftig miljøkamp på Stortinget om oljefondets kull-investeringer, VG (NTB) 27.02.14
  Det er drama i Stortinget i dag - om oljefondet skal kutte investeringer i kull. Venstre og KrF er på gli mot et nei.
 • Australiere vil ha Oljefondet ut av kullselskap, Dagens Næringsliv (NTB) 22.02.14
  Den norske regjeringen har mottatt et protestskriv fra 26 organisasjoner i Australia som krever at Oljefondet trekker seg ut av selskapet bak et omstridt gruveprosjekt.
 • Norge kan endre verden, kommentar av Nina Jensen i Ny Tid 22.02.14
  I kampen kom klimaendringene er det ingen som sitter på et mektigere våpen enn Norge: Statens pensjonsfond utland (SPU). Det å vri investeringene mot fornybar energi, er smart for så vel økonomien som klimaet.
 • Kull blir klimatest, Ny Tid 31.01.14
  Aps forslag om å trekke Oljefondet ut av kull har tent håp i miljøbevegelsen: Stortingets største parti kan skape nytt grønt flertall på Stortinget. Grønne partier åpner for samarbeid. Men oljelobbyen kan slå tilbake, mener Cicero-forsker.
 • Kullkasting av aksjer, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 29.01.14 (ikke på nett)
  Finansminister Siv Jensen (Frp) kan ha lagt ut på en politisk kullseilas. Hun avviser ganske bastant å stille nye klimakrav til oljefondets investeringer. Men på Stortinget kan det bli flertall for å tvinge kravene igjennom.
 • Regjeringen under press om kull, E24 (NTB) 29.01.14
  Finansminister Siv Jensen (Frp) kan bli tvunget til å trekke oljefondets investeringer ut av kull. Men hvilke aksjer som eventuelt skal selges, er i det blå.
 • Ap vil tvinge Siv til kullkutt, Vårt Land 28.01.14
  Finansministeren har sagt at hun ikke vil trekke Oljefondet ut og inn av «ditt og datt». Hun kan få stortingsflertallet imot seg når det gjelder kull.
 • Ap kan få flertall for å trekke oljefondet ut av kull, Dagens Næringsliv (NTB) 28.01.14
  Stortingets finanskomité holder tirsdag høring om et forslag fra Arbeiderpartiet om å utrede å trekke Statens pensjonsfond utland – populært kalt oljefondet – ut av kullselskaper.
 • Oljefondet ut av kull, kommentar av Arild Hermstad i Dagsavisen (nye meninger) 28.01.14
  I dag foregår det en høring i Stortinget. Saken som behandles er blant årets viktigste på klimaområdet: Arbeiderpartiet har fremmet et forslag om at Oljefondet skal trekke seg ut av kullindustrien. Saken kan få flertall i Stortinget. SV, Senterpartiet, MDG, Venstre og KrF har signalisert støtte. Det beste vil være om vi også fikk med Høyre og Frp i et bredt forlik. Slik kan vi sikre en langsiktig forpliktelse mot investeringer i kull.
 • Jensen avviser å trekke oljefondet ut av kull, E24 (NTB) 16.01.14
  Finansminister Siv Jensen (Frp) slår fast at oljefondet ikke skal brukes som klimatiltak. Hun går langt i å avvise å trekke norske investeringer ut av kull.
 • Kullsvarte norske sparefond, kronikk av Arild Hermstad på NRK ytring 13.01.14
  I en rykende fersk rapport undersøker Framtiden i våre hender hvordan norske banker og fondsforvaltere plasserer nordmenns sparepenger. Storebrand er den aktøren som har gått lengst i å flagge sin klimaprofil og har utvilsomt gått foran ved å vedta utestengelse av totalt 19 selskaper som er investert i kull og oljesand.
 • Stoltenberg fastholder Aps nei til kull, Aftenposten (NTB) 10.01.14
  Jens Stoltenberg fastholder at det er riktig å trekke oljefondets investeringer ut av kull. Han avviser kritikken fra sin nære venn og tidligere statssekretær Tom Therkildsen.

Søk:

Avansert søk

Kommentarer fra sivilsamfunnet:


"Et syltynt forsvar for å gjøre minst mulig. Stortinget kan umulig være fornøyd med et så svakt arbeid."

Nina Jensen i WWF Norge 03.12.14

"Anbefalingen om fortsatt investering i kullselskaper er en fornærmelse mot de internasjonale klimaforhandlingene som pågår i Lima akkurat nå."

Frederic Hauge i Bellona 03.12.14

"Rapporten bekrefter våre bekymringer om at dette var et utvalg nedsatt for å trenere endring. Lederen av utvalget har vært sentral i utviklingen av dagens politikk for fondet, og mandatet til utvalget har vært svakt. Regjeringen har fått den konklusjonen de ville."

Marius Holm i ZERO 03.12.14

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.